Sunteți pe pagina 1din 78

POWER POINT

Competenţe de evaluat

• Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări - PowerPoint


• Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului
• Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări - copiere, mutare, ştergere
• Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări
• Utilizarea elementelor grafice în prezentare
• Utilizarea diagramelor
• Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare
• Realizarea animaţiei într-o prezentare
• Realizarea unei prezentări
• Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării
• Realizarea unor aplicaţii practice

1. Deschiderea aplicaţiei Microsoft Power Point (2003)

Start->Programs->Microsoft Office-> Microsoft Office Power Point 2003

sau, dacă există pictograma pe desktop, se execută dublu click pe aceasta.


2. Deschiderea unei prezentări existente - modificarea şi salvarea prezentării

Pentru a deschide o prezentare existentă, selectaţi opţiunea File->Open-> prezentarea care se doreşte a fi deschisă->Open.

Când doriţi să salvaţi o prezentare, parcurgeţi următoarea succesiune de operaţii:

1. Selectaţi opţiunea File, Save sau executaţi clic pe butonul Save (discheta) situat în bara cu instrumente Standard.

2. Când salvaţi o prezentare pentru prima dată, în caseta de text File Name, introduceţi de la tastatură numele pe care doriţi să-l daţi
prezentării. Numele fişierelor pot avea maximum 255 de caractere şi pot conţine şi spaţii.
3. Dosarul implicit în care va fi salvată prezentarea este My Documents. Pentru a selecta o altă locaţie, executaţi clic pe săgeata derulantă
Save In şi selectaţi o locaţie din lista care apare.

4. Executaţi clic pe butonul Save.

Pentru a crea o copie a prezentării într-o altă locaţie sau cu alt nume de fişier, selectaţi opţiunea File -> Save As.

3. Închiderea prezentării

Pentru a închide o prezentare, parcurgeţi următoarea succesiune de operaţii:

1. În cazul în care sunt deschise mai multe prezentări, selectaţi prezentarea dorită, fie executând clic pe ea în bara de aplicaţii a sistemului de
operare Windows, fie selectând-o din meniul Window al aplicaţiei Power Point.
2. Selectaţi opţiunea File -> Close sau executaţi clic pe butonul de închidere al prezentării (este vorba de butonul x cel mai de jos dintre cele
două butoane de închidere, marcat cu un cerc roşu în figura următoare).
3. Dacă nu aţi salvat prezentarea sau nu aţi salvat ultimele modificări, va apărea o casetă de dialog, în care sunteţi întrebat dacă doriţi să
salvaţi. Executaţi clic pe Yes dacă doriţi să salvaţi modificările sau No în caz contrar.

Părăsirea programului PowerPoint presupune una din următoarele operaţii:

• clic pe butonul de închidere (marcat cu x alb pe fundal roşu) al ferestrei PowerPoint;


• dublu clic pe pictograma meniului de control, situată în partea din stânga a barei de titlu;
• clic pe pictograma meniului de control, situată în partea din stânga a barei de titlu, pentru a deschide meniul Control şi apoi selectaţi
opţiunea Close;
• deschideţi File şi selectaţi opţiunea Exit (ieşire);
• apăsaţi combinaţia de taste Alt+F4.

4. Folosirea "Ajutor"-ului

Caseta Ask a Question, aflată în colţul din dreapta-sus al fiecărei aplicaţii Office, reprezintă cea mai simplă cale de a obţine rapid ajutor.

Tastaţi întrebarea, bazată pe cuvinte cheie, în caseta Ask a Question. După aceea, apăsaţi tasta Enter. Va fi efectuată o căutare în sistemul Help iar
rezultatele căutării vor apărea în panoul de sarcini Search Results.

În fereastra Help, puteţi utiliza legăturile furnizate, pentru a vă deplasa prin sistemul Help, ca să citiţi mai multe despre respectivul subiect.

Ca să închideţi fereastra Help, executaţi clic pe butonul Close al acesteia (butonul x de culoare neagră).

O altă modalitate de a obţine asistenţă într-o aplicaţie Office o reprezintă utilizarea Asistentului Office. Îi adresaţi o întrebare Asistentului Office,
iar acesta vă furnizează legături la diverse subiecte ale sistemului Help.

În mod prestabilit, Asistentul Office este dezactivat. Pentru a-l activa selectaţi Help şi apoi Show the Office Assistant.

Dacă nu mai doriţi ca Asistentul Office să fie prezent în fereastra dumneavoastră de aplicaţie, executaţi clic dreapta pe Office Assistant şi selectaţi
Hide.

5. Crearea unei noi prezentări

Power Point pune la dispoziţie mai multe modalităţi de realizare a unei noi prezentări.

• Aplicaţia AutoContent Wizard (File -> New -> From AutoContent Wizard) îndrumă utilizatorul pas cu pas în procesul de creare a unei
prezentări noi.
• Un şablon de proiectare (File -> New -> From Design Template) asigură o culoare, un fundal şi o schemă de fonturi concepute
profesionist, care se aplică unor secvenţe pe care le proiectaţi personal.
• O prezentare deja existentă (File -> New -> From Existing Presentation), poate reprezenta punctul de plecare pentru o nouă prezentare,
prin salvarea vechii prezentări sub un alt nume şi apoi operarea modificărilor dorite.

• De asemenea, puteţi construi o prezentare de la zero (File -> New -> Blank Presentation), de la simplu la complex, realizând fiecare
secvenţă a prezentării.
6. Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) - modificarea acestora

Operaţii cu slide-uri (diapozitive)

1. adăugarea unui nou diapozitiv - Insert -> New Slide (Ctrl+M)

2. se mai poate introduce un slide dând clic cu mouse-ul pe butonul NEW SLIDE , din meniul inferior sau cu CTRL+M. Power
Point adaugă un nou SLIDE după SLIDE-ul curent (activ).
3. ştergerea unui diapozitiv - tasta Delete sau Edit -> Delete Slide;
4. copierea (duplicarea) unui diapozitiv - Insert -> Duplicate Slide;
5. ascunderea unui diapozitiv la prezentare - Slide Show -> Hide Slide;
6. reordonarea slide-urilor dintr-o prezentare - View -> Slide Sorter şi acţiunea drag-and-drop ( faceţi clic pe un obiect virtual (slide) şi
trăgeţi-l într-o locaţie diferită sau pe un alt obiect virtual);
7. pentru a copia un slide într-o altă prezentare, deschideţi simultan cele două prezentări şi folosiţi combinaţia Copy - Paste (copiere şi
lipire).

Alegerea un LAYOUT (aspect) pentru noul SLIDE


În timpul lucrului puteţi schimba Layout-ul şi adopta unul nou astfel:

1. Din FORMAT menu alegeţi SLIDE LAYOUT sau click pe butonul LAYOUT din meniul
inferior, va apărea o casetă de dialog cu Layout-ul curent selectat.
2. Alegeţi (click) noul Layout.
3. Alegeţi Apply.

"Layout" se referă la modul în care lucrurile sunt aranjate pe un diapozitiv. Un şablon poate conţine titluri, liste de
marcatori, tabele, diagrame, imagini, forme şi miniaturi (clip art).

Exemple:

1. Un şablon de bază cu zone pentru un titlu şi o listă cu marcatori

2. Un şablon cu trei zone: pentru un titlu, o listă cu marcatori, precum şi de conţinut, cum ar fi un tabel, o
diagramă, un grafic, sau un clip art.

De fiecare dată când adăugaţi un diapozitiv nou, puteţi alege un aspect pentru acesta în panoul de diapozitive -
Slide Layout. Dacă nu puteţi găsi un şablon în panoul Slide Layout care să se potrivească nevoilor dvs., aveţi
posibilitatea să rearanjaţi schema actuală sau să creaţi un nou design şablon.
7. Inserarea unui text

Pentru a crea o casetă de text, parcurgeţi următoarea succesiune de operaţii:

1. Comutaţi în vederea Normal (selectaţi View -> Normal). Folosiţi rubrica Slides sau Outline, din partea stângă a spaţiului de lucru, pentru a
selecta diapozitivul (slide-ul) în care doriţi să lucraţi.
2. Executaţi clic pe butonul Text Box , situat în bara de instrumente Drawing. Dacă aceasta nu este vizibilă, o puteţi activa din meniul
View -> Toolbars -> Drawing.
3. Executaţi clic pe zona din diapozitiv unde doriţi să apară caseta de text. Va apărea o casetă de text de mici dimensiuni. Caseta de text îşi va
mări dimensiunile o dată cu introducerea de text în interiorul său.
4. Introduceţi de la tastatură textul dorit. Apăsaţi tasta Enter pentru a trece la un nou paragraf. Puteţi modifica dimensiunile casetei de text
după ce aţi terminat de introdus textul.
5. Când aţi terminat, executaţi clic oriunde în exteriorul casetei de text pentru a vedea aspectul textului în cadrul diapozitivului.

