Sunteți pe pagina 1din 6

Gradinita Nr.

52, Sector 1

Tema proiectului: „LA FERMĂ”

BOCIOC ALINA-ROXANA
Profesor pentru învățământul preșcolar
Unitatea de invatamant: Gradinita nr. 52
Grupa: Mica „A” Step by Step
Nume prenume cadru didactic: Bocioc Alina Roxana
Functia didactica: Profesor învățământ preșcolar

PROIECT DE ACTIVITATE

Tema anuala: „Cum a fost, este și va fi aici pe Pământ? ”


Tema proiect: „În lumea viețuitoarelor”
Subtema proiect: “În vizită la ferma bunicului”
Domeniul de activitate : Domeniul Om și Societate
Categoria de activitate : Activitate practică
Tema activității: „Ferma mea” – lipire
Tipul de activitate: consolidare de cunoștințe
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
- Consolidarea deprinderii tehnice de a realiza o lucrare prin tehnica lipirii;
- Educarea spiritului de ordine si al acuratetii in realizarea lucrării.

OBIECTIVE:

- să denumească materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție (carton, animale de la fermă, obiecte de la fermă, lipici);
- să realizeze lucrarea utilizand tehnica lipirii;
- să aplice corect lipiciul și elementele ce trebuie lipite.
COMPORTAMENTE VIZATE:
- Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate;
- Integrează ajutorul primit pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți;
- Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi;
- Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice;
- Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, lucrul individual;
Mijloace didactice: modelul educatoarei, carton suport, figurine/siluete decupate, lipici, boxă audio, trofee.
Evaluare : individuală, frontală;

DURATA: 10-15 minute

BIBLIOGRAFIE
„Curriculum pentru educatie timpurie” - 2019
„Didactica activităților instructiv-educative pentru învățământul preprimar”-Editura Didactica Nova, Craiova -2005
Tătaru, L.; Glava. A.; Chiş, O. (coord.) (2014). Piramida cunoaşterii. Piteşti: Diamant.
Mătăsaru M., Chiriloaie M., Nedelci C., Pricopoaia V., Mătăsaru L., (2008) Proiectarea didactică în învățământul preșcolar,
STRATEGII
SECVENŢA DIDACTICE
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC Material EVALUA
DIDACTIC
Metode şi didactic / RE
Ă
procedee Mijloace de
învăţământ
Moment Se asigură condițiile necesare desfășurării optime a activității:
organizatoric
- aranjarea mobilierului
- pregătirea materialului didactic pentru activitate.

Captarea Prietenul nostru Azorel s-a rătăcit de la ferma și propune copiilor să îl ajute Conversaţia
atenţiei la realizarea noii activități. Acesta le-a pregătit copiilor câteva surprize pe
măsuțele de lucru., el dorește ca aceștia să realizeze prin lipire o nouă fermă.
Anunţarea Conversaţia
temei şi a Se anunţă tema activităţii ”Ferma mea” şi obiectivele pe înţelesul copiilor. La
obiectivelor final, fiecare copil va avea propria fermă și se va bucura de ea. Le vom așeza
una lângă cealaltă pentru a avea o producție cât mai mare.

Desfăşurarea Se intuiește materialul prezentat copiilor aflat pe măsuțe. Se prezintă copiilor Conversaţia
activităţii modelul, insistând asupra materialelor folosite, a lipiciului, a siluetelor de Explicatia lipici Frontală
lipit, asupra tehnicilor de lucru și ordinea efectuării lor.
carton contur Individuală
Demonstrarea tehnicii de lucru:
Educatoarea demonstrează copiilor modul prin care se realizează tema Explicația fermă
propusă.
Conversația animale
Vom aplica lipiciul pe fiecare siluetă a animalelor pe care dorim să le avem Demonstrația decupate
în fermă, pornind cu lipiciul din mijlocul acesteia spre margine, vom fi atenți
să nu depășim conturul. După aplicarea lipiciului pe toată suprafața
animalului, îl vom așeza pe șablonul din carton și îl vom presa cu ambele
mâini.”(vom avea în vedere criteriile de evaluare: corectitudinea, aspectul
modelul
estetic, gradul de finalitate, originalitatea)
Exercițiul educatoarei
- Exerctii de încălzire a mâinilor:
Evaluarea
“ Vântul bate neîncetat
performanței Vârful degetelor bat
Iar apoi le răsfirăm
Și la pian noi cântam
Lebedele-n jur privesc Frontală
Mâinile mi le rotesc
Morișca o învârtesc
Și la lucru eu pornesc’’ Individuală

Executarea temei de către copii: Explicatia


Voi reaminti copiilor cum trebuie să lucreze: îngrijit, curat și cu foarte multă Conversatia
atenție. Le voi da semnalul de începere a lucrării cunoscut și anume vom
aplauda împreuna, urmând să le urez ”Spor la lucru!”
Pe parcursul activității le voi asigura copiilor o atmosferă plăcută, oferindu-le Boxă audio Individuală
un fond muzical.
Voi supraveghea modul în care copiii execută sarcinile de lucru, iar daca
este nevoie, voi interveni cu explicații individuale sau colective.
Îi voi încuraja pe cei mai puțin abili și voi urmări ca toți copiii să-și ducă la
buna sfârșit munca. Voi anunța că se apropie timpul pentru finalizarea
Obținerea lucrărilor. Turul
feed-back- Galeriei
Se va face prin aprecieri verbale privind modul de realizare al temei. Fiecare
ului
copil își va arăta lucrarea și le vor analiza prin metoda „Turul Galeriei”. Voi
numi unu sau doi copii să precizeze ce lucrare îi place cel mai mult și ce
anume îi place la lucrarea aleasă. Toți copiii fi aplaudați.

Încheierea Se fac aprecieri globale și individuale cu privire la modul în care au lucrat și Conversaţia Trofee Frontala
activităţii s-au comportat copiii la activitate. Individuala
Pentru că astăzi au lucrat foarte frumos și au făcut-o atât de fericită pe oița,
aceasta le-a pregătit buburuzelor o surpriză. Fiecare copil va primi câte un
trofeu și o diplomă pentru cel mai bun fermier. De asemenea vor primi măști
sub formă de animăluțe.

S-ar putea să vă placă și