Sunteți pe pagina 1din 400

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 001
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La mamifere circulaţia este închisă, ………… şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice
cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. viermi a) rac
2. moluşte b) lipitoare
3. artropode c) meduză
d) sepie

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este:


a) faringele
b) esofagul
c) intestinul subţire
d) intestinul gros

2. Lizozomii:
a) sunt alcătuiţi din ARN şi enzime
b) au rol în digestia intracelulară
c) sunt canalicule intracitoplasmatice
d) au, la periferie, o membrană dublă

3. Este o lege mendeliană a eredităţii:


a) polenizarea încrucişată a plantelor hibride din prima generaţie
b) schimbul nereciproc de gene între cromozomii pereche
c) impuritatea gameţilor din prima generaţie
d) segregarea independentă a perechilor de caractere

4. Respiraţia branhială este caracteristică:


a) delfinilor
b) focilor
c) balenelor
d) guvizilor
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Mamiferele au:
a) inimă tricamerală
b) rinichi lipsiţi de glomeruli
c) plămâni cu alveole pulmonare
d) cavitate buco-faringiană

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organele de simţ realizează funcţia de nutriţie a organismului animal.

2. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor.

3. Daltonismul se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui.

4. Pinul este un arbore care face parte din grupul coniferelor.

5. Sistemul nervos central la mamifere cuprinde encefalul şi măduva spinării.

6. Fotosinteza este un proces de sinteză a substanţelor organice din substanţe anorganice.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 002
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Căi urinare extrarenale la mamifere sunt: ............, vezica urinară şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai unor regnuri ale lumii vii, iar coloana A grupele
sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare
cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. ascomicete a) bradul alb
2. gimnosperme b) floarea-soarelui
3. angiosperme c) drojdia de bere
d) ciuperca de câmp

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Structură diencefalică este:


a) bulbul rahidian
b) hipotalamusul
c) puntea lui Varolio
d) cerebelul

2. Ribozomul:
a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică
b) prezintă la periferie o membrană dublă
c) este alcătuit din canalicule intracitoplasmatice
d) cuprinde un număr mare de centrioli

3. Nutriţia autotrofă:
a) se realizează prin preluarea substanţelor organice din mediu
b) este caracteristică organismelor fotosintetizatoare
c) produce substanţe anorganice necesare hrănirii animalelor
d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci

4. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este:


a) retina
b) sclerotica
c) coroida
d) pupila
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Individualizarea cromozomilor are loc în:


a) telofază
b) profază
c) metafază
d) anafază

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Neuronul este o celulă specializată în generarea şi conducerea impulsurilor nervoase.

2. Lizozomii au rol în sinteza proteinelor.

3. Hemofilia se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui.

4. Liliacul este un mamifer care face parte din grupul placentarelor.

5. Diencefalul controlează echilibrul şi poziţia corpului.

6. Factorii de mediu influenţează toate funcţiile organismului.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 003
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La plante, structuri celulare cu membrană dublă sunt: nucleul, ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde tipuri de structuri reproducătoare la mamifere, iar coloana A celule cu
rol în reproducere. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. ovul a) gamet masculin
2. zigot b) gonadă feminină
3. spermatozoid c) celulă-ou
d) gamet feminin

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Structură a trunchiului cerebral este:


a) bulbul rahidian
b) hipotalamusul
c) vermisul
d) cerebelul

2. Aparatul Golgi:
a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică
b) prezintă la periferie o membrană simplă
c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară
d) cuprinde la interior acizi nucleici şi ribozomi

3. Nutriţia heterotrofă:
a) se realizează prin prelucrarea substanţelor anorganice din mediu
b) este caracteristică tuturor organismelor fotosintetizante
c) asigură formarea substanţelor anorganice necesare hrănirii animalelor
d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci

4. Mişcare orientată a unei celule mobile este:


a) hidrotropismul
b) seismonastia
c) chimiotactismul
d) geotropismul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Cromozomii se despiralizează în:
a) telofază
b) profază
c) metafază
d) anafază

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. La mamifere, urechea medie comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio.

2. Reticulul endoplasmatic neted prezintă ribozomi ataşaţi de membranele sale.

3. Sindromul Down apare din cauza absenţei unui cromozom din perechea 21.

4. Şarpele de casă este un vertebrat, care face parte din grupul reptilelor.

5. Mugurii gustativi conţin celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere.

6. Fermentaţia alcoolică constă în transformarea glucozei în alcool etilic şi dioxid de carbon.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 004
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Pentru a realiza sinteza de substanţe organice prin procesul de fotosinteză, planta preia din
sol ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice
cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. reptile a) pelicani
2. păsări b) delfini
3. mamifere c) şopârle
d) tritoni

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Din sistemul optic al globului ocular face parte:


a) coroida
b) retina
c) cristalinul
d) irisul

2. Profaza mitotică se caracterizează prin:


a) formarea membranei nucleare
b) despărţirea cromatidelor cromozomilor
c) dezorganizarea fusului de diviziune
d) individualizarea cromozomilor

3. Conform ecuaţiei chimice, în procesul de respiraţie celulară aerobă:


a) se elimină dioxid de carbon
b) se sintetizează substanţe organice
c) se produce oxigen
d) se consumă energie

4. Elemente figurate cu rol în coagularea sângelui sunt:


a) eritrocitele
b) leucocitele
c) hematiile
d) trombocitele
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Fenotipul este:
a) totalitatea genelor unui organism
b) numărul de cromozomi din celula diploidă
c) totalitatea însuşirilor unui organism
d) numărul de cromozomi din celula haploidă

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Urechea externă captează sunetul şi îl conduce la membrana timpanică.

2. Centriolii fac parte din structura centrozomilor.

3. Sindromul Klinefelter afectează sexul feminin.

4. Gonadele şi conductele genitale fac parte din sistemul reproducător la om.

5. Muşchiul de turbă face parte din grupul briatelor.

6. Fermentaţia lactică constă în transformarea glucozei în alcool etilic şi dioxid de carbon.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 005
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La realizarea locomoţiei participă scheletul, în mod ............ şi musculatura, în mod ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae, iar coloana A tipurile de organe
vegetative prin care se înmulţesc aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre
fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. bulbi a) cartof
2. rizomi b) lalea
3. tuberculi c) fasole
d) iris

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Structură a urechii interne la mamifere este:


a) timpanul
b) nicovala
c) ciocanul
d) utricula

2. Centrozomul:
a) este alcătuit din formaţiuni numite centrioli
b) prezintă la periferie o membrană dublă
c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară
d) este format dintr-o subunitate mare şi una mică

3. Din ventriculul drept al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu:


a) O2, prin artera aortă
b) CO2, prin artera pulmonară
c) O2, prin vena pulmonară
d) CO2, prin venele cave

4. Animal digitigrad este:


a) ariciul
b) ursul
c) calul
d) lupul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Nucleul:
a) este centrul energetic al celulei
b) conţine nucleoplasmă cu acizi nucleici
c) are membrană internă pliată sub formă de creste
d) este component specific celulei vegetale

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organitele sunt compartimente celulare ce îndeplinesc funcţii specifice.

2. Reticulul endoplasmatic rugos prezintă ribozomi ataşaţi de membrana sa.

3. Sindromul Turner afectează în mod egal ambele sexe.

4. Crapul este un vertebrat care face parte din grupul peştilor osoşi.

5. Retina conţine celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere.

6. Fermentaţia acetică este atipică deoarece este un proces aerob.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 006
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Neuronul este alcătuit din corp ............ şi din ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice
cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. broaşte ţestoase a) guşterul
2. crocodili b) caretul
3. şopârle c) pitonul
d) gavialul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Structură osoasă a urechii medii la mamifere, este:


a) timpanul
b) sacula
c) ciocanul
d) utricula

2. Mitocondriile:
a) au în matrix acizi nucleici şi ribozomi
b) prezintă la periferie o membrană simplă
c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară
d) sunt formate din membrane tilacoidale

3. Din ventriculul stâng al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu:


a) O2, prin artera aortă
b) CO2, prin artera pulmonară
c) O2, prin vena pulmonară
d) CO2, prin venele cave

4. Animal plantigrad este:


a) porcul
b) ursul
c) calul
d) lupul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Nucleul este sediul celular al:
a) producerii de energie
b) digestiei intracelulare
c) transportului de substanţe
d) eredităţii nucleare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Seva brută circulă prin vasele conducătoare lemnoase.

2. În timpul expiraţiei, muşchii inspiratori se relaxează, iar cutia toracică se micşorează.

3. Indivizii cu sindrom Turner apar în urma deleţiei parţiale a braţului scurt al cromozomului X.

4. Tritonul este un amfibian care face parte din grupul urodelelor.

5. Urechea medie la mamifere cuprinde receptori vestibulari şi auditivi.

6. Fecundaţia la angiosperme este dublă.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 007
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Urechea internă cuprinde receptori ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnurilor lumii vii, iar coloana A denumirea regnurilor
cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. regnul Animalia a) euglena verde
2. regnul Plantae b) feriga comună
3. regnul Protista c) rugina grâului
d) broasca râioasă

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Structură a urechii externe la mamifere este:


a) pavilionul
b) sacula
c) ciocanul
d) utricula

2. Plastidele:
a) au în stromă acizi nucleici şi ribozomi
b) prezintă la periferie o membrană simplă
c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară
d) au membrana internă pliată sub formă de criste

3. Inima la mamifere:
a) este învelită în sistemul meningeal
b) conţine valvule atrio-ventriculare
c) cuprinde două atrii care comunică între ele
d) este situată în cavitatea abdominală

4. Unguligrad este:
a) omul
b) ursul
c) calul
d) lupul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Mitocondriile sunt sediul celular al:
a) producerii de energie
b) digestiei intracelulare
c) transportului de substanţe
d) eredităţii nucleare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Vasele conducătoare liberiene conduc seva elaborată prin organele plantei.

2. Aberaţiile cromozomale structurale apar din cauza separării eronate a cromozomilor în


timpul meiozei.

3. Emisferele cerebrale realizează activitatea nervoasă superioară.

4. Aligatorul este o reptilă care face parte din grupul şopârlelor.

5. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin spori sau prin organe vegetative.

6. Cristalinul este o lentilă convergentă cu geometrie reglabilă.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 008
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cerebelul controlează ............ şi ............ corpului.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A tipurile de locomoţie
caracteristice acestor reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. salt a) pitonul
2. înot b) porumbelul
3. zbor c) cangurul
d) delfinul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este:


a) retina
b) sclerotica
c) coroida
d) pupila

2. Respiraţia branhială este caracteristică:


a) delfinilor
b) focilor
c) balenelor
d) guvizilor

3. Reticulul endoplasmatic are rol în:


a) depozitarea substanţelor de rezervă
b) sinteza de lipide
c) formarea fusului de diviziune
d) furnizarea de energie celulară

4. Genotipul este totalitatea:


a) genelor unui organism
b) însuşirilor unui organism
c) genelor dominante din celulă
d) caracterelor recesive din celulă
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Din categoria ţesuturilor vegetale fundamentale fac parte ţesuturile:
a) secretoare
b) de depozitare
c) conducătoare
d) de apărare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Fotosinteza este sursa principală de substanţe organice din ecosisteme.

2. Mutaţia este o modificare neprogramată a structurii materialului genetic.

3. Cerebelul este situat ventral faţă de trunchiul cerebral.

4. Sexul masculin la om se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y.

5. Organismele parazite se hrănesc cu substanţe organice din organisme moarte, pe care le


descompun.

6. Infarctul miocardic poate apărea în urma fumatului excesiv.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 009
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din ............ şi din căi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde tipuri de procese digestive, iar coloana A substanţele chimice sub
influenţa cărora se realizează acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. amilaza salivară a) emulsionează grăsimi
2. pepsina gastrică b) hidrolizează proteine
3. sărurile biliare c) descompune amidonul
d) hidrolizează lipide

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Celule fotosensibile conţine:


a) retina
b) sclerotica
c) coroida
d) pupila

2. Albinismul este o maladie:


a) heterozomală
b) dominantă
c) genomică
d) autozomală

3. Din structura seminţei face parte:


a) albumenul
b) oosfera
c) sacul embrionar
d) tubul polinic

4. Anafaza mitotică se caracterizează prin:


a) formarea membranei nucleare
b) migrarea cromozomilor monocromatidici spre poli
c) dezorganizarea fusului de diviziune
d) individualizarea cromozomilor bicromatidici
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Din categoria ţesuturilor embrionare primare fac parte ţesuturile:


a) secretoare
b) apicale
c) conducătoare
d) de apărare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Rinichii, la om, conţin un număr mare de unităţi microscopice numite nefroni.

2. Lichenii sunt rezultatul simbiozei dintre o algă pluricelulară verde şi o bacterie.

3. Substanţa cenuşie a trunchiului cerebral este dispusă la interior, sub formă de nuclei.

4. Sexul feminin, la om, se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y.

5. Organismele saprofite se hrănesc cu substanţe organice din resturi vegetale şi animale, pe


care le descompun.

