Sunteți pe pagina 1din 14

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


CLASA PREGĂTITOARE
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
de învăţare
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lecția 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Formaţii de adunare şi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
de deplasare
Elemente de
organizare a Poziţiile (drepţi, pe loc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
activităţilor motrice repaus si aşezat)

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Întoarceri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Elemente ale
Complexul de

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
dezvoltării fizice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
armonioase dezvoltare fizică

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Viteza

VACANȚA DE IARNĂ
Lecție teoretică - protecția muncii

Capacități
Forța
motrice VACANȚĂ
Rezistența

Aruncări și prinderi

Echilibru

Tracţiune

Târăre
Deprinderi motrice
Manevrarea
obiectelor
Specifice atletismului A.V.
Ştafete simple şi jocuri
dinamice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Specifice jocurilor
sportive

Legendă:

Temă cu caracter principal


~ Temă cu caracter permanet
A.V. Alergarea de viteză
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA I
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
de învăţare
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lecția 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Elemente ale
Complexul de
dezvoltării fizice
dezvoltare fizică
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
armonioase
Viteza

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Îndemănare

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Capacități
motrice

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Forța

VACANȚA DE IARNĂ
Rezistența
Lecție teoretică - protecția muncii

Echilibru

VACANȚĂ
Escaladare
Deprinderi motrice

Tracţiune-împingere
De
locomoție Cățărare-coborâre
Târăre

Transport de obiecte

Specifice atletismului A.V. A.M.O.


Deprinderi motrice
specifice Specifice gimnasticii
disciplinelor
sportive Specifice jocurilor
sportive
EVALUARE

Legendă:

Temă cu caracter principal


~ Temă cu caracter permanet
A.V. Alergarea de viteză
A.M.O. Aruncarea mingii de oină

Evaluare sumativă
Evaluare formativă
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA I
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
de învăţare
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lecția 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Elemente ale
Complexul de
dezvoltării fizice
dezvoltare fizică
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
armonioase
Viteza

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Îndemănare

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Capacități
motrice

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Forța

VACANȚA DE IARNĂ
Rezistența
Lecție teoretică - protecția muncii

Echilibru

VACANȚĂ
Escaladare
Deprinderi motrice

Tracţiune-împingere
De
locomoție Cățărare-coborâre
Târăre

Transport de obiecte

Specifice atletismului A.V. A.M.O.


Deprinderi motrice
specifice Specifice gimnasticii
disciplinelor
sportive Specifice jocurilor
sportive
EVALUARE

Legendă:

Temă cu caracter principal


~ Temă cu caracter permanet
A.V. Alergarea de viteză
A.M.O. Aruncarea mingii de oină

Evaluare sumativă
Evaluare formativă
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a III- a
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
de învăţare
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lecția 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Elemente ale dezvoltării Complexul de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


fizice armonioase dezvoltare fizică
Viteza

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Îndemănarea
Calităţi
motrice

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Forța

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Rezistența

VACANȚA DE IARNĂ
Lecție teoretică - protecția muncii

Târâre
VACANȚĂ
A. Căţărare-coborâre
Fundamentale
1. De locomoţie
Escaladare
Deprinderi motrice

Tracţiune

De tip propulsie
Fundamentale
2. De manipulare
De tip absorbție

B. Specifice atletismului A.V. S.L.E. A.M.O.


Specifice
disciplinelor Specifice gimnasticii
sportive
Specifice jocurilor
sportive
EVALUARE

Legendă:

Temă cu caracter principal


~ Temă cu caracter permanet
Ev. Sumativă
Ev. Formativă
A.V. Alergarea de viteză
A.M.O Aruncarea mingii de oină
S.L.E. Săritura în lungime cu elan
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a III- a
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
de învăţare
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lecția 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Elemente ale dezvoltării Complexul de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


fizice armonioase dezvoltare fizică
Viteza

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Îndemănarea
Calităţi
motrice

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Forța

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
VACANȚA DE IARNĂ
Rezistența
Lecție teoretică - protecția muncii

Târâre
VACANȚĂ
A. Căţărare-coborâre
Fundamentale
1. De locomoţie
Escaladare
Deprinderi motrice

Tracţiune

De tip propulsie
Fundamentale
2. De manipulare
De tip absorbție

B. Specifice atletismului A.V. S.L.E A.M.O.


Specifice
disciplinelor Specifice gimnasticii
sportive
Specifice jocurilor
sportive
EVALUARE

Legendă:

Temă cu caracter principal


~ Temă cu caracter permanet
Ev. Sumativă
Ev. Formativă
A.V. Alergarea de viteză
A.M.O Aruncarea mingii de oină
S.L.E. Săritura în lungime cu elan
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a V- a
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2019-2020
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
de învăţare
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lecția 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Viteza

Îndemănarea
Calităţi
Forța
motrice

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Capacitate motrică

Rezistența

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Combinate

VACANȚA DE IARNĂ
Lecție teoretică - protecția muncii

Escaladare

Deprinderi Tracţiune
de locomoţie
combinate Căţărare-coborâre

Târâre

Alergări A.V.

