Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 26508 din 04.01.2022


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI Exemplar unic

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

Revenire la anunțul de concurs privind ocuparea funcției de ofițer prevăzută la


poziția nr. 62 din Statul de Organizare al Inspectoratului General pentru Imigrări, cu
personal recrutat prin încadrare directă care îndeplinește condițiile legale

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi


completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în
unităţile de poliție M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, Dispoziţia directorului general al
D.G.M.R.U. nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de
management resurse umane în unităţile M.A.I., Nota-raport nr. 42518 din data de 08.12.2021, fișa postului
nr. 320659 din 13.12.2020,

În revenire la anunțul de concurs privind ocuparea funcției de ofițer specialist principal I din cadrul
Serviciului Resurse Umane – Biroul recrutare, selecționare, încadrare și promovare personal, prevăzut la
poziția nr. 62 din Statul de Organizare al Inspectoratului General pentru Imigrări, cu personal recrutat
prin încadrare directă care îndeplinește condițiile legale, vă aducem la cunoștință următoarele:

- Din cuprinsul tematicii și bibliografiei propuse, Hotărârea Guvernului nr. 1.294 din 20
decembrie 2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite,
condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate se va studia doar
forma actualizată a actului normativ, disponibilă online, fără Anexe.

PRECIZĂRI :
Celelalte prevederi ale anunțului de concurs rămân neschimbate.

APROB
Preşedintele comisiei de examen/concurs

Întocmit
Secretarul comisiei

S-ar putea să vă placă și