Sunteți pe pagina 1din 4

Scoala Gimnazială ,,I. C.

LAZARESCU’’ TITESTI
Comuna Titesti – Arges Tel/fax. 0248299461
scoala.iclazarescu@yahoo.com CIF 29509321 cod postal 117750

Nr 564/01.09.2020

ME. II, Practică Pedagogică, Sem I

Masterand: Ghena Elena-Claudia

Conf. Univ. Dr. Neacşu Mihaela

PROCEDURA PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COMUNICARII CU PĂRINŢII

Denumirea procedurii Data elaborării: Perioada de COD:PO


01.09.2020 implementare
PROCEDURĂ PENTRU Data intrării in Anul școlar ED.1 REV.0
ÎMBUNĂTĂȚIREACOMUNICAREA CU PĂRINŢII vigoare:
8.09.2020

Elaborat membrii CEAC: prof. Mîndroc Delia, prof. Semnătura:


Radu Adela, prof. Oancea Adelina
Verificat Responsabil CEAC: prof. Moțoi Reli Semnătura:
Aprobat Director: prof. Dorobantu-Dina Roxana Semnătura:

Lista de difuzare:
Exemplar Semnătura de
Nr. Destinatar document Data difuzării primire
1 Consiliul de administratie 8.09.2020
1 Director prof. Dorobantu-Dina Roxana
1 Consilier educativ prof. Ilinca Iulia
1 Toate cadrele didactice din școală.

Documente de referinţă:
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar;
 Regulamentul de ordine interioară;

1/4
 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;
 Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.

SCOP:
Îmbunătățirea comunicării cu părinţii

ARIA DE CUPRINDERE:
Profesori diriginti, cadre didactice, consilier școlar, elevi, secretariat şi
conducerea școlii.

Denumirea procedurii Data elaborării: Perioada de COD:PO


01.09.2020 implementare
PROCEDURĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA Data intrării in Anul școlar ED.1 REV.0
COMUNICARII CU PĂRINŢII vigoare:
08.09.2020

RESPONSABILITATI:
Conducerea școlii, profesori diriginti, secretariat.
PASI :
Pt. Profesorii diriginti
1. La inceputul anului scolar la prima intilnire programata cu parintii şi elevii,
profesorii diriginti au obligatia:

a) de a prezenta prevederile regulamentului scolar de ordine interna cu accent pe:


-stabilirea de comun acord a limitelor unei tinute vestimentare decente (atât pt.fete
cat şi pt.baieti);
-aplicarea sanctiunilor este insotita de scaderea notei la purtare (pt.absente
nemotivate, pt.faptul ca nu poarta ecusonul);
-folosirea telefonului mobil este interzisa in timpul orelor de curs;

b) de a cere informatii parintilor pentru a se forma baza de date pentru elevi, referitor
la adresa, locul de munca al parintilor, nr. de telefon la care pot fi contactati in caz
de nevoie, iar mai ‘‘nou’’e necesar chestionarul pt.parinti (CEAC){-la prima
sedinta };

c) de a se prezenta parintilor posibilitatea de accesare a catalogului electronic si


conditiile accesarii;

d) de a alege prin vot liber Comitetul de Parinti pe clasa şi anume Presedinte,


Trezorier, Membru.

e) sa se prezinte legislatia de acordare a burselor: bursa sociala ( pt.venituri


mici :1/2 din salariul minim pe economie-pe membru de familie; burse de studiu
(media gen.sub 9,50, in procent de 1,5% din total elevi), Programul ,,Euro 200”,
Programul guvernamental ,,Rechizite școlare”.

f) sa informeze parintii cu privire la prevederile legale referitoare la transferul


elevilor, admiterea la liceu şi metodologia de continuare a studiilor;

2/4
g) sa se solicite parintilor pareri/sugestii in vederea amenajarii sali de clasa /
posibilitatea sponsorizarii;

j) sa prezinte pe scurt utilitatea”Cabinetului psihologic ” in scoala;

k) de a stabili data viitoarei intilniri ( sugestii pt.armonizarea intalnirii);

2. Pe parcursul semestrului anului scolar profesorii diriginti vor contacta


parintii/tutorele elevilor ori de cite ori se impune, prin: folosirea telefoanelor
din scoala sau personale; in scris sau prin programul’’www.parinte –profesor’’

3. Profesorii diriginti vor colabora permanent pentru monitorizarea frecventei , daca


este cazul se organizeaza întâlniri şi discutii cu parintii ai caror elevi absenteaza
frecvent şi nejustificat, in vederea gasiri cauzei şi a remedierii acesteia.

4. Cu ocazia anumitor evenimente festive din scoala : Serbarea de Craciun,


Ziua ,,Eminescu”, Serbarea de 8 Martie, 1 Decembrie, Premierea de sfarsit de
an, etc. profesorii diriginti au datoria de a invita şi parintii.

5. Profesorii diriginti trebuie sa comunice in scris parintilor:


- situatiile de corigenta, sanctionari disciplinare (care au ca efect scaderea notei la
purtare), scaderea notei la purtare la 10 absente nemotivate, neincheierea situatiei
scolare sau repetentia;
-programul de desfasurare a examenelor de corigenta/ incheierea situatiei scolare;

6. Profesorii diriginti vor felicita parintii sau tutorii elevilor pentru rezultatele
exceptionale obtinute de copiii lor la invatatura sau in cazul activitatilor
extrascolare.

7. Profesorii diriginti vor organiza activitati extracurriculare;

8. Pentru imbunatatirea relatiei scoala- parinti, la intilnirea cu parintii se pot invita


cadrele didactice ce predau la clasa, astfel informatia e mai eficientă şi se pot afla
abilitățile, preocurările și calitățile elevilor.

Pentru Secretariat:

1. Toate informatiile scrise trimise de catre profesorii diriginti, parintilor, vor fi


inregistrate.
.
Pentru conducerea scolii:

1. La intilnirile pe scoala cu reprezentantii parintilor, conducerea școlii ii va informa


pe parinti despre investitiile, dotarile efectuate /ce urmeaza a se efectua ( vor
aprecia implicarea parintilor, daca e cazul, se pot acorda şi diplome ) .

3/4
4/4

S-ar putea să vă placă și