Sunteți pe pagina 1din 4

Nume:___________________________

Prenume:_________________________

Învățător:________________________
CONCURSUL JUDEŢEAN DE
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Școala de proveniență: ______________
„COMORILE CONDEIULUI” - Ediţia a VI-a _________________________________
ETAPA I, 16. 02. 2019
Supraveghetor 1:___________________
CLASA a II-a
Supraveghetor 2:___________________
1.Toate subiectele sunt obligatorii.
2.Se acordă 10 puncte din oficiu.
3.Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.

SUBIECTUL I (25 puncte)


Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a rezolva exercițiile date:

De îndată ce văzu soarele strălucind pe cer, fata cea mare porni la drum. Dar vrăbiile,
ciocârliile, mierlele ciuguliseră boabele de mei. Copila nu mai putu să dea de urma drumului. Merse
până se întunecă. Deodată zări în depărtare o rază de lumină. Se îndreptă spre lumina aceea. Se
afla în faţa unei căsuţe cu ferestrele luminate. Bătu la uşă.
Când se deschise uşa, văzu şezând, la o masă, un bătrân alb ca neaua. Moşneagul îşi ţinea
obrazul sprijinit în mâini şi barba lui albă se revărsa până aproape de pământ. Lângă vatră 1 se
odihneau trei făpturi: o găinuşă, un cocoşel şi o vacă. Fata îi povesti bătrânului tot ce i se
întâmplase.
(Căsuța din pădure-după Frații Grimm)

1Vatră=Locul din cuptor unde se face focul;

1
1. Răspunde complet la întrebările de mai jos, pe spațiul dat:
6p
De ce nu a mai putut să dea copila de urma drumului?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

 Ce văzu copila când deschise ușa căsuței?


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Formulează câte o întrebăre pentru fiecare răspuns de mai jos, pe spațiul dat:
7p
 Fata cea mare porni la drum de îndată ce văzu soarele strălucind.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 Deodată zări în depărtare o rază de lumină.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. a)Transcrie din text, pe spațiul dat, 3 cuvinte ce conțin grupul de sunete oa 12 p


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) Desparte în silabe cuvintele transcrise:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
SUBIECTUL II (45 puncte)
1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
4p
 Câte făpturi se odihneau lângă vatră?  Cine porni la drum?
a) două; a) băiatul;
b) patru; b) găinușa;
c) cinci; c) fata cea mare;
d) trei. d) mama
 Care erau animalele din casa moșneagului?  Ce zări fetița în depărtare?
a) vrăbiile, ciocârliile și mierlele; a) o rază de lumină;
b) calul, oaia și vaca; b) un bătrân;
c) măgarul, mierla și cocoșul; c) o pădure;
d) găinușa, cocoșelul și vaca. d) niște păsări;
2
2. a) Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător cuvintelor date: 12,50 p
drum ________________________ făpturi ___________________________
văzu ________________________ neaua ___________________________

b) Transcrie cuvintele subliniate în text și găsește opusul lor:


________________________________ ________________________________________
________________________________

3. Completează spațiile libere cu acele cuvinte potrivite din text: 6p


„Moşneagul îşi ţinea obrazul ____________ în mâini şi barba lui albă __________________
până aproape de pământ. Lângă _____________ se odihneau trei făpturi: o găinuşă, un
____________ şi o vacă. ________ îi povesti bătrânului tot ce i se ________________.”

4. Încercuiește varianta corectă din fiecare serie de cuvinte dată: 4,50 p


 înbătrânit/ îmbătrânit/ îmbătrînit
 deschise/ dezchise/ descise
 ciocârlile/ ceocârliile/ ciocârliile

5. Eu spun una, tu spui multe: 6p


pământ ____________________ lumină ________________________
obraz _____________________ cocoș ________________________

6. a) Completează corect semnele de punctuație în textul de mai jos: 12 p


Nicușor pleacă în tabără Ce vesel e Îl conduce mama lui
Să ai grijă de tine
Da mămico
Călătorie plăcută
Și trenul porni Își va aminti băiatul de sfaturile mamei
b) Transcrie corect textul de mai sus, pe spațiul dat:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3
SUBIECTUL III (20 puncte)
1. Privește imaginile:

Scrie, pe spațiul de mai jos, un text de 6-7 enunțuri cu titlul „ Prietenii din pădurea fermecată”, după
imaginile observate.

____________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Urmăriți:-să așezați corect în pagină (respectarea alineatelor) și scrisul îngrijit


-să scrieți numărul de enunțuri indicat (6- 7 enunțuri)
-să respectați tema dată (titlul)
-să utilizați corect semnele de punctuație
-să fiți creativi și originali

S-ar putea să vă placă și