Sunteți pe pagina 1din 10

CADRUL ADMINISTRATIV INSTITUTIONAL AL DEZVOLTARII REGIONALE IN

ROMANIA
INTRODUCERE
În România, dezvoltarea regionala a început sa se contureze o data cu functionarea
programului PHARE, în 1996. Realizarea unei dezvoltari regionale si de reducere a
disparitatilor economice si sociale existente între diversele regiuni implica toate
domeniile, de la cele strict economice (înfiintare de IMM-uri, infrastructura, mediu,
dezvoltarea agriculturii) la cele social-culturale (somaj, resurse umane, educatie).
Dezvoltarea regionala este un concept ce urmareste impulsionarea si diversificarea
activitatilor economice, stimularea investitiilor in sectorul privat, contributia la reducerea
somajului si nu in cele din urma sa conduca la o imbunatatire a nivelului de trai.
Regiunile din România sunt sub nivelul mediu de dezvoltare economica al regiunilor din
tarile membre ale Uniunii, dar sufera si de discrepante interne. Aceasta situatie face
necesara adoptarea unui ansamblu de masuri, sprijinirea cresterii economice si
îmbunatatirea conditiilor de viata prin valorificarea eficienta a potentialului regional si
local, stimularea initiativelor, stimularea cooperarii interregionale interne, care au ca scop
diminuarea dezechilibrelor regionale si prevenirea altor dezechilibre internationale cu
scopul final de a creste nivelul de trai al cetatenilor.
Pentru a putea fi aplicata politica de dezvoltare regionala s-au infiintat opt regiuni de
dezvoltare, care cuprind tot teritoriul Romaniei.
Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe judete. Regiunile de dezvoltare nu sunt
unitati administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridica, fiind rezultatul unui acord
liber intre consiliile judetene si cele locale.
ORGANIZAREA TERITORIALA
În România au fost create, prin asociere voluntara, opt regiuni de dezvoltare, entitati
teritoriale specifice, fara statut administrativ si fara personalitate juridica, care urmaresc
sistemul european privind Nomenclatorul Unitatilor Teritoriale Statistice (NUTS) si
corespund nivelului NUTS II. Ele reprezinta cadrul de concepere, implementare si
evaluare a politicii de dezvoltare regionala si a programelor de coeziune economica si
sociala, constituind totodata si cadrul de culegere a datelor statistice specifice, în
conformitate cu reglementarile europene emise de EUROSTAT pentru nivelul de
clasificare teritoriala NUTS II. Conform Ordonantei de Urgenta nr. 75/2001 privind
functionarea Institutului National de Statistica au fost create 8 directii generale pentru
statistica regionala, care, alaturi de cele 34 de directii judetene de statistica, au ca scop
dezvoltarea statisticii regionale.
Actele normative cu privire la împartirea teritoriala a Româmiei definesc structura
teritoriala în vigoare, asimilabila NUTS, dupa cum urmeaza:
- Nivel NUTS I: România
- Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populatie medie de 2,8 milioane locuitori
- Nivel NUTS III 42 judete, care reflecta structura administrativ teritoriala a României
- Nivel NUTS IV nu se foloseste, deoarece nu s-au identificat asocieri de unitati
teritoriale
- Nivel NUTS V 265 municipii si orase, 2686 comune, cu 13092 sate, care reflecta
structura administrativ teritoriala a României.
Pentru realizarea programelor de cooperare transfrontaliera derulate la granitele
României cu Bulgaria si Ungaria, au fost delimitate doua zone eligibile (regiuni
transfrontaliere, cuprinzând sapte, respectiv patru judete de granita), ale caror teritorii nu
coincid cu cele ale regiunilor de dezvoltare.
Regiunile si problemele economice
Denumirea si componenta regiunilor de dezvoltare in Romania
1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza judetele Bacau, Botosani, Iasi,
Neamt,
Suceava si Vaslui.
2. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza judetele Braila, Buzau, Constanta,
Galati,
Vrancea si Tulcea.
3. Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza judetele Arges, Calarasi,
Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman.
4. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza judetele Dolj, Gorj,
Mehedinti, Olt
si Valcea.
5. Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara
si
Timis.
6. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza judetele Bihor, Bistrita-Nasaud,
Cluj,
Salaj, Satu Mare si Maramures.
7. Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza judetele Alba, Brasov, Covasna,
Harghita,
Mures si Sibiu.
8. Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucuresti si judetul
Ilfov. Acestea reprezinta aria geografica cea mai omogena si a fost ales pentru punerea în
aplicare a politicii regionale. Indicii economici care evalueaza bogatia se aplica tot
acestui nivel, ca si alocarea fondurilor structurale. Totusi regiunile de dezvoltare, fiind
rezultatul unui acord liber între consiliile judetene si cele locale, nu sunt unitati
administrativ-teritoriale si nu au personalitate juridica.

