Sunteți pe pagina 1din 14

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Intrebari de recapitulare
2020-2021
Curs 1
1. Proiectul este un set de actiuni executate intr-o perioada de timp, cu momente bine definite de
inceput si de sfârsit, cu un scop clar al lucrarilor de efectuat, cu un buget propriu si cu un nivel specificat
al rezultatelor de obtinut. Cine a dat aceasta definitie?
a. Belanger, 1995
b. Hayes, 1989
c. Lewis, 2000

2. Proiectul este un proces unic, care consta dintr-un set de activitati coordonate si controlate,
având termene de inceput si de sfârsit, desfasurate in vederea atingerii unui obiectiv in conformitate cu
anumite cerinte specifice, referitoare inclusiv la constrângeri de timp, costuri si resurse. A cui abordare
este aceasta definitie data proiectului?
a. Keller, 1992, p. 6
b. ISO 10006: 1997
c. McCollum, 2005, p. 29

3. De regula, proiectele apar ca urmare a necesitatii de a implementa o decizie la nivelul unei


organizatii, care are menirea de a genera:
a. imbunatatirea performantelor, cresterea eficientei economice si a competitivitatii bunurilor
realizate, sau a firmei in ansamblul sau
b. numai imbunatatirea performantelor domeniului in care se realizeaza proiectul
c. numai imbunatatirea performantelor firmei in ansamblul sau

4. Managementul de proiect se refera la:


a. aplicarea de cunostinte, abilitati, instrumente si tehnici pentru a proiecta activitati pentru a
satisface cerintele proiectului
b. abordarea diferitelor nevoi, preocupari si asteptari ale partilor interesate in planificarea si
executarea proiectul
c. gestionarea partilor interesate in vederea satisfacerii cerintelor proiectelor si crearii de rezultate
ale proiectului

5. Dintre caracteristicile unui proiect enumerate mai jos, una este eronata. Idetificati-o!
a. fiecare proiect este un unicat, fiind diferit de oricare altul;
b. proiectul are obiective/scopuri/teluri neclar definite;
c. proiectul necesita un anumit volum de resurse si un buget;
d. proiectul are termene de realizare bine stabilite

6. Reprezinta activitati organizationale in desfasurare, repetitive, cum ar fi contabilitatea sau


productia:
a. Proiectele
b. Operatiile
c. Managementul proiectelor
7. Dupa ce criteriu se grupeaza proiectele in proiecte complexe si proiecte simple?
a. dupa consecintele proiectului
b. dupa volumul lor
c. dupa complexitatea lor

8. Dupa ce criteriu se grupeaza proiectele in proiecte de investitii, proiecte de cercetare si


dezvoltare, proiecte de afaceri si proiecte de organizare?
a. dupa obiectivele de specialitate intentionate a se realiza
b. dupa gradul de noutate si implicatiile pe care le au proiectele din punct de vedere social
c. dupa consecintele proiectului

9. Proiectele care detaliaza situatia de fapt, situatia la care se doreste sa se ajunga si actiunile care
sunt necesare pentru a se ajunge la situatia dorita sunt:
a. proiecte de fabricatie
b. proiecte de afaceri
c. proiecte de investitii

10. Ciclul de viata al proiectelor incepe, dupa Cruceru (2012):


a. odata cu studiul de fezabilitate
b. dupa aprobarea propunerii de finantare si implementare a proiectului
c. momentul inceperii ciclului proiectului este cel al primirii aprobarii pentru derularea proiectului

11. Riscul si incertitudinea unui proiect sunt cele mai mari:


a. la inceputul proiectului
b. la executia proiectului
c. la finalizarea proiectului

12. Modelul elementar al ciclului de viata al proiectului (Weiss & Wysocki) cuprinde:
a. 4 faze
b. 5 faze
c. 6 faze

13. Majoritatea proiectelor sunt masurate prin prisma a ceea se considera a fi restrictie quadrupla:
a. de timp, cost, performanta si de asteptarile beneficiarului
b. de timp si cost
c. de performanta si de asteptarile beneficiarului
Curs 2
14. Este primul mijloc de aparare impotriva haosului de sarcini care urmeaza intr-un proiect. Este
o modalitate de a organiza, de a stabili prioritati si de a vedea in ansamblu fiecare sarcina individuala.
Este primul pas in gestionarea fluxului de lucrari pentru a le realiza la timp.
a. Sablonul de liste de sarcini
b. Sablonul de program de lucru Sablonul de program de lucru
c. Diagrama GANTT

