Sunteți pe pagina 1din 40

CELE MAI FRECVENTE

GREŞELI
DIN LIMBA ROMÂNĂ
ACTUALĂ
CUPRINS
Abreviere
Punctuaţie
Nivel fonetic
Nivel morfologic
Nivel sintactic
Nivel semantic
Frazeologie
Aberaţii
ABREVIERE
cf.
conform
confer = pune alături, compară!
ABREVIERE

Gheorghe
Ghe.
Gh.
PUNCTUAŢIE

Dorim, însă, a preciza...


Dorim însă a preciza...
(conjuncţia însă nu se izolează prin virgule)

Ceea ce a devenit, nu ne mai interesează...


Ceea ce a devenit nu ne mai interesează...
(între subiect/subiectivă şi predicat/regentă nu se pune
virgulă)
NIVEL FONETIC

şaptisprezece, optisprezece/optusprezece
şaptesprezece, optsprezece
NIVEL FONETIC

ştat
stat
...de plată

merg la / urmează la / femeie de ...


servici
serviciu
NIVEL FONETIC

el, ea, ei, ele, era, este: e iniţial se rosteşte:


[e]
[ĭe]
NIVEL MORFOLOGIC
Substantiv
orele 14
ora 14
Hai, fetele! Tu, fată!

Hai, fetelor! Tu, fato!


coaja

ouălelor
ouălor
NIVEL MORFOLOGIC
Substantiv

chibrite,hotele, profile
chibrituri, hoteluri, profiluri

lovirea

mingiei
mingii
NIVEL MORFOLOGIC
Verb
îi place...
de mama
mama (subiect)
vroiam
voiam (verbul a voi)
va apare, mi-ar place
va apărea, mi-ar plăcea
(verbe de conjugarea a II-a)
NIVEL MORFOLOGIC
Adverb
în......... trei zile
maxim / minim
maximum / minimum

cei mai bine plătiţi sportivi


cel mai bine plătiţi

iau decât mere


iau doar/numai mere // nu iau decât mere
NIVEL MORFOLOGIC
Adjectiv

rochii...
roze, move, olive
roz, mov, oliv...

(adjective invariabile)
NIVEL MORFOLOGIC
Conjuncţie

Am dori să reuşim.
Ori, în condiţiile actuale, este din ce în ce mai
greu.
ori = conjuncţie coordonatoare disjunctivă
or = conjuncţie coordonatoare adversativă
Or, în condiţiile actuale, este din ce în ce mai
greu.
NIVEL MORFOLOGIC
Conjuncţie

Citeşte...
pentru ca să ştie.
să ştie.
(pentru) ca, în eventualitatea unui examen,
să ştie.
NIVEL MORFOLOGIC
Prepoziţie
haină... piele
din
de
trei... prietenii lui
din
dintre

a căzut... gheţii
datorită
din cauza
NIVEL MORFOLOGIC
Numeral

Secolul...
XXI
al XXI-lea
NIVEL SINTACTIC
Acordul subiectului cu predicatul
Trezi-se-va astfel în orice om normal la cap, cu
simţul ridicolului, grija şi strădania pentru
folosirea unei limbi române...
trezi-se-vor

Se va urmări, în special, înscrierea la şcoală a


copiilor, prevenirea abandonului şcolar şi
recuperarea celor cu abandon şcolar.
se vor urmări
NIVEL SINTACTIC
Acordul subiectului cu predicatul

Singurul element viabil al bunăstării rămân


ceafa sau guşa...
rămâne
NIVEL SINTACTIC
Acordul subiectului cu predicatul

Fiecare dintre vinovaţi au primit câte o


amendă...
a primit
NIVEL SINTACTIC
Acordul subiectului cu predicatul

Un grup de circa 30 de persoane s-au


strâns şi în faţa...
s-a strâns
NIVEL SINTACTIC
Acordul pronumelui relativ care

...despre emisiunile TV, al cărui subiect era


profesoara...
al căror
s-a descoperit o plantă, în Scoţia, al cărui
ulei are acelaşi efect...
al cărei
creierul unui individ a cărei retină a fost 37
de ani nefolosită...
a cărui
NIVEL SINTACTIC
Acordul pronumelui relativ care

