Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Politehnica Bucuresti

Mașini unelte

Prezentare mașini-unelte și fabricarea lor

Student:

Nastrut Catalin-Mihai

Grupa: 611BA
Masini unelte

Mașinile-unelte sunt masini mari,


mecanizate, care prelucrează metale si
alte materiale solide. O mașina-unealtă
modernă tipica este actionată de
motoare electrice si poate fi comandată
prin calculator.
Prima masină-unealtă a fost strugul
folosit probabil la Micene in 1200 î.Hr.
Cu siguranță că etruscii au folosit
strungul deja in 700 î.Hr., si el ajunsese
în Egipt în jurul anului 200 î.Hr. La lunul
dintre primele tipuri de strung,
balansarea unei pedale cu piciorul
determină un băț de lemn din masină să
se rotească rapid. Plin alicarea unei dălți
pe lemn, acesta era tăiat repede într-o
formă rotundă pentru parți de mobilier,
iar blocurile de lemn mai mari erau
găurite pe dinăuntru pentru obținerea bolurilor.
Mașinile-unelte cu actionate hidraulic, inclusiv strungurile,
ferăstraiele, mașinile de alezat si ciocanele, au fost dezvoltate în Evul
Mediu. Folosind puterea unei roți de apa asemenea unelte puteau
efectua sarcini mult mai mari, iar muncitorului îi era ușor să păstreze
unealta în rotație continuă.
Alcătuirea mașinilor-unelte s-a schimbat puțin până la începutul revoluției industriale
de la sfârșitul anilor 1700. Apoi, pe măsură ce se dezvoltau tot mai multe mașini pentru
industrie, și pe măsură ce complexitatea lor creștea, a apărut nevoia unor mașini-unelte
mai bune. În plus, mai multe mașini-unelte au beneficiat în cele de urmă de pe urma
unora dintre noile tehnologii la a căror creație au contribuit. De exemplu, în 1775 John
Wilkinson a inventat o mașină pentru alezarea cilindrilor de motor la un grad de precizie
foarte mare. Drept rezultat, James Watt a putut perfecționa mașina cu aburi, care
necesita cilindri de precizie. Aceste motoare erau adecvate acționării arborilor rotativi,
astfel încât curând au fost folosite pentru a acționa diferite mașini-unelte.
Mari dezvoltări
Dezvoltarea mașinilor-unelte în prima jumatate a secolului XIX a avut loc în principal
în Anglia și în SUA. În această perioadă, în Anglia s-au dezvoltat majoritatea mașinilor-
unelte universale actuale, ca mașinile de alezat, robotezele și mașinile de alezat,
robotezele și mașinile de rabotat transversale, precum și strungul mecanizat. Dar în anii
1850, SUA devenise liderul mondial în construcția mașinilor-unelte.
Numărul muncitorilor calificați în contrucții de mașini din America era insuficient
pentru a face față expansiunii industriale rapide. Aceasta a grăbit producția mașinilor-
unelte de mare debit, a căror acționare necesită un numar minim de oameni. De exemplu,
strungul-revolver permitea succesiunea rapidă a unei serii de operațiuni de tăiere. Sculele
așchietoare necesare erau montate pe un strung-revolver pentru a aduce următoarea
uneltă în poziția potrivită. Principalul progres din secolul XX a fost o nouă reducere a
muncii, prin introducerea automatizării și aparaturii comandate prin calculator.

Strunguri
Strungul simplu, sau strungul paralel, este folosit pentru strunjirea componentelor
cilindrice sau așchierea filetelor de șurub. Materialul care trebuie tăiat, sau piesa de
prelucrat, este rotit orizontal, iar scula așchietoare este aplicată de mecanismul de avans
al mașinii.
Un strung paralel tipic are o păpușă fixă la capătul stâng. Această parte a mașinii
conține angrenajul, care transmite acționarea de la un motor electric la mandrină de
strângere. Mandrina de strângere ține piesa de prelucrat. Celălalt capăt conține o parte
reglabilă numită păpușă mobilă. Aceasta ține o armătură conică numită vârf de strung,
care susține capătul drept al pieselor lungi în timpul strunjirii.
Scula așchietoare este prinsă într-un suport numit
portcuțit. Acesta este montat pe sanie, care se mișcă
de-a lungul unor glisiere, numite ghidaje, pe patul
strungului. Sania poate fi mișcată cu mâna, sau poate fi
legată de un șurub de avans rotativ, pentruca scula
așchietoare să poată fi mișcată cu precizie și continuu
de-a lungul pieseide
prelucrat.

