Sunteți pe pagina 1din 18

1

CAPITOLUL I
ANALIZA SOCIETĂŢII

PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. ALRO S.A. SLATINA


Denumirea societăţii este S.C. „ALRO” S.A. – Slatina
Sediul Str. Pitesti nr.116, Slatina, jud. Olt
Numarul de ordine în registrul comertului J28/8/1991
Codul Unic de Înregistrare CUI: 1515374
Telefon 0249/43.19.01
Fax 0249/43.02.33
E-mail alro@alro.ro
Pagina WEB www.alro.ro
Piata de tranzactionare si simbol Actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti
ALR
Nume director general Gheorghe Dobra
Scurt istoric.
o La 1 martie 1963, Guvernul Romaniei a decis sa construiasca prima si
singura uzina de aluminiu, Alro, in Slatina, utilizand tehnologia furnizata
de firma franceza Aluminium Pechiney.
o Constructia a fost inceputa pe 24 aprilie 1963.
o Primul lot de aluminiu romanesc a fost produs pe 30 iunie 1965.
o Prima linie de productie, compusa din doua hale de electroliza cu o
capacitate proiectata de 50.000 tone pe an, a fost data in folosinta pe 18
martie 1966.
o Intre 1982 si decembrie 1989, capacitatea de productie a uzinei a ajuns
treptat la 263.500 de tone anual. Totusi, intre 1990-1991, productia a
coborat la 110.000 de tone anual datorita dificultatilor intampinate in
general de economia nationala iar majoritatea capacitatii de productie nu a
fost utilizata.
o In 1994 o parte din capacitatea de productie neutilizata a fost repusa in
functiune fapt ce a facut posibila cresterea productiei la 140.000 de tone
anual
o In 1996 productia anuala a crescut pana la 170.000 de tone prin continuarea
punerii in functiune a capacitatii de productie.
o Alro Slatina a fost înfiintata la data de 31.01.1991, in baza Legii nr.
15/1990 si Legii nr. 31/1990, ca societate pe actiuni, prin preluarea unei
cote de 65% din patrimoniul Intreprinderii de Aluminiu Slatina.
ALRO este o societate pe acţiuni cu sediul în România înregistrată la Bursa de
Valori Bucureşti. Producător a cca. 260.000 tone de aluminiu primar / an , Alro este cea
mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrala şi de Est (exceptând
Rusia).
S.C. ALRO S.A. – Slatina, este înfiinţată potrivit Legii nr. 15/1990 prin H.G.
30/1991 prin preluarea activului şi pasivului Întreprinderii de Aluminiu – Slatina, care
de la data emiterii acestei hotărâri îşi încetează activitatea.
De 40 de ani ALRO aduce o contribuţie importantă la efortul de dezvoltare
economică a României precum şi la promovarea comerţului exterior, asigurând locuri

2
de muncă directe pentru aproximativ 3.600 de oameni şi susţinere pentru mai mult de
20.000 de membri ai familiilor acestora, cât şi pentru angajaţii din sectoare conexe.
Produsele ALRO sunt exportate în peste 25 de ţări.
In 1996 Alro a fost transformată în societate pe acţiuni tranzacţionate la Bursa de
Valori Bucureşti: după prima etapă de privatizare guvernul încă deţinea pachetul
majoritar de acţiuni (51%).
Privatizarea Alro a fost propusă în 2001-2002 conform programului PSAL 2
convenit cu Banca Mondială. Procesul de privatizare internaţională s-a încheiat prin
selectarea companiei Marco Group ca investitor strategic la Alro. In decembrie 2002,
Guvernul României a încheiat acordul de privatizare cu Marco Consortium.
In prezent, Marco Group deţine peste 87% din acţiunile Alro achiziţionate atât prin
tranzacţia de privatizare cât şi prin achiziţionarea de acţiuni la Bursa de Valori
Bucureşti.
Sedii secundare: sucursale, puncte de lucru, alte sedii secundare
- puncte de lucru: Bucuresti, Opera Center, str. Dr. N staicovici, nr. 2, sector 5;
Constanta, incinta Port, dana 15, cladirea administrativa romtrans
Cifra de afaceri totala a Alro este in jur de 500 milioane USD ceea ce face din
Alro unul dintre cei mai importanti agenti industriali din Romania. La nivel
international Compania a devenit cel mai mare producator de aluminiu din Centrul si
Estul Europei (exceptand Rusia), producand 240.000 de tone de aluminiu si inregistrand
o crestere de 30% de la privatizarea din 2002.
Alro este o societate de talie mondiala tinand cont de eficienta productiei,
consumand in medie 14.3 Mwh de curent electric per tona de aluminiyu electrolitic.
Aceasta cifra se afla sub media globala care este 15.7 Mwh. In 2004, consumul total de
energie electrica al Alro a depasit 3 milioane de Mwh adica 8% din consumul national
de energie electrica. Se previzioneaza ca, odata ce planurile sale ambitioase vor fi
implementate, Alro va consuma 16.5 milioane de Mwh anual. Facturile de electricitate
ale Alro reprezinta 3% din vanzari. In legatura cu acest fapt, eforturile Alro de a reduce
consumul de energie electrica prin adoptarea de imbunatatiri tehnologice capata o
importanta deosebita.

CAPITOLUL II
MANAGEMENTUL SOCIETĂŢII

CONDUCEREA COMPANIEI
Componenta Consiliului de Administratie:
• Wuest Christian-Presedinte
• Nastase Marian Daniel-Vicepresedinte
• Dobra Gheorghe-membru
• Antonopoulos Christos-membru
• Olteanu Cristian Marian-membru
Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani
Directori executivi:
• Florea Sterie-Director Operational
• Serghei Gheorghe- Director Achizitii-Logistica
• Yugo Neumorni -Director IT

