Sunteți pe pagina 1din 4

Demers didactic bazat pe competențe cheie

Clasa a V-a
Competențe cheie: comunicare în limba maternă, spirit de inițiativă și antreprenoriat; sensibilizare şi
exprimare culturală ; competențe matematice ;competenţe sociale şi civice
Subiectul lecției: Caracterizarea personajului principal (textul suport: Prâslea cel voinic și merele de
aur
Tipul lecției: predare de noi cunoștințe.

Competențe generale:

1.Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi


producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
Competențe specifice:
1.1.   Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite
şi/sau a comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogate;
1.2.   Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând
opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la
textele ascultate/citite;
2.1 Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale
3.2 Redactarea, individual și/ sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor
imagini, desene, scheme
4.2 Aplicarea achizițiilor lexical și semantic de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
Scenariu didactic
MOMENT ORGANIZATORIC (1 min.)- Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării lecţiei.
EVOCAREA (9 min.)- Se actualizează cunoștințele despre basmul popular studiat ,,Prâslea cel voinic și
merele de aur”. Pentru atualizarea cunoştinţelor se va folosi metoda R.A.I. (Răspunde-Aruncă-
Interoghează), metodă care constă în aruncarea unei mingi mici şi uşoare de la un elev la altul. Cel care
aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din text celui care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde
la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. Evident, interogatorul
trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul care nu ştie răspunsul iese din joc, iar
răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată
mingea şi de a mai pune o întrebare. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau nu au răspuns deloc
conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi. Profesorul urmăreşte desfăşurarea
jocului şi, în final, lămureşte problemele la care nu s-au găsit soluţii.
(Prin acest exercițiu consider că se poate dezvolta competența comunicare în limba maternă și
competența spirit de inițiativă și antreprenoriat).
Se verifică tema pentru acasă. Elevii au avut de reprezentat într-un desen secvența de text care i-a
impresionat cel mai mult și de argumentat opțiunea. Desenele vor fi expuse în jurul unui copac realizat
în colaborare cu profesorul de educație plastică, copac care simbolizează în mitologia română Pomul
vieții.
Profesorul propune elevilor să comenteze proverbul și să-l asocieze cu un personaj din basmul
studiat: „Bine faci, bine găsești”. (Prin aceste exerciții consider că se poate dezvolta competența
comunicare în limba maternă și competența sensibilizare şi exprimare culturală).
Se anunță și se scrie pe tablă subiectul lecției:,, Prâslea cel voinic și merele de aur”.
Caracterizarea personajului.
REALIZAREA SENSULUI (25min. )- Profesorul solicită elevilor completarea clusteringului
Tipuri de personaj: după locul pe care îl ocupă în text; după semnificația morală; după apartenența la
realitate.
Elevii vor primi o fişă de lucru (Anexa 1 ) pe care se află secvenţe de text, ilustrative pentru virtuţile
eroului. Acestea vor fi identificate de elevi cu ajutorul profesorului. Odată stabilite aceste virtuţi vor fi
apoi convertite în valori morale şi incluse în: DECALOGUL VALORILOR STRĂMOŞEŞTI. Aceste
valori vor fi notate pe flipchart. (Prin acest exercițiu consider că se poate dezvolta competența
socială și civică)
REFLECȚIA (14 min.) - elevii vor selecta un set de 10 valori din cele regăsite în basm şi pe
fişa de lucru potrivit tabelei de valori creată de către Robert Dilts si Peter Senge, ţinând cont de
următorii paşi:
“PASUL 1– Alege-ţi din tabela de mai jos (Anexa 2) și din valorile identificate în basm, 10 valori pe
care le consideri importante și care te definesc pe tine ca om. Transcrie-le în ordine aleatorie.
PASUL 2 – Din aceste 10 valori te invit să tai acum 5 valori la care poţi renunţa în aşa fel încâ să rămâi
cu cele mai importante 5 valori.
PASUL 3-Priveşte cu atenţie cele 5 valori rămase şi taie şi din acestea încă 2 valori la care poti renunţa.