6. Accidentul vascular se manifestă prin tulburări de vorbire, de memorie, de vedere, stări de


comă, paralizii.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 010
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cloroplastele conţin substanţă fundamentală numită ............., în care sunt dispuse discuri
suprapuse care formează ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A moduri de nutriţie ale acestora.
Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. simbiontă a) dracila
2. parazită b) mucegaiul alb
3. saprofită c) lichenii
d) lupoaia

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Ovulele animalelor:
a) se formează printr-o diviziune mitotică
b) se divid meiotic
c) provin dintr-o celulă diploidă
d) sunt celule somatice

2. Rolul mitocondriilor constă în:


a) digestia particulelor străine
b) eliminarea secreţiilor celulare
c) transportul intracelular de substanţe
d) producerea de energie celulară

3. Neuroni senzitivi cu rol de receptori se găsesc în:


a) mugurele gustativ
b) epiteliul olfactiv
c) coroidă
d) melcul membranos

4. Sunt talofite:
a) briofitele
b) pteridofitele
c) gimnospermele
d) angiospermele
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. În procesul de fermentaţie lactică se oxidează:
a) glucoza
b) acidul lactic
c) alcoolul etilic
d) acidul acetic

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Inima la mamifere este tricamerală.

2. Cea mai mare parte din apa absorbită de plante prin rădăcină se elimină prin transpiraţie.

3. În metafaza mitozei cromozomii sunt puternic spiralizaţi şi condensaţi.

4. Bacteriile au un număr par de cromozomi.

5. Procesul învăţării are ca substrat fiziologic formarea unor sinapse noi între neuroni.

6. Cotiledoanele conţin substanţe nutritive de rezervă ale seminţelor.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 011
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Din punct de vedere al organizării materialului genetic, există două tipuri fundamentale de
celule: ............ şi ............. .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A tipuri de fructe ale
acestor plante. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. bacă a) păpădie
2. achenă b) rapiţă
3. silicvă c) porumb
d) tomate

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Conţin enzime oxido-reducătoare:


a) centrozomii
b) vacuolele
c) ribozomii
d) mitocondriile

2. Nucleolii se dezorganizează în:


a) perioada de sinteză (S) a ciclului celular
b) anafaza meiozei I
c) perioada premitotică (G2) a ciclului celular
d) profaza mitozei

3. La mamifere, în ventriculul drept se deschide:


a) vena pulmonară
b) vena cavă
c) artera pulmonară
d) artera aortă

4. Aparţine artropodelor:
a) racul
b) hidra
c) râma
d) meduza
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Regiunea de digestie chimică finală a alimentelor este reprezentată de :
a) cavitatea bucală
b) intestinul subţire
c) stomac
d) intestinul gros

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Fusul de diviziune are rol în deplasarea cromozomilor spre cei doi poli.

2. În faringe se încrucişează calea digestivă cu cea excretorie.

3. Ovulele se formează prin meioză din celule ale foliculilor ovarieni.

4. Prin pinocitoză sunt înglobate în citoplasmă particule lichide, iar prin fagocitoză, particule
solide.

5. Forma organelor sistemului locomotor este adaptată la un anumit tip de locomoţie, într-un
anumit mediu.

6. Cerebelul are rol în reglarea temperaturii corpului.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 012
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele două etape ale ciclului celular sunt: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. lipitoarea a) viermii laţi
2. meduza b) viermii inelaţi
3. tenia c) viermii cilindrici
d) celenterate

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Nucleoidul:
a) este un organit cu rol în respiraţia celulei procariote
b) este alcătuit dintr-o moleculă de ARN circulară
c) reprezintă genomul bacterian
d) se află în interiorul nucleului la eucariote

2. HCl din sucul gastric:


a) hidrolizează glucidele
b) coagulează/încheagă laptele
c) împiedică dezvoltarea germenilor
d) emulsionează lipidele

3. În procesul de fermentaţie alcoolică se oxidează:


a) alcoolul etilic
b) aminoacizii
c) acidul acetic
d) glucoza

4. Măduva spinării prezintă:


a) nuclei somatici la exterior
b) substanţă albă în interior
c) fascicule de substanţă albă la periferie
d) substanţă cenuşie la exterior
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Din grupa gimnospermelor face parte:
a) ienupărul
b) fagul
c) mărul
d) măceşul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Sângele este adus la inimă din corp prin venele cave, care se deschid în atriul drept.

2. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui.

3. Sucul intestinal este produs de o glandă anexă a tubului digestiv.

4. Forţa de sucţiune are rol în absorbţia sevei brute de către plante şi se datorează
transpiraţiei.

5. Gimnospermele sunt plante care au seminţe, dar nu au fructe.

6. La om, determinismul cromozomal al sexelor este de tip Abraxas.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 013
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Învelişul florii hermafrodite la dicotiledonate este format din ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. salamandră a) anure
2. guşter b) peşti
3. brotăcel c) lacertilieni
d) urodele

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Nucleul are înveliş nuclear:


a) în metafaza I a meiozei
b) la sfârşitul anafazei I
c) în metafaza mitozei
d) la sfârşitul telofazei I

2. Plămânii:
a) aprovizionează organismul cu sânge
b) pun organismul în relaţie cu mediul
c) asigură respiraţia mamiferelor acvatice
d) ventilează cavitatea abdominală

3. Aparatul Golgi este format din totalitatea:


a) dictiozomilor
b) condriozomilor
c) ribozomilor
d) lizozomilor

4. Organismele parazite:
a) au reprezentanţi încadraţi sistematic în cele cinci regnuri
b) transformă substanţele anorganice în substanţe organice
c) descompun sărurile minerale cu ajutorul enzimelor
d) alterează şi degradează produsele alimentare
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral:
a) primesc impulsuri de la organe de simţ
b) sunt centrii unor reflexe condiţionate
c) formează scoarţa cerebeloasă
d) trimit comenzi la muşchii scheletici

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Hematiile sunt elemente figurate ale sângelui cu rol în imunitate.

2. Excreţia, la mamifere, contribuie la menţinerea compoziţiei normale a sângelui.

3. Peştii osoşi au corpul acoperit cu solzi şi prezintă o înotătoare codală cu lobi egali.

4. În cazul mamiferelor, la sexul masculin, uretra este atât cale genitală, cât şi urinară.

5. Mitoza asigură formarea ţesuturilor şi organelor unui individ.

6. Fusul de diviziune se formează în anafază şi se dezorganizează în telofază.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 014
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Meioza se desfăşoară în organe aparţinând sistemului ............ şi se finalizează cu


formarea ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde părţi componente ale florii, iar coloana A elemente ale acestora. Scrieţi
pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. sepale a) androceu
2. stamine b) caliciu
3. stigmat c) corolă
d) gineceu

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. În respiraţia aerobă are loc:


a) eliberarea oxigenului
b) producerea de substanţe organice
c) oxidarea glucozei până la CO2 şi H2O
d) sinteza unui produs intermediar

2. Ţesutul osos este un tip de ţesut:


a) epitelial
b) fundamental
c) conjunctiv
d) embrionar

3. Prin meioză se formează:


a) embrionul
b) ovarul
c) ovulul
d) zigotul

4. Facilitează schimbul de substanţe cu mediul:


a) plasmalema
b) centrozomul
c) ribozomul
d) carioplasma
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Mica circulaţie începe în:


a) atriul drept
b) atriul stâng
c) ventriculul drept
d) ventriculul stâng

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. În aria motorie a scoarţei cerebrale se află neuroni care coordonează mişcările membrelor.

2. Sifilisul este provocat de o bacterie parazită.

3. La musculiţa de oţet, sexul homogametic produce numai gameţi care conţin acelaşi tip de
heterozom.

4. Plantele superioare parazite sunt lipsite de clorofilă şi extrag apa cu sărurile minerale din
ţesuturile fundamentale ale gazdei.

5. La angiosperme, gameţii bărbăteşti iau naştere prin diviziunea nucleului generativ.

6. Fungii sunt organisme autotrofe şi imobile.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 015
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Vacuola este delimitată de o membrană ............, iar totalitatea vacuolelor


formează ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde părţi componente ale inimii tetracamerale, iar coloana A vase de sânge
cu care acestea comunică. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. artera aortă a) atriul drept
2. vene cave b) atriul stâng
3. artera pulmonară c) ventriculul drept
d) ventriculul stâng

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Ciupercile se pot hrăni:


a) saprofit
b) autotrof
c) mixotrof
d) fermentativ

2. Ţesutul osos este un tip de ţesut:


a) epitelial
b) fundamental
c) conjunctiv
d) embrionar

3. Respiraţia:
a) presupune prezenţa luminii
b) duce la sinteza substanţelor organice
c) se poate desfăşura şi în absenţa oxigenului
d) se desfăşoară în cloroplaste

4. Peretele celular la eucariote:


a) este alcătuit din fosfolipide
b) conţine celuloză la plante
c) sintetizează membrana
d) conţine chitină la animale
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Celulele receptoare auditive ale mamiferelor sunt localizate în:
a) utriculă
b) melcul membranos
c) saculă
d) canalele semicirculare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Ciupercile care se hrănesc din resturile unui trunchi de copac căzut la pământ sunt
parazite.

2. Raportul de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării este rezultatul segregării independente a


perechilor de caractere.

3. Ţesuturile animale se clasifică în patru categorii: epitelial, conjunctiv, muscular, nervos.

4. Păsările au fecundaţie internă şi sunt ovipare.

5. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic, deoarece conţin ambii factori ereditari din
pereche.

6. Infarctul miocardic poate duce la necroza parţială sau totală a ţesutului miocardic.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 016
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cerebelul mamiferelor este alcătuit din două emisfere ............, unite printr-un corp alungit
numit ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A organele respiratorii ale acestora.
Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. trahei a) caşalot
2. branhii b) libelulă
3. plămâni c) crap
d) tenie

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Plasmodiul malariei aparţine regnului:


a) Monera
b) Protista
c) Fungi
d) Animale

2. Cromatina:
a) formează cromozomii la procariote
b) intră în structura fusului nuclear
c) este alcătuită din ARN şi ribozomi
d) se află în carioplasma celulelor eucariote

3. Ficatul la mamifere:
a) comunică printr-un canal cu stomacul
b) este localizat în cavitatea toracică
c) secretă un suc digestiv lipsit de enzime
d) este o componentă a tubului digestiv

4. Este plantă dicotiledonată:


a) floarea-soarelui
b) grâul
c) laleaua
d) narcisa
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Dacă celula-mamă are 2n=8 cromozomi, numărul de cromozomi al fiecărei celule-fiice, la
sfârşitul telofazei II, este:
a) 4
b) 6
c) 8
d) 16

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Plantele superioare parazite nu au clorofilă şi prezintă haustori.

2. Organismele în care factorii ereditari pereche sunt de acelaşi fel se numesc homozigote.

3. Testiculele conţin numeroşi foliculi ovarieni.

4. Imunitatea este proprietatea organismelor de a distruge particulele străine numite anticorpi.

5. Fecundaţia şi meioza sunt două procese complementare care asigură păstrarea unui
număr constant de cromozomi de la o generaţie la alta.

6. În inima mamiferelor, sângele încărcat cu oxigen nu se amestecă cu sângele încărcat cu


dioxid de carbon.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 017
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La mamifere, în atriul stâng se deschid venele ............, iar în atriul drept, venele ............. .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor, iar coloana A reprezentanţi ai
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. liliac a) copitate
2. focă b) cetacee
3. delfin c) chiroptere
d) pinipede

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Gameţii formaţi de un organism conţin câte 8 cromozomi. Numărul de cromozomi dintr-un


neuron al organismului respectiv este:
a) 8
b) 12
c) 16
d) 32

2. Conţine HCl:
a) bila
b) sucul pancreatic
c) sucul intestinal
d) sucul gastric

3. Spermatozoizii la mamifere se produc în:


a) tuburi seminifere
b) conducte genitale
c) vezicule seminale
d) canalul ejaculator

4. Cantitatea de ADN dintr-o celulă:


a) se dublează în diviziunea mitotică
b) se înjumătăţeşte în timpul interfazei
c) rămâne constantă de-a lungul ciclului celular
d) se reduce la jumătate printr-o diviziune meiotică
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Clorofila:
a) degradează substanţele organice până la substanţe minerale
b) captează energia luminoasă
c) este localizată în mitocondrie
d) se găseşte în cantitate mare în rădăcinile tuberizate

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Perişorii absorbanţi ai rădăcinilor au o durată de viaţă limitată şi se reînnoiesc permanent.

2. Valvulele semilunare sunt situate la baza arterelor care pleacă din inimă.

3. Prin excreţie renală, mamiferele elimină substanţele nedigerate din intestinul gros.

4. În procesul de conducere a sevei brute prin tulpină intervin mecanisme de transport pasive.

