Sunteți pe pagina 1din 25

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC

CLASA a V- a – Semestrul I
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin “Pro Deo”
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. ore/ săptămâna: 2

Competenţe Domenii de Nr. de lecţii Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice conținut alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
Viteza de reacţie la stimuli: vizuali, auditivi, tactili;
Viteza de execuţie în acţiuni motrice simple;
Viteza Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie, cu schimbări de 8 8-11
direcție
viteza – în condiții de coordonare
1.1.  coordonarea acțiunii segmentelor faţă de corp
1.2.  manevrarea de obiecte:
2.3. Capacitate Calităţi - individual
3.1. motrică motrice Îndemânarea - cu parteneri
3.2. (Capacități  echilibrul: 6 5-7
3.3. coordinative) - în poziţii statice
- în deplasare pe suprafeţe înguste, situate la diferite înălţimi
- în deplasare pe suprafeţe înguste, cu purtare/ depunere/
culegere de obiecte
Forţa dinamică segmentară;
Forţa 6 12-14
forţa dinamică segmentară în regim de rezistenţă.
1.2. Discipline Atletism Alergări  elemente din şcoala alergării 7 1-4
3.1. sportive - alergare cu joc de gleznă
3.2. - alergare cu genunchii sus
3.3. - alergare cu pendularea gambelor înainte şi înapoi
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

 alergarea de viteză:
- pasul alergător de accelerare
- startul de jos şi lansarea de la start
Elemente statice:
- Cumpăna pe un genunchi şi pe un picior;
- Semisfoara;
- Podul de jos;
- Stând pe omoplaţi;
- stând pe cap cu sprijin (baieti);
Gimnastică
- sfoara (fete); 12 12-17
acrobatică
Elemente dinamice:
Gimnastică - Rulări;
- Rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în ghemuit;
- Rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat;
- răsturnare laterală (roata laterală);
Variante de legare a elementelor acrobatice însuşite;
Sărituri la Săritura în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică așezată
transversal, urmată de coborâre prin săritură dreaptă; 6 15-17
aparate
cunoştinţe despre: criterii de evaluare a unei sărituri

Baschet Anul I de instruire 21


Jocuri  prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu două 1-11
sportive mâini de la piept, de pe loc şi urmată de deplasare
 oprirea într-un timp
 driblingul
 aruncarea la coş de pe loc, cu una/două mâini
 pivotarea
 poziţia fundamentală în apărare
 deplasările cu paşi adăugaţi
 lucrul de braţe şi jocul de picioare
 demarcajul
 marcajul
 depăşirea
 apărare „om la om” în aproprierea coşului propriu
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

 aşezare în atac „în potcoavă”


 acţiunea tactică „dă şi du-te”
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile de joc: fault, paşi, dublu
dribling
 informații cu caracter sportiv
 1 notă pentru Alergarea de viteză;
3.2.  1 notă calitatea motrică fortă
EVALUARE 4 4, 14, 17
3.3.  1 notă – sărituri la aparate
 1 notă – gimnastică acrobatică
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a V-a – Semestrul al II-lea

Competenţe Domenii de Număr de Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice conținut lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
1.1. Capacitate Prin apucare şi păşire pe aparat din mers;
1.2. motrică Escaladarea Prin apucare şi rulare pe partea anterioară 6 18-20
2.3. Deprinderi a corpului;
3.1. de Tracţiunea  Pe banca de gimnastică; 6 18-20
3.2. locomoţie Pe perechi din stând departat.
3.3. combinate La scara fixă;
Căţărarea-coborârea 6 18-20
Pe plan înclinat;
Târârea  Pe genunchi şi pe coate; 6 18-20
Calităţi Viteza de reacţie la stimuli: vizuali,
motrice auditivi, tactili;
Viteza de execuţie în acţiuni motrice
Viteza simple; 6 29-31
Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie,
cu schimbări de direcție
viteza – în condiții de coordonare

 coordonarea acțiunii segmentelor faţă


de corp
 manevrarea de obiecte:
- individual
- cu parteneri
Îndemânarea (Capacități 21-23
 echilibrul: 6
coordinative)
- în poziţii statice
- în deplasare pe suprafeţe înguste, situate
la diferite înălţimi
- în deplasare pe suprafeţe înguste, cu
purtare/ depunere/ culegere de obiecte
Forţa Forţa dinamică segmentară; 6 18-20
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

