Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAȘI

Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2020

Olimpiada de Religie
31 ianuarie 2020

CLASA A V -A
Varianta nr. 1

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timpul efectiv de lucru este de 1 oră
 10 puncte se acordă din oficiu

SUBIECTUL I __ 20 puncte
1. Menționați ce a creat Dumnezeu în ziua a patra.
2. Precizați numărul cetelor îngerești.
3. Enumerați minim trei caracteristici ale îngerilor.
4. Precizați două responsabilități pe care le-a avut Adam în Grădina Edenului față
de natura creată.

SUBIECTUL II 20 puncte
Pornind de la afirmația ,,Iertarea este forma supremă a iubirii” exprimaţi-vă un punct de
vedere personal cu privire la importanța iertării față de cei ce ne greșesc, redactând un text
de aproximativ 10 rânduri.
În redactarea textului, trebuie să urmăriţi: utilizarea unui vocabular adecvat,
formularea propriei opinii faţă de ideea exprimată.

SUBIECTUL III 40 puncte


Pornind de la textul „Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpânește toate
bunurile lumii”(Aristotel) alcătuiţi o compunere de aproximativ o pagină, în care să vorbiţi
despre frumusețea prieteniei în viața omului.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea


logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din
Sfânta Scriptură.

_______________________________________________________________________________________ 1

Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox, Sesiunea 2020, clasa a V-a, subiect varianta nr. 1
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAȘI
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2020
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin
barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor,
în acord cu ideile precizate în barem.
Subiectul I ________ 30 puncte
1. Pentru menționarea corectă a ceea ce a creat Dumnezeu în ziua a patra (soarele, luna,
stelele) se acordă 6 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru precizarea corectă a numărului cetelor îngerești (9 cete), se acordă 9 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru enumerarea corectă a trei caracteristici ale îngerilor (ex. ființe spirituale, libere,
nemuritoare, superiori oamenilor, inferiori lui Dumnezeu, creați din nimic, în număr
foarte mare, Îl preamăreasc pe Dumnezeu, vestesc voia Sa, păzesc creația, mijlocesc, au
daruri și puteri deosebite, strălucesc prin virtuți, răspândesc lumina harului etc.) se
acordă 9 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 6 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
4. Pentru precizarea corectă a două responsabilități pe care le-a avut Adam în Grădina
Edenului față de natura creată ( să o lucreze și să o păzească), se acordă 6 puncte, pentru
răspuns răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct;
Subiectul II _________ 20 puncte
1. Pentru prezentarea importanţei iertării față de cei ce ne greșesc, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 8 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu
se acordă nici un punct;
2. Pentru utilizarea unui vocabular adecvat, formularea propriei opinii faţă de ideea
exprimată, se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte,
pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă nici un punct;
Subiectul III _______40 puncte
a) Pentru respectarea temei sugerate se acordă 17 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 9 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
nici un punct;
b) Pentru unui titlu potrivit şi sugestiv se acordă 3 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 1,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
nici un punct;
c) Pentru respectarea numărului de pagini recomandat în realizarea compunerii se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a recomandării se acordă 3 puncte.
d) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură/literatura
religioasă se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte,
pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru
nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
f) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte,
pentru lipsa creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.

Total puncte - 90 de puncte.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.

_______________________________________________________________________________________ 2

Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox, Sesiunea 2020, clasa a V-a, subiect varianta nr. 1