Sunteți pe pagina 1din 6

Plumb

George Bacovia

Dormeau adânc sicriele de plumb,


Și flori de plumb și funerar veștmânt -
Stam singur în cavou… și era vânt…
Și scârțâiau coroanele de plumb.

Dormea întors amorul meu de plumb


Pe flori de plumb, și-am început să-l strig -
Stam singur lângă mort… și era frig…
Și-i atârnau aripile de plumb.
TESTAMENT Am luat cenuşa morţilor din vatră
Şi am făcut-o Dumnezeu de piatră,
T.Arghezi
Hotar înalt, cu două lumi pe poale,
Păzând în piscul datoriei tale.
Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după
Durerea noastra surdă şi amară
moarte,
O grămădii pe-o singură vioară,
Decât un nume adunat pe o carte,
Pe care ascultând-o a jucat
În seara răzvrătită care vine
Stăpânul, ca un ţap înjunghiat.
De la străbunii mei până la tine,
Din bube, mucegaiuri şi noroi
Prin rapi şi gropi adânci
Suite de bătrânii mei pe brânci
Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă
Cartea mea-i, fiule, o treaptă.

Aşeaz-o cu credinţa căpătâi. Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.


Ea e hrişovul vostru cel dintâi. Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte
Al robilor cu săricile, pline Si izbăveste-ncet pedesitor
De osemintele vărsate-n mine. Odrasla vie-a crimei tuturor.
E-ndreptăţirea ramurei obscure
Ca să schimbăm, acum, intâia oară Ieşită la lumină din padure
Sapa-n condei şi brazda-n calimară Şi dând în vârf, ca un ciorchin de
Bătrânii au adunat, printre plavani, negi
Sudoarea muncii sutelor de ani. Rodul durerii de vecii întregi.
Din graiul lor cu-ndemnuri pentru
vite Întinsă leneşă pe canapea,
Eu am ivit cuvinte potrivite Domniţa suferă în cartea mea.
Şi leagane urmaşilor stăpâni. Slovă de foc şi slovă faurită
Şi, frământate mii de săptămâni Împarechiate-n carte se mărită,
Le-am prefecut în versuri şi-n Ca fierul cald îmbrăţişat în cleşte.
icoane, Robul a scris-o, Domnul o citeşte,
Făcui din zdrenţe muguri şi Făr-a cunoaşte ca-n adîncul ei
coroane. Zace mania bunilor mei.
Veninul strâns l-am preschimbat în
miere,
Lăsând întreaga dulcea lui putere
Am luat ocara, şi torcând uşure
Am pus-o când să-mbie, când să-
njure.
Astfel zise mititica,
Dulce netezindu-mi părul.
Ah! ea spuse adevărul;
Eu am râs, n-am zis nimica.

- Hai în codrul cu verdeaţă,


Und-izvoare plâng în vale,
Stânca stă să se prăvale
În prăpastia măreaţă.

Acolo-n ochi de pădure,


Lângă balta cea senină
Şi sub trestia cea lină
Vom şedea în foi de mure.

Şi mi-i spune-atunci poveşti


Floare-albastră Şi minciuni cu-a ta guriţă,
Eu pe-un fir de romaniţă
M. Eminescu Voi cerca de mă iubeşti.

Şi de-a soarelui căldură


Voi fi roşie ca mărul,
- Iar te-ai cufundat în stele Mi-oi desface de-aur părul,
Şi în nori şi-n ceruri nalte? Să-ţi astup cu dânsul gura.
De nu m-ai uita încalte,
Sufletul vieţii mele. De mi-i da o sărutare,
Nime-n lume n-a s-o ştie,
În zadar râuri în soare Căci va fi sub pălărie -
Grămădeşti-n a ta gândire Ş-apoi cine treabă are!
Şi câmpiile asire
Şi întunecata mare; Când prin crengi s-a fi ivit
Luna-n noaptea cea de vară,
Piramidele-nvechite Mi-i ţinea de subsuoară,
Urcă-n cer vârful lor mare - Te-oi ţinea de după gât.
Nu căta în depărtare
Fericirea ta, iubite! Pe cărare-n bolţi de frunze,
Apucând spre sat în vale,
Ne-om da sărutări pe cale, Ospăţul tău limba mi-a fript-o,
Dulci ca florile ascunse. Dar, cântecul, tot zice-l-aş,
Cu Enigel şi riga Crypto.
Şi sosind l-al porţii prag,
Vom vorbi-n întunecime: - Zi-l menestrel!
Grija noastră n-aib-o nime, Cu foc l-ai zis acum o vară;
Cui ce-i pasă că-mi eşti drag? Azi zi-mi-l strâns, încetinel,
La spartul nunţii, în cămară.
Înc-o gură - şi dispare... *
Ca un stâlp eu stam în lună! Des cercetat de pădureţi
Ce frumoasă, ce nebună În pat de râu şi-n humă unsă,
E albastra-mi, dulce floare!
Împărăţea peste bureţi
Crai Crypto, inimă ascunsă,
..............
La vecinic tron, de rouă parcă!
Dar printre ei bârfeau bureţii
Şi te-ai dus, dulce minune, De-o vrăjitoare mânătarcă,
Ş-a murit iubirea noastră - De la fântâna tinereţii.
Floare-albastră! floare-albastră!...
Totuşi este trist în lume! Şi răi ghioci şi toporaşi
Din gropi ieşeau să-l ocărască,
Sterp îl făceau şi nărăvaş,
Că nu voia să înflorească.