Notează-le cele 3 valori rămase.
PASUL 4- Care este acea valoare a ta, dintre cele 3, fără de care tu nu ai putea concepe să faci ceva, să
gândeşti ceva, să trăieşti, dacă nu ai vedea-o îndeplinită?
Pune aceasta valoare pe locul 1 și fă la fel şi cu celelate două, punând fiecare valoare în ordinea
importanţei acordate de tine.
PASUL 5- Pune pe locul 4 si 5 acele două valori pe care le-ai tăiat ultima dată, tot în ordinea
priorităţilor.
Mai rămân primele cinci valori tăiate de prima dată pe care le poţi numerota de la 6 la 10.”
Odată realizat DECALOGUL VALORILOR STRĂMOŞEŞTI, vor fi trecute pe etichete
şi se va completa pomul, notându-se valorile morale aşa cum apar pe parcursul acţiunii basmului.
Rezultatul final îl reprezintă Harta Vieţii . (Prin acest exercițiu consider că se poate dezvolta
competența matematică și competențele sociale și civice)
După această activitate, elevii primesc flori de hârtie pe care notează ce au învățat util pentru
viață de la personajele textului, dacă în grila lor de valori se găsesc valori morale comune cu cele
identificate în fișa de caracterizare a lui Prîslea și frunzulițe pe care notează ce moment al lecției le-a
plăcut cel mai mult.
Extensia (1 min) Se fac aprecieri generale asupra activităţii desfăşurate și se dă tema pentru acasă :
de realizat caracterizarea personajului principal din basmul Prâslea-cel-Voinic şi merele de aur, pornind
de la valorile morale identificate și evidențierea tipului de personaj după locul pe care îl ocupă în text,
după semnificația morală și după apartenența la realitate.
Anexa 1- FIŞA PORTRETUL LUI PRÂSLEA
Citat/ Fapte ilustrative din text Trăsătură Valori morale
Morală Fizică strămoşeşti
„ Eu nu mă încumăt a prinde pe hoţi, ci zic că o încercare modest Modestie
de voi face şi eu, nu poate să-ţi aducă niciun rău.” cumpătat -------- Cumpătare
„Prâslea se ducea adesea prin grădină, da ocol mărului şi chibzuit --------
tot plănuia” Chibzuinţă
“ Cum veni seara, se duse, își luă cărți de cetit, două Isteţime –
țepușe, arcul și tolba cu săgețile. Își alese un loc de pândă dorinţă de Educaţie/studiu
într-un colț pe lângă pom, bătu țepușele în pământ și se cunoaştere -------- /cultură
puse între ele, așa cum să-i vină unul dinainte și altul la – Inteligent
spate ca, daca îi va veni somn și ar moțăi, să se lovească – Ingenios
cu barba în cel de dinaintea lui și daca ar da capul pe
spate, să se lovească cu ceafa în cel de dinapoi.”
“Fiul său însă nu se lăsa cu una cu două, ci, arătând perseverent
împăratului dâra de sânge ce lăsase pe pământ rana ce generos .......... Perseverenţă
făcuse hoțului, îi spuse că se duse să-l caute și să-l aducă
împăratului chiar din gaură de șarpe. Și chiar de a doua zi Generozitate
vorbi cu frații lui ca să meargă împreună pe urma hoțului
și să-l prinză.”
“Acum e rândul meu să mă las în prăpastie, zise Prâslea,
văzând că frații cei mari se codesc; când voi mișca curajos .......... Curajul
frânghia, voi mai mult să mă lăsați în jos; și după ce veți
vedea că frânghia nu se mai duce la vale, să puneți
paznici, să păzească și, când va vedea că frânghia se
mișcă de lovește marginile groapei, să o trageți afară.”
Prâslea alege în înfruntarea cu zmeul lupta dreaptă, fără cinstit .......... Cinstea
arme.
Salvează puii de zgripsor din gura unui balaur. milos .......... Bunătate
sufletească
Atunci împăratul, supărat, chemă pe feciorii lui cei mai
mari; dar ei, cum văzură pe Prâslea, o sfecliră. Iară Capacitatea Credincios
împăratul întrebă pe Prâslea cum să-i pedepsească. de a ierta ......... Compasiune/înţ
Viteazul nostrum zise: elegere faţă de
– Tată, eu îi iert și pedeapsa să o ia de la Dumnezeu. Noi ceilalţi
vom ieși la scara palatului și vom arunca fiecare câte o
săgeată în sus și Dumnezeu, daca vom fi cineva greșiți, ne Credinţa în
va pedepsi.” Dumnezeu

Anexa 2 Fișa de lucru- TESTUL VALORILOR ( adaptat după Robert Dilts si Peter Senge):
EDUCAȚIE FAMILIE LIBERTATE
IUBIRE ADEVĂR LINIȘTE INTERIOARĂ
DEZVOLTARE RELAȚII SOCIALE PRIETENI
PROFESIONALĂ
SINCERITATE STABILITATE LOC DE MUNCĂ DUMNEZEU
INDEPENDENȚĂ ONOARE LOIALITATE
STATUT SOCIAL DISTRACȚIE SPIRITUALITATE
AVENTURA FRUMUSEȚE CULTURĂ
STIMA DE SINE PACE RESPONSABILITATE
SIGURANȚĂ NATURA BANI
PUTERE SANATATE DEZVOLTARE PERSONALĂ

S-ar putea să vă placă și