Sunteți pe pagina 1din 4

Matei Bogdan-Ștefan

Școala Doctorală de Arte


Anul I
Modul PU 1
Psihologia educației

Teoria inteligențelor multiple

Howard Earl Gardner este un psiholog american care activează în domeniul psihologiei
stadiale ( disciplina din cadrul psihologiei care investighează modificările psihologice care survin în
viața individului, de la naștere până la moarte) și care a problematizat în cartea sa ,,Inteligențele
Multiple” ideea existenței mai multor tipuri de inteligențe distincte. Această teorie a inteligenţelor
multiple evidențiază faptul că inteligenţa nu trebuie concepută ca un construct unidimensional,
ci ca o serie de opt inteligenţe independente. Cele opt inteligențe identificate de Gardner includ
inteligența lingvistică, inteligența logico-matematică, inteligența spațială, inteligența muzicală,
inteligența fizico-kinestezică, inteligența naturalistă, inteligența interpersonală și inteligența intra-
personală. Gardner specifică faptul că aceste inteligențe diferă de la un context socio-cultural la
altul și se află în diferite stadii de dezvoltare, dar poti fi cu siguranță îmbunătățite.

Ilustrație de JR Bee, Verywell


Matei Bogdan-Ștefan
Școala Doctorală de Arte
Anul I
Modul PU 1
Psihologia educației

1. Inteligenta vizual-spațială
Persoanele care au acest tip de inteligență se pot orienta mult mai bine în spațiu, au o
mai bună întelegere a imaginilor și au abilități mult mai dezvoltate spre deosebire de alți indivizii
în ceea ce privește consultarea tabelelor, hărților, graficelor, etc. Caracteristici specifice acestui
tip de inteligență: pasiunea pentru scris și citit, interpretarea hărților, rezolvarea cu ușurință a
jocurilor de tip puzzle, recunoașterea unor anumite tipare, înclinație spre zona creativă/artistică
(arte vizuale).
2. Inteligența lingvistică
Indivizii care se încadrează în acest tip de inteligență reușesc să se folosească de
caracteristicile specifice inteligenței lingvistice și pot cu ușurință să relateze fapte, să memoreze
difertie texte, să interpreteze și au o bună capacitate de a explica anumite concepte.
Caracteristici specifice acestui tip de inteligență: aplecarea spre predare/învățare, pasiunea
pentru citit și scris, capacitatea de a explica noțiuni, memorare și reproducere a informației,
înclinație spre dezbateri. abilitatea de a învăţa limbi străine, capacitatea de a folosi limbajul în
atingerea anumitor scopuri.
3. Inteligența logic-matematică
Analiza logică a problemelor, deducția, recunoașterea tiparelor, gândirea abstractă toate
acestea reprezintă instrumentele cu care operează indivizii care se încadrează în acest tip de
inteligență. Caracteristici specifice acestui tip de inteligență: capacitate sporită de rezolvare a
problemelor, gândire abstractă, înclinație către experimentare, capacitatea de a formula ipoteze,
a clasifica, a ierarhiza.
4. Inteligența corporal-kinestezica
Persoanele cu acest tip de inteligenta au abilitati de miscare corporala, actiuni
interpretative si control fizic. De asemenea, ei poseda coordonare si dexteritate impresionante.
Caracteristici specifice acestui tip de inteligență: aplecare spre dans și sport, coordonare fizică
sporită, capacitate de a memora lucruri prin acțiune, pasiune pentru confecționarea obiectelor
cu propriile mâini
5. Inteligența muzicală
Indivizii ce se încadrează în acest tip de inteligență gândesc în tipare, ritm și sunet. Au o
apreciere si intelegere crescuta pentru muzica, compozitie si arta interpretativa. Caracteristici
specifice acestui tip de inteligență: pasiune pentru cantat si instrumente muzicale, memorare și
reproducere a melodiilor, înțelegere sporită a ritmului și a notelor.
Matei Bogdan-Ștefan
Școala Doctorală de Arte
Anul I
Modul PU 1
Psihologia educației

