Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE INVATAMANT : ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BUCIUMI


PROFESOR: PUȘCAȘ MARIANA
DATA: 26.11.2018
CLASA: a IV - a .
EFECTIVUL: 15 elevi ;
LOC DE DESFĂŞURARE: sală de sport .
MATERIALE DIDACTICE: mingi de oină, bancă de gimnastică, saltele, mingi de dimensiuni diferite, cecuri, bastoane, corzi, jaloane, cretă, fluier;
TEME ŞI OBIECTIVE:

1. Deprinderi motrice specifice gimnasticii acrobatice:


-elemente dinamice:-învățare: - rostogolire înainte din ghemuit în depărtat;
- rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat;
-elemente statice: -consolidare:-cumpănă pe un picior;
-stând pe omoplați;
-podul de jos;
-semisfoara; legări de elemente acrobatice;

2. Dezvoltarea deprinderilor de locomoție de stabilitate, de manipulare, aplicativ-utilitare prin traseu aplicativ ;

TIPUL LECŢIEI : învățare - consolidare.

OBIECTIVE CADRU:

1.1 Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de adaptare a acestora la factorii de mediu;
1.2.Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta;
1.3.Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportive elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente;
1.4.Practicarea independentă a exerciţiilor fizice, a jocurilor şi a diferitelor sporturi;
1.5.Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de reguli acceptate;

1
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
2.1.să execute un complex de dezvoltare fizică ;
2.2.să execute corect mişcările comandate/ solicitate în ritm susţinut, impus prin semnale vizuale, auditive;
2.3.să-şi perfecţioneze deprinderile motrice de bază;
2.4.să-şi perfecţioneze procedeele tehnice de bază ale probelor şi ramurilor de sport pentru a le aplica;
2.5.să adopte un comportament adecvat în relaţiile cu partenerii şi adversarii.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să execute rapid și cu îndemânare maxima , executând corect fiecare etapă componentă a temelor;
-să respecte cerințele jocului dinamic;
-să consolideze elementele din gimnastica acrobatică;
-să execute cu rapiditate şi corectitudine acţiunile comandate sau necesare la semnale vizuale şi auditive;
-să manifeste corectitudine în desfășurarea rostogolirilor;
- să respecte tehnicile învățate;

COMPETENȚE GENERALE:
2. Integrarea achizițiilor specifice dobândite în acțiuni de optimizare a stării de sănătate, a creșterii și dezvoltării fizice și a capacității motrice proprii;
COMPETENȚE SPECIFICE:
2.5. Manifestarea unor indici corespunzători ai calităților motrice :
- exersarea de acțiuni motrice corespunzătoare dezvoltării capacităților coordinative (ambidextrie, coordonare segmentară, orientare spațiotemporală,
echilibru, precizie etc.), în condiții variabile și în regimul altor calități motrice;
- exersarea de acțiuni motrice corespunzătoare dezvoltării forței în regimul celorlalte calități motrice (viteză, rezistență, capacități coordinative);

METODE ŞI PROCEDEE: -explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, corectarea, exersarea, joc dinamic.


STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă ( algoritmică, prin activitate practică, prin concurs).

2
Obiective afective:
O.A.1. – să manifeste interes faţă de activitatea sportivă;
O.A.2. – să se bucure de reuşită;

Obiective cognitive:
O.C.1. – să identifice procedeele folosite pentru elementele din gimnastica acrobatică;
O.C.2. – să descrie executarea corectă a rostogolirii înainte din ghemuit în ghemuit;
O.C.3. – să descrie executarea corecta a rostogolirii înainte din ghemuit în depărtat ;

Obiective psiho-motrice:
O.PM.1 – să execute corect exercițiile propuse pentru elementele din gimnastica acrobatică;
O.PM.2. – să consolideze tehnicile de învățare a elementelor din gimnastica acrobatică ;

Obiective sociale:
O.S.1. – să-şi dezvolte spiritul de echipă;

Obiective estetice:
O.E.1- să aprecieze mişcările reuşite ale colegilor;

3
Veriga Strategii didactice
şi durata
Conţinuturi, mijloace, sisteme de acţionare, exerciţii Dozare Obs.
Forme de lucru Metode Indicaţii metodice
V.1. - adunarea;
Organizarea - alinierea; - în linie pe un rând -conversaţia;
colectivului de - raportul;
elevi - prezența;
1 min. - salutul;
- controlul ţinutei; 
- controlul stării de sănătate;
- anunţarea temelor şi obiectivelor lecţiei ;  -întoarceri pe loc prin
- întoarceri la stânga, dreapta, stânga împrejur,etc. 4x săritură;

