Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrare scrisă

la Limba și literatura română


TEXTUL 1 Se acordă 10 puncte din oficiu
,,Ce e cu biblioteca școlii de arată așa jalnic?! E limpede că pentru a ne potrivi noi,
generația asta de fixați pe ecrane, în statistici. Că doar auzim peste tot că suntem condamnați, e
vai de viitorul umanității, că nu mai citim nimic. Mai mult, prin țară cică ar fi enorm de mulți
analfabeți funcționali. Nu e cazul aici, prin faimosul liceu de pe Strada Plantelor, pe care se bat o
mulțime de absolvenți de gimnaziu. În ce ne privește pe cei din Reparabile Tempus, citim în cel
puțin trei, patru limbi și, ca să se-aleagă ceva de noi în viață, învățăm și-o groază de matematică.
De pildă, azi, după ce termin însemnarea asta, dau fuga la meditații. Iar n-am repetat destul
formulele, mă omoară proful.
Dar mai bine să mă întorc la bibliotecă. De când am venit prima oară în școală, mai
precis acum opt ani, sala asta este mereu în recondiționare, deși niciodată nu intră nimeni să
repare ceva înăuntru. Poate din cauza ușii mari, de metal, locul cu pricina mă înfricoșa. Mereu
când treceam pe coridorul din față parcă ... auzeam lucruri. Colegii îmi spuneau că exagerez, dar,
cum aveam o imaginație bogată și serile citeam tot felul de cărticele, eram convins că nu-i treabă
curată cu locul ăla.
Într-o după-amiază, la finele programului școlar, am observat că erau mai mulți elevi ca
de obicei, probabil și pentru că peste două zile începea vacanța de iarnă și se absenta la greu. Am
trecut pe lângă ușă, ca de obicei, numai că de data asta am început să aud ceva. Și nu doar să aud,
ci și să văd și să miros. De după ușă se împrăștia un parfum de leagăn vechi de șapte ani, dar care
arăta ca nou, fiind întreținut foarte bine. M-am apropiat de clanță, ca să-mi confirm că miroase a
diluant, și-am înghețat pe dată: pe lângă tocul ușii răzbăteau raze în toate culorile. Ba chiar am
auzit și sunete limpezi, cum ar fi râsete, urlete sau pur și simplu zeci de conversații suprapuse.
Când a izbucnit un șuierat de locomotivă, am fost sigur că prin tăblie o să iasă un tren. De frică,
am sărit într-o parte.
Acum, când recitesc aceste rânduri, chiar sună de parcă aș fi fost excedat de propria
imaginație. Dar eu știu exact ce-am văzut, ce-am auzit și ce-am mirosit. De aceea, am fost
extrem de surprins când, acum vreo săptămână, am reușit să arunc înăuntru o privire scurtă, când
o femeie de serviciu ieșea cu două scaune de-acolo. Pe jos, aruncate grămezi, nu erau
decât...ghiciți ce! Cărți, firește. La asta pot spune că nu m-am așteptat. Cărți? Hai să fim serioși!
Ce naiba ar căuta cărțile într-o bibliotecă de-asta? M-am plimbat puțin pe-acolo, femeia de
serviciu se depărtase ușor, cotise chiar spre secretariat, așa că, nespus de curios, am vrut să văd
ce-i cu toate mirosurile, sunetele și luminile alea. Ciudat, dispăruseră. M-am furișat pe ușă și m-
am lipit de perete. Era un întuneric de ți se zbârlea părul pe brațe, noroc că se mai vedea câte
ceva prin dreptunghiul ușii. Vă dați seama că mi-a sărit inima din piept, când am auzit vocile. Nu
una, ci două. Nu veneau de sus, ci, dimpotrivă, de undeva de jos. Dar cum aveau ecou se
înțelegeau foarte ușor. ”
(Robert Ersten, Cum am supraviețuit clasei a VIII-a)
excedat=copleșit, întrecut, peste limitele normale.
TEXTUL 2
,,Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, cu sediul pe str. Mircea cel Bătrân,
nr. 104 A și  Asociația „Creative Life” organizează Joi, 30 septembrie 2021 și Vineri, 01
octombrie 2021, orele 16.30-19.30, în holul central al Bibliotecii, evenimentul „Biblioteca
Vie”, în care vă veți întâlni cu „cărți vii”, adică povestitori care se deschid publicului cu propria
lor experiență de viață, asemeni unei cărți care-și desfășoară povestea.
„Biblioteca Vie” își propune sa promoveze respectul pentru drepturile omului și
demnitatea umană, să atragă atenția asupra diversității umane, cu formele ei de sensibilitate, să
stimuleze dialogul și să ne facă mai receptivi la dificultățile pe care o parte dintre semenii noștri
le întâmpină în contextul societății actuale.
Astfel, cărțile sunt oameni care se confruntă cu prejudecăți, stereotipuri identitare,
etichetări infamante sau depreciative (de gen, de vârstă, de educație, de meserie, de etnie, de
religie etc.) și care ar putea fi victime ale discriminării sau excluderii sociale. Fiecare dintre ei
are o poveste de spus.
Cititorul este ascultătorul care trăiește o experiență unică de învățare de la aproapele său.
Totodată, cititorul din cadrul unei Biblioteci Vii este o persoană dispusă să confrunte atât
prejudecățile celorlalți, cât și pe ale sale. (…)
Ele vă invită la dialog și să le cunoașteți poveștile care se ascund în paginile lor.
Evenimentul va fi prezentat de Giulia Bizau și Andrei Șeitan.
Biblioteca Vie face parte dintr-o serie de evenimente artistice și culturale din cadrul
proiectului „Open Doors Youth Center”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul
European Solidarity Corps.”
(https://atacdeconstanta.com/biblioteca-vie-eveniment-inedit-la-biblioteca-judeteana-ioan-
n-roman-constanta/)