8. Inserarea unei imagini

1. Faceţi clic unde doriţi să inseraţi imaginea.

2. Inseraţi una din următoarele:

O imagine dintr-un fişier


http://images.google.ro

1. În bara de instrumente Desenare, faceţi clic pe Inserare imagine (Insert Picture) .


2. Găsiţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o inseraţi, apoi faceţi clic pe fişierul imaginii.
3. Variante disponibile:
o Pentru a încorpora imaginea, faceţi clic pe Inserare (Insert).
o Pentru a lega imaginea la fişierul ei de pe discul fix, faceţi clic pe săgeata de lângă Inserare, apoi faceţi clic pe Legătură la fişier
(Link to File).
O imagine direct dintr-un scaner sau dintr-un aparat foto digital

1. Pentru această procedură, verificaţi dacă dispozitivul este compatibil TWAIN sau WIA şi dacă este conectat la computer. De asemenea,
verificaţi dacă aţi instalat un software pentru dispozitiv care acceptă TWAIN sau WIA.
2. Poziţionaţi imaginea în dispozitivul de scanare.
3. În meniul Inserare (Insert), selectaţi Imagine (Picture), apoi faceţi clic pe De la scaner sau cameră (From Scanner or Camera) .
4. Dacă aveţi mai mult de un dispozitiv ataşat la computer, sub Dispozitiv selectaţi dispozitivul pe care doriţi să-l utilizaţi. Variante
disponibile:
o Dacă dispozitivul selectat este un scaner şi doriţi să utilizaţi setări implicite pentru scanarea imaginii, faceţi clic pe Calitate Web
(dacă afişaţi imaginea pe ecran) sau pe Calitate imprimare (dacă imprimaţi imaginea), apoi faceţi clic pe Inserare pentru a scana
imaginea.
o Dacă dispozitivul selectat nu este un scaner (de exemplu, dacă este un aparat foto digital) sau dacă doriţi să particularizaţi orice
setări înainte să scanaţi imaginea, faceţi clic pe Inserare particularizată. Urmaţi instrucţiunile care însoţesc dispozitivul pe care îl
utilizaţi.

Notă E posibil ca butonul Inserare să nu fie disponibil cu anumite scanere deoarece software-ul pentru scaner nu acceptă o scanare automată.
Utilizaţi în schimb butonul Inserare particularizată.

Introducerea unei imagini (clipart) într-un diapozitiv

Pentru inserarea clipart-urilor folosiţi meniul Insert (Inserare) - Picture (Imagine) – Clipart (Miniatură) sau prin apăsarea butonului ,ce se
află în bara de instrumente Drawing (Desenare).
În panoul de miniaturi care se deschide tastaţi
numele clipului pe care doriţi să-l folosiţi şi faceţi
clic pe butonul Go pentru a-l căuta în depozitul de
Miniaturi.

Apoi selectaţi imaginea clip art, făcând clic pe ea


o singură dată. Aceasta va fi inserată în
diapozitivul care este deschis.

După ce imaginea selectată este introdusă în slide, va apărea o frontieră de mici cercuri albe în jurul ei. Faceţi clic şi trageţi de cercurile din colţuri
pentru a redimensiona obiectul fără a-l deforma. Selectarea cercului verde situat în partea de sus, oferă posibilitatea să se rotească imaginea în
orice direcţie.
10. Copierea şi lipirea diapozitivelor

Atunci când copiaţi şi lipiţi un diapozitiv ce urmează unui diapozitiv cu un şablon formă (şablon formă: Un fişier care conţine stilurile unei
prezentări, printre care tipul şi mărimea marcatorilor şi fonturilor; poziţia şi mărimea substituenţilor; aspectul fundalului şi schemele de culori
de umplere; precum şi un coordonator de diapozitive şi un coordonator opţional de titluri.) diferit de cel pe care îl lipiţi, acesta va prelua stilurile
diapozitivului după care urmează. Dacă doriţi ca diapozitivul să păstreze stilurile de proiectare iniţiale, utilizaţi butonul Opţiuni lipire - care
apare alături de diapozitivul lipit în vizualizarea normală în filele Schiţă sau Diapozitive sau în panoul Diapozitiv — pentru a modifica
formatarea.

1. Butonul Opţiuni lipire apare sub diapozitivul lipit.


2. Faceţi clic pe buton pentru a afişa opţiunile de formatare ale stilului de proiectare.

Alegeţi opţiunea din meniu Păstrare formatare sursă (Keep Source Formating) pentru a reveni la stilul iniţial al diapozitivului. Opţiunea
implicită Se utilizează formatarea şablonului formă (Use Design Template Formating) aplică stiluri ale şablonului curent.

Notă Dacă nu vedeţi butonul Opţiuni lipire, este posibil ca acesta să nu fie activat. Pentru a-l activa, în meniul Instrumente (Tools), faceţi clic
pe Opţiuni (Options), apoi în fila Editare (Edit) din Decupare şi lipire (Cut and Paste) , selectaţi Afişare butoane Opţiuni lipire (Show Paste
Options Buttons).

Dacă selectaţi oricare din opţiunile de mai sus şi decideţi apoi să aplicaţi stilurile şablonului formă curent, faceţi clic pe Se utilizează formatarea
şablonului formă (acesta este implicit).

Notă Dacă doriţi să mutaţi un element în loc să îl copiaţi, faceţi clic pe Decupare (Cut) în meniul de comenzi rapide, în loc să faceţi clic pe
Copiere (Copy).

Copierea şi lipirea tabelelor sau a formelor


Butonul Opţiuni lipire apare de asemenea atunci când copiaţi şi lipiţi forme sau tabele ce utilizează un şablon formă diferit de cel al destinaţiei
de lipire. Aveţi posibilitatea de a selecta Păstrare formatare sursă pentru a păstra stilurile iniţiale; cu toate acestea, dacă în formă sau în tabel
există text, acesta va prelua totuşi stilul şablonului formă curent.

Copierea şi lipirea textului

Atunci când copiaţi şi lipiţi text cu un stil diferit de cel al destinaţiei de lipire, aveţi uneori o opţiune în meniu butonului Opţiuni lipire , numită
Păstrare doar text (Keep Text Only). Această opţiune vă permite să potriviţi textul lipit cu formatarea textului din substituentul de destinaţie. De
exemplu, dacă există text particularizat în substituent şi lipiţi alt text, textul lipit preia stilul şablonului formă şi nu stilul particularizat. Opţiunea
Păstrare doar text modifică textul în stilul particularizat.

1. Dacă veţi copia text dintr-o prezentare în alta, deschideţi ambele prezentări, apoi, în meniul Fereastră (Window), faceţi clic pe Aranjare
totală (Arrange All).
2. În diapozitiv, selectaţi textul pe care doriţi să îl copiaţi; faceţi clic cu butonul drept al mausului, apoi faceţi clic pe Copiere.
3. Afişaţi diapozitivul în care doriţi să lipiţi şi, în diapozitiv, faceţi clic acolo unde doriţi să lipiţi; faceţi clic cu butonul drept al mausului, apoi
faceţi clic pe Lipire (Paste) . Dacă textul pe care l-aţi lipit are un stil diferit de cel al textului din diapozitivul în care l-aţi lipit, va apărea
butonul Opţiuni de lipire Dacă formatul elementelor pe care le-aţi lipit este cel dorit, lipirea este încheiată. Dacă nu, deplasaţi-vă la
pasul 4.
4. Pentru a aplica o formatare diferită, faceţi clic pe butonul Opţiuni de lipire, apoi aveţi următoarele variante disponibile: Pentru a păstra
formatarea originală a elementului lipit, faceţi clic pe Păstrare formatare sursă.
Pentru a face textul lipit să se potrivească cu formatarea existentă în substituentul (substituenţi: Casete cu bordura punctată sau haşurată
din care se constituie majoritatea diapozitivelor. Aceste casete conţin textul titlului şi al corpului sau obiecte cum ar fi diagrame, tabele şi
imagini.) curent, faceţi clic pe Se păstrează numai textul (aceasta apare dacă textul lipit sau substituentul destinaţie are un stil de font
care nu este parte a şablonului formă iniţial sau curent).

Copierea diapozitivelor cu Instrumentul găsire diapozitive

O altă cale de a copia diapozitive este inserarea lor cu ajutorul casetei de dialog Cel ce găseşte diapozitive (Slide Finder; Insert -> Slides from
files). În această casetă de dialog, aveţi posibilitatea de a selecta diapozitivele dorite fără a deschide prezentarea; de asemenea, aveţi posibilitatea
de a include căi către prezentările din care copiaţi mai des.
Atunci când copiaţi diapozitive în caseta de dialog Instrument găsire diapozitive, aveţi posibilitatea de a selecta sau de a goli opţiunea Păstrare
formatare sursă înainte de a insera diapozitivul. Dacă selectaţi această opţiune, diapozitivul inserat păstrează formatarea iniţială; dacă lăsaţi
caseta de selectare goală, diapozitivul preia stilul diapozitivului după care este inserat.

http://office.microsoft.com/ro-ro/powerpoint/HP030846521048.aspx

11. Ştergerea obiectului selectat

Se selectează obiectul cu un clic de mouse, după care se apasă tasta Delete.

