Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

Nivel I: Grupa Mică

Data:

Educatoare:

Temă anuală: „CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?”

Temă proiect: „IARNA ADUCE SĂRBĂTOARE, BUCURII LA FIECARE”

Tema săptămânală: „Ne jucăm cu Zâna Iarna”

Tema zilei: „Omul de zăpadă”

Tipul activităţii: formare de priceperi și deprinderi

Domeniul experiențial: Estetic şi creativ (DEC)

Forma de realizare: pictură

Forma de organizare: frontal, individual,

Durata: 15 – 20 minute

Scopul activităţii:

Îmbogățirea cunoștințelor despre tehnicile de lucru necesare realizării unei

teme plastice, precum şi consolidarea deprinderii de a folosi elemente de limbaj

plastic prin exersarea deprinderilor tehnice specifice picturii.

Loc de desfăşurare: sala de clasă

Obiective de referință:

O 1 – să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi

să aplice reguli de utilizare a acestora;

O 2 – să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice

concrete;

O 3 – să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori

în mediul înconjurător;

1
Obiective operaționale:

Cognitive:

✓ Să denumească şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru;

✓ Să aplice reguli de utilizare a acestora;

✓ Să folosească cuvinte şi expresii specifice picturii;

Psihomotorii:

✓ Să utilizeze adecvat instrumentele şi materialele de lucru în vederea realizării

temei;

✓ Să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie, păstrând acurateţea lucrării;

✓ Să execute mişcări de încălzire a muşchilor mici ai mâinii.

Afective:

➢ Să exprime impresii, trăiri afective şi idei proprii legate de tema dată, în timpul

şi/sau la sfârşitul activităţii (la evaluarea lucrărilor);

Strategii didactice:

Metode şi procedee: observarea, conversaţia, explicaţia, descoperirea,

demonstraţia, exerciţiul, expoziţia, turul galeriei.

Mijloace de învăţare: om de zăpadă, planse cu imagini de iarnă, hârtie colorată

albastră, acuarele, suport pentru acuarele, beţişoare pentru urechi, şerveţele

umede, recompense;

Bibliografie:

„Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3 - 6/7 ani”, MEC, 2009

„Învățământul preşcolar şi primar” Nr. 3 - 4/2014;

„Învățământul preşcolar şi primar” Nr. 3 - 4/2015;

Maria Petricică, Maria Petre - „ Metodica predării activităţilor manuale în

grădiniţa de copii – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969

2
3
Metode
Etapele activităţii Conţinut
didactice
- se pregătesc materialele necesare
desfăşurării activităţii.
1. Moment - se stabileşte climatul psiho-afectiv necesar
organizatoric bunei desfăşurări a activităţii;

- se captează atenţia pentru activitate prin


prezentarea surprizei şi intuirea materialului observarea
2.Captarea atenţiei
didactic; conversaţia
- Dragi copii, cine a venit azi la noi în vizită?... descoperirea
Omul de zăpadă
Cine ştie oare…
3.Reactualizarea - în ce anotimp suntem? conversaţia
cunoştinţelor - cum ne îmbrăcăm în acest anotimp?
asimilate anterior - cu ce ne putem jucăm afară în acest anotimp?
- se anunţă tema activităţii şi se prezintă
obiectivele pe înţelesul copiilor; conversaţia
4.Anunţarea temei şi - la activitatea de astăzi vom picta omul de
a obiectivelor zăpadă;
- trebuie să fiţi foarte atenţi pentru a rezolva explicaţia
sarcinile pe care le veţi primi;
DEC
5.Dirijarea învăţării ➢ Intuire materialului
Copiii găsesc la măsuţe materialele cu ajutorul observarea
cărora vor realiza sarcina de lucru;

➢ Observarea modelului educatoarei conversaţia


Se arată modelul educatoarei.

➢ Explicarea și demonstrarea modului de


lucru
explicarea
Se prezintă prin demonstraţie etapele ce trebuie
şi
urmate în realizarea lucrării şi încadrarea corectă în
demonstrarea
spaţiu de lucru:
modului de lucru
➢ Încălzirea mușchiilor mici ai mâiniilor
- înainte de începerea lucrului se fac exerciţii de
încălzire a muşchilor mâinilor, după care le urez
spor la lucru;

- Se atrage atenţia pentru curăţenia la masa de


4
lucru, utilizarea corectă a uneltelor de lucru şi la
acurateţea lucrărilor;

conversaţia
➢ Executarea temei
-copiii realizează lucrarea conform modelului
educatoarei, utilizând o tehnică de lucru corectă;

-se dau indicații individuale dacă este nevoie copiilor


care solicită sprijin; exerciţiul

-se anunţă cu 3 minute înainte de încheierea


activităţii;

După finalizarea activităţii se fac aprecieri asupra


modului în care au lucrat și se expun lucrările.
6.Obţinerea expoziţia
performanţei Copiii sunt invitaţi să privească lucrările expuse, se
fac aprecieri individuale şi globale ale turul galerie
activităţii.
7. Evaluare activităţii - Se fac aprecieri asupra modului în care s-a
desfăşurat activitatea şi a felului în care copiii explicaţia
s-au comportat şi implicat în activitate.
- Educatoarea apreciază rezultatele activităţii conversaţia
desfăşurate. recompense
- Educatoarea împreună cu copiii stabilesc ce au
învăţat pe parcursul activităţi.

5
Data:
Nume: ......................................

„Omul de zăpadă” - pictură

6
7

S-ar putea să vă placă și