3
• Danut Oprea-Director Mecanic – Energetic
• Alexandru Obloja-Director Productie
• Marian Cilianu-Director Tehnic
• Cristian Stanescu-Director Calitate
• Lia Babolea-Director Economic
• Gabriel Stanciu-Director Resurse Umane
• Dragos Voncu-Sef Serviciu Juridic
• Stefan Ion Hampu-Manager Control Proceduri
• Constantin Pirvan-Manager, Planificarea Productiei
Auditorul: Auditor: Deloitte Audit SRL reprezentat de Covacescu Florin Adrian
S.C.”ALRO”S.A. – Slatina, societate înfiinţată prin Hot. Nr. 30/1991 a Guvernului
României, este membră în Organizaţia Patronală „ARGOS” S.A., persoană juridică fără
scop lucrativ, având drept scop promovarea unui comportament managerial
corespunzător cerinţelor economiei de piaţă în vederea susţinerii şi protejării salariaţilor.
Organizaţia Patronală are următoarele atribuţii :
o realizarea unui larg schimb de informaţii în vederea dezvoltării relaţiilor de
colaborare şi cooperare între membrii precum şi pentru specializarea acestora pe
piaţă ;
o dezvoltarea unor practici comerciale specifice ale membrilor pe pieţe terţe ;
o cooperarea membrilor în vederea optimizării eforturilor de investiţii, legate de
retehnologizarea exploatării şi dezvoltarea capacităţilor de producţie ;
o efectuarea unor studii de marketing şi fezabilitate în interesul membrilor ;
o dezvoltarea dialogului cu sindicatele, precum şi sprijinirea, după caz,
reprezentarea asociaţilor în cadrul negocierii cu sindicatele sau cu reprezentanţii
salariaţilor ;
o optimizarea tehnicilor de transparenţă şi reclamă comercială, combaterea
fenomenului de concurenţă neloială şi a tendinţelor de monopol ;
o apărarea intereselor membrilor în faţa organelor de stat şi în cazul în care aceste
interese au caracter comun ;  asigurarea unei prezenţe active a organizaţiei în
presă şi celelalte mijloace de informare în masă ;
o colaborarea cu alte organizaţii similare din ţară sau din străinătate .S.C. „ALRO”
S.A. – Slatina, are în componenţă mai multe direcţii conduse de directorii
executivi. Aceştia nu vor putea fi în Consiliul de Administraţie a societăţii. Ei
sunt răspunzători faţă de societate şi de terţi, ca şi directorul general, pentru
neîndeplinirea îndatoririlor stabilite posturilor respective.
Aplicând structura organizatorică aprobată de Consiliul de Administraţie rezultă
următoarele subordonări :
Director general cu următoarele subordonări :
Director General Adjunct
Director Comercial Resurse Materiale
Director Comercial – Marketing
Director Economic
Departament Resurse Umane
În directa subordonare :
∗ Consilieri
∗ Oficiul Juridic
∗ Biroul Control Financiar de Gestiune.

4
Director general adjunct cu următoarele subordonări :
Director mecano – energetic
Director de Producţie cu următoarele subordonări:
∗ Uzina de Aluminiu condusă de un inginer şef şi secţiile :
Secţia Electroliza III
Secţia electroliza IV
Secţia electroliza V
Defluorizare
∗ Secţia Anozi
∗ Secţia Turnătorie
Director Asigurare Calitate
Compartimente funcţionale în directa subordonare a directorului general adjunct
Director Comercial Resurse Materiale cu subordonările :
Serviciul Aprovizionare – Depozitare
Serviciul Import
Secţia Transporturi
Atelier croitorie.
Director Marketing – Vânzări cu subordonările :
Serviciul Marketing – Vânzări
Serviciul Desfacere
Staţia CFU
Director Economic cu subordonările :
Serviciul Contabilitate
Serviciul Financiar cu
Biroul decontări plăţi
Biroul Trezorerie
Serviciul Informatica Generală
Birou Acţionariat – Privatizare
Birou Administrativ, Cantina, Cămin – creşă, pază.
Departament Resurse Umane cu subordonările :Serviciul Organizare, Normare,
Salarizare, Formare profesională – evidenţă salariaţi cu
Birou Salarizare
Serviciul protecţia muncii cu :
Birou Asistenţa medicală.
Activităţile se subdivid în atribuţii concrete pe funcţii ce se rezolvă prin secţii,
birouri, uzine, secţii şi ateliere de producţie prin personalul cu care sunt încadrate, astfel
încât să se asigure delimitarea strictă a atribuţiilor fiecărui compartiment şi sector de
muncă, precum şi eliminarea paralelismelor din activitatea acestora. Sarcinile concrete
ale fiecărui post sunt nominalizate în „Fişa postului”.
La sfârşitul lunii octombrie 2007 structura acţionariatului ALR se prezenta
conform graficului de mai jos:

5
Structura actionariatului ALR la 30 octombrie 2007
Alti actionari

5.88%
Fondul proprie tate a

9.94%

Vime tco NV

84.19%

Cu o deţinere de 84.19% la capitalul social al ALR, Grupul olandez Vimetco, este


acţionarul principal al companiei urmărite. Grupul Marco Industries, care a preluat
ALR, in urma cu cinci ani, si-a schimbat denumirea in Vimetco. Acţionarul principal al
ALR are ca principal obiect de activitate producerea aluminiului primar si prelucrat.
Categoriei “alţi acţionari” ii reveneau la sfârşitul lunii octombrie 2007 un număr de
419.702 mil. acţiuni, echivalentul a 5.88% din capitalul social al ALR.
Producătorul de aluminiu a efectuat ultima majorare de capital (cu 1.27%) la
începutul anului trecut, când s-a finalizat fuziunea prin absorbţie a societatii Alprom
SA. Obiectul principal de activitate al Alprom îl reprezintă producerea si
comercializarea de table si benzi de aluminiu, precum si folie, aliaje, ţevi, bare si
tâmplărie metalica din aluminiu. Probabil ca scopul fuziunii cu Alprom l-a constituit
creşterea competitivităţii companiei pe pieţele internaţionale prin extinderea capacitaţii
de producţie.
Capital social si actionariat
Numar actiuni aflate in circulatie: 704.794.656
Tip actiuni aflate in circulatie: Actiuni nominative, ordinare, dematerializate
Capital social: 352.397.328 RON
Valoare nominala: 0,50 RON
Structura actionariatului:Avem in vedere faptul ca structura actionariatului s-a
schimbat radical cand APAPS a inceput sa vehiculeze majorarea de capital (echivalent
privatizarii mascate): grupul Marco International a inceput sa cumpere tot mai multe
actiuni Alro de pe bursa, devenind proprietarul a 42% din aceasta societate.

CAPITOLUL III
SERVICIILE PRESTATE DE SOCIETATE

Societatea comercială S.C. „ALRO” S.A. – Slatina are ca obiect de activitate


productia aluminiului, comercializarea aluminiului la intern si la extern, know-how,
consulting, expertize, asistenta tehnica, proiectare; producerea si comercializarea de
blocuri de aluminiu primar si aluminiu rafinat, bare, placi si sarma de aluminiu si aliaje
de aluminiu; activitati de ambalare, transporturi si prestari servicii; colectarea,
prelucrarea si livrarea deseurilor refolosibile.
• prelucrarea electrometalurgică a aluminei (oxid de aluminiu) în vederea
obţinerii de aluminiu metalic ;