6. Inteligenta interpersonală
Persoanele cu o inteligenta interpersonala dezvoltata sunt capabili de intelegere si
interactiune umana la un nivel superior. Sunt foarte abili la evaluarea emotiilor, a motivatiilor,
dorintelor si intentiilor celor din jurul lor. Caracteristici specifice acestui tip de inteligență:
capacitate superioară de comunicare verbala, talent la comunicarea non-verbala, viziune din
multiple perspective a situatiilor, crearea unor relații sociale pozitive, talent la armonizarea
conflictului in diverse grupuri.
7. Inteligența intrapersonala
Cei care poseda o inteligenta intrapersonala superioara sunt constienti de starile lor
emotionale, de sentimente si motivatii. Au o inclinatie catre auto-reflectie si analiza, visare,
explorare a relatiilor cu ceilalti si evaluare a punctelor forte. Caracteristici: analizarea propriilor
slabiciuni si a punctelor forte, pasiune pentru analizarea teoriilor si ideilor, constientizarea
propriilor sentimente si ganduri, intelegerea clara a propriilor motivatii.
8. Inteligența naturalistă
Persoanele cu o inteligenta naturalista mai dezvoltata sunt in armonie cu natura si sunt
interesate de explorarea si protejarea mediului si a speciilor de plante sau animale. Sunt foarte
constienti de schimbarile subtile din mediul lor si nu accepta foarte usor domeniile care nu au
legatura cu natura. Caracteristici: inclinatie catre domenii precum botanica, zoologie, biologie,
pasiune pentru gradinarit, camping, catarari si explorarea mediului.
În cazul oricărei tip de inteligență amintite mai sus, profesorul se va folosi de toate
instrumentele pe care le deține pentru a pune în valoare educabilul sau educabilii ce dispun de
aceste tipuri de inteligențe. Profesorul va analiza de-alungul orelor de clasă tipurile de
inteligență care apar la educabili și va ține cont de formarea acestor la nivel micro, în grupe de
4-5 elevi pentru a avea eficiență maximă și pentru a potența fiecare tip de inteligență.
Dupa ce profesorul își va face o strategie de identificare și exersare a diferitelor tipuri de
inteligență, acesta va reuși să adapteze metoda de predare și va motiva fiecare educabil pentru
a eficientiza la maxim procesul de învățare.
,, Astfel, instruirea bazată pe inteligenţele multiple are şanse mari să fie activă. întrucât,
fiind diferenţiată şi răspunzând intereselor şi nevoilor individuale ale elevului, în modalităţi care îi
valorifică propriul potenţial de gândire şi acţiune, determină implicarea sa superioară în
activitatea didactică. Cadrele didactice pot proiecta activităţi educaţionale, capabile să sprijine
înţelegerea diversităţii elevilor, valorificarea optimă a diferenţelor individuale dintre aceştia în
procesul dc învăţare, realizarea unei instruiri diferenţiate şi interactive.”1

1
PERETEATCU, M., Implicaţii educaţionale a le inteligenelor multiple la nivelul învăţământului primar şi preşcolar.
Matei Bogdan-Ștefan
Școala Doctorală de Arte
Anul I
Modul PU 1
Psihologia educației

Biblografie
Bordei, S. 2017, Teză de doctorat: Teoria inteligențelor multiple – incidențe asupra formării
continue a profesorilor.
Gardner, H., 2007, Inteligențe multiple. Noi orizonturi pentru teorie și practică, Ed. Sigma,
București;
PERETEATCU, M., Implicaţii educaţionale a le inteligenelor multiple la nivelul învăţământului
primar şi preşcolar.

Webografie
GARDNER'S THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES
https://www.researchgate.net/publication/328839089_GARDNER'S_THEORY_OF_MULTIPLE_
INTELLIGENCES
Howard Gardner on Multiple Intelligences
https://youtu.be/iYgO8jZTFuQ

S-ar putea să vă placă și