Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE CONCEDIU DE ODIHNĂ

Subsemnatul/a .......................................................................................................angajat/a al/a


.......................................................................în funcția de .....................................vă rog să-mi aprobați
efectuarea unui număr de ....................zile de concediu de odihnă aferent anului ...............în perioada
...............................

Data Semnătura

CERERE CONCEDIU DE ODIHNĂ

Subsemnatul/a .......................................................................................................angajat/a al/a


.......................................................................în funcția de .....................................vă rog să-mi aprobați
efectuarea unui număr de ....................zile de concediu de odihnă aferent anului ...............în perioada
...............................

Data Semnătura

S-ar putea să vă placă și