15. Este un instrument care ajuta la organizarea si controlul programul de lucru al echipei pentru a
gestiona mai bine fluxul de lucru al proiectului. Cu ajutorul acestui sablon de program de lucru se pot
observa zilele in care echipa lucreaza pentru un proiect sau o anumita sarcina, precum si pentru a colecta
norma de salarizare si orele lucrate pentru indeplinirea acestor sarcini.
a. Sablonul de liste de sarcini
b. Sablonul de program de lucru
c. Diagrama GANTT

16. Dintre activitatile utile ale sablonului de program de lucru enumerate in continuare, unul este
eronat. Identificati-l!
a. Ajuta la indeplinirea sarcinilor intr-o maniera organizata. Calendarele de lucru reduc costul
resurselor in timpul programat pentru proiect.
b. Ajuta la respectarea termenelor.
c. Ajuta la definirea activitatilor proiectului cu un program, intrucât un proiect are un termen
limitat de timp pentru a fi finalizat de lucru.
d. Ajuta la gestionarea echipei si mentine nivelul de stres la un nivel maxim.

17. Este o reprezentare vizuala a sarcinilor programate in timp; ilustreaza datele de incepere si de
terminare a numeroaselor sarcini si diferite repere ale proiectului; este, de asemenea, conceputa pentru
a arata dependentele de sarcini intre activitati si poate arata starea curenta a programului.
a. Sablonul de liste de sarcini
b. Sablonul de program de lucru
c. Diagrama GANTT

18. Faciliteaza depistarea sarcinilor dependente. Se poate compara proiectul planificat versus progresul
real al proiectului. Este, de asemenea, un mijloc de a vizualiza liniile de baza ale proiectului si caile
critice, precum si definirea reperelor de baza ale proiectului.
a. Sablonul de liste de sarcini
b. Sablonul de program de lucru
c. Diagrama GANTT

19. Prezinta o ilustrare grafica a unui proiect ca o diagrama de retea formata din noduri numerotate (fie
cercuri, fie dreptunghiuri) reprezentând evenimente sau repere din proiect legate de vectori etichetati
(linii directionale) reprezentând sarcini in proiect. Directia sagetilor de pe linii indica succesiunea
sarcinilor.
a. Diagrama GANTT
b. Diagrama PERT
c. Metoda drumului critic

20. Este definita ca cea mai lunga secventa estimativa a activitatilor interdependente care ar trebui sa
fie realizata la timp pentru a asigura finalizarea proiectului la data scadentei; reprezinta cele mai
importante sarcini sau evenimente care sunt organizate intr-o secventa de dependenta si care au impact
direct asupra finalizarii proiectului. Aceste sarcini / evenimente determina cea mai lunga durata pentru
intreaga activitate si sunt utile in planificarea activitatilor si a resurselor.
a. Diagrama GANTT
b. Diagrama PERT
c. Metoda drumului critic
21. Calea critica in utilizarea metodei drumului critic este:
a. Activitățile care definesc cea mai lungă durată globală
b. Activitățile care definesc cea mai scurta durată globală
c. Activitățile care definesc durata globală medie

Curs 3

22. Una din urmatoarele caracteristici ale obiectivului proiectului este eronata. Indicati-o!
a. ofera o descriere concreta a efectului proiectului la nivelul rezultatelor;
b. este dezvoltat intr-un proces participativ;
c. nu este acceptat de grupul tinta si de alte parti interesate;
d. este clar si concis

23. Cu privire la obiectivele SMART, la ce se refera raspunsurile la intrebarile: „ar trebui sa fie
facute?”, „de ce?”, „care va fi impactul?” si obiectivul este aliniat la planul de implementare si planul
strategic al organizatiei?
a. S=Specific
b. M=Masurabil (Engl. Measurable)
c. A=Realizabil (Engl. Achievable)
d. R=Relevant
e. T= Timp (limitat in timp)

24. Cu privire la obiectivele SMART la ce se refera raspunsurile la intrebarile: „ce trebuie facut?” si
"de unde vei sti ca se face?"
a. S=Specific
b. M=Masurabil (Engl. Measurable)
c. A=Realizabil (Engl. Achievable)
d. R=Relevant
e. T= Timp (limitat in timp)

25. Care dintre urmatoarele componente ale obiectivelor proiectului este eronata?
a. Declaratie: o scurta descriere narativa a ceea ce se doreste sa se obtina;
b. Masurare: indicatori care vor fi folositi pentru a evalua realizarile;
c. Specificatii de performanta: Valoarea (valorile) fiecarei masuratori care defineste succesul.
d. Utilizarea jargonului tehnic si a acronimelor este obligatorie.

