Sunteți pe pagina 1din 5

Top zece cele mai importante

personalități din istoria Chinei


care nu au fost împărați
Cu o istorie milenară, China a avut parte de multe personalități care i-au
influențat evoluția.

China a atras mereu atenția exploratorilor și curioșilor din toate pă rțile lumii,
uneori aceștia erau interesați de cultura acesteia, dar adesea și de resursele naturale
din această parte a lumii.

Cu o istorie care se întinde pe mii de ani, China a dat naștere unui numă r mare de
personalități, și nu vorbim aici de împă rați, care și-au pus amprenta asupra culturii
și filosofiei sale, dar și a lumii întregi.

Astfel, Ancient History a creat o listă cu zece cele mai importante figuri din istoria
Chinei, dar care nu s-au aflat pe tronul acesteia.

10. Tao Yuanming


Tao Yuanming a fost un vechi poet chinez. Locuia într-o că suță mică din mediul
rural și își petrecea timpul bând vin și scriind. El a descris această viață rurală în
poeziile sale și, deși poemele sale au fost recunoscute și iubite de mulți, el a fost
un om care a că utat singură tatea și nu a interacționat prea mult cu alți oameni.

Poeziile sale descriu tradițiile oamenilor din mediul rural atât de frumos și de idilic
încât contemporanii își doreau să locuiască acolo, seduși de limbajul și stilul să u
de a scrie. Scrierea sa a fost profundă și a ară tat o înțelegere atât de clară a vieții,
încât multor oameni nu le-a venit să creadă că este un simplu fermier. Scrierea sa a
fost, de asemenea, foarte admirată de poeții contemporani din acea vreme, iar
artiștii au fost inspirați de dedicarea sa pentru munca sa și au creat picturi și
sculpturi care să -l reprezinte.
9. Cao Zhi
Cao Zhi a fost un fiu al conducă torului Cao Cao din perioada celor trei regate. Era
egoist și egocentric și dorea să -i urmeze tată lui să u, dar o luptă de putere cu fratele
să u s-a încheiat cu înfrângere și i s-a refuzat orice poziție politică .

El a fost cunoscut pentru stilul să u unic de scriere care a mers la ră dă cina culturii
chineze, dar opera sa a fost foarte diferită și distinctă de ceilalți poeți chinezi.
Poezia sa era de genul romantic și, deși conținea doar cinci caractere fiecare,
poeziile transmit o profunzime semnificativă . Stilul să u de scriere a devenit mai
melancolic după moartea tată lui să u.

8. Liu Xiang
Liu Xiang a fost politician, istoric, scriitor și membru al dinastiei Han de Vest. El a
fost închis în mai multe rânduri, odată pentru că a afirmat că cutremurele au fost
un eveniment natural care a fost împotriva credințelor împă ratului aflat atunci la
conducere și, din nou, pentru rolul să u într-un complot de limitare a puterii
femeilor din familia împă ratului.

A adus o contribuție imensă în domeniul literaturii, cunoscând bine limba chineză ,


poeziile și scrierile sale erau foarte populare în rândul oamenilor.

7. Li Si
Li Si a fost un politician, scriitor și caligraf chinez din dinastia Qin și a fost prim-
ministru înainte de a complota pentru ră sturnarea monarhiei. Pentru aceasta, a fost
închis și ucis, o soartă care a avut un impact asupra urmă toarelor trei generații ale
familiei sale.

El credea cu tă rie că oamenii ar trebui să -și urmeze inimile și să nu cedeze


normelor impuse. Se crede că a avut o mare influență asupra armatei și a fost
responsabil pentru standardizarea monedei chinezești, pentru a o face mai stabilă .
De asemenea, a încercat să îmbună tă țească limba chineză .
6. Wang Chong
Wang Chong a fost un astronom, meteorolog și filosof chinez din dinastia Han. Era
un raționalist și nu credea în filosofia practicată în China la acea vreme. Deși
provenea dintr-o familie să racă asta nu l-a împiedicat să citească și să învețe,
accentul fiind întotdeauna pe explicarea lucrurilor din punct de vedere științific,
fă ră apelul la superstiții. El a prezentat o explicație materialistă pentru începutul
universului și a existenței umane, care a fost foarte neobișnuită pentru acea vreme.