5. Radiaţiile ultraviolete şi cele ionizante pot acţiona ca factori mutageni chimici.

6. Respiraţia aerobă este mult mai eficientă din punct de vedere energetic decât cea anaerobă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 018
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

După tipul de celule afectate, mutaţiile pot fi: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor, iar coloana A reprezentanţi ale
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. arici a) carnivore
2. leneş b) rozătoare
3. iepure c) edentate
d) insectivore

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Gameţii feminini se formează prin diviziunea:


a) ovulului
b) mitotică
c) testiculului
d) meiotică

2. Sindromul Down reprezintă :


a) trisomia 21
b) trisomia 18
c) trisomia 13
d) trisomia 22

3. Este plantă dicotiledonată:


a) porumbul
b) crizantema
c) ceapa
d) gladiola

4. Mamifer digitigrad este:


a) ariciul
b) pisica
c) oaia
d) calul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Trombocitele au rol în:
a) transportul gazelor
b) fagocitarea microbilor
c) coagularea sângelui
d) imunitatea organismului

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Fotosinteza este un proces prin care se elimină oxigen.

2. Păsările sunt animale cu formă hidrodinamică, deoarece sunt adaptate la zbor.

3. Apa absorbită de perişorii absorbanţi ai rădăcinii este transmisă din celulă în celulă până la
vasele lemnoase.

4. Stimulii acţionează asupra receptorilor, determinând apariţia de senzaţii la nivelul acestora.

5. Mutaţiile genomice pot modifica numărul de seturi de cromozomi din celulele somatice.

6. Nucleoidul bacteriilor conţine informaţia genetică necesară existenţei celulei .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 019
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Elementele fotoreceptoare ale retinei sunt celulele cu ........... şi cu ........... .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde particularităţi ale sistemului reproducător, iar coloana A componentele
care prezintă aceste particularităţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. ovar a) este glandă anexă bărbătească
2. prostată b) este conduct genital masculin
3. testicul c) produce spermatozoizi
d) produce ovule

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Aparatul Golgi:
a) are rol în producerea energiei celulare
b) conţine cisterne cu rol secretor
c) este organit cu membrană dublă
d) face legătura între nucleu şi plasmalemă

2. Organismele fotoautotrofe:
a) sunt lipsite de mitocondrii
b) produc substanţe organice
c) au reprezentanţi în toate regnurile
d) sintetizează substanţe minerale

3. Ficatul:
a) secretă enzime lipolitice
b) aparţine tubului digestiv
c) este localizat în cavitatea abdominală
d) secretă suc gastric

4. Meioza:
a) constă în formarea celulelor diploide
b) se caracterizează prin lipsa fusului de diviziune
c) se desfăşoară în organe reproducătoare
d) se finalizează cu formarea unui organism
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Elementele figurate sanguine la mamifere cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt:
a) hematiile
b) limfocitele
c) monocitele
d) trombocitele

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Urechea medie a mamiferelor comunică cu faringele.

2. Laringita este o afecţiune a sistemului digestiv.

3. Mormolocii amfibienilor respiră prin plămâni.

4. Leucoplastele sunt plastide incolore.

5. La gimnosperme, florile sunt lipsite de înveliş floral.

6. Artropodele prezintă un exoschelet chitinos.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 020
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Membrana, din punct de vedere chimic, prezintă dublu strat de ............, printre care se
află ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţile de clasificare
corespunzătoare acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. amfibieni a) crap
2. mamifere b) liliac
3. peşti c) pinguin
d) triton

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Peştii au:
a) respiraţie traheală
b) dezvoltare prin metamorfoză
c) înotătoare codală pereche
d) nutriţie heterotrofă

2. Fermentaţia alcoolică este produsă de:


a) drojdii
b) flagelate
c) mucegaiuri
d) protiste

3. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este:


a) capsula renală
b) lobul renal
c) nefronul
d) neuronul

4. Respiraţia cutanee la vertebrate:


a) este prezentă la reptilele acvatice şi terestre
b) este completată de alte tipuri de respiraţie
c) se face printr-un sistem de tuburi
d) presupune existenţa unui tegument uscat
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Sunt organite celulare cu rol în respiraţie:
a) cloroplastele
b) oleoplastele
c) mitocondriile
d) plastidele

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Celulele somatice au un număr dublu de cromozomi şi se numesc celule diploide.

2. Mamiferele placentare sunt ovipare.

3. Insectele au trei perechi de picioare.

4. Peretele celular la plante conţine celuloză.

5. La anure, fecundaţia este internă.

6. Pteridofitele sunt cormofite.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 021
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Celula realizează schimb de ............ şi ............ cu mediul înconjurător.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A încrengăturile cărora le
aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A
şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. angiosperme a) arborele vieţii (tuia)
2. briofite b) foarea soarelui
3. gimnosperme c) mucegaiul alb
d) muşchiul de turbă

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Variabilitatea reprezintă însuşirea organismelor care aparţin aceleaşi specii de a:


a) deţine aceeaşi informaţie genetică
b) realiza un permanent schimb cu mediul
c) se deosebi unele de altele
d) transmite caracterele la descendenţi

2. Cerebelul:
a) are rol în reglarea temperaturii
b) este situat în canalul vertebral
c) prezintă substanţă albă la interior
d) recepţionează informaţii vizuale

3. Animal ocrotit în Delta Dunării este:


a) tisa
b) crapul
c) râsul
d) lopătarul

4. Au rol în digestia intracelulară:


a) centriolii
b) lizozomii
c) nucleolii
d) ribozomii
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Prezintă corp acoperit cu pene:
a) amfibienii
b) mamiferele
c) păsările
d) reptilele

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Crapul este vertebrat poichiloterm.

2. Respiraţia aerobă se mai numeşte şi fermentaţie.

3. Seva brută circulă în corpul unei cormofite prin vase liberiene.

4. Cetaceele sunt mamifere acvatice.

5. Membrana celulară are permeabilitate selectivă.

6. Sângele are rol în transportul gazelor respiratorii.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 022
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Globul ocular conţine două lichide: umoarea ............ şi umoarea ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde rolul unor organite celulare, iar coloana A exemple de organite celulare
care prezintă aceste roluri. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. aparat Golgi a) coordonarea activităţii celulare
2. mitocondrie b) depozitarea amidonului
3. nucleu c) producerea de energie
d) secreţia celulară

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Sunt organisme fotosintetizatoare:


a) sporozoarele
b) drojdiile
c) ferigile
d) mucegaiurile

2. Bulbul este tulpină subterană, cu rol în înmulţirea vegetativă, la:


a) cartof
b) mentă
c) lalea
d) iris

3. Insectele terestre au:


a) respiraţie branhială
b) trei perechi de aripi
c) şase picioare
d) schelet intern

4. Din grupa mamiferelor carnivore face parte:


a) castorul
b) leneşul
c) liliacul
d) lupul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Din grupa sporozoarelor face parte:
a) mucegaiul alb
b) euglena verde
c) plasmodiul malariei
d) verzeala-zidurilor

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. În procesul de fotosinteză se consumă dioxid de carbon şi se elimină oxigen.

2. Ursul brun este specie ocrotită în România.

3. Unitatea morfo-funcţională a rinichiului la elefant este tubul excretor.

4. Pancreasul secretă suc cu rol digestiv şi hormoni.

5. Prin vasele liberiene ale rădăcinii circulă sevă brută.

6. Substanţa fundamentală a mitocondriei se numeşte matrix.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 023
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La o plantă dicotiledonată, androceul este reprezentat de totalitatea ............, iar gineceul de


totalitatea ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţi sistematice
cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. artropode a) barza
2. moluşte b) crabul
3. vertebrate c) lipitoarea
d) sepia

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Reticulul endoplasmatic neted este:


a) de natură celulozo-pectică
b) organit cu membrană dublă
c) o reţea de canalicule
d) sediul sintezei proteinelor

2. Au rol în digestia intracelulară:


a) dictiozomii
b) lizozomii
c) nucleolii
d) ribozomii

3. Venele cave:
a) au originea în ventriculul stâng
b) pornesc din ventriculul drept
c) se deschid în atriul drept
d) transportă sânge oxigenat

4. Crossing-over - ul are loc în:


a) anafaza mitozei
b) metafaza mitozei
c) profaza I a meiozei
d) telofaza II a meiozei
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. ARN şi proteine se găsesc în:
a) lizozomi
b) peretele celular
c) plasmalemă
d) ribozomi

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. În procesul de fotosinteză, captarea şi transformarea energiei solare în energie chimică se


realizează cu ajutorul leucoplastelor.

2. Mamiferele sunt tetrapode.

3. Coniferele sunt plante lemnoase.

4. Peretele celular este un constituient al celulei animale.

5. Substanţele organice împreună cu apa formează seva elaborată.

6. La om, hematiile sunt celule fără nucleu.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 024
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele două componente ale sângelui la mamifere sunt: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde caracteristici ale fazelor diviziunii celulare meiotice, iar coloana A faze
ale acestei diviziuni. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.

A B
1. anafaza I a) are loc crossing-over-ul
2. metafaza I b) migrează cromozomii spre polii celulei
3. profaza I c) se formează placa ecuatorială
d) se formează cromozomii monocromatidici

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Artera aortă:
a) prezintă valve atrio-ventriculare
b) are originea în ventriculul stâng
c) se deschide în atriul drept
d) transportă sânge cu dioxid de carbon

2. Hirudineele:
a) respiră prin plămâni
b) prezintă exoschelet chitinos
c) secretă substanţă anticoagulantă
d) sunt organisme endoparazite

3. Acizii nucleici:
a) au rol în ereditate
b) conţin lizozomi
c) sunt localizaţi în peretele celular
d) transportă gaze respiratorii

4. La reptile:
a) dezvoltarea embrionară se face prin metamorfoză
b) fecundaţia se desfăşoară în mediul extern
c) ouăle sunt protejate de o coajă calcaroasă
d) placenta asigură hrănirea embrionului
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Bacteriile aparţin regnului:
a) Animalia
b) Monera
c) Plantae
d) Protista

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. La vertebrate, funcţia nefronului este de a forma urina.

2. Produşii finali ai respiraţiei aerobe a plantelor sunt dioxidul de carbon şi apa.

3. La un mamifer, sângele pompat prin contracţia ventriculului stâng al inimii, ajunge direct în
vena pulmonară.

4. Amfibienii au dezvoltare prin metamorfoză.

5. Fecundaţia la angiosperme este simplă.

6. Mitocondria şi cloroplastul conţin acizi nucleici.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 025
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Diviziunea cariochinetică este de două tipuri: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A încrengăturile cărora le
aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A
şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. artropode a) hidra
2. celenterate b) fluturele
3. moluşte c) melcul
d) râma

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Locomoţia terestră prin alergare este avantajată de:


a) sporirea numărului de degete
b) aplatizarea bolţii plantare
c) absenţa centurii pelviene
d) reducerea suprafeţei de contact cu solul

2. Fermentaţia lactică:
a) constă în descompunerea acidului lactic
b) are aplicaţii la fabricarea pâinii
c) este produsă de drojdia de bere
d) se desfăşoară în absenţa oxigenului

3. Prin venele cave, sângele neoxigenat ajunge la inimă în:


a) atriul drept
b) atriul stâng
c) ventriculul drept
d) ventriculul stâng

4. Prin fotosinteză:
a) are loc oxidarea glucidelor
b) se produce oxigen
c) se sintetizează substanţe minerale
d) scade greutatea plantei
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Gimnosperm este:
a) bradul
b) cartoful
c) mucegaiul alb
d) trandafirul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organul de reproducere al angiospermelor este floarea.

2. Anurele sunt amfibieni cu coadă.

3. Dioxidul de carbon este transportat în corpul mamiferelor de către leucocite.

4. La reptile, deplasarea se face prin târâre.

5. Veziculele sinaptice sunt dispuse la nivelul butonilor terminali ai axonului neuronului.

6. Materialul genetic al organismelor vii este reprezentat de acizii nucleici.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 026
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Fenotipul reprezintă rezultatul interacţiunii dintre ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii, iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti
reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. amfibieni a) bacilul fânului
2. angiosperme b) broasca de lac
3. bacterii c) măceşul
d) zebra

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Eliminarea oxigenului se realizează în urma:


a) expiraţiei
b) fermentaţiei
c) fotosintezei
d) inspiraţiei

2. Au rol în digestia intracelulară:


a) dictiozomii
b) lizozomii
c) nucleolii
d) ribozomii

3. Ovulul la mamifere:
a) este alcătuit din foliculi ovarieni
b) prezintă cromozomi sub formă de pereche
c) are membrană, citoplasmă, nucleu
d) prezintă periferic o zonă corticală

4. Crossing-over-ul reprezintă:
a) migrarea cromozomilor spre polii celulei
b) a doua lege mendeliană a eredităţii
c) segregarea independentă a caracterelor
d) schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Virusurile:
a) au metabolism propriu
b) fac parte din regnul Monera
c) prezintă perete celular
d) sunt entităţi infecţioase

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Albinismul este o maladie genică, autozomală, recesivă.