26. Legaturile intre activitatile care alcatuiesc un proiect care arata ce sarcini sau activitati sunt
dependente de finalizarea altora se numesc:
a. dependente
b. activitati
c. software

27. Joaca un rol major in realizarea activitatilor proiectului:


a. obiectivele
b. activitatile
c. resursele
28. In care din etapele planificarii proiectului se incadreaza afirmatia: „in colaborare cu expertii si
echipa de proiect, managerul trebuie sa intocmeasca listele de activitati ale proiectului care vor fi
rezultatul procesului planificare a activitatilor proiectului”?
a. Crearea activitatilor.
b. Definirea relatiilor dintre activitati.
c. Estimarea resurselor necesare pentru desfasurarea activitatilor.
d. Estimarea duratelor pentru activitati

29. In care din etapele planificarii proiectului se incadreaza afirmatia: „este necesara definirea
dependentelor intre activitati”?
a. Crearea activitatilor.
b. Definirea relatiilor dintre activitati.
c. Estimarea resurselor necesare pentru desfasurarea activitatilor.
d. Estimarea duratelor pentru activitati

30. Care din urmatoarele nu reprezinta livrabile in cadrul unui proiect?


a. hardware, software, aplicatii, contracte si rezultate de evaluare
b. rapoarte si minute de intâlnire
c. membrii echipei de proiect

Curs 4

31. In care următoarele sunt tipuri comune de cerințe se incadreaza specificațiile „calculele, regulile de
afaceri și fluxul de procese”?
a. Cerințele funcționale
b. Cerinte comportamentale
c. Cerinte de afaceri

32. Descrierea defalcarii proiectului in sarcini si sub-sarcini reprezinta unul din procesele de baza ale
planificarii proiectului. Care este aceasta?
a. Planificarea domeniului de aplicare
b. Pregatirea structurii defalcarii lucrarii
c. Dezvoltarea programului de proiect

33. Specificarea costului bugetar care va fi suportat la finalizarea proiectului reprezinta unul din
procesele de baza ale planificarii proiectului.. Care este aceasta?
a. Planificarea resurselor
b. Planificarea bugetara
c. Planificarea achizitiilor

34. Activitatea “utilizarea sistemelor de autorizare a muncii pentru a aloca munca membrilor echipei”
face parte din:
a. Procesul de realizare (executie) a proiectelor
b. Procesele de baza ale planificarii proiectului

35. Managerul de proiect evalueaza fiecare set de abilitati individuale pentru a se asigura ca fiecare
membru al echipei are seturile de abilitati adecvate pentru fiecare etapa de proiect viitoare. Din care
faza de executie a proiectului face parte aceasta activitate?
a. Angajarea echipei de proiect
b. Dezvoltarea echipei de proiect
c. Desfasurarea reuniunilor de revizuire a starii proiectului

36. Unul din scopurile enumerate mai jos in desfasurarea reuniunilor de revizuire a starii proiectului
este eronat. Indicati-l!
a. revizuirea starii colectate de la membrii echipei
b. evaluarea zonelor cu probleme curente si a zonelor cu risc de proiect, precum si comunicarea
informatiilor critice ale proiectului cu un feedback rapid
c. dezvaluirea problemelor neanticipate, astfel incât liderii de proiect sa fie pregatiti sa pivoteze si sa
faca schimbari tactice
d. construirea calendarelor de resurse si alocarea resurselor pentru proiect pe baza negocierilor si
achizitiilor cu unitatile de afaceri implicate si managerii de bazine de resurse umane

37. Activitatea « Managerul de proiect contactează toate părțile interesate participante pentru a examina
și documenta lecțiile învățate în faza de execuție” face parte din:
a. Asigurarea calității
b. Acceptarea livrabilelor
c. Examinarea completă a fazelor de execuție

Curs 5

38. Roluri precum contractarea, gestiunea financiara, logistica, legislatia, siguranta, ingineria, testarea
sau controlul calitatii pot fi realizate de regula de:
a. Personalul de management al proiectului
b. Reprezentantii utilizatorilor sau clientilor
c. Experti