Forţa dinamică segmentară în regim de


rezistenţă;
rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi
24-25,
Rezistența aerobe 8
27-28
rezistenţa musculară locală
conform precizărilor de la fiecare calitate
Combinate motrică 6 32-34

1.2. Discipline  elemente din şcoala săriturii:


3.1. sportive - pasul săltat, pasul sărit
3.2. Sărituri  săritura în lungime cu 1½ pași în aer: 6 29-31
3.3. - elan de 3-5 paşi, bătaie liberă şi
desprindere
 elemente din şcoala aruncării:
- aruncare tip azvârlire, cu un braț
Atletism  aruncarea mingii de oină, de pe loc, la
distanţă
 cunoştinţe despre:
Aruncări 6 32-34
- caracteristicile mingii de oină
- depăşirea liniei de aruncare
- respectarea sectorului de aruncare
- măsurarea lungimii aruncării
 informații cu caracter sportiv
Baschet Anul I de instruire 26 21-25,
Jocuri  prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea 27-34
sportive mingii cu două mâini de la piept, de pe
loc şi urmată de deplasare
 oprirea într-un timp
 driblingul
 aruncarea la coş de pe loc, cu una/două
mâini
 pivotarea
 poziţia fundamentală în apărare
 deplasările cu paşi adăugaţi
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

 lucrul de braţe şi jocul de picioare


 demarcajul
 marcajul
 depăşirea
 apărare „om la om” în aproprierea
coşului propriu
 aşezare în atac „în potcoavă”
 acţiunea tactică „dă şi du-te”
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile de joc: fault,
paşi, dublu dribling
 informații cu caracter sportiv
 1 notă din calitatea motrica de baza forta;
 1 nota – alergarea de durată
3.2.
EVALUARE  1 notă Aruncarea mingii de oina 5 20, 28, 31, 34
3.3.
 1 notă săritura în lungime cu elan
 1 notă – joc sportiv
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a VI- a – Semestrul I

Avizar Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo”


Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Petric Ionuț

Competenţe Domenii de Nr. de lecţii Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice conținut alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
1.1. Capacitate Calităţi viteza de reacţie: - la diferiți stimuli
1.2. motrică motrice  viteza de execuţie: - a actelor şi a acţiunilor motrice singulare
2.3. şi repetate (viteza de repetiție)
3.1. viteza de deplasare: - pe distanţe şi pe direcţii variate - viteză
3.2. Viteza 8 8-11
- în condiții de coordonare
3.3. cunoştinţe despre: - caracteristicile exerciţiului pentru
dezvoltarea vitezei - valorile medii ale indicatorilor de viteză,
corespunzătoare vârstei şi genului
Îndemânarea  coordonarea acțiunilor segmentelor corpului şi ale corpului 6 5-7
(capacități în întregime, în spaţiu şi în timp
coordinative)  coordonarea acţiunilor motrice în relaţia cu parteneri şi cu
adversari
 mânuirea de obiecte, de pe loc, în condiții de ambidextri
(manuală, podală)
 echilibru:
- menţineri, pe durate crescute progresiv, ale poziţiilor
statice (cu baze de sprijin reduse, pe sol şi pe suprafeţe cu
înălţimi variabile)
- deplasări în echilibru, libere şi cu purtare de obiecte, pe
suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi înclinate
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

