Sunteți pe pagina 1din 15

GRILE FINANTE (PARTIAL)

1. Finantarea temporara, ca modalitate de procurare a resurselor financiare


necesare unei intreprinderi:

a) Se asigura, in principal, pe baza creditelor bancare acordate de banci si


pentru activitatea de exploatare

b)  Se realizeaza pe seama datoriilor pe termen scurt din activitatea de


exploatare si creditelor bancare pe termen lung
c) Se realizeaza pe seama resurselor financiare reprezentate de capital,
rezerve si imprumuturi pe termen lung
d) Se asigura pe seama creditelor bancare pe termen scurt si a creditelor
bancare pe termen mediu si lung

2. In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie (invatamant), in


aprecierea efectelor acestora sunt luate in considerare:

a) Cheltuielile indirecte de invatamant suportate din veniturile familiilor


b) Cheltuielile directe finantate din fondurile publice
c) lipsa de castig” pe perioada studiilor a celor ce urmeaza diferite forme de
invatamant
d) Veniturile suplimentare obtinute de indivizi ca urmare a instruirii
suplimentare

3. Ciclul de exploatare in desfasurarea activitatii unei intreprinderi (private):

a) Include perioada in care se desfasoara procesele de achizitionare a unor


bunuri de natura mijloacelor fixe
b) Cuprinde operatiunile de imprumut, de achizitie a titlurilor de plasament,
de cesiune a creantelor
c) Cuprinde faza de aprovizionare cu bunuri si servicii si faza de productie in
care se transforma bunurile si serviciile in produse finite
d) Se refera la activitatile de productie in cadrul carora se prelucreaza materii
prime si materiale, se obtin produse finite care se livreaza beneficiarilor
interni si externi

4. In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii
bugetului:

a) Intocmirea de bugete extraordinare


b) Practicarea sistemului de executie (exercitiu) in executia bugetului

c) Practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului


d) Scoaterea in afara bugetului a unor cheltuieli si acoperirea lor din venituri
speciale

5. Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al


unitatii:

a) Bugetele extraordinare

b) Clasificatia bugetara
c) Bugetul de obiective
d) Bugetul program

6. Din punct de vedere al continutului juridic, conceptul de buget exprima:

a) Procese economice in forma baneasca de repartitie secundara a produsului


intern brut
b) Procese economice in forma baneasca de repartitie primara a produsului
intern brut
c) lista cu veniturile si cheltuielile institutiilor publice
d) Un act normativ care autorizeaza incasarea veniturilor si efectuarea
cheltuielilor publice

7. Cheltuielile publice cu acordarea de subventii sectorului privat:

a) Nu erau acceptate in conceptia clasica despre cheltuielile publice

b) Nu pot fi considerate o parghie financiara


c) Nu pot fi utilizate ca mijloc de stimulare a exporturilor, acest rol revenind
numai impozitelor
d) Fac parte din categoria cheltuielilor pentru dezvoltarea sectorului
economic de stat

8. Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in


categoria:

a) Cheltuielilor virtuale
b) Cheltuielilor de capital
c) Cheltuielilor curente
d) Cheltuielilor de transfer

9. Din punct de vedere economic, bugetul de stat reprezinta:

a) Totalitatea sumelor de bani ce se acumuleaza la dispozitia statului


b) Procese, tehnici de mobilizare a resurselor bugetare, precum si de utilizare
a acestora sub forma cheltuielilor bugetare
c) Un act prin care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile
anuale ale statului
d) Un tablou evaluativ si comparativ al cheltuielilor statului

10. Sursele de finantare externa a intreprinderilor sunt:

a) Amortismente si rezerve
b) Capitalul social subscris si varsat
c) Profitul
d) Datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare

11. Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor bugetare:

a) Presupune inscrierea in buget a veniturilor si cheltuielilor dupa principiul


„neto”
b) Presupune finantarea cheltuielilor din ansamblul veniturilor

c) Presupune asigurarea stabilitatii incasarilor din impozite si taxe


d) Presupune inscrierea in buget a veniturilor si cheltuielilor dupa principiul
„bruto”

12. Criteriul momentului in care se efectueaza cheltuielile publice si modul in


care acestea afecteaza resursele financiare publice este specific:

a) Clasificatie economice
b) Clasificatiei functionale

c) Clasificatiei financiare
d) Clasificatiei administrative

13. Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de


dezvoltare pe seama profitului defineste:

a) Autofinantarea partiala neta in sens restrans

b) Autofinantarea integrala neta in sens restrans


c) Autofinantarea integrala bruta in sens larg
d) Autofinantarea partiala neta in sens larg

