Sunteți pe pagina 1din 5

Structura subiectelor de examen :

A1
Aveti urmatoarele informatii dspre situatia patrimoniala a unei intreprinderi :
elemente valori
terenuri 1.000
Imobilizari corporale 4.800
Ch de infiintare 800
brevete 1.200
Fond comercial 2.000
Titluri de participare 300
Stocuri ( din care fara miscare 150) 600
Creante 3.700
valori mobiliare 350
Disponibilitati 700
Cheltuieli in avans 150
Venituri in avans 100
Furnizori 3.200
Obigatii bugetare 200
Imprumuturi bancare ( din care curente 500 ) 3.500
Capital social ( 450 actiuni x 10lei/actiune ) 4500
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 500
Rezerve 3.000
Rezultat 600
Se cere :
a ) sa se elaboreze bilantul economic al intreprinderii stiind ca ajustarile sunt :
+ 3.500 la imobilizari corporale
+ 150 la imobilizari financiare
+ 250 la stocuri
- 100 la creante
+ 1.000 la imprumuturi bancare pe termen scurt in valuta
b) determinati valoarea intrinseca a unei actiuni prin ambele metode
c) Elaborati bilantul financiar , stabiliti cele 3 mari mase financiare ale firmei si comentati pe scurt
starea de echilibru financiar
explicarea oricariu calcul este obligatorie
Rezolvare : a ) elaborarea bilantului economic
Bilant
Activ Pasiv
Denumire Valoare Ajustari Valoare Ajustari
Terenuri 1.000 1.000 Venituri in avans 100 -100 0
Imobilizari corporale 4.800 +3.500 . 8.300 Furnizori 3.200 +100 3.300
Ch de infiintare 800 -800 0 Obligatii bugetare 200 200
Brevete 1.200 -1.200 0 Imprumuturi bancare ( din care curente 500 ) 3.500 -500 3.000
Fond comercial 2.000 -2.000 0 Capital social ( 450 actiuni x 10lei/actiune ) 4.500 4.500
Titluri de participare 300 +150 450 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 500 -500 0
Stocuri ( din care fara miscare 150) 600 +250 700 Rezerve 3.000 +500 3.500
-150
Creante 3.700 -100 3750 Rezultat 600 -1000 -400
+150
valori mobiliare 350 350 Imprumuturi bancare terrm scurt +500 1.500
+1.000
Disponibilitati 700 700 Diferente din evaluare -350 -350
Cheltuieli in avans 150 -150 0
Total 15.600 -350 15.250 Total 15.600 -350 15.250

1
Bilant economic
Activ Pasiv
Denumire Valoare Denumire Valoare
Capital social 4.500
Imobilizari corporale 9.300 Rezerve 3.500
Imobilizari financiare 450 Profit -400
Stocuri 700 Diferente reevaluare -350
Creante 3.750 Obligatii nefinanciare 3.500
Disponibilitati+ val mob 1.050 Obligatii financiare 4.500

Total 15.250 Total 15.250

Metoda substractiva : ANCorectat = Total active – Datorii totale = 15.250 – ( 3.500 + 4.500 ) = 7.250
Metoda aditiva : ANCorectat = Capitaluri proprii + / - Diferente din reevaluare = ( 4.500+3.500-400) – 350 = 7.250

b ) determinarea valorii intrinseci a unei actiuni

Valoarea intrinseca a unei actiuni = ANCorectat / nr de actiuni = 7.250 / 450 = 16.11

c) Elaborati bilantul financiar , stabiliti cele 3 mari mase financiare ale firmei si comentati pe scurt starea de echilibru financiar

bilant financiar
Activ Pasiv

Denumire Valoare Denumire Valoare

Imobilizari 9.750 Capitaluri permanente 10.250

Stocuri + creante 4.450 Obligatii nefinanciare 3.500

Disponibilitati 1.050 Obligatii financiare t s 1.500

Total 15.250 Total 15.250

Imobilizari = 9.300+450= 9.750


Stocuri + creante = 700+3.750= 4.450
Disponibilitati = 1.050

Capitaluri permanente = ANCorectat + oblig fin t.l. = 7.250 + 3.000 = 10.250


Obligatii financiare t.s. = 4.500 – 3.000 = 1.500

FR = capitaluri permanente – active imobilizate = 10.250 – 9.750 = + 500


NFR = active curente – datorii curente = 4.450 – 3.500 = + 9.50
TN = active de tezorerie – pasive de trezorerie = 1.050 – 1.500 = - 450
TN = FR – NFR = 500 – 950 = - 450

Deoarece FR este pozitiv, capitalurile permanente finanteaza o parte din activele circulante, dupa finantarea integrala a imobilizarilor nete. FR este expresia realizarii echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei
acestuia la realizarea echilibrului financiar pe termen scurt.

NFR pozitiva, surplus de nevoi temporare, in raport cu resursele temporare posibile de mobilizat. Situatia poate fi considerata normala, numai daca este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de
finantare a ciclului de exploatare. In caz contrar, NFR poate evidentia un decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor, pe de o parte si exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de alta parte, respectiv
incetinirea incasarilor si urgentarea platilor.

TN negativa, semnifica un dezechilibru financiar, un deficit monetar acoperit prin angajarea de noi credite pe termen scurt. Aceasta situatie evidentiaza dependenta intreprinderii de resurse financiare externe. In acest
caz se urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al noilor credite, prin negocierea mai multor surse de astfel de capital.

