Sunteți pe pagina 1din 12

BORDEROU DE EVIDENȚĂ A PLĂȚILOR SALARIALE

Nr. Codul Salariul de


Numele, prenumele Prima Îndemnizația
ord. funcției funcție

1 Bargan Adriana F007 2,840.00 lei 284.00 lei - lei


2 Mardari Dorina F008 2,300.00 lei 230.00 lei - lei
3 Masliuc Doina F002 11,280.00 lei - lei - lei
4 Scripnic Cristian F005 4,680.00 lei - lei - lei
5 Bocan Lilia F006 3,520.00 lei - lei 500.00 lei
6 Ciocîrlan Beatrice F006 3,860.00 lei - lei 500.00 lei
7 Cropacev Nina F004 5,820.00 lei - lei - lei
8 Chicu Elena F003 8,020.00 lei - lei - lei
9 Luncașu Diana F007 2,970.00 lei 297.00 lei - lei
10 Vengherov Denis F009 2,100.00 lei 210.00 lei - lei
11 Andriuță Marian F003 7,600.00 lei - lei - lei
12 Ciocîrlan Dennis F005 4,950.00 lei - lei - lei
13 Bobeica Daniela F003 9,120.00 lei - lei - lei
14 Ilovan Alexandru F004 3,000.00 lei - lei - lei
15 Solcan Laurențiu F006 6,900.00 lei - lei 500.00 lei
16 Puiu Valentina F001 12,250.00 lei - lei - lei
TOTAL 91,210.00 lei 1,021.00 lei 1,500.00 lei
SALARIALE
Salariul Impozitul pe
impozitabil venit

3,124.00 lei 374.88 lei


2,530.00 lei 303.60 lei
11,280.00 lei 1,353.60 lei
4,680.00 lei 561.60 lei
4,020.00 lei 482.40 lei
4,360.00 lei 523.20 lei
5,820.00 lei 698.40 lei
8,020.00 lei 962.40 lei
3,267.00 lei 392.04 lei
2,310.00 lei 277.20 lei
7,600.00 lei 912.00 lei
4,950.00 lei 594.00 lei
9,120.00 lei 1,094.40 lei
3,000.00 lei 360.00 lei
7,400.00 lei 888.00 lei
12,250.00 lei 1,470.00 lei
93,731.00 lei 11,247.72 lei
BORDEROU DE EVIDENȚĂ A PLĂȚILOR SALARIALE
Nr. Codul Salariul de
Numele, prenumele Prima Îndemnizația
ord. funcției funcție

10 Vengherov Denis F009 2,100.00 lei 210.00 lei - lei


2 Mardari Dorina F008 2,300.00 lei 230.00 lei - lei
1 Bargan Adriana F007 2,840.00 lei 284.00 lei - lei
9 Luncașu Diana F007 2,970.00 lei 297.00 lei - lei
5 Bocan Lilia F006 3,520.00 lei - lei 500.00 lei
6 Ciocîrlan Beatrice F006 3,860.00 lei - lei 500.00 lei
15 Solcan Laurențiu F006 6,900.00 lei - lei 500.00 lei
4 Scripnic Cristian F005 4,680.00 lei - lei - lei
12 Ciocîrlan Dennis F005 4,950.00 lei - lei - lei
7 Cropacev Nina F004 5,820.00 lei - lei - lei
14 Ilovan Alexandru F004 3,000.00 lei - lei - lei
8 Chicu Elena F003 8,020.00 lei - lei - lei
11 Andriuță Marian F003 7,600.00 lei - lei - lei
13 Bobeica Daniela F003 9,120.00 lei - lei - lei
3 Masliuc Doina F002 11,280.00 lei - lei - lei
16 Puiu Valentina F001 12,250.00 lei - lei - lei
TOTAL
SALARIALE
Salariul Impozitul pe
impozitabil venit

2,310.00 lei 277.20 lei


2,530.00 lei 303.60 lei
3,124.00 lei 374.88 lei
3,267.00 lei 392.04 lei
4,020.00 lei 482.40 lei
4,360.00 lei 523.20 lei
7,400.00 lei 888.00 lei
4,680.00 lei 561.60 lei
4,950.00 lei 594.00 lei
5,820.00 lei 698.40 lei
3,000.00 lei 360.00 lei
8,020.00 lei 962.40 lei
7,600.00 lei 912.00 lei
9,120.00 lei 1,094.40 lei
11,280.00 lei 1,353.60 lei
12,250.00 lei 1,470.00 lei
BORDEROU DE EVIDENȚĂ A PLĂȚILOR SALARIALE
Nr. Codul Salariul de
Numele, prenumele Prima Îndemnizația
ord. funcției funcție

