Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE URDEȘ ALINA-ALEXANDRA


Str.Craiovei, nr.54, sat Valea Satului (Com.Vulpeni), România
0765775836
Alina_Urdes24@yahoo.com

Yahoo Messanger (Alina Alexia)

Sexul Feminin| Data naşterii 24/05/2000| Naţionalitatea română

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Septembrie 2014-iunie 2018 Tehnician în turism


Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”, Craiova
▪ Limba engleză
▪ Limba și literatura română
▪ Geografie
▪ Tipologia agenției de turism
▪ Planificarea operațională
▪ Operațiuni tehnice ale agenției de turism
▪ Organizarea resurselor umane
▪ Calitatea serviciilor hoteliere

EXPERIENTA PROFESIONALA Receptioner/Lucrator comercial


Perioada: 28.07.2020- 28.09.2020

Casier Casino
Perioada: 01.03.2021-01.01.2022

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Limba engleză A1 A2 A2 B2 B2
NIVEL MEDIU

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa obținută din practica comasată și
din diferite concursuri la care am participat, am spirit de echipă și mă adaptez repede.

© Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

experimentat experimentat experimentat experimentat experimentat


Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

▪ Am fost în practică atât în câteva hoteluri din Craiova și agenţii de turism, cât și în Cipru unde am
lucrat pe mai multe domenii timp de trei săptămâni, la hotelul din Paphos, St.George
▪ Am participat la redactarea revistei școlii
▪ Am participat la olimpiada aria curiculară „Tehnologii”, etapa județeană, unde am obţinut nota 9,20
▪ Am participat la numeroase activități și concursuri

© Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2