Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Persoana fizica A, cetatean roman si portughez cu resedinta obisnuita in Romania,


s-a casatorit in Portugalia cu cetateanul german B, care are resedinta obisnuita in
Germania. Dupa trei luni de la incheierea casatoriei acestia isi stabilesc resedinta
comuna obisnuita in Portugalia. Acestia au stabilit printr-o conventie anterioara
incheierii casatoriei ca legea aplicabila regimului matrimonial sa fie legea spaniola.
Dupa un an de casatorie, sotii s-au despartit in fapt, fiecare dintre ei revenind la
resedintele obisnuite dinaintea casatoriei. Cetateanul A, doreste sa invoce nulitatea
casatoriei pentru nerespectarea conditiilor de forma prevazuta de legea portugheza,
aceasta reglementand faptul ca sotii trebuie sa semneze un proces verbal de constatare
de incheiere a casatoriei, procedura care nu s-a implinit la momentul incheierii
casatoriei.
Stabiliti daca sunt adevarate urmatoarele afirmatii:
a. Legea nationala a cetateanului A este legea portugheza deoarece legaturile cu
acest stat sunt mai puternice decat cu statul Roman, legea portugheza aplicandu-se
inclusiv conditiilor de fond in vederea incheierii casatoriei de catre cetateanul A.
b. Ca urmare a separarii in fapt a sotilor, legea aplicabila regimului matrimonial
este legea spaniola deoarece sotii au incheiat un act prin care au stabilit legal si de
comun acord legea aplicabila regimului matrimonial.
c. recunoasterea nulitatii casatoriei incheiate in Portugalia si solicitata in Romania
este posibila deoarece aceasta prevede conditia de forma care reglementeaza faptul ca
sotii trebuie sa semneze un astfel de proces verbal.

2. Art. 2590: “Legea aplicabilă regimului matrimonial


(1) Legea aplicabilă regimului matrimonial este legea aleasă de soţi.
(2) Ei pot alege:
a) legea statului pe teritoriul căruia unul dintre ei îşi are reşedinţa obişnuită la
data alegerii;
b) legea statului a cărui cetăţenie o are oricare dintre ei la data alegerii;
c) legea statului unde îşi stabilesc prima reşedinţă obişnuită comună după
celebrarea căsătoriei.”

a. Este adevarat faptul ca art. 2590 reprezinta o norma conflictuala, prin care se
determina obiectiv alternativ legea aplicabila, determinare care se face de catre soti.
b. Prezinta puncte de legatura comune cu determinarea obiectiva a regimului
matrimonial.
c. Daca conventia matrimoniala este incheiata anterior casatoriei intr-o alta tara
decat cea in care s-a incheiat casatoria, legea aplicabila conditiilor de forma a
conventiei este numai legea locului unde este incheiata casatoria.

3.Bifati variantele corecte:


A. Daca legea aplicabila efectelor casatoriei este stabilita dupa criteriul locului
incheierii casatoriei, inseamna ca sotii nu au cetatenii comune sau resedinta obisnuita
comuna, iar legea locului inchierii casatoriei va reglementa si numele copilului nascut
din casatorie daca este acelasi teritoriu.
B. Daca unuia dintre soti ii sunt impuse masuri de ocrotire, legea aplicabila este
legea statului pe al carui teritoriu are resedinta obisnuita la data luarii acestei masuri.
C. Drepturile sotilor asupra locuintei familiei, sunt supuse legii locului unde
locuinta este situata.
4. Legea nationala:
a. Este legea care carmuieste statutul organic al persoanei juridice.
b. Este legea care reglementeaza drepturile cu privire la viața, sănătatea și
integritatea fizică și psihică a oricărei persoane juridice.
c. va fi determinata pentru cetateanul apatrid in functie de legaturile cele mai
stranse cu unul dintre statele a caror cetatenii le detine.

5. Conform Art. 2568:


(1) Legea naţională este legea statului a cărui cetăţenie o are persoana fizică sau,
după caz, legea statului a cărui naţionalitate o are persoana juridică.
(2) Dacă persoana are mai multe cetăţenii, se aplică legea aceluia dintre state a
cărui cetăţenie o are şi de care este cel mai strâns legată, în special prin reşedinţa sa
obişnuită.
(3) În cazul persoanei care nu are nicio cetăţenie, trimiterea la legea naţională este
înţeleasă ca fiind făcută la legea statului unde are reşedinţa obişnuită.
(4) Prevederile alin. (3) sunt aplicabile şi în cazul refugiaţilor, potrivit dispoziţiilor
speciale şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
Precizati daca sunt corecte urmatoarele afirmatii:

A. Reprezinta o norma conflictuala care nu este determinata in cascada deoarece


determinarea in cascada trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu expresia “In lipsa”.
B. Este o norma prin care se reglementeaza o situatie in care se evita neaplicarea
unei legi in vederea stabilirii legii nationale a persoanei fizice.
C. Prezinta puncte de legatura fixe, deoarece statul pe al carui teritoriu se afla
resedinta obisnuita este interpretat ca un imobil.