 forţa explozivă
 forţa dinamică (izotonică) segmentară
 forţa dinamică segmentară în regim de rezistenţă
Forţa  cunoştinţe şi informaţii despre: 6 12-14
- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea forţei
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a forţei
principalelor segmente musculare, specifice vârstei
şigenului
1.2. Discipline Elemente din şcoala alergării:
3.1. sportive - Alergare cu joc de glezne;
3.2. - Alergare cu genunchii sus;
3.3. - Alergare cu pendularea gambei;
Alergarea de viteză:
Atletism Alergări - pasul alergător lansat de viteză 7 1-4
- startul de jos şi lansarea de la start
 cunoştinţe despre:
- startul greşit
- respectarea culoarului de alergare
 - probele de alergare de viteză în concursurile oficiale
Gimnastică Gimnastică Elemente statice: 12 12-17
acrobatică - Cumpăna laterală
- Semisfoara;
- Podul de sus (fete);
- stând pe cap (baieti);
- stând pe mâini
Elemente dinamice:
-rulări
-rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat şi înapoi din
depărtat în ghemuit
-rostogolire înainte din ghemuit în depărtat
-răsturnare laterală (roata laterală)
 elemente și combinații gimnice
 combinații acrobatice și gimnice (cuprinzând elementele
însușite)
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

 variante de linii acrobatice (cuprinzând elementele însuşite)


 cunoştinţe despre criteriile de apreciere a execuţiilor
 informații cu caracter sportiv
săritură în sprijin ghemuit printre braţe, pe lada de gimnastică
Sărituri la situată transversal
6 15-17
aparate cunoştinţe despre criteriile de apreciere a unei sărituri
 informații cu caracter sportiv

Anul II de instruire
Jocuri  prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu două
sportive mâini de la piept, de pe loc şi urmată de din deplasare
 oprirea în doi timpi
 pivotarea liberă şi în relaţie cu un adversar
 structuri de deplasări specifice în poziţiile fundamentale, în
apărare şi în atac
 aruncarea la coş din dribling
 marcajul adversarului cu şi fără minge
Baschet 21 1-11
 demarcajul
 pătrunderea
 depăşirea
 acţiunea tactică colectivă „dă şi du-te”
 sistemul de apărare „om la om” în jumătatea proprie de teren
 acţiuni tactice specifice aşezării în atac
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile de joc: teren, durata atacului
 informaţii cu caracter sportiv
Fotbal Anul I de instruire 21
 lovirea mingii cu interiorul piciorului de pe loc şi din 1-11
deplasare
 şutul la poartă, de pe loc şi din deplasare
 preluarea mingii cu interiorul labei piciorului
 conducerea mingii
 repunerea mingii în joc de la margine
 lovirea mingii cu capul, de pe loc
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

 deposedarea adversarului de minge din faţă


 procedee tehnice specifice portarului
 sistemul de joc 1-3-2
 marcajul şi demarcajul
 depăşirea
 intercepţia
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile jocului de fotbal pe teren redus:
henţ, fault, repunere din lateral
 informații cu caracter sportiv
 1 notă pentru Alergarea de viteză;
3.2.  1 notă calitatea motrică fortă
EVALUARE 4 5, 14, 17
3.3.  1 notă – sărituri la aparate
 1 notă – gimnastică acrobatică
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a VI- a – Semestrul al II-lea