39. Roluri cum ar fi programarea, bugetarea, raportarea și controlul, comunicările, gestionarea riscurilor
și suportul administrativ sunt ale:
a. echipei proiectului
b. echipei de management al proiectului
c. reprezentanților utilizatorilor sau clienților

40. La ce se refera afirmatia: „Toti sau majoritatea membrilor echipei de proiect sunt insarcinati sa
lucreze cu norma intreaga pe proiect”?
a. Echipa dedicata
b. Echipa cu fractiuni de norma
c. Echipa in parteneriat

41. La ce se refera afirmatia: „Tehnologiile de comunicare permit membrilor echipei din diferite locatii
sau tari sa lucreze ca echipe”?
a. Echipa virtuala
b. Echipa dedicata
c. Echipa in parteneriat

42. La care din competentele managerului de proiect se refera afirmatia: modul in care managerul de
proiect se comporta atunci când efectueaza proiectul sau activitatea conexa?
a. Cunostinte
b. Performanta
c. Eficacitatea personala

43. La care dintre cele 4 functii ale managerului de proiect se refera afirmatia: „usureaza munca
managerului de proiect si imbunatateste munca personalului din cadrul echipei prin dezvoltarea
sentimentului de implicare si responsabilitate”
a. Motivarea
b. Delegarea
c. Comunicarea
d. Conducerea

44. Care dintre stakeholderi reprezinta organizatia care initiaza sau finanteaza proiectul?
a. Clientul, beneficiarul sau utilizatorul
b. Proprietarul sau sponsorul
c. Partenerul
d. Subcontractorul
e. Societatea

45. Conform reglementarilor ISO 10006: 1997, organizatia care initiaza proiectul este aceea care:
a. atribuie realizarea proiectului organizatiei care deruleaza proiectul
b. realizeaza aceasta activitate in numele organizatiei care decide initierea proiectului

Curs 6

46. Reprezinta suma totala a resurselor monetare care sunt alocate pentru obiectivele si obiectivele
specifice ale proiectului pentru o anumita perioada de timp:
a. Bugetul proiectului
b. Planificarea achizitiilor

47. O unitate organizationala care urmareste si auditeaza activitatile bugetare si rapoartele catre
managerul de proiect se numeste:
a. Aprobator
b. Recorder
c. Echipa de estimare a costurilor

48. La care se refera afirmatia „informeaza daca exista restrictii de finantare care pot fi solicitate de
organizatie, contracte sau alte grupuri, cum ar fi agentiile guvernamentale dintre cele sase categorii de
informatii care vor sta la baza pregatiri bugetului”?
a. Estimarile costurilor activitatii
b. Baza documentelor de estimare
c. Domeniul de aplicare
d. Calendarele resurselor

49. Una din urmatoarele afirmatii cu privire la procesul de bugetare al proiectului este eronata. Indicati-
o!
a. serveste ca un mecanism de control al costurilor care permite compararea costurilor reale ale
proiectului cu elementele din bugetul proiectului autorizat
b. permite elaborarea unui buget având in vedere factorii cheie de cost asociati cu durata timpului
sarcinilor proiectului
c. este o activitate de agregare a estimarilor de costuri ale activitatilor individuale sau a unui pachet de
lucru, pentru a dezvolta estimarea totala a costurilor care permite stabilirea unei linii de baza formale
de costuri
d. nu difera niciodata de valoarea de referinta formala a costurilor

50. La ce se refera afirmatia: „arata toate detaliile privind estimarile costurilor si specifica deciziile de
baza privind includerea sau excluderea costurilor indirecte ale proiectului”?
a. Estimarea costurilor activitatii
b. Baza estimarilor
c. Domeniul de aplicare
d. Programul de proiect

51. Care din urmatoarele afirmatii care se refera la „finantarea proiectelor creeaza valoare” este eronata?
a. prin reducerea costurilor finantarii, mentinerea flexibilitatii financiare a sponsorilor, cresterea
raporturilor de levier
b. prin evitarea riscului de contaminare, reducerea impozitelor corporative, imbunatatirea gestionarii
riscurilor
c. prin cresterea costurilor asociate cu imperfectiunile pietei