Situata in partea central – estica a Europei, Romania este o tara carpato -


dunareana, cu iesire la Marea Neagra, avand un relief variat si armonios repartizat. Pe
teritoriul Romaniei, a carei parte sudica este delimitata de Dunare, se afla cea mai mare
parte a Deltei Dunarii, declarata din 1990 rezervatie naturala a biosferei. Romania
dispune de importante resurse naturale pentru a dezvolta o economie echilibrata si
durabila.

rq133r5215hqqr Din punct de vedere al populatiei Romania este o tara omogena; ea


cuprinde 23 de minoritati nationale distincte, ceea ce reprezinta 10,6% din populatia tarii.

rq133r5215hqqr Pana in 1989, Romania se bazeaza pe o dezvoltare a economiei prin


industrializare si prin cooperativizarea agriculturii; dupa1989, odata cu trecerea de la
socialism la capitalism, economia regionala a Romaniei a evoluat de la un sistem extrem
de centralizat, cu dominatia puterii de stat, la o economie bazata pe proprietatea privata.

rq133r5215hqqr Astfel, si-a facut simtita prezenta necesitatea promovarii unei politici de
dezvoltare regionala, in concordanta cu procesul de restructurare si privatizare, precum si
de existenta unor zone defavorizate, cu grave probleme economice si sociale, care se
manifesta prin reducerea veniturilor si prin cresterea, intr-un ritm accelerat, a nivelului
somajului.

rq133r5215hqqr Obiectivele politicii de dezvolare regionala

rq133r5215hqqr In conformitate cu prevederile legale (41) privind dezvoltarea regionala


in Romania, obiectivele de baza ale dezvoltarii regionale sunt urmatoarele:

• Diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea


dezvoltarii echilibrate, prin reducerea accelerate a intarzierilor in
dezvoltarea zonelor defavorizate ca urmarea unor conditii istorice,
geografice, economice, sociale, politice, si preintampinarea producerii
de noi dezechilibre;
• Pregatirea cadrului institutional pentru a raspunde criteriilor de
integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la Fondurile
Structurale si la Fondul de Coeziune ale Uniunii Europene;
• Corelarea politicilor si activitatilor sectoriale guvernamentale la
nivelul regiunilor, prin stimularea initiativelor si prin valorificarea
resurselor locale si regionale, in scopul dezvoltarii reale a acestora;
• Stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, celei
transfrontaliere, inclisiv in cadrul Euro-regiunilor, precum si
participarea regiunilor la dezvoltarea economica si institutionala a
acestora, in scopul realizarii unor proiecte de interes comun, in
conformitate cu acordurile internationale la care Romania este parte.

Principalele politici de dezvoltare regionala:

• Descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivel


central/guvernamental spre cel al comunitatii regionale;
• Parteneriatul intre toti actorii implicati in domeniul dezvoltarii
regionale;
• Planificarea procesului de alocare a resurselor in vederea atingerii
unor obiective stabilite;
• Cofinantarea, respectiv contributia financiara a diversilor actori
implicati in realizarea programelor si proiectelor de dezvoltare
regionala.

Structura de implementare a politicilor de dezvoltare regionala

La nivel national:

1. Consiliul national pentru Dezvolare regionala(CNDR), ca for


deliberativ in Romania , si in care reprezentantii Guvernului si
cei ai regiunilor sunt la paritate.

Consiliul National pentru Dezvoltare regionala are urmatoarele atributii:

• Aprobarea Strategiei nationale pentru Dezvoltarea regional si a


programuluinational pentru Dezvoltare Regionala;
• Prezentarea catre Guvern a propunerilor privind constituirea Fondului
national pentru dezvoltare Regionala;
• Aprobarea criteriilor, prioritatilor si a modului de alocare a resurselor
Fondului national pentru Dezvoltarea Regionala;
• Urmarirea utilizarii fonsurilor allocate Agentiilor pentru Dezvoltarea
regionala din Fondul National pentru Dezvoltare Regionala;
• Aprobarea utilizarii fondurilor de tip structural, allocate Romaniei de
catre Comisia Europeana;
• Urmarirea realizarii obiectivelor dezvoltarii regionale, inclusive in
cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare, de
tip transfrontalier, interregional si la nivelul Euri-regiunilor.