Strunguri speciale
Strungurile-revolver au un ansamblu revolver, de
obicei hexagonală, în locul portcuțitului. Pe strungul-
revlover se montează diferite unelte, pentru ca
schimbareaîntre operațiuni ca găurirea si filetarea, să
poată fi efectuată prin rotirea strungului-revolver pentru
a pune unealta necesară în poziția potrivită.
Există strunguri automate care formează
componente din bare lungi de metal. Barele sunt
introduse printr-un șurub de menghină tubular și
ținuteăn poziție fixă de mandrină de strângere. Când componenta este terminată, ea este
separată de bara, iar bara înaintează în strung și se formeazăurmatoarea componentă.
Mașina de găurit verticală este un strung mare cu arbore vertical, se folosește pentru
alezarea și strunjirea pieselor mari.

Mașini de frezat
Mașinile de frezat sunt folosite pentru operații de prelucrare a metalului, ca tăierea
canelurilor și rosturilor. Mașina de frezat folosește o sculă așchietoare rotatovă rotatovă
cu mai mulți dinți. Aceasta taie sau răzuiește (polizează) metalul atunci când piesa de
prelucrat este mișcată dedesubtul ei pe un suport numit masă de lucru.
Mașinile de frezat pot fi împărțite în două grupuri principale. La unul dintre tipuri,
scula așchietoare este montată pe un arbore este vertical și scula așchietoare este
aproape cilindrică, cu dinți tăietori pe margini. La celălalt tip, arborele este vertical și
scula așchietoare este aproape cilindrică, cu dinți tăiați în laturile sale și adesea și în
capăt. Unele mașini de frezat verticale au un cap al frezei cotit. Acesta poate sa miște
unealta rotativă pentru a o face sa taie găuri de diferite forme.

Mașini de gaurit și de alezat


Mașinile de găurit și de alezat sunt mașini de frezat mari și versatile. Ele prelucrează
piese mari și versatile. Ele prelucrează piese mari, ca piesele de mașină turnate foarte
grele. Arborele iese pe orizontală dintr-o coloană, care poate fi ridicată sau coborâtă.
Arborele poate fi avansat sau retras, iar masa de lucru are posibilitățile de mișcare
obișnuite. Mașinile de găurit și de alezat sunt adesea folosite pentru a remodela piese de
mașini, astfel încât să accepte păpuși ale pieselor sau accesorii noi.

Alte mașini-unelte
Mașinile de rabotat trnsversale și rabotezele înlătură metalul de pe suprafețele
plane. La o mașină de rabotat transversală, piesa de prelucrat este fixată în poziție și scula
așchietoare este trecută peste ea. Scula este apoi ridicată de pe piesa de prelucrat, și se
readuce în poziția originală pentru următoarea așchiere. La o raboteză, scula este
staționară și se mișcă inainte și înapoi sub unealtă. Rabotezele fiind mult mai mari decât
mașinile de rabotat transversale, ele prelucrează piese mult mai mari.
O mașină de găurit industrială este un burghiu susținut pe o coloană verticală,
putând coborî peste piesa de lucru. Arborele mașinii este acționat de un motor electric. La
arbore pot fi atașate vârfuri de burghiu de diferite mărimi, de obicei prin manșete conice.
Pentru producția a numeroare articole identice, masa de care este ținută piesa de
prelucrat are un dispozitiv de fixare, în care sunt prinse piesele de prelucrat, una dupa
cealaltă. Aceasta permite ca ele sa fie fixate repede, exact în poziția corectă. Coborârea și
urcarea burghiului poate fi manuală sau automată.
Mașinile de găurit se folosesc și pentru a putea fi înșurubate bolțuri. Filetele sunt
tăiate cu scule așchietoare speciale numite burghie de filet.
Șlefuirea și honuirea
Mașinile de șlefuit prelucrează suprafețele de metal
la marimi exacte. Unele piese de mașini din oțel trebuie
călite înainte de a fi prelucrate la marimea potrivită, iar
șlefuirea este singura cale de a face față unui asemenea
material dur.
Procesul de șlefuire constă din uzarea suprafeței
unui material utilizând un disc turnant care conține
particule dintr-un material dur numit abraziv, de
exemplu carborundum (carbură de siliciu).
Un articol rotund este rotit relativ lent, iar marginea
discului de rectificat este adusă cu grijă în contact cu el.
Discul de rectificat se rotește în direcția opusă celei a
piesei de prelucrat și cu o viteză de sute sau mii de
rotații pe minut. Piesele de prelucrat plate sunt trecute
sub marginea unui disc de rectificat vertical, sau sub fața
unui disc de rectificat orizontal.
Honuirea este polizarea și etalonarea exactă a unei
găuri, precum un alezaj al cilindrilor într-un bloc al
cilindrilor. Mașina honing este o mașină cu un suport al sculei cilinfric, montat pe un
arbore. Mai multe pietre din material abraziv compactat, sunt montate în jurul părții
exterioare a suportului. Acesta este introdus în gaură în timp ce se rotește cu o viteză
relativ mica. Viteza depinde de cantitatea de material care trebuie înlăturată, precum și
de tipul, mărimea și numarul pietrelor