A fost inspector și oficial guvernamental, dar nu a ră mas mult timp în aceste


posturi din cauza credințelor sale. Wang Chong a fost foarte popular deoarece avea
un mod de gândire proaspă t și neconvențional pentru vremurile în care a tră it.

5. Mozi
Mozi a fost un filosof chinez, iar învăță turile sale s-au concentrat pe auto-reflecție
și înțelegere de sine. Deși practica confucianismul, s-a opus și acestuia și credea
că o astfel de învățare va reprezenta un obstacol în viață oamenilor și le va scă dea
productivitatea gândirii.

El a fondat școala mohismului în opoziție cu confucianismul, adepții să i urmând în


schimb învă ță turile religioase tradiționale. Ei credeau că oamenii ar trebui să aibă
o etică bună și să practice relații să nă toase între ei, deoarece Mozi era un
admirator al relațiilor simple pe care oamenii le-au avut în trecut.

4. Gongsun Long
A fost un logician care a scris numeroase eseuri despre paradoxuri. Aceste eseuri
constau din aproximativ 300 de caractere fiecare, dar aveau o semnificație
profundă și ofereau multe lecții utile, după cum explică filosofii care i-au
interpretat opera.

Se știu foarte puțin despre realiză rile sale, deoarece multe dintre documentele sale
au fost pierdute și doar șase din cele paisprezece poezii ale au fost gă site. Una
dintre celebrele sale poezii a dat ideea că un cal alb este diferit de clanul să u și,
prin urmare, nu este un cal normal. Poeziile sale nu au oferit nicio concluzie asupra
paradoxurilor pe care le-a prezentat și au fost bine primite de mulți filozofi, cu
toate acestea, Gongsun Long a fost salutat ca fiind cel mai sofisticat gânditor din
toate timpurile.

3. Zu Chongzi
Zu Chongzhi era cunoscut pentru precizia sa în calcule, înțelegerea sa a
matematicii și astronomiei. El provenea dintr-o familie de astronomi și probabil că
aici a început interesul să u, deoarece bunicul i-a învă țat toate abilită țile sale
astronomice și matematice. Familia sa slujise regelui de mulți ani, astronomii
având un rol important la curte, deoarece se credea că regele primea ordinele sale
din cer.

El a fost primul care a introdus calendarul Daming care stabilea sarcinile pe care
regele trebuia să le realizeze de-a lungul unui an. Calendarul a fost foarte precis și
a funcționat pentru o perioadă lungă de timp. El a calculat cu exactitate numă rul
de zile dintr-un an și a putut să spună cu precizie chiar și orele unei zile.

2. Zhang Heng
Zhang Heng a tră it în timpul dinastiei Han și a fost expert în domenii precum
astronomia, matematica sau hidraulica. Zhang nu era dintr-o familie regală , dar a
fost învățat bazele confucianismului și după ce s-a educat în diverse domenii a
servit ca astronom șef și mai târziu ca însoțitor de palat la curtea imperială . Deși a
avut ocazia să lucreze la un nivel superior, a refuzat să accepte posturile, susținând
că nu este suficient de ambițios.

De asemenea, a contribuit la domeniul literaturii scriind numeroase poezii și


povești, un obicei pe care l-a dezvoltat în timp ce lucra la curte, având acces la
multe că rți și mari opere de literatură .

1. Gan De
Gan De a fost astrolog și astronom, el studiat planeta Jupiter și cele patru luni ale
sale cu mult înainte ca Galileo să le vadă prin telescop. Această reușită a avut loc
în 364 înaintea erei noastre, când nu existau telescoape sau tehnologii care să -l
ajute, ceea ce ne-a condus la concluzia că el trebuie să fi observat-o cu ochiul liber.
În timp ce îl observ planeta Jupiter, a observat că lângă ea era o stea roșie. Aceasta
a fost o descoperire foarte neobișnuită , deoarece lunile lui Jupiter au fost
întotdeauna ascunse în spatele planetei, iar culorile lor sunt de obicei foarte slabe.
Gan De și-a înregistrat observațiile în că rți bazate pe astrologie astronomică .