6
• producerea şi comercializarea de : blocuri de aluminiu, efectuarea directă în
nume propriu de operaţiuni de export-import, know-how, consulting, expertize,
asistenţă tehnică, proiectare, informatică, transporturi pe cale ferată, transporturi rutiere
de mărfuri în trafic intern şi internaţional cu mijloace proprii sau închiriate şi alte
activităţi autorizate de lege (Cod CAEN - 2442) ;
• colectare, prelucrare şi livrare deşeuri, refolosibile precum şi valorificarea
diverselor deşeuri la terţi;
• vânzarea de materii prime, materiale, piese de schimb aprovizionate şi
neutilizate integral în procesul de producţie ;
• producere şi comercializare piese schimb ;
• prestări servicii (utilităţi, analize laborator, ambalare produse finite,
confecţionări echipamente de protecţie şi lucru, aprovizionare produse agro-alimentare,
preparare şi distribuire masă antidot) ;
• întreţinere şi reparaţii utilaje industriale ;
• 4012 – transportul uzinal, distribuţia şi comercializarea energiei electrice care
corespunde la procesare cocs, dale carbonice, etc. necesare procesului de producţie ;
• 4020 – producţie şi distribuţia gazelor (exclusiv extracţia gazului natural şi a
gazelor asociate) - transportul uzinal, distribuţia şi comercializarea combustibilului
lichid, solid sau gazos care contribuie la procesare cocs, antracit, dale carbonice, etc.
necesare procesului de producţie ;
• 5050 – vânzarea cu amănuntul a carburanţilor pentru autovehicule ;
• 5151 – comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al
produselor derivate care contribuie la procesare cocs, antracit, dale carbonice, etc.,
necesare procesului de producţie.
Tehnologia de fabricaţie si produsele Alro sunt atestate in conformitate cu
standardele internaţionale ISO 9001, ISO 14001 si ISO 18001 (OHSAS 18001). In luna
Ianuarie 2006 Alro a obţinut autorizaţia integrata de mediu.
In prezent Alro produce bare de aluminiu de 6'', 7'', 8'', 9'', 10 ''si 11'' precum si
bare din aliaj de aluminiu (utilizand performanta tehnologie "WAGSTAFF- Air Slip").
Sleburile din aluminiu si aliaje de aluminiu sunt turnate utilizandu-se tehnologia si
echipamente PECHINEY.
În anul 2009 Alro intentioneaza sa achizitione o instalatie WAGSTAFF pentru
turnarea de aliaje dure (seriile 2xxx si 7xxx) in sleburi cu dimensiunile 1040 x 1640 x
500 mm. Barele omogenizate AlMgSi sunt exportate in general catre companii
cunoscute cum ar fi Sapa, Trimet (Germania), Inespal (Spania) .
Ciclul de productie al aluminiului electrolitic cuprinde trei sectoare principale:
Sectia Anozi.
Fabrica anozii necesari pentru procesul de electroliza (150.000 de anozi ,sau peste
140.000 de tone);
Electroliza. Produce aluminiu electrolitic, utilizind procedeul electrochimic al
electrolizei din saruri topite. Celula (cuva) de electroliza este unitatea principala de
productie a aluminiului electrolitic. In fiecare dintre cele 6 hale de electroliza
functioneaza cate 132 de celule electrolitice;
Turnatoria. Aluminiul lichid furnizat de Electroliza este procesat si turnat in
semifabricate si produse finite de diferite forme si compozitii . Pe linga aceste sectoare ,
in Alro functioneaza sectii auxiliare si de intretinere , necesare asigurarii functionarii
sectiilor de baza : Redresori –alimentarea cu energie; SRM - reparatii metalurgice;
SRCC reparatii pentru cuve si cuptoare; Uzina de Utilaj Metalurgic U.U.M.;

7
U.U.M. – Este un sector extrem de important pentru functionarea ALRO; datorita
echipamentelor si instalatiilor din dotare si calitatii personalului , U.U.M. furnizeaza
servicii ( lucrari ) mecanice complexe cu inalt grad de prelucrare si precizie , pentru
toate sectoarele celor trei companii :
Astfel, U.U.M. furnizeaza :
Productia de anozi.Anozii cruzi sunt produsi prin utilizarea tennologiei Pechiney
si a tehnologiei de vibro- presare OUTOKUMPU. Anozii sunt calcinati in cuptoare
deschise tehnologie PECHINEY. Alro produce anozi calcinati cu urmatoarele
dimensiuni maxime: 1500 x 1100 x 620 mm. Toate cele trei cuptoare de calcinare a
anozilor in functiune au fost modernizate intre 2003 - 2004 utilizind tehnologia
Pechiney (structura , inzidire refractara ) si SETARAM (controlul automat al calcinarii).

Gazele arse sunt colectate si epurate uscat intr-un Centru Tratare Gaze automatizat ,care
utilizeaza tehnologia ALSTOM.
Electroliza. Electroliza este bazata pe tehnologia PECHINEY AP 8 cu
intensitatea initiala (proiectata ) de 85 kA. Specialistii Alro au reusit marirea intensitatii
de lucru la 113 kA (acum 117,5) pentru toate cele 6 hale, dezideratul fiind convertirea
tuturor cuvelor la intensitatea de 120 kA. S-a reusit obtinerea unei intensitati chiar mai
mari de 120 kA (acum 125) intr-o sectiune test a cuvelor de electroliza.

CAPITOLUL IV
PIAŢA, FURNIZORII ŞI CLIENŢII:

ALR este singurul producător de aluminiu primar din România, beneficiind de o


experienţa de peste 40 de ani pe piaţa locala, conform aceluiaşi site.
Compania prezentata are ca pieţe de desfacere Statele Uniunii Europene (Italia,
Grecia, Austria, Ungaria, etc.) precum si Turcia, tarile balcanice si Statele Unite ale
Americii, conform informaţiilor de pe site-ul societatii
Tehnologia de fabricatie si produsele Alro sunt atestate in conformitate cu
standardele internationale ISO 9001, ISO 14001 si ISO 18001 (OHSAS 18001).
Alro este una dintre cele mai mari si mai profitabile companii din Romania
aducand o importanta contributie la dezvoltarea economiei locale si nationale. In anul
2008 productia realizata a fost de 243.606 tone, mai mare fata de anul 2007 cu 11,05%.
Pentru anul 2009 este previzionata o productie de 258.000 tone, iar in anul 2010
productia va ajunge la 455.000 tone.
Produsele ALRO sunt exportate in peste 25 de tari.
Mai mult de 80% din productia inregistrata de Alro este comercializata pe piata
internationala prin intermediul London Metal Exchange si, in baza contractelor directe
cu partenerii pe termen lung are clienti in 25 de tari ale lumii.

CAPITOLUL V
CONCURENŢA

Strategia ALR pentru următorii 10 ani vizează, conform datelor publicate pe


www.alro.ro, extinderea gamei de produse cu valoare adăugata prin utilizarea unei
game mai largi de aliaje, dezvoltarea de parteneriate cu o serie de companii
internaţionale din domeniul exploatării bauxitei si livrarea susţinuta de bauxita pentru
producţia de alumina, stabilirea unui baze suficiente de energie electrica pentru