2. Porumbeii sunt păsări răpitoare.

3. Duodenul este primul segment al intestinului subţire.

4. Mamiferele au inimă tetracamerală.

5. Euglena este un protist ce se deplasează cu ajutorul cililor.

6. Diviziunea mitotică se desfăşoară în celulele somatice.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 027
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Plastidele cu rol esenţial în fotosinteză se numesc ........... şi conţin pigmentul de culoare


verde numit ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A tipuri caracteristice de
locomoţie ale acestor reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. înot a) delfinii
2. mers b) iepurele
3. salt c) pitonii
d) urşii bruni

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Ciupercile:
a) sunt lipsite de perete celular
b) au nutriţie autotrofă
c) au corpul alcătuit din hife
d) sunt organisme procariote

2. Maladie ereditară heterozomală este:


a) albinismul
b) hemofilia
c) polidactilia
d) sindromul Down

3. Mers plantigrad are:


a) calul
b) cerbul
c) tigrul
d) ursul

4. Plantă parazită este:


a) Candida
b) drojdia
c) limbricul
d) torţelul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Bila produsă de hepatocite:


a) acţionează asupra aminoacizilor
b) descompune proteinele
c) emulsionează grăsimile
d) hidrolizează glucidele
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organitul celular care lipseşte din neuron se numeşte centrozom.

2. La maimuţă, venele cave se deschid în ventriculul drept.

3. Un produs final al fotosintezei este dioxidul de carbon.

4. Esofagul este segment al tubului digestiv.

5. Sindromul Turner este o maladie ereditară heterozomală.

6. În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 028
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Aorta este cea mai mare ............ din organism şi porneşte din inimă, din cavitatea
numită ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae, iar coloana A unităţile sistematice
cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. pteridofite a) laleaua
2. gimnosperme b) floarea - soarelui
3. angiosperme dicotiledonate c) feriga mare
d) molidul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Melcul membranos este sediul receptorilor:


a) auditivi
b) gustativi
c) olfactivi
d) de echilibru

2. Ovulul la mamifere:
a) se divide prin meioză
b) are 46 de cromozomi la om
c) este un gamet
d) participă la reproducerea asexuată

3. La mamifere, pancreasul:
a) îşi varsă secreţia în intestinul gros
b) are rol în digestia intestinală
c) este cea mai mare glandă anexă a tubului digestiv
d) secretă sucul gastric

4. Meioza:
a) dublează numărul de cromozomi în celulele fiice
b) are rol în creşterea organismelor
c) începe cu etapa ecvaţională
d) duce la formarea de celule haploide
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Crapul:
a) are schelet osos
b) respiră anaerob
c) are fecundaţie internă
d) este un tetrapod

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Influxul nervos trece prin axon, de la corpul neuronal către butonii terminali.

2. Materialul genetic al unui virus conţine ambele tipuri de acizi nucleici.

3. Sindromul Down se caracterizează printr-un cromozom suplimentar în perechea 21.

4. Un individ cu genotipul AAbb formează un singur fel de gameţi, deoarece este homozigot.

5. Orientarea frunzelor către lumină este un fototropism negativ.

6. Rugina grâului este provocată de o ciupercă parazită.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 029
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

În duoden se varsă ............ şi ............, produse de glande anexe ale tubului digestiv.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde funcţiile unor ţesuturi vegetale, iar coloana A exemple de structuri
vegetale care au aceste funcţii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei
A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. meristem apical a) apărare
2. epidermă b) conducerea sevei brute
3. vase liberiene c) creşterea în lungime
d) conducerea sevei elaborate

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Membrana plasmatică:
a) este bogată în celuloză
b) are structură de mozaic fluid
c) conţine un bistrat proteic
d) este un constituent specific plantelor

2. Dublarea cantităţii de cromatină:


a) are loc la sfârşitul anafazei
b) nu este necesară înaintea meiozei
c) precede diviziunea cariochinetică
d) are loc după etapa reducţională a meiozei

3. Urmaşii rezultaţi din încrucişarea Aa x Aa, dacă gena „A” este dominantă faţă de gena “a”,
segregă astfel:
a) 3 heterozigoţi : 1 homozigot
b) 3 recesiv : 1 dominant
c) au toţi acelaşi fenotip
d) 50% hibrizi : 50% homozigoţi

4. Hematiile:
a) au rol în coagulare
b) sunt sferice
c) conţin hemoglobină
d) se formează în măduva spinării
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Căile urinare sunt, în ordine:
a) uretre, vezică urinară, ureter
b) rinichi, uretră, vezică urinară, ureter
c) uretere, vezică urinară, uretră
d) uretere, vezică urinară, uretră, anus

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Schimbul de material genetic între cromozomii omologi are loc în profaza II a meiozei.

2. Nucleoidul celulelor procariote cuprinde o moleculă de ADN.

3. Circulaţia sevei brute la angiosperme este mai rapidă decât la gimnosperme, deoarece
angiospermele au ţesutul conducător format din traheide.

4. Femeile cu sindrom Turner au un singur heterozom, în fiecare celulă somatică.

5. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac.

6. Transportul sevei elaborate se face cu consum de energie.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 030
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sistemul nervos central al mamiferelor cuprinde două componente: ………… şi ………… .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde faze ale diviziunii mitotice sau meiotice, iar coloana A evenimente care
au loc în timpul acestor faze. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A
şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. cromozomii monocromatidici migrează spre polii celulei a) profaza
2. dispunerea bivalenţilor (tetradelor) în placa ecuatorială b) metafaza II
3. spiralizarea cromozomilor c) metafaza I
d) anafaza

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Alegeţi asocierea corectă:


a) tenie – Platelminţi;
b) melcul de livadă – Lamelibranhiate (Bivalve)
c) păianjenul cu cruce - Insecte
d) broasca de lac - Urodele

2. Un individ cu genotipul AABB:


a) este hibrid pentru ambele perechi de factori ereditari
b) formează 2 tipuri de gameţi
c) manifestă fenotipul recesiv
d) este homozigot dominant pentru două perechi de gene

3. Neuronul:
a) conţine mielină la nivelul corpului neuronal
b) are unul sau mai mulţi axoni
c) primeşte excitaţia la nivelul dendritelor
d) are rol în formarea urinei

4. Urechea medie comunică cu:


a) urechea internă, prin timpan
b) faringele, prin trompa lui Eustachio
c) urechea externă, prin fereastra rotundă
d) urechea externă, prin fereastra ovală
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Forţa de sucţiune:
a) creşte pe măsura dezvoltării frunzelor
b) este generată de rădăcină
c) atinge maximul toamna
d) este maximă la începutul primăverii

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Muşchiul diafragm are un rol esenţial în inspiraţie deoarece prin contracţia sa creşte
volumul cutiei toracice.

2. Persoanele cu grupa sanguină O(I) sunt homozigote sau heterozigote.

3. Procesul de crossing-over are loc în profaza II.

4. Pereţii celulari ai traheelor sunt îngroşaţi.

5. Mormolocii au caracteristici care constituie un argument pentru evoluţia amfibienilor din


peşti.

6. Antigenele sunt fagocitate de leucocite şi sunt digerate cu ajutorul lizozomilor.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 031
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cavităţile inimii se numesc ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde denumirea unor oase, iar coloana A segmente ale scheletului uman
care cuprind aceste oase. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. scheletul braţului a) tibie
2. scheletul coapsei b) femur
3. centura pelviană c) humerus
d) os coxal

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Alegeţi asocierea corectă între tipul de fruct şi planta care îl produce:


a) păstaie – varză
b) cariopsă – floarea soarelui
c) bacă – viţa de vie
d) drupă - stejar

2. Numărul de variante de gameţi pe care îi formează un individ cu genotipul AaBb este :


a) 2
b) 4
c) 8
d) nu se poate calcula numărul de variante de gameţi

3. Perişorii absorbanţi:
a) au pereţii celulari îngroşaţi
b) absorb seva elaborată
c) sunt pluricelulari
d) absorb apa prin fenomenul de osmoză

4. Deplasarea spermatiei către oosferă este:


a) chimiotactism
b) fotonastie
c) chimiotropism
d) seismonastie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Componentele celulare cu rol în sinteza proteinelor sunt:
a) mitocondriile
b) dictiozomii
c) cloroplastele
d) ribozomii

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Substanţa albă a măduvei spinării are funcţie de conducere deoarece la acest nivel se
găsesc axoni grupaţi în fascicule.

2. Meduza de curent rece şi hidra de apă dulce sunt celenterate.

3. Euglena verde înoată cu ajutorul flagelului.

4. Cromozomii pot fi cel mai bine evidenţiaţi în cursul metafazei deoarece atunci au lungimea
maximă.

5. Celulele cu conuri şi bastonaşe se găsesc la nivelul coroidei.

6. Testiculele conţin tuburile seminifere la nivelul cărora se formează spermatozoizii.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 032
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Partea femeiască a florii la angiosperme este reprezentată de ............ , iar partea


bărbătească de ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde componente ale urechii omului, iar coloana A rolul acestora. Scrieţi pe
foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. realizează captarea vibraţiilor aerului a) timpan
2. transmite sunetele la urechea internă b) melc membranos
3. conţine receptorii auditivi c) pavilion
d) lanţ de 3 oscioare

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Substanţa albă a măduvei spinării:


a) conţine centrii nervoşi
b) este dispusă sub formă de coarne
c) coordonează comportamentele învăţate
d) conduce impulsurile nervoase între măduvă şi encefal

2. Alegeţi afirmaţia corectă despre cloroplaste:


a) au rol în depozitarea substanţelor de rezervă
b) sunt sediul respiraţiei celulare
c) caracterizează celulele eucariotelor autotrofe
d) dau culoarea mucegaiului verde-albăstrui

3. Virusurile:
a) sunt cele mai simple celule
b) sunt multiplicate de către celule
c) respiră anaerob
d) sunt autotrofe

4. Lichenii au o nutriţie :
a) simbiontă
b) anaerobă
c) parazită
d) aerobă
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Plantele rezultate din încrucişarea unui soi de mazăre cu talie înaltă (TT) cu un soi cu talie pitică
(tt) vor fi:
a) 75% cu talie înaltă, 25% cu talie pitică
b) 50% homozigote cu talie înaltă, 50% homozigote cu talie pitică
c) 100% hibride, cu talie înaltă
d) 100% homozigote, cu talie pitică

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. În cazul codominanţei se exprimă numai una din genele hibrizilor.

2. Organismele autotrofe folosesc o sursă anorganică de carbon.

3. Respiraţia este o funcţie comună tuturor organismelor.

4. Diviziunea celulară care asigură recombinarea genetică este meioza.

5. Celulele musculare striate conţin un număr mare de mitocondrii.

6. Bila conţine enzime cu rol în digestia chimică a lipidelor.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 033
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sunt diviziuni cariochinetice (indirecte): ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde vasele sanguine mari, iar coloana A cavităţile inimii cu care acestea
sunt în legătură. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. atriul drept a) venele pulmonare
2. ventriculul stâng b) artera pulmonară
3. ventriculul drept c) artera aortă
d) venele cave

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Cerebelul are rol în:


a) comandarea mişcărilor
b) sensibilitate
c) menţinerea echilibrului
d) reflexele somatice monosinaptice

2. Celula procariotă prezintă:


a) mitocondrii
b) nucleol
c) nucleoid
d) cloroplaste

3. Fecundaţia la angiosperme:
a) are loc în sacul embrionar
b) asigură reproducerea asexuată
c) este simplă
d) constă în contopirea spermatiei cu ovarul

4. Reticulul endoplasmatic are rol în:


a) formarea fusului de diviziune
b) transportul substanţelor
c) respiraţia celulară
d) procesul de ereditate
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Organul comun sistemelor respirator şi digestiv este :
a) esofagul
b) faringele
c) laringele
d) traheea

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Din fermentaţii rezultă apă, substanţe organice şi o mare cantitate de energie.

2. Cromozomii sunt bicromatidici la sfârşitul telofazei mitozei.

3. Mamiferele prădătoare au un stomac încăpător deoarece se hrănesc ocazional.

4. Agenţii mutageni măresc frecvenţa mutaţiilor peste frecvenţa de apariţie a mutaţiilor


naturale.

5. Muşchii şi ferigile se înmulţesc prin spori.

6. Hipotalamusul la mamifere are rol în reglarea temperaturii corpului.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 034
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Pancreasul este o glandă mixtă deoarece produce ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţile sistematice în
care acestea se încadrează. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A
şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. crustacei a) sepia
2. cefalopode b) limbricul
3. nematelminţi c) melcul de livadă
d) homarul

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. La nivelul stomacului mamiferelor:


a) are loc doar depozitarea alimentelor
b) începe digestia chimică a proteinelor
c) are loc emulsionarea lipidelor de către sărurile biliare
d) se finalizează digestia chimică a glucidelor

2. Gameţii formaţi de un individ care are genotipul AaCc sunt:


a) Aa, Cc, AC, ac, A, a, C, c
b) Aa, Cc,
c) A, a, C, c
d) AC, ac, Ac, aC

3. Alegeţi asocierea corectă între ţesut şi funcţia acestuia:


a) meristem apical – creştere în lungime
b) vase lemnoase – conducerea sevei elaborate
c) vase liberiene – conducerea sevei brute
d) epidermă - susţinere

4. Fusul de diviziune:
a) se formează în interfază
b) este o structură permanentă a celulelor
c) are rol în migrarea cromozomilor în timpul diviziunii
d) este caracteristic diviziunii bacteriilor
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. La nivel pulmonar:
a) sângele neoxigenat soseşte prin venele pulmonare
b) aerul este umezit, încălzit şi purificat
c) bronhiolele se ramifică, generând, bronhiile
d) alveolele sunt înconjurate de o reţea de capilare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Numărul de celule rezultate după n mitoze este egal cu 2n.