Ştergerea diapozitivelor

Se realizează executând paşii următori:


1. selectaţi opţiunea NORMAL din meniul VIEW apoi apăsaţi butonul OUTLINE VIEW (vedere de ansamblu) din colţul din stânga sus al
ferestrei.
2. executaţi clic pe pictograma diapozitivului, plasată în partea stângă a diapozitivului, pentru a o selecta; pentru a selecta mai multe
diapozitive consecutive, se face clic pe pictograma primului diapozitiv şi cu tasta Shift apăsată se dă clic pe ultimul diapozitiv din lista
diapozitivelor ce se doresc a fi şterse.
3. apăsaţi tasta DELETE (sau daţi clic dreapta pe diapozitivele selectate şi alegeţi opţiunea Delete Slide) şi diapozitivele selectate vor fi
şterse;
4. salvaţi modificările făcute.

Ştergerea unui efect de animaţie


Faceţi clic pe textul sau obiectul care conţine animaţia pe care doriţi să o ştergeţi.
Din meniul Slide Show alegeţi opţiunea Custom Animation, iar din panoul Custom Animation care se deschide apăsaţi butonul Remove.

12. Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare

Puteţi reorganiza diapozitivele în panoul Outline, tragându-le cu mouse-ul şi utilizând butoanele aflate pe bara de instrumente Outlining.

Pentru a muta un diapozitiv:

1. daţi clic pe pictograma diapozitivului;


2. trageţi pictograma în sus sau în jos în cadrul schiţei sau daţi clic pe butoanele Move Up şi Move Down (mutare în sus şi mutare în jos)
aflate pa bara de instrumente Outlining;
3. eliberaţi butonul mouse-ului pentru a plasa diapozitivul în noua sa locaţie.

13. Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime, culori, centrare, aliniere

Adăugarea textului într-un diapozitiv


Textul este introdus prin acţionarea tastaturii; în momentul în care se ajunge la capătul rândului, cursorul continuă pe rândul următor. Pentru a
introduce un text, va trebui să daţi un clic în zona în care scrie Click to add text (Faceţi clic pentru adăugare text) şi apoi puteţi introduce textul
dorit.

Formatarea textului

După introducerea textului puteţi alege opţiunea de formatare a acestuia. Din meniul Format apelaţi opţiunea Font. Se ajunge la următoarea
fereastra de dialog.

În prima parte se poate modifica tipul de font, stilul şi dimensiunea acestuia, doar printr-un simplu clic pe opţiunea dorită.
Pentru a alege o culoare specială va trebui să daţi clic pe meniul derulant Color ce deschide o nouă fereastră din care se poate alege o culoare
pentru font.

Dacă totuşi nu sunteţi mulţumit de culorile prezentate, şi vreţi o nuanţă specială puteţi opta
pentru a o realiza apăsând pe butonul More Colors (Mai multe culori).

Se va deschide fereastra Colors (Culori). Aici vă puteţi crea orice culoare doriţi prin
combinarea unor culori.

Culoarea pe care o doriţi se poate obţine prin deplasarea crucii albe în fereastra Colors
(Culori), spre nuanţa dorită. Intensitatea culorii, se modifică prin deplasarea săgeţii negre din
partea dreapta în sus sau în jos după cum doriţi.
În fereastra de dialog Font mai apar şi alte efecte, ce pot fi activate prin marcarea acestora printr-un simplu clic. Fiecare efect va fi atribuit doar
textului dinainte selectat. Efectele mai importante sunt: Underline (Subliniere) care subliniază textul şi Shadow (Umbră) ce îi oferă textului
selectat o uşoară umbră, Superscript (Exponent), este opţiunea necesară pentru a scrie textul selectat ca exponent (offset = decalaj, deplasare) şi
Subscript (Indice) scrie textul selectat ca indice.

Pentru a face definitive modificările va trebui apasată tasta OK. În caz contrar apăsarea tastei Cancel va lăsa textul aşa cum era.

Puteţi economisi timp făcând aceste lucruri prin intermediul butoanelor prezente pe bara de meniuri.

Pentru:

• a scrie mai îngroşat va trebui aleasă opţiunea Bold prin apăsarea butonului , sau prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+B;
• a scrie înclinat se va alege opţiunea Italic prin apăsarea , sau prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+I;
• a sublinia textul veţi alege opţiunea Underline apăsând sau prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+U;
• a schimba culoarea fontului alegeţi

• a schimba fontul sau dimensiunea acestuia, alegeţi caracterele definite în meniurile derulante existente pe bara de instrumente
• a adăuga o umbră textului selectat apăsaţi butonul existent în bara de instrumente a aplicaţiei.

Puteţi alinia textul după cum doriţi. Pentru aceasta apelaţi din meniul Format – Alignment (Aliniere) şi apoi alegeţi opţiunea dorită.

Pentru a economisi timp, puteţi lucra şi cu butoanele din bara de instrumente :

• La stânga , sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+L;


• Centrat , sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+E;
• La dreapta , sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+R;
• Justified (aliniere stânga - dreapta), sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+J.

Dacă doriţi, puteţi transforma toate caracterele unui text în litere mari. Pentru a realiza acest lucru selectaţi textul dorit şi apoi din meniul Format
alegeţi opţiunea Change Case (Modificare după caz), ce va deschide fereastra Change Case (Modificare litere mari/mici) din care vă alegeţi
opţiunea dorită (pentru a transforma în litere mari alegeţi opţiunea Uppercase - MAJUSCULE).
Schimbarea spaţiului între paragrafe

Pentru a schimba spaţierea între diferite paragrafe selectaţi paragrafele asupra cărora doriţi să realizaţi modificările şi apoi în meniul Format
selectaţi opţiunea Line Spacing (Interlinie). În fereastra apărută pe ecran selectaţi dimensiunile dorite.

Pentru a observa modificările făcute apăsaţi butonul Preview (Examinare).

Alegerea diferiţilor marcatori


O modalitate de formatare a paragrafelor existente întrun diapozitiv este cea cu ajutorul marcatorilor din meniul Format - Bullets and
Numbering (Marcatori şi numerotare). Această opţiune deschide o fereastră de dialog din care ne putem alege simboluri diverse pentru a
evidenţia anumite paragrafe.

Tipurile de marcatori sunt:

• bulleted (marcatori) - se introduc diferite simboluri pentru a se remarca mai uşor anumite paragrafe;
• numbered (numerotare) - oferă posibilitatea de a ordona paragrafele din diapozitiv cu ajutorul cifrelor arabe, sau a literelor.

În acelaşi meniu deschis se mai poate alege din meniul derulant Color (Culoare) culoarea pe care doriţi să o conţină
marcatorul respectiv, sau puteţi alege şi dimensiunea acestuia exprimat procentual în funcţie de mărimea caracterelor
textului.
Pentru a introduce automat un bulet se poate da clic pe imaginea corespunzătoare din bara de instrumente .

Utilizarea comenzii Undo (Anulare) şi Redo (Repetare)

În momentul în care s-a greşit ceva în introducerea datelor se apelează funcţia Undo (Anulare) pentru a anula ultima operaţiune efectuată. Funcţia
Undo(Anulare) se găseşte în meniul Edit (Editare) - Undo (Anulare) sau în pictograma aflată pe bara de instrumente.

Se observă că apăsarea tastelor Ctrl+Z realizează anularea ultimei operaţii.

Opus funcţiei Undo (Anulare) este funcţia Redo (Repetare), care realizează refacerea ultimei operaţii anulate. Funcţia Redo (Repetare) se
găseşte în meniul Edit (Editare) asemănător funcţiei Undo (Anulare) sau în pictograma existentă pe bara de meniuri.

Se observă că apăsarea tastelor Ctrl+Y realizează repetarea ultimei operaţii.

14. Redimensionarea şi mutarea casetelor text într-un diapozitiv


Pentru a muta un bloc de text:

1. poziţionaţi cursorul mouse-ului pe bordura din jurul unui bloc de text selectat;
2. menţineţi apăsat butonul mouse-ului şi trageţi mouse-ul;
3. eliberaţi butonul mouse-ului când blocul de text ajunge în poziţia dorită.

Pentru a redimensiona un bloc de text:

1. poziţionaţi cursorul mouse-ului pe un reper de manevrare;


2. menţineţi apăsat butonul mouse-ului şi trageţi cursorul;
3. eliberaţi butonul mouse-ului când blocul de text este redimensionat.

Textul din interiorul unui bloc de text se reîncadrează pentru a se potrivi în interiorul noii dimensiuni a blocului. Menţineti apăsată tasta Ctrl în
timp ce redimensionaţi un bloc de text în jurul centrului său.

