Sunteți pe pagina 1din 6

Serghei Prokofiev

Petrică şi Lupul

i
A ceasta este povestea lui
Petrică şi lupul. Fiecare
personaj din poveste va fi
înfăţişat de un instrument din orchestră.
De exemplu, păsărica va fi interpretată de
flaut. Cam aşa. Iată şi răţuşca, interpretată
de oboi. Pisica - de clarinet. Fagotul îi va
ţine locul bunicului. Lupul va fi interpretat
de cornul francez. Iar Petrică de coarde.
Împuşcăturile vînătorilor vor fi redate de
timpane. V-aţi aşezat confortabil? Atunci
voi începe.
Într-o dimineaţă devreme, Petrică
deschise portiţa şi ieşi în lunca cea verde.
Pe creanga unui copac şedea o păsărică,
prietena lui Petrică.
- E atîta linişte! E atîta linişte! ciripi
veselă păsărica. Da. E atîta linişte Chiar Pur şi simplu o voi înhăţa». Cu atenţie, se
atunci apăru o răţuşcă, mergînd legănat. apropie pe furiş cu lăbuţele-i catifelate.
Era bucuroasă că Petrică nu a închis - Ai grijă! strigă Petrică, iar păsărica
poarta, astfel, incit se gîndi să înoate în zbură imediat în copac. Între timp răţuşca
iazul cel adînc din luncă. Văzînd-o pe măcăia supărată din mijlocul iazului înspre
răţuşcă, păsărica zbură pînă jos, pe iarbă, pisică.
se aşeză lîngă aceasta şi o întrebă: Pisica se învîrti în jurul copacului şi
- Ce fel de pasăre eşti tu, dacă nu poţi se gîndi: «Oare merită să mă urc pînă sus?
să zbori? Pînă voi ajunge acolo păsărica va fi zburat
Atunci răţuşca îi răspunse: deja»
- Ce fel de pasăre eşti tu, dacă nu Chiar atunci bunicul ieşi afară. Era
poţi să înoţi? Şi se scufundă în iaz. Se tot supărat căci Petrică plecase în luncă. «E
certară, raţa înotînd în iaz, pasărea ţopăind un loc periculos! Dacă apare un lup din
pe marginea sa. pădure, atunci ce vei face?» Dar lui Petrică
Deodată ceva îi atrase atenţia lui puţin îi păsă de vorbele bunicului. Băieţii
Petrică. Era o pisică ce se furişa prin iarbă. ca Petrică nu se tem de lupi. Însă bunicul
Ea se gîndi «Păsărica e ocupată cu certatul. îl luă de mînă pe Petrică, încuie portiţa şi
îl duse în casă. luă o funie straşnică şi se urcă pe înaltul
Nici nu plecase bine Petrică al nostru, zid de piatră. Una din crengile copacului
că un lup mare şi cenuşiu apăru din pădure. în jurul căruia se plimba lupul ieşea în
Într-o clipită pisica se urcă în copac. afara zidului. Prinzîndu-se de creangă,
Răţuşca măcăia îngrijorată şi ieşi afară din Petrică urcă astfel cu grijă în copac. El îi
iaz. Dar oricît de mult ar fi încercat să fugă, spuse păsăricii: «Coboară la lup şi zboară
nu putea să-i scape lupului. El se apropie în jurul capului său, numai să ai grijă să nu
de ea din ce în ce mai mult, ajungînd- te prindă!»
o din urmă... iar atunci o înfulecă dintr-o Păsărica aproape că atinse capul
înghiţitură . lupului cu aripioarele sale, în timp ce lupul
Aşadar, astfel stăteau lucrurile: pisica se repezea să o înhaţe. Cu cît îl sîcîia mai
stătea pe o creangă, păsărica pe cealaltă nu mult păsărica pe lup, cu atît mai mult era
prea aproape de pisică. Iar lupul se plimba el dornic să o prindă. Dar păsărica era
în jurul copacului, privindu-le cu lăcomie. isteaţă, lupul nu avea ce face.
Între timp Petrică, fără nici o frică, Între timp, Petrică făcuse un arcan,
stătea în spatele portiţei încuiate, uitîndu- lăsîndu-l jos... mai jos... şi mai jos...
se la ceea ce se întîmpla. Fugi pînă acasă, prinzînd astfel lupul de coadă şi trăgîndu-
l cu putere. Petrică nu ar fi prins lupul, cum ar fi fost?».
Simţindu-se prins, lupul începu să sară Deasupra lor zbura vesela păsărică: «Vezi,
înnebunit încercînd să scape. Dar Petrică ce grozavi suntem eu şi cu Petrică? Uite ce
legă celălalt capăt al funiei de copac. Cu am prins!»
cît sărea lupul mai tare, cu atît funia se Iar dacă am asculta cu atenţie, am
strîngea mai tare în jurul cozii sale. putea chiar auzi răţuşca măcăind în burta
Chiar atunci vînătorii ieşeau din lupului, căci lupul, în graba sa, o înghiţise
pădure, luînd urma lupului, trăgînd cu de vie!
puşca din mers. Dar Petrică, stînd în copac,
spuse: «Nu trageţi! Păsărica şi cu mine am
prins lupul! Ajutaţi-ne acum să-l ducem
la grădina zoologică.»
Doar imaginaţi-vă... Imaginaţi-
vă procesiunea triumfantă. Petrică în
capul ei. După el, vînătorii ducînd lupul.
Bunicul şi pisica încheiau procesiunea.
Bunicul clătină mîhnit din cap: «Şi dacă
mixul
ide cultura
cultura pentru toate simţurile