6. În dreptul international privat, ordinea publica:


a. împiedica aplicarea legii straine
b. implica aplicarea legii straine
c. reprezinta ansamblul normelor imperative interne

7. Speța Beauffremont (Curtea de casație franceză, 1878)[35], cu o vechime


considerabilă, este binecunoscută și ilustrează fraudarea legii. Prințesa de
Beauffremont, cetățean francez, dorea să obțină divorțul pentru a se recăsători cu
prințul Bibescu. Întrucât legea franceză interzicea, la acea epocă, divorțul, ea și-a
schimbat cetățenia, devenind cetățean al ducatului de Saxe-Attembourg, a divorțat și
apoi s-a recăsătorit la Berlin cu prințul Bibescu. Instanțele franceze au considerat că
schimbarea cetățeniei s-a făcut în frauda legii franceze și, în consecință, au constatat
nulitatea divorțului și a căsătoriei ulterioare.
8. Speța Bertola ridică problema fraudării legii de către doi cetățeni italieni
domiciliați în București, care au introdus acțiune de divorț la instanța română. Făcând
aplicarea art. 2 alin. 2 din Codul civil, atunci în vigoare, instanța a respins cererea
deoarece legea italiană (lex patriae) interzicea divorțul. Ulterior, cei doi au îndeplinit
formalitățile cerute de legea italiană și au devenit apatrizi. Au introdus o nouă acțiune
de divorț la instanța română – acțiune admisă, aplicându-se legea română ca lege a
domiciliului comun (legea română admitea desfacerea căsătoriei prin divorț)

9. In cazul separatiei de corp:


a. Sotii pot solicita instantei pronuntarea divortului in baza acestui fapt.
b. Se aplica legea care carmuieste divortul, determinata subiectiv sau obiectiv.
c. Este o institutie prezenta in statele care interzic divortul.

10. Instanta chemata sa solutioneze divortul sotilor A si B, A cetatean spaniol si


roman, iar B cetatean spaniol va dispune urmatoarele:
A. Va admite ca fiind legea aplicabila divortului legea spaniola cu toate ca la data
depunerii cererii de divort, cetateanul A a pierdut cetatenia spaniola si sotii nu au
detinut o resedinta obisnuita comuna.
B. Va respinge conventia prin care sotii au ales legea aplicabila divortului daca
aceasta este intocmita pe o ciorna de hartie care este datata si semnata de soti daca
este depusa dupa inregistrarea cererii dar pana la primul termen de judecata
C. Sotii vor determina obiectiv legea aplicabila divortului daca acestia aleg de
comun acord legea romana.

11. Sotilor A si B, li se va aplica legea germana pentru a guverna efectele casatoriei


incheiate in Germania, aceasta inseamna ca:
a. Sotii nu au resedinta obisnuita comuna sau cetatenie comuna, legea germana
fiind si legea care se aplica regimului matrimonial in cazul in care acestia isi stabilesc
prima resedinta comuna dupa casatorie intr-un oras din Germania.
b. Legea germana este si legea care va reglementa sanctiunile pentru incalcarea
conditiilor de forma necesare pentru incheierea valabila a casatoriei.
c. Casatoria acestora s-ar fi putut incheia la oficiul consular al Romaniei din
Germania, dar si la oficiul consular al Germaniei din Romania

12. Sotii A si B, casatoriti pe teritoriul Poloniei, A cetatean Roman si polonez, iar B


cetatean slovac si polonez, avand resedinta obisnuita comuna in Polonia, urmeaza sa
aiba un copil, in acest caz:
a. filiatia copilului nascut din casatorie, se va face conform legii poloneze doarece
ambii soti detin cetatenia poloneza, chiar daca sotii divorteaza inainte de nasterea
copilului.
b. legea aplicabila filiatiei copilului din casatorie se face in baza legii nationale a
sotului care a nascut copilul.
c. determinarea legii aplicabile filiatiei copilului din casatorie este una obiectiva.

13. Începutul capacității de folosință a persoanei fizice:


a. este guvernat, prin excepție, de legea locului nașterii persoanei
b. se determină prin puncte de legătură diferite de capacitatea de exercițiu
c. Se determină prin puncte de legătură comune cu filiația copilului din căsătorie

14. Enunțul „Convenția de alegere a legii aplicabile divorțului trebuie încheiată în


scris, semnată și datată de soți”:
a. se referă la determinarea subiectivă a legii aplicabile divorțului
b. se referă la desemnarea legii aplicabile și la modificarea acesteia
c. este expresia autonomiei de voință
15. Bifaţi afirmaţia corectă:
a. ordinea publică nu este prezentă în materia statutului familial
b. reglementarea repudierii unilaterale este o situație în care operează frauda la lege
c. convenția matrimonială se raportează la lex loci actus

16. Bifaţi afirmaţia corectă:


a. capacitatea persoanei juridice se determină prin puncte de legătură mobile
b. legea aplicabilă regimului matrimonial cu element de extraneitate poate fi
determinată de către unul dintre soți
c. declararea judecătorească a morții este guvernată numai de legea care
reglementeaza capacitatea de exercitiu.

Raspunsuri.
1. ---
2. B
3. A,B,C
4. A
5. B
6.A
7. 8. https://revista.universuljuridic.ro/disolutia-casatoriei-cu-element-de-
extraneitate/3/
9. A,B,C
10. A
11. A,B
12. C
13. C
14. A,B,C
15. C
16. A