Sunteți pe pagina 1din 2

Rugăciune

Doamne, Dumnezeul nostru,


trimite pe Fiul Tău în ieslea
Strigătul
Betleemului vieţii noastre,
ajută bunelor noastre năzuinţe mut…
de dreptate pentru toţi fiii
acestui neam, fă să piară
Pruncul stă în pântecele nelegiuirea mamei care-şi
maicii sale în poziţie de ucide copilul în propriul ei
rugăciune. Să nu întrerupem pântece, scapă nevinovatele
rugăciunea cea mai sfântă, şi fiinţe sortite morţii, fără ca ele
cea mai bine-primită de să se poată apăra şi
Dumnezeu! binecuvântează lucrarea pe
care voia Ta cea sfântă a
sădit-o în inimile noastre.
AMIN.

„Femeia se va mântui ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ


prin naştere de fii” ”PRO-VITA” pentru născuţi şi nenăscuţi
Filiala Craiova
Str. Matei Basarab nr.17 bis
I Timotei 2, 15 Tel: 0251481302;0721377094
E-mail: provitacraiova@yahoo.com
Web: www.credo.ro/provita
Mulţi oameni cred că Ne întristăm când auzim grijă şi de cel poartă chipul şi
micuţa fiinţă plămădită în de războaie, dar ignorăm asemănarea Sa?
trupul mamei nu ştie şi nu faptul că de-a lungul timpului
simte nimic atunci când devine avortul a curmat mai multe
victima unui avort. vieţi decât toate războaiele la
un loc. El a devenit războiul
Dragi femei
Un mare medic discret şi acerb purtat pe creştine!
american, domnul Bernard câmpul de luptă al trupurilor
Nathanson, director al unei noastre, împotriva celor mai Jertfiţi-vă pe altarul
clinici în care se efectuau inocente fiinţe omeneşti. familiei, născând şi crescând
30.000 de avorturi pe an, a copii, pentru că părinţii ce îşi
realizat filmarea cu ultra- La naşterea Sfântului omoară pruncii îşi nimicesc
sunete a avortului unui făt de 3 Ioan Botezătorul, cei apro- singuri continuitatea vieţii şi
luni. Filmul dovedeşte fără piaţi, văzând minunile ce au pomenirea lor pe acest
putinţă de tăgadă, că fătul însoţit acest eveniment, se pământ.
simte apropierea ameninţă- întrebau: „Ce va fi, oare, Prin naşterea şi
toare a instrumentului ucigaş. acest copil?” (Luca 1, 66). O creşterea copiilor părinţii
În acele momente, el se mişcă astfel de întrebare ar trebui aduc lui Dumnezeu o jertfă
agitat, bătăile inimii cresc de să-şi pună orice familie care bine-plăcută, se fac purtători
la 140 la 200 pe minut şi, se hotărăşte pentru avort: de cruce, iar crucea este calea
încercând parcă să se salveze, „Oare ce ar putea deveni ce duce la mântuire.
deschide larg gura, ca într-un copilul acesta? Poate un mare Să căutăm a ne arăta
strigăt de disperare, rămas, om de ştiinţă, sau un mare vrednici acestei meniri
din păcate, fără ecou. scriitor! Poate chiar toiagul şi dumnezeieşti pentru a nu auzi
Secvenţe din acest film, mângâierea bătrâneţilor în ziua judecăţii: „Depărtaţi-
intitulat în mod sugestiv noas-tre!” vă de la Mine cei ce lucraţi
„STRIGĂTUL MUT”, au Pentru ce ne temem? fărădelegea” (Matei 7, 23).
reuşit să convingă multe femei Oare, Cel Ce hrăneşte
să renunţe la avort. pasările cerului, nu va avea