Sunteți pe pagina 1din 3

Rivalitatea Marilor Puteri în 1850-1917

La sfâșitul sec. XIX-lea, Marile Puteri au promovat o politică de constituire a alianțelor( blocuri politico-
militare), astfel au fost constituite 2 alianțe:

1. Tripla Alanță (puterile centrale)


2. Tripla Înțelegere (Antarta)

Tripla Alianță:

1. Bazele ei au fost puse în 1879, prin alianța dintre Germania și Austro-Ungaria


2. În 1882 se va constitui Tripla Alianță , din care făceau parte Italia, Germania, Austro-Ungaria
3. În 1881 la Tripla Alianță va adera Serbia
4. În 1883 la Tripla Alianță în secret va adera și România

Tripla Înțelegere:

1. În 1893 au fost puse bazele prin tratatul încheiat între Rusia și Franța
2. În 1904 a fost semnat un tratat anglo-francez
3. În 1907 , Rusia aderă la Antanta Cordială, constituită între Anglia și Franța în 1904

Formarea celor 2 alianțe. Tripla Alianță și Tripla Înțelegere au grăbit Marile Puteri să înceapă o politică
de înarmare.

Politica de înarmare a Marilor Puteri a fost posibilă datorită posibilităților financiare ale acestora cât și
de progresul înregistrat în industrie.

Rivalitățile ruso-austro-otomane și consecințele lor asupra Principatelor


Române
Războaiele ruso austro-otomane din sec. XVIII

1. 1716-1718
2. 1736-1739
3. 1768-1774
4. 1787-1792

Războaiele ruso-austro-otomane din sec. XIX

1. 1806-1812
2. 1828-1829
3. 1853-1855 (războiul Crimeii)
4. 1877-1878 (războiul de Independență al României)

Limite
Locul unde a fost
cronologice ale Consecințe pentru Țările Române
semnată pacea
războiului
1716-1718 Pacea de la Passarawitz În urma tratatului, Poarta ceda Austriei Banatul și
Războiul austro- 21 iulie 1718 Oltenia, parte a principatului autonom al Țării
turc Românești
1736-1739 Pacea de la Belgrad Datorită politicii de echilibru promovată de Marile
Războiul ruso- 1739 Puteri, Oltenia este retrocedator Țării Românești;
austro-turc Rusia renunță la dreptul de a deține nave de război în
Marea Azovului sau Marea Neagră și acceptă să
depindă în întregime de navele otomane pentru
comerț
1768-1774 Pacea de la Kucivk- Otomanii au cedat o serie de teritorii de teritorii de la
Războiul ruso- Kainargi nordul Mării Negre; au recunoscut independența
otoman iulie 1774 Hanatului Crimeii; Rusia a primit unele drepturi
politice și economice în Imp.Otoman; Imp.Habsburgic
primeste Bucovina in urma Conventiei de la Istanbul
(1775)
1787-1792 Pacea de la Șistov 1791 Rusia primeste in urma Tratatului de la lași ținuturile
Razboiul ruso- (cu Imp. Habsburgic); dintre Nistru și Bug
austro-turc Pacea de la Iași (1792 –
Rusia)
1806-1812 Pacea de la București - Basarabia devine parte componentă a Rusiei
Razboiul ruso- mai 1812
turc
1828-1829 Pacea de la Adrianopol Rusia avea acces la gurile Dunării și liberaliza comerțul
Razboiul ruso- deschizând strâmtorile Bosfor și Dardanele tuturor
turc vaselor comerciale; Imp.Otoman garanta autonomia
Serbiei si promitea autonomie Greciei; Rusiei i se
permitea sa ocupe Țara Românească și Moldova până
când vaplăti despăgubirea de război datorată; Țara
Românească a redobandit cetățile de pe malul stang al
Dunarii ( Turni, Giurgiu și Brăila); Primcipatele si-au
redobandit autonomia administrativă și libertatea
comerțului.
1853-1856 Tratatul de la Paris - 1856 A fost lichidat protectoratul rus, insa totusi se mentine
Războiul Crimeii suveranitatea otomana
1877-1878 Tratatul de Pace de la Recunoașterii independenței României; Serbiei;
Razboiul de San-Stefanos – 19 Muntenegrului; România urma să primească Delta
Independență a februarie 1879 Dunării, Insula Șerpilor și Dobrogea; Basarabia a fost
României retrocedată Rusiei.

Politica externa a României în 1878-1914

În urma demersurilor, circularelor adresate agentiilor diplomatice ale României la înaltele curți
europene, România reușește recunoașterea independenței.

Austro-Ungaria și Rusia in 1878 vor recunoaște independența României, Italia in 1879, Grecia, Olanda,
Germania, Franța, Anglia și SUA – 1880.

În 1880, Otto von Bismarck, cancelarul Germaniei, vine cu initiativa de aderare a României la Tripla
Alianță.

La 30 octombrie 1883, România a semnat actul de aderare la Tripla Alianță, din care făceau parte:
Germania, Austro-Ungaria, și România.

Statele semnatare se angajau să se abțină de la alianțe care le-ar afecta interesele.


Anul razboiului, Cauzele razboiului Consecintele razboiului Tratatul de Pace
statele participante semnat și prevederile
17 oct 1912 1.Intentia blocului
Blocul balcanic balcanic de a desavarsi
( Bulgaria, Serbia, unitatea pe baza
Muntenegru) și teritoriilor aflate sub
Grecia atacă Turcia stăpânirea Imp.Otoman
2.România a

S-ar putea să vă placă și