15. Setarea grosimii liniei, stilului şi culorilor unei casete text

Atunci când inseraţi o casetă de text într-o prezentare Microsoft PowerPoint, aceasta va avea în mod automat un fundal transparent. La un
diapozitiv cadru care are deja un fundal, puteţi vedea în continuare ceea ce se află în spatele casetei de text. Dacă doriţi să modificaţi culoarea
fundalului casetei de text, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
1. Deschideţi un fişier pe care l-aţi creat deja şi care conţine o casetă de text la care doriţi să adăugaţi culoare.
2. Folosiţi mouse-ul şi faceţi clic pe frontiera casetei de text pentru a o selecta. Puteţi să spuneţi că este selectată când vedeţi un chenar gros
gri în jurul casetei de text.
3. Faceţi clic dreapta pe caseta de text şi selectaţi "Format Text Box" pentru a deschide caseta de dialog "Format Text Box".
4. Click pe meniul drop-down pentru "color" din secţiunea "Fill" a casetei de dialog "Format Text Box" pentru a selecta culoarea pe care
doriţi să o aplicaţi în caseta de text selectată.
5. Stabiliţi o transparenţă pentru căsuţa de text prin folosirea mouse-ului pentru a muta cursorul "Transparency" sau utilizând tastatura pentru
a tasta un procent de transparenţă în dreapta cursorului.
6. Faceţi clic pe butonul "OK" pentru a închide caseta de dialog "Format Text Box" şi pentru a se colora caseta de text cu culoarea pe care aţi
specificat-o.
Cum se desenează conturul unei casete de text în PowerPoint?

1. Faceţi clic cu mouse-ul pe caseta de text pentru a o selecta. Puteţi să spuneţi că este selectată când aceasta are o frontieră gri în jurul ei.
2. Faceţi clic dreapta pe caseta de text şi selectaţi "Format Text Box" pentru a deschide caseta de dialog "Format Text Box".
3. Alegeţi o culoare pentru frontiera dvs. din meniul "Color" aflat în secţiunea "Line" a casetei de dialog "Format Text Box".
4. Schimbarea stilului liniei se face folosind meniurile drop down "Style" şi "Dashed".

Setaţi grosimea liniei prin utilizarea săgeţilor sau a tastaturii pentru a introduce o valoare pentru grosime, în caseta de text "Weight" din
secţiunea "Line" a ferestrei "Format Text Box".
5. Faceţi clic pe butonul "OK" pentru a închide caseta de dialog "Format Text Box" şi pentru a aplica noua frontieră casetei de text selectate.
16. Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii, casete, cercuri

Bara cu instrumente pentru desenat

a. Inserarea obiectelor: linie, săgeată, dreptunghi şi cerc (Line, Arrow, Rectangle, Circle), se face cu ajutorul butoanelor
b. Inserarea unei căsuţe de text (Insert Text Box)
c. Word Art
d. Inserarea unui grafic (Insert Chart)
e. Inserarea unei imagini ClipArt (Insert Clipart)
f. Inserarea unei fotografii (Insert Picture)
g. Culoare de umplere (Fill Color)
h. Culoare linie (Line Color)
i. Culoare font (Font Color)
j. Tipul de linie (Line Style)
k. Tipul de linie punctată (Dash Style)
l. Tipul de săgeată (Arrow Style)
m. Tipul de umbră (Shadow Style)
n. Stilul 3D (3 D Style)

Pentru a desena o linie dreaptă, faceţi clic pe linia pe bara de instrumente Desen, apoi glisaţi mouse-ul pentru a trage linia în cadrul unui slide
(diapozitiv).

Pe bara de instrumente Desen (Draw), faceţi clic pe AutoShapes, opţiunea Lines, apoi faceţi clic pe linia cu forma dorită. Glisaţi pentru a trage
linie.

Pentru a desena linia la un unghi de 150 faţă de punctul de plecare, ţineţi apăsată tasta SHIFT în timp ce glisaţi mouse-ul.

Pentru a prelungi linia în direcţii opuse raportat la punctul de plecare, ţineţi apăsată tasta CTRL în timp ce glisaţi mouse-ul.

17. Modificarea poziţiei şi aspectului unui obiect grafic - mutarea, mărime, culoare, umbriri

Stabilirea culorii, grosimii şi stilului unei linii

Când lucraţi cu linii sau orice altă formă pe care le-aţi creat utilizând instrumentele de pe bara de instrumente
Desen, aveţi posibilitatea să selectaţi linia sau obiectul pe care doriţi să-l modificaţi şi să efectuaţi una din
următoarele operaţii:
Pentru a schimba culoarea unei linii sau a unui conector

Pe bara de instrumente Desen, faceţi clic pe săgeata de lângă Culoare linie. Pentru a schimba culoarea în culoare implicită, faceţi clic pe
Automatic. Pentru a trece la o altă culoare, faceţi clic pe una dintre culorile aflate sub culoarea automată.

Pentru a schimba într-o culoare care nu este afişată, faceţi clic pe More Line Colors. Faceţi clic pe culoarea pe care o doriţi în pagina Standard
sau faceţi clic pe pagina Custom pentru a amesteca propria culoare, apoi faceţi clic pe OK.
Pentru a schimba grosimea unei linii

În bara de instrumente Desen, faceţi clic pe Line Weight . Faceţi clic pe tipul de linie dorit sau pe More Lines pentru a alege alte tipuri de
linii.
Pentru a schimba tipul de linie punctată

În bara de instrumente Desen, faceţi clic pe Dash Style . Faceţi clic pe stilul dorit.

Formatarea liniilor cu AutoShape

Un alt mod de a modifica linii şi conectori este de a selecta forma pe diapozitiv şi apoi din meniul Format, alegeţi opţiunea AutoShape. Va
apărea caseta de dialog Format AutoShape. De aici, puteţi modifica culoarea, transparenţa, stilul şi grosimea liniei, puteţi adăuga săgeţi la
capetele liniei, puteţi stabili mărimea liniei şi poziţia în cadrul diapozitivului.
18. Crearea unei diagrame

O diagramă oferă rapid o viziune de ansamblu. Cu ajutorul unei diagrame, datele din foaia de lucru devin o imagine în care comparaţiile sau
tendinţele devin vizibile dintr-o singură privire.

Pentru a insera o diagramă, din meniul Inserare faceţi clic pe Diagramă (Chart) sau apăsaţi pe butonul aflat pe bara cu instrumente Standard.
Pentru a înlocui datele de exemplificare, faceţi clic pe o celulă din foaia de date şi apoi tastaţi informaţiile dorite. Pentru a reveni la diapozitiv,
faceţi clic în afara diagramei.

O foaie de date este un tabel inclus cu o diagramă care furnizează mostre de informaţii, indicând unde se introduc etichetele proprii pentru rânduri
şi coloane.

http://office.microsoft.com/ro-ro/powerpoint/HP051928031048.aspx
O altă metodă pentru a crea un grafic, în cadrul unui diapozitiv, constă în alegerea unui format corespunzător pentru diapozitivul respectiv.

Formatul unui diapozitiv, îl alegeţi din fereastra Slide Layout (Aspect Diapozitiv) pe care o deschideţi apelând din meniul Format funcţia Slide
Layout (Aspect Diapozitiv), sau din butonul existent pe bara de instrumente a aplicaţiei.
În fereastra Slide Layout (Aspect Diapozitiv), alegeţi tipul dorit pentru diapozitiv, în cazul nostru opţiunea Chart şi apoi pentru a aplica acest
format apăsaţi butonul Reapply.
În noul diapozitiv pentru a putea introduce date va trebui să daţi dublu clic pe imaginea .

Pe ecran va apărea a fereastra Excel în care puteţi introduce datele dorite. Datele se vor introduce ca în orice foaie de calcul. După introducerea
datelor, pentru a finaliza graficul, va trebui să daţi un clic oriunde în afara graficului sau a ferestrei apărute.

19. Modificarea structurii unei diagrame


Dacă aveţi un grafic realizat şi doriţi modificarea anumitor date va trebui sa editaţi graficul. Acest lucru se realizează, prin apelarea funcţiei
Chart Object (Obiect Diagramă) - Edit (Editare), din meniul derulant apărut, după ce aţi dat clic dreapta pe graficul pe care doriţi să-l
modificaţi. Pe ecran va aparea fereastra de editare în care puteţi modifica datele.

Obs. Puteţi edita un grafic şi prin dublu clic pe acesta.

Modificarea culorii de umplere a unui grafic

După editarea graficului puteţi modifica culoarea de umplere a graficului. Aveţi două modalităţi ce vă permit să modificaţi culoarea de umplere a
graficului.

Prima posibilitate este alegerea funcţiei Format Chart Area, din meniul apărut, după ce aţi dat clic dreapta pe graficul căruia doriţi să îi
modificaţi culoarea. Această opţiune va deschide fereastra Format Chart Area în care vă alegeţi culoarea dorită.
O modalitate mai rapidă de modificare a culorii unui grafic este apăsarea butonului existent pe bara de instrumente a aplicaţiei. Dar nu uitati,
că pentru a modifica culoarea graficului prin această modalitate, va trebui ca graficul să fie selectat.