14. Operatiunile speculative „a la baisse” se realizeaza atunci cand:

a) Operatorii cumpara titluri la vedere la un curs mai scazut pentru a vinde la


termen la un curs mai ridicat
b) Operatorii anticipeaza o crestere a cursurilor titlurilor
c) Operatorii vand titluri la vedere la un curs mai ridicat, pentru a cumpara la
termen la un curs mai scazut

d) Operatorii vand si cumpara titluri la vedere

15. Tot surplusul de valoare pe care o intreprindere il realizeaza ca urmare a


activitatii desfasurate si care acopera integral cerintele de dezvoltare ale
acesteia, exprima:

a) Autofinantarea bruta, partiala, in sens restrans


b) Autofinantarea bruta, partiala, in sens larg
c) Autofinantarea neta, partiala, in sens larg
d) Autofinantarea bruta, integrala, in sens restrans

16. Resursele financiare publice obtinute prin vanzarea de bonuri de tezaur se


incadreaza in categoria:

a) Resurselor (financiare publice) imprumutate pe termen mediu si lung


b) Resurselor (financiare publice) fiscale
c) Resurselor (financiare publice) extraordinare

d) Resurselor (financiare publice) ordinare

17. Printre sursele de finantare a cheltuielilor publice cu invatamantul se pot


regasi:

a) Cheltuielile indirecte suportate din veniturile familiei (costuri de


intretinere pe perioada studiilor: chirie, transport, hrana, etc.)
b) Lipsa de castiguri a elevilor/studentilor pe durata studiilor
c) Fondul bugetar

d) Sporul de venit realizat de absolvent

18. In calcului caror indicatori de caracterizare a cheltuielilor publice ca


fenomen financiar intervine defaltorul PIB:

a) Coeficientului de elasiticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB


b) Indicelui modificarii (cresterii) relative nominale a cheltuielilor publice
c) Modificarii (cresterii) reale a cheltuielilor publice
d) Modificarii (cresterii) nominale a cheltuielilor publice

19. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la imprumuturile de stat


(publice) sunt adevarate:
a) Pot conduce la scaderea dobanzii pe piata financiara
b) Sunt acordate de catre bancile cu capital de stat (aflate in proprietatea
statului)
c) Au caracter facultativ

d) Se aseamana cu impozitele directe prin faptul ca ambele au un caracter


benevol

20. In functie de natura valorilor mobiliare emise si negociate pe pietele


financiare, se pot intalni:

a) Piata la vedere
b) Piata obligatiunilor

c) Piata la termen
d) Piata secundara

21. Documentatia depusa de Guvern la Parlament, in vederea dezbaterii si


aprobarii bugetului, contine:

a) Proiectul contrului de executie bugetara pentru anul bugetar urmator


b) Proiectul legii finantelor publice
c) Proiectul de lege de aprobare a clasificatiei bugetare
d) Proiectul de lege bugetara anuala, cu veniturile si cheltuielile bugetare

22. Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita, prin lege,
obligatia de plata a impozitului este:

a) Destinatarul impozitului
b) Suportatorul impozitului
c) Obiectul impozitului
d) Contribuabilul impozitului

23. Spre deosebire de bursele de valori, pe pietele interdealeri („over the


counter”):

a) Preturile titlurilor nu pot fi diferite de la o firma de dealer la alta


b) Tranzactiile de vanzare sau cumparare a titlurilor se negociaza prin
intermediul firmelor de broker
c) Conditiile de acces sunt mai permisive

d) Nu pot cota decat societati de importanta nationala

24. Caracterul regresiv al sarcinii fiscale, in cazul impozitelor indirecte, consta


in aceea ca:
a) Suportatorii acestora apar in situatia de contribuabili numai in masura in
care achizitioneaza si consuma bunuri si servicii in al caror pret sunt
incluse aceste impozite
b) Presupun cheltuieli mai reduse de colectare a acestora ca venit al statului
c) In cazul acestor impozite nu opereaza criteriul venitului minim
neimpozabil
d) Afecteaza in mod deosebit veniturile mici, deoarece se percep, de regula,
la bunurile de larg consum, care detin o pondere insemnata in consumul
personal

