Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA “ SPIRU HARET “ BUCURESTI

EDUCATIE FIZICA SI SPORT


CENTRUL TERITORIAL BUCURESTI

Program studiu : MASTERAT


EDUCATIE FIZICA SI MANAGEMENTUL
ACTIVITATII SI STRUCTURILOR SPORTIVE

Disciplina : MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE TIMP LIBER

TEMA REFERATULUI :

TIMPUL LIBER – PROGRAM DE ACTIVITATI FIZICE CU


CARACTER DE RELAXARE SI DESTINDERE

MASTERAND : GAVRILA I. DAN SORIN


ANUL DE STUDIU : ANUL I, SEMESTRUL I
ANUL UNIVERSITAR : 2010 – 2011

1
Introducere

Timpul – acest ‘bun’ al tuturor , desi pare un ‘lucru’ atât de simplu, obişnuit ,
comun , pe atât este de complex şi dificil al definii , deoarece are semnificaţii diferite in
funcţie de direcţia şi domeniul din care este privit .
Timpul constituie un instrument eficient de orientare în perspectiva realizării
numeroaselor activităţi. Este perceput şi trăit efectiv în mod diferenţiat de la om la om
Putem defini timpul ca formă fundamentală de existenţă a materiei în continuă
dezvoltare, exprimând succesiunea si simultaneitatea proceselor realităţii obiective.
Timpul se caracterizează prin durată, ce corespunde desfăşurării unei acţiuni, unui
fenomen, unui eveniment, măsurată în : secunde, minute, ore, zile, săptămâni ani, etc. El
reprezintă în principal o scurgere succesivă de momente, ce nu mai revin (din pǎcate) .
Din acest motiv timpul – indiferent de felul utilizării- trebuie ‘gestionat’ cu ȋnţelepciune,
deoarece odată trecut ( căci indiferent că efectuăm o activitate sau nu timpul ‘curge’) ,
timpul este pierdut , vorbim la trecut despre ce a fost şi chiar şi despre acţiuni sau
evenimente care au avut loc de câteva momente , de aici şi expresia timp pierdut .
In ceea ce priveşte timpul liber , acesta capătă o semnificaţie unică pentru fiecare
individ in funcţie de activitatea pe care o desfăşoară , preocupările sale, mediul social si
religios , educaţia primită ,etc. de aceea este dificil a prezenta o definiţie concretǎ a ceea
ce reprezintă timpul liber , insă in general reprezintă timpul folosit în mod recreativ,
distractiv, este timpul în care se realizează o plăcere, o pasiune, un hobby în principal
activitatea de relaxare, de destindere si distracţie, timpul in care faci ceea ce iti place .
Imi place modul cum considerǎ timpul liber sociologul francez Dumazedier , ca
fiind "un ansamblu de activităţi cărora individul li se dedică în mod liber, de bună voie si
cu plăcere, fie pentru a se odihni, fie pentru a se distra si a-si satisface nevoile estetice, fie
pentru a-si imbogăţii informaţia, sau a-si lărgii si dezvolta participarea socială voluntară
sau capacitatea creatoare, după ce s-a eliberat de obligaţiile profesionale, sociale si
familiale".

Motivaţia alegerii

Având in vedere contextul social in care trăim ,secolul XXI , numit “secol al
vitezei” , al alergării după bani , secol in care dormim mai puţin, mâncăm in fuga – de
multe ori ceea ce e numit fast – food , călătorim in viteză , paradoxal se dovedeşte si un
secol al stresului , al obezitǎţii si sedentarismului . In acest cadru , timpul liber devine o
modalitate de evadare din cotidian , folosit de unii in mod benefic efectuând mişcare
pentru dezvoltarea fizică echilibrarea psihică , iar de alţii ( din păcate ) cu activităţi statice
mai mult dăunătoare decât benefice ( din punctul meu de vedere ) . De exemplu pentru
mulţi tineri – şi nu numai - faptul de a petrece timpul liber in faţa computerului personal
jucǎnd jocuri , vizionând filme sau navigând pe internet este o modalitate plăcută de a
petrece timpul liber , iar aceasta in detrimentul mişcării , exerciţiului fizic care inseamnă
sănătate , vigoare, bună dispoziţie . Insă , fiecare are dreptul de a decide cum işi va utiliza
timpul liber . Din fericire avem libertatea de a alege ce decizii vrem să luăm , dar din
2
păcate nu avem posibilitatea de a alege şi consecinţele , ele fiind finalităţi a decizilor
noastre, bune sau rele.