Modificarea culorii graficului

Pentru a modifica culorile unei serii, din graficul deja definit, daţi clic dreapta pe aceasta şi selectaţi opţiunea Format Data Series. În această
fereastră alegeţi culoarea dorită, eventual şi alte opţiuni oferite de meniurile existente în această fereastră.
20. Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart, pie chart, etc.

Modificarea tipului de grafic

După editarea graficului creat, puteţi modifica tipul acestuia prin alegerea din meniul Chart a funcţiei Chart Type. În fereastra ce va aparea pe
ecran vă puteţi alege noul tip dorit pentru graficul dumneavoastră.
0 modalitate mai rapidă de schimbare a tipului graficului este cu ajutorul butonului existent pe bara de instrumente a aplicaţiei.
21. Inserarea unei imagini

Modificarea proprietăţilor imaginii


Modificarea dimensiunilor unei imagini
Retezarea unei imagini
Gruparea imaginilor
Modificarea aspectului unei imagini
Rotirea unei imagini
Mutarea imaginii în alt diapozitiv
Adăugarea de efecte de contur pentru obiect

Modificarea proprietăţilor imaginii

Modificarea dimensiunilor unei imagini

Obiectele precum imaginile şi elementele clip art nu sunt întotdeauna inserate la dimensiunile corecte. Puteţi modifica dimensiunile obiectului
parcurgând următoarea succesiune de operaţii:
1. Selectaţi obiectul ale cărui dimensiuni urmeayă să le modificaţi. Vor apărea reperele de selecţie (pătratele care înconjoară obiectul).
2. Trageţi cu mouse-ul de unul dintre repere până când obiectul ajunge la dimensiunile dorite:
o Trageţi de un reper de colţ pentru a modifica atât înălţimea, cât şi lăţimea obiectului păstrând raportul dimensiunilor.
o Trageţi de un reper plasat lateral, respectiv pe latura superioară sau inferioară, pentru a modifica numai lăţimea, respectiv înălţimea.
o Pentru a păstra poziţia centrului original al obiectului în timpul redimensionării, ţineţi apăsată tasta Ctrl în timp ce trageţi cu
mouse-ul un reper de dimensionare.
3. Eliberaţi butonul mouse-ului atunci când aţi terminat de modificat dimensiunile obiectului.

Retezarea unei imagini

Spre deosebire de modificarea dimensiunilor unei imagini, este posibilă şi retezarea acesteia; adică puteţi tăia lateral sau dintr-un colţ al imaginii
pentru a elimina un element al acesteia sau pentru a renunţa la un spaţiu alb.

Pentru a reteza o imagine, parcurgeţi următorii paşi:

1. Executaţi clic pe imagine.


2.
Activaţi bara cu instrumente Picture (View -> Toolbars -> Picture, sau executaţi clic cu butonul din dreapta al
mouse-ului pe orice bară cu instrumente curent afişată din fereastra PowerPoint şi selectaţi opţiunea Picture).

3. Executaţi clic pe butonul Crop , amplasat în bara cu instrumente Picture. În jurul imaginii apar reperele de retezare.
4. Deplasaţi indicatorul mouse-ului deasupra unuia dintre reperele de retezare. Indicatorul mouse-ului ia forma reperului. Pentru a tăia două
laturi simultan folosiţi un reper de colţ, iar pentru a tăia o singură latură, folosiţi unul din reperele de sus, jos, din stânga sau din dreapta.

Notă Pentru a reveni asupra retezării unei imagini imediat după ce aţi efectuat operaţia respectivă, selectaţi opţiunea Edit şi apoi alegeţi Undo
Crop Picture.

Gruparea imaginilor

Dacă avem mai multe obiecte şi vrem ca acestea să formeze împreună un singur obiect pentru a putea să le mutăm împreună în altă zonă a
diapozitivului sau în alt slide, se selectează obiectele (selectaţi primul obiect, apoi cu SHIFT apăsat se selectează şi celelalte obiecte), apoi se dă
clic dreapta pe unul din obiecte şi din meniul derulant se alege Grupare (Grouping) – Grupare (Group). Pentru ca un obiect format din mai multe
obiecte să poată fi desfăcut în obiectele componente, se dă clic dreapta pe obiect şi din meniul derulant se alege Grupare (Grouping) – Anulare
Grupare (Ungroup).
Modificarea aspectului unei imagini

Pentru a roti sau pentru a mări sau a micşora luminozitatea şi contrastul unei imagini, faceţi clic pe imaginea pe care doriţi să o rotiţi, apoi
procedaţi astfel:

• Pentru a roti o imagine în sensul acelor de ceasornic, faceţi clic pe .


• Pentru a roti o imagine în sens contrar acelor de ceasornic, faceţi clic pe .
• Pentru a mări contrastul, faceţi clic pe .
• Pentru a micşora contrastul, faceţi clic pe .
• Pentru a mări luminozitatea, faceţi clic pe .
• Pentru a micşora luminozitatea, faceţi clic pe .

Rotirea unei imagini

• Rotire Liberă (Free Rotate) – se selectează obiectul pe care dorim să îl rotim,


se dă clic stânga pe butonul Free Rotate de pe bara de desen (Draw, View ->
Toolbars -> Drawing) apoi se poziţionează cursorul pe unul din colţurile
obiectului de rotit şi cu clic stânga apăsat se roteşte obiectul în sensul dorit.
• Rotire la Stânga ( Rotate Left) 900
• Rotire la Dreapta (Rotate Right ) 900
• Răsturnare Orizontală (Flip Horizontal)

• Răsturnare Verticală (Flip Vertical)


Mutarea imaginii în alt diapozitiv

Pentru a muta o imagine într-o altă folie va trebui să apăsăm click dreapta pe ea şi
după aceea Cut ca în imaginea alăturată, după care mergem în folia unde vrem să
o mutăm şi apăsăm click dreapta şi apoi Paste. Pentru a o copia efectuăm aceeaşi
operaţie ca la mutarea acesteia doar ca în loc de cut apăsăm Copy.
Adăugarea de efecte de contur pentru obiect
Se selectează imaginea / clic dreapta / Format Picture / Culori şi linii / Linie - se
alege culoarea liniei şi grosimea ei.

22. Importarea altor obiecte în prezentare:


text, foi de calcul, tabele, diagrame, fişiere grafice

Programul PowerPoint manipuleazã orice element inserat într-o paginã ca pe un obiect. Toate textele au fost introduse în casetele de editare ce pot
fi mutate şi redimensionate ca orice alt obiect grafic. Dacă doriţi să inseraţi un obiect într-o prezentare, va fi mai simplu să începeţi cu o machetă
de pagină care conţine obiectul respectiv, indiferent de tipul acestuia (text, imagine clip art, diagramă, secvenţă audio sau video etc.). Odată
selectată macheta potrivită, efectuaţi dublu clic pe obiect şi veţi trece direct în aplicaţia necesară inserării sau creării obiectului respectiv.

Imagini ClipArt
Pentru a utiliza imagini clip art într-o prezentare, alegeţi Insert, Picture, Clip Art sau selectaţi o
machetă de pagină ce conţine un obiect clip art şi efectuaţi dublu clic pe identificatorul acestuia.

Pentru a adăuga într-o pagină imagini Clip Art

1. Alegeţi Insert, Clip Art sau efectuaţi dublu clic pe identificatorul unei imagini clip art
pentru a deschide directorul cu imagini corespunzătoare sau Clip Art Gallery.

2. Selectaţi imaginea dorită şi efectuaţi clic pe Insert.

Tabele din Word


Dacă aţi creat deja un tabel Word pentru utilizarea sa într-o prezentare, îl puteţi copia şi insera direct într-o
pagină a acesteia. Utilizaţi numai tabele de dimensiuni reduse. Un tabel cu mai mult de trei coloane şi patru
rânduri va fi greu de afişat clar pe o pagină. Dacă nu aţi creat încă tabelul, alegeţi Insert, Table sau selectaţi
o machetă predefinită de tabel din caseta de dialog New Slide şi efectuaţi dublu clic pe pictograma Table
din pagină.

Pentru a insera un tabel Word într-o pagină PowerPoint

1. Selectaţi o machetă de pagină predefinită ce conţine un tabel sau alegeţi Insert, Table.
2. Executaţi dublu clic pe pictograma tabelului.
3. Indicaţi numărul de rânduri şi coloane dorit şi efectuaţi clic pe OK.
4. Introduceţi textul tabelului utilizând oricare din facilităţile Word pentru formatare.
5. Executaţi clic în afara tabelului pentru a reveni în PowerPoint.
6. Dacă este nevoie, redimensionaţi tabelul cu ajutorul reperelor acestuia. (Indicaţi cadrul tabelului şi deplasaţi-l.)
7. Efectuaţi clic din nou în afara tabelului pentru a-l plasa în pagină.
8. Dacă este nevoie, efectuaţi clic pe tabel pentru a-l edita.
9. Salvaţi prezentarea revizuită.