25. Fondul de rulment brut se poate determina ca diferenta intre:

a) Activele imobilizate si activele circulante

b) Resursele totale (capital permanent si resurse de trezorerie) si activele


imobilizate
c) Stocuri si datoriile curente
d) Activele circulante si datoriile pe termen scurt

26. Pietele financiare derivate sunt reprezentate de:


a) Pietele actiunilor
b) Pietele futures si pietele optiunilor
c) Pietele obligatiunilor straine
d) Pietele obligatiunilor
27. Cheltuielile publice temporare
a) Sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite
conditii
b) Sunt cheltuieli de natura imprumuturilor acordate de autoritatile publice
c) Reprezinta operatiuni de trezorerie si sunt refletate in conturile de
reglementare
d) Sunt cheltuieli care se pot finaliza cu plati la scadente certe
28. In cadrul politicii financiare a intreprinderii, practicarea unei rate relativ
constante de acordare a dividendului (din profitul obtinut) este specifica:
a) Politicii de stabilizare
b) Politicii reziduale sau oportuniste
c) Politicii prudentiale
d) Politicii de participare directa
29. La care din urmatoarele variante ale politicii de dividend marimea
dividendelor de acordat actionarilor nu depinde de marimea profitului realizat:
a) Politica de stabilizare
b) Politica prudentiala
c) Politica oportunista
d) Politica de participare directa
30. Care din urmatoarele operatiuni reflecta ipostaza de casier atribuita
trezoreriei publice:
a) Gestionarea disponibilitatilor din conturile banesti deschise entitatilor
publice
b) Organizarea si efectuarea tuturor operatiunilor de incasari si plati care
privesc bugetul de stat
c) Efectuarea operatiunilor de garantare si coparticipare a statului la
acordarea de imprumuturi pentru realizarea unor obiective eocnomice si
sociale
d) Deschiderea si administrarea conturilor bancare pentru efectuarea
operatiunilor banesti ale entitatilor publice
31. Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate
pe termen scurt reprezinta o coordonata a:
a) Politicii fiscale
b) Politicii de finantare a intreprinderii
c) Politicii bugetare
d) Politicii de dividend a intreprinderii
32. Care din etapele urmatoare, referitoare la executia partii de cheltuieli a
bugetului de stat, sunt de competenta ordonatorilor de credite bugetare
(conducatorilor institutiilor publice):
a) Angajarea, lichidarea si emiterea titlului de percepere
b) Plata, incasarea si controlul
c) Lichidarea, ordonantarea si plata
d) Angajarea, lichidarea si ordonantarea
33. Folosirea caror instrumente semnifica o abatere de la principiul echilibrarii
bugetului:
a) Bugetele extraordinare
b) Bugetele anexe
c) Bugetele ciclice
d) Clasificatia bugetara
34. Identificarea si evaluarea materiei impozabile, si stabilirea sumei impozitului
de incasat pe categorii de impozite, ca operatiune specifica executiei bugetului la
partea de venituri, este specifica:
a) Perceperii
b) Emiterii titlului de percepere
c) Asezarii
d) Lichidarii
35. Care din urmatoarele afiramtii cu privire la politica de stabilizare (prudenta),
componenta a politicii de dividend a intreprinderii sunt adevarate?
a) Presupune asigurarea unui dividend constant sau o rata constanta de
crestere anuala a dividendului, indiferent de marimea profitului obtinut
b) Presupune o modificare a dividentului din anul t fata de dividentul
inregistrat in anul t-1 cu o rata variabila
c) Presupune o rata relativ constanta de acordare a dividendului din profitul
obtinut
d) Marimea dividendului depinde de deciziile de investitii si de finantarea a
intreprinderii
36. Pentru stisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare
urmatoarele:
a) Asigurarea unui venit minim nimpozabil pentru fiecare contribuabil
b) Majorarea impozitelor in faza de recesiune si diminuarea acestora in faza
de supraincalzire a economiei
c) Mobilizarea resurselor sub forma impozitelor sa se faca cu cheltuieli de
administrare cat mai mici
d) Reducerea impozitelor in faza de recesiune si majorarea acesotra in faza
de supraincalzire a economiei
37. Caracterul echitabil, ca trasatura a impozitelor indirecte, se refera la faptul
ca:
a) Pot fi diferentiate in raport cu situatia economicea si sociala a subiectilor
b) Acestea nu opereaza asupra volumului vanzarilor
c) Asigura un volum relativ constant de resurse financiare publice
d) Afecteaza veniturile nominale, nu si pe cele reale
38. Sumele transmise catre diferite persoane care nu participa direct la
activitatea curenta a entitatilor publice sunt cuprinse in categoria:
a) Cheltuielilor de transfer
b) Cheltuielilor de functionare
c) Cheltuielilor neproductive