8
producţia de alumina si aluminiu prin abordarea unor surse de energie electrica
competitive pe termen lung cum ar fi hidrocentralele si centralele nucleare, precum si
prin crearea unor capacitaţi proprii de generare, sporirea competitivităţii companiei pe
piaţa mondiala, creşterea valorii companiei in vederea atragerii de investitori.
La mijlocul lunii ianuarie, producătorul de aluminiu a încheiat cu Deutsche Bank
AG London doua tranzacţii forward pe cursul leu/dolar in valoare totala de 131.3 mil.
lei, in vederea acoperirii riscului unor fluctuaţii valutare.
ALR a investit peste 5.9 mil. USD in implementarea unui sistem informatic
unificat. Firma de informatica care s-a ocupat de proiect este lider pe piaţa rusa de IT si
consultanta (IBS), conform informaţiilor transmise câtre Bursa (www.bvb.ro).
Pe baza informaţiilor prezentate anterior se pot desprinde următoarele concluzii:
ALR si-a eficientizat activitatea desfăşurata, pe parcursul perioadei urmărite,
menţinând un nivel moderat al gradului de îndatorare, producătorul de aluminiu si-a
propus continuarea dezvoltării activităţii, conform strategiei anunţate
Pe plan intern, principalii parteneri sunt: Alprom Slatina, IPROEB Bistrita, Sidex
Galati, Dacia Pitesti.
Principalele produse exportate in 1999 au fost: Lingouri de Al 99,7% (pondere in
exporturi de 44,6%), Bare AlMgSi omogenizate (41,7%) si Sarma din Al 99,7%
(13,4%); o pondere de 37% din exporturi s-au realizat catre Italia si 31,4% catre Grecia.
Producatorul de aluminiu Alro Slatina (ALR) a anuntat ca va distribui circa 84%
din profitul net obtinut anul trecut sub forma de dividende, suma alocata in acest scop
fiind de 205,32 mil. lei (47,7 mil. euro).
Actionarul majoritar al Alro Slatina (ALR), grupul Vimetco detinut de magnatul
rus Vitali Masitschi, va incasa circa 42 mil. euro.
Rusii au incasat in ultimii sase ani dividende brute in valoare totala de 281 mil.
euro de la producatorul de aluminiu.
Astfel, Vimetco a castigat peste 150 mil. euro doar din dividendele incasate de la
Alro, daca se scade din suma de 281 mil. euro banii investiti pentru achizitia pachetului
majoritar de actiuni si majorari de capital - 130 mil. euro, conform datelor disponibile.
Masitschi a preluat controlul Alro in 2002, in timpul guvernarii Nastase, printr-un
contract de privatizare puternic contestat, care a ajuns si pe masa DNA in 2006.
Grupul olandez Marco (actualul Vimetco) a preluat atunci 10% din actiunile Alro
de la APAPS, la conducerea careia se afla Ovidiu Musetescu, pentru 11,4 mil. dolari.
Marco mai detinea in acel moment 43% din actiunile Alro, in urma achizitiilor de pe
Bursa, valoarea estimata a investitiilor fiind de circa 28 mil. euro.
Ulterior, Marco a derulat si o majorare de capital in valoare de 95 mil. euro prin
care si-a crescut participatia la peste 85%. Statul nu a putut participa la majorare pentru
a-si mentine cota. In prezent, Vimetco detine 84,2% din actiunile Alro, in timp ce firma
Conef SA, pe care o controleaza, mai detine aproape 3,8%. Un pachet de 10% se afla in
portofoliul Fondului Proprietatea.
Vimetco a decis distribuirea de dividende deoarece are nevoie de lichiditati,
avand de rambursat in acest an imprumuturi de 585 mil. dolari contractate pentru
investitiile realizate in China. Grupul se confrunta cu o scadere semnificativa a
afacerilor, ca urmare a reducerii pretului aluminiului.
Alro si-a bugetat pentru acest an afaceri de doua ori mai mici decat in 2008 si un
profit in scadere cu aproape 80%. Actiunile Alro au crescut ieri cu 14% ca urmare a
anuntarii dividendului, care reprezinta circa 20% din pretul de pe Bursa.

9
Veniturile din export au fost anul trecut de 3.383 mld. lei reprezentand 89% din
cifra de afaceri, in crestere fata de anii precedenti cand ponderea s-a situat la 71% in
1998 si 70% in 1997.
De asemenea, Alro vrea să-şi reducă costurile la jumătate, până la 402,22 mil.
dolari, faţă de nivelul înregistrat anul trecut, de aproape 850 mil. dolari. Alro Slatina îşi
propune să ajungă la o cifră de afaceri de 374,15 mil. dolari în acest an, cu 52% mai
mică decât anul trecut, când afacerile au însumat 781,3 mil. dolari. În plus, societatea a
anunţat că va aloca în acest an 5,96 mil. dolari pentru investiţii. Totodată, acţionarii
companiei au stabilit un dividend brut de 0,2666 lei, de 2,2 ori mai mic decât cel acordat
anul trecut, de 0,6063 lei/acţiune.
Conducerea companiei a anunţat recent că va reduce producţia totală cu circa
25% şi ia în calcul chiar diminuarea personalului în 2009, în condiţiile economice
actuale.
Astfel, potrivit datelor companiei, în contextul crizei, care a determinat o scădere
a preţului aluminiului şi o reducere a cererii în piaţă, Alro Slatina anunţă continuarea, în
2009, a programului de scădere a costurilor prin reducerea capacităţii de producţie cu
65.000 de tone şi analizează, totodată, posibilitatea reducerii personalului.
Compania are un capital social de 356,89 mil. lei, divizat în 713,78 mil. de
acţiuni, cu valoarea nominală de 0,50 lei. Rezultate economico financiare. Profitul net
realizat de SC Alro Slatina in anul 1999 de 372.412 mil. lei reprezinta nivelul maxim
inregistrat de societate in ultimii 10 ani depasind cu peste 659% prevederile din Bugetul
de Venituri si Cheltuieli aferent anului trecut referitoare la profit. Acest lucru a fost
posibil datorita cresterii rezultatului din exploatare in 1999 fata de 1998 de peste 4 ori
de la 148 mld. lei la 782 mld. lei; pentru aceeasi perioada ritmul de crestere al veniturile
din exploatare a fost de 66%, superior celui referitor la cheltuielile din exploatare de
42%. Conform Consiliului de Administratie, depasirea veniturilor fata de prevederi s-a
datorat in principal cresterii cotatiilor la Bursa metalelor de la Londra si a cresterii
ponderii produselor cu valoare adaugata mare.
Producţia Alro este vanduta in baza unor contracte incheiate in prealabil. Statele
Uniunii Europeene (Italia, Grecia, Austria, Ungaria, etc.) precum si Turcia, tarile
balcanice si Statele Unite ale Americii, reprezinta principalele piete de desfacere pentru
produsele Alro.
Alro este cel mai mare consumator de energie electrica absorbind 8% din
consumul national.
In ultimii 5 ani, Alro a investit aproximativ 145 de milioane USD in
modernizarea si dezvoltarea capacitatilor de productie, incluzand aproximativ 70 de
milioane USD investiti in protectia mediului si imbunatatirea securitatii muncii.
Investitiile efectuate de Alro in 2005 in modernizarea capacitatilor de productie
depasesc 25 milioane USD. Cifra totala de afaceri a Companiei este de aproximativ 500
milioane USD anual.
Valoarea pe piata a Companiei (bazata pe cotatiile inregistrate pentru actiunile
tranzactionate) este de aproximativ 600 milioane USD.
Alro este una dintre cele mai mari si mai profitabile companii din Romania
aducand o importanta contributie la dezvoltarea economiei locale si nationale.
In anul 2008 productia realizata a fost de 255.842 tone, mai mare fata de anul
2007 cu 7%. Pentru anul 2009 este previzionata o productie de 260.000 tone aluminiu
electrolitic. Mai mult de 80% din productia inregistrata de Alro este comercializata pe
piata internationala prin intermediul London Metal Exchange si, in baza contractelor

10
directe cu partenerii pe termen lung are clienti in 25 de tari ale lumii.
Peste 65% din productia Alro este vanduta in baza unor contracte incheiate in
prealabil. Statele Uniunii Europeene (Italia, Grecia, Austria, Ungaria, etc.) precum si
Turcia, tarile balcanice si Statele Unite ale Americii, reprezinta principalele piete de
desfacere pentru produsele Alro.
Procesul tehnologic si produsele Alro sunt certificate conform standardelor ISO
9001,ISO 14001 si ISO 18001 (OHSAS 18001). In luna Ianuarie 2007 Alro a obtinut
autorizatia integrata de mediu.