4
V.2 - mers în cadență ; 1L -se pune accent pe
Pregătirea - mers pe călcâie cu mâinile la ceafă; 1t - în coloană câte unu; - exersarea; atitudinea corporală
organismului - mers fandat; 1L OOOOOOOOOO - -brațele lateral;
pentru efort Combinații de mers pentru dezvoltarea simțului 1l O demonstraţia -mâinile pe genunchi;
ritmului : 1L -în coloană câte doi; ;
5 min. -1-4 mers; 1t - observaţia.
5-8 mers pe loc cu 4 bătăi din palme; 15 m
-1-4 mers pe vârfuri cu brațele sus ; OO
5-8 mers ghemuit ; OO O
-1-4 mers ; 15 m OO
5-8 mers cu întoarcere de 360 grade cu bătăi din palme; OO -întoarcerea de 360
Combinații de mers, alergare și sărituri: OO de grade se face pe
-1-4 mers obișnuit cu 4 bătăi din palme; loc;
5-8 sărituri ca mingea; -in formatie -sărituri cu picioarele
-1-4 mers obișnuit; cate 2 apropiate;
5-8 sărituri pe loc în depărtat –încrucișat-depărtat-apropiat; -pe mijlocul sălii în
Variante de alergare coloană câte 2 prin
-pas alergător (alergare ușoară); CONTOPIRE –
-alergare cu picioarele întinși înainte; MARȘ!
-alergare cu pendularea gambei înapoi; O
-alergare cu pași adăugați față-n față; 3X O
-alergare cu pași adăugați spate-n spate; O O O
-pas săltat; O O O
O O O

Ex. 1. -stând depărtat


P.I. Stând depărtat cu palmele pe şold: brațele pe șold
T1-2 aplecarea capului înainte cu arcuire; 3x8T LUAT!
T3-aplecarea capului spre dreapta , cu - în linie pe două -tinem ochii deschisi;
arcuire rânduri - exersarea; -distanta de 2 brate;
T5-6 aplecarea capului înapoi , cu -
arcuire; demonstraţia
T7-8 aplecarea capului spre partea stângă , cu - explicaţia; - să menţină spatele
V.3.
5
Influenţarea arcuire; 3x8T - aprecierea. drept;
selectivă a EX.2. - să urmărească
aparatului P.I.- stand depărtat cu palmele pe sold: direcţia de execuţie.
locomotor T1-8 rotarea capului spre partea stânga și spre -la rotări nu se
dreapta; numără cu voce tare
6 min. EX.3.
P.I- stand depărtat cu brațele întinse pe lângă corp 3x 
Pe muzică T1-ridicarea umerilor simultan;
T2-coborarea umerilor simultan;
EX.4.
P.I. –stând depărtat cu brațele îndoite la 3x8T
nivelul pieptului; - exersarea; - accent pe extensia
T1-2 flexia brațelor la piept cu arcuire; demonstraţia brațelor, palmele
T3-4 extensia brațelor spre lateral cu arcuire; - observaţia; orientate în sus
T5-6 idem T1-2 - aprecierea.
T7-8 idem T3-4
EX. 5. - să păstreze locul şi
P.I. stand depărtat cu palmele pe sold: distanţa între ei;
T1-2 ducerea alternativa a brațului stâng spre înainte
sus cu arcuire; 3x8T
T3-4 ducerea brațului drept spre înainte sus cu arcuire.
T5-6 idem T1-2
T7-8 idem T3-4

EX. 6
P.I-stand depărtat; 3x
T1-8 rotarea brațelor spre înainte simultan
EX.7
P.I.-stand depărtat;
T1-8- rotarea brațelor spre înapoi simultan; 3x

EX.8
P.I. stand depărtat cu palmele pe șold 3x8T

6
T1-2 îndoirea trunchiului spre stânga cu arcuire ;
T3-4 îndoirea trunchiului spre dreapta cu arcuire ;
T5-6 idem T1-2 - accent pe răsucirea
T7-8 idem T3-4 trunchiului.

EX. 9
P.I. stand depărtat cu palmele pe șold
T1-2-rasucirea trunchiului spre partea dreaptă cu 3x8T
arcuire;
T3-4- răsucirea trunchiului spre partea stângă cu arcuire;
T5-6 idem T1-2
T7-8 idem T3-4

EX.10
P.I stand depărtat cu brațele sus 3x8T
T 1-2 extensia trunchiului cu arcuire;
T 3-4 aplecarea trunchiului la 90 grad cu arcuire
T 5-6 îndoirea trunchiului înainte și atingerea - atingem solul cu
solului cu palmele cu arcuire ; palma;
T 7-8 revenire în poziție inițială ; - nu îndoim
EX. 11 genunchii!!
T1-4-fandare spre înainte pe piciorul drept cu arcuire 3x8T
T5-8 fandare spre înapoi pe piciorul stâng cu arcuire

E.X. 12 15 buc
-genuflexiuni;

EX 13 15 buc -sus genunchii!!


