Sunteți pe pagina 1din 188
Institutul National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap Bucuresti, Anca Rozorea Mihaela Sterian Testul arborelui (traducere selectiva, sistematizare, adaptare, cercetare experimentala extensiva) PAIDEIA Prefata Ca orice proba interpretativa de personalitate, Testul arborelui a fost si continua si fie perceput si apreciat foarte diferit atat in plan metodologic general, cat siin plan aplicativ concret (psihodiagnostic). Astfel, de la consacrarea lui in circuitul stiimific de catre Ch. Koch (1964), dupa inceputul facut de E, Juckev in 1928, opiniile asupra valorii sale oscileaza intre exceptional", ,infailibil" gi ,banal", ,irelevant* . gaseste expresia in fluctuafia locului acestei probe in bateriile concepute pentru examinarea psihologica in scopul determinarii nivelului de dezvoltare intelectual si afectiva, al delimitarii dintre normal si patologic sau al orientarii si selectiei profesionale. Unii il considera proba de baz, cu aplicabilitate obligatorie si permanent, alfi il includ ca proba complementara, cu aplicabilitate selectiva, iar alfii nici macar nu-liau in calcul. ‘In fara noastra, situatia acestui test este si mai echivoca. in primul rand, el nu este larg si bine cunoscut; in al doilea rand, acolo unde se foloseste, interpretarea se face preponderent livresc, in lumina teoriei generale care a stat la baza elaborarii lui, iar nu gi prin prisma tunei experiente solide, sistematice, obfinute pe populafia autohtond. acest context, o lucrare specialé consacratd re-evaluarii si re-fundarii Testului arborelui printr-o cercetare experimentala ampla este mai mult decét utild; ea este realmente necesara. Cele doua autoare ~ Anca Rozorea si Mihaela Sterian ~ sunt cercetatoare cu contributii Tecunoscute in domeniul psihodiagnosticului de dezvoltare gi al cercetarii deviatiilor de la normal in ontogeneza. In acest domeniu, domniile lor au gasit in Testul arborelui un instrument apt a oferi informatii relevante pentru o evaluare calitativa structurala a profilului de personalitate si de evidentiere a diferentelor interindividuale semnificative, in aplicarea testului in forma originala neadaptata au sesizat ins unele lacune gi nepotriviri, care pot impieta mai mult sau mai pufin sever asupra concluziilor finale. Aceasta a si determinat pe cele dowd autoare s4 procedeze la 0 examinare critica detaliata a textului manualului gi la experimentarea minufioasa a probei. Pentru reusita operatiei de adaptare a fost indispensabila o incursjune in simbolismul roménesc si analiza expres a simbolului arborelui in ethosul national. Astfel, desenele individuale obtinute in cercetarea experimentala au putut fi descifrate gi interpretate pe ‘baza unor criterii mai adecvate si, totodata, mai relevante din punct de vedere diagnostic. Lucrarea aduce, de asemenea, completiti si precizari importante in legatura cu modul de formulare a instructajului, cu alcdtuirea schemelor de interpretare si a profilelor de 5