CAPITOLUL VI
PLANUL DE VIITOR

Producatorul de aluminiu Alro Slatina are in plan, pana la finele anului viitor, sa
devina furnizor pentru producatorii din industria aeronautica mondiala, scrie Business
Standard.
Pentru a indeplini conditiile impuse de producatorii de aeronave civile sau
militare, compania a investit in ultimii ani intre 80 si 100 milioane de dolari in
pregatirea certificarii aerospatiale.
Din cauza deteriorarii conditiilor de pe piata internationala, Alro a implementat
un plan riguros de reducere a costurilor, concentrandu-se strict pe activitatile si
serviciile de baza, pe activele esentiale si pe asigurarea unui nivel optim de calitate,
precum si pe reducerea timpului de livrare, scrie Wall-Street.
De asemenea, compania a diminuat numarul de angajati. La finele lui 2008, la
Alro lucrau 3.392 de persoane, cu 936 mai putine decat la sfarsitul lui 2007
Conform Wall-Street, Alro Slatina ar putea sa-si reduca productia cu pana la
50%, iar de anul viitor numarul angajatilor ar putea scadea cu 1.200, decizia finala
urmand sa fie luata la inceputul saptamanii viitoare de catre Consiliul de Administratie.
"In ultimele luni, pretul aluminiului a scazut in conditiile in care economia
mondiala se indrepta spre recesiune. Suntem una din primele companii care am
reactionat la deteriorarea pietei, anuntand reduceri ale productiei in China, inca din luna
octombrie. In momentul de fata, pretul aluminiului a ajuns la un nivel care ne obliga sa
luam in calcul noi reduceri ale productiei in Romania, pentru a ramane competitivi si
pentru a ne pastra nivelul de lichiditati banesti ale grupului si ale unitatilor locale", a
declarat presedintele Alro SA, Christian Wuest.
De peste 40 de ani Alro aduce o contributie importanta la efortul de dezvoltare
economica a Romaniei precum si la promovarea comertului exterior, asigurand locuri
de munca directe pentru aproximativ 3.600 de oameni si sustinere pentru mai mult de
20.000 de membri ai familiilor acestora, cit si pentru angajatii din sectoarele conexe.
Produsele ALRO sunt exportate in peste 25 de tari.
Misiunea noastra este sustinerea unei cresteri economice consistente in scopul
mentinerii in randul celor mai eficiente si mai avansate companii producatoare de
aluminiu, axandu-ne pe inovarea tehnologica, imbunatatirea calitatii produselor si
protectia mediului.
In acest sens urmarim dezvoltarea continua a componentelor cheie ale succesului
nostru - dinamismul, eficienta, calitatea, siguranta, tehnologia si personalul.
Totodata vizam si pastrarea traditiilor existente in Romania in domeniul ingineriei
fiind in acelasi timp deschisi catre cele mai avansate realizari tehnice la nivel mondial.

11
De succesul inregistrat de Alro beneficiaza actionarii Companiei, angajatii,
clientii, comunitatea locala si societatea in general.
Noi, cei de la Alro, spune directorul societăţii, cautam sa stimulam interesul
actionarilor prin activitati de productie, performante si eficienta care asigura:
o Un nivel ridicat de performanta;
o Rate de profit comparabile cu cele obtinute de producatorii mondiali de
top.
o Deasemenea urmarim sporirea interesului angajatilor prin aplicarea unei
politici administrative care:
o Permite angajatilor sa se perfectioneze in conformitate cu cele mai inalte
standarde atat pe plan profesional cat si personal;
o Asigura respectarea standardelor actuale de siguranta si securitate;
o Asigura compensatii si nivele adecvate de protectie sociala.

Strategia Alro pentru urmatorii 10 ani cuprinde urmatoarele obiective:


o transformarea Alro intr-o companie solida capabila sa produca alumina,
aluminiu primar si produse din aluminiu plate si extrudate;
o extinderea gamei de produse cu valoare adaugata prin utilizarea unei game
mai largi de aliaje;
o dezvoltarea de parteneriate cu o serie de companii internationale din
domeniul exploatarii bauxitei si livrarea sustinuta de bauxita pentru
productia de alumina;
o stabilirea unui baze suficiente de energie electrica pentru productia de
alumina si aluminiu prin abordarea unor surse de energie electrica
competitive pe termen lung cum ar fi hidrocentralele si centralele nucleare,
precum si prin creearea unor capacitati proprii de generare;
o sporirea competitivitatii companiei pe piata mondiala;
o cresterea valorii companiei in vederea atragerii de investitori.
Alro ofera oportunitati de angajare atractive pentru specialisti din diverse
domenii. In prezent Alro are mai mult de 3.600 de angajati.
Numarul de angajati tinde sa scada in timp ce productia tinde sa creasca.
Productivitatea fortei de munca creste cu aproximativ 10% pe an.
Structura personalului urmeaza sa fie imbunatatita luandu-se in considerare noile
cerinte cu privire la modernizarea procesului de productie si introducerea tehnologiilor
informatizate.
Compania utilizeaza un sistem de administrare a personalului cuprinzator care
opereaza in baza obiectivelor strategice pe termen scurt si lung.
Sistemul de administrare a personalului urmareste atestarea regulata, instruirea si
reinstruirea tuturor angajatilor; introducerea si utilizarea eficienta a procedurilor de
activitate si afaceri; formarea si mentinerea unui nucleu de personal calificat pentru
dezvoltarea profesionala si instruirea in profesii care prezinta oportunitati atractive de
cariera.
Politica de administrare a personalului aplicata de Companie urmareste crearea de
conditii pentru angajare, dezvoltarea unei cariere si sporirea gradului de calificare. Este
pus la punct un sistem care determina potentialul fiecarui angajat; identifica si
stimuleaza pe cei mai eficienti si mai performanti angajati; implica angajatii calificati in
luarea de decizii; incurajeaza angajatii sa-si imbunatateasca permanent performantele.

