Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Niculeşti Structura Ciocanari
CLASA: a VII-a
PROFESOR: Calofir Cornel Dragoş
DISCIPLINA: Educație fizică
RESURSE: - umane :15 elevi ( 9B, 6F )
- temporale : 40 minute
- spatiale : sala de sport ( L-40m, l-20m )
- materiale : 30 jaloane, 1 fluier, 1 cronometru.
TEME:
T1 – Dezvoltarea rezistentei;
T2 – Forta generala;

TIPUL LECTIEI: mixta (educare/consolidare);


SCOPUL DIDACTIC: consolidarea elementelor din calitatea motrica rezistenta ; consolidarea
forței la nivelul picioarelor,trunchiului și bratelor;
COMPETENTE SPECIFICE:
1.1. Adoptarea unui stil de viaţă cotidian favorabil menţinerii şi optimizării stării de sănătate;
2.3. Efectuarea exerciţiilor pentru dezvoltarea calităţilor motrice combinate;
2.4. Executarea de procedee tehnice în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate;
3.3. Manifestarea atitudinii de fair-play în calitate de practicant şi de spectator ;
COMPETENȚE DERIVATE - La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili de:
Psiho-motrice:
- efectuarea cat mai corect a exercitiilor propuse pentru dezvoltarea rezistentei ;
- executarea prin legare de exercitii de forţă la nivelul picioarelor,trunchiului și bratelor;

Cognitive :
-respectarea traseului indicat  ;
-recunoasterea principalelor grupe musculare folosite în exerciţiile fizice corespunzătoare
dezvoltării forţei ;

Afective-motivationale :
-manifestarea respectului față de colegi, responsabilitate față de dezvoltarea fizica a propriului
corp ;
-dovedirea încrederii în forţele proprii, încurajând tendinţe de afirmare pozitivă.
STRATEGIA DIDACTICĂ :
1. Metode și procedee metodice : - explicaţia ;- demonstrația ; - observare sistemică ; -
apreciere verbală ; - evaluare formativă/sumativă ; - algoritmizarea ; -exersarea mai multor
deprinderi şi/sau priceperi motrice ; - exersarea complexelor de dezvoltare fizică
armonioasă ;- exersarea actelor și acţiunilor motrice în tempouri maxime;
2. Mijloace didactice : - exerciții de front și ordine, - exercițiu pentru captarea atenției, -
exerciții din școala alergării și săriturii; - exerciţii de dezvoltare fizică armonioasă; - sisteme
de acționare specifice calitatii mortice rezistenta, sisteme de acționare specifice dezvoltarii
fortei generale.
3. Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;

BIBLIOGRAFIE:
1.Cârstea Gh. (2000) Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Editura AN-DA;
2.Iulian Savulescu (2007) Educatia fizica si sportiva scolara – Culegere de exercitii fizice –
Metodologie, Craiova, Editura Aius;
NR. VERIGILE CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE FORMAȚII ȘI INDICAȚII OBS.
CRT. LECȚIEI METODICE
- alinierea pe un rând; 10” -în linie pe un rând
1. Organizarea - raportul; 20” OOOOOO
colectivului de - verificarea stării de sănătate și a 20” - Conştientizarea elevilor pentru o
elevi echipamentului; ţinută adecvată şi curată, captarea
2’ - anunțarea în termeni accesibili a atenției privind sarcinile de
temelor lecției și a obiectivelor. 40” îndeplinit.
- întoarceri - comanda inversă 10x -explicaţia, demonstraţia

2. Pregătirea - mers normal; 1xL - în coloană câte unul;


organismului - mers pe vârfuri cu brațele sus; 1xL
pentru efort - mers normal;
1xL
- mers pe călcâie cu brațele la spate;
6’
- mers normal; 1xl
- mers cu pas fandat; 1xL
- alergare usoara;
1xl
- mers cu respiraţii ample;
- alergare cu joc de gleznă; 1xT
- alergare cu genunchii sus; 1xL
-alergare cu pendularea gambelor înapoi;
1xl
-alergare cu pas adaugat,
-pas saltat, 1xL
-pas sarit, 1xL
- mers cu exercitii de respiratie;
-Observare sistemică.
P.I.1. Stând depărtat cu palmele pe
șolduri; -Apreciere verbală
2x8T
Influențarea T1-2 îndoirea capului în partea dreaptă cu
3. selectivă a arucuire;
aparatului T3-4 îndoirea capului în partea stângă cu
locomotor arcuire - coloană de gimnastică câte 3
T5-8 se repetă.
6’
P.I.2.Stând depărtat cu palmele pe
solduri;
3 T1-2 extenia capului înapoi cu arcuire; 2x8T
.I T3-4 îndoirea capului înainte cu arcuire;
T5-8 se repetă.

