Sunteți pe pagina 1din 23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NUMĂRUL 26

„JUNIOR”, BRAȘOV

Proiect de activitate integrată


„Legenda lui Moș Nicolae”

1
Nivel: I
Grupa: Mare C „Mickey Mouse”
Data: 06.12.2021
Unitatea de învățământ: Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 26 „Junior” Brașov
Propunător: Studenta POPESCU (PODARU) IONELA-CRINA
Tema anuală: CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?
Tema săptămânii: ,,Iarna, anotimpul bucuriei!’’
Tema zilei: „Legenda lui Moș Nicolae”
Forma de realizare: Activitate integrată ALA, ADE, ADP
Mijloc de realizare: DLC- povestea educatoarei: ,,Legenda lui Moș Nicolae”- folclor
DOS:- activitate practică- asamblare, lipire, șnuruire
Tipul activității: verificarea și consolidarea de cunoștințe și deprinderi
Formă de organizare: frontal, individual și pe grupe

2
Durata: 1 zi
Scopul activității:
➢ Dezvoltarea capacității de a audia un text literar, de a reține ideile principale ale acestuia şi de a demonstra că l-a înțeles
➢ Consolidarea unor abilități practice, specifice nivelului de dezvoltare motrică

➢ Dimensiunile Dezvoltării (Competențele Generale):


1. Utilizarea motricității grosiere și a motricității fine în contexte de viaţă familiare
2. Activare și manifestare a potențialului creativ
3. Audierea unei povești folosind diverse suporturi (imagini)

➢ Comportamente vizate (Competențe Specifice):


1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă)
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor (comunicare expresivă)
1.3. Utilizarea mâinilor și a degetelor pentru realizarea de activități variate
3.3. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvența
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice și practice, în conversații și povestiri creative

Elementele componente ale activității integrate:


I. Activități de dezvoltare personală (ADP):
Rutine:
3
Micul dejun- deprinderi de autoservire și de păstrare a sănătății
Întâlnirea de dimineață – salutul, prezența, împărtășirea cu ceilalți, calendarul naturii, noutatea zilei, mesajul zilei;
Tranziții: ”Singurel ma îngrijesc”
„Dansul fulgilor de nea” (euritmie)

II. Jocuri și activități liber alese (ALA 1)


Arte: „Ghetuța lui Moș Nicolae”
Sarcină de lucru: Trebuie să picteze ghetuța lui Moș Nicolae pe fișa de lucru din anexa nr. 2
Obiective operaționale: să picteze ghetuța lui Moș Nicolae și a cadourilor aferente
Metode și procedee: conversația, explicația
Materiale didactice: fișe de lucru

Joc de masă: Puzzle „Moș Nicolae” anexa 3


Să reconstituie întregul, prin asamblarea unor părți mai mici pentru realizarea puzzle-ului
Să recunoască povestea din care face parte scena din puzzle
Sarcină didactică: copiii care aleg acest centru vor uni piesele de puzzle pentru a întregi imaginea lui Moș Nicolae
Obiective operaționale:
• Să construiască corect puzzle-urile, folosindu-se de șablonul oferit.
• Să recunoască imaginile de pe puzzle-urile oferite
Metoe și procedee: explicația, exercițiul
Materiale didactice: : șabloane cu imaginea din puzzle, bucăți de puzzle, plicuri

4
III. Activități pe domenii experențiale (ADE): activitate integrată

DLC- EDUCAREA LIMBAJULUI

Subiectul activităţii: ,,Legenda lui Moș Nicolae”- lectură după imagini

Mijloc de realizare: povestea educatoarei

Dimensiuni ale dezvoltării: Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

Comportamente vizate: Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă);
Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)

Scopul: Dezvoltarea capacității de a audia un text literar, de a reține ideile acestuia și a demonstra că l-a înțeles

Obiective operaționale:

1. să precizeze titlul poveştii audiate;


2. să redea mesajul poveştii într-o manieră proprie şi originală;
3. să redea pe scurt conţinutul poveştii, precizând ordinea imaginilor reprezentative acesteia, în succesiunea desfăşurării evenimentelor;
4. să audieze cu atenţie, să manifeste interes în ascultarea textul povestit de către educatoare;

5
5. să denumească personajele şi întâmplările semnificative din povestea audiată;
6. să exprime opinii şi sentimente în legătură cu acţiunea desfaşurată în povestea audiată.