12
Compania acorda o atentie sporita relatiilor dintre conducere si sindicate pentru a
asigura mentinerea unui climat de munca adecvat in contextul angajator-sindicat;
identificarea si discutarea problemelor in vederea evitarii unor potentiale conflicte
sociale si de munca; cooperarea eficienta in pregatirea si implementarea programelor
pentru imbunatatirea conditiilor sociale si de munca pentru personalul Alro; negocierea
contractului colectiv de munca in conformitate cu reglementarile legislative
corespunzatoare.
Compania administreaza un Centru de Pregatire Profesionala unde personalul este
instruit si reinstruit. In anul 2007, toti salariatii au beneficiat de programe de formare
profesionala iar peste 97% din personal este calificat.
Echipa de conducere de la Alro este compusa din profesionisti de cel mai inalt
nivel care poseda o experienta indelungata si solida in industria aluminiului.
Alro administreaza un sistem informatic modern pentru controlul proceselor tehnologice
in toate instalatiile principale (IT Industrial), fapt care face posibila mentinerea
parametrilor tehnologici optimi, cresterea productivitatii si reducerea costurilor.
ALRO a fost atestata calitativ in conformitate cu standardele calitative
internationale ISO 9001. Administratia Companiei acorda o mare atentie calitatii
produselor si serviciilor pentru clienti, acordand prioritate sistemului de administrare a
calitatii. Problemele legate de calitate sunt in centrul atentiei si domina toate activitatile
Companiei. Noi cei de la Alro am conceput si aprobat o politica privind controlul
calitatii, am identificat tintele Companiei si obiectivele ce tin de calitate, am dezvoltat si
introdus un sistem de documente cu atributii de reglementare, incluzand proceduri de
administrare a calitatii si statistici. Descrierea responsabilitatilor personalului a carui
activitate poate avea impact asupra calitatii cuprinde responsabilitatile, autoritatea si
procedurile de interactiune cu administrarea calitatii. ALRO are o puternica echipa de
specialisti in domeniul calitatii sub conducerea Directorului pentru calitate.
Declaratie a Directorului General :
"Calitatea depinde in primul rand de oameni, dar pentru a fi capabili sa atinga
cele mai bune rezultate, oamenii trebuie sa aiba un obiectiv si sa obtina satisfactie din
ceea ce fac. Noi am dezvoltat o cultura care promoveaza o generatie de idei noi si
incurajeaza schimbarea fundamentala subliniind atitudinea pozitiva fata de calitate".
Doctor Inginer Gheorghe Dobra Director General , ALRO
Strategia noastră
În ultimii cinci ani, Alro SA a investit aproximativ 245 milioane USD în
modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie, inclusiv aproximativ 70 de
milioane USD în protecţia mediului şi îmbunătăţirea securităţii muncii. Aceste investiţii
au avut drept rezultat creşterea producţiei de aluminiu turnat de la 187.052 tone în 2002
la 288.000 tone în 2008.
A doua perspectivă strategică constă în concentrarea asupra produselor cu valoare
adăugată, cele două tipuri fiind:
1. Produse primare cu valoare adăugată, care includ bare, sleburi şi sârmă.
2. Produse prelucrate cu valoare adăugată, cum ar fi plăcile, tablele, benzile şi
extrudatele. Aceasta este zona asupra căreia ne vom concentra în viitor.
Alro intenţionează să crească vânzările de produse laminate plate de la 35.000 de
tone în prezent la 65.000 de tone în anul 2011.
Grupul Vimetco, controlat de omul de afaceri rus Vitali Macitschi, intentioneaza
sa scada anul viitor productia combinatului de aluminiu Alro Slatina (ALR) cu pana la
25% si sa reduca "substantial" numarul de angajati ai combinatului de la Slatina, pentru

13
a creste eficienta grupului si a reduce costurile, in contextul deteriorarii conditiilor de
piata, potrivit unei raportari emise ieri de compania olandeza pe Bursa de la Londra.
Combinatul din Slatina are circa 4.300 de angajati, iar productia ar urma sa fie
redusa cu pana la 65.000 de tone, de la circa 260.000 de tone in prezent.
Grupul va opera "reduceri riguroase de costuri, inclusiv externalizarea serviciilor
care nu au legatura cu activitatea de baza, vanzarea activelor neesentiale, o reducere
substantiala a personalului din Romania si instalarea unui laminor de ultima generatie in
China, masuri care vor contribui la cheltuieli pe tona mai scazute", potrivit aceleiasi
raportari.
La nivelul industriei romanesti, majoritatea jucatorilor importanti au anuntat in
ultimele saptamani reduceri de productie si disponibilizari de amploare, in contextul
reducerii cererii pe plan mondial ca urmare a crizei internationale.
Combinatul de la Alro a exportat anul trecut 80% din produsele primare si
aproape 90% din cele procesate, in special in SUA si Anglia, tari afectate puternic de
criza, numai o mica parte din productie indreptandu-se spre piata interna.
In plus, cererea scazuta de pe plan mondial a determinat o reducere substantiala a
pretului aluminiului, acesta ajungand in prezent sa fie tranzactionat pe Bursa de la
Londra la un pret de circa 1.900 de dolari pe tona, fata de peste 3.000 de dolari, nivelul
maxim atins in luna iulie a acestui an. Pretul aluminiului s-a intors astfel la niveluri de
acum 3-4 ani de zile, in conditiile in care in 2006 si 2007 cotatia s-a mentinut in jurul a
2.600 de dolari pe tona.
Anuntul Vimetco de reducere a productiei anul viitor vine dupa ce in primavara
acestui an grupul olandez a renuntat la planul de dublare a capacitatilor de productie din
Romania pentru a investi pe piata din China.
In septembrie, conducerea Vimetco se arata deranjata de reducerea pretului la
aluminiu la 2.500 de dolari, spunand ca acest lucru va afecta profitul companiei. Totusi,
cel mai mult ar putea avea de suferit afacerile combinatului, care depind in mare masura
de pretul aluminiului, in conditiile in care si preturile la materii prime, respectiv
alumina, au inregistrat o scadere substantiala, fapt ce ar mai atenua din impactul asupra
profitabilitatii companiei.
Pe primele sase luni profitul producatorului de aluminiu s-a redus cu 8,2%,
ajungand la 218,9 mil. lei (60 mil. euro). Afacerile din primul semestru s-au cifrat la
999,5 mil. lei (273,7 mil. euro), mai mici cu 9,3% decat cele din aceeasi perioada a
anului trecut, care s-au ridicat la 1,1 mld. lei (333,2 mil. euro). Rezultatele la noua luni
vor fi publicate vineri, 14 noiembrie.
Titlurile Alro s-au depreciat pe Bursa cu circa 60% in acest an, ajungand ieri sa
fie tranzactionate la un pret de 3,4 lei/actiune, nivel la care capitalizarea companiei este
de 642 mil. euro. In vara anului trecut, Alro a atins o valoare de piata record, de 2,3
mld. euro.

CAPITOLUL VII
INDICATORI

Producătorul de aluminiu Alro Slatina (ALR) estimează scăderea profitului net la


22,02 milioane dolari în acest an, de peste patru ori sub nivelul înregistrat în 2008,
anticipând scăderea veniturilor de 2,2 ori, a anunţat compania.
În 2008, Alro Slatina obţinuse un profit net de 98,14 milioane dolari (247,22
milioane lei).

