Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

66
Str. Logofăt Dan nr. 1, sector 2, București
0212554580 / școala_66@yahoo.com

PROIECT EDUCAȚIONAL

IUBIREA FAȚĂ DE DUMNEZEU ȘI FAȚĂ DE


APROAPELE

IANUARIE-IUNIE

EDIȚIE PE MUNICIPIU 2022

ORGANIZATOR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 66, București, Director, Prof. RATCU


DANIELA

COORDONATORI PROIECT: Inspector Prof. ALEXA CRISTIAN, Prof. DIACONESCU


OANA

ECHIPA DE PROIECT: Dir. adj. Petre Contesina, Prof. David Rodica, Prof. Amărăzeanu
Luciana, Prof. Vasiu Anca, Prof. Cioacă Daniela, Prof. Militaru Valerica, Constantinescu
Valentina

PARTENERI: Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Arhiepiscopia Bucureștilor

Parohia “Mărcuța”
REGULAMENT DE ORGANIZARE
CONCURS MUNICIPAL
“IUBIREA FAȚĂ DE DUMNEZEU ȘI FAȚĂ DE APROAPELE”

Concursul se adresează tuturor școlilor din municipiul București.

TEMATICA
Lucrările elevilor vor surprinde aspecte prin care să fie ilustrate diferite modalități prin
care omul (copilul) își poate manifesta iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele său. De
exemplu: mersul la biserică, exemple de fapte bune, exercițiul rugăciunii (în biserică, acasă
sau la școală), ascultarea față de părinți, iertarea, recunoștința, călătorii la locuri sfinte
(pelerinaje), diferite situații de ajutorare a aproapelui, reprezentări ale chipului Mântuitorului
Iisus Hristos, Maicii Domnului, sfinților etc.

GRUP ȚINTĂ
 Elevii din ciclul primar
 Elevii din ciclul gimnazial
 Elevii din ciclul liceal
 Cadre didactice
 Comunitatea locală
 Părinți

ACTIVITĂȚI
Principala activitate a concursului este realizarea unei expoziții cu lucrări plastice și
literare prin care elevii să își dezvolte universul creativ reprezentând diferite modalități prin
care ne putem exprima iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele.

SECȚIUNI

1. Creație plastică – pictură (coală bloc de desen format A4)


- desen (coală bloc de desen format A4)
- colaj
- icoane (sticlă, lemn, pânză)

2. Creație literară – clasele II-XII


A. Proza : compunere (1-2 pagini maxim)
B. Poezie religioasă (rugăciune) – 1,2 pagini maxim

Lucrările din cadrul secțiunii creație literară vor fi scrise de mână, pe coală format A4 scris
lizibil, corect gramatical, cu respectarea normelor ortografice.

LOCUL DESFĂȘURĂRII
 Expoziția va fi amenajată în cadrul Parohiei Mărcuța. Locul și data exactă a
desfășurării expoziției va fi anunțată ulterior prin e-mail sau mesaj profesorilor
coordonatori.

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR
1. Lansarea proiectului, mediatizare – ianuarie 2022
2. Înscrierea participanților, realizarea lucrărilor – februarie -18 martie 2022
3. Trimiterea lucrărilor – până la 18 martie 2022
4. Amenajarea expoziției – 21-22 martie 2022
5. Vizitarea expoziției – 23 martie – 25 martie 2022
6. Jurizarea lucrărilor – 28 martie 2022
7. Pregătirea diplomelor, a premiilor – aprilie 2022
8. Acordarea premiilor - 20 mai 2022
9. Expedierea diplomelor – 1-15 iunie 2022
10. Diseminare rezultate, evaluarea proiectului – până la 30 iunie 2022

CRITERII DE EVALUARE/JURIZARE A LUCRĂRILOR


 Respectarea tematicii propuse prin concurs
 Originalitate
 Creativitate
 Complexitatea viziunii elevului asupra temei alese
 Calitatea exprimării artistice/literare

