Sunteți pe pagina 1din 8

ACATISTUL LUMINII SFINTE

A TATĂLUI CERESC

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh!


Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în vecii
vecilor! Amin.
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti şi
toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte
întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
(se zice de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi, Doamne curăţeşte păcatele noastre,
Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre
pentru numele Tău.
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Tatăl Nostru care eşti în Cer, Sfânt este numele Tău, Vie este Împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-
ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri şi nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău şi viclean deopotrivă, că
a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Troparul luminii sfinte a Tatălui Ceresc:
Preabinecuvîntatule al nostru Tată Ceresc, care ai luminat cu Puterea Ta
întreaga Creaţie şi toate cele văzute şi nevăzute ale Lumilor, ai milă şi îndurare de noi
pământenii şi trimite şi spre noi razele Iluminării Tale Preasfinte, pentru a ne ridica
din starea de păcat şi a ne face şi pe noi vrednici de Împărăţia Cerurilor!
1
Condac 1
Dumnezeirea cea Atotputernică este o Sfântă şi Minunată Treime, a Trei
Persoane Sfinte şi distincte: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, care sunt de o Fiinţă şi
nedespărţite. Noi care credem în Dumnezeu şi în Sfânta Sa Treime ne închinăm Lor
cu evlavie, cu respect şi cu multă iubire cântând necontenit: Aleluia!
Icos 1
Prima Personalitate a Sfintei Treimi este Tatăl Ceresc, Care este considerat
Sursa a tot şi a toate, Marele Creator al tuturor Lumilor şi a celor văzute şi a celor
nevăzute. Toţi oamenii de pe Pământ S-au închinat Lui cu credinţă şi cu evlavie în
toate timpurile, căutând întotdeauna Lumina Sa Preasfântă, iar noi cei de azi Îi cerem
cu credinţă:
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că eşti Dumnezeu Atotputernic!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că eşti Minunata Persoană a Sfintei Treimi;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că noi credem cu putere în Dumnezeu;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că ne închinăm Ţie cu evlavie;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că eşti Marea Sursă a tot şi a toate;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că eşti Stăpânul tuturor lumilor văzute şi
nevăzute;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ne face vrednici de Împărăţia
Cerurilor!
Condac 2
Împărăţia Cerurilor creată de Bunul Dumnezeu, are Nouă Ceruri sau Nivele, iar
deasupra acestora se află zona cea mai înaltă numită Opal. Aici este Cetatea Fiinţelor
Divine, locul cu cea mai mare energie şi lumină din tot Universul, care radiază cu
putere lumina şi energia dătătoare de viaţă în toate celelalte Ceruri şi Lumi create, iar
noi cu bucurie cântăm: Aleluia!
Icos 2
Perfecţiunea Dumnezeirii este deosebită, Lumea Opalică este desăvârşită şi aici
îşi are Tatăl Nostru Ceresc locuinţa Sa. Marele Palat al Tăcerii din mijlocul Opalului,
în care sălăşluieşte Tatăl Ceresc, este de o frumuseţe rară, care întrece orice
închipuire omenească, iar Lumina pe care o radiază este deosebit de frumoasă.
Dorind şi noi să avem parte de frumuseţile cereşti cu toţii zicem:
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, ca să putem cunoaşte Împărăţia Cerurilor;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că să putem vedea Lumea minunată a
Opalului;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că Te afli în Cetatea Fiinţelor Divine;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că eşti Cel care transmite Lumina Cerurilor;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că eşti Cel care transmite energia dătătoare
de viaţă;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, din Sălaşul Tău cel Sfânt de Lumină;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ne face vrednici de Împărăţia
Cerurilor!