În ţări de gheaţă urgisită,


Pe-acelaşi timp trăia cu el,
Riga Crypto si lapona Enigel Laponă mică, liniştită,
Ion Barbu Cu piei, pre nume Enigel.

Menestrel trist, mai aburit De la iernat, la păşunat,


Ca vinul vechi ciocnit la nuntă, În noul an, să-şi ducă renii,
De cuscrul mare dăruit Prin aer ud, tot mai la sud,
Cu pungi, panglici, beteli cu funtă, Ea poposi pe muşchiul crud
La Crypto, mirele poienii.
Mult îndărătnic menestrel,
Un cântec larg tot mai încearcă, Pe trei covoare de răcoare
Zi-mi de lapona Enigel Lin adormi, torcând verdeaţă:
Şi Crypto, regele-ciupearcă! Când lângă sân, un rigă spân,
Cu eunucul lui bătrân,
- Nuntaş fruntaş! Veni s-o-mbie, cu dulceaţă:
Din umbra deasă, desfăcută,
- Enigel, Enigel, Mă-nchin la soarele-nţelept.
Ţi-am adus dulceaţă, iacă.
Uite fragi, ţie dragi, La lămpi de gheaţă, supt zăpezi,
Ia-i şi toarnă-i în puiacă. Tot polul meu un vis visează.
Greu taler scump cu margini verzi
- Rigă spân, de la sân, De aur, visu-i cercetează.
Mulţumesc Dumitale.
Eu mă duc să culeg Mă-nchin la soarele-nţelept,
Fragii fragezi, mai la vale. Că sufletu-i fântână-n piept,
Şi roata albă mi-e stăpână,
-Enigel, Enigel, Ce zace-n sufletul-fântână.
Scade noaptea, ies lumine,
Dacă pleci să culegi, La soare, roata se măreşte;
Începi, rogu-te, cu mine. La umbră, numai carnea creşte
Şi somn e carnea, se dezumflă,
-Te-aş culege, rigă blând... Dar vânt şi umbră iar o umflă...
Zorile încep să joace
Şi eşti umed şi plăpând: Frumos vorbi şi subţirel
Teamă mi-e, te frângi curând, Lapona dreaptă, Enigel,
Lasă. - Aşteaptă de te coace. Dar timpul, vezi, nu adăsta,
Iar soarele acuma sta
-Să mă coc, Enigel, Svârlit în sus, ca un inel.
Mult aş vrea, dar vezi, de soare,
Visuri sute, de măcel, - Plângi, preacuminte Enigel!
Mă despart. E roşu, mare, Lui Crypto, regele-ciupearcă.
Pete are fel de fel; Lumina iute cum să-i placă?
Lasă-l, uită-l, Enigel, El se desface uşurel,de Enigel,
În somn fraged şi răcoare. De partea umbrei moi, să treacă...

Dar soarele, aprins inel,


Se oglindi adânc în el;
De zece ori, fără sfială,
- Rigă Crypto, rigă Crypto, Se oglindi în pielea-i cheală.
Ca o lamă de blestem
Vorba-n inimă-ai înfipt-o!
Eu de umbră mult mă tem,
Şi sucul dulce înăcreşte!
Că dacă-n iarnă sunt făcută, Ascunsa-i inimă plesneşte,
Şi ursul alb mi-e vărul drept, Spre zece vii peceţi de semn,
Venin şi roşu untdelemn
Mustesc din funduri de blestem;

Că-i greu mult soare să îndure


Ciupearcă crudă de pădure,
Că sufletul nu e fântână
Decât la om, fiară bătrână,
Iar la făptură mai firavă
Pahar e gândul, cu otravă,

Ca la nebunul rigă Crypto,


Ce focul inima i-a fript-o,
De a rămas să rătăcească
Cu altă faţă, mai crăiască:

Cu Laurul-Balaurul,
Să toarne-n lume aurul,
Să-l toace, gol la drum să iasă,
Cu măsălariţa-mireasă,
Să-i ţie de împărăteasă.

S-ar putea să vă placă și