52. Descoperitul de cont si creditele bancare finanteaza, de regula, proiecte:


a. pe termen scurt
b. pe termen mediu
c. pe termen lung

53. La care dintre sursele de finantare a proiectelor se refera afirmatia: „urmaresc sa ajute persoanele
antreprenoriale sa reuseasca cu o idee de afaceri investind proprii lor bani; ei isi investesc timpul si
asigura conexiuni la reteaua lor mai mare pentru a ajuta la ghidarea antreprenorului in noua activitate
de afaceri”?
a. Factoring
b. Leasing
c. Ingerii afacerilor

54. Care din urmatoarele exemple de proiecte in parteneriat public-privat nu sunt profitabile deoarece
implica cheltuieli de capital mult mai mari, in timp ce veniturile sunt mai mici, incerte si neacoperitoare?
a. autostrada, cai ferate, metrou, spital
b. aeroport, stadion, parc industrial
c. hotel, terminal portuar, parcari publice, transport urban

Curs 7

55. Implementarea unui vis sau a pasiunii, schimbarea, independenta, flexibilitatea programului,
invatarea multor lucruri noi, acumularea de experienta si/sau cresterea stimei de sine sunt avantaje de
care beneficiaza o persoana in calitate de:
a. salariat
b. antreprenor
c. intreprindere mica
56. Lansarea unei afaceri noi presupune un proces antreprenorial care cuprinde patru mari faze. In care
dintre acestea se incadreaza afirmatia: „va ajuta antreprenorul sa isi detalieze elementele afacerii sale,
sa isi faca ordine in idei, sa veda mai bine riscurile, dar si resursele de care are nevoie”?
a. gasirea unei idei de afacere potrivite
b. elaborarea planului de afacere
c. obtinerea finantarii pentru afacere
d. infiintarea propriu-zisa a afacerii

57. Proiectarea strategiei având în vedere viziunea organizației și obiectivele strategice ale părților
interesate în contextul riscurilor globale și a incertitudinii se refera la:
a. Comunicarea cu toate părțile interesate
b. Asumarea riscurilor
c. Responsabilitate socială

58. Va aduce loialitatea clienților, ajută la păstrarea angajaților buni, contribuie la evitarea problemelor
legale și creează un mediu de lucru pozitiv:
a. Asumarea riscurilor
b. Comportamentul etic
c. Responsabilitatea socială

59. Metodele de producție care reduc deșeurile și stimulează reutilizarea rezultatelor la costuri de
producție mai mici se refera la:
a. Asumarea riscurilor
b. Comportament etic
c. Responsabilitate socială

60. Afirmatia „nu se poate baza pe un buget prestabilit, dar trebuie sa „vânda” proiectul in interior” se
refera la:
a. antreprenor
b. intraprenor
c. salariat

61. Acționează ca partener și nu ca un ghimpe pentru organizație, ceea ce implică autonomie și


angajament personal (Bouchard):
a. antreprenor
b. intraprenor
c. salariat

62. Cine a definit inovația drept un „haos creativ”?


a. Drucker
b. Schumpeter
c. Pinchot

63. Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri nu cuprinde:


a. Obiective
b. Activitati
c. Rezultate
d. Analiza SWOT

64. Experiența în domeniul afacerii deținută de antreprenor, din activități similare cu cele ale afacerii
propuse (ca angajat al unor firme din domeniu) reprezinta:
a. Punct tare
b. Punct slab
c. Oportunitate
65. Ce reprezinta lipsa unei locații stabile în care produsul să poată fi vândut?
a. Punct tare
b. Punct slab
c. Oportunitate

66. Ce reprezinta anuntarea oficiala a reducerii TVA pentru afacerea noua?


a. Punct tare
b. Punct slab
c. Oportunitate

67. Care din urmatoarele conditii nu se refera la client?


a. sa fie interesat de produs/serviciu;
b. sa aiba acces la produs/serviciu;
c. sa aiba banii necesari pentru a cumpara produsul/serviciul
d. sa i se ofere oportunitati de formare continua

68. Care din urmatoarele modalitati de promovarea unei afaceri mici este cea mai costisitoare?
a. Intâlnirile de vânzare
b. Recomandarile clientilor multumiti
c. Site-urile de prezentare
d. Reclamele TV

69. La care din obiectivele orizontale se refera afirmatia: “includ in planul de afaceri actiuni de inovare
in intreprinderi, solutii inovatoare de productie”?
a. Afaceri care contribuie la sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon
si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor si sprijinirea dezvoltarii sustenabile
b. Afaceri care contribuie la promovarea inovarii sociale
c. Afaceri care contribuie la utilizarea si promovarea TIC
d. Afaceri care contribuie la consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si/ sau inovarii