d) Cheltuielilor curente
39. Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de bancher al statului
sunt:
a) Elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si
cheltuielilor
b) Gestionarea si redistribuirea disponibilitatilor banesti din conturile
deschise institutiilor publice
c) Furnizarea informatiilor pentru intocmirea rapoartelor periodice privind
executia bugetului
d) Exercitarea controlului jurisdictional asupra executiei de casa a bugetului
40. Care dintre urmatoarele afiramtii cu privire la faza de ordonantare este
adevarata:
a) Este de competenta ordonatorilor de credite bugetare
b) Se finalizeaza prin intocmirea unui documente de incasare
c) In succesiunea logica a executiei bugetului de stat, este precedata de faza
de asezare si urmata de faza de plata
d) Se refera la emiterea unei ordonante de urgenta a guvernului privind
cheltuielile publice
41. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
a) La impozitele pe cladiri sursa impozitului este identica cu materia
impozabila
b) Suportatorul impozitului este intotdeauna persoana (fizica sau juridica) in
sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a impozitului
c) In cazul impozitelor directe, pe venituri sau pe averi, suportatorul
impozitului coincide cu subiectul impozitului
d) Ca element tehnic caracteristic impozitelor, obiectul impozitului este
suportatorul impozitului
42. In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri
sunt:
a) Asezarea, lichidarea, perceperea, emiterea titlului de percepere
b) Asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere, perceperea
c) Angajarea, lichidarea, emiterea titlului de incasare, perceperea
d) Asezarea, emiterea titlului de percepere, perceperea, lichidarea
43. Titlurile derivate se particularizeaza prin urmatoarele trasaturi:
a) Se emit in scopul mobilizarii si majorarii capitalului propriu
b) Sunt reprezentate de instrumentele care se creeaza de societatile
comerciale pe baza activelor financiare (contracte pe indici bursierei)
c) Decurg din contractele incheiate de parti, asigurand drepturi asupra unor
active la o scadenta viitoare
d) Prin intermediul lor se asigura mobilizarea capitalurilor pe termen lung de
catre cei care au nevoie de fonduri
44. Subiectul impozitului, ca element tehnic al acestuia:
a) Se poate confunda cu sursa impozitului, in anumite situatii
b) Este persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege
obligatia de plata a impozitului
c) In cazul impozitului pe profit este profitul net
d) Reprezinta valori (forme ale veniturilr si averilor) sau activitati aducatoare
de valori ce intra sub incidenta impozitarii
45. Ca asemanari intre emisiunea (inflationista) de moneda, folosita ca resursa
financiara publica extraordinara, si impozitele indirecte se regasesc:
a) Caracterul benevol
b) Caracterul voalat
c) Afecteaza numai veniturile nominale ale diferitelor persoane fizice si
juridice
d) Implica o contraprestatie directa din partea statului
46. Impozitele care au in vedere, pe langa existenta materiei impozabile, si
situatia familiala ce greveaza asupra puterii contributive a subiectilor sunt
reprezentate de:
a) Taxele de consumatie
b) Impozitele directe personale
c) Impozitele directe reale
d) Impozitele indirecte
47. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la controlul bugetar sunt
adevarate:
a) Controlul administrativ se exercita de catre Curtea de Conturi
b) Controlul politic analizeaza actele justificative privind operatiunile
inregistrate in conturile contabile si se pronunta asupra legalitatii lor
c) Controlul jurisdictional vizeaza concordanta cu obiectivele politicii
generale a statului
d) Controlul politic se exercita de catre Parlament
48. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate
a) In sens larg piata financiara este considerata piata valorilor mobiliare
b) In sens larg, in sfera pietelor financiare se incadreaza pietele monetare,
pietele valutare si pietele financiare propriu-zise
c) Piata euroobligatiunilor se confunda cu piata obligatiunilor straine
d) Pietele financiare primare includ pietele contractelor futures si pietele
contractelor pe optiuni
49. Avand in vedere clasificatia financiara, cheltuielile publice se structureaza
in:
a) Cheltuieli definitive, temporare si virtuale
b) Reale si economice
c) Cheltuieli curente si de capital
d) Ordinare si extraordinare
50. Taxele speciale de consumatie
a) Sunt o forma a impozitelor indirecte
b) Sunt o forma a impozitelor indirecte
c) Nu respecta cerintele de nediscriminare fiscala
d) Nu respecta cerintele de nediscriminare fiscala
GRILE FINANȚE- CAPITOLUL I

