Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAȘI

Olimpiada de Religie, CultulOrtodox - etapalocală 2020

Olimpiada de Religie
31 ianuarie 2020

CLASA A IV -A
Varianta nr. 1

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timpul efectiv de lucru este de 1 oră
 10 puncte se acordă din oficiu

SUBIECTUL I __ 20 puncte
Indică litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Cartea în care găsim Cuvântul lui Dumnezeu se numește:
a. Sfânta Liturghie b. Cartea lui Dumnezeu c. Sfânta Scriptură
2. Biblia are:
a. 66 de cărți b. 39 de cărți c. 2 cărți
3. Clădirea în care se adună creștinii duminica și de sărbători se numește:
a. casă b. biserică c. școală
4. Biblia este o colecție de cărți sfinte scrisă de :
a. Dumnezeu b.prooroci, apostoli, oameni aleși c. Iisus Hristos
5. Părțile Bibliei se numesc:
a. testamente b. epistole c. evanghelii

SUBIECTUL II 10 puncte

Cum poate fi recunoscută Biblia ortodoxă?


SUBIECTUL III 20 puncte
Citește textile următoare:
 “Ascultarea este cea mai scurtă scară către cer”(SfântulVasilecel Mare)
 “Cel ce ascultă de sfatul altuia rareori greșește”(proverb)
Precizează cum relaționezi tu cu persoanele care te îndrumă (părinți, bunici, preot, învățătorș.a).

SUBIECTUL IV 40 puncte
Pornind de la textul “Dumnezeu a creat omul după chipul Lui. El l-a înzestrat pe om cu voință,
acesta fiind liber să aleagă ce va face în viață” alcătuiţi o compunere cu titlu potrivit, de 1
pagină, în care să vorbiţi despre felul în care fiecare om își caută propria cale în viață.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei(introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea


logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din
Sfânta Scriptură.