Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE


Specializarea: Resurse Umane, anul II
Disciplina : Managementul Resurselor Umane

Activitățile desfășurate de un
departament specializat în Resurse
Umane

Coordonator: Student:

Bordeianu Otilia Ungureanu Crina

Suceava
2022
Introducere

La modul general, managementul resurselor umane (MRU) reprezintă un


ansamblu de activităţi, realizate la nivel organizaţional, şi care permite folosirea
cât mai eficientă a oamenilor, angajaţi ai respectivei autorităţi, pentru a atinge atât
scopurile generale organizaţionale, cât şi cele individuale. Forța de muncă este
fără îndoială cea mai importantă resursă din cadrul unei companii. Utilizarea
eficientă a forței de muncă și posibilitățile de evaluare a angajaților, realizarea
optimă a proceselor de recrutare, derularea unor programe adecvate pentru
trainingul personalului - sunt numai câteva din atribuțiile departamentului de
resurse umane. Managementul resurselor umane este foarte important pentru
creșterea profitabilității companiei, iar utilizarea unor sisteme informatice pentru
derularea proceselor informaționale legate de resursele umane este o cerință
obligatorie. Principalele atribuții ale Departamentului de Resurse Umane sunt de
a: atrage, premia, învată și angaja personal. Decizia luată de Departamentul de
Resurse Umane poate afecta fiecare departament al companiei.

Responsabilitățile Departamentului de Resurse Umane

 atragerea, selectarea și angajarea noilor anjajați utilizând informații din


CV, recomandări și interviuri;  comunicarea informațiilor despre noile posturi
atât angajaților companiei cât și altor companii;  asigurarea că angajații au
educația, instruirea și școlarizarea pentru a-și îndeplini obligațiile;  utilizarea
unui proces eficace pentru a analiza performanțele angajaților și pentru a
determina bonusurile și măririle de salarii;  calcularea salariilor și beneficiilor
fiecărui angajat;  comunicarea schimbărilor de salariu, a beneficiilor; 
propunearea planurilor de management pentru schimbări în companie
(expansiuni, retrageri etc.) astfel încât astfel încât angajații competenți să fie
disponibile pentru sprijinirea afacerii.

Coform ghidului "Regulamentul de organizare si functionare in 5


pasi" principalele atributii indeplinite de catre Departamentul de Resurse umane
pot fi:

 organizarea resurselor umane (structura organizatorica, fisele de post cadru si


individualizate, evidenta de personal si a posturilor vacante);
 asigurarea resurselor umane (recrutare, selectie si angajare de personal);

 intocmirea statului de personal pe baza organigramei;

 intocmirea contractelor individuale de munca si a conventiilor civile de prestari


servicii;

 realizarea inregistrarii contractelor de munca in ReviSal si a inregistrarilor legale


ulterioare in acesta;

 intocmirea documentelor legale pentru incetarea activitatii salariatilor;

 propunerea spre aprobare a necesarul de personal pe meserii, functii, specialitati si


nivele de pregatire corespunzator cerintelor rezultate din structura obiectului de
activitate al societatii;

 intocmirea fiselor de post;

 evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale si a concediilor fara plata,

 intocmirea raportarilor statistice specifice activitatii departamentului;

 intocmirea documentele necesare pensionarii personalului societatii, potrivit


prevederilor legale;

 elaborarea sistemului de motivare a personalului (salarii de baza, indemnizatii de


conducere, salarii de merit, prime, tichete de masa, instruiri, promovari, asigurare
medicala, asigurarea dreptului la pensie);

 implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management


al calitatii;

 elaborarea documentelor sistemului de management al calitatii (proceduri


standard de operare, instructiuni si manualul calitatii);

 elaborarea planului anual de instruire, planului anual de lucru, a raportului anual


de activitate pentru departament;

 organizarea procesului de evaluare anuala a performantelor profesionale ale


salariatilor;

 asigurarea confidentialitatii documentelor si informatiilor gestionate de salariatii


Departamentului de Resurse Umane;
 asigurarea accesului controlat al persoanelor desemnate de catre managementul de
la cel mai inalt nivel, la documentele si informatiile privind resursele umane;

 asigurarea instruirilor profesionale ale personalului din Departamentul de resurse


umane;

 gestionarea instruirilor profesionale ale salariatilor;

 asigurarea administrarii bazelor de date, prin persoanele responsabile, in


conformitate cu deciziile managementului;

 informarea managementului de la cel mai inalt nivel cu privire la noile aparitii sau
modificari de acte legislative din domeniul legislatiei muncii;

 asigurarea unei bune colaborari si comunicari cu sefii de departament;

 intocmirea documentele necesare pensionarii personalului societatii, potrivit


prevederilor legale;

 elaborarea sistemului de motivare a personalului (salarii de baza, indemnizatii de


conducere, salarii de merit, prime, tichete de masa, instruiri, promovari, asigurare
medicala, asigurarea dreptului la pensie);

 implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management


al calitatii;

 elaborarea documentelor sistemului de management al calitatii (proceduri


standard de operare, instructiuni si manualul calitatii);

 elaborarea planului anual de instruire, planului anual de lucru, a raportului anual


de activitate pentru departament;

 organizarea procesului de evaluare anuala a performantelor profesionale ale


salariatilor;

 asigurarea confidentialitatii documentelor si informatiilor gestionate de salariatii