14
Compania se aşteaptă să obţină anul acesta venituri totale de 428,43 milioane
dolari, de 2,2 ori mai mici faţă de anul trecut, când s-au cifrat la 972,87 milioane dolari
(2,45 miliarde lei).
De asemenea Alro vrea să-şi reducă costurile la jumătate, până la 402,22 milioane
dolari, faţă de nivelul înregistrat anul trecut, de 849,54 milioane lei (2,139 miliarde lei).
Alro Slatina îşi propune să ajungă la o cifră de afaceri de 374,15 milioane dolari în acest
an, cu 52% mai mică decât anul trecut, când afacerile au însumat 781,3 milioane dolari
(1,968 miliarde lei). Societatea va aloca în acest an 5,96 milioane dolari pentru
investiţii.
Totodată, acţionarii companiei au stabilit un dividend brut de 0,2666 lei, de 2,2
ori mai mic decât cel acordat anul trecut, de 0,6063 lei/acţiune.
Conducerea Alro Slatina a anunţat recent că va reduce producţia totală cu circa
25% şi ia în calcul chiar diminuarea personalului în 2009, în condiţiile economice
actuale.
Astfel, potrivit datelor companiei, în contextul crizei internaţionale, care a
determinat o scădere a preţului aluminiului şi o reducere a cererii în piaţă, Alro Slatina
anunţă continuarea, în 2009, a programului de scădere a costurilor prin reducerea
capacităţii de producţie cu 65.000 de tone şi analizează, totodată, posibilitatea reducerii
personalului.
Compania are un capital social de 356,89 milioane lei, divizat în 713,78 milioane
de acţiuni, cu valoarea nominală de 0,50 lei.

Indicatori financiari:
Indicator 12/31/2006 9/30/2007 12/31/2007 9/30/2008
Valoarea contabila pe acţiune (activ
1.4966 1.9048 2.0653 2.1772
unitar net - lei)
Preţ/valoare contabila (unitatea) 1.7706 2.1682 2.2224 4.1337
EPS (lei) 0.1637 0.3779 0.5404 0.5271
PER 16.1916 10.9276 8.4938 17.0759
Rentabilitate economica (%) 7.1624 15.9241 17.3307 23.4931
Rentabilitatea utilizării activelor
7.7629 14.8860 19.3353 17.2849
(%)
Rentabilitatea capitalului (%) 10.9356 19.8415 26.1657 24.2079
Modificarea cifrei de afaceri (%) 36.4589 -4.2693
Modificarea profitului (%) 230.1837 41.2330
Gradul de îndatorare (%) 35.6686 27.8376 30.0113 33.3250
Indicele de lichiditate (unitatea) 2.2780 1.7171 1.4313 1.6198
Randament dividend (%) 4.3426 7.1208

Pe baza indicatorilor financiari incluşi in tabelul de mai sus se pot desprinde


următoarele aspecte:
După primele noua luni din 2008 o acţiune ALR valora, din punct de vedere
contabil, 2.18 lei, cu 14.30% mai mult comparativ cu perioada similara din 2007. Astfel,
daca acţionarii producătorului de aluminiu ar fi hotărât valorificarea activelor companiei
si plata tuturor datoriilor acesteia, pentru fiecare acţiune deţinuta, aceştia ar fi putut
incasa circa 2.18 lei. Putem considera ca majorarea capitalului propriu al ALR, in
aceeaşi perioada, cu 15.76%, a stat la baza creşterii valorii contabile a unei acţiuni;

15
creşterea numărului acţiunilor emise si tranzacţionate de câtre compania prezentata, cu
1.27%, la sfârşitul lunii septembrie a anului trecut fata de perioada similara din 2007,
nu a avut un impact semnificativ asupra nivelul activului unitar net. La finalul lui 2007,
valoarea contabila a unui titlu ALR era de 2.06 lei, cu 38% mai mare fata de 2006.
Conform datelor cuprinse in tabelul de mai sus se remarca o tendinţa de creştere a
valorii contabile a unei acţiuni ALR, tendinţa susţinuta in principal de câtre majorarea
capitalurilor proprii ale companiei ţinând cont de un preţ de închidere de 9.0000
lei/acţiune, din ultima şedinţa din septembrie 2008 (28 septembrie 2008), valoarea
contabila a unui titlu ALR era de 4.13 ori mai ridicata fata de cotaţia acestuia.
Majorarea preţului de tranzacţionare a unei acţiuni a producătorului de aluminiu
(respectiv numărătorul raportului) in intervalul ianuarie – septembrie 2008 fata de
perioada similara din 2007 cu 117.92% a stat la baza creşterii nivelului raportului dintre
cotaţia unui titlu si valoarea contabila a acestuia, in aceeaşi perioada, cu 90.65%.
La sfârşitul lui 2007 o acţiune ALR se tranzacţiona la un preţ de 2.22 ori mai
mare fata de valoarea activului unitar net al companiei prezentate daca acţionarii
producătorului de aluminiu ar fi hotărât repartizarea întregului profit obţinut in primele
noua luni din 2008, pentru fiecare acţiune deţinuta aceştia ar fi putut incasa aproximativ
0.53 lei, cu 39.46% mai mult fata de perioada similara din 2007 (suma redata prin
intermediul indicatorului EPS).
Creşterea profitului net realizat de către ALR in intervalul ianuarie – septembrie
2008 cu 41.23% comparativ cu intervalul similar din 2007 a stat la baza modificării
pozitive a indicatorului EPS.
După cele 12 luni din 2007, EPS-ul prezenta o valoare de circa 0.54 lei/acţiune,
de 2.3 de ori mai ridicata fata de 2006, exclusiv ca urmare a majorării câştigului net al
companiei de la 115.350 mil. lei (in 2006) la 380.869 mil. lei (in 2007) la decembrie
2007, societatea urmărita prezenta un PER de 8.49, in scădere cu 47.54% fata de 2006.
Ar trebui sa remarcam ca majorarea indicatorului PER s-a realizat pe baza
creşterii numitorului raportului, respectiv a indicatorului EPS (majorarea indicatorului
EPS a fost superioara creşterii numărătorului indicatorului, a cotaţiei unei acţiuni ALR).
De asemenea, PER a înregistrat o valoare de 8.49 in condiţiile unei rentabilitatea
a activităţii desfăşurate de câtre producătorul de aluminiu de 17.33% (in interpretarea
indicatorului PER al unei companii trebuie sa apreciem măsura in care acesta este
susţinut de câtre eficienta cu care aceasta isi desfasoara activitatea) indicatorul PER
poate reflecta o estimare a duratei de recuperare, exprimata in ani, a investitie efectuate
de câtre un actionar in urma achizitionarii unei acţiuni daca la sfârşitul lui 2007 ALR
inregistra un PER in scădere fata de 2006, după primele noua luni ale anului trecut
valoarea acestui indicator era in creştere cu 56.26% comparativ cu perioada similara din
2007, respectiv de 17.08.
Valoarea, de la sfârşitul lunii septembrie din 2008, a indicatorului PER este
rezultatul creşterii preţului de tranzacţionare a unui titlu ALR (numărătorul raportului)
cu 117.92%, in aceeaşi perioada, si modificării numitorului acestuia, respectiv a
nivelului EPS, cu plus 39.46%.
Majorarea indicatorului PER in perioada ianuarie – septembrie 2008 fata de
intervalul similar din 2007 s-a realizat in pararalel cu imbunatatirea eficientei activităţii
desfăşurate de câtre ALR, dar intr-un ritm mai ridicat după primele noua luni din 2008,
rata rentabilitatii economice a producătorului de aluminiu prezentat era de 23.49%, cu
47.53% mai mare fata de perioada similara din 2007.