Competenţe Domenii de Număr de Săptămân Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi
specifice conținut lecţii alocate a reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1. Capacitate prin apucare şi păşire pe aparat, din alergare uşoară
1.2. motrică Escaladarea prin apucare şi rulare pe partea anterioară a corpului, pe 6 18-20
2.3. Deprinderi aparate cu înălţimi variabile
3.1. de Tracţiunea pe banca de gimnastică înclinată 6 18-20
3.2. locomoţie pe perechi, din poziţii diferite
3.3. combinate Căţărarea- La scara fixă; 6 18-20
coborârea Pe plan înclinat;
Târârea Pe genunchi şi pe coate, cu purtare de obiect 6 18-20
Calităţi viteza de reacţie: - la diferiți stimuli
motrice  viteza de execuţie: - a actelor şi a acţiunilor motrice singulare
şi repetate (viteza de repetiție)
Viteza viteza de deplasare: - pe distanţe şi pe direcţii variate - viteză - 6 29-31
în condiții de coordonare
cunoştinţe despre: - caracteristicile exerciţiului pentru
dezvoltarea vitezei - valorile medii ale indicatorilor de viteză,
corespunzătoare vârstei şi genului
Îndemânarea  coordonarea acțiunilor segmentelor corpului şi ale corpului 6 21-23
(capacități în întregime, în spaţiu şi în timp
coordinative)  coordonarea acţiunilor motrice în relaţia cu parteneri şi cu
adversari
 mânuirea de obiecte, de pe loc, în condiții de ambidextri
(manuală, podală)
 echilibru:
- menţineri, pe durate crescute progresiv, ale poziţiilor
statice (cu baze de sprijin reduse, pe sol şi pe suprafeţe cu
înălţimi variabile)
- deplasări în echilibru, libere şi cu purtare de obiecte, pe
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi înclinate


 forţa explozivă
 forţa dinamică (izotonică) segmentară
 forţa dinamică segmentară în regim de rezistenţă
Forţa  cunoştinţe şi informaţii despre: 6 18-20
- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea forţei
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a forţei
principalelor segmente musculare, specifice vârstei şi
genului
 rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe
 rezistenţa musculară locală
24-25,
Rezistența  cunoştinţe despre: - caracteristicile exerciţiului pentru 8
27-28
dezvoltarea rezistenţei valorile medii ale indicatorilor de
manifestare a rezistenţei, specifice vârstei şi genulu
Combinate  conform precizărilor de la fiecare calitate motrică 6 32-34
1.2. Discipline
3.1. sportive  elemente din şcoala săriturii:
3.2. - pasul săltat, pasul sărit
3.3.  săritura în lungime cu 1½ paşi în aer:
Sărituri - elan de 7-9 paşi - bătaie în zonă precizată - desprindere 6 29-31
 cunoştinţe despre:
- depăşirea pragului (zonei de bătaie/desprindere)
- măsurarea lungimii săriturii
Atletism
 elemente din şcoala aruncării:
 aruncare tip azvârlire, cu un braț
 aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă
Aruncări  cunoştinţe despre: 6 32-34
- aruncarea reuşită
- numărul de aruncări în concurs
 informații cu caracter sportiv
Jocuri Baschet Anul II de instruire 26 21-25,
sportive  prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu două mâini 27-34
de la piept, de pe loc şi urmată de din deplasare
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

 oprirea în doi timpi


 pivotarea liberă şi în relaţie cu un adversar
 structuri de deplasări specifice în poziţiile fundamentale, în
apărare şi în atac
 aruncarea la coş din dribling
 marcajul adversarului cu şi fără minge
 demarcajul
 pătrunderea
 depăşirea
 acţiunea tactică colectivă „dă şi du-te”
 sistemul de apărare „om la om” în jumătatea proprie de teren
 acţiuni tactice specifice aşezării în atac
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile de joc: teren, durata atacului
 informaţii cu caracter sportiv
Anul I de instruire
 lovirea mingii cu interiorul piciorului de pe loc şi din
deplasare
 şutul la poartă, de pe loc şi din deplasare
 preluarea mingii cu interiorul labei piciorului
 conducerea mingii
 repunerea mingii în joc de la margine
 lovirea mingii cu capul, de pe loc
 deposedarea adversarului de minge din faţă 21-25,
Fotbal 26
 procedee tehnice specifice portarului 27-34
 sistemul de joc 1-3-2
 marcajul şi demarcajul
 depăşirea
 intercepţia
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile jocului de fotbal pe teren redus:
henţ, fault, repunere din lateral
 informații cu caracter sportiv
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