CONDIȚII DE PARTICIPARE
Lucrările vor fi însoțite de o etichetă prinsă pe spatele lucrării în colțul din dreapta jos,
care să evidențieze datele de identificare a concurentului: unitatea de învățământ, numele și
prenumele elevului, titlul lucrării, secțiunea, clasa, școala, localitatea, sectorul (județul),
numele profesorului coordonator.
Un cadru didactic va putea participa cu cel mult 3 lucrări indiferent de secțiune. Nu se
admite intervenția cadrului didactic în lucrarea copilului, aceasta va fi descalificată.
Se vor acorda premiile I, II, III, mentiuni și premii speciale pe categorii de vârstă și pe
secțiuni în conformitate cu Regulamentul de Organizare a Activităților Cuprinse în Calendarul
Activităților Educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012, în
procent de maxim 25% din numărul total de participanți și diplome de participare tuturor
elevilor participanți. Nu se acordă premii în bani.
Înscrierea participanților se face pe baza fișei de înscriere, trimisă odată cu lucrările
(acordul de parteneriat completat, semnat și ștampilat în dublu exemplar este opțional), într-
un plic A4 la Școala Gimnazială Nr. 66, Str. Logofăt Dan nr. 1, sector 2, București, cu
mențiunea scrisă pe plic „În atenția prof. Diaconescu Oana, pentru concurs”. Plicul poate
fi adus și personal la școală. Data limită de trimitere a lucrărilor este 18 martie 2022, data
poştei. Lucrările care vor avea o dată a poştei ulterioară decât cea precizată nu vor mai
participa la jurizare şi nici nu vor fi expuse. Lucrările nu se returnează. Diplomele pentru
elevii premiați, acordurile de parteneriat semnate și ștampilate (opțional), adeverințele de
participare vor putea fi ridicate în ziua festivității de premiere. Diplomele de participare,
precum și celelalte documente pentru cei care nu pot fi prezenți la festivitate, vor fi trimise
ulterior prin poștă, cu condiția ca în plicul trimis cu lucrările să existe și un plic A4
autoadresat și timbrat corespunzător, necesar expedierii diplomelor.

Concursul este cu participare indirectă.


NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE

Notă* - În funcție de situația epidemiologică la momentul fiecărei activități, se vor realiza


modificările aferente cu anunț prealabil din partea organizatorilor.
Persoană contact, coordonator proiect – prof. Diaconescu Oana
0726273211 / oana.diaconescu3@gmail.com

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE EXPOZIȚIE – CONCURS

„IUBIREA FAȚĂ DE DUMNEZEU ȘI FAȚĂ DE APROAPELE”

Unitatea de învățământ:……………………………………………………………………..

Adresa unității de învățământ: ……………………….


………………………………………………………………………

Cadru didactic îndrumător:…………………………………………………………………

Telefon, adresă de e-mail a cadrului didactic îndrumător:


……………………………………………..............................................................................

Nr. Numele și prenumele elevului: Clasa: Secțiunea Titlul lucrării


crt
Plastică / Literară
1.

2.

3.

Cadru didactic îndrumător,


Școala gimnazială nr.66 Școala………………………………….
Str. Logofăt Dan, nr. 1 .………………………………………...
0212554580/școala_66@yahoo.com …………………………………………
Nr. Nr.

ACORD DE PARTENERIAT
În cadrul expoziției – concurs “Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele”

Ediție pe municipiu, București ianuarie – iunie 2022


Încheiat astăzi, ........................… între:

• Şcoala Gimnazială nr. 66, București, sector 2, reprezentată de prof. Ratcu Daniela, în
calitate de director şi prof. Diaconescu Oana, în calitate de coordonator al expoziției –
concurs „Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele”, Ediție pe municipiu, ianuarie –
iunie 2022 și

• Școala/Liceul ……………………………………………………………..reprezentată de
prof……………………...………………………..…………….în calitate de director și de
prof…….……………………………………………….……....în calitate de partener în cadrul
expoziției –concurs „Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele”, Ediție pe municipiu,
ianuarie – iunie 2022

Durata: ianuarie-iunie 2022

Şcoala coordonatoare se obligă :


 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala participantă se obligă:
 Să înscrie elevii în concurs;
 Sa îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.

Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform planului stabilit.

Școala gimnazială nr. 66 Școala …………………………………

Director, Prof. Ratcu Daniela Director, Prof.

Coordonator proiect, Partener,

Prof. Diaconescu Oana Prof. ………………………………………...

S-ar putea să vă placă și