2. Agentia nationala pentru Dezvoltare Regionala (ANDR), ca


organism guvernamental executiv, in promovarea si
coordonarea politicii de dezvoltare regionala. Agentia Nationala
de Dezvoltare Regionala a luat fiinta in urma fuziunii dintre
Agentia Romana de Dezvoltare si Agentia Romana de
Dezvoltare si Agentia nationala pentru Intreprinderi Mici si
mijlocii. Aceasta agentie nou creata este responsabila pentru 5
politici nationale, si anume:

• Politica de dezvoltare regionala;


• Politica pentru zonele defavorizate;
• Politica de promovare a investitiilor;
• Politica de privatizare si post-privatizare;
• Politica pentru intreprinderile Mici si Mijlocii.

Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie – MIMMC- care s-


a infiintat in principal prin prelucrarea atributiilor Agentiei Nationale pentru dezvoltare
Regionala – are in vedere, ca principal obiectiv, imbunatatirea accesului intreprinderilor
mici si mijlocii la finantarea, avizarea documentatiilor pentru obtinerea de credite si alte
fonduri externe cu garantie guvernamentala.

rq133r5215hqqr Ministerul dezvoltarii si prognozei – MDP - care s-a infiintat prin


preluarea atributiilor Agentiei de Dezvoltare Regionala, a Consiliului de Coordonare
Economico - Financiara si a Directiei Generale de Prognoza, din cadrul Ministerului
Finantelor - vizeaza ca principale obiective, politicile de dezvolatre socio - economica de
ansamblu, dezvoltarea regiunilor si a zonelor tarii.

La nivel territorial:

1. Consiliile pentru Dezvoltare Regionala (CDR), ca organisme

decizionale la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, alcatuite din reprezentantii


autoritatilor locale.

Consiliile de Dezvoltare Regionala au urmatoarele atributii:

• Analizarea si luarea unei hotarari in privinta Strategiei si a


Programelor de Dezvoltare Regionala;
• Aprobarea proiectelor de dezvoltare regionala;
• Prezentarea, catre Consiliul National de Dezvoltare Regionala, a
propunerilor privind constituirea Fondului pentru Dezvoltarea
Regionala;
• Urmarirea utilizarii fondurilor alocate Agentiilor pentru Dezvoltarea
Regionala din Fondul National pentru Dezvoltare Regionala;
• Urmareste respectarea obiectivelor regionale.

2. Agentiile pentru Dezvoltare Regionala, ca organisme

neguvernamentale, nonprofit, reprezinta corpul ethnic si de executie ele aflandu-se in


subordinea Consiliilor pentru Dezvoltare Regionala.

rq133r5215hqqr Agentiile pentru Dezvoltare Regionala au urmatoarele atributii:


• Elaborarea si propunerea, catre Consiliul pentru Dezvoltare
Regionala, a programelor de dezvoltare regionala si a planurilor de
gestionare a fondurilor;
• Punerea in aplicare a programelor de dezvoltare regionala si
aplanurilor de gestionare a fondurilor, in conformitate cu hotararile
adoptate de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala cu respectare
legislatiei;
• Identificarea zonelor defavorizate din cadrul regiunilor de dezvoltare;
• Asigurarea asistentei tehnice de specialitate persoanelor fizice sau
juridice, cu capital de stat sau privat, care investesc in zonele
defavorizate;
• Inaintarea catre Agentia Nationala pentru Dezvolatare Regionala a
propunerilor de finantare, din Fondul National pnetru Dezvoltarea
Regionala, a proiectelor de dezvoltare aprobate;
• Actioneaza pentru atragerea de surse la formarea Fondului pentru
dezvoltare Regionala;
• Gestionarea Fondului pentru Dezvoltare regionala in scopul
obiectivelor prevazute in programele de dezvoltare regionala;
• Raspunderea de corecta gestiune a fondurilor alocate.

Instrumente de planificare

1. Strategiile nationale si regionale

Strategia reprezinta un demers prin care, pe baza analizei situatiei economice


si sociale existente, se formuleaza principiile si obiectivele pe termen mediu si
lung, cu stabilirea prioritatilor si a resurselor necesare care pot fi utilizate.

2. Planurile nationale si regionale, anuale si multianuale

Planurile reprezinta documente elaborate pe baza strategiei si se refera la


ansabmlul actiunilor care trebuie intreprinse pentru atingerea obiectivelor.
Planul, pentru fiecare actiune, cuprinde urmatoarele elemente:

• Denumirea si descrierea actiunii preconizate;


• Domeniul vizat si aria;
• Beneficiarii finali;
• Organismul responsabil de implementare;
• Scopurile cuantificate;
• Indicatorii de monitorizarea a procesului;
• Asistenta financiara necesara si forma in care se acorda;
• Durata;
• O estimare orealabila a efectului global al strategiei asupra
regiunii de dezvoltare.