3 Masliuc Doina F002 11,280.00 lei - lei - lei


5 Bocan Lilia F006 3,520.00 lei - lei 500.00 lei
6 Ciocîrlan Beatrice F006 3,860.00 lei - lei 500.00 lei
7 Cropacev Nina F004 5,820.00 lei - lei - lei
14 Ilovan Alexandru F004 3,000.00 lei - lei - lei
15 Solcan Laurențiu F006 6,900.00 lei - lei 500.00 lei
SALARIALE
Salariul Impozitul pe
impozitabil venit

11,280.00 lei 1,353.60 lei


4,020.00 lei 482.40 lei
4,360.00 lei 523.20 lei
5,820.00 lei 698.40 lei
3,000.00 lei 360.00 lei
7,400.00 lei 888.00 lei
BORDEROU DE EVIDENȚĂ A PLĂȚILOR SALARIALE
Nr. Codul Salariul de
Numele, prenumele Prima Îndemnizația
ord. funcției funcție

1 Bargan Adriana F007 2,840.00 lei 284.00 lei - lei


2 Mardari Dorina F008 2,300.00 lei 230.00 lei - lei
3 Masliuc Doina F002 11,280.00 lei - lei - lei
4 Scripnic Cristian F005 4,680.00 lei - lei - lei
5 Bocan Lilia F006 3,520.00 lei - lei 500.00 lei
6 Ciocîrlan Beatrice F006 3,860.00 lei - lei 500.00 lei
7 Cropacev Nina F004 5,820.00 lei - lei - lei
8 Chicu Elena F003 8,020.00 lei - lei - lei
9 Luncașu Diana F007 2,970.00 lei 297.00 lei - lei
10 Vengherov Denis F009 2,100.00 lei 210.00 lei - lei
11 Andriuță Marian F003 7,600.00 lei - lei - lei
12 Ciocîrlan Dennis F005 4,950.00 lei - lei - lei
13 Bobeica Daniela F003 9,120.00 lei - lei - lei
14 Ilovan Alexandru F004 3,000.00 lei - lei - lei
15 Solcan Laurențiu F006 6,900.00 lei - lei 500.00 lei
16 Puiu Valentina F001 12,250.00 lei - lei - lei
TOTAL
SALARIALE
Salariul Impozitul pe
impozitabil venit

3,124.00 lei 374.88 lei


2,530.00 lei 303.60 lei
11,280.00 lei 1,353.60 lei
4,680.00 lei 561.60 lei
4,020.00 lei 482.40 lei
4,360.00 lei 523.20 lei
5,820.00 lei 698.40 lei
8,020.00 lei 962.40 lei
3,267.00 lei 392.04 lei
2,310.00 lei 277.20 lei
7,600.00 lei 912.00 lei
4,950.00 lei 594.00 lei
9,120.00 lei 1,094.40 lei
3,000.00 lei 360.00 lei
7,400.00 lei 888.00 lei
12,250.00 lei 1,470.00 lei
Salariul de funcție și impozitabil

12 000.00 lei

10 000.00 lei

8 000.00 lei

6 000.00 lei

4 000.00 lei

2 000.00 lei

- lei
na na ina tian ilia rice ina ena ana enis rian nis iela dru
ia ori N El Di en an
r Do is L at D a an
Ad ri D uc c Cr can Be cev icu șu rov ță M n D a D lex au
n a i a a a L
rg
a d l
ar Mas ripn
i Bo îrlan rop Ch unc ghe riu cîrl eic an A an
a L en An d b l c Pu
B M Sc oc C
Ci
o v
Bo Ilo So
Ci V

Salariul de funcție Salariul impozitabil


i impozitabil

a is n is a u u a
i an en aria nn niel ndr enți ntin
D D e a r
u ov ă M n D a Da lex au al
e
e r u ț l a i c A L V
h ri îr e n an u i u
n g n d io c o b o v a o l c P
A C B Il S

riul impozitabil
Impozitul pe venit

Puiu Valentina;
Bargan Adriana; 374.88 lei
1,470.00 lei Mas
Mardari Dorina
Solcan Laurențiu; 1,3
888.00 lei
Ilovan Alexandru;
360.00 lei

Bobeica Daniela;
1,094.40 lei

Ciocîrlan Dennis; 594.00


lei
Andriuță Marian; Chicu Ele
Vengherov Denis; 277.20 lei
912.00 lei Luncașu Diana;962.40
392.04
ozitul pe venit

na; 374.88 lei


Masliuc
Mardari Dorina; Doina;lei
303.60
1,353.60 lei
Scripnic Cristian; 561.60
lei
Bocan Lilia;
482.40 lei

Ciocîrlan Beatrice;
523.20 lei
Cropacev Nina; 698.40
lei
Chicu Elena;
lei Luncașu Diana;962.40
392.04leilei