Sunteți pe pagina 1din 25

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA PREGĂTITOARE – Semestrul I
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin “Pro Deo”
Anul scolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. Activitati pe săptămână: 2

Competenţe Număr de lecţii


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna Observaţii
specifice alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 Formații de adunare: în cerc, în semicerc, în linie În 5 lecţii au
Formaţii de 1-3
pe un rând caracter principal
adunare si de
 Formaţii de deplasare: în cerc, în
deplasare permanent permanent
Elemente de coloană câte unul
1.2 organizare a  drepți În 3 lecţii au
1-2
3.1. activităţilor Poziţii  pe loc repaus caracter principal
motrice  șezând permanent permanent
În 3 lecţii au
 întoarcere prin săritură la stânga 1-2
Întoarceri caracter principal
 întoarcere prin săritură la dreapta
permanent permanent
Elemente ale Influențarea  Exerciţii pentru membrele superioare În 6 lecţii au
1.2.  Exerciţii pentru trunchi 4-6
dezvoltării selectivă a caracter principal
1.3. fizice aparatului  Exerciţii pentru membrele inferioare
1.4. armonioase locomotor  Exerciţii pentru cap şi gât permanent permanent
Viteza de reacţie şi de execuţie a mişcărilor
singulare, la semnale acustice, vizuale şi tactile
Viteza - Viteza de deplasare pe distanţe scurte (10-15m) 8 8-11
Capacităţi - Viteza de execuţie a unor mişcări repetate şi
motrice cunoscute
1.2.  Forţa dinamică a membrelor inferioare, a
1.3. Forţa 6 12-14
spatelui şi a abdomenului
1.4. Rezistența  Dezvoltarea rezistente la eforturi aerobe 8 4-7
2.1. Deplasări în echilibru pe banca de
2.2. Echilibru 6 15-17
gimnastică
2.3.
Tracţiuni pe banca de gimnastică, cu
3.1. Tracţiune 6 15-17
ajutorul braţelor şi picioarelor
3.2.
Deprinderi Târâre  Târâre pe genunchi şi coate 6 15-17
3.3.
motrice Manevrarea  Manevrarea obiectelor (mingi de tenis, volei,
6 15-17
obiectelor fotbal etc.)
Specifice Specifice atletismului: startul de sus, alergarea de
5 1-3
atletismului viteză
Ştafete simple şi Stafete
jocuri dinamice Jocuri dinamice permanent permanent
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA PREGATITOARE – Semestrul al II- lea

Număr de
Măsuri de
Obiective de referinţă Unitatea de învăţare Conţinuturi lecţii Săptămâna
reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Viteza de reacţie şi de execuţie a
1.2. mişcărilor singulare, la semnale
1.3. acustice, vizuale şi tactile
1.4. Viteza - Viteza de deplasare pe distanţe 8 8-11
2.1. scurte (10-15m)
Capacităţi
2.2. - Viteza de execuţie a unor mişcări
motrice
2.3.  repetate şi cunoscute
3.1.
 Forţa dinamică a membrelor inferioare, a
3.2. Forţa 6 1-3
spatelui şi a abdomenului
3.3.
Rezistenţa  Dezvoltarea rezistente la eforturi aerobe 6 4-6
Aruncări şi Prindere cu două mâini la piept, din
6 16-18
1.2./1.3./1.4. prinderi  autoaruncări şi de la partener

2.1./2.2./2.3. Deprinderi Specifice Specifice atletismului: startul de sus,


3.1./3.2./3.3. motrice 6 13-15
atletismului alergarea de viteză
Specifice jocurilor Unu-două procedee de prindere şi pasare a 7-11,
26
sportive mingii 13-20
Ştafete simple şi -Stafete permanent permanent
jocuri dinamice -jocuri dinamice
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA I – Semestrul I

Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creștin “Pro Deo”


Anul scolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. Activități pe săptămână: 2