1. Între premisele directe care au stat la baza apariției finanțelor pot fi


menționate:
a. Dezvoltarea producției și schimbului de mărfuri în natură.
b. Îndeplinirea de către bani a funcției de mijloc de prezentare a valorii
c. Amplificarea intervenției statului în viața economica și socială
d. Prima diviziune socială a muncii
e. Apariția monedei cu valoare intrinsecă
f. Îndeplinirea de către bani a funcției de măsură a valorii
g. Îndeplinirea de către bani a funcției de mijloc de schimb
h. Apariția instituțiilor de tip statal( a statului)
i. Apariția banilor
2. Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare aparținând
statului au fost:
a. Dările în natură și prestație în muncă pt funcționarea armatei
b. Impozitelor în bani
c. Cheltuieli cu plata soldelor militarilor
d. Cheltuieli cu plata funcționarilor publici
e. Tributurile încasate în bani
3. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?
a. Banul-semn reprezintă o creanță asupra economiei unei țări sau a
mai multora
b. Spre deosebire de banul-marfă, banul-semn nu are valoare intrinsecă
c. Monedele divizionale folosite în prezent nu se include în categoria
banului-semn, deoarece fiind confecționate din metal, au o utilitate
proprie.
d. Întrucât monedele din metal prețios aveau însemne specifice( ce le
diferențiau de altele) au fost încadrate în categoria banului-semn.
4. Care din următoarele formulări corespund accepțiunii restrânse dată
conceptului de finanță?
a. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relatiilor economice în
formă bănească.
b. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice
prin care se constituie și distribuie fonduri bănești pt satisfacerea
diferitelor necesități.
c. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice în
formă bănească din sferele producției și repartiției producției nationale.
d. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice de
repartiție în formă bănească a produsului creat.
5. Spre deosebire de concepțiunea extinsă a finanțelor în conceptual de finanțe
în sens restrains sunt incluse numai procesele și relațiile economice care:
a. Se realizează în formă bănească
b. Se realizează în formă materială
c. Implică un transfer definitive sau rambursabil de putere de
cumpărare între participanți ( și se realizează în formă bănească)
d. Se derulează între participanți de repartiția PIB în formă
bănească.
6. Care dintre următoarele categorii de procese și relații economice sunt
considerate financiare, atât în accepțiune extinsă cât și în cea restrânsă data
conceptului de finanțe și sferei sale de cuprindere:
a. Toate procesele și relațiile economice de repartiție a PIB
b. Procesele și relațiile economice realizate în formă bănească ce
presupune un transfer de valoare și de putere de cumpărare între
participanți.
c. Toate procesele și relațiile economice la care participă entitățile publice.
d. Procesele și relațiile economice prin care se constituie, distribuie și se
utilizează fonduri bănești pentru funcționarea diferitelor entități
economico-sociale.
7. Care dintre următoarele formulări corespund accepțiunii extinse data
conceptului de finanțe și sferei sale de extindere:
a. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiile economice legate
de procurarea, distribuirea, utilizarea și reconstituirea continua a
tuturor relațiilor bănești, necesare desfășurării diferitelor activități în
care sunt implicate autoritățile publice.
b. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice ce
au loc între participanți la procesul reproducției economice și sociale.
c. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice ce
vizează constituirea, distribuirea sau utilizarea fondurilor bănești pt
funcționarea diferitelor entități, inclusive a entităților publice
d. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice ce
au loc între participanți la repartiția PIB.
e. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice
în formă bănească ce au loc între participanții la procesul
reproducției economice și sociale.
f. Finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice
legate de procurarea, distribuirea, utilizarea și reconstituirea
continua a tuturor resurselor bănești necesare desfășurării
diferitelor activități.
8. În sfera finanțelor locale:
a. Transferul de valoare se realizează în formă materială.
b. Transferal de valoare vizează satisfacerea unor nevoi de interes
local.
c. Nu este posibilă contractarea de împrumuturi.
d. Dimensiunea proceselor și relațiilor financiare este influențată de
timpul de organizare statală.
9. Care din următoarele afirmații cu privire la transferal de valoare ce are loc
între participanții la procesele și relațiile financiare sunt adevărate:
a. Fiind realizat în formă bănească reprezintă implicit un transfer de
putere de cumpărare.
b. În sfera finanțelor private se realizează întotdeauna cu caracter
definitiv.
c. În sfera finanțelor publice vizează doar scopuri sau nevoi cu caracter
public national.
d. În sfera finanțelor creditul se realizează cu caracter definitiv.
10.Care din următoarele afirmații cu privire la componentele principale ale
sferei finanțelor sunt adevărate ?
a. Bugetul de stat și bugetele locale desemnează categorii financiare
ce desemnează procese/ relații financiare desfășurate pe principiul
transferului de valoare definitiv și fără contraprestație.
b. Asigurările exprimă relații financiare ce îmbină caractere ale
bugetelor publice și creditului.
c. Transferal de valoare caracteristice relațiilor de credit se
particularizează prin prezența intermediarilor financiari.
d. Resursele bănești vehiculate prin relațiile aferente creditului se
administrează atât de entitățile și instituțiile specializate private
cât și de către stat și alte autorități publice.

