Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC INTEGRAT

DATA: 28. 04. 2015


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic MIHAI VITEAZUL, BĂILEŞTI
CLASA: a II -a
PROPUNATOR: Prof.înv.primar Rusoiu Elena – Mădălina
ARIA CURRICULARĂ:
DISCIPLINA: Muzică şi mişcare
UNITATEA TEMATICĂ: Cum se fabrică jucăriile, maşinile
MIJLOC DE REALIZARE: audierea unor cântece interpretate de copii şi muzică cultă
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: formarea competenţelor

COMPETENŢE SPECIFICE:
Disciplina dominantă: Muzică şi mişcare
2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitiv
2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură
DISCIPLINE SECUNDARE
Arte vizuale şi abilităţi practice
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului
direct

STRUCTURA PROIECTULUI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
CUNOŞTINŢE O1 – să diferenţieze muzica cultă de
muzica interpretată de copii
O2 – să formuleze răspunsuri la
întrebările date
O3 – să recunoască păsările de curte
-ATITUDINI ŞI VALORI O4- să manifeste interes şi plăcere
pentru activităţi
O5- să aprecieze propria activitate şi
activitatea celorlalţi
O6–să respecte poziţia corectă a
corpului în timpul cântării
Planificarea timpului: 40 minute activitate de învăţare + 5 minute activităţi
recreative

STRATEGIA DIDACTICĂ
RESURSE:
MATERIALE: casetofonul, fişă de colorat, imagini cu compozitori
PROCEDURALE: -explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia,
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a
comportamentului elevilor, aprecieri verbale.
Loc de desfăşurarea: sala de clasă

BIBLIOGRAFIE:

- „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea


competenţelor cheie la şcolarii mici”- Program de formare continuă de tip „blended
learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs, 2012
- MECTS- „Programa pentru disciplina Arte vizuale şi lucru manual, aprobata prin
ordin al ministrului nr.3418/19.03.2013”, Bucuresti, 2013;

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Evenimentul didactic Compet. Conţinutul ştiinţific Metode şi Forme de Evaluare


Specif. mijloace organizare

1.MOMENT Asigur condiţiile Frontal


ORGANIZATORIC necesare desfăşurării
în bune condiţii a
EXERCIŢII DE lecţiei ; se reaminteşte
RESPIRAŢIE ŞI copiilor poziţia corectă
de cânt – spatele drept,
mâinile pe genunchi,
DICŢIE picioarele sprijinite de
podea
 Exerciţii de Observarea
respiraţie
Explicaţia
Propun elevilor să-
şi imagineze că avem
în mână o floare Frontal
adevărată, pe care o
mirosim astfel:
inspirăm pe Exerciţiul
nas(1,2),expirăm pe
gură(3,4)demonstrez, Individual
apoi solicit să
execute câteva
exerciţii de respiraţie;

Inspiraţie - expiraţie:
suflăm, pentru a ţine
frunza în aer cât mai
mult. Se inspiră
profund, punând o Exerciţiul
mână pe abdomen
( trebuie să simţim
cum îşi măreşte
volumul cavitatea
abdominală)

 Suflarea
fulgilor de păpădie!
Demonstreaz, execut
concomitent cu
elevii.

Executăm
împreună vocalize cu
sunetele a, e, i, o, u şi
silabele ma, me, mi,
mo mu, ta, te, ti, to,
tu

3 Ce cântec am învăţat
REACTUALIZAREA ora trecută la
CUNOŞTINŢELOR Muzică ?
« În pădurea cu
alune»
Vom cânta cântecul
împreună.
Elevii vor interpreta
şi individual
cântecul.
Voi insista asupra
executării unei
interpretări corecte,
expresive, nuanţate.

4. CAPTAREA AVAP Prezint imagini cu Conversaţia Frontal Aprecieri


ATENŢIEI Vivaldi şi Mozart
2.3.
2.4.
5. ANUNŢAREA Anunţ tema: audierea Conversaţia Observarea
TEMEI ŞI A unor cântece Explicaţia comportamentu
OBIETIVELOR interpretate de copii lui copiilor
şi audierea unor
melodii din muzica
cultă.
Trebuie să fiţi
atenţi pentru a
înţelege versurile.

6. DIRIJAREA Audierea Conversaţia Frontal Observarea


ÎNVĂŢĂRII cântecului «Eu Explicaţia sistematică
promit »  Exerciţiul
După audiţie pun
MM întrebări :
2.1. Ce promosiuni face
2.2. băiatul?
Cui face copilul
promisiunile ?
Le voi împărţi
copiilor câte un
balon, la sfărşitul
orei, pentru a scrie pe
el o promisiune.
Audierea cântecului
« Am la ţară la
bunici«  Frontal
Le voi împărţii o fişă
de colorat cu păsări
domestice. Anexa 1
Audierea unor
melodii din muzica
cultă.
Prezint pentru fiecare
melodie câteva
informaţii.

7. ÎNCHEIEREA Se cere părerea Aprecieri


ACTIVITĂŢII elevilor asupra Conversaţia verbale
modului de
desfăşurare a lecţiei,
prin jocul „ Scaunul
participantului”: câte
un elev vine, pe rând,
se aşază pe scaunul
din faţa clasei şi
spune ce i-a plăcut
cel mai mult în lecţie
şi ce nu i-a plăcut şi
de ce.

Se fac aprecieri
generale asupra
angajării elevilor în
activitate şi asupra
practicii muzicale a
întregii clase.

Acord calificative
individuale.

8. ACTIVITATE Joc recreativ: “Cine Observarea


RECREATIVĂ s-a mişcat?” comportamentu
lui copiilor

Anexa 1

S-ar putea să vă placă și