2. În profaza etapei ecvaţionale a meiozei are loc schimbul de gene între cromozomii omologi.

3. Eliberarea CO2 de către plante are loc ziua şi noaptea.

4. Circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate asigură legătura funcţională dintre organele
plantelor.

5. La nivelul trunchiului cerebral se găsesc centrii nervoşi ai reflexelor respiratorii şi


cardiovasculare.

6. În lipsa oxigenului, drojdia de bere degradează anaerob alcoolul etilic.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

•Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


•Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 035
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Prelungirile neuronului se numesc ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii, iar coloana A unităţile sistematice în care
acestea se încadrează. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. Fungi a) euglena
2. Protista b) bacilul tuberculozei
3. Monera c) drojdia de bere
d) muşchiul de pământ

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Ţesutul osos compact:


a) se află la periferia oaselor late şi scurte
b) este un ţesut conjunctiv semidur
c) este lipsit de vascularizaţie
d) conţine substanţă fundamentală fluidă

2. La hibridarea unui iepure cu blană cenuşie cu un iepure cu blană albă rezultă numai iepuri
cenuşii. Concluzia corectă este:
a) gena pentru culoarea cenuşie este recesivă
b) descendenţii sunt homozigoţi
c) iepurele părinte cu blană cenuşie este homozigot
d) gena pentru culoarea cenuşie şi cea pentru culoarea albă sunt codominante

3. Cromozomi bicromatidici în drum spre polii celulei există în:


a) metafaza I
b) anafaza II
c) anafază
d) anafaza I

4. În circulaţia sângelui la mamifere:


a) venele cave duc sânge cu CO2 la plămâni
b) artera aortă porneşte din ventriculul stâng
c) jumătatea dreaptă a inimii conţine sânge oxigenat
d) venele pulmonare aduc sângele oxigenat în atriul drept
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Membrana celulară:
a) delimitează citoplasma
b) este dispusă la periferia peretelui celular
c) lipseşte la celula procariotă
d) conţine celuloză

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Sindromul Down poate afecta indivizi aparţinând ambelor sexe.

2. Datorită poziţiei bipede a omului centura pelviană s-a lărgit.

3. La hibridarea AaBb x AaBb raportul de segregare după fenotip va fi de 9 : 3 : 3 : 1.

4. Viţa de vie şi cartoful se înmulţesc vegetativ.

5. Respiraţia aerobă eliberează mai puţină energie decât fermentaţia.

6. Androceul este format din totalitatea carpelelor.


.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 036
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Respiraţia este o funcţie de ............ , iar locomoţia este o funcţie de ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A caracteristici generale
ale unităţilor sistematice din care aceştia fac parte. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre
fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. piciorul transformat în tentacule a) albina
2. trei perechi de picioare articulate b) cefalopode
3. crustă impregnată cu carbonat de calciu c) racul de râu
d) lipitoarea

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Fagocitoza:
a) este o proprietate a trombocitelor
b) se realizează cu ajutorul pseudopodelor
c) constă în producerea de anticorpi
d) este realizată de hematii

2. Un individ homozigot pentru un anumit caracter:


a) are atât gena dominantă, cât şi pe cea recesivă
b) produce două tipuri de gameţi
c) este hibrid pentru acel caracter
d) are două gene dominante sau două gene recesive în pereche

3. Organitul celular cu rol în formarea fusului de diviziune este:


a) centrozomul
b) flagelul
c) aparatul Golgi
d) reticulul endoplasmatic

4. La mamifere există:
a) două ventricule incomplet separate
b) patru vene pulmonare
c) patru vene cave
d) două arcuri aortice
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Mugurii gustativi:
a) conţin neuroni gustativi
b) sunt sediul senzaţiei de gust
c) se găsesc în mucoasa olfactivă
d) sunt în legătură cu neuroni senzitivi

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. La plantele bine aprovizionate cu apă vacuolele sunt mari.

2. Secţionarea vaselor liberiene împiedică circulaţia sevei brute.

3. La încrucişarea a doi indivizi homozigoţi nu apare segregare în F1.

4. Forţa de sucţiune este mai mare primăvara devreme decât vara.

5. Osul lat are la exterior ţesut osos compact, iar la interior ţesut osos spongios.

6. Organul principal cu rol în fotosinteză este frunza.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 037
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Organite celulare cu membrană dublă sunt ............ şi ............. .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele de vertebrate
cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. mamifere a) brotăcelul
2. păsări b) ciocănitoarea
3. reptile c) ariciul
d) aligatorul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Au rol în sinteza proteică:


a) dictiozomii
b) lizozomii
c) ribozomii
d) vacuolele

2. La mamifere, din ventriculul drept pleacă:


a) artera aortă
b) artera pulmonară
c) vena cavă
d) venele pulmonare

3. Înmulţirea vegetativă prin stoloni (tulpini târâtoare) este prezentă la:


a) cartof
b) căpşun
c) lalea
d) iris

4. Vierme lat este:


a) limbricul
b) lipitoarea
c) râma
d) tenia
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Cromozomii se dispun în placa ecuatorială în timpul:
a) profazei
b) anafazei
c) metafazei
d) telofazei

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Celulele cu bastonaşe sunt receptorii vederii nocturne.

2. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii.

3. Fenotipul reprezintă totalitatea factorilor ereditari.

4. Lichenii sunt organisme care au o nutriţie simbiontă.

5. Mitocondriile sunt organite cu rol în producerea secreţiilor.

6. La mamifere, hematiile sunt celule anucleate.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 038
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele două tipuri de ţesut osos sunt: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi
pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. muşchiul de pământ a) Protista
2. drojdia de bere b) Fungi
3. euglena verde c) Monera
d) Plantae

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. În urma încrucişării AA x aa, rezultă în F2 organisme homozigote recesive în proporţie de:


a) 25%
b) 50%
c) 75%
d) 100%

2. Bila se varsă în:


a) cecum
b) duoden
c) colon
d) stomac

3. Sensibilitatea chimică este deservită de următorii receptori:


a) auditivi
b) olfactivi
c) optici
d) mecanici

4. Sunt angiosperme:
a) coniferele
b) ferigile
c) drojdiile
d) monocotiledonatele
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Reticulul endoplasmatic rugos:
a) are membrană dublă organizată în criste
b) este un sistem de canalicule cu ribozomi
c) are rol în sinteza de substanţe lipidice
d) depozitează substanţe de rezervă

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Briofitele sunt plante avasculare şi au corpul numit tal.

2. Cromozomii se organizează în timpul diviziunii celulare, din cromatină.

3. Fotosinteza este un proces prin care se elimină dioxid de carbon.

4. Ţesutul muscular striat se află în pereţii tuturor organelor interne.

5. Artera aortă conduce sângele oxigenat din ventriculul stâng spre ţesuturi.

6. Leucoplastele sunt plastide nefotosintetizatoare.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 039
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Ventilaţia pulmonară constă în două mişcări respiratorii: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi
pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. hidra a) Protista
2. euglena verde b) Plantae
3. bacilul fânului c) Monera
d) Animalia

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Scheletul braţului este format din osul:


a) radius
b) humerus
c) ulnă
d) fibulă

2. Este constituent celular autodivizibil:


a) citoplasma
b) reticulul endoplasmatic
c) peretele celular
d) mitocondria

3. Corola este alcătuită din:


a) sepale
b) carpele
c) petale
d) stamine

4. Pancreasul elimină sucul pancreatic în:


a) duoden
b) colon
c) esofag
d) stomac
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Torţelul este o plantă:
a) autotrofă
b) saprofită
c) anaerobă
d) parazită

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Reflexele de apărare sunt reflexe monosinaptice.

2. Bacilul Koch produce TBC.

3. Fermentaţia acetică este produsă de drojdii.

4. Ţesutul muscular neted se află în pereţii organelor interne.

5. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor.

6. Crossing-overul are loc în profaza I a meiozei.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 040
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Ţesutul nervos este format din două tipuri de celule: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. mucegaiul alb a) dicotiledonate
2. ghiocelul b) monocotiledonate
3. bacilul fânului c) monere
d) fungi

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Genotipul reprezintă:
a) totalitatea însuşirilor unui organism
b) rezultatul interacţiunii fenotip-mediu
c) totalitatea genelor unui organism
d) fluxul de informaţie de la copii la părinţi

2. În timpul unei inspiraţii normale:


a) diafragma se relaxează
b) aerul este expulzat din plămâni
c) presiunea intrapulmonară creşte
d) volumul pulmonar creşte

3. Receptorii olfactivi ai mamiferelor sunt localizaţi la nivelul:


a) cavităţii nazale
b) globului ocular
c) urechii interne
d) mucoasei linguale

4. Grana face parte din structura:


a) mitocondriei
b) dictiozomului
c) cloroplastului
d) ribozomului
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Grâul este o plantă:
a) autotrofă
b) saprofită
c) parazită
d) heterotrofă

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Ţesutul conjunctiv semidur nu este vascularizat.

2. Rinichii sunt formaţi din unităţi structurale şi funcţionale numite neuroni.

3. Osul antebraţului se numeşte humerus.

4. Androceul este format din totalitatea staminelor.

5. Lizozomii au rol în digestia intracelulară.

6. Trisomia 21 este cunoscută şi sub numele de sindromul Down.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 041
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Diviziunea meiotică cuprinde două etape: .............. şi ............... .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de specii de animale, iar coloana A grupele sistematice din
care fac parte acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. peşti a) tritonul
2. amfibieni b) pitonul
3. reptile c) leneşul
d) ţiparul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Ribozomii:
a) au membrană dublă
b) sintetizează lipide
c) au rol în digestia intracelulară
d) conţin acid ribonucleic

2. Elemente sanguine cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt:


a) limfocite
b) leucocite
c) eritrocite
d) trombocite

3. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este:


a) nefronul
b) neuronul
c) piramida renală
d) ureterul

4. Structură a trunchiului cerebral este:


a) hipotalamusul
b) mezencefalul
c) cerebelul
d) măduva spinării
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Genotip înseamnă:
a) exprimarea caracterelor
b) interacţiunea organismelor cu mediul de viaţă
c) suma însuşirilor unui organism
d) totalitatea factorilor ereditari

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Corpul algelor pluricelulare se numeşte tal.

2. În anafaza mitozei cromozomii sunt bicromatidici.

3. La angiosperme, fecundaţia este dublă.

4. Mutaţiile genomice determină modificarea numărului de cromozomi din celule.

5. Membrana celulară este un bistrat proteic în care sunt scufundate fosfolipide.

6. Tipul Drosophila reprezintă mecanismul de determinare cromozomală a sexelor la om.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 042
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Angiospermele cuprind două clase: ............şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de reprezentanţi ai lumii vii, iar coloana A grupele sistematice
cărora le aparţin. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. alge a) drojdia de bere
2. sporozoare b) mătasea broaştei
3. bazidiomicete c) plasmodiul malariei
d) hribul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Receptorii acustici la mamifere sunt localizaţi în:


a) retină
b) melcul membranos
c) utriculă
d) saculă

2. Marcotajul este o formă de reproducere asexuată artificială practicată la:


a) muşcată
b) viţa de vie
c) stânjenel
d) cartof

3. La dicotiledonate, corola este alcătuită din:


a) sepale
b) carpele
c) petale
d) stamine

4. La nivelul intestinului subtire:


a) aminoacizii sunt transformaţi în proteine
b) enzimele bilei degradează acizii graşi şi glicerina
c) se formează materiile fecale
d) alimentele sunt supuse acţiunii sucului pancreatic
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Componentă structurală a celulei vegetale, absentă la celula animală este:
a) peretele celular
b) mitocondria
c) nucleul
d) ribozomul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Respiraţia anaerobă constă în oxidarea completă a substanţelor organice.

2. Fibra musculară striată este o celulă multinucleată.

3. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii.

4. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii.

5. Vasele lemnoase ale angiospermelor se numesc trahee.

6. Candidoza este o afecţiune produsă de o bacterie.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 043
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Organismele heterotrofe, după sursa de substanţe organice şi modul de folosire a hranei,


se diferenţiază în două categorii : ............ şi ........... .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. brad a) vertebrate
2. drojdie b) dicotiledonate
3. guşter c) fungi
d) gimnosperme

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. În timpul unei expiraţii normale:


a) muşchii intercostali se contractă
b) diafragma se contractă
c) presiunea intrapulmonară creşte
d) volumul pulmonar creşte

2. Structură a diencefalului este:


a) bulbul rahidian
b) puntea
c) cerebelul
d) hipotalamusul

3. Prin fotosinteză se produce:


a) oxigen
b) dioxid de carbon
c) energie luminoasă
d) azot molecular

4. Nefronul este unitatea structurală şi funcţională a:


a) ficatului
b) gonadei masculine
c) plamânului
d) rinichiului
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. În urma experienţelor de hibridare la plante, G. Mendel a descoperit că:


a) gameţii sunt puri din punct de vedere genetic
b) perechile de factorii ereditari segregă dependent unele de altele
c) cinci gene determină grupele de sânge
d) organismele heterozigote conţin acelaşi tip de factori ereditari în pereche

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Pteridofitele sunt plante avasculare, având corpul numit tal.