Metode și procedee: exercițiu, explicația, demonstrația, conversația euristică, problematizarea


Tipul: verificarea și consolidarea de cunoștințe
Forme de organizare: frontal, individual

DOS- ACTIVITATE PRACTICĂ

Subiectul activităţii: ,,Să construim ghetuța lui Moș Nicolae!

Mijloc de realizare: activitate practică- asamblare, lipire, șnuruire

Dimensiuni ale dezvoltării: Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); Activare și
manifestare a potențialului creativ

Comportamente vizate: Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi; Realizează sarcinile de lucru cu
consecvență; Manifestă creativitate în activități diverse

Scopul activităţii: Consolidarea unor abilităţi practice, specifice nivelului de dezvoltare motrică

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul

Mijloace didactice: carton colorat, șnur, lipici, pompons

6
➢ Obiective operaționale:

7. Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice.
8. Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice
9. Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse în cadrul activităților practice.

➢ Obiective afectiv-atitudinale:
10. Să participe activ la activitățile propuse.
11. să ducă la bun sfârșit lucrarea începută, manifestând stabilitate și perseverență;
12. să aprecieze critic şi autocritic munca colegilor precum şi munca proprie;

➢ Obiective psiho-motrice:
13. Să păstreze o poziţie corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordoonare oculo-motorice .
14. Să folosească materialele prezentate în mod organizat.

IV. Activități liber alese (ALA 2)


„Cursa către cadourile Moșului”- joc de mișcare cu timp
Sarcină de lucru: copiii vor fi împărțiți în două echipe, așezați în șir indian; în fața fiecărui șir, la aproximativ 4 m distanță, pe băncuță
se află o pungă cu fructe; fiecare copil va alerga la trăistuță, va lua o mandarină și se va așeza la sfârșitul rândului din care a plecat. Echipa câștigătoare
va fi cea ai cărei membri vor avea fiecare, după expirarea timpului, câte un fruct în mână.
Resurse porcedurale: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația

7
Resurse materiale: fișe individuale de lucru, planșe A3 pentru lectura în imagini „Legenda lui Moș Nicola”, acuarele, pensule, palete pentru
culori,lipici, carton, șnur, imagini puzzle/imagini model.
Forme de evaluare: observarea sistematică a comportamentului, evaluare orală-aprecieri verbale, autoevaluare, turul galeriilor

Resurse bibliografice:
Curriculum pentru educație timpurie a copiilor( de la naștere până la 6 ani), M.E.N-2019
Tăbârcă, M., și Manea, A., (2017) Suport didactic pentru aplicarea curriculumului pentru învățământul preșcolar. - Bucureşti : Delta Cart Educational
Activitatea integrată din grădiniţă (ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar),București: Ed. Didactica Publishing House, 2008

Ziua începe cu Întâlnirea de dimineață. Copiii vor fi așezați în semicerc, pe scaunele deja pregătite. Pentru intorducere în tema zilei voi folosi
salutul ,,Bună dimineața, dragi fulgițori! Mă bucur că suntem și astăzi împreună”. Le propun să facem prezența într-un mod nou: fiecare copil îl va
prezenta pe colegul din dreapta lui. Voi începe eu pentru a oferi un model: „Bună dimineața, dragi colegi. Astăzi este prezent la grădiniță colegul
Andrei Popescu”. În timp ce copiii se prezintă reciproc, eu voi pune câte o bulină pe panou în dreptul celor prezenți. După ce vom face prezența și se
va stabili ziua în care suntem, vom număra câte zile au rămas până la Crăciun. În continuare vom stabili calendarul naturii (o scurtă discuție despre
vreme, anotimp și vestimentația specifică). La împărtășirea cu ceilalți îi voi întreba pe copii: Cum se simt astăzi? Ce noutate ar vrea să

