Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Bifaţi afirmaţia corectă:


a. recunoaşterea, în România, a divorţului pe cale unilaterală implică
respectarea cerinţelor care îl convertesc în divorţ prin acord
b. începutul personalității juridice (pentru persoana fizică) este guvernat de lex
causae determinabilă în cascadă
c. voinţa persoanei este punct de legătură principal, în unele materii ale
statutului familial

A-corect-divorțul pe cale unilaterală va fi recunoscut în România doar dacă vor fi


respectate, cumulativ, condițiile care îl convertesc în divorț prin acord
B-greșiti-legea care guvernează e legea națională a persoanei fizice
C-corect-exemplu: legea aplicabilă regimului matrimonial este legea aleasă de soți

2. Bifaţi afirmaţia corectă:


a. recunoaşterea de drept operează pentru persoanele juridice străine cu scop
lucrativ
b. materia moștenirii este străină de conflictele mobile de legi
c. legea aplicabilă condiţiilor de fond ale actului juridic este determinabilă alternativ

A-corect-persoanele juridice străine cu scop lucrativ, valabil constituite în statul a


cărui naționalitate o au, sunt recunoscute de plin drept în România.
B-Greșit- materia moștenirii nu este străină de conflictele mobile de legi, întrucât
determinarea legii aplicabile testamentului implică soluționarea conflictului mobil de
legi
C-Greșit-legea aplicabilă condiţiilor de fond ale actului juridic se determină în
cascadă

3. Bifaţi afirmaţia corectă:


a. filiaţia copilului din căsătorie se stabileşte potrivit legii care, la data naşterii
acestuia, guverna efectele generale ale căsătoriei părinţilor săi
b. determinarea subiectivă a legii aplicabile divorţului implică puncte de legătură
„în cascadă”
c. regimul primar imperativ este supus legii statului pe al cărui teritoriu soţii îşi
stabilesc primul domiciliu comun

A-corect- filiaţia copilului din căsătorie se stabileşte potrivit legii care, la data naşterii
acestuia, guverna efectele generale ale căsătoriei părinţilor săi
B-Greșit- determinarea subiectivă a legii aplicabile divorţului implică puncte de
legătură alternative
C-Greșit- regimul primar imperativ este supus legii statului pe al cărui teritoriu soţii
îşi stabilesc reședința obișnuită comună

4. Bifați afirmația corectă :


a. condiţiile de fond ale încheierii căsătoriei sunt determinate de legea naţională
a fiecăruia dintre viitorii soţi la data încheierii căsătoriei
b. următorul enunţ include un conflict mobil de legi: „Dacă una dintre legile străine
astfel determinată prevede un impediment la căsătorie care, potrivit dreptului român,
este incompatibil cu libertatea de a încheia o căsătorie, acel impediment va fi înlăturat
ca inaplicabil în cazul în care unul dintre viitorii soţi este cetăţean român şi căsătoria
se încheie pe teritoriul României”.
c. existenţa şi conţinutul drepturilor personalităţii sunt supuse legii domiciliului
titularului acestor drepturi

A-corect-se ține cont de legea națională a fiecăruia dintre viitorii soți la data încheierii
căsătoriei
B-Greșit-nu este vorba de vreo schimbare a punctului de legătură care să determine
supunerea raportului juridic în mod succesiv la două sisteme de drept diferite
C-Greșit- existenţa şi conţinutul drepturilor personalităţii sunt supuse legii naționale a
persoanei fizice

5. În materia statutului familial :


a. locuința familiei este determinabilă pe baza cetățeniei soților
b. regimul primar și regimul matrimonial se localizează obiectiv pe baza punctelor de
legătură alternative
c. lex causae aplicabilă desfacerii căsătoriei prezintă note comune cu lex causae
aplicabilă regimului matrimonial

a-greșit- locuința familiei este determinabilă pe baza ultimei reședințe comune a


soților
b-Greșit-localizarea obiectivă are loc în baza legii aplicabile efectelor generale ale
căsătoriei
c-Corect-exemplu: cetățenia

6. În materia statutului familial :


a. soții au libertatea să aleagă legea aplicabilă filiației copilului născut din căsătoria
lor
b. problemele de competență internațională presupun rezolvarea conflictelor
mobile de legi prin următoarele soluții : legea veche, legea nouă, legea veche
sau legea nouă, legea mai favorabilă
c. ocrotirea persoanelor majore este supusă legii care se poate determina
conform punctelor de legătură mobile

A-greșit- filiației copilului născut din căsătorie se stabilește potrivit legii care, la data
când s-a născut, guvernează efectele generale ale căsătoriei părinților săi
B- Greșit-doar legea veche, legea veche sau nouă și legea mai favorabilă
C-Corect- în acest caz, punctul de legătură mobil ar fi reședința obișnuită la data
instituirii tutelei/luării unei alte măsuri de ocrotire

7. Bifați afirmația corectă :


a. statutul individual și statutul familial recurg la reședința obișnuită, ca punct de
legătură principal
b. conform legii române, doi cetățeni italieni se pot căsători în România, cu
respectarea condițiilor de formă prevăzute de legea română
c. legea mai favorabilă este o soluție a conflictului mobil de legi, reglementată
în materia statutului individual și în materia statutului familial

A-greșit-recurg la cetățenie, ca punct de legătură principal


B-Corect- Căsătoria care se încheie în fața agentului diplomatic sau a funcționarului
consular al României în statul în care acesta este acreditat este supusă formalităților
prevăzute de legea română.
C-Corect-

8. Conținutul normei conflictuale:


a. este diferit pentru filiația copilului din căsătorie și filiația copilului din afara
căsătoriei
b. face trimitere la drepturile personalității, în materie de statut individual
c. se referă la ocrotirea terților, în materia persoanei fizice

A-corect- situațiile juridice sunt diferite


B-Corect
C-corect