Număr de lecţii
Competenţe specifice Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna Observaţii
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 Complex de dezvoltare fizică care să În 6 lecții au
Elemente ale caracter 4-6
1.2. Complexul de cuprindă exercitii pentru membrele
dezvoltării
1.3. dezvoltare superioare și inferioare, trunchi, cap, principal
fizice
1.4. fizică gât permanent permanent
armonioase
 EVALUARE SUMATIVĂ
1.1.  viteza de reacţie la stimuli vizuali,
1.2. auditivi şi tactili
1.3.  viteza de execuţie în acţiuni motrice
1.4. Viteza 8 8-11
singulare
2.1. Capacităţi  viteza de deplasare pe direcţie
2.2. motrice rectilinie
2.3.  coordonarea acţiunilor motrice
3.1. Îndemânarea 6 4-6
realizate individual
3.2.
3.3. Forţa  Forţa dinamică segmentară 6 12-14
Specifice Alergarea de viteză cu start din picioare
5 1-3
1.1. atletismului  EVALUARE SUMATIVĂ
1.2.  Specifice gimnasticii acrobatice:
1.3. cumpănă pe un genunchi;
Deprinderi
1.4. semisfoara; podul de jos; rulare:
motrice Specifice
2.1. laterală, dorsală, pe piept şi abdomen; 12 12-17
specifice gimnasticii
2.2. rostogolire înainte din ghemuit în
disciplinelor
2.3. ghemuit
sportive
3.1.  EVALUARE SUMATIVĂ
3.2. Specifice
3.3. Jocuri dinamice şi pregătitoare,
jocurilor 21 1-11
specifice jocului sportiv, minibaschet
sportive
 alergare de viteză cu start de sus
 memorare – execuţie complex de
EVALUARE dezvoltare fizică – cu exerciţii libere 4 3, 6, 14, 17
 calitatea motrică forța
 gimnastică acrobatică
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA I – Semestrul al II-lea