2. Cromoplastele sunt plastide incolore, cu rol de depozitare a substanţelor de rezervă.

3. Nucleul are o membrană dublă, cu pori.

4. Schimbul de gaze la mamifere are loc la nivelul alveolelor pulmonare.

5. Gimnospermele sunt plante cu seminţe neînchise în fruct.

6. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 044
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Celulele fotosensibile prezente în retina mamiferelor sunt: ........... şi ........... .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de unităţi sistematice, iar coloana A reprezentanţi ai regnului
animal care aparţin încrengăturilor respective. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare
cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. hidra a) artropode
2. caracatiţa b) celenterate
3. scorpionul c) moluşte
d) vertebrate

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Broasca de lac face parte din grupul:


a) urodele
b) anure
c) reptile
d) anelide

2. Neuronii:
a) prezintă centrozom
b) au rol în nutriţia celulelor gliale
c) sunt mai numeroşi decât celulele gliale
d) au corp celular şi prelungiri

3. La mamifere, cu ventriculul drept comunică:


a) artera aortă
b) artera pulmonară
c) vena cavă
d) venele pulmonare

4. Prin venele cave, sângele neoxigenat ajunge la inimă în :


a) atriul drept
b) atriul stâng
c) ventriculul drept
d) ventriculul stâng
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Sindromul Down:
a) este provocat de modificarea numărului de cromozomi
b) reprezintă o maladie metabolică ereditară
c) se caracterizează prin incapacitatea de a distinge unele culori
d) se mai numeşte albinism

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Mitocondriile au rol în elaborarea produşilor de secreţie.

2. Cloroplastele reprezintă sediul fotosintezei.

3. Fermentaţia alcoolică are aplicaţii la fabricarea pâinii.

4. La graminee există ţesuturi meristematice intercalare, deasupra nodurilor tulpinii.

5. La angiosperme fecundaţia este dublă.

6. Spermatozoizii sunt celule diploide.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 045
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cloroplastele sunt plastide specifice celulelor ............ şi au rol în ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde grupe de organisme, iar coloana A regnurile cărora le aparţin acestea.
Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. Monera a) bazidiomicete
2. Protista b) briofite
3. Fungi c) sporozoare
d) bacterii

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Organite citoplasmatice cu membrană dublă sunt:


a) mitocondriile
b) dictiozomii
c) lizozomii
d) ribozomii

2. La om, organul localizat în partea dreaptă a cavităţii abdominale, sub bolta diafragmatică este:
a) stomacul
b) pancreasul
c) ficatul
d) duodenul

3. Venele cave comunică cu:


a) atriul drept
b) atriul stâng
c) ventriculul drept
d) ventriculul stâng

4. Prin venele pulmonare, sângele oxigenat ajunge la inimă în:


a) atriul drept
b) atriul stâng
c) ventriculul drept
d) ventriculul stâng
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Salamandra face parte din:
a) anure
b) urodele
c) reptile
d) anelide

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. În profaza I a meiozei are loc crossing-overul.

2. Ribozomii sunt organite celulare care conţin ADN.

3. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor.

4. Epicardul este o membrană subţire care acoperă miocardul.

5. La angiosperme, fecundaţia este simplă.

6. Celulele somatice sunt celule diploide.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 046
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Dictiozomul este format dintr-un ansamblu de ............, din care se desprind


permanent ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde procese desfăşurate în mitoză, iar coloana A denumirile fazelor mitozei
în care au loc aceste procese. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei
A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. profază a) aşezarea cromozomilor în zona ecuatorială a celulei
2. metafază b) formarea tetradelor cromozomale
3. anafază c) dezorganizarea învelişului nuclear
d) deplasarea cromatidelor spre polii celulei

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Un individ homozigot AA:


a) este rezultatul fecundaţiei a doi gameţi cu factori ereditari diferiţi
b) formează gameţi impuri din punct de vedere genetic
c) este pur din punct de vedere genetic
d) generează gameţi diploizi

2. La nivelul tubului digestiv la mamifere:


a) esofagul este cale digestivă şi respiratorie
b) stomacul fitofagelor este mic
c) intestinul gros începe cu colonul
d) duodenul este prima regiune a intestinului subţire

3. Suprafaţa de schimb gazos a plămânului la mamifere este:


a) acinul pulmonar
b) alveola pulmonară
c) lobulul pulmonar
d) bronhiola pulmonară

4. Fermentaţia alcoolică:
a) este produsă de drojdii
b) are aplicaţii în prepararea murăturilor
c) este realizată de ciuperci bazidiomicete
d) transformă alcoolul etilic în glucoză
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Amfibienii:
a) au respiraţie exclusiv pulmonară
b) includ grupa lacertilienilor
c) produc ouă cu coajă calcaroasă
d) sunt dependenţi de mediul acvatic

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Jneapănul are flori fără înveliş floral.

2. În metafaza I, cromozomii sunt bicromatidici şi recombinaţi.

3. Zona corticală a rinichiului conţine piramide renale.

4. Sindromul Turner (XO) este o anomalie heterozomală.

5. În ţesutul osos compact lamelele osoase sunt dispuse concentric.

6. La om, schimburile gazoase pulmonare se realizează la nivelul bronhiolelor pulmonare.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 047
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sistemul reproducător masculin are următoarele glande anexe: ............ şi ............. .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde particularităţi funcţionale, iar coloana A organite celulare care prezintă
aceste particularităţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. centrozom a) dau culoare petalelor florilor
2. cromoplaste b) stochează substanţe de rezervă
3. mitocondrii c) formează fusul de diviziune
d) sunt sediul respiraţiei celulare

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Fenomenul de crossing-over se realizează în:


a) metafaza mitozei
b) profaza I
c) metafaza I
d) telofaza II

2. La om, sângele pompat din ventriculul drept:


a) este împins în venele cave
b) ajunge la plămâni
c) este bogat în oxigen
d) trece în artera aortă

3. În codominanţă:
a) genotipul este LA l
b) apare grupa de sânge AB (IV)
c) genotipul este homozigot
d) o genă este dominantă faţă de cealaltă genă

4. Din enzimele produse de pancreasul exocrin:


a) tripsina este o enzimă proteolitică
b) lipazele pancreatice generează aminoacizi
c) amilaza pancreatică atacă proteinele
d) sărurile biliare emulsionează glucidele
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Viermele de gălbează:
a) face parte din încrengătura Nemathelminthes
b) are corpul format din inele
c) este lipsit de sistem respirator
d) este un ectoparazit

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Intestinul gros este format din duoden, colon şi rect.

2. Unele organisme saprofite realizează fermentaţii.

3. În inspiraţie, muşchiul diafragm deplasează baza cutiei toracice spre abdomen.

4. În determinismul cromozomial al sexelor de tip Abraxas, sexul feminin este heterogametic.

5. Gameţii sunt impuri din punct de vedere genetic.

6. Păianjenul face parte din încrengătura Arthropoda, clasa Arachnida.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 048
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Valvulele semilunare (sigmoide) sunt dispuse la baza arterelor : ............ şi ............. .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde caracteristici structural - funcţionale, iar coloana A reprezentanţi din
regnul animal care au aceste particularităţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare
cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. râma a) respiraţie branhială
2. limbricul b) exoschelet chitinos
3. stridia c) nutriţie heterotrofă parazită
d) locomoţie cu ajutorul cheţilor

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. La sfârşitul meiozei II, dintr-o celulă 2n = 16 cromozomi rezultă:


a) două celule diploide cu 2n = 8
b) patru celule haploide cu n = 8
c) două celule haploide cu cromozomi recombinaţi
d) patru celule diploide cu n = 8

2. Aparţine platelminţilor:
a) viermele de gălbează
b) trichina
c) melcul
d) hidra

3. Peretele celular:
a) conţine chitină la procariote
b) asigură duritatea ţesutului osos
c) este organizat după modelul în mozaic fluid
d) cuprinde celuloză în cazul celulelor vegetale

4. Respiraţia anaerobă:
a) se întâlneşte la bacterii şi ciuperci
b) este un proces de oxidare completă
c) generează o cantitate mare de energie
d) formează următorii produşi finali: H2O şi CO2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. La floarea de la angiosperme:
a) sepalele intră în alcătuirea corolei
b) petalele participă la formarea învelişului floral
c) carpelele reprezintă partea bărbătească a florii
d) staminele au ovar, stil şi stigmat

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Ciuperca de câmp face parte din Basidiomycota.

2. Meioza se desfăşoară în organele reproducătoare.

3. Lizozomii conţin enzime digestive.

4. Utricula şi sacula, la mamifere, conţin receptori pentru auz.

5. Reflexele vegetative: salivar, lacrimal şi respirator au centrii nervoşi în măduva spinării.

6. Sindromul „cri-du-chat„ este determinat de deleţia parţială a braţului scurt al cromozomului


din perechea a cincea.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 049
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Ribozomii au fost descoperiţi de ............ şi au rol în sinteza ............. .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A denumirile grupelor sistematice
din care fac parte. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. reptile a) salamandră
2. placentare b) brotăcel
3. urodele c) guşter
d) furnicar

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Sunt receptori pentru vederea colorată, celulele:


a) cu bastonaşe
b) multipolare
c) cu conuri
d) din coroidă

2. Prin diviziunea meiotică a unei celule cu 2n = 46 de cromozomi se formează în final celule-fiice


cu:
a) 2n = 46 cromozomi recombinaţi
b) n = 23 cromozomi bicromatidici
c) 2n = 44 autozomi şi 2 heterozomi
d) n = 23 cromozomi monocromatidici

3. Gineceul are:
a) ovar
b) anteră
c) sepale
d) seminţe

4. În timpul inspiraţiei:
a) muşchiul diafragm se relaxează
b) presiunea aerului din plămâni este constantă
c) sternul se îndepărtează de coloana vertebrală
d) baza cutiei toracice se ridică
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. La brad:
a) florile nu au înveliş floral
b) sămânţa este închisă în fruct
c) florile sunt hermafrodite
d) ovulele sunt localizate în ovar

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Cromozomul bacterian este în contact direct cu citoplasma.

2. Celula musculară striată scheletică este multinucleată.

3. Cariopsa este un fruct indehiscent şi se formează la viţa de vie.

4. Chemoreceptorii din mucoasa olfactivă sunt reprezentaţi de neuroni.

5. Presiunea radiculară participă la circulaţia sevei brute prin vasele liberiene.

6. Scheletul gambei este format din oasele: tibie şi fibulă.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 050
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele două evenimente ale ciclului celular sunt: ............ şi ............. .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde raporturi de segregare după fenotip ale descendenţilor rezultaţi în
prima generaţie, iar coloana A variantele de încrucişare din care rezultă aceste raporturi. Scrieţi pe
foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. RrNn x RrNn a) 1:1:1:1
2. Nn x nn b) 9:3:3:1
3. RrNn x rrnn c) 3:1
d) 1:1

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Cromozomii sunt bicromatidici în:


a) telofaza mitozei
b) profaza II
c) anafaza mitozei
d) telofaza II

2. Respiraţia branhială se întâlneşte la :


a) păstrăv şi larvele amfibienilor
b) balenă şi limbric
c) vipere şi guşter
d) broasca ţestoasă de apă şi insecte

3. Sinteza proteică are loc la nivelul:


a) dictiozomilor
b) lizozomilor
c) centrozomilor
d) ribozomilor

4. La nivelul urechii mamiferelor:


a) conductul auditiv conduce sunetul la timpan
b) ciocanul se sprijină pe fereastra ovală
c) melcul este localizat în urechea medie
d) receptorii auditivi se află în utriculă şi saculă
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Celenteratele:
a) trăiesc în mediul terestru
b) prezintă tentacule
c) au cap, picior şi masă viscerală
d) includ păianjenul şi racul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Poliploidiile determină moartea embrionilor umani.

2. Mucegaiul verde-albăstrui face parte din Ascomycota.

3. În cadrul grupelor de sânge există trei genotipuri homozigote.