16
In condiţiile diminuarii cifrei de afaceri, cu 4.27%, ALR a reusit sa-si majoreze
profitul realizat, cu 41.23%, imbunatatindu-si astfel eficienta activităţii desfăşurate in
intervalul ianuarie – septembrie 2008, compania urmărita a realizat venituri din
exploatare de 1,650.086 mil. lei, cu doar 0.73% mai ridicate fata de perioada similara
din 2007, in condiţiile diminuarii cheltuielilor din exploatare cu 2.54%, la 1,180.427
mil. lei.
Profitul net raportat de câtre ALR la septembrie 2008, in creştere fata de
intervalul similar din 2007, a avut la baza nu numai majorarea rezultatului din
exploatare al companiei, cu 10%, ci si diminuarea pierderii financiare cu 73.3% in 2007,
societatea prezentata a înregistrat o rata a rentabilitatii economice de 17.33%, in creştere
cu aproximativ 142% fata de 2006, ca urmare a majorării numărătorului raportului de
2.3 ori ALR si-a utilizat activele cu o rata de eficienta de 17.28%, in primele noua luni
din 2008, in creştere cu 16.12% comparativ cu perioada similara din 2007.
Modificarea pozitiva a ratei rentabilitatii utilizării activelor companiei a avut la
baza creşterea câştigului companiei, in perioada mentionata anterior.
Tendinţa de creştere a rentabilitatii activelor producătorului de aluminiu poate fi
observata si la nivelului lui 2007 fata de 2006, când indicatorul prezentat a inregistrat o
valoare de 19.33%, cu 149.07% mai mare dintre cele trei rate de rentabilitate incluse in
tabelul de mai sus, rata rentabilitatii capitalurilor proprii a inregistrat cea mai ridicata
valoare la sfarsitul lunii septembrie 2008, fata de perioada similara din 2007, respectiv
de 24.21%, in crestere cu 22%.
La sfarsitul lui 2007, eficienta capitalurilor proprii ale ALR era in jurul nivelului
26.16%, cu 139.27% mai mare fata de 2006.
Evolutia pozitiva a rentabilitatii capitalurilor proprii ale companiei a avut la baza
majorarea profitului net raportat de catre aceasta, majorare superioara cresterii valorii
capitalurilor proprii (ALR si-a crescut cu 38%, in 2007 fata de 2006, si cu 15.76%, in
primele noua luni din 2008 fata perioada similara din 2007, valoarea capitalurilor
proprii)
ALR si-a dezvoltat activitatea mentinandu-si gradul de indatorare la un nivel
moderat, daca avem in vedere faptul ca ponderea maxima a datoriilor totale ale unei
companii in cadrul activelor acesteia ar tebui sa fie de 60%. Astfel, la sfarsitul lunii
septembrie 2008, societatea prezentata inregistra un nivel al gradului de indatorare de
33.32%, cu 19.71% mai mare fata de perioada similara din 2006, ca urmare a cresterii
datoriilor totale (aflate la numarator) cu 39.27% dupa primele noua luni ale anului
trecut, datoriile totale ale ALR erau impartite aproximativ in mod egal intre datorii pe
termen scurt si datorii scadente intr-o perioada de timp mai mare de un an de zile.
Creşterea datoriilor pe termen scurt ale societatii cu 57.82%, in intervalul ianuarie
– septembrie 2008, fata perioada similara din 2007, s-a reflectat in diminuarea indicelui
de lichiditate cu 5.66%. Oricum, valoarea de peste 1 a indicelui de lichiditate al
producatorului de aluminiu poate evidentia ca societatea prezentata nu are probleme in
a-si onora datoriile scadente intr-o perioada mai mica de un de zile compania urmarita a
distribuit, pe baza castigului raportat in 2007, un dividend brut de 0.3891 lei, pentru
care am putut determina un randament de 7.12%, cu 63.97% mai mare fata de 2006.

Compania Alro SA (din Slatina) este unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu din Europa
Centrala si de Est, fiind subsidiara Vimetco NV, firma ce activeaza la nivel global in domeniul
procesarii aluminiului primar. Capacitatea de fabricatie se situeaza la 265.000 de tone/an,
respectandu-se standardele de calitate pentru aluminiu primar ale Bursei de Metale din Londra

17
(London Metal Exchange - LME) si standardele internationale pentru produsele laminate plate.
Principalele piete de desfacere sunt reprezentate de cele din Uniunea Europeana (Ungaria, Polonia,
Grecia, Germania si Romania), exporturile efectuandu-se in SUA si Asia. In continuare, directorul
general al firmei detaliaza strategia pentru dezvoltare aplicata in ultimul timp.

Gheorghe Dobra, director general al Alro SA: „In 2010 am derulat un proiect complex de investitii,
in valoare de peste 8,8 milioane de dolari. Principalul obiectiv al acestuia a constat in imbunatatirea
eficientei combinatului si reducerea consumului de ape industriale si gaz. De asemenea, fonduri de 3,3
milioane de dolari au fost alocate pentru achizitia de noi echipamente destinate unitatii de productie a
sarmei si modernizarea laminorului de benzi la rece. Aceste actiuni au contribuit la majorarea
capacitatii de fabricatie, productivitatea sectorului de aluminiu primar sporind de la 89,2 tone/angajat
in 2008, pana la 126,1 tone/angajat in 2010, iar cea a aluminiului procesat de la 37,3 tone/angajat la
75,2 tone/angajat. Astfel, productia totala a Alro a crescut in 2010 cu aproximativ 40.000 de tone fata
de 2009, peste 70% din productie fiind exportata. De altfel, comenzile de aluminiu au un potential
important de crestere, cu precadere in domeniul constructiilor si in sectorul auto, in 2010 pretul
aluminiului la LME atingand 2.450 de dolari/tona, fata de 2.200 dolari/tona, in 2009. Fonduri de
aproximativ un milion de euro au fost alocate pentru dezvoltarea conditiilor de lucru, cresterea
gradului de siguranta la locul de munca si derularea de programe de instruire pentru toti cei 2.530 de
angajati, care, de altfel, au loc constant. In afara de faptul ca societatea Alro SA reprezinta unul dintre
cei mai importanti angajatori din judetul Olt, este direct responsabila de inca alte 3.000 de locuri de
munca din cadrul firmelor partenere. De asemenea, se implica in activitati de responsabilitate sociala
corporatista, in sectoare precum ajutor de urgenta, sanatate, educatie, sport si contribuie cu sume
importante la bugetul de stat, in 2010 acestea insumand 113 milioane de lei. Cifra de afaceri in 2010 s-
a situat la nivelul de 1,81 miliarde de lei, fata de 2009 cand s-au consemnat 1,41 miliarde de lei. Inca
din 2008, am pus bazele pentru o structura competitiva a costurilor. Programul de reducere a
cheltuielilor pe care l-am implementat ne-a ajutat sa ne consolidam pozitia si sa beneficiem de
imbunatatirea conditiilor de pe piata internationala a aluminiului. De asemenea, ne permite ca, pe
termen lung, sa continuam implementarea strategiei proprii de dezvoltare, incetinita in timpul celor
mai dificile momente ale crizei internationale. Derulata pe termen lung, initiativa strategica si este
bazata pe cresterea capacitatii de productie pentru sistemele cu valoare adaugata mare”.

18