Număr de
Competențe specifice Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna Observaţii
lecţii alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Capacităţi  viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi
1.2. motrice şi tactili
1.2. Viteza  viteza de execuţie în acţiuni motrice 6 29-31
1.3. singulare
1.4.  viteza de deplasare pe direcţie rectilinie
2.1. Îndemânarea  coordonarea acţiunilor motrice realizate 8 18-21
2.2. individual
2.3.
 EVALUARE FORMATIVĂ
Rezistența  Rezistența generală la eforturi aerobe 8 22-25
3.1., 3.2., 3.3.
Deplasări în echilibru pe banca de
Echilibru gimnastică, cu purtare şi păşire 8 18-21
1.1. peste obiecte
1.2. Căţărare- Căţărarea – coborârea: la scara
1.3. 8 18-21
coborâre  fixă, pe plan înclinat
1.4. Escaladarea: prin apucare, sprijin
Deprinderi de Escaladare 8 18-21
2.1.
locomoţie  şi păşire pe obstacol
2.2.
Tracţiunea: pe banca de
2.3. Tracţiune 8 18-21
 gimnastică, pe perechi
3.1.
3.2. Târâre  Târârea: pe genunchi şi pe coate 8 18-21
3.3. Ştafete şi  Ştafete şi parcursuri applicative conţinând
parcursuri deprinderile de locomoţie, de manipulare 8 18-21
aplicative şi de stabilitate formate
1.2. Specifice  aruncarea mingii de oină de pe loc, la
Deprinderi 6 32-34
1.2. atletismului distanţă
motrice
1.3.
specifice Specifice
1.4. Jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice 22-25,
disciplinelor jocurilor 24
2.1., 2.2., 2.3. jocului sportiv, minifotbal 27-34
sportive sportive
3.1., 3.2., 3.3.
 îndemănare
 rezistență
Specifice atletismului
EVALUARE 4 21, 25, 34
 aruncarea mingii de oina de pe loc
(formativă)
Joc sportiv
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a II- a – Semestrul I
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Crestin “ProDeo”
Anul scolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. Activitati pesăptămână: 2
Număr de
Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinuturi lecţii Săptămâna Observaţii
specifice
alocate
Complexul  Complex de dezvoltare fizică care să cuprindă exercitii În 6 lecții
Elemente ale
1.1., 1.2., de dezvoltare pentru membrele superioare și inferioare, trunchi, cap, gât au caracter 4-6
dezvoltării fizice
1.3., 1.4. fizică  EVALUARE SUMATIVĂ principal
armonioase
1.1., 1.2.  Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili
1.3., 1.4. Viteza
 Viteza de execuţie în acţiuni motrice singular 8 8-11
2.1., 2.2.,  Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie
Capacităţi motrice
2.3. Îndemânarea  coordonarea acţiunilor motrice realizate individual 6 4-6
3.1., 3.2.
3.3. Forţa  Forţa dinamică segmentară 6 12-14
1.1. Specifice
 Alergarea de viteză (evaluare sumativă) 5 1-3
1.2. atletismului
1.3.  Specifice gimnasticii acrobatice: cumpănă pe un genunchi;
1.4. Deprinderi motrice Specifice
semisfoara; podul de jos; rulare:laterală, dorsală, pe piept şi 12 12-17
2.1. Specific disciplinelor gimnasticii
abdomen; rostogolire înainte din ghemuit înghemuit
2.2. sportive
2.3. Specifice
Jocuri dinamice şi pregătitoare, specific jocului sportiv, 1-6
3.1./3.2./3.3 jocurilor 21
minifotbal, minibaschet 8-11
. sportive
 alergare de viteză
 memorare – execuţie complex de dezvoltare fizică – cu
3, 6, 14,
EVALUARE exerciţii libere 4
17
 calitatea motrică forța
 gimnastică acrobatică
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a II- a – Semestrul al II-lea
Obiective de Număr de lecţii
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna Observaţii
referinţă alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Capacităţi motrice Viteza  viteza de reacţie la stimuli vizuali, 6 29-31
1.2. auditivi şi tactili
1.2.  viteza de execuţie în acţiuni motrice
1.3. singulare
1.4.  viteza de deplasare pe direcţie rectilinie
2.1.  coordonarea acţiunilor motrice
Îndemănare 6 18-21
2.2. realizate individual
2.3.  Rezistenţa generală la eforturi
3.1., 3.2., 3.3. Rezistenţa 8 22-25
aerobe
Deplasări în echilibru pe suprafeţe înguste
Echilibru şi înălţate, orizontale şi 8 18-21
înclinate
Căţărarea – coborârea: la scara fixă, pe
Căţărare-
banca de gimnastică 8 18-21
coborâre
 înclinată
Escaladarea: prin apucare şi păşire pe
1.2. Escaladare aparat, prin apucare şi 8 18-21
1.3.  rulare pe partea anterioară a corpului
1.4.
Deprinderi de  Tracţiunea-împingerea: deplasarea
2.1.
locomoţie, unui obiect sau partener prin tractare
2.2. Tracţiune 8 18-21
de manipulareşi de şi împingere cu braţele, realizată
2.3.
stabilitate individual şi în perechi
3.1.
3.2.  Târârea: pe palme şi pe genunchi, pe
Târâre 8 18-21
3.3. antebraţe şi pe genunchi
Transport de obiecte uşoare, apucate cu
Transport de una/ambele mâini,
8 18-21
obiecte  sprijinite la piept, individual şi în
perechi
Ştafete şi  Parcursuri aplicative şi ştafete,
parcursuri conţinând deprinderile de locomoţie, 8 18-21
aplicative de manipulare şi destabilitate formate
1.2., 1.2.. 1.3., 1.4. Deprinderi motrice Specifice  Aruncarea mingii de oină de pe loc, la 12 32-34
2.1., 2.2., 2.3. Specifice atletismului distanţă (evaluare formativa)
Specifice
disciplinelor Jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice 4-9;
3.1., 3.2., 3.3. jocurilor 24
sportive jocului sportiv minifotbal 11-16
sportive
Specifice atletismului
 aruncarea mingii de oina de pe loc (formativă)
Specifice jocurilor sportive
 minifotbal
EVALUARE 4 21, 25, 34
 minibaschet
Calități motrice
 îndemănarea (sărituri la coardă, aruncarea la țintă)
 rezistența (alergarea de durată)

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ


PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a III- a – Semestrul I
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Crestin “Pro Deo”


Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. activitati pe săptămână: 2
Număr Măsuri
Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinuturi de lecţii Săptămâna de
specifice
alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 postura corectă în pozițiile de bază și abaterile de
la aceasta
 pozițiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi,
așezat, culcat
Elemente  exerciții pentru prevenirea instalării și
1.1.,1.2. În 6
ale compensarea abaterilor de la atitudinea corporală
2.1. Complexul de lecții au
dezvoltării corectă 4-6
2.2.,2.3.,2.4 dezvoltare fizică caracter
fizice  complexe de dezvoltare fizică armonioasă (libere)
3.1.,3.2.,3.3 principal
armonioase  exerciții corective pentru principalele atitudini
deficiente
 exerciții pentru reglarea ritmului respirator în efort
 principalii indicatori morfologici și funcționali ai
organismului
1.1. Calităţi - de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili,
1.2. motrice - de execuție și de repetiție: în acțiuni motrice
Viteza 8 8-11
2.1. singulare și repetate
2.2. - de deplasare pe distanţe şi direcţii variate.
2.3. - coordonarea acțiunilor segmentelor corpului, în 6 4-6
2.4. Capacități coordinative/ spațiu și timp
2.5. Îndemânare - coordonarea acțiunilor motrice în relație cu un
2.6. partener
3.1. - coordonarea în manevrarea de obiecte
3.2. - ambidextrie
3.3. - coordonare oculo-motorie în sarcini motrice
simple
- echilibru
 forţa dinamică segmentară
Forţa 6 12-14
 forţa explozivă
 Evaluare sumativă
B. Dep. motrice
specifice disciplinelor Alergarea de
sportive  alergarea de viteză cu start din picioare 5 1-3
viteză
1. Specifice atletismului
cumpăna pe un picior