Având in vedere aceste considerente , tipul de program pe care l-am ales pentru
petrecerea timpului liber este legat de nevoia societăţii , a individului de a compensa
sedentarismul şi rutina monotonă a vieţii de la locul de munca prin efectuarea cu
regularitate a activităţii sportive , a mişcării fizice cu caracter de relaxare si
destindere.
Din fericire şi in ţara noastră in ultimii ani au apărut tot mai multe baze sportive ,
săli de sport , săli pentru fitness , aceasta ca o necesitate la numărul tot mai mare de
persoane care doresc dupa orele de serviciu să petreacă o oră sau mai mult efectuȃnd
exerciţii fizice.
Alegând acest mod de petrecere a timpului liber cu caracter de relaxare , destindere
, fortificare , ‘imbină plăcutul cu utilul’ , se elimină stresul acumulat , se fortifică
sănătatea fizică şi psihică , creează o stare de bună dispoziţie . Astfel ,exercitii efectuate
cu regularitate de 2-3 ori pe săptămână , pot avea efecte benefice asupra celor ce aleg sa-
şi petreacă in acest mod timpul liber .
Se pot folosii sălile de fitness unde se găseşte aparatura necesară efectuării
exerciţilor specifice : aparate pentru dezvoltarea musculaturii diferitelor părţi ale
corpului , fortei , benzi de alergare , biciclete , etc. Dezavantajul – dacă poate fi numit
aşa – este aspectul financiar , intrarea in aceste săli fiind condiţionată de efectuarea unui
abonament lunar sau a plătii pentru sedinţa din ziua respectivă .
Tot ȋn aceeaşi ordine de idei ,o altă modalitate de petrecere a timpului liber care
face parte din activităţile cu caracter de destindere şi relaxare este joggingul , care nu
necesită o bază materială “ pretenţioasă” şi nici nu solicită factorul financiar . In zona
unde locuiesc multe persoane de diferite vȃrste utilizează pista stadionului pentru
alergare , digul de pe malul rȃului , străzile din cartierele mai puţin circulate de
automobile ,alei din parcuri activităţi desfăşurate ȋn special ȋn timpul orelor de seară. E
plăcut să observi bărbaţi şi femei de toate vȃrstele , unii mergȃnd ȋn pas vioi in grupuri
de cȃte 2-3 discutȃnd ȋntȃmplările zilei sau cȃt au reuşit să mai slăbească ( femeile) ,
alţii alergȃnd mai susţinut, păstrȃnd un anumit ritm . Aceasta este o activitate relaxantă ,
plăcută care este la dispoziţia fiecăruia dintre noi . Din păcate , generaţia tȃnără apreciază
prea puţin activitatea fizică , aspect care va avea consecinţe in viitor.
Un alt mod plăcut de petrecere a timpului liber după activitatea de la locul de
muncă care poate fi utilizat este mersul pe bicicletă , activitate care poate fi practicată
indiferent de vărsta . Fiind un efort aerob are o influenţă pozitiva asupra activităţii cardio-
vasculare şi respiratorie , dar şi asupra articulaţiilor membrelor inferioare şi
musculaturii .
In zona unde locuiesc numeroase persoane aleg acest mod de destindere , alegȃnd să
pedaleze pe drumurile judetene mai puţin circulate , ȋntr-un cadru pitoresc şi reconfortant
de pe Valea Rebrei sau Someşului , zone cu un aer curat , cu un traseu cu multe izvoare
de apă curată , unele dintre ele fiind de apa minerala cu sulfuri, feroase , etc.

3
O altă modalitate prin care se poate petrece timpul liber cu caracter de destindere
şi relaxare este şi practicarea sporturilor pe echipe , fotbal , volei , tenis cu piciorul ,
sau sporturi individuale ca tenisul de cămp , de masă etc. Deseori ȋn cadrul firmelor ,
angajaţii se grupează ȋn echipe , iar ȋn unele zile stabilite se ȋntȃlnesc, vara pe terenurile
sintetice , iar in anotimpurile mai reci ȋn săli de sport , unde joaca fotbal . Uneori se
organizează campionate intre angajaţii diferitelor societăţi , ȋnsă acestea deseori ajung să
depăşească statutul de destindere şi relaxare , apărȃnd ambiţia , competiţia şi tensiunile .
Insă , atȃt timp cȃt practicarea acestor sporturi de echipă rȃmȃne ȋn limita relaxarii ,
prieteniei , ele sunt ocazii frumoase de a petrece timpul liber ȋntr-un mod plăcut , aceasta
favorizȃnd legarea unor prietenii şi discuţii plăcute după terminarea activităţii ( la un
suc sau la alte băuturi).
Aceste activităţi , alături de altele , pot constitui modalităţi potrivite de a petrece
timpul liber după orele de program de la serviciu. Realitatea este că tot mai multe
persoane ȋncep să practice acest gen de activităţi recreative , ceea ce este benefic pentru
societate , favorizănd o sănătate mai bună, angajaţi mai conştincioşi , mai responsabili cu
un bun echilibru fizic şi psihic.
Chiar dacă multe persoane , ȋn special cei care locuiesc la ţară , practică mai puţin
sau deloc aceste activităţi de relaxare , destindere , pentru ei munca pămȃntului –
activitate pe care o practică cu plăcere dar şi din necesitate – este modalitatea de a folosi
timpul liber .
Deşi nu este aspectul cel mai important din viaţa unei persoane sau a unei
societăţi ,
petrecerea timpului liber ȋntr-un mod plăcut , care să producă destindere şi relaxare , este
un factor care influenţează ȋn mod indirect celelalte aspecte care au prioritate ȋn viaţa
unui individ : sănătatea , munca, educaţia , ȋnchinarea , etc. Dacă ar fi să ilustrez această
problematică , viata ar fi ca o mȃncare , aspectele importante din viaţă cu ingredientele
principale , iar celelalte activităţi secundare din viaţă cu condimentele , deşi nu ocupă
cantitativ locul cel mai important, ele dau gust , savoare unei mȃncări . Similar , un timp
liber folosit ȋntr-un mod plăcut oferă vieţii satisfacţie , plăcere , amintiri frumoase ,
prietenii , lucruri care fac ca viaţa să merite trăită .
Timpul oricum va trece , ȋn concluzie ,prin ceea ce facem , prin felul ȋn care ne
planificăm activităţile , chiar şi timpul liber , să nu treacă ȋn zadar.

Bibliografie ;

Sintezele cursului de Managementul activităţilor de timp liber –


- Lector univ.dr. Arthur Hoffmann

4
5