4. Orificiul piloric se află între esofag şi stomac.

5. Atriul stâng are sânge încărcat cu oxigen, deoarece în această cavitate se deschid venele
pulmonare.

6. Corpii neuronilor formează substanţa albă a sistemului nervos central.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 051
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Glandele endocrine produc substanţe numite ............, pe care le elimină în ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde particularităţi ale unor maladii genetice, iar coloana A denumirea
maladiilor care au aceste particularităţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. Sindromul Turner a) 2n = 46 ; XXX
2. Sindromul Klinefelter b) 2n = 47 ; XXX
3. Sindromul triplo-X c) 2n = 45 ; XO
d) 2n = 47 ; XXY

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Chiropterele:
a) au respiraţie pulmo-cutanee
b) sunt vertebrate placentare
c) au corpul acoperit cu pene, puf, fulgi
d) sunt organisme ovipare

2. Meristemele apicale:
a) au rol de apărare
b) sunt ţesuturi fundamentale
c) conţin celule care se divid meiotic
d) sunt localizate în vârful de creştere

3. Profaza I se caracterizează prin:


a) dezorganizarea fusului de diviziune
b) despiralizarea cromozomilor
c) refacerea membranei nucleare
d) împerecherea cromozomilor omologi

4. Artera pulmonară:
a) transportă sânge oxigenat din corp la inimă
b) aduce în atriul stâng sânge încărcat cu O2
c) pleacă din ventriculul stâng spre plămâni
d) duce la plămâni sânge încărcat cu CO2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. În scheletul membrelor inferioare intră osul:
a) omoplat
b) radius
c) tibie
d) ulnă

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. TBC este o boală produsă de bacilul Koch.

2. Laleaua este o plantă monocotiledonată.

3. Cornul-secarei are corpul format din picior şi pălărie.

4. Bila se varsă în primul segment al intestinului subţire.

5. Hemofilia este o maladie genetică heterozomală.

6. Reticulul endoplasmatic rugos are lizozomi ataşaţi pe suprafaţa lui.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 052
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

În nutriţia la licheni, ciuperca furnizează algei apă cu ............, iar alga dă ciupercii
substanţe ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organe, iar coloana A particularităţi ale acestora. Scrieţi pe
foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. reprezintă sediul nidaţiei a) esofagul
2. comunică cu stomacul b) traheea
3. prezintă inele cartilaginoase c) uterul
d) faringele

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Organitul celular care conţine doi centrioli este:


a) ribozomul
b) lizozomul
c) centrozomul
d) dictiozomul

2. Receptorii olfactivi sunt:


a) chemoreceptori
b) neuroni fără axoni
c) mecanoreceptori
d) celule epiteliale

3. Venele cave se deschid în:


a) ventriculul drept
b) atriul stâng
c) ventriculul stâng
d) atriul drept

4. Pinipedele au:
a) reproducere sexuată ovipară
b) respiraţie branhială şi tegumentară
c) locomoţie prin mers şi alergare
d) placentă în timpul dezvoltării embrionare
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Butăşirea:
a) se poate realiza la muşcată
b) reprezintă îmbinarea a două plante
c) este o înmulţire asexuată prin spori
d) asigură înmulţirea vegetativă la lalea

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. În anemia falciformă, leucocitele au formă de seceră.

2. Ribozomii sunt organite celulare lipsite de membrană.

3. În experimentele de monohibridare de la mazăre, raportul de segregare fenotipică din a


doua generaţie este de 3 : 1.

4. Celulele musculare netede conţin un singur nucleu.

5. Cristalinul este o lentilă divergentă.

6. Testiculele şi ovarele sunt gonade.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 053
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

În sindromul Turner, numărul total de cromozomi este ............, iar persoana afectată este
de sex ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A categorii sistematice din care
aceste organisme fac parte. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A
şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. Clasa Arachnida a) trichina
2. Clasa Cestoda b) crab
3. Clasa Nematoda c) căpuşă
d) tenia

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Rinichii:
a) sunt componente ale căilor urinare
b) conţin piramide renale în zona medulară
c) sunt organe nepereche
d) se află în partea anterioară a abdomenului

2. Sindromul Down :
a) apare din cauza unui cromozom suplimentar
b) face parte din maladiile cromozomiale structurale
c) se caracterizează prin prezenţa a 46 de cromozomi
d) este o monosomie autozomală

3. Retina:
a) face parte din sistemul optic al globului ocular
b) are fibre musculare circulare şi radiare
c) asigură nutriţia globului ocular
d) conţine pata galbenă, cu foveea centralis

4. Din sistemul optic face parte:


a) muşchiul ciliar
b) cristalinul
c) retina
d) irisul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Sporozoarele:
a) fac parte din încrengătura Fungi
b) se hrănesc fotoautotrof
c) au forme de coci, bacili, spirale
d) sunt organisme parazite

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Tensiunea arterială scade în ateroscleroză.

2. Copiii rezultaţi din căsătoria a două persoane ce au grupa de sânge A (II), pot avea grupa
de sânge 0 (I).

3. Urechea internă comunică prin trompa lui Eustachio cu faringele.

4. La păsări, sexul femel este heterogametic.

5. În meioză, cele două cromatide dintr-un cromozom se separă în etapa a II-a (meioza II) .

6. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 054
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Limbricul face parte din regnul ............ şi din încrengătura ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde caractere generale ale unor grupe sistematice de animale, iar coloana
A grupele sistematice corespunzătoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. arahnidele a) au corpul puternic aplatizat
2. cestodele b) prezintă parapode şi cheţi
3. gasteropodele c) posedă un picior musculos
d) au cefalotorace şi abdomen

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Fermentaţia este:
a) un tip de respiraţie aerobă
b) o modalitate de nutriţie la ciuperci
c) o respiraţie anaerobă
d) un proces de sinteză la ciuperci

2. Venele pulmonare au legătură cu :


a) ventriculul drept
b) atriul stâng
c) ventriculul stâng
d) atriul drept

3. Hematiile:
a) fac parte din compoziţia plasmei sângelui
b) produc anticorpi pentru imunitate
c) sunt produse în măduva oaselor
d) au formă de lentilă biconvexă

4. Din încrengătura moluşte face parte:


a) racul
b) lipitoarea
c) nautilul
d) păianjenul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Ofidienii:
a) au tegumentul îngroşat
b) îşi depun ouăle în apă
c) au respiraţie prin branhii
d) se dezvoltă prin metamorfoză

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. La sepie, piciorul este transformat în tentacule.

2. Absenţa unui cromozom X la femeie ( 2n=45, XO ) este incompatibilă cu viaţa.

3. Dublarea cantităţii de ADN are loc în perioada S a interfazei.

4. Dendritele conduc impulsul nervos de la corpul celular al neuronului spre alţi neuroni.

5. Compartimentul numit cheag, din stomacul rumegătoarelor, este stomacul propriu-zis,


deoarece el conţine glande gastrice.

6. Muşchiul croitor face parte din muşchii membrelor inferioare.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 055
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La nivelul sinapsei, mediatorul chimic este eliberat în ............ şi va acţiona asupra


membranei neuronului ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A unităţi de clasificare a
organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre
fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. gimnosperme a) crinul
2. mocotiledonate b) feriga
3. dicotiledonate c) măceşul
d) molidul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Sunt organite celulare autodivizibile:


a) dictiozomii
b) lizozomii
c) mitocondriile
d) vacuolele

2. Din digestia proteinelor rezultă:


a) acizi graşi
b) aminoacizi
c) glicogen
d) glucoză

3. Animalele placentare:
a) au inimă tricamerală
b) nasc pui vii
c) se hrănesc autotrof
d) se reproduc asexuat

4. Prin monohibridare, în F2, rezultă organisme heterozigote în proporţie de:


a) 25%
b) 50%
c) 75%
d) 100%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Este un os al membrului inferior:
a) fibula
b) humerusul
c) radiusul
d) ulna

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organitele celulare corespund compartimentelor celulei animale.

2. Plasmalema celulei vegetale are permeabilitate selectivă.

3. Ţesuturile meristematice au rol în nutriţia plantei.

4. Fructele uscate pot fi dehiscente şi indehiscente.

5. Diviziunea mitotică se desfăşoară în două etape.

6. Ureterele fac legătura între rinichi şi vezica urinară.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 056
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La mamifere, hematiile sunt celule lipsite de ............ şi au rol de a transporta ............


respiratorii.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţi de clasificare a
organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre
fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. celenterate a) caracatiţă
2. moluşte b) hidră
3. crustacee c) homar
d) tenie

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Receptorii olfactivi, la mamifere, sunt situaţi în:


a) mucoasa linguală
b) mucoasa nazală
c) retină
d) urechea internă

2. Este atât organ digestiv, cât şi respirator:


a) esofagul
b) faringele
c) laringele
d) traheea

3. Prin încrucişarea a două plante de mazăre care au boabe netede, una fiind homozigotă, iar
cealaltă heterozigotă, rezultă plante:
a) numai cu bob neted
b) numai cu bob zbârcit
c) ¾ cu bob neted şi ¼ cu bob zbârcit
d) 50 % cu bob neted şi 50% cu bob zbârcit

4. La nivelul stomacului mamiferelor:


a) acţionează enzimele pancreatice
b) se varsă bila
c) se obţin produşii finali ai unor lipide
d) sunt hidrolizate glucidele
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Salamandrele sunt:
a) amfibieni
b) păsări
c) peşti
d) reptile

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Plămânii sunt alcătuiţi din lobi, segmente şi lobuli.

2. Mitocondriile au rol în respiraţia celulară.

3. Ciocanul, nicovala şi scăriţa se găsesc în urechea internă.

4. Cromozomii sunt structuri temporare ale celulei.

5. Substanţa albă a măduvei spinării are rol în conducerea impulsurilor nervoase.

6. Lichenii sunt organisme simbionte.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 057
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Molidul este o plantă care are frunze în formă de ............ şi flori/ inflorescenţe care se
numesc ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde cavităţile inimii, iar coloana A vase de sânge care comunică cu aceste
cavităţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.

A B
1. venele cave a) atriul drept
2. venele pulmonare b) atriul stâng
3. artera aortă c) ventriculul drept
d) ventriculul stâng

C 10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o


singură variantă de răspuns.

1. Meioza se finalizează cu formarea a:


a) două celule diploide
b) două celule haploide
c) patru celule diploide
d) patru celule haploide

2. Nucleolul:
a) are rol în sinteza lizozomilor
b) conţine acizi nucleici
c) este delimitat de o membrană
d) se reorganizează în profază

3. Glandele gastrice secretă:


a) bilă
b) enzime glicolitice
c) enzime proteolitice
d) suc intestinal

4. Respiraţia aerobă:
a) duce la eliberarea de O2
b) are loc în plastide, la plante
c) se finalizează cu obţinerea unor produşi intermediari
d) se realizează în mitocondrii
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Este un animal digitigrad:
a) ariciul
b) pisica
c) porcul
d) ursul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Garofiţa Pietrei Craiului este o specie de plante declarată monument al naturii.

2. Transpiraţia, la plante, reprezintă eliminarea apei sub formă de vapori.

3. Lizozomii conţin enzime oxido-reducătoare.

4. Rizoderma reprezintă epiderma rădăcinii.

5. Determinismul cromozomal al sexelor, la om, este de tip Drosophila.

6. La om, bronhiolele sunt specializate pentru schimbul de gaze.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 058
SUBIECTUL I (30 puncte)

A
4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

În interiorul inimii se găsesc valvulele ............, care asigură sensul unic al circulaţiei
sângelui în inimă şi valvulele ............, care nu permit întoarcerea sângelui din artere în inimă.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A încrengăturile cărora le
aparţin aceşti reprezentanţi . Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei
A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. viermi inelaţi a) homar
2. moluşte b) lipitoare
3. artropode c) meduză
d) sepie

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Ribozomii:
a) au rol în sinteza glucidelor
b) sunt alcătuiţi din ADN şi proteine
c) prezintă două membrane
d) pot fi ataşaţi de nucleu

2. Gonada feminină este reprezentată de:


a) ovar
b) ovul
c) uter
d) vagin

3. Cloroplastele:
a) au un înveliş membranar simplu
b) participă la transportul substanţelor în celulă
c) prezintă stromă şi grane
d) sunt organite comune celulei vegetale şi animale

4. Prin fermentaţie, drojdiile transformă:


a) acidul lactic
b) alcoolul etilic
c) glucoza
d) iaurtul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Au rol în coagularea sângelui:


a) eritrocitele
b) leucocitele
c) limfocitele
d) trombocitele

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Diviziunea meiotică se desfăşoară în două etape.

2. Rădăcina este organ vegetativ al spermatofitelor.

3. Encefalul este localizat în canalul vertebral.

4. Pancreasul este o componentă a tubului digestiv.

5. Coroida intră în alcătuirea globului ocular, fiind situată sub sclerotică.

6. Heterozomii sexului homogametic sunt XX.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 059
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Pielea amfibienilor este umedă, ............ şi ............ pentru că este adaptată funcţiei de
respiraţie.