semisfoara

B. Deprinderi
 podul de jos
1.1. motrice specifice
Gimnastică  stând pe omoplaţi
1.2. disciplinelor sportive
acrobatică  rularari, 12 12-17
2.1. 2. Specifice
 rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit
2.2. gimnasticii
 rostogolire înainte din depărtat în ghemuit
2.3.  rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat
Deprinderi
2.4.  legări de elemente acrobatice
motrice
2.5. Minifotbal
2.6.  jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice jocului de
2.7. minifotbal
3.1.  lovirea mingii cu piciorul
3.2. B. Dep. motrice
 preluarea si conducerea mingii
3.3. specifice
 șutul la poarta
disciplinelor sportive Minifotbal
 joc cu temă 19 1-11
Minibaschet
Minibaschet
3. Specifice jocurilor
 jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice jocului de
sportive
minibaschet
 pasarea şi prinderea mingii cu două mâini
 aruncarea mingii la coș cu două mâini de la piept.
 joc bilateral cu efective variate şi reguli adaptate.
EVALUARE  alergare de viteză 4 3, 6, 14, 17
 memorare – execuţie complex de dezvoltare fizică –
cu exerciţii libere
 calitatea motrică forța
 gimnastică acrobatică: elemente acrobatice
executate izolat

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a III- a – Semestrul al II- lea

Număr de
Competenţe Măsuri
Unitatea de învăţare Conţinuturi lecţii Săptămâna
specifice de reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1. Calităţi Viteza - de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi 6 29-31
1.2. motrice tactili,
- de execuție și de repetiție: în acțiuni
motrice singulare și repetate
- de deplasare pe distanţe şi direcţii variate.
2.1. - coordonarea acțiunilor segmentelor
2.2. corpului, în spațiu și timp
2.3. - coordonarea acțiunilor motrice în relație cu
2.4. un partener
Capacități
2.5. - coordonarea în manevrarea de obiecte 8 18-21
coordinative/Îndemânare
2.6. - ambidextrie
3.1. - coordonare oculo-motorie în sarcini
3.2. motrice simple
3.3. - echilibru
 rezistența cardio-respiratorie la eforturi
Rezistența 8 22-25
uniform moderate
 Evaluare sumativa
1.1. Deprinderi A. Deprinderi
1.2. motrice motrice  târârea joasă, cu braț și picior opus pe sub 18-21
2.1. fundamentale Târâre 8
obstacole
2.2. 1. Deprinderi de
2.3. locomoție
2.4.  cățărare pe banca de gimnastică înclinată,
2.5. cu ajutorul brațelor și picioarelor și
Căţărare coborâre prin alunecare 8 18-21
2.6.
2.7.  cățărare și coborâre la scara fixă, din
3.1. treaptă în treaptă și din două în două trepte
3.2.
Escaladare  escaladări prin apucare, sprijin și pășire pe 8 18-21
3.3.
obstacol
 escaladări prin apucare, sprijin și rulare pe
șezut
 tracțiunea-împingerea simultană și
Tracțiune - 18-21
alternativă cu brațele din culcat facial pe 8
împingere
banca de gimnastică
 aruncare cu una și două mâini de pe loc, la
de tip distanță
18-21
propulsie  aruncare azvârlită, lansată, prin împingere 8
 lovirea cu mâna și cu piciorul a diferitelor
obiecte
2. Deprinderi de
manipulare  prindere cu o mână și cu două mâini, de pe
loc și din deplasare, din autoaruncări și de
de tip la partener, a diferitelor obiecte 18-21
8
absorbție  transport de obiecte/aparate ușoare, apucate
cu una/ambele mâini, individual și în
perechi
B. Deprinderi Aruncarea  Scoala aruncarii
motrice mingii de  Aruncarea mingii de oina de pe loc, la 6 32-34
specifice oină distanta
disciplinelor
Saritura în  școala săriturii
sportive
lungime  săritura în lungime cu elan, procedeul 6 29-31
1. Specifice
cu elan ghemuit
atletismului
2. Specifice Minifotbal Minifotbal 24 8-11,
jocurilor Minibaschet  jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice 13-20
sportive jocului de minifotbal
 lovirea mingii cu piciorul
 preluarea si conducerea mingii
 sutul la poarta
 joc cu temă