 1 notă din calitatea motrica de baza forța;


 1 notă – alergarea de durată
3.2. 20, 28,
EVALUARE  1 notă - Aruncarea mingii de oină 5
3.3. 31, 34
 1 notă - săritura în lungime cu elan
 1 notă - structura tehnico-tactica sau joc bilateral

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a VII-a – Semestrul I
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

Responsabil comisie metodică, prof. Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”


Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Număr de
Competenţe Domenii de Măsuri de
Unitatea de învăţare Conţinuturi lecţii Săptămâna
specifice conținut reglare
alocate
01. 02 03. 04. 05. 06. 07.
1.1. Capacitate Calităţi  viteza de reacţie:
1.2. motrică motrice - la diferiți stimuli, în relaţie cu parteneri şi adversari
2.3.  viteza de execuţie:
- a actelor şi a acţiunilor motrice singulare şi repetate
(viteza de repetiție)
- a actelor şi a acţiunilor motrice cu obiecte portative
 viteza de deplasare:
Viteza 8 8-11
- pe distanţe şi pe direcţii variate
- cu manevrarea unor obiecte
 cunoştinţe despre:
- caracteristicile exerciţiilor pentru dezvoltarea vitezei
- valorile medii ale indicatorilor de viteză, corespunzătoare
vârstei/ genului
 informaţii cu caracter sportiv
 coordonarea acţiunilor corpului în spaţiu şi timp
 mânuirea de obiecte, din deplasare, în condiții de
ambidextrie (manuală, podală)
Îndemănare  echilibrul:
(Capacități - menţineri, pe durate crescute progresiv, ale poziţiilor 6 5-7
Coordinative) statice (cu baze de sprijin reduse, pe sol şi pe suprafeţe cu
înălţimi variabile), cu susţinere de obiecte
- deplasări în echilibru, libere şi cu purtare de obiecte, pe
suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi înclinate,
individual şi în perechi
Forţa Forţa explozivă; 6 12-14
Forţa în regim de rezistenţă;
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

Cunoştinţe teoretice despre:


- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea forţei;
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a forţei
principalelor segmente musculare, specifice vârstei şi
sexului.
informaţii cu caracter sportiv
elemente din şcoala alergării
- variante și combinații de exerciții din școala alergării
alergarea de viteză:
- cu start de jos, sub formă de întrecere
Atletism Alergări 7 1-4
- finisul
cunoştinţe despre:
- startul greşit
respectarea culoarului de alergare
elemente statice:
1.1. - podul de sus - fete
1.2. - stând pe cap – băieţi
2.1. - semisfoara
2.2. - cumpene (variante)
Discipline - stând pe mâini - rostogolire
2.3.
sportive Gimnastică - sfoara (fete)
2.4. 12 12-17
3.1. acrobatică elemente dinamice:
3.2. - rostogolire înainte variante)
3.3. Gimnastică - răsturnare laterală cu întoarcere (variante)
variante de linii acrobatice (cuprinzând elementele
însuşite)
cunoştinţe despre criteriile de apreciere a execuţiilor
informații cu caracter sportiv
săritura în sprijin ghemuit pe capătul apropiat al lăzii,
Sărituri la urmată de rostogolire în ghemuit
6 15-17
aparate săritura în sprijin depărtat peste capră
cunoştinţe despre criteriile de apreciere a săriturilor
informaţii cu caracter sportiv
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

