Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare la limba și literatura română

Clasa a V-a
Nume, prenume__________________________ Data________________________
Citește cu atenție textulpropus și realizează sarcinile de mai jos:

Penița știe iscusit să scrie, c-apoi și rândunelele să-l spună,


de-o luneci îndemânatic pe hârtie, când în frunzișul crengilor se-adună,
când literele prind să se înșire să fie plină ziua următoare
desprinse-ncet din vârful ei subțire. de pace și de păsări, și de soare!
Și pagina, treptat, se însenină Cu grijă și pricepere lucrată,
de literele mici cât o albină Penița ta-i peniță fermecată,
și zumzăie cum stupul primăvara, s-asculți de ea, s-o faci să te asculte,
vorbind în limba ce-o vorbește țara. râvnind comoara de cuvinte multe,
Cum scapără penița lucitoare păstrând întreaga bogăție rară
când „soare” scrii - și e afară soare! a graiului ce îl vorbește țara.
Sub geamul clasei se-mbulzesc copacii, (Vitalie Tulnic,
trăgând cu ochiul cum se scrie „pace”, Penița știe iscusit să scrie)

1.Rescrie din text două cuvinte care sunt în relație de sinonimie.


_____________________________________________________________________________
L 0 1 2
2. Propune câte un antonim pentru următoarele cuvinte din text:
subțire _____________________ următoare________________________
pricepere____________________ bogăție __________________________
L 0 1 2 3 4
3.Rescrie din text cinci cuvinte din câmpul lexical scriere.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

L 0 1 2 3 4 5
4.Desparte în silabe cuvintele:
luneci____________________________ îndemânatic________________________
îmbulzesc_________________________ lucrată____________________________
bogăție___________________________ graiului____________________________
L 0 1 2 3 4 5 6
5.Alcătuiește trei enunțuri cu următoarele ortograme: ea/ ia/ i-
a
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
L 0 1 2 3
6.Ilustrează, cu câte un exemplu din text, figurile de stil solicitate:
personificare____________________________________________________
epitet __________________________________________________________
comparație______________________________________________________
L 0 1 2 3
7.Continuă, cu încă trei replici, următorul dialog imaginar cu o carte:
- Dragă copile, hai, deschide-mă!
- ___________________________________________________________________________
-____________________________________________________________________________
-____________________________________________________________________________
L 0 1 2 3 4

8.Redactează, în nouă rânduri, un text argumentativ cu tema: Cărțile sunt cel mai mare
dar.
Repere:
 elucidarea temei; 4p.
 prezentarea a două argumente; 2p.
 respectarea limitei de spațiu; 1p.
 aranjarea textului în pagină; 1p.
 coerența textului; 1p.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pentru corectitudine L 0 1 2 3 4 5
Punctaj acumulat ______ Nota_____

Convertirea punctelor în note:


Notă 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Punctaj 50-48 47-44 43-38 37-31 30-24 23-16 15-11 10-6 5-1

S-ar putea să vă placă și