Tehnici alternative
În ultimii ani s-au dezvoltat mai multe alternative pentru tehnicile de așchiere
tradiționale. Șlefuirea ultrasonică utilizează energia din undele puternice de presiune
pentru a șlefui suprafața metalelor și altor materiale. Undele ultrasonice sunt asemenea
undelor sonore, dar frecvența lor (numărul pe secundă) este mult mai mare și nu pot fi
auzite de oameni.
Energia undelor luminoase puternice este folosită și pentru a tăia și a modela
metalul. Fasciculul de lumină produs de un laser puternic poate perfora oțelul sau tăia
diamantul.
În fabricarea
electrochimică, o reacție
chimică provocată de
fluxul unui curent
electric are ca rezultat
înlăturarea metalului de
pe piesa de prelucrat. O matriță metalică de forma
specială este poziționată exact deasupra piesei de
prelucrat, și o soluție chimică conductoare electric,
numită electrolit, este introdusă între ele. Când se trece
curent electric prin soluție, între matriță și piesa de
prelucrat, reacția care are loc determină înlăturarea
metalului de pe piesa de prelucrat, dar numai din
porțiunea opusă matrițui. Mărimea și forma matriței
controlează astfel porțiunea de metal care este
înlăturată

Tehnici ale liniei de producție


Multe mașini specializate au fost profilate pe linii
de producție ce necesita rate mari de producție. De-a
lungul liniei de producție se găsesc poziții numite
posturi de mașini. Fiecare dintre acestea este utilată
pentru a efectua o anumită sarcină de fabricare.
Componenta care urmează a fi fabricată este trecută
automat pe la fiecare post în parte, până când întreaga
succesiune de operații este încheiata.
Unele mașini-unelte sunt controlate cu ajutorul
unui șablon sau al unui model tridimensional al
componentei care urmeaza sa fie produsă. Această
tehnică se numește control marcat. Un senzor
urmarește forma șablonului sau a modelului, iar
mișcarea lui este folosită pentru a face o piesă
așchietoare să se miște în exact axelași fel. Drept
rezultat, piesa de prelucrat este fabricată identic cu
șablonul sau modelul.
Un centru de prelucrare este o mașină dotată cu o gama largă de unelte și poate
efectua, sub comandă automată, o succesiune de operațiuni, precum găurirea, filetarea și
frezarea. Multe asemenea oprerațiuni de fabricare sunt acum controlate automat printr-
un sistem de calculatoare. Poziția sculelor, vitezele de așchiere, vitezele de operare și alte
date (informații) necesare pentru efectuarea fiecărei sarcini sunt stocateîn calculator.

Oparare computerizată
Cu operări computerizate, samblarea unei mașini este pur și simplu o chestiune de
selecție a datelor necesare. Calculatorul interpretează datele, poziționează repede
uneltele mașinii și controlează operarea. Calculatoarele centralizate pot de asemenea sa
verifice modurile de funcționare ale tuturor mașinilor diferite aflate în funcțiune și chiar
să avertizeze un supraveghetor de fiecare data când apar probleme.
La unele mașini, sculele așchietoare sunt verificate și schimbate în mod automat
atunci cand este necesar. Alte mașini de ultima oră pot
diagnostica diferite tipuri de erori atunci când acestea apar,
și au datele necesare pentru a efectua reparații elementare.