Prezentarea informaţiilor cu ajutorul diagramelor

Inserarea unei diagrame într-o prezentare este similară inserării unui tabel Word . Dacă diagrama este
deja creată în Excel, puteţi utiliza metoda “copiază şi inserează” sau instrumentul Paste Special pentru
copierea acesteia în PowerPoint. Dacă alegeţi o machetă predefinită ce conţine pictograma diagramei,
efectuaţi dublu clic pe aceasta pentru a lansa programul Microsoft Graph. Acesta este foarte asemănător
programului Excel, după cum puteţi observa în figură. Microsoft Graph afişează în tabel exemple de
informaţii. Este suficient să introduceţi în locul acestora datele necesare şi diagrama va fi afişată în
spatele tabelului, direct pe pagina de prezentare.

Microsoft Graph este prevăzut cu propria bară de instrumente şi cu toate facilităţile necesare construirii unei diagrame atractive.
Aceste facilităţi sunt similare celor din Excel, deci nu va fi nici o problemă în privinţa utilizării lor. Pentru a transforma o
diagramă cu bare într-o diagramă circulară, efectuaţi clic pe butonul Chart Type din bara de instrumente. Selectaţi tipul de
diagramă dorit din lista de tipuri afişate. După inserarea diagramei în pagina de prezentare, aceasta poate fi redimensionată şi
repoziţionată ca orice alt obiect grafic.

Pentru a insera o diagramă Excel deja creată într-o pagină PowerPoint urmărim etapele:

1. Deschideţi foaia de lucru creată deja în Excel


2. Copiaţi diagrama Excel în clipboard. Selectaţi diagrama şi efectuaţi clic pe Copy .
3. Treceţi în PowerPoint şi deplasaţi-vă în pagina unde doriţi să inseraţi diagrama. Creaţi o nouă pagină Title Only după pagina 2 a prezentării
dumneavoastră. Alegeţi opţiunea Format -> Custom Background, marcaţi opţiunea Omit Custom Background (Elimină fundalul
personalizat) din caseta Master, apoi efectuaţi clic pe Apply . Acest lucru are ca efect eliminarea obiectelor grafice din fundal, care ar
distrage atenţia de la diagramă. Inseraţi un titlu de pagină: „ Titlu1 ”
4. Alegeţi Edit -> Paste sau Paste Special. Alegeţi Paste Special şi efectuaţi clic pe Paste Link pentru a lega diagrama la foaia de lucru Excel
.
5. Redimensionaţi diagrama potrivit necesităţilor.
6. Salvaţi modificările.
Importarea altor obiecte de tip text, foi de calcul, tabele, diagrame, fişiere grafice într-o prezentare PowerPoint se mai poate face prin apelarea
meniului Insert/Object prin care se deschide caseta de obiecte compatibile:

De aici putem alege una dintre optiunile Create new sau Create from file care ne
îndrumă spre deschiderea uneia dintre aplicaţiile din lista Create new sau
preluarea conţinutului fişierului ales (dacă alegem opţiunea Create from file).

La fiecare prezentare nou creată, PowerPoint defineşte o pagină principală. Pagina Master, identifică poziţia textului şi a obiectelor grafice,
stilul fonturilor, elementele de subsol şi fundalul pentru toate paginile prezentării. Fiecare prezentare conţine o pagină principală. (Dacă e nevoie,
puteţi utiliza şi pagini principale pentru adnotări şi pliante). Orice modificare efectuată în pagina principală se reflectă în toate paginile construite
pe baza acesteia. De exemplu, dacă doriţi afişarea unui obiect grafic (cum ar fi o siglă) pe fiecare pagină, este preferabil să ataşaţi obiectul paginii
principale decât să îl inseraţi separat în paginile respective. În acelaşi fel puteţi modifica şi fontul titlului pentru fiecare pagină.

Pentru a modifica un element din pagina principală, alegeţi View -> Master -> Slide Master. Efectuaţi clic în orice zonă pentru a edita elementele
corespunzătoare. De exemplu, dacă doriţi să modificaţi fontul titlului, efectuaţi clic în zona ce conţine titlul şi alegeţi fontul dorit. Modificarea se
va reflecta în toate paginile prezentării.

Pagina principală conţine o zonă de subsol ce vă permite să afişaţi în fiecare pagină data, numărul paginii sau alte informaţii. Alegeţi View ->
Header and Footer pentru a afişa caseta de dialog prezentată în figură. Efectuaţi clic pe Date and Time şi alegeţi Update Automatically
(Actualizează automat) sau Fixed pentru a adăuga o dată variabilă sau fixă în fiecare pagină. Efectuaţi clic pe caseta de editare Slide Number
pentru a afişa numărul de pagină. Dacă doriţi să introduceţi un text în subsolul de pagină, efectuaţi clic pe caseta de validare Footer şi tastaţi textul
respectiv în caseta de editare.(De asemenea, pagina principală permite alegerea fontului şi dimensiunii acestuia pentru subsolul de pagină.)
Pentru a edita o pagină principală urmăriţi etapele :

1. Alegeţi View -> Master -> Master Slide.


2. Alegeţi View -> Header and Footer pentru a deschide caseta de dialog cu acelaşi nume.
3. Efectuaţi clic pe elementele ce vor fi afişate pe toate paginile prezentării. Marcaţi opţiunea Footer şi introduceţi Office Pros în caseta de
editare.
4. Efectuaţi clic pe Don't Show on Title Slide (Nu se afişează pe pagina de lucru) dacă nu doriţi ca subsolul să apară pe pagina de titlu.
Efectuaţi clic pe opţiunea respectivă.
5. Efectuaţi clic pe Aplly to All pentru a aplica modificările pe toate paginile.
6. Efectuaţi clic pe butonul Slide View sau alegeţi View -> Slides pentru a examina modificările. Examinaţi subsolul fiecărei pagini.
Observaţi că subsolul nu este afişat în ultima pagină, cea care conţine diagrama Excel. Motivul este faptul că subsolurile sunt considerate
obiecte grafice şi dvs. aţi selectat opţiunea Turn Off Background Graphics înainte de legarea diagramei.
7. Salvaţi modificările.

23. Adăugarea de efecte de animaţie

Pentru a face prezentarea mai plăcută, puteţi adauga diferite animaţii textului, obiectelor, imaginilor existente într-un diapozitiv. Trebuie mai întâi
să fim în modul de vizualizare a prezentărilor Normal View (meniul View/Normal).

Puteţi adăuga animaţie unui obiect dintr-un diapozitiv dacă se selectează obiectul respectiv şi se alege una dintre cazurile:

1. Se apelează funcţia Custom Animation din meniul Slide Show.


2. Se dă click dreapta şi se alege opţiunea Custom Animation.
3. Se alege opţiunea Custom Animation din lista Panoului de Activităţi deschis (Task Pane se poate prelua la nevoie din meniul View sau cu
tastele CTRL+F1).
Apelarea acestei funcţii va duce la deschiderea ferestrei Custom Animation din care se aleg efectele pe care
doriţi să le aplicaţi diferitelor obiecte din cadrul diapozitivului.

În lista de opţiuni a opţiunii Add Effect găsiţi următoarele elemente: Entrance (intrare),
Emphasis (accent), Exit (ieşire), Motion Paths (căi de mişcare), care conţin la rândul lor
diverse opţiuni de efecte de animaţie specifice clasei din care fac parte. În figura ataşată
alăturat avem un exemplu concludent:
După alegerea unei forme de animaţie asupra obiectului selectat, se poate selecta poziţia de start a obiectului (on click, with previous, after
previous), se poate selecta direcţia efectului (in, out), diverse proprietăţi ce se pot acorda tipului de obiect dar şi viteza de execuţie a acestuia (very
slow, slow, medium, fast, very fast).

După ce au fost efectuate toate aceste operaţii se poate activa butonul Play din fereastra Custom animation pentru a viziona efectele de animaţie
date obiectelor din diapozitivul curent; în plus, se poate activa şi butonul Slide Show din fereastra Custom Animation pentru a viziona pe întreg
ecranul toate efectele de animaţie dar şi de tranziţie (dacă au fost făcute anterior asupra slide-urilor) din toate slide-urile realizate în prezentare.

24. Schimbarea efectelor de animaţie preselectate

Efectele de animaţie selectate pentru obiectele dintr-un slide (diapozitiv) pot fi modificate în funcţie de scopul urmărit al prezentării dar şi de
dorinţele subiective sau obiective ale utilizatorului (Criterii de apreciere a lucrărilor pot fi respectarea temei, originalitatea, claritatea, armonia
cromatică şi originalitatea).
Astfel, modificarea poate consta în:

1. Modificarea unui efect


2. Ştergerea unui efect
3. Adăugarea mai multor efecte asupra aceluiaşi obiect
4. Reordonarea efectelor obiectelor în cadrul unui slide

În Microsoft Office 2003, modificarea unui efect de animaţie se face prin:

1. execuţia unui click pe numărul asociat efectului respectiv din dreptul obiectului
2. execuţia butonului click pe butonul Change de unde puteţi selecta apoi, din fiecare categorie, pe cele nou
dorite

3. vizionarea rapidă a efectului dorit folosind butonul Play sau, dacă este bifată opţiunea AutoPreview, efectul
dorit se va vedea rapid, instantaneu, fără activarea butonului Play.