2
Condac 3
Cetatea Opalului, care este Cetatea Luminii şi a Perfecţiunii Absolute, mai
cuprinde în afară de Dumnezeire şi alte milioane de Spirite Perfecte Divine, precum
şi nenumărate Fiinţe gânditoare, meditative, contemplative sau extatice, iar noi
văzând frumuseţea şi perfecţiunea lui Dumnezeu cântăm cu toţii: Aleluia!
Icos 3
În scopul cunoaşterii exacte a evenimentelor de pe toate planetele din Univers,
în Cetatea Opalului există aşa numita Pertuţie Divină - care înseamnă vederea şi
cunoaşterea Divină. Pertuţia este formată dintr-un grup de Spirite Gigantice, care
alcătuiesc forul conducător al planetelor şi care supraveghează şi văd tot ceea se se
petrece în întreaga Creaţie, inclusiv pe planeta noastră Pământ, iar noi cu credinţă
zicem:
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, din Cetatea Luminii şi a Perfecţiunii;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, aşa cum luminezi Spiritele Perfecte Divine;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, aşa cum luminezi toate Fiinţele gânditoare şi
meditative;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, aşa cum luminezi Sfânta Pertuţie Divină;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, aşa cum luminezi Spiritele Gigant;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, care suntem oameni muritori de pe planeta
Pământ;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ne face vrednici de Împărăţia
Cerurilor!
Condac 4
Deasupra Pertuţiei Divine se află un For Suprem Conducător al Opalului şi a
întregului Univers, care poată numele de Rama Opalică şi care cuprinde şi pe cei 33
de Fii ai Părintelui Ceresc al Luminilor. Tatăl Ceresc a binecuvântat toate aceste
Lumi perfecte şi pe noi cei care cu iubire şi cu evlavie ne închinăm Lui cântând:
Aliluia!
Icos 4
Tainele Cerurilor nimeni nu le ştie pe deplin, decât numai Bunul Dumnezeu,
dar noi oameni cu credinţă, dorind necontenit Lumina cunoaşterii, ne rugăm cu
credinţă Tatălui Ceresc zicând:
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, aşa cum luminezi întreg Universul;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, aşa cum luminezi Rama Opalică;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, aşa cum luminezi pe cei 33 de Fii Divini;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, aşa cum luminezi Lumile perfecte;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, ca să înţelegem cât mai mult din Tainele
Cereşti;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că ne închinăm Ţie cu iubire şi cu evlavie;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ne face vrednici de Împărăţia
Cerurilor!
Condac 5
Atât Părintele Universului - Tatăl Ceresc, cât şi cei 33 de Fii Divini, au o
mediumitate şi o clarviziune deosebit de mare. Ei pot cerceta orice loc din Opal, din
toate Cerurile de lumină şi de pe orice planetă, văzând tot ceea ce se întâmplă, iar noi
cu smerenie cântăm: Aleluia!
3
Icos 5
Lângă minunatul Palat al Tatălui Ceresc se află Marea Sală a Tăcerii, unde se
adună Rama Divină, Pertuţia Divină, precum şi alte câteva mii de Spirite extrem de
înalte, spre a discuta probleme legate de evoluţia Lumilor. Rapoartele sunt minuţios
analizate şi prezentate Ramei, iar hotărârile definitive le ia numai Tatăl Ceresc în
ceea ce priveşte soarta planetelor şi a civilizaţiilor. Văzând noi minunile lui
Dumnezeu şi Perfecta Organizare Cerească cu respect zicem:
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, ca să înţelegem cât mai bine sfânta
organizare a Împărăţiei Cerurilor;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, aşa cum luminezi toate Spiritele Opalice;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că eşti Atotluminătorul Ceresc;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, aşa cum luminezi şi conduci toate Lumile;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc şi ne veghează pe noi oamenii de pe această
planetă;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc şi ai milă de noi şi de civilizaţia noastră
pământeană;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ne face vrednici de Împărăţia
Cerurilor!
Condac 6
Dumnezeu din Cetatea Sa Opalică, radiază necontenit spre toate Lumile văzute
şi nevăzute efluvii de energii înalte şi de lumini deosebite, care au o acţiune extrem
de binefăcătoare asupra întregii Creaţii, căreia îi dă viaţă şi o susţine, iar noi cu
smerenie şi cu evlavie cântăm cu toţii: Aleluia1
Icos 6
Lumina care radiază din Opal este de mai multe feluri: radiaţii luminice,
câmpuri mensonice şi efluvii zentice, care toate sunt expresia Iubirii Divine şi a marii
griji a lui Dumnezeu pentru toată creaţia Sa, iar noi cerem să fim cu toţii iluminaţi
zicând:
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, cu Lumina minunată a Opalului;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, cu efluvii de energii binefăcătoare;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, cu luminile cereşti deosebite;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, cu Lumina dătătoare de viaţă;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a cunoaşte Iubirea Divină;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că eşti Cel care dăruieşti Viaţă şi susţii