-sărituri cu genunchii la piept;
EX. 14 20 buc
-sărituri ca mingea;
Jocuri și exerciții specifice dezvoltării vitezei de reacție: Se lucrează pe - să păstreze locul şi
Ex. 1: în linie pe două rânduri stând față în față cu un jolon perechi față-n față distanţa între ei;
V.4. între ei: la semnalul vizual al profesorului elevii își ating cu 3X - sa dovedeasca
Dezvoltarea CM mâna partea corpului cerută de profesor (urechi, umăr, corectitudine in

7
Viteza gleznă,etc), apoi la semnalul fluierului elevii încearcă să ia - explicaţia; desfasurarea ștafetei ;
jalonul. - aprecierea. -executam cat mai
10 min corect;
Ex. 2: în linie pe un rând numărăm câte unu, profesorul -ieșirea din rând se
strigă un număr, iar acel elev cu numărul respectiv iese din 3X execută pe partea
rând prin partea dreaptă și aleargă în fața primului elev din dreaptă
rând. Se execută acest exercițiu cu toți copiii din clasă. -
demonstrație
Ex. 3: se pun 4 culori diferite în cele 4 colțuri ale sălii de 3X
sport. Profesorul numește o culoare, iar elevii aleargă în -exersare
colțul specific culorii.
-apreciere
Joc dinamic: PĂSĂRELELE CIUGULESC
Formația: copiii sunt organizați în patru echipe așezate în
cele 4 colțuri ale sălii de sport; ei sunt păsările grupate într-
un cuib (un cerc trasat pe sol). -încurajăm echipa!!
Desfășurare: în mijlocul terenului de joc, se pun obiecte 3X -castiga cei care
mici, castane, nuci, mingi de tenis, aceasta reprezintă hrana cumulează mai multe
păsărilor, care venind în săritură pe ambele picioare, o puncte!!
adună ”ciugulind” câte o singură bucată, care la rândul ei -prin săritură
este dusă prin săritură la cuib. Fiecare pasăre pleacă după culegem hrană!
hrană după sosirea celei dinainte în cuib. ”Păsărelele” care -culegem doar un
au reușit, ca prin deplasări repetate la hrană, să aducă mai obiect pe care îl
multe la cuib, sunt declarate câștigătoare. ducem la cuib;

Tema 1
V.5 Deprinderi motrice specifice gimnasticii acrobatice : În fața fiecărei - exersarea; - să-si insuseasca
Deprinderi motrice -învățare : 2x coloane se află câte o Demonstraţi corect procedeul
specifice -rostogolire înainte din ghemuit în depărtat saltea; a tehnic ;
gimnasticii -rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat
acrobatice -consolidare: stând pe omoplat - observaţia;
-din ghemuit, rulare înapoi şi revenire 4x Se fac corectări de
- aprecierea.
8
14 min -din ghemuit, rulare înapoi şi aruncarea câte ori este nevoie
picioarelor la verticală şi revenire
-rulare înapoi din ghemuit, ridicarea picioarelor 4x
la verticală, ajutat de un partener care îi stabileşte
poziţia corectă a corpului şi sprijinul braţelor -executa mai multi
-executarea corectă a stândului pe omoplaţi cu şi 4x elevi o data;
fără ajutor
-consolidare: cumpăna pe un picior: repetare cu accent pe 3x
ridicarea piciorului liber cât mai sus pe orizontală și - exersarea; -la elementul
întinderea braţelor lateral, privirea înainte; semisfoară fetele vor
-consolidare: semisfoara - repetare cu accent pe 3x demonstraţia executa cu brațele
menținerea trunchiului drept cu privirea înainte; coroniță, iar băieții
-legări de elemente din cele învățate; 3x brațele întinse lateral;

Dezvoltarea Tema 2 - observaţia;


deprinderilor de Dezvoltarea deprinderilor de locomoție de bază și - aprecierea.
locomoție de combinate prin traseu aplicativ
stabilitate, de În linie pe un rând
manipulare, 1.Alergare până la jalon;
aplicativ-utilitare 2.Sărituri pe ambele picioare după formele pictogramei
prin traseu desenată pe sol.
aplicativ 3.Tracțiune cu brațele din culcat facial pe banca de -următorul elev va
11 min gimnastică; 4x pleca când
4.Trecere din alergare pe sub obstacol; executantul ajunge la
5.Sărituri ca broscuța; -aruncare la țintă verticală cu atelierul cu numărul
mingea de oină
6.Sărituri într-un picior în cercuri așezate în zig-zag; mers în echilibru pe bancă 4;
7.Alergare până la banca de gimnastică;
8.Mers în echilibru pe banca de gimnastică;
9.Aruncare cu mingea de oină la țintă verticală. - să respecte regulile
traseului ;

9
-trecerea pe sub
obstacol se execută
cu flexia usoară a
Trecere pe sub genunchilor și
obstacol
extensia trunchiului
Sărituri ca broscuța

V.6. - stând depărtat brațele întinse sus palma în palmă, 40”


Revenirea privirea în sus;
organismului după - stând depărtat, inspirăm și ne ridicăm pe vârfuri, 40” -în coloană câte patru
efort extensia brațelor în lateral, expirăm revenind pe - exersarea -relaxăm corpul
2 min. toată talpa cu bărbia în piept; demonstraţia -închidem ochii
-pe muzică - aplecarea trunchiului în cocoșat cu forfecarea 40”
brațelor, ridicarea trunchiului ușor la poziția inițială
V.7. - reorganizarea colectivului de elevi; - în linie câte unul;
Concluzii şi - evidențieri pozitive şi negative asupra activităţii  - conversaţia
aprecieri desfăşurate; - aprecierea.
1 min. - salutul. 

10

S-ar putea să vă placă și