Departamentului de Resurse Umane;

 asigurarea accesului controlat al persoanelor desemnate de catre managementul de


la cel mai inalt nivel, la documentele si informatiile privind resursele umane;

 asigurarea instruirilor profesionale ale personalului din Departamentul de resurse


umane;
 gestionarea instruirilor profesionale ale salariatilor;

 asigurarea administrarii bazelor de date, prin persoanele responsabile, in


conformitate cu deciziile managementului;

 informarea managementului de la cel mai inalt nivel cu privire la noile aparitii sau
modificari de acte legislative din domeniul legislatiei muncii;

 asigurarea unei bune colaborari si comunicari cu sefii de departament;

Daca, in mod traditional, Departamentul Resurse Umane era format din


managerul de resurse umane si cativa angajati care desfasurau mai multe activitati
in paralel, in prezent se resimte nevoia specializarii si coordonarii fiecarei
activitati in parte. Astfel, au aparut pozitii de manager de recrutare sau manager
de compensatii si beneficii, care au preluat coordonarea activitatii respective, fara
a avea neaparat in subordine angajati, punandu-se accent pe responsabilizarea si
coordonarea independenta a activitatii respective.

Treptat, departamentele de resurse umane incep sa se structureze pe mai


multe directii de activitate: Recrutare; Administrare de personal; Training,
dezvoltare, formare personala; Compensatii si beneficii; Salarizare; Relatii si
conditii de munca; Dezvoltare organizationala; Evaluarea performantelor;
Managementul performantelor; Gestiune individuala, dezvoltarea carierei;
Comunicare interna; Talent management; Protectia muncii; Planificarea resurselor
umane; Definirea si implementarea de strategii HR; Legislatia muncii;
Responsabilitate sociala corporatista; Cabinet medical (medicina muncii);
Gestiune documente; Gestiune baza de date angajati; Mobilitate internationala;
Reorientare profesionala.

Majoritatea companiilor pun accentul pe activitatile de recrutare,


administrare de personal, formare si dezvoltare, iar mai nou incep sa se dezvolte,
ca activitati distincte, partea de recompense si beneficii si cea de dezvoltare
organizationala. Mai mult, au inceput sa apara preocupari distincte fata de
gestiunea si dezvoltarea individuala a carierei in firma, fata de identificarea si
valorificarea potentialului angajatilor si a talentelor.

Exemplu
Companiile cu numar mai mare de angajati, dar care vor sa evite structurarea
prea mare a departamentului, au grupata activitatea de resurse umane in doua
sau trei directii, cum ar fi:
Resurse umane
Invatare & Dezvoltare
Dezvoltare organizationala

SAU

HR Compensatii Client & Beneficii


Management & Dezvoltare organizationala
Salarii & Gestionarea personalului.

Departamentul de Resurse Umane are responsabilităţi care continuă după


angajarea şi începerea serviciului de către un angajat. Departamentul de Resurse
Umane trebuie să menţină o linie continuă de comunicare cu angajatul şi
supervizorul pentru a se asigura că angajatul dă randament. Companiile mai mari
pot avea probleme cu evaluarea noilor și vechilor angajaţi. Supervizorul face o
evaluare iniţială şi o revizuieşte împreună cu angajatul. După revizuire,
supervizorul poate actualiza evaluarea, pe care şi el şi angajatul o semnează.
Angajatul poate trimite un răspuns scris pentru acea revizuire, enumerând
eventuale neîntelegeri sau explicaţii. Pachetul complet este trimis
Departamentului de Resurse Umane.

Aceste dosare sunt foarte importante, când un angajat trebuie concediat


compania are nevoie de suficientă documentație pentru a demostra corectitudinea
concedierii, altfel angajatul poate da în judecată compania pentru concediere
neîndreptățită. Este dificil să administrezi toate datele de evaluare personală. Este
dificil pentru cei din Departamentul de Resurse Umane să identifice problemele
cu un angajat și să ia deciziile corecte (consultarea sau tranferul dacă este cazul)
înainte ca problema să ducă la concedierea angajatului.

Într-un sistem bazat pe hârtii, dosarul unui angajat poate fi văzut de o


singură persoană la un moment dat şi este posibil ca dosarul să se piardă temporar
sau permanent. Un alt cost care este greu de evaluat este istoria postului unui
angajat, care este pierdută când acesta părăsește compania.
Bibliografie

Regulament de organizare si functionare a Resurselor Umane,


https://instrumentedemanagement.resurseumane.org/?cs=445413 , accesat la data
de 24.01.2022

Anastasia BLAJIN Mihaela ROŞCOV Vitalie POPA Aurelia ŢEPORDEI,


MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, Chisinau 2015

CU CE SE OCUPĂ DE FAPT DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE?


https://upline.ro/2018/09/11/cu-ce-se-ocupa-de-fapt-departamentul-resurse-
umane/ accesat la data de 24.01.2022