întreg Universul;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ne face vrednici de Împărăţia
Cerurilor!
Condac 7
Tată Nostru Ceresc doreşte ca noi să-L iubim şi să fim în permanenţă aproape
de El, de Lumina Sa binefăcătoare şi să fim mereu în ascultare de Lege, astfel încât
viaţa noastră să decurgă în pace şi armonie. Noi mulţumind necontenit pentru marea
Sa bunătate, cântăm cu toţii: Aleluia!
Icos 7
Fiecare suflet de om a fost creat de către Tatăl Ceresc cu iubire şi din iubire,
după care i-a fost dat drumul în lume să evolueze, să se înalţe şi să devină tot mai
luminos. Tatăl Ceresc ne iubeşte pe noi toţi deopotrivă, căci suntem copiii Săi şi ne
4
aşteaptă pe toţi să ne reîntoarcem în Cerurile de lumină de unde am plecat. Noi
mulţumindu-I pentru aceasta din tot sufletul, zicem:
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că noi Te iubim şi Te stimăm;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că noi dorim să fim mereu aproape de
Lumina Ta Preasfântă;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru ca noi să fim mereu în ascultarea de
Legea Ta;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că Tu eşti Marea Bunătate Cerească;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că sufletul nostru este creaţia mâinilor Tale;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, să ne putem reîntoarce în Cerurile de
lumină;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ne face vrednici de Împărăţia
Cerurilor!
Condac 8
Dumnezeu a stimulat întotdeauna activitatea spirituală a oamenilor, căutarea
Creatorului, tendinţa de a urca spre lumină, precum şi dorinţa de a cunoaşte cât mai
mult. În acest fel Tatăl Ceresc a dat fiecărei fiinţe gânditoare pe care a creat-o, un
simţ al sacrului, care să o ajute în periplul ei prin Univers, iar noi mulţumind pentru
această binecuvântare cântăm: Aleluia!
Icos 8
Din Cartea Sfântă a omenirii noi ştim că Dumnezeu a creat Pământul cu toate
cele ale lui, în şase zile, iar în a şaptea zi S-a odihnit. Pentru aceasta noi îi datorăm lui
Dumnezeu respectul şi iubirea noastră, dar şi respectul faţă de întreaga Natură care ne
înconjoară şi faţă de această minunată planetă numită Pământ sau Terra. Căutând să
înţelegem noi toată această vastă operă a lui Dumnezeu, cu smerenie ne rugăm:
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că eşti Înaltul Nostru Creator;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, ca să putem urca cât mai mult spre Lumină;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, ca să dobândim un puternic simţ al sacrului;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că noi suntem creaţi de Tine;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că noi Te iubim şi Te respectăm;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, astfel ca noi să respectăm Natura şi planeta
Pământ;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ne face vrednici de Împărăţia
Cerurilor!
Condac 9
Viaţa de pe planeta Pământ, ca de altfel a întregului Univers, se desfăşoară
după Legi morale şi Legi de evoluţie bine stabilite, astfel ca fiinţele să se înalţe
necontenit spre Lumină şi nicidecum să nu decadă spre întuneric. Acestea sunt Legile
lui Dumnezeu, pe care Tatăl Ceresc le-a făcut mereu cunoscute oamenilor prin
Mesageri Cereşti luminaţi, care au coborât pe planetă de-a lungul timpului, iar noi cu
iubire cântăm: Aleluia!
Icos 9
Atunci când oamenii nu au respectat Legile morale şi Legile vieţii, au decăzut
şi atunci Tatăl Ceresc a intervenit pentru a readuce omenirea spre redresare spirituală,
reluând de la început ciclurile vieţii. Pentru a nu ne îndepărta de Dumnezeu şi pentru
a rămâne mereu în Lumina Sa noi cu toţii ne rugăm cu smerenie:
5
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a respecta Legile morale;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a respecta Legile vieţii;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a nu ne rătăci în întuneric;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, prin Mesagerii Tăi Cereşti;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc şi nu ne pedepsi pentru greşelile noastre;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc şi ajută-ne să nu mai păcătuim;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ne face vrednici de Împărăţia
Cerurilor!
Condac 10
Cunoscând slăbiciunea firii omeneşti, Dumnezeu Tatăl în marea Sa bunătate a
trimis pe Pământ acum 2000 de ani pe Fiul Său Domnul Iisus Christos, pentru a
ridica omenirea rătăcită şi căzută în păcate şi a o readuce din nou pe drumul de
lumină, iar noi cu dragoste şi cu respect cântăm: Aleluia!
Icos 10
Din neînţelegere, din neştiinţă şi din cauza marii răutăţi a oamenilor, minunatul
Fiu de Dumnezeu a fost răstignit în acele timpuri, dar prin sacrificiul Său pe Pământ a