Anul II de instruire
prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu două
mâini de la piept, de pe loc şi urmată de din deplasare
pivotarea liberă şi în relaţie cu un adversar
structuri de deplasări specifice în poziţiile fundamentale,
în apărare şi în atac
aruncarea la coş din dribling
marcajul adversarului cu şi fără minge
Jocuri demarcajul
Baschet 21 1-11
sportive pătrunderea
depăşirea
acţiunea tactică „dă şi du-te”
sistemul de apărare „om la om” în jumătatea proprie de
teren
acţiuni tactice specifice aşezării în atac cu un jucător pivot
variante de joc cu temă
cunoştinţe privind regulile de joc: teren, durata atacului
 informaţii cu caracter sportiv
 1 notă, cumulativ, din două probe de forţă pentru
segmente diferite;
3.2.
EVALUARE  1 notă - Alergarea de viteză 4 4, 14, 17
3.3
 1 notă din săritura la aparatul de gimnastică
 1 nota – gimnastică acrobatică

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a VII-a – Semestrul al II-lea

Competenţe Domenii Unitatea de învăţare Conţinuturi Număr de Săptămâna Măsuri de


specifice de conținut lecţii reglare
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1. Capacitate Deprinderi
Acțiuni
1.2. motrică de acţiuni combinate: căţărare –escaladare - tracţiune - târâre 6 18-20
combinate
2.3. locomoţie
Calități  viteza de reacţie:
motrice - la diferiți stimuli, în relaţie cu parteneri şi adversari
 viteza de execuţie:
- a actelor şi a acţiunilor motrice singulare şi repetate
(viteza de repetiție)
- a actelor şi a acţiunilor motrice cu obiecte portative
 viteza de deplasare:
Viteza 6 29-31
- pe distanţe şi pe direcţii variate
- cu manevrarea unor obiecte
 cunoştinţe despre:
- caracteristicile exerciţiilor pentru dezvoltarea vitezei
- valorile medii ale indicatorilor de viteză, corespunzătoare
vârstei/ genului
informaţii cu caracter sportiv
 coordonarea acţiunilor corpului în spaţiu şi timp
 mânuirea de obiecte, din deplasare, în condiții de
ambidextrie (manuală, podală)
Îndemănare  echilibrul:
(Capacități - menţineri, pe durate crescute progresiv, ale poziţiilor 6 21-23
Coordinative) statice (cu baze de sprijin reduse, pe sol şi pe suprafeţe cu
înălţimi variabile), cu susţinere de obiecte
- deplasări în echilibru, libere şi cu purtare de obiecte, pe
suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi înclinate,
individual şi în perechi
Forţa Forţa explozivă; 6 1-3
Forţa în regim de rezistenţă;
Cunoştinţe teoretice despre:
- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea forţei;
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a forţei
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

principalelor segmente musculare, specifice vârstei şi


sexului.
informaţii cu caracter sportiv
rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe
rezistenţa musculară locală
rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile
rezistenţa musculară locală
rezistenţa în regim de forţă 24-25,
Rezistența 8
cunoştinţe despre: - caracteristicile exerciţiului pentru 27-28
dezvoltarea rezistenţei
valorile medii ale indicatorilor de manifestare a
rezistenţei, specifice vârstei şi genului
informaţii cu caracter sportiv
Combinate  conform precizărilor de la fiecare calitate motrică 6 32-34
1.1. Discipline Elemente din şcoala săriturii:
1.2. sportive - sărituri peste obstacole joase
2.1. săritura în lungime cu 1½ paşi în aer
2.2. Sărituri - elan mediu 6 29-31
2.3. cunoştinţe despre:
2.4. - depăşirea pragului (zonei de bătaie)
3.1. - măsurarea lungimii săriturii
3.2. elemente din şcoala aruncării:
3.3. - aruncare tip azvârlire, cu un braț
Atletism aruncarea mingii de oină:
- cu pas adăugat/ încrucişat
- cu elan mediu, la distanţă
- elanul
Aruncări 6 32-24
- blocarea
cunoştinţe despre:
- aruncare reuşită
- număr de aruncări în concurs
- măsurarea lungimii aruncării
informații cu caracter sportiv
Jocuri Baschet Anul II de instruire
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu două


