Sunteți pe pagina 1din 1

INTERVIU DE OCUPARE A POSTULUI DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

.11.2021

1. Care sunt modalitățile prin care se inițiază procedura de atribuire?


Iniţierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalităţi:
a) transmiterea spre publicare a anunţului de participare;
b) în cazul achiziţiei de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2,
transmiterea spre publicare a anunţului de participare ori a anunţului de intenţie care este
valabil în mod continuu;
c) transmiterea invitaţiei de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunţ de participare.

2. În ce condiții (conform Codului Muncii) se constituie Comitetul de securitate și


sănătate în muncă?
- Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice
la care sunt încadraţi cel puţin 50 de salariaţi.

-  În cazul în care condiţiile de muncă sunt grele, vătămătoare sau periculoase, inspectorul de
muncă poate cere înfiinţarea acestor comitete şi pentru angajatorii la care sunt încadraţi mai
puţin de 50 de salariaţi.

- În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai
multe comitete de securitate şi sănătate în muncă. Numărul acestora se stabileşte prin
contractul colectiv de muncă aplicabil.

- Comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate


în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni.

- În situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă,


atribuţiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii numit
de angajator.

S-ar putea să vă placă și