Atletism Sărituri
Discipline sportive

Aruncări

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Baschet

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.V. Alergarea de viteză
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a V- a
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2019-2020
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
de învăţare
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lecția 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Viteza

Îndemănarea
Calităţi
Forța
motrice

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Capacitate motrică

Rezistența

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Combinate

VACANȚA DE IARNĂ
Lecție teoretică - protecția muncii

Escaladare

Deprinderi Tracţiune
de locomoţie
combinate Căţărare-coborâre

Târâre

Alergări A.V.

Atletism Sărituri
Discipline sportive

Aruncări

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Baschet/ Fotbal

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.V. Alergarea de viteză
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a VII- a
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
de învăţare
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lecția 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Viteza

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Îndemănarea
Capacitate motrică

Calităţi

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Forța
motrice

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Rezistența

VACANȚA DE IARNĂ
Lecție teoretică - protecția muncii

Combinate
Deprinderi
de locomoţie
Acțiuni combinate

Alergări A.V.

Atletism Sărituri
Discipline sportive

Aruncări

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Baschet/Fotbal

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.V. Alergarea de viteză
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a VIII- a
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
de învăţare
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Lecția 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Viteza

Îndemănarea
Capacitate motrică

Calităţi

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Forța
motrice

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Rezistența

VACANȚA DE IARNĂ
Lecție teoretică - protecția muncii

Combinate
Deprinderi
de locomoţie
Acțiuni combinate

Alergări A.V.

Atletism Sărituri
Discipline sportive

Aruncări

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Baschet/Fotbal

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.V. Alergarea de viteză
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a IX- a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
de învăţare
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Lecția 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Procedee metodice specifice dezv.
fiecărei cal. motrice Î. V. F. F. Î. R.
Calităţi

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
motrice Procedee și mijl. de dezv. specifică și

VACANȚA DE IARNĂ
comb. a cal. motrice

Deprinderi Deprinderi motrice de


LECŢIE TEORETICĂ

motrice locomoție
Alergări A.V.
Atletism
Sărituri

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
Volei/fotbal
sportive
EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.V. Alergarea de viteză
Î. Îndemănare
V. Viteza
F. Forța
R. Rezistența
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a X- a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie

Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18
de învăţare
Lecția 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Procedee şi mijloace de
Î. V. F. F. Î. R.

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
dezvoltare
Calităţi

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
motrice

VACANȚA DE IARNĂ
Structuri motrice variate

Deprinderi Deprinderi motrice de


LECŢIE TEORETICĂ

motrice locomoție
Alergări A.V.
Atletism
Sărituri

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Volei/Fotbal

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.V. Alergarea de viteză
Î. Îndemănare
V. Viteza
F. Forța
R. Rezistența
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a XI- a
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
de învăţare
Lecția 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Dezvoltarea izolată şi
combinată a cal. motrice Î. V. F. F. Î. R. C.M.C
Calităţi și deprinderi

VACANȚA DE IARNĂ
motrice
Parcursuri aplicativ- utilitare
LECŢIE TEORETICĂ

Alergări A.V.
Atletism
Sărituri

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Volei

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.V. Alergarea de viteză
Î. Îndemănare
V. Viteza
F. Forța
R. Rezistența
C.M.C. Calități motrice combinate
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a XII- a
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai
Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
de învăţare
Lecția 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dezv. rezistenţei prin ef. cu


intervale și prin ef. continue

Dezvoltarea forţei în regim de

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
rezistenţă prin „circuite”
Calităţi

VACANȚA DE IARNĂ
motrice Dezv. forţei prin ef. izometrice și
prin eforturi cu îngreuieri
LECŢIE TEORETICĂ

Dezv. vitezei și a îndemânării prin


metoda repetărilor

Probe de alergare A.V.


Atletism
Probe de sărituri

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Volei

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.V. Alergarea de viteză