mâini de la piept, de pe loc şi urmată de din deplasare
pivotarea liberă şi în relaţie cu un adversar
structuri de deplasări specifice în poziţiile fundamentale,
în apărare şi în atac
aruncarea la coş din dribling
marcajul adversarului cu şi fără minge
demarcajul
4-9,
sportive pătrunderea 24
11-16
depăşirea
acţiunea tactică „dă şi du-te”
sistemul de apărare „om la om” în jumătatea proprie de
teren
acţiuni tactice specifice aşezării în atac cu un jucător pivot
variante de joc cu temă
cunoştinţe privind regulile de joc: teren, durata atacului
 informaţii cu caracter sportiv
 1 notă, cumulativ, din două probe de forţă pentru
segmente diferite;
3.2.  1 notă - Alergarea de durată, 20, 28, 31,
EVALUARE 5
3.3  1 notă - aruncarea mingii de oină 34
 1 notă - săritura în lungime cu 1½ paşi
 1 notă joc sportiv

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a VIII-a – Semestrul I
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Petric Ionuț


Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin PRO DEO


Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. ore/ săptămâna: 1

Competenţe Domenii de Număr de Măsuri de


Unitatea de învăţare Elemente de conținut Săptămâna
specifice conținut lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
1.1. Capacitatea Calităţi viteza de reacţie şi de execuţie în acţiuni motrice complexe
1.2. motrică motrice viteza de deplasare pe distanţe progresive
2.1. viteza de deplasare în condiţii variate
2.2. viteza de reacţie, de execuţie şi de deplasare în condiții de
2.3. Viteza 8 8-11
coordonare
viteză - în condiții de coordonare
viteza de deplasare în condiții de rezistenţă
 informaţii cu caracter sportiv
orientarea corpului în spaţiu şi coordonarea segmentară
îndemânare specifică probelor şi disciplinelor sportive
predate
Îndemânarea echilibru
(capacități - menţineri ale poziţiilor statice (cu baze de sprijin reduse 6 5-7
coordinative) progresiv, pe suprafeţe cu înălţimi variabile), cu manevrare de
obiecte
- deplasări în echilibru, libere şi cu manevrare de obiecte, pe
suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi înclinate, individual
şi în perechi
Forţa forţa dinamică segmentară 6 12-14
detentă
forţa segmentară în regim de rezistenţă
forţa specifică probelor şi disciplinelor sportive predate
cunoştinţe despre:
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a forţei
principalelor grupe musculare, specifice vârstei şi sexului
- procedee metodice de dezvoltare a forţei izotonice
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ


informaţii cu caracter sportiv

alergare de viteză cu start de jos pe distanţe între 10-60 m,
Atletism Alergări 7 1-4
sub formă de concurs
 elemente statice şi dinamice: - înlănţuiri de elemente
Gimnastică
însuşite în clasele anterioare, în linii acrobatice 12 12-17
acrobatică  variante de exerciţii la sol, cu elemente liber alese
 informații cu caracter sportiv
 săritura cu rostogolire pe lada de gimnastică, cu picioarele
Gimnastică
1.1. întinse și apropiate
Sărituri la
1.2.  săritura în sprijin depărtat peste capră 6 15-17
2.1. aparate  cunoştinţe despre arbitraj, organizare şi conducere, în
2.2. Discipline desfăşurarea concursurilor de gimnastică
2.4. sportive  informații cu caracter sportiv
3.1.  acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de atac cunoscut
3.2.  acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de apărare
3.3. cunoscut
 variante de joc cu temă, de joc cu efectiv redus, pe teren
Jocuri redus
Baschet 21 1-11
sportive  integrarea acţiunilor tehnico-tactice în jocul bilateral, în
condiţii regulamentare
 cunoştinţe despre arbitraj, organizare şi conducere a jocului
de baschet
 informaţii cu caracter sportiv
 1 notă, cumulativ, din doua probe de forţă pentru segmente
diferite;
3.2.
EVALUARE  1 notă - Alergarea de viteză; 4 4, 14, 17
3.3.
 1 notă – săritura la aparatul de gimnastică
 1 notă – gimnastică acrobatică
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a VIII-a – Semestrul al II-lea

