Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI STIINTEI

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CALARASI


ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 CASCIOARELE
Judeţul Călăraşi, cod 917020
Telefon/ fax:0242/ 525027
e- mail : scoalacascioarelecalarasi@yahoo.com

PORTOFOLIUL CEAC
2015-2016

◄ Organigrama şcolii 2015-2016;


◄ Decizia de constituire şi componenţa CEAC;
◄ Decizia privind numirea responsabilului CEAC;
◄ Regulamentul de organizare şi functionare a CEAC 2015-2016;
◄ Subcomisiile CEAC;
◄ Atribuţiile membrilor;
◄ Planul operaţional al CEAC 2015-2016;
◄ Calendarul activităţilor CEAC 2015-2016;
◄ Legislaţia specifică;
◄ Ghidul de autoevaluare;
◄ Instrumente de evaluare şi monitorizare;
◄ Dosarul cu chestionarele aplicate cadrelor didactice, elevilor şi părintilor;
◄ Dosarul cu fişele de observare a lecţiilor;
◄ Procesele verbale ale şedinţelor comisiei;
◄ Dosarul cu rapoarte:
• RAEI 2013-2014;
• RAEI 2014-2015
• Planul de îmbunătăţire 2015-2016;
• Rapoarte de monitorizare;
◄ Documente diverse;
◄ Dosarul cu statistici;
◄ Strategia privind asigurarea calităţii;
◄ Documentele Sistemului de Management al Calităţii.
◄CV Europass – Responsabilul CEAC