A2
Societatea A absoarbe societatea B

2
Bilanturile celor 2 societati se prezinta astfel :

elemente Soc A Soc B


Cheltuieli de infiintare 40 20
Imobilizari corporale 450 300
Imobilizari necorporale ( KH) 0 40
Imobilizari financiare ( titluri de participare ) 50 0
stocuri 600 500
creante 850 750
Disponibilitati 10 10
Capital social 600 ( 10 actiuni ) 250 ( 50 actiuni )
Rezerve 20 10
Profit 20 10
Provizioane 0 55
Obilgatii nefinanciare 500 600
Obligatii financiare 860 695

Proiectul de fuziune prevede metoda prin absorbtie : A absoarbe B


Raportul de schimb se stabileste pe baza valorii intrinsece a titlurilor fiecarei societati , determinata
prin metoda Activului net corectat .
Alte informatii :
1 ) valorile de aport stabilita prin evaluarea facuta de o firma de expertiza asupra patrimoniului
societatii absorbite sunt :
- Fond comercial 180
- Imobilizari corporale 350
- Stocuri 380
- Creante 650
- Disponibilitati 12
2) Fondul comercial al societatii absorbante a fost evaluat la 800, iar imobilizarile corporale ale
acesteia la 1500
3) Absorbanta preia integral datoriile absorbitei cat si elementele pentru care s-au creat provizioanele
pentru riscuri contabilizate .
Se cere :
a) Determinarea raportului de schimb
b) Calculul numarului de actiuni de emis de catre societatea A
c) Determinarea primei de fuziune
d) Contabilizarea operatiunilor de fuziune la societatea A
e) Intocmirea bilantului dupa fuziune la societatea A
REZOLVARE
BILANT CONTABIL LA SOCIETATEA A

A P

elemente Soc A AJUSTARI BE AJUSTARI BE

IMOBILIZARI NECORPORALE 40 -40 0 CAPITAL SOCIAL; 600 600

IMOBILIZARI FINANCIARE 50 50 REZERVE 20 20

IMOBILIZARI CORPORALE 450 1050 1500 PROFIT 20 20

STOCURI 600 600 OBLIG NEFINANC 500 500

3
CREANTE 850 850 OBLIGATII FINANC 860 860

Disponibilitati 10 10 DIF REEVAL 1310 1310

FOND COMERCIAL 300 300 0

TOTAL 2000 1310 3310 2000 1310 3310

IMOBILIZARI NECORPORALE = CHELTUIELI DE


INFIINTARE

IMOBILIZARI CORPORALE = 1500-450 = 1500 VALOARE REEVALUATE


1050

ANC = 3310-1360(OBLIGATII NEFINANCIARE 500+ OBLIGATII FINANCIARE 860)= 1950

ANC = 600+20+20 +1310 =1950 ANC = CAPITAL PROPRIU+ DIF REEVALUARE

VAL MATEMATICA AUNEI ACTIUNI = 1950/10=195


LEI /ACTIUNE

SOCIETATEA B
A P

elemente Soc A AJUSTARI BE AJUSTARI BE

IMOBILIZARI NECORPORALE 60 -60 0 CAPITAL SOCIAL; 250 250

IMOBILIZARI FINANCIARE 300 50 350 REZERVE 10 10

IMOBILIZARI CORPORALE 0 PROFIT 10 10

STOCURI 500 -120 380 PROVIZIOANE 55 55

CREANTE 750 -100 650 DIF REEVALUARE -48 -48

Disponibilitati 10 2 12 OBLIG NEFINANC 600 600

FOND COMERCIAL 180 180 OBLIG FINANCIARE 695 695

TOTAL 1620 -48 1572 1620 -48 1572

Pentru ajustari se face diferenta intre datele din bilant si valorile stabilite de firma
specializata
Imobilizari corporale 350-300=50
Stocuri 380-500=-120
Creante 650-750=-100
Disponibilitati 12-10=2
Fd comercial =+180
ANC = 1572-1295(oblig nefin 600+oblig financ 695)=277
ANC = 250+10+10+55-48=277
Val actiunii =277/50 =5.54

1) raportul de schimb = actiune B/actiune A = 5.54/195 =1/35


35 de actiuni B pentru 1 actiune A

2) numarul de actiuni pe care trebuie sa le emita societatea A


N = nr. Actiuni B * R schimb = 50 *5.54/195 =1.42 1 actiune
1 actiune = 60 lei
3) prima de fuziune

4
Toate aporturile lui B = ANC = 277
Se calculeaza ca diferenta dintre suma aporturilor societatii B si suma cu care se
majoreaza capitalul social al societatii A
Prima de fuziune = 277-60 = 217 lei

4) contabilizare op societatea A

456 = % 222
1012 60
1014 162 (217 prima de fuziune- 55 provizioane)

se preiau activele lui B


% = 456 1572
imob corporale 350
fond comercial 180
stocuri 380
creante 650
disponib 23

de preiau pasivele lui B

456 %= 1350
provizioane 55
obligatii nefinanc 600
obligatii financ 695
provizioanele se preiau in pasiv , deoarece cere enuntul , si se corecteaza prima de
fuziune.

5)bilantul dupa fuziune

BILANT CONTABIL LA SOCIETATEA A DUPA FUZIUNE

elemente Soc A

IMOBILIZARI FINANCIARE 50 CAPITAL SOCIAL; 660

IMOBILIZARI CORPORALE 800 REZERVE 20

STOCURI 980 Prima de fuziune 162

CREANTE 1500 PROFIT 20

Disponibilitati 22 OBLIG NEFINANC 1100

FOND COMERCIAL 220 OBLIGATII FINANC 1555

PROVIZIOANE 55

TOTAL 3572 3572