Minibaschet
 jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice
jocului de minibaschet
 pasarea şi prinderea mingii cu doua maini
 aruncarea mingii la cos cu doua maini de la
piept.
 joc bilateral cu efective variate şi reguli
adaptate.
Calități motrice:
Rezistență
Îndemănare (formativă)
Specifice atletismului
 aruncarea mingii de oina de pe loc
EVALUARE 5 21, 25, 31, 34
(formativă)
 saritura în lungime cu elan (formativă)
Specifice jocurilor sportive
 minifotbal
 minibaschet

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ


PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a IV-a – Semestrul I
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin PRO DEO
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Competenţe Număr de Măsuri de
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 postura corectă în pozițiile de bază și în
acțiuni motrice variate
 pozițiile de bază și derivate
 exerciții libere, cu obiecte și cu partener de
influențare selectivă a aparatului locomotor
2.1. Elemente ale  exerciții corective pentru atitudinile
2.2. dezvoltării Complexul de dezvoltare deficiente segmentare și posturale
6 4-6
2.3. fizice fizică  complexe de dezvoltare fizică armonioasă
2.4. armonioase (libere, cu obiecte portative, cu/ fără fond
muzical, cu partener)
 exerciții de expresivitate corporală, efectuate
pe fond muzical, sub formă de ansamblu
 exerciții pentru educarea actului respirator și
reglarea respirației în efort
1.1.  dezvoltarea vitezei de reacţie şi deplasare
2.1.  viteza de reacţie la stimuli vizuale, auditivi.
2.2. Calităţi  viteza de reacţie la stimuli tactili.
Viteza  dezvoltarea vitezei de reacţie şi deplasare 8 8-11
2.3. motrice
2.4.  viteza de deplasare pe distanţe şi direcţii
2.5. variate.
 îndemânarea in acţiunile segmentelor corpului.
 îndemânarea în manevrarea de obiecte
 sărituri la coardă.
 îndemânarea în relaţii motrice de colaborare cu
partenerii.
Îndemânarea 6 4-6
 aruncarea la ţintă orizontală cu două mâini de
3.1.
jos
3.2.
3.3.  aruncarea la ţintă verticală, zvârlită cu o mână
pe deasupra umărului
EVALUARE FORMATIVA
 dezvoltarea forţei spatelui, a abdomenului, a
braţelor şi picioarelor (forţa dinamică
Forţa 6 12-14
segmentară)
 EVALUARE SUMATIVĂ
1.1. Deprinderi B. alergarea de viteză
1.2. motrice Deprinderi Specifice  pasul alergător de accelare
2.1. motrice 5 1-3
atletismului  pasul alergător lansat de viteză
2.2. specifice  startul din picioare
2.3. disciplinelor  rulare pe spate
2.4. sportive  rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat
2.6.  rostogolire înainte din depărtat în ghemuit
2.7.
 cumpăna pe un picior
3.1.
 semisfoara
3.2.
Specifice  rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în
3.3 12 12-17
gimnasticii depărtat şi din depărtat în ghemuit
 podul de jos cu sprijin
 stând pe omoplaţi
 pregătire diferenţiată a probelor de evaluare
potrivit disponibilităţilor elevilor
 EVALUARE SUMATIVĂ
Specifice Minifotbal 19 1-11
 jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice
jocului de minifotbal
 lovirea mingii cu piciorul
 preluarea si conducerea mingii
 sutul la poarta
 joc cu temă
jocurilor
sportive Minibaschet
 jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice
jocului de minibaschet
 pasarea şi prinderea mingii cu doua maini
 aruncarea mingii la cos cu doua maini de la
piept.
 joc bilateral cu efective diferite
 alergare de viteză
 complex de dezvoltare fizică
EVALUARE  îndemânare Evaluare formativă 4 3, 6, 11, 14
 elemente izolate din gimnastica acrobatică
 forţă