omul care l-am văzut ieri


pe care
NIVEL SINTACTIC
Acordul articolului genitival
modul de aplicare al lamelelor...
a
 a mai efectuat cu succes două operaţii de
transplant ale membrelor superioare
al
 pentru a verifica modul de utilizare al unor
fonduri PHARE
a
NIVEL SINTACTIC
Acordul determinantului
strădania pentru folosirea unei limbi române
cât mai limpede
limpezi

caracterulprecar al noii formaţiuni


guvernamentale, condusă de democratul...
conduse
NIVEL SINTACTIC
Acordul determinantului
ora
doisprezece
douăsprezece
clasa a
doisprezecea
douăsprezecea
doisprezece milioane
douăsprezece milioane
NIVEL SINTACTIC

Centrul Infotrafic avertizează şoferii...

(complementul direct trebuie anticipat)

Centrul Infotrafic îi avertizează pe şoferi...


NIVEL SEMANTIC
Confuzii paronimice
a servi = a pune, a aduce la masă mâncare, băutură
etc.; a prezenta cuiva o mâncare ca să ia dintr-însa, a
trata pe cineva cu ceva; a da să mănânce.
 a se servi = a lua să mănânce sau să bea
(doar la diateza pronominală)
Mă duc să servesc masa.
Serviţi cafea!

Mă duc să iau masa / să mănânc.


Serviţi-vă cafea!
NIVEL SEMANTIC
Confuzii paronimice
fortuit – venit pe neaşteptate, neprevăzut, întâmplător
forţat

problematic – îndoielnic, nesigur, ipotetic


care ridică probleme

salutar – salvator
care trebuie/merită a fi salutat
NIVEL SEMANTIC
Confuzii paronimice
lutier – meşteşugar specialist în construirea sau repararea
instrumentelor muzicale cu coarde
olar (care prelucrează lutul)

specios – amăgitor
special

summum – gradul cel mai înalt, punct maxim, extremitate


sumă
NIVEL SEMANTIC
Improprietăţi lexicale

S-au întâlnit într-o.... pitorească.


locaţie
loc

locaţie = închiriere
NIVEL SEMANTIC
Improprietăţi lexicale
Sunt ... mari de avalanşă.
şanse
riscuri
Există ... ca incendiul să fi fost provocat.
şansa
posibilitatea

şansă = posibilitate de reuşită; noroc


NIVEL SEMANTIC
Improprietăţi lexicale
Concurentul are ... : renunţă sau continuă.
două alternative
o alternativă / două soluţii

alternativă = posibilitate de a alege între două soluţii,


între două situaţii etc.
NIVEL SEMANTIC
Pleonasm
 aversă = ploaie torenţială de scurtă durată
averse de ploaie/zăpadă/vânt
averse
 prepoziţia drept este sinonimă cu pentru (introduce un complement
circumstanţial de scop)
drept pentru care
drept care / pentru care

 a se califica = a obţine dreptul de a participa la o etapă superioară


într-o competiţie sau într-o probă
a se califica mai departe
a se califica
NIVEL SEMANTIC
Pleonasm

încă = mai
(adverbul arată că acţiunea verbului durează)

Încă mai citeşte.


Încă citeşte. / Mai citeşte.
NIVEL SEMANTIC
Pleonasm
a se limita / a se rezuma / a se mărgini numai /
doar la ...

a se limita / a se rezuma / a se mărgini la ...

numai = doar – adverbe restrictive


(restricţia este exprimată şi de verb)
FRAZEOLOGIE

cu surle şi ...
trâmbiţe
tobe

trâmbiţă = trompetă, goarnă


FRAZEOLOGIE
a da .... în ţară
sfoară
sfară (fum înecăcios)

(a da de ştire, a vesti)
FRAZEOLOGIE
a rata ... puţin
de
cu

(antonim: a rata cu mult)


ABERAŢII

el, ... profesionist…


ca şi
ca / drept / în calitate de

nu mă risc
nu risc