Competenţe Domenii de Unitatea de învăţare Elemente de conținut Număr de Săptămâna Măsuri de


specifice conținut lecţii reglare
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
1.1. Capacitate
1.2. motrică
2.1. Deprinderi Acţiuni acţiuni combinate: deprinderi de locomoţie de bază cu
6 18-20
2.2. de locomoție combinate deprinderi de locomoţie combinate
2.3.
Calităţi viteza de reacţie şi de execuţie în acţiuni motrice
motrice complexe
viteza de deplasare pe distanţe progresive
viteza de deplasare în condiţii variate
Viteza viteza de reacţie, de execuţie şi de deplasare în condiții de 6 29-31
coordonare
viteză - în condiții de coordonare
viteza de deplasare în condiții de rezistenţă
 informaţii cu caracter sportiv
orientarea corpului în spaţiu şi coordonarea segmentară
îndemânare specifică probelor şi disciplinelor sportive
predate
Îndemânarea echilibru
(capacități - menţineri ale poziţiilor statice (cu baze de sprijin reduse 6 21-23
coordinative) progresiv, pe suprafeţe cu înălţimi variabile), cu
manevrare de obiecte
- deplasări în echilibru, libere şi cu manevrare de obiecte,
pe suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi înclinate,
individual şi în perechi
Forţa forţa dinamică segmentară 6 18-20
detentă
forţa segmentară în regim de rezistenţă
forţa specifică probelor şi disciplinelor sportive predate
cunoştinţe despre:
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a forţei
principalelor grupe musculare, specifice vârstei şi sexului
- procedee metodice de dezvoltare a forţei izotonice
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

 informaţii cu caracter sportiv


rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe
rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi mixte
rezistenţa musculară locală;
rezistenţa în regim de forţă
24-25,
Rezistenţa rezistenţa specifică probelor şi disciplinelor sportive 8
predate 27-28
cunoştinţe şi informaţii despre valorile medii ale
indicatorilor de manifestare a rezistenţei, specifice vârstei
şi genului
informaţii cu caracter sportiv
Combinate conform precizărilor de la fiecare calitate motrică 4 32-33
1.1. Discipline  elemente din şcoala săriturii: - plurisalturi
1.2. sportive  săritura în lungime cu 1½ paşi în aer: - etalonarea
2.1. elanului - zborul şi aterizarea
2.2.  săritura în înălţime cu păşire: - etalonarea elanului -
2.4. Sărituri 6 29-31
bătaia, desprinderea, zborul şi aterizarea
3.1.  cunoştinţe despre arbitraj, organizare şi conducere în
3.2. desfăşurarea probelor
3.3.  informații cu caracter sportiv
Atletism
 elemente din şcoala aruncării: aruncări tip azvârlire,
împingere şi lansare cu o mână şi cu două mâini
 aruncarea mingii de oină cu elan, la distanţă: cunoştinţe
Aruncări despre arbitraj, organizare şi conducere în desfăşurarea 4 32-33
probei
 informații cu caracter sportiv

Baschet  acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de atac 24 21-25,


Jocuri cunoscut 27-33
sportive  acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de apărare
cunoscut
 variante de joc cu temă, de joc cu efectiv redus, pe teren
redus
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

 integrarea acţiunilor tehnico-tactice în jocul bilateral, în


condiţii regulamentare
 cunoştinţe despre arbitraj, organizare şi conducere a
jocului de baschet
 informaţii cu caracter sportiv
 1 notă, cumulativ, din doua probe de forţă pentru
segmente diferite;
3.2.  1 notă alergarea de durată 20, 28, 31,
EVALUARE 5
3.3  1 nota – aruncarea mingii de oină 33
 1 notă – săritura în lungime cu elan
 1 notă – joc sportiv