70. La care din obiectivele orizontale se refera afirmatia: “includ in bugetul planului de afaceri investitii
in tehnologii de eliminare a deseurilor in unitatea proprie”?
a. Afaceri care contribuie la sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon
si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor si sprijinirea dezvoltarii sustenabile
b. Afaceri care contribuie la promovarea inovarii sociale
c. Afaceri care contribuie la utilizarea si promovarea TIC
d. Afaceri care contribuie la consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si/ sau inovarii

71. La care din obiectivele orizontale se refera afirmatia: “dezvolta, prin planul de afaceri, servicii sau
produse care contribuie la combaterea discriminarii”?
a. Afaceri care contribuie la sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon
si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor si sprijinirea dezvoltarii sustenabile
b. Afaceri care contribuie la promovarea inovarii sociale
c. Afaceri care contribuie la utilizarea si promovarea TIC
d. Afaceri care contribuie la consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si/ sau inovarii

Curs 8

72. “Evaluarea calitatii si eficientei unui proiect se bazeaza pe estimarea fluxurilor de numerar viitoare
rezultate din activitatea unei intreprinderi publice sau private, identificarea factorilor cheie si a riscurilor
potentiale, folosind un model conceptual sau cadru care tine cont de toti acesti factori, precum si de
testare a capacitatii de plasare a proiectului companiei pe o pozitie de succes pe piata” se refera la:
a. un proiect de investitii
b. proiectarea unei tehnologii
c. un studiu de analiza a pietei

73. « Decizia de a investi fonduri intr-un singur activ este simultana cu decizia de a nu investi aceleasi
fonduri in niciun alt activ, astfel incât sa renuntam la toate celelalte investitii » se refera la:
a. costul direct - pretul platit pentru obiectivul de investitii
b. costul de oportunitate
c. beneficiul obtinut

74. Care din urmatoarele afirmatii nu este corecta cu privire la un proiect de investitii?
a. cu cât riscul este mai mare, cu atât pretul este mai mic, toate celelalte lucruri fiind constante
b. cu cât riscul este mai mare, cu atât randamentul scontat este mai mare, toate celelalte lucruri fiind
egale
c. cu cât riscul este mai mic, cu atât randamentul scontat este mai mare, toate celelalte lucruri fiind egale

75. Rolul sau este să îndeplinească strategiile și obiectivele clientului prin optimizarea riscului și a
rentabilității într-un context de resurse limitate; să selecteze ce investiții să facă, alegând ce proiecte să
finanțeze sau să decidă ce investiții să elimine alegând la care dintre ele să oprească finanțarea:
a. managerul de proiect
b. partile interesate
c. managerul de portofoliu

76. este o declarație a caracteristicilor unei investiții, care descrie: Strategii și obiective de investiții;
Activul; Prețul activului; Randamentul anticipat (cât va fi și când se va realiza) și Riscul asociat cu
rentabilitatea:
a. Prospectul sau cazul afacerii
b. Planul de afacere
c. Planul de investitii

77. Decizia de “Cumpara sau vinde; Finanteaza sau nu finanteaza” se refera la:
a. portofoliul de proiecte ca portofoliu de investitii
b. prospect
c. gestionarea portofoliului de proiecte ca portofoliu de investitii

Curs 9

78. Care din urmatoarele afirmatii despre riscul proiectului nu este adevarata?
a. este un eveniment sau o conditie incerta care, daca apare, are efect asupra cel putin unui obiectiv al
proiectului
b. exista proiecte fara riscuri
c. exista un numar infinit de evenimente care pot avea un efect negativ asupra proiectului

79. Sunt asociate cu scopul de afaceri al proiectului și asumate de client atunci când decide să facă
proiectul:
a. Riscuri organizationale
b. Riscurile proiectului

80. Sunt recunoscute 5 modalitati de a aborda riscurile proiectelor, dupa Hobbs (2015). La care dintre
ele se refera afirmatia: “consta in a urma un alt plan care va conduce la aceleasi rezultate dar printr-o
ruta diferita”?
a. Prevenire
b. Evitare
c. Reducere
d. Transfer
e. Acceptare
81. Riscul ca activitatile sa dureze mai mult decât se asteapta se refera la:
a. Riscul de cost
b. Riscul de program
c. Riscul de performanta