8
împărtăşească cu ceilalți? Cum se pregătesc ei pentru sărbători? Discuția va fi orientată spre tema centrală a zilei-„Legenda lui Moș Nicolae”.
Noutatea zilei va fi introdusă printr-o ghicitoare:
Este moş, nu-i Moş Crăciun,
Chiar dacă-i la fel de bun.
În cizmuliţe vă pune
Jucării sau dulciuri bune.
Aţi ghicit cum i se spune?
(Mos Nicolae)
După întâlnirea de dimineață urmează ALA I. Înainte de începerea activităților pe centre de interes, le voi comunica ceea ce vom face pe
parcursul acestei zile: vom afla care este legenda lui Moș Nicolae și vom confecționa niște ghetuțe mici, roșii, pe care le vom putea folosi chiar ca
decorațiuni pentru bradul de Crăciun.
După anunțarea temei și a obiectivelor zilei, o să prezint sarcinile de lucru și modul în care ei ar trebui să realizeze acitivățile propuse pentru fiecare
centru deschis:
Centrul Arte: „Ghetuța lui Moș Nicolae”
Centrul Joc de masă: : Puzzle „Moș Nicolae” copiii care aleg acest centru vor uni piesele de puzzle pentru crea imaginea lui Moș Nicolae.
După prezentarea generală, copiii sunt lăsați să își aleagă centrul care îi interesează. În timp ce lucrează, îi voi observa și îi voi îndruma,
oferindu-le ajutorul atunci când îl solicită sau când observ că este nevoie. Voi oferi explicațile necesare, voi adresa întrebări ajutătoare acolo unde
există dificultăți, voi monitoriza activitatea fiecărui centru și voi interveni dacă este cazul. O să reamintesc copiilor comportamentul așteptat
(regulamentul) din cadrul acestor activități. După îndeplinirea sarcinilor, se va realiza turul galeriillor: o să trec împreună cu preșcolarii pe la fiecare
centru pentru a observa corectitudinea îndeplinirii sarcinilor, dar şi pentru a aprecia rezultatele finale.
Trecerea la desfăşurarea activităţilor pe domenii experienţiale: copiii vor face ordine la centrele de lucru (rutină), apoi urmează un joc de
mișcare ritmică.
9
Demers didactic

Strategii de instgruire
Evenimentul didactic Obiective Conținut științific Metode și Forme de Strategii de
procedee organizar evaluare
e
1-Moment organizatoric Asigurarea condiților igienico sanitare, pregătirea sălii de
grupă și a materialului didactic necesar desfășurării
activității, organizarea colectivului de preșcolari
2- Captarea atenției Se realizează prin ghicitoarea despre Moș Nicolae. Conversația Frontal
Dacă șiu ce au ascultat?; euristică
Unde și când au mai auzit despre acesta și dacă știu care
este povestea cadourilor de Moș Nicolae?; Brainstorming
Pe ce dată se sărbătorește ?;
Ce înseamnă cadourile oferite de acesta?
3. Anunțarea temei și a De astăzi începem să ne pregătim de Sărbători, iar una Conversația
obiectivelor dintre tradițiile românești este aceea legată de Moș
Nicolae. Astfel, pe parcursul zilei vom asculta legenda lui
Moș Nicolae și vom confecționa ghetuțe pentru acesta.
Frontal

10
Explicația
4. Dirijarea învățării I- ALA 1-detaliate la începutul proiectului
1 II- ADE-DLC
2 Voi lectura povestea clar, accesibil şi expresiv pentru a
3 putea trezi emoţii şi pentru a asigura motivaţia învăţării. frontal
4 Expresivitatea expunerii o voi realiza prin modelarea Lectura după Observarea
5 vocii, schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii, imagini sistematică a
6 pauze logice, accentuări şi scăderi ale intensităţii vocii, comportamentului
repetiţii, mimică şi gestică. Pe parcursul povestirii voi Aprecieri verbale

dezvălui gradual câte o imagine printată pe coli A3. Cele Explicația


7 imagini întregesc legenda lui Moș Nicolae.

5: Obținerea performanței După activitatea frontală o să invit copiii la activitățile


din cadrul centrelor de interes, care au drept scop Explicația
10 consolidarea poveștii audiate anterior. Toate individual Observarea
11 activitățile sunt prezentate și explicate/ demonstrate în sistematică a
prealabil de către educatoare. Apoi fiecare preșcolar Exercițiul comportamentului
lucrează în mod individual.
Voi explica sarcina didactică, iar în timp ce ei lucrează o

11
să trec pe la fiecare, observând modul de lucru și dacă
există dificultăți în rezolvarea exercițiilor. Aprecieri verbale
Voi oferi explicații suplimentare atunci când sunt
solicitate de către preșcolari sau când observ că ceva nu a
fost înțeles.
După finalizarea exercițiilor propuse, o să fac aprecieri
generale cu privire la activitatea copiilor și la modul de
lucru.
Pentru destindere și relaxare se va realiza tranziția
„Dansul fulgilor de nea”. Se va face astfel trecerea spre
a II-a activitate pe Domenii Experențiale
6: Asigurarea retenției și a 7 DOS- ACTIVITATE PRACTICĂ
transferului 8 În urma desfășurării activităților din cadrul centrelor,
9 preșcolarii vor reveni la mesele de lucru. Le voi oferi
10 explicații referitoare la modul de lucru al ghetuțelor și
11 le voi face eu una model. Explicație
12 După aceea se fac exerciții pentru încălzirea degetelor:
13 Ne spălăm pe mâini;
14 Ne ştergem pe fiecare deget individual

A început să ningă. Haideţi să prindem fulgii în pumn; Demonstrație

Pentru că i-am prins, fulgii s-au topit. Scuturăm mâinile!