P.I.3. Stând depărtat cu palmele pe


solduri;
T1-8 rotirea capului spre partea dreaptă; 2x8T
T1-8 rotirea capului spre partea stângă;

- previne accidentele şi organismul


P.I.4. Stând depărtat , braţele îndoite la este gata să desfășoare diferite
nivelul pieptului : acțiuni și activități motrice
T1-2 extensie cu arcuire a braţelor îndoite 3x8T
(plan orizontal) ;
T3-4 extensie cu arcuire a braţelor întinse
(plan orizontal ); -Întărirea sănătăţii, influenţarea
T5-8 se repetă. aspectului fizic

P.I.5. Stând depărtat cu brațele întinse


pe lângă corp;
T1-8 rotirea braţelor înainte simultan; 3x8T -Observare sistemică.
T1-8 rotirea braţelor înapoi simultan;
T5-8 se repetă. -Apreciere verbală
P.I.6. Stând depărtat cu palmele la
ceafă;
T1-2 răsucirea trunchiului spre dreapta cu 3x8T
arcuire;
T3-4 răsucirea trunchiului spre stânga cu
arcuire;
T5-8 se repetă.

P.I.7. Stând depărtat


T1-2 îndoire laterală a trunchiului spre
dreapta cu arcuire, brațul stâng întins sus; 3x8T
T3-4 îndoire laterală a trunchiului
spre stânga cu arcuire, brațul drept
întins sus;
T5-8 se repetă.

P.I.8. Stând depărtat Explicaţia


T1-2 îndoirea trunchiului cu arcuire, Demonstraţia
palmele ating solul; 3x8T
T3-4 extensia trunchiului cu arcuire şi
ducerea brațelor sus; Observare sistemică.
T5-8 se repetă.
Apreciere verbală
P.I.9. Stând depărtat, brațele pe șold
T1-2 fandare laterală spre stânga cu Evaluare formativă
arcuire; ( calificative)
T3-4 fandare laterală spre dreapta cu 3x8T
arcuire. .
T5-8 se repetă.

P.I.10. Stând depărtat, brațele lateral;


T1-2 fandare înainte pe piciorul stâng cu
arcuire;
T3-4 răsucirea trunchiului ,fandare pe 3x8T
piciorul drept cu arcuire;
T5-8 se repetă.
P.I.11. Stând depărtat;
T1 prinderea genunchiului drept şi tragerea
acestuia la piept; Explicaţia
T2 revenire în poziţia iniţială Demonstraţia
T3 prinderea genunchiului stâng şi tragerea 3x8T
acestuia la piept
T4 revenire în poziţia iniţială Observare sistemică.
T5-8 se repetă.
Apreciere verbală
P.I.12. Stând depărtat:
Sărituri ca mingea pe loc depărtat-apropiat; Evaluare formativă
10X ( calificative)
P.I.12. Stând depărtat:
T1-2 : ridicarea braţelor sus cu inspiraţie
forţată ;
T3-4 : îndoire cu coborârea braţelor cu 4x8T
expiraţie forţată ;
T5-8 : se repetă.

4. Dezvoltarea Dezvoltarea rezistentei: Traseu Incoloana cate uniul distanta dintre


calitatii motrice aplicativ-utilitar ; 2X\ elevi de 1,5m.
rezistenta Colectivul de elevi se aliniaza in linie pe elev
10’ un rand la jumatatea terenului de handbal,
la semnal sonor primul porneste in alergare
usoara in jurul terenului, la fiecare colt al
terenului sunt asezate niste copete (jaloane)
intr-o anumita ordine, deoarece unde sunt
asezate copetele trebuie executate anumite
exercitii, cum ar fi: sarituri spre inainte cu
genunchii la piept, sarituri laterale cu
genunchii la piept, alergare accelerata
printre copete, mersul piticului si
genunflexiuni cu saritura;

Dezvoltarea Forta dinamica segmentara 3 serii de Explicaţia


5. circuit Demonstraţia
fortei generale 1. culcat facial: flotari;
20”
2. culcat facial: bratele le prindem la spate, Oservare sistematica
Pauza 25”
12’ ridicarea trunchiului in extensie (extensii 20”
de trunchi); Pauza 25” Apreciere verbală
3. culcat dorsal: ridicarea trunchiului si
20” Evaluare formativa
revenire (abdomene)
Pauza 25” (calificative)
4. stand departat, coborarea trunchiului in
ghemuit si revenire (genuflexiuni); 20”
Pauza 25”

Pauza intre
serii 1’
Pe grupe de cate 3.

Observare sistematica
Apreciere verbala
Evaluare formativa
(calificative)
6. Revenirea - mers cu exerciții de relaxare a 100m
organismului membrelor superioare și inferioare;
după efort - alergare ușoară. 60m
2’

7. Încheiere - alinierea pe un rând; 30”


organizată a -Aprecieri generale privind 1’
lecției comportamentul în timpul lecţiei, 30” -linie pe un rând ;
evidentieri positive şi aspecte negative. -Aprecieri verbale
2’ -Salutul -Autoaprecieri
-Evaluare formativă

Legendă: - elev
- professor
T - Timp execuţie
D - Diagonală
L - Lungime
- Copetă

S-ar putea să vă placă și