82. La ce fel de risc se refera afirmatia « dacă proiectul nu este realizat acum, poate exista riscul ca
acesta să nu fie niciodată posibil să fie efectuat mai târziu”?
a. Risc asociat cu pericolele externe
b. Risc de performanță
c. Risc de amânare al proiectului

83. Riscurile trebuie identificate și tratate cât mai devreme în proiect. Identificarea riscului se face:
a. pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului, cu un accent deosebit în etapele cheie
b. in faza de analiza riscurilor
c. in faza de control al riscurilor

84. Intervalul (60% ≤ x <80%) se refera la:


a. Probabilitatea aparitiei riscului
b. Impactul riscului
c. Expunerea la risc sau scorul riscului

85. Intervalul (60% ≤ x <80%) reprezinta:


a. probabilitate ridicata de aparitie a riscurilor
b. probabilitate medie-mare de aparitie a riscurilor
c. probabilitate medie-mica de aparitie a riscurilor
86. Probabilitatea mica a aparitiei riscului are valoarea:
a. Sub 30%
b. Intre 30-60%
c. Peste 60%

87. Un impact inalt al riscului are valoarea:


a. 100
b. 50
c. 10

88. O perioada medie de aparitie a riscului este de:


a. 1 luna
b. 2-6 luni
c. 8-10 luni
d. peste 12 luni

89. Identifica simptomele de risc sau semnele de avertizare si indica faptul ca a aparut un risc sau este
pe cale sa apara:
a. registrul de risc
b. declansatorul de risc
c. planul de risc

90. La ce se refera : identifică simptomele de risc sau semnele de avertizare?


a. Planificarea răspunsului la risc
b. Responsabilitatea riscului
c. Declanșatoare de risc

91. « Dacă proiectele au cel puțin un risc „Foarte ridicat” sau mai mult de 3 riscuri „ridicate”, trebuie
să se solicite îndrumări din partea conducerii și a părților interesate, deoarece proiectul poate avea un
risc ridicat de eșec” se refera la:
a. Pragul de risc
b. Masurarea eficientei riscului
c. Auditul de risc

92. Este o analiza independenta a expertilor riscurilor, cu recomandari pentru a spori maturitatea sau
eficacitatea managementului riscurilor in organizatie:
a. Pragul de risc
b. Masurarea eficientei riscului
c. Auditul de risc

Curs 10

93. Care din urmatoarele afirmatii reprezinta scopul monitorizarii si controlului proiectului?
a. de a oferi o intelegere a progresului proiectului, astfel incât sa poata fi luate actiuni corective adecvate
atunci când performanta proiectului se abate semnificativ de la planul de proiect
b. planul documentat al unui proiect este baza pentru monitorizarea activitatilor, comunicarea starii si
luarea de actiuni corective
c. proiectul este observat si masurat in mod regulat in functie de planul proiectului, pentru a se asigura
ca proiectul se afla intr-o variatie acceptabila de costuri, planificare si domeniu de aplicare si ca riscurile
si problemele sunt monitorizate continuu si corectate in functie de necesitati

94. “Evaluarea starii proiectului (domeniul de aplicare, timpul, costul, calitate etc.), analizând abaterile
si luând masuri corective, daca necesar” reprezinta obiective ale monitorizarii si controlului proiectelor
pentru:
a. organizatie
b. proces
c. proiect

95. “Minuta/Proces-verbal de intâlnire” reprezinta:


a. activitate de monitorizare
b. activitate de control
c. livrabila

96. “Evaluari privind registrul de riscuri si asigurarea calitatii rezultatelor” reprezinta:


a. activitate de monitorizare
b. activitate de control
c. livrabila

97. “Gestionarea modificarilor in domeniul de aplicare al proiectului” reprezinta:


a. activitate de monitorizare
b. activitate de control
c. livrabila

98. “Registrul de risc si Jurnal de realizare” reprezinta:


a. activitate de monitorizare
b. activitate de control
c. livrabila

99. Care din urmatoarele reprezinta livrabila de control?


a. Formular de solicitare a modificarilor
b. Raport de etapa; Registrul de risc
c. Raport de asigurarea calitatii

100. Analiza tendintei de etapa face parte din urmatoarea dimensiune a controlului proiectelor:
a. tinta
b. timpul
c. costul proiectului

101. IPC (indicele performantei proiectului) compara munca efectuata la costuri reale. Cum trebuie sa
fie IPC pentru ca proiectul sa fie eficient?
a. IPC < 1
b. IPC >1
c. IPC =1

S-ar putea să vă placă și