Pe baza analizelor realizate in Planul national de Dezvoltare si a strategiilor


stabilite in planurile de Dezvoltare Regionale, intocmite de cele 8 Regiunide Dezvoltare,
s-au stabilit 6 prioritati privind dezvoltarea regionala si masurile corespunzatoare
realizarii lor. Aceste prioritati sunt:

• Dezvoltarea sectorului privat si promovarea investitiilor


• Sprijinirea Intreprinderilor Mici si Mijlocii din sectorul productive
• Imbunatatirea si Dezvoltarea Infrastrcturii regionale
• Dezvoltarea resrselor umane
• Dezvoltarea tursmului
• Sprijinirea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si a inovarii

3. Programele regionale, care reprezinta suma proiectelor


regionale,

respcetiv a actiunilor concrete.

rq133r5215hqqr Inca din 1998, finateza programul PHARE, in care sunt implicate
institutiile regionale, si care va co - finanta masuri care contribuie la realizarea a 3 tipuri
de obiective: dezvoltarea activitatilor in sectorul productive, dezvoltarea resurselor
umane si imbunatatirea infrastructurii legate de afaceri.

rq133r5215hqqr rq133r5215hqqr rq133r5215hqqr

Instrumente de afaceri

1. Fondul pentru Dezvoltare Regionala finanteza Programul de


Dezvoltare si este administrat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala. Acest fond se
constituie annual din:

• Alocatiile de la Fondul national pentru dezvoltare Regionala;


• Contributii de la bugetele locale si judetene;
• Surse financiare atrase din sectorul privat, de la banci,
investitori straini, Uniunea Europeana si de la alte organizatii
internationale;

• Fondul national pentru Dezvoltare Regionala finanteaza


Programul

National de Dezvoltare Regionala si Programele de Dezvoltare Regionala. El este


administrat de Agentia Nationala de Dezvoltare Regionala si se constituie annual
din:

• Sume allocate prin bugetul central, ca pozitie distincta pentru


dezvoltarea regionala;
• Asistenta financiara permanenta din parte Uniunii Europene, in
cadrul programului Phare;
• Sume provenite din fonduri de tip structural de la Uniunea
Europeana;
• Asistenta financiara nerambursabila din partea unor guverne,
organizatii internationale, banci;
• Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia
Guvernului.

Finantarea prin intermediul acestor fonduri destinate dezvoltarii regionale are la


baza programe de dezvoltare, realizate la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare.
Prin urmare a fost si este necesara o analiza amanuntita a gradului de dezvoltare
economica a fiecarei regiuni/zone pe baza careia sa se poata realize proiecte de
investitii, care sa conduca la ridicarea nivelului economic al zonei, la ridicarea
nivelului de trai, la ocuparea fortei de munca disponibile sua indisponibilizate.

Indicatori soi metode de evaluare ina naliza disparitatilor regionale in


Romania

rq133r5215hqqr Pentru o analiza mai concludenta a regiunilor de


dezvoltare
este foarte importanta definirea criteriilor de algere a indicatorilor care trebuie
folositi. In acest sens , in functie de utilitatea informatiilor, s-au definit patru
categorii de inicatori:

1. indicatori de context, care ilistreaza aspectele - cheie ale


situatiei socio-economice ale fiecarei regiuni de
dezvoltare si furnizeaza punctual de plecare pentru
definirea programelor.
2. datele de intrare, care sunt necesare pentru investigarea
si estimarea anterioara a operatiilor si pentru
implementarea lor;
3. indicatori de productie, care sunt folositi in monitorizarea
datelor;
4. indicatori de impact, care reflecta gradul in care
obiectivele unui program de dezvoltare s-a realizat.
25133rrs15hqr4f

Pentru ca un indicator sa devina essential in analiza

disparitatilor regionale trebuie sa fie supus unor cercetari statistice,

pentru a determina in ce masura poate servi ca: mijloc de informare privind starea
unui anumit domeniu de interes, intr-o anumita perioada de timp; mijloc de
cercetare a elementelor sociale dintr-un anumit domeniu; mijloc de determinare a
consecintelor, in momentul modificarii anumitor parametric.

rq133r5215hqqr rq133r5215hqqr Principalele metode de evaluare a rezultatelor


indicatorilor sunt: metoda rangurilor, metoda distantelor relative si metoda
dispersiilor de grupa.

rq133r5215hqqr

Bibliografie:

Problematice dezvoltarii regionale in Romania, Narcisa Roxana Mosteanu, Ed.


Sylvi, Bucuresti 2001