Sunteți pe pagina 1din 2

Din punct de vedere biologic, ovulul

fecundat are în el însuşi toate atributele ♦♦♦ ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ


”PRO-VITA” pentru născuţi şi nenăscuţi
unui făt (Dumnezeu pune sufletul în
momentul unirii ovulului cu sperma- Să înţelegem că o viaţă curată până la
tozoidul). Neputându-se implanta în uter în căsătorie şi fidelitatea conjugală este cea
urma acţiunii pilulei contraceptive, el mai sigură şi bună metodă de a evita orice
moare. Astfel, pruncul conceput moare de fel de suferinţă trupească şi sufletească.
foame, în timp ce mama sa poate că râde, Desigur este nevoie de mult curaj, credinţă
mănâncă, se plimbă, sau participă la dar nu este imposibil. Sunt atâtea exemple,
Sfânta Liturghie. atâţia tineri care ajung curaţi în faţa
Altarului.
Steriletul (spirala sau firul uterin) are
în primul rând efect abortiv? ♦♦♦
După testele folosite pentru stabilirea
sarcinii timpurii, în ciuda folosirii Să ne iubim copiii, să conştientizăm
spiralei, fecundaţia se petrece de câteva faptul că ei devin membri ai familiilor
ori pe an. Prin producerea intenţionată a noastre încă din momentul concepţiei.
unei congestii de iritaţie în ţesutul Trebuie să înţelegem că nu avem dreptul
conjunctiv uterin, fixarea fătului este să luăm viaţa unui copil indiferent dacă
împiedicată şi acesta moare, de cele mai este născut sau încă este în pântecele
multe ori, după una sau două săptămâni. mamei sale. Omul este o fiinţă vie, chiar
Astfel, steriletul ucide pruncul, cel mai din momentul conceperii sale.
adesea înainte de menstruaţia aşteptată Cea mai mare bucurie a unei familii
sunt copiii. Ei ne înfrumuseţează şi ne
Mărturie...
când femeia care fusese însărcinată poate
crede că, de fapt, n-a fost. îmbogăţesc viaţa. Să fim gata să ne jertfim Când m-am hotărât să fac avortul
(Consultanţi ştiinţifici: dr.med. Rudolf pentru a ne învrednici de această bucurie. aveam 20 de ani şi o mulţime de motive:
Ehmann - Elveţia, dr.med. Antun Lisec -
Croaţia) -nu eram căsătorită
-prietenul meu era student şi nu dorea
copilul
ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ
”PRO-VITA” pentru născuţi şi nenăscuţi -studiam la o şcoală de asistente
Filiala Craiova medicale
Tel: 0251481302; 0721377094 -nu doream să fiu o victimă
E-mail: provitacraiova@yahoo.com Era la începutul anilor '70. Fiind vorba
Web: www.provita-craiova.com
de trupul meu şi de viaţa mea aveam tot
dreptul să fac avort. Un copil ar fi fost pe lucruri îngropate de mult în trecutul meu. Dumnezeu când ele ar fi împlinit 20 de ani.
atunci o piedică în viaţa mea. Totul a ieşit la iveală cu o forţă Apoi a început o perioadă în care mi-am
Tocmai eram în stagiu la ginecologie şi neobişnuită. În fiecare noapte simţeam că jelit fetele şi am început să experimentez
am văzut pentru prima dată cum se face un mă lupt cu moartea. Aveam atacuri de iertarea lui Dumnezeu. Mi-am cerut iertare
avort. Trupul copilului era deja prea mare panică, însoţite de palpitaţii foarte şi de la copiii mei pentru că i-am lipsit de
pentru a folosi metoda prin aspiraţie aşa puternice care durau câteva minute. surorile lor.
că medicul a fost nevoit să-l zdrobească Aveam senzaţia că mă sufoc şi ajungeam (Marianne, 42 de ani, mamă a 4 băieţi)
mecanic. Plângea în timp ce făcea această leoarcă de transpiraţie. În fiecare noapte
operaţie, căci avea şi el copii acasă. În mă simţeam la un pas de moarte. I-am spus
final, împreună cu asistenta, a trebuit să soţului meu că într-o dimineaţă mă va găsi ♦♦♦
verificăm dacă toate membrele copilului moartă, dar el nu avea cum să mă ajute.
au fost chiuretate. Timp de 18 ani am avut aceste stări şi
În aceeaşi perioadă trebuia eu însămi să am obosit să mă lupt cu ele. Nici nu mi-a  Pilulele anticoncepţionale provoacă
iau o decizie cu privire la sarcina mea.. trecut prin cap că îşi au rădăcina în avort timpuriu?
Din momentul în care am asistat la avort avortul făcut cu atâta timp în urmă. Pentru
mi s-a împietrit inima şi împreună cu mine acea problemă a fost îngropată şi Ele sunt cunoscute ca o combinaţie de
prietenul meu am luat decizia să fac avort. uitată demult. hormoni artificiali care au rolul de a
Copilul avea 10 săptămâni. Inima îi bătea În situaţia disperată în care mă găseam împiedica ovulaţia (eliberarea ovulului).
deja, se cunoştea sexul şi i se puteau lua mi-a mai rămas doar Dumnezeu, aşa că Ceea ce se cunoaşte mai puţin este
amprentele de la degete. Dar pe atunci eu am strigat către El după ajutor. Iar El mi-a faptul că, de multe ori ovulaţia se produce
nu ştiam toate acestea. răspuns. Mai târziu am aflat că de fapt am în ciuda pilulelor de orice fel.
Aparent toate problemele mele s-au avut două fetiţe gemene şi a fost groaznic. Pilula contraceptivă orală, considerată
rezolvat după avort! Mi-am spus că Am strigat către Dumnezeu: ''De ce aflu ca fiind printre cele mai eficiente mijloace
depresiile sunt pentru cei slabi de înger, asta abia acum? E prea greu pentru mine de contracepţie disponibile pe piaţă, este
iar eu le voi învinge cu siguranţă! Am şi nu foloseşte la nimic!'' Răspunsul Lui a varianta "soft" a avortului. Mecanismul de
absolvit şcoala de asistente medicale şi fost foarte blând şi simplu: ''Ca să-mi ceri funcţionare include, pe lângă îngroşarea
timp de 3 ani m-am simţit foarte bine. Nu iertare pentru doi copii.'' Am plâns mult mucozitaţii cervixului (organul care leagă
am avut nici un fel de complicaţii post- atunci... Putea El oare să mă ierte pentru uterul de vagin) în scopul
avort. Apoi m-am căsătorit şi am devenit cei doi copii pe care i-am ucis? Câtă împiedicarii spermatozoizilor să pătrundă
mamă. Abia atunci am înţeles ce răbdare şi dragoste are Dumnezeu pentru în uter, şi fluidizarea căptuşelii uterului
transformări profunde se produc în noi şi cât de preţioasă este fiecare viaţă pentru a împiedica implantarea ovulului
organismul femeii la naştere. omenească! Le-am dat şi nume celor două fecundat.
În mod inexplicabil, la un moment dat fetiţe: Melody şi Harmony. Această
trupul meu a început să reacţioneze la experienţă a fost ca un cadou oferit de