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a IV-a – Semestrul al II-lea

Număr de
Competenţe Măsuri de
Unitatea de învăţare Conţinuturi lecţii Săptămâna
specifice reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 dezvoltarea vitezei de reacţie şi
deplasare
 viteza de reacţie la stimuli vizuale,
auditivi.
Viteza  viteza de reacţie la stimuli tactili. 6 29-31
 dezvoltarea vitezei de reacţie şi
deplasare
 viteza de deplasare pe distanţe şi direcţii
1.1. variate
2.1.  îndemânarea in acţiunile segmentelor
2.2. corpului.
2.3.
Calităţi  îndemânarea în manevrarea de obiecte
2.4.
motrice  sărituri la coardă.
2.5.
3.1.  îndemânarea în relaţii motrice de
Îndemânarea colaborare cu partenerii. 8 18-21
3.2.
3.3.  aruncarea la ţintă orizontală cu două
mâini de jos
 aruncarea la ţintă verticală, zvârlită cu o
mână pe deasupra umărului
EVALUARE FORMATIVA
 rezistența generală la eforturi aerobe
și mixte
Rezistența 8 22-25
 rezistența musculară locală
 EVALUARE SUMATIVĂ
1.1. Deprinderi A. Deprinderi  târâre în sprijin pe braţe şi genunchi,
1.2. motrice motrice joasă şi laterală pe sub obstacole cu şi
2.1. fundamentale Târâre fără obiecte 8 18-21
2.2.  târâre în sprijin pe genunchi şi antebraţe
2.3. 1. Deprinderi  târâre din culcat facial
2.4. de locomoție Căţărare  căţărare-coborâre pe banca de 8 18-21
2.6. gimnastică inclinată
2.7.  căţărare-deplasare laterală şi coborâre la
3.1. scara fixă
3.2.  escaladare prin apucare, sprijin şi păşire
3.3 pe obstacol
 variante de escaladare peste obstacole
(lada de gimnastică) cu apucare, sprijin
şi păşire
Escaladare  variante de escaladare peste obstacole 8 18-21
(lada de gimnastică) cu apucare şi
încălecare
 variante de escaladare peste obstacole
(lada de gimnastică) cu apucare, sprijin
şi rulare pe şezut
 tracţiunea propriului corp pe banca de
gimnastică, prin tracţiune alternativă cu
braţele
Tracţiune 8 18-21
 tracţiuni din stând, pe perechi-tracţiuni
între mai mulţi executanţi
 variante de tracţiuni şi împingeri
 de tip propulsie - aruncări azvârlite, la
țintă, la distanță, la partener - aruncare,
de tip
ricoșare, lovire cu mâna și cu piciorul - 8 18-21
propulsie
lovire cu obiecte: rachetă, paletă, crosă
etc.
2. Deprinderi  de tip absorbție - prindere cu o mână și
de cu două mâini, de pe loc și din
manipulare deplasare, din autoaruncări și de la
de tip partener, a obiectelor din domeniul
8 18-21
absorbție disciplinelor sportive studiate
 transport de obiecte/aparate ușoare,
apucate cu una/ambele mâini, în perechi
sau în grup
aruncarea mingii de oină, de pe loc, la
distanţă
6 32-34
 fazele aruncării
Specifice  EVALUARE FORMATIVĂ
atletismului săritura în lungime cu elan, procedeul
ghemuit
6 29-31
1.1.  fazele săriturii
1.2.  EVALUARE FORMATIVĂ
2.1. Minifotbal
B. Deprinderi
2.2.  jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice
motrice
2.3. jocului de minifotbal
Deprinderi specifice
2.4.  lovirea mingii cu piciorul
motrice disciplinelor
2.6.  preluarea si conducerea mingii
sportive
2.7.  sutul la poarta
3.1. Specifice  joc cu temă
3.2. 22-25,
jocurilor Minibaschet 24
3.3 27-34
sportive  jocuri dinamice şi pregătitoare,
specifice jocului de minibaschet
 pasarea şi prinderea mingii cu doua
maini
 aruncarea mingii la cos cu doua maini
de la piept.
 joc bilateral cu efective diferite
 îndemănare
 rezistență
 aruncarea mingii de oină – ev.
EVALUARE formativa 5 21, 25, 31, 34
 săritura în lingime cu elan – ev.
formativă
 minifotbal/minibaschet