GRILE CAPITOLUL II
1. Funcția finanțelor de repartiție a PIB:
a. Se definește ca fiind capacitatea finanțelor de a mijloci repartiția în
formă bănească a unei părți din PIB
b. Are o sferă de manifestare mai extinsă decât funcția de control
c. Are un caracter subiectiv imprimat de modalități concrete de
constituire și distribuire a fondurilor bănești
d. Generează fluxuri de constituir și distribuire a fondurilor bănești
la diferite nivele de derulare a activităților economico-sociale.
2. Care din următoarele afirmații sunt adevărate?
a. Îndeplinirea funcției finanțelor de repartiție marchează diferențe
semnificative la nivel macroeconomic comparative cu nivelul
microeconomic.
b. Activitatea financiară ce concretizează funcția de repartiție oferă
suportul obiectiv necesar exercitării controlului financiar.
c. Controlul financiar favorizează îndeplinirea funcției de repartiție, dar
nu poate genera noi procese de repartiție.
d. Funcția de reglare atribuită finanțelor semnifică implicarea efectivă a
acestora în reglarea activității economico-sociale.
3. Verificarea eficienței și oportunității operațiunilor financiare la nivelul unei
entități private reprezintă un obiectiv specific:
a. Controlul financiar intern concomitent
b. Controlul financiar extern al statului post-operativ
c. Controlul financiar extern al statului preventiv
d. Controlul financiar intern preventiv
4. Care din următoarele forme de control financiar au ca obiectiv și verificarea
legalității operațiunilor financiare:
a. Controlul financiar intern preventiv
b. Controlul financiar intern post-operativ
c. Controlul financiar extern concomitent
d. Controlul financiar intern concomitent
e. Controlul financiar extern post-operativ
5. Suportul ebiectiv al reglării economiei prin intermediul impozitelor este
reprezentat de:
a. Interdependențele dintre venitul global, disponibil, impozite și
consum total
b. Intercondiționarea inversă dintre mărimea impozitului și
mărimea venitului disponibil( al persoanelor fizice și juridice)
c. Capacitatea impozitelor de a mijloci constituirea fondurilor bănești la
dispoziția autorităților publice
d. Interdependența dintre consumul privat și cel public
6. Intervenția reglatoare prin instrumente financiare a autorităților publice
pentru contracararea ciclicității în economie se poate realiza prin:
a. Reducerea cheltuielilor publice în faza de recesiune și majorarea lor
în faza de expansiune
b. Diminuarea impozitelor în faza de recesiune și majorare a
acestora în faza de expansiune
c. Întocmirea și executarea de bugete deficitare în faza de expansiune a
economiei
d. Întocmirea și executarea de bugete echilibrate în fiecare an din durata
ciclului economic
7. Rolul finanțelor în dezvoltarea societății ca expresie direct a îndeplinirii de
către finanțe a funcției de control asupra activității economico-sociale se
concretizează în:
a. Atenuarea escilității ciclice ale economiei
b. Îmbunătățirea modului de administrare a resurselor
c. Redistribuirea resurselor între unități administrative teritoriale

S-ar putea să vă placă și