Sunteți pe pagina 1din 1

Lupu Anastasia-Maria 11 mai 2020

PREZENTARE
Mănăstirea Putna
Mănăstirea Putna este un lăcaș monahal ortodox, unul dintre cele mai importante
centre culturale, religioase și artistice românești. A fost supranumită „Ierusalimul Neamului
Românesc” de Mihai Eminescu.
Potrivit vechilor cronici moldovenești zidirea mănăstirii, ctitorie a lui Ștefan cel
Mare (al cărui mormânt se află aici), a început în anul 1466 și s-a terminat în 1469. Sfințirea
sa a avut loc la 3 septembrie 1469, „fiind de față întreg clerul moldovenesc”. Slujba de
sfințire a fost oficiată de mitropolitul Teoctist. Acesta a fost înmormântat în pridvorul
mănăstirii în anul 1478. Incinta, turnul de la intrare și fortificațiile au fost terminate în 1481.
Biserica mănăstirii a fost devastată de oștile lui Timuș Hmelnițki. Lucrările de
reconstruire au fost începute de voievodul Vasile Lupu în 1653, continuate de Gheorghe
Ștefan (1653-1658) și terminate, sub domnia lui Eustatie Dabija, în 1662. Mănăstirea a fost
restaurată între anii 1756-1760 prin grija mitropolitului Iacob Putneanul, apoi în 1902, când
s-a refăcut acoperișul după planurile arhitectului Karl Romstorfer, și, mai recent, în perioada
1961-1975.