1. Transcrie, din textul 2, doi termeni din câmpul lexical al bibliotecii. 2 puncte

2. Încercuiește varianta corectă: 2 puncte


Când intră în încăpere, băiatul descoperă:
a)un leagăn vechi de șapte ani;
b)cărți frumos aranjate pe rafturi;
c)întuneric;
d)raze în toate culorile
3. Încercuiește varianta corectă: 2 puncte
Elevii de la liceul de pe Strada Plantelor:
a)merg la meditații după ore;
b)sunt slab pregătiți la matematică;
c)împrumută des cărți de la bibliotecă;
d) vorbesc peste patru limbi străine.

4.Încercuiește varianta corectă: 2 puncte


,,Cărțile vii” sunt:
a)cărți în format electronic;
b)actori care citesc din cărți în fața unui public;
c)oameni care prezintă publicului propria experiență de viață;
d)Cititori care povestesc ce au citit.

5. Notează x în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea


acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte
Enunțul Corect Incorect
După renovare, biblioteca școlii este foarte modernă.
Înainte cu trei zile de vacanța intersemestrială, elevii absentează foarte
mult.
Când intră în bibliotecă, elevul aude voci.
Evenimentul de la biblioteca din Constanța îi are ca invitați pe Giulia
Bizau și Andrei Șeitan.
,,Biblioteca vie” îi susține pe cei care sunt discriminați.
Proiectul ,,Open Doors Youth Center” este finanțat de Uniunea
Europeană

6.Precizează, în două-trei enunțuri, o trăsătură morală a personajului-narrator, identificată în


fragmentul de mai jos, și mijlocul de caracterizare, ilustrându-l cu o secvență:
,, Mereu când treceam pe coridorul din față parcă ... auzeam lucruri. Colegii îmi spuneau că
exagerez, dar, cum aveam o imaginație bogată și serile citeam tot felul de cărticele, eram convins
că nu-i treabă curată cu locul ăla.” 6 puncte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.Prezintă, în 30-70 de cuvinte, o temă comună celor două texte, valorificând câte un element de
conținut. 6 puncte

8. Crezi că adolescenții din ziua de azi mai sunt atrași de lectură? Motivează-ți răspunsul, în 50-
100 de cuvinte, valorificând textul 1. 6 puncte

9. Asociază fragmentul din ,,Cum am supraviețuit clasei a VIII-a” de Robert Ersten cu un alt text
literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50-100 de cuvinte, o
valoare culturală comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text. 6 puncte
B.

1. Sunt despărțite corect ambele cuvinte din seria: 2 puncte


a)fun-cți-o-nali, îm-prăș-tia
b)func-ți-o-nali, îm-pră-ști-a
c)func-ți-o-nali, îm-prăș-ti-a
d)fun-cți-o-nali, îm-pră-ști-a

2.Seria care conține doar cuvinte derivate este: 2 puncte


a)mulțime, niciodată;
b)programului, răzbăteau;
c)pe lângă, (am)înghețat;
d)umanității, recitesc.

3.Locuțiunea ,,din cauza” este corect utilizată în enunțul: 2 puncte


a)S-a bucurat din cauza premiului câștigat.
b)Prietenia s-a stins din cauza neînțelegerilor.
c)Mihai nu s-a supărat din cauza cunoscută de voi.
d) Am ieșit la alergat în parc, din cauza vremii plăcute.

4.Sinonimele potrivite pentru cuvintele subliniate în fragmentul: ,, De după ușă se împrăștia un


parfum de leagăn vechi de șapte ani, dar care arăta ca nou, fiind întreținut foarte bine.” 2 puncte
a) mireasmă, neglijat;
b)miros, îngrijit;
c)aromă, apărat;
d)atmosferă, ocrotit.

5. Transcrie, din fragmentul următor, trei predicate, precizându-le felul: ,,Pe jos, aruncate
grămezi, nu erau decât...ghiciți ce! Cărți, firește. La asta pot spune că nu m-am așteptat.”6 puncte
6.Transformă constucția pasivă din enunțul următor într-o construcție activă: ,,Evenimentul va fi
prezentat de Giulia Bizau și Andrei Șeitan.” 6 puncte

7. Formulează un îndemn la lectură adresat elevilor, sub forma unei fraze alcătuite din două
propoziții, dintre care una să conțină un predicat nominal. 6 puncte

8.Enunțul următor reprezintă impresia unui copil despre lectura Capra cea bună, lupul cel rău,
iedul cel mic și cumătra caprei, de Matei Vișniec. 6 puncte
Rescrie-l, corectând greșelile de orice natură!

Uni oameni din aceea piesă sunt prea asprii cu ce-i vinovați, ne știind că fapta rea a altuia și
firea întunecată este greu de îndreptat prin simpla pedeapsă.

Subiectul al II-lea (20 de puncte)

Te numești Ionuț/ Ioana. Imaginează-ți că ai participat, împreună cu clasa ta, la o


activitate de promovare a lecturii, în cadrul bibliotecii din școala ta și ai avut parte de o
experiență inedită. Redactează o notă de jurnal, de minimum 150 de cuvinte, care să cuprindă
prezentarea unei emoții/ a unui sentiment din timpul acestei activități. Vei insera o secvență
narativă, una descriptivă și una dialogată. Data redactării jurnalului este 26 noiembrie 2021.

S-ar putea să vă placă și