Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ – CLASA I - A, semestrul I și II, an şcolar 2020-2021

Nr. înreg. ______ / ____________


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ
RELIGIE_CULTUL ORTODOX

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Balș


Disciplina de învăţământ: Religie, cultul ortodox
Clasa: I - a
An şcolar: 2020-2021
Profesor religie, cultul ortodox:Pădurariu Marius Ionuț

Număr de ore
Unitate de învăţare Competenţe Conţinuturi alocate* Săptămâna** Obser-
specifice Opţi- Opţi- vaţii
unea unea
1 2
SEMESTRUL I - 16 săptămâni + 2 zile
(14 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021)
Nr. de ore/ săptămână: 1 
Nr. total de ore: 16
Semestrul I - din care: - predare/ învăţare: 8h
- la dispoziţia profesorului: 8h
1. Prima oră de religie ... din clasa I – a* - 1h S1/ 14-18.09
1.1; 2. Să ne amintim din clasa pregătitoare* - 1h S2/ 11-25.09
3. Biserica este Casa lui Dumnezeu 1h - S3/ 28.09-
02.10
I. Omul își arată iubirea 1.2; 4. Cum arată o biserică 1h - S4/ 05-09.10 -
față de Dumnezeu în 5. Cum îl primesc pe Dumnezeu în biserică 1h - S5/ 12-16.10
Biserică 6. Cu cine mă rog în Biserică 1h - S6/ 19-23.10
1.3; 7. Cum mă comport în Biserică 1h - S7/ 02-06.11
8. Ce fac eu pentru Biserica mea 1h - S8/ 09-13.11
9. Lectură pentru suflet - unitatea de învățare - 1h S10/ 23-27.11
”Omul își arată iubirea față de Dumnezeu în

1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ – CLASA I - A, semestrul I și II, an şcolar 2020-2021

Biserică” *
3.1; 10. Recapitulare și sistematizare pentru - 1h S11/ 30.11-
unitatea de învăţare “Omul își arată iubirea față 04.12
de Dumnezeu în Biserică” *
3.2; 11. Evaluare pentru unitatea de învăţare - 1h S15/ 18-22.01
“Omul își arată iubirea față de Dumnezeu în
Biserică” *
VACANȚA DE IARNĂ (23.12.2020-10.01.2021)
1. Postul Nașterii Domnului pentru micii - 1h S9/ 16-20.11
creştini*
1.1; 1.2; 1.3; 2. Despre colind 1h - S12/ 07-11.12
II. Mari sărbători creștine_ 3. Naşterea Domnului în poezia creştină 1h - S13/ 14-18.12 -
Naşterea Domnului în vers românească
şi în cântec 3.1; 3.2; 4. Cum am petrecut Nașterea Domnului* - 1h S14/ 18-22.01
5. Recapitulare şi sistematizare finală pentru - 1h S16/ 25-29.01
semestrul I*
Număr TOTAL de ore pe semestrul I 8h 8h ** se completează de
profesor în funcţia de
alegerea făcută la
numărul de ore alocate
SEMESTRUL II - 17 săptămâni
(08 februarie – 18 iunie 2021)
Nr. de ore/ săptămână: 1 
Nr. total de ore: 17
Semestrul II - din care: - predare/ învăţare: 12h
- la dispoziţia profesorului: 4h
- Școala Altfel – 1h
1. Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu 1h - S1/ 08-12.02
1.1; 2. Omul se bucură de creaţia lui Dumnezeu 1h - S2/ 15-19.02
III. Omul este ființa 3. Biblia ne vorbeşte despre oameni credincioşi 1h - S3/ 22-26.02
care crede în Dumnezeu 1.2; 4. Sfinţii apostoli sunt modele de credinţă 1h - S5/ 08-12.03 -
5. Ce înseamnă să fii un om credincios 1h - S6/ 15-19.03

2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ – CLASA I - A, semestrul I și II, an şcolar 2020-2021

1.3; 7. Recapitulare, sistematizare și evaluare pentru - 1h S7/ 22-26.03


unitatea de învăţare “Omul este ființa care
3.1; crede în Dumnezeu”*

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ pentru Paștele Catolic (02-11.04.2021)


IV. Mari sărbători 3.1; 1. Salutul credincioşilor la Sfintele Paşti 1h - S10/ 19-23.04
creștine_Învierea 2. Învierea Domnului în poezia creştină 1h - S11/ 26-30.04 -
Domnului, în vers şi în 3.2; românească
cântec
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ pentru Paștele Ortodox (30.04-09.05.2021)
1. Rugăciunea şi rugămintea 1h - S8/ 29.03-
1.1; 01.04
2. Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin rugăciune 1h - S9/ 12-16.04
1.2; 3. Când, unde şi cui mă rog 1h - S12/ 10-14.05
4. Pentru cine mă rog 1h - S13/ 17-21.05
VI. Omul se roagă lui 1.3; 5. Binefacerile rugăciunii 1h - S14/ 24-28.05
Dumnezeu pentru sine şi 6. Lectură pentru suflet* - unitatea de învățare - 1h S15/ 31. 05-
pentru alţii 2.2; ”Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine și 04.06 -
pentru alții”
3.1; 7. Recapitulare, sistematizare și evaluare pentru - 1h S16/ 07-11.06
unitatea de învăţare “Omul se roagă lui
3.2; Dumnezeu pentru sine şi pentru alţii”*
8. Recapitulare şi sistematizare finală – sem I și - 1h S17/ 14-18.06
II (Cu Hristos pe cărările vacanței) *
V. Școala Altfel S04/ -01-05.03

Număr TOTAL de ore pe semestrul II 12h 5h ** se completează de


profe-sor în funcţia de
alegerea făcută la
numărul de ore alocate

3
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ – CLASA I - A, semestrul I și II, an şcolar 2020-2021