De asemenea, ştergerea unui efect de animaţie asociat unui obiect dintr-un slide se poate face astfel:

1. selectaţi efectul care se va şterge (click pe numărul asociat efectului respectiv)


2. executaţi un click pe butonul Remove şi veţi observa apoi dispariţia sa din listă cât şi ca număr asociat obiectului (atenţie: se şterge efectul
obiectului dar nu şi obiectul din slide)

Adăugarea mai multor efecte asupra aceluiaşi obiect se face prin:

1. selecţia obiectului respectiv (care urmează să primească un alt efect)


2. alegerea opţiunii Add efect şi a tuturor particularităţilor aduse la adăugarea unui efect de animaţie nou
3. se pot repeta paşii anteriori pentru oricate efecte doreşte să-i dea utilizatorul obiectului respectiv; opţiunea AutoPreview trebuie bifată în
acest caz cu atât mai mult cu cât utilizatorul îşi doreşte mai multe astfel de animaţii .

Reordonarea efectelor obiectelor în cadrul unui slide se face astfel:

1. selectaţi efectul de animaţie (pentru care doriţi să-i schimbaţi numărul de ordine)
2. selectaţi una dintre săgeţile de tip Re-Order (săgeată în sus, săgeată în jos) şi activaţi-o de câte ori este necesar pentru a-i da efectului de
animaţie numărul de ordine dorit (ordinea executării animaţiei aflată în lista de animaţii din cadrul slide-ului curent).

25. Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor

Tranziţia constă în modul în care se face trecerea de la un diapozitiv la următorul, adică modul în care un diapozitiv este îndepărtat de pe ecran şi
este încărcat diapozitivul următor. Pentru fiecare diapozitiv se poate stabili o animaţie care va fi asociată diapozitivului atunci când acesta este
afişat pe ecran. De asemenea, pentru fiecare diapozitiv se stabileşte modul în care este îndepărtat de pe ecran (la click sau automat, după un anumit
interval de timp) şi viteza cu care se desfăşoară animaţia asociată. Tranziţiei i se poate asocia şi un sunet. Fiecare diapozitiv poate avea tranziţie
proprie sau se asociază o singură tranziţie tuturor diapozitivelor (în acest caz se va apăsa butonul Apply to All Slides). Meniul Slide Show ->
Slide Tranzition -> se alege animaţia, viteza, sunetul, modul de trecere de la un diapozitiv la altul (la click sau automat după un anumit inteval de
timp).

http://isj.hd.edu.ro/ccd/index.php?kod=16&curs=13&tema=5

Pentru a adăuga tranziţii la o expunere de diapozitive procedaţi astfel:


Selectaţi modul de vizualizare Slide Sorter făcând clic pe icoana Slide Sorter (în partea din stânga jos a ecranului).
Din modul de vizualizare Slide Sorter (Sortare diapozitive), faceţi clic / selectaţi diapozitivul pe care doriţi să se aplice tranziţie diapozitiv.
Din meniul Slide Show (Expunere diapozitive), selectaţi Slide Transition. Glisaţi pentru a afişa panoul Slide Transition, în partea dreaptă a
ecranului.
În secţiunea Apply to selected slides selectaţi tranziţia pe care o doriţi din listă.
Faceţi clic pe butonul Redare (Play) pentru a vedea o previzualizare sau pentru a vedea acţiunea reală, faceţi clic
pe butonul Slide Show.
În secţiunea Modify transition - Speed, selectaţi cât de repede doriţi să aibă loc tranziţia: Lent, Mediu sau opţiunea
Fast (Slow, Medium or Fast).
În secţiunea Modify transition - Sound, puteţi alege un sunet la tranziţia unui diapozitiv.
Pentru a aplica tranziţiile la toate diapozitivele din prezentare, faceţi clic pe Apply to All Slides (se aplică pentru
toate diapozitivele).
26. Selectarea formatului de ieşire optim pentru prezentare

O prezentare construită deja, se expune de obicei pe ecranul calculatorului sau direct pe un panou de proiecţie (cu un videoproiector conectat la
calculatorul respectiv). Astfel, înaintea desfăşurării unei expuneri o putem configura utilizând comanda Set Up Show… a meniului Slide Show…

În fereastra deschisă de tip Set Up Show se pot stabili astfel anumite caracteristici prin bifarea sau selectarea butoanelor corespunzătoare:

• tipul expunerii (Show type) - pe ecranul complet sau fiecare slide într-o fereastră;
• anumite opţiuni pentru expunere (Show options) - până când se apasă tasta ESC, cu sau fără naraţiune;
• setarea culorii creionului de urmărire pe ecran (Pen color);
• modalitatea de afişare a paginilor (Show slides) - toate diapozitivele sau de la un anumit diapozitiv (nr.) la altul;
• modalitatea de avansare a fiecărui diapozitiv (Advance slides) - manual, la un clic al mouse-ului sau prin programarea stabilită a efectului
de tranziţie;
• rezoluţia de afişare (Slide show resolution) - stabilirea rezoluţiei de afişare.

Aplicaţia Microsoft PowerPoint 2003 oferă posibilitatea alegerii, după caz, a diferitelor formate de ieşire pentru o prezentare creată. Acestea sunt:

1. desfăşurarea prezentării pe ecran (On-screen Show) - implică afişarea fiecărui slide pe tot ecranul şi desfăşurarea efectelor de animaţie şi
tranziţie prestabilite. Configurarea slide-urilor pentru afişarea pe ecran se poate realiza în fereastra Page Setup (deschisă prin comanda
Page Setup ... din meniul File), alegând din lista ascunsă Slides sized for: opţiunea On-screen Show. De asemenea, în fereastra Set Up
Show (prima imagine) se poate stabili tipul expunerii (Show type) selectând butonul Presented by a speaker (full screen).

2. prezentarea diapozitivelor utilizând folii transparente pentru retroproiector (overhead transparencies). Această modalitate implică
realizarea prezentării respective pe calculator, apoi imprimarea fiecărui slide pe câte o folie transparentă, pentru utilizarea acesteia la
retroproiector. Imprimarea fiecărui slide se poate realiza alb-negru sau color, având posibilitatea setării orientării acestora în pagină
(vertical - portrait sau orizontal - landscape). Setarea dimensiunii fiecărui slide tipărit pe câte o pagină transparentă standard pentru
retroproiector se realizează astfel:
a. se introduc în imprimantă foliile transparente;
b. se selectează comanda Page Setup... din meniul File ;
c. se alege din lista ascunsă Slides sized for: opţiunea Overhead, observând modificarea automată a dimensiunilor;
d. se selectează butoanele corespunzătoare pentru orientarea paginilor şi pentru orientarea însemnărilor prezentatorului, apoi se apasă
butonul OK.
3. prezentarea şi imprimarea însemnărilor prezentatorului (notes) şi ale unor colaje pentru auditoriu (handout). Persoanelor din auditoriu (care
urmăresc desfăşurarea unei expuneri) le puteţi distribui o versiune tipărită a prezentării (mai multe miniaturi de slide-uri pe o singură coală
de hârtie) ceea ce implică de fapt o listare a prezentării la scară foarte redusă. Astfel, aceste persoane pot face apoi referinţă la un anumit
slide, pe baza acestor miniaturi, numai dacă precizează numărul sau conţinutul slide-ului la care fac referire, fără confuzie. Pentru
realizarea acestor colaje se urmează paşii:
a. se selectează opţiunea Master din meniul View, apoi se execută clic pe opţiunea Handout Master.
b. se editează informaţiile dorite - text, antet şi subsol de pagină care să conţină data şi ora, numărul paginii sau altă informaţie dorită;
c. se apasă butonul Close din bara Handout Master View;
d. se execută un clic pe comanda Print din meniul File;
e. în caseta Slides per page se execută clic pe numărul de slide-uri care să apară în pagină;
f. dacă s-a optat pentru patru, şase sau nouă slide-uri pe pagină, se alege una dintre opţiuni Horizontal sau Vertical pentru a stabili
ordinea de tipărire în pagină, apoi se apasă butonul OK.
4. prezentarea slide-urilor pe diapozitive de 35 mm (35 mm slides). Această modalitate implică transformarea
tuturor slide-urilor în diapozitive de 35 mm, de către un serviciu specializat, pentru transformarea
prezentării .ppt într-un fişier video sau film. Configurarea slide-urilor la dimensiunea de 35 mm se poate
realiza în fereastra Page Setup... alegând din lista ascunsă Slides sized for: opţiunea 35 mm slides.

