Sunteți pe pagina 1din 1

Studiu de caz elev /adult creativ

Psihologia creativităţii
An II ID, 2008-2009

Atenţie, testele aplicate se ataşează în Anexe.


“Realizaţi un studiu de caz pe un elev sau adult (poate fi chiar persoana dv.), trecînd în revistă
toţi factorii de personalitate care condiţionează creativitatea (pp. 95-151) şi factorii de climat
familial (pp. 184-189) din Creativitatea pentru studenţi şi profesori, ASC, 2004, Institutul
European.

Metode şi instrumente utilizate:


1. Studiul documentelor şcolare (carnet de elev /student sau catalogul clasei)
- “Am consultat .........”
2. Studiul produselor activităţii (lucrări ale subiectului)
- o compunere literară cu care a cîştigat concursul.....”
- un mecanism inventat de el pentru a obţine .....”, etc.
3. Ancheta, pe bază de interviu (cu persoana analizată, cu colegii, profesorii, familia,
etc.)
Persoane intervievate:
- colegii din clasa a .....
- dirigintele, profesor de ......
- fratele său, ......
4. Ancheta, pe bază de chestionar
- Chestionar de creativitate manifestă
5. Metoda testelor:
Am aplicat testele următoare1:
- testul de inteligenţă ......
- Bateria de teste de gîndire creativă ASC si MC2
- Testul ......
5. Anamneza (discuţia cu persoana evaluată)3

Capitole (nu neapărat în această ordine)


1. Date generale
2. Mediul familial
3. Creativitatea manifestă
4. Factori de personalitate
4.1. Cognitivi (Aici daţi şi rezultatele la testele de creativitate)
4.2. Aptitudinali
4.3. De personalitate
5. Evaluările celorlalţi
6. Comentariul dv. (acesta este deosebit de important, aceasta este partea de psiholog; celelalte
capitole sunt de tehnician).

1
Aplicaţi numai teste care măsoară factori relevanţi pentru creativitate.
2
Bateria este obligatorie
3
Revedeţi “Anamneza” din Metodologia cercetării.