Observarea
12
Aplauze! Și acum,spor la treabă” sistematică a
În timul alocat acestei activități, o să trec pe la fiecare comportamentului
preșcolar pentru a observa modul de lucru și dacă vreunul Exercițiul
dintre ei are nevoie de ajutor.
Tranziție după activitatea de pictură „Singurel mă
îngrijesc”- deprindere igienico-sanitară.
După ce se întorc în sala de grupă, urmează ALA II-
„ Cursa colindătorilor”- joc de mișcare pe timp
Sarcină de lucru: copiii vor fi împărțiți în două
echipe, așezați în șir indian; în fața fiecărui șir, la
aproximativ 4 m distanță, pe băncuță se află două pungi
cu mandarine; fiecare copil va alerga la trăistuță, va lua o
mandarină și se va așeza la sfârșitul rândului din care a
plecat. Echipa câștigătoare va fi cea ai cărei membri vor
avea fiecare, după expirarea timpului, câte o mandarină în
mână. Desigur, toți preșcolarii vor primi câte o mandarină
după finalizarea jocului.
7. Evaluarea activității Se va realiza turul galeriei, preșcolarii având posibilitatea Turul galeriei
de a analiza posterele realizate prin lipirea clopoțeilor pe Conversația
în elipsele goale. Fac aprecieri generale și individuale cu Aprecieri verbale
privire implicarea copiilor în activitate și la
comportamentul pe care l-au avut în timpul zilei.
13
8- Încheierea activității Îi voi întreba și pe ei cum s-au simțit astăzi la grădiniță și
cum cred ei că s-au descurcat atunci când au avut de Conversația autoevaluare
realizat diferite sarcini de lucru.

14
ANEXA I-„Legenda lui Moș Nicolae” ADE- DLC

Legenda lui Moş Nicolae

Nicolae provenea dintr-o familie înstărita, iar la moartea ambilor părinți a mostenit întreaga avere, pe care a folosit-o pentru a-i ajuta pe oamenii
nevoiasi.

In noaptea de 5 spre 6 decembrie, se spune ca Mos Nicolae vine la geamuri si vede copiii care dorm si sunt cuminţi, lasandu-le in ghetute,
dulciuri si diverse cadouri.

Tot el este acela care-i pedepseste pe cei lenesi si neascultatori lasandu-le o nuielusa.

Spre deosebire de Mos Craciun, Mos Nicolae nu se arata niciodata.

De altfel, povestea darurilor imparţite pe furis in aceasta noapte incepe din vechime.

Legenda spune ca trei surori, fete sarmane, nu se puteau casatori datorita situatie financiare dificile si de aceea tatal lor vroia sa le vanda.

Se spune ca atunci cand fata cea mare a ajuns la vremea maritisului, Nicolae, care era episcop, a lasat noaptea, la usa casei lor, un saculet cu
aur.

Situatia s-a repetat si in cazul surorii mijlocii, astfel ca, atunci cand i-a venit vremea si fetei mici, tatal s-a hotarat ca in noaptea dinaintea nuntii
sa stea de paza si l-a vazut pe Sfantul Nicolae cum a urcat pe acoperisul casei si a aruncat pe horn un saculet care a cazut intr-o soseta ce era pusa la
uscat.

15
De aici a aparut obiceiul asezarii sosetutelor sau a ghetutelor in noaptea de Mos Nicolae. Cardinalul l-a rugat pe nobil sa pastreze secretul, insa
acesta nu a facut-o si de atunci fiecare sarac care primea ceva, ii multumea lui Nicolae.

Cei trei saculeti de aur facuti cadou fetelor au devenit simbolul Sfantului Nicolae, sub forma a trei bile de aur.

16
17
18
19
20
21
ANEXA 3: Puzzle Moș Nicolae

ANEXA 2: Fișă de lucru- Ghetuța Lui Moș Nicolae

22
Anexa 4: Ghetuța lui Moș

Nicolae

23

S-ar putea să vă placă și