rămas lumina creştinismului, care apoi s-a transformat într-o forţă de lumină, care
astăzi luminează şi călăuzeşte în toate popoarele lumii. Pentru aceasta noi cu credinţă
ne rugăm necontenit Tatălui Ceresc zicând:
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, împreună cu Fiul Tău Domnul Iisus
Christos;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, trimiţând necontenit Lumina spre Pământ;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a nu ne rătăci şi cădea;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a nu mai răstigni niciodată pe Fii
Divini;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, cu lumina creştinismului!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc şi ne călăuzeşte în toate zilele vieţii noastre;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ne face vrednici de Împărăţia
Cerurilor!
Condac 11
După 2000 de ani de creştinism, Dumnezeu a cercetat din nou lumea şi Tatăl
Ceresc a hotărât că este din nou momentul unei schimbări majore, astfel încât lumea
să fie înnoită din temelii, pentru a fi mai bună, mai curată, mai armonioasă şi mai
luminoasă, iar noi cu credinţă cântăm: Aleluia!
Icos 11
Pentru aceasta Tatăl Ceresc a ales din nou o ţară şi un popor prin care să
îndeplinească marea Sa lucrare Dumnezeiască şi acest popor a fost ales să fie poporul
român. Pentru aceasta noi românii trebuie să ne străduim necontenit pentru a fi la
înălţimea chemării cereşti, cerând necontenit Lumina Sfântă a Dumnezeirii zicând:
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ne putea schimba în bine;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a fi mai buni;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a duce o viaţă mai curată;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a fi mai armonioşi;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a fi noi la înălţimea chemării cereşti;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ne face vrednici de Împărăţia
Cerurilor!
6
Condac 12
Dumnezeirea şi Milostivul Tată Ceresc, a hotărât ca pe Pământ să se înfiinţeze
un Stat condus integral după Legile Divine şi care să fie Ţara Sfântă Ortodoxă
România, iar apoi după modelul acestuia toate popoarele lumii să treacă la acest nou
mod de organizare şi la acest nou mod de viaţă, intrând pe deplin în ascultarea de
Lege. În acest fel Lumina Dumnezeirii se va revărsa necontenit pe Pământ, iar noi cu
bucurie cântăm: Aleluia!
Icos 12
Pentru realizarea deplină a Ţării Sfinte Ortodoxe România, Tatăl Ceresc şi
întreaga Dumnezeire a coborât pe Pământ pentru a conduce nemijlocit realizarea
Marelui Plan Divin, dar şi pentru a cerceta şi a judeca lumea aceasta. Văzând noi
marea bunăvoinţă a lui Dumnezeu în Sfânta Sa Treime şi marea Sa purtare de grijă
faţă de noi românii, mulţumim şi cerem cu smerenie:
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a se înfiinţa Ţara Sfântă Ortodoxă
România;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a avea o ţară condusă după model
ceresc;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a intra noi pe deplin în ascultarea de
Lege;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a vedea şi a înţelege Sfânta Treime
coborâtă pe Pământ;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a participa cu tot sufletul la realizarea
Marelui Plan Ceresc;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ieşi noi cu bine la Marea Ta
Judecată;
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, pentru a ne face vrednici de Împărăţia
Cerurilor!
Condac 13
Prealuminate şi mult Milostive Tată Ceresc, care ai făcut toate Lumile văzute şi
nevăzute, iar pe om L-ai creat din iubire, te rugăm să Te înduri de noi şi să ne ajuţi
revărsând peste noi necontenit minunata Lumină Divină dătătoare de viaţă, căci noi
Te iubim, Te cinstim şi Te slăvim în toate zilele vieţii noastre cântând cu toţii:
Aleluia!
(Se zice de 3 ori, apoi icos 1 şi condac 1, iar la urmă rugăciunea)
Rugăciunea către Tatăl Ceresc:
Iubite Tată Ceresc, care de mii de ani reverşi peste Pământ marea Ta Bunătate
şi Lumina Ta Binefăcătoare, care cu energiile Înalt Cereşti susţii viaţa pe această
planetă, iartă-ne pe noi păcătoşii şi nevrednicii şi ajută-ne să ne ridicăm spiritual.
Ca un Minunat Tată Ceresc plin de iubire, primeşte-ne din nou la Tine pe noi
copii Tăi cei rătăciţi şi ajută-ne să rămânem întotdeauna numai în Marea Ta Lumină
Cerească.
Revarsă Doamne din nou marea Ta Bunătate şi Milostivire spre noi pământenii
şi spre noi românii pentru a intra cu toţii în ascultarea de Legea Ta.
Revarsă Doamne Lumina minunată a Cerurilor pe Pământ, ca să se lumineze şi
să se binecuvânteze şi să fie multă lumină pe Pământ aşa precum este şi în Ceruri şi
astfel în toate să se facă numai Voia Ta Dumnezeiască.
7
Bunul Dumnezeu să fie în veci lăudat şi mărit!

Tatăl Ceresc nu are o zi de prăznuire a Sa în calendarele bisericeşti, dar ziua


consacrată omagierii Sale este data de 1 August a fiecărui an. În viitor această dată va
apărea în toate calendarele.

S-ar putea să vă placă și