Sunteți pe pagina 1din 1

Curriculum Vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume: Stoica George Iulian


Adresă: Comuna Poboru
Telefon: 075136545
E-mail:

Naţionalitate:

Data naşterii: 30.07.1997

Sex: M

Educaţie şi formare

Perioada:

Calificarea / diploma obţinută: Industrie alimentara/liceul

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare:

Experienţa profesională

Perioada: 3 ani

Funcţia sau postul ocupat: Curier

Numele şi adresa angajatorului:

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

Competenţe şi abilităţi sociale: -

Competenţe şi aptitudini

de utilizare a calculatorului: - Foarte Bune

Permis de conducere: - B, vechime 4 ani