5. desfăşurarea în timp real (online presentation), utilizează programul Microsoft NetMeeting (este util de exemplu pentru desfăşurarea unei
conferinţe online). Această modalitate implică stabilirea accesului la prezentare (share) pentru fiecare utilizator dintr-o reţea şi rularea
individuală de către fiecare participant online, de la un calculator propriu. Avantajul acestei modalităţi de expunere constă în faptul că
participanţii pot colabora între ei (Messenger, Chat) şi schimba în timp real păreri, pot transmite întrebări sau pot chiar sugera anumite
elemente de conţinut (obs: doar o persoană poate deţine controlul asupra prezentării la un anumit moment dat).

27. Schimbarea orientării diapozitivelor

Înainte de a fi imprimat documentul, va trebui stabilit formatul paginii. Pentru aceasta se alege opţiunea Page Setup din meniul File, ce deschide
următoarea fereastră, unde se pot seta formatul diapozitivului, lungimea şi lăţimea vizualizării şi tipul diapozitivului (Portrait sau Landscape).
Schimbarea orientării diapozitivelor se realizează astfel:

• se selectează comanda Page Setup... a meniului File;


• se alege butonul corespunzător orientării dorite din zona Orientation;
• se execută clic pe butonul OK.

E bine de ţinut minte că selectarea unei anumite orientări se aplică pentru toate slide-urile prezentării astfel că la rularea prezentării, paginile
acesteia vor avea orientarea stabilită.

28. Adăugarea diapozitivelor de note pentru prezentator

Pentru fiecare pagină de prezentare, PowerPoint creează şi o foaie de adnotări. În partea superioară a acestei foi este afişată o versiune de
dimensiuni reduse a paginii de prezentare, iar dedesubtul acesteia, o locaţie pentru introducerea adnotărilor. O copie tipărită a acestor note vă
permite să urmăriţi punctele esenţiale ale prezentării verbale. Dacă doriţi să prezentaţi auditoriului mai multe informaţii scrise, puteţi tipări foaia
cu adnotări în locul unor pliante. Acestea pot fi adăugate astfel:

1. Dacă diapozitivul este afişat în modul normal sau rezumat, se execută click cu mouse-ul în secţiunea Click To Add Notes
2. Se editează textul sau informaţiile dorite în această secţiune după care se poate reveni la editarea conţinutului slide-ului respectiv.
Pentru a adăuga adnotări într-o prezentare (dacă panoul de notiţe nu este vizibil) procedaţi astfel:

1. Efectuaţi clic pe butonul Notes Pages din meniul View pentru a deschide modul de afişare Notes Page.
2. Efectuaţi clic în caseta de editare şi tastaţi textul adnotării pentru pagina curentă. Utilizaţi butoanele Previous
Slide şi Next Slide.
3. Alegeţi View, Master, Notes Master. Introduceţi numele dvs. în zona de subsol a paginii principale.
4. Tipăriţi foaia de adnotări pentru prima pagină de prezentare.

5. Salvaţi fişierul.

29. Începerea unui slide-show de la orice folie

Vizualizarea unei prezentări poate începe de la primul slide sau de la orice slide dorit astfel:
1. Puteţi urmări desfăşurarea unei prezentări începând cu primul slide dacă alegeţi opţiunea View Show din meniul Slide Show

2. Pentru începerea prezentării de la un anumit slide procedaţi astfel:

a. alegeţi un mod de vizualizare convenabil


b. activaţi slide-ul de la care se doreşte începerea prezentării prin executarea unui click pe pictograma acestuia
c. executaţi un click pe butonul Slide Show situat în partea stânga-jos a ferestrei aplicaţiei.

Sau, dacă vă aflaţi în modul Custom Animation, activaţi butonul Slide Show situat în partea dreapta-jos a ferestrei Task Pane (panou de activităţi).
30. Utilizarea instrumentelor de navigare pe ecran

În timpul desfăşurării unei prezentări, dacă doriţi deplasarea între slide-uri, puteţi proceda astfel:

• se execută clic dreapta în orice zonă a ecranului, în timpul vizualizării desfăşurării unui anumit slide (sau clic pe butonul din
colţul stânga-jos);
• se selectează comanda dorită din lista de comenzi afişată.

Iată lista de comenzi aferente:

N ext - salt la slide-ul următor;

Previous - salt la slide-ul anterior;

Go - salt la un anumit slide dorit din prezentare;

End Show - închide modul de vizualizare slide show şi se revine la modul de vizualizare normal.

Stiloul grafic reprezintă simbolizarea unui indicator de forma unui creion cu ajutorul căruia pot fi realizate anumite sublinieri sau notaţii în timpul
desfăşurării unei prezentări; acesta se poate aplica direct pe slide-ul afişat.

Stiloul grafic poate fi activat prin opţiunea Pointer Options - Pen din meniul local desfăşurat în urrna executării unui clic dreapta pe ecran.
Comanda Pen Color permite alegerea culorii liniilor ce se vor trasa cu ajutorul creionului.

Observaţie: însemnările sau desenele realizate pe slide cu ajutorul stiloului grafic nu sunt definitive în pagină. Acestea sunt vizibile numai cât
timp se rulează prezentarea (sau până la apăsarea tastei Esc).

31. Ascunderea unor diapozitive

În cazul în care doriţi ca anumite diapozitive existente în prezentare să nu fie afişate pe ecran sau nu doriţi să fie tipărite puteţi proceda astfel:

1. alegeţi modul de afişare Slide Sorter folosind butonul corespunzător .


2. selectaţi slide-ul sau slide-urile pe care doriţi să le ascundeţi;
3. executaţi clic pe opţiunea Hide Slide din meniul Slide Show (sau daţi click dreapta pe slide-ul ales într-unul din modurile Normal View sau
Slide Sorter View şi alegeţi opţiunea Hide Slide); în acest moment slide-urile selectate vor fi ascunse, adică nu se mai derulează în
prezentare.

Observaţi că un slide ascuns se poate recunoaşte prin apariţia în partea stângă-sus a numărului acestuia, tăiat cu o linie oblică, conform figurii de
mai sus.

Dezactivarea opţiunii de ascundere se poate realiza prin parcurgerea inversă a operaţiilor descrise anterior.

32. Tipărirea diapozitivelor unei prezentări

Tipărirea diapozitivelor (slide-urilor) unei prezentări se realizează astfel:


1. se activează primul diapozitiv;
2. se selectează comanda Print (sau CTRL+P) a meniului File .

În fereastra de dialog Print se pot stabili următoarele caracteristici:

1. zona Printer permite alegerea numelui imprimantei utilizate;


2. butonul Properties oferă posibilitatea selectării anumitor opţiuni: dimensiunea hârtiei, calitatea imaginilor etc.;
3. dacă se bifează butonul Print to file (tipărire în fişier) trimite rezultatul într-un fişier şi nu la imprimantă.
4. zona Print Range conţine mai multe butoane radio care se vor selecta, în funcţie de ceea ce se doreşte a fi listat: butonul All se selectează
pentru listarea luturor diapozitivelor, butonul Current slide va avea ca efect tipărirea slide-ului curent, butonul Selection va fi activat în
momentul în care a fost selectată în prealabil o anumită parte din prezentare care trebuie listată; butonul Slides se va bifa dacă se urmăreşte
tipărirea numai anumitor diapozitive enumerate sau dintr-un interval (exp: 1-3, 7,9,11,24);
5. lista Print What permite selectarea formatelor de tipărire pentru diapozitive, astfel se pot tipări: diapozitive (Slides), rezumate pentru
auditoriu (Handouts), însemnări (Notes) sau structuri (Outline View); se poate selecta numărul slide-urilor care se vor tipări pe o pagină,
stabilind şi ordinea (pe orizontală sau pe verticală).
6. lista Color/grayscale oferă posibilitatea alegerii nuanţelor de gri (grayscale) sau de alb şi negru (Pure black and white) în care se va face
tipărirea.
7. butonul Scale to Fit Paper (Scalare la dimensiunile hârtiei) se bifează atunci când diapozitivul depăşeşte dimensiunile paginii setate;
această ,,redimensionare" a conţinutului se va face automat.
8. butonul Frame slides (Diapozitive cu ramă) se bifează atunci când se doreşte tipărirea unui chenar în jurul slide-urilor.
9. butonul Print Hidden Slides (Tipărire diapozitive ascunse) se bifează doar dacă există diapozitive ascunse pe care doreşti să le listezi.
10. butonul Include Comment pages se bifează atunci când în prezentare sunt ataşate anumite comentarii.
11. zona Copies indică numărul de copii dorite (number of copies).
12. butonul Preview permite vizualizarea paginilor care se vor tipări.

Trebuie sa observaţi că selectarea opţiunii Outline View din fereastra Preview deschisă are ca efect previzualizarea schiţei care se va tipări (titlurile
diapozitivelor).