B 6 puncte
Coloana A cuprinde exemple de boli ale sistemului respirator la om, iar coloana B cauze
care produc aceste boli. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. astm bronşic a) bacilul Koch
2. pneumonie b) stafilococ
3. T.B.C c) sinuzită
d) spasmul bronhiilor

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Este un constituent specific celulei vegetale:


a) lizozomul
b) peretele celular
c) reticulul endoplasmic
d) ribozomul

2. Fiecare din celulele-fiice, rezultate din diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 28


cromozomi, are:
a) 2n = 14 cromozomi
b) 2n = 28 cromozomi
c) n = 14 cromozomi
d) n = 28 cromozomi

3. Cristele intră în alcătuirea:


a) cloroplastelor
b) mitocondriilor
c) nucleului
d) vacuolelor

4. Gregor Mendel:
a) a demonstrat segregarea dependentă a perechilor de caractere
b) a enunţat legea codominanţei, în cazul grupelor de sânge
c) a experimentat hibridarea pe plante autogame
d) a realizat experienţe de hibridare la şoareci
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Hemoglobina:
a) conţine magneziu
b) este o proteină
c) se găseşte în trombocite
d) este o componentă a bilei

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Corneea este un mediu transparent al globului ocular.

2. Receptorii auditivi sunt situaţi în melcul membranos.

3. Ribozomii sunt formaţi din ARN şi proteine.

4. La femelele mamiferelor, heterozomii sunt reprezentaţi de doi cromozomi X.

5. Scleroza în plăci este o boală a scleroticii.

6. Mutaţiile genice determină modificarea numărului de cromozomi.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 060
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Trombocitele sunt cele mai mici ........... şi au rol în ............ sângelui.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele taxonomice
cărora le aparţin aceşti reprezentanţi . Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. arahnide a) crab
2. crustacee b) lăcustă
3. insecte c) păianjen
d) sepie

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Nutrimente care rezultă din digestia chimică a lipidelor sunt:


a) acizii graşi
b) aminoacizii
c) glucoza
d) peptidele

2. Bacilul fânului face parte din regnul:


a) Fungi
b) Monera
c) Protista
d) Plantae

3. Au rol în producerea energiei celulare:


a) dictiozomii
b) lizozomii
c) mitocondriile
d) ribozomii

4. Respiraţia aerobă:
a) are loc în prezenţa oxigenului
b) duce la sinteza de substanţe organice
c) necesită prezenţa luminii
d) se mai numeşte fermentaţie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Se deplasează prin fugă:
a) brotăcelul
b) leneşul
c) tritonul
d) struţul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Intestinul subţire este scurt la carnivore.

2. Leucocitele sunt elemente figurate cu rol imunitar.

3. Fusul de diviziune se dezorganizează în profază.

4. Sucul gastric conţine enzime pentru hidroliza lipidelor.

5. Liliacul face parte din grupa mamiferelor placentare.

6. Vacuolele sunt delimitate de o membrană dublă.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 061
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Reflexele medulare somatice, după numărul de neuroni ai arcului reflex, pot fi: ............
şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde componenete ale globului ocular la mamifere, iar coloana A
caracteristici ale acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A
şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. mediu transparent a) cornee
2. sediul receptorilor vizuali b) coroidă
3. structură bogat vascularizată c) retină
d) sclerotică

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Sindromul Turner:
a) afectează în mod egal ambele sexe
b) este o maladie autozomală
c) reprezintă o trisomie
d) se caracterizează prin prezenţa a 45 de cromozomi

2. Cloroplastele prezintă:
a) carioplasmă la interior
b) criste cu enzime
c) grane
d) o membrană simplă

3. Artera pulmonară porneşte din:


a) atriul drept
b) atriul stâng
c) ventriculul drept
d) ventriculul stâng

4. Este o cale comună, genitală şi urinară, întâlnită la masculii mamiferelor:


a) prostata
b) ureterul
c) uretra
d) vezica urinară
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Prin ereditate se înţelege:
a) apariţia unor caractere diferite la descendenţii unei familii
b) moştenirea, de către descendenţi, a unor caractere corespunzătoare speciei
c) proprietatea indivizilor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei
d) transmiterea caracterelor de la descendenţi la ascendenţi

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Monoplegia reprezintă paralizia tuturor membrelor.

2. În anafaza I cromozomii sunt bicromatidici.

3. Când celula nu este în diviziune, centrozomul conţine doi centrioli.

4. Ulcerul gastro-duodenal poate fi provocat de bacteria Helycobacter pylori.

5. Receptorii gustativi sunt mecanoreceptori.

6. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin tuberculi.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 062
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Polidactilia este o boală ereditară provocată de mutaţia unei gene din cromozomii
numiţi ............ şi se manifestă prin prezenţa unor ........... suplimentare.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organite, iar coloana A caracteristici ale acestora. Scrieţi,
pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. este lipsit de membrană a) cloroplast
2. conţine enzime digestive b) dictiozom
3. are tilacoizi c) lizozom
d) ribozom

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Prin fermentaţie, drojdiile produc:


a) acid acetic
b) alcool etilic
c) glucoză
d) oxigen

2. Reptilele:
a) au pielea umedă şi bogat vascularizată
b) respiră branhial
c) au fecundaţie externă
d) sunt mai răspândite în zonele calde

3. Este un mamifer piniped:


a) morsa
b) balena
c) delfinul
d) caşalotul

4. Prin meioză se divid unele celule din:


a) ovar
b) ovul
c) uter
d) vagin
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Respiră pulmonar:
a) crapul
b) midia
c) langusta
d) delfinul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept.

2. Bila conţine săruri care participă la emulsionarea lipidelor.

3. Otoliţii se găsesc în melcul membranos.

4. Crossing-over-ul se produce în profaza I.

5. La monocotiledonate, sămânţa este nudă.

6. Plastidele sunt constituenţi specifici vegetali.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 063
SUBIECTUL I (30 puncte)

A
4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Totalitatea dictiozomilor se numeşte ............, acesta fiind mai dezvoltat în celulele cu


rol ............ .

B 6 puncte
Coloana A cuprinde cauze ale mutaţiilor genice, iar coloana B modificările apărute la nivelul
bazelor azotate. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. deleţie a) adăugare
2. adiţie b) dublare
3. substituţie c) eliminare
d) înlocuire

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Este o plantă dicotiledonată:


a) floarea-soarelui
b) grâul
c) laleaua
d) narcisa

2. Virusurile:
a) sunt organisme unicelulare
b) conţin ADN şi ARN
c) produc boli numite micoze
d) sunt incapabile de autoreproducere

3. Hibrizii care rezultă din încrucişarea AA x aa:


a) manifestă, în fenotip, caracterul dominant
b) manifestă, în genotip, caracterul recesiv
c) pot avea genotipurile AA, Aa şi aa
d) sunt homozigoţi

4. Celulele cu conuri:
a) se întâlnesc în papilele gustative
b) sunt receptori ai sensibilităţii olfactive
c) reprezintă receptori ai vederii diurne
d) transformă impulsul nervos în energie luminoasă
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Fotosinteza:
a) are loc la nivelul leucoplastelor
b) duce la sinteza de substanţe anorganice
c) este o modalitate de nutriţie heterotrofă
d) este un tip de nutriţie autotrofă

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Insectele au opt perechi de picioare.

2. Glandele salivare sunt componente ale tubului digestiv.

3. Celulele somatice sunt diploide şi se divid prin mitoză.

4. În inspiraţie, diafragma se contractă.

5. Plămânii sunt acoperiţi de două pleure.

6. Respiraţia aerobă are loc la nivelul mitocondriilor.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 064
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

În celulă, există două tipuri de reticul endoplasmatic: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A tipurile de nutriţie specifice
acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. simbiontă a) cuscută
2. parazită b) lichen
3. saprofită c) mucegai alb
d) păpădie

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Organitele celulare cu membrană dublă sunt:


a) lizozomii
b) plastidele
c) ribozomii
d) vacuolele

2. Afecţiunea provocată organismului uman de un virus este:


a) tetanosul
b) SIDA
c) sifilisul
d) tuberculoza

3. Caracteristică a celulelor ţesuturilor embrionare vegetale este:


a) prezenţa a numeroase cloroplaste
b) capacitatea de a produce nectar
c) capacitatea de a se divide rapid
d) prezenţa unor pereţi celulari îngroşaţi

4. În respiraţia aerobă are loc:


a) oxidarea parţială a substanţelor organice
b) obţinerea unor produşi intermediari
c) sinteza de substanţe organice
d) stocarea energiei sub formă de ATP
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Organul sistemului excretor în care se formează urina este:
a) rinichiul
b) ureterul
c) vezica urinară
d) uretra

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. În urma unei diviziuni mitotice rezultă două celule - fiice identice cu celula - mamă din punct
de vedere al numărului de cromozomi.

2. Un organism poate avea 2n -1 cromozomi, ca urmare a unei poliploidii.

3. Artera aortă transportă sânge cu oxigen.

4. Urechea internă reprezintă sediul receptorilor vestibulari.

5. Epilepsia se manifestă prin convulsii şi pierderea cunoştinţei.

6. O plantă se poate înmulţi sexuat prin spori sau fragmente de organe.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 065
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Funcţiile măduvei spinării sunt: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde funcţii ale organitelor celulare, iar coloana A exemple de organite
celulare. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. mitocondrii a) depozitează substanţe de rezervă
2. leucoplaste b) digestie intracelulară
3. lizozomi c) fotosinteză
d) respiraţie celulară

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Este o caracteristică a celulelor bacteriene, prezenţa:


a) centrului celular
b) mitocondriilor în citoplasmă
c) aparatului Golgi lângă nucleu
d) nucleoidului nedelimitat de membrană

2. Vasele lemnoase ale plantelor:


a) aparţin ţesuturilor de apărare
b) conduc apă cu substanţe minerale
c) sunt reprezentate de tuburile ciuruite
d) lipsesc din organele gimnospermelor

3. Digestia chimică a proteinelor începe în:


a) cavitatea bucală
b) stomac
c) intestinul subţire
d) intestinul gros

4. O venă este definită ca fiind un vas care conţine sânge:


a) cu dioxid de carbon
b) cu oxigen
c) care circulă spre inimă
d) care pleacă de la inimă
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt:
a) carpelele
b) petalele
c) sepalele
d) staminele

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Râmele aparţin încrengăturii Platelminţi.

2. Sindromul Down este cauzat de o aneuploidie.

3. Respiraţia desfăşurată la drojdia de bere, în absenţa oxigenului, poartă numele de


fermentaţie.

4. Plantele pot elimina apă sub formă de vapori prin stomate.

5. Receptorii gustativi şi olfactivi sunt stimulaţi de excitanţi chimici.

6. Gonoreea este o afecţiune a sistemului reproducător, produsă de un virus.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 066
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele două tipuri de acizi nucleici sunt: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde caracteristici ale maladiilor genetice, iar coloana A exemple de maladii
genetice care au aceste caracteristici. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. sindromul Down a) afectează numai bătrânii
2. sindromul Turner b) afectează numai bărbaţii
3. sindromul Klinefelter c) afectează numai femeile
d) afectează ambele sexe

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Organitul cu rol în respiraţia celulară este:


a) cloroplastul
b) lizozomul
c) mitocondria
d) ribozomul

2. Un gamet al unui organism diploid cu şaisprezece cromozomi, conţine:


a) patru cromozomi
b) opt cromozomi
c) şaisprezece cromozomi
d) treizeci şi doi de cromozomi

3. Fermentaţia alcoolică are aplicaţii în:


a) acrirea laptelui
b) fabricarea pâinii
c) prepararea oţetului
d) obţinerea penicilinei

4. Aparţine scheletului membrelor posterioare la mamifere:


a) ulnă
b) femur
c) humerus
d) radius
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Fecundaţia la om are loc în:
a) ovar
b) trompa uterină
c) uter
d) vagin

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Amilaza salivară realizează digestia parţială a amidonului preparat.

2. Hematiile transportă gazele respiratorii datorită hemoglobinei.

3. Salamandrele sunt reprezentanţi ai clasei Amfibieni.

4. Umoarea sticloasă este localizată în faţa cristalinului.

5. Litiaza urinară reprezintă formarea de calculi în organele sistemului excretor.

6. Legea segregării independente a perechilor de caractere a fost formulată de Mendel,


în urma unor experimente de monohibridare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 067
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Prelungirile neuronului se numesc ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde caracteristici structurale ale organitelor, iar coloana A exemple de
organite care prezintă aceste caracteristici. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare
cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. dictiozomi a) cisterne aplatizate cu vezicule periferice
2. lizozomi b) particule formate din proteine şi acid nucleic
3. ribozomi c) vezicule delimitate de membrană dublă
d) vezicule membranare cu enzime digestive

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Peretele celular la plante conţine:


a) fosfolipide
b) celuloză
c) chitină
d) colesterol

2. Un organism cu genotipul RrTt produce un gamet de tipul:


a) R
b) Rr
c) T
d) rT

3. Anemia falciformă la om:


a) conferă avantaje selective în zone cu babesioze
b) determină forma discoidală a hematiilor
c) apare din cauza unei mutaţii genice
d) este letală când gena se află în stare heterozigotă

4. Pinguinul aparţine următoarei clase de vertebrate:


a) amfibieni
b) reptile
c) păsări
d) mamifere
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Următorul reflex somatic este monosinaptic:
a) de flexie
b) rotulian
c) de micţiune
d) vasoconstrictor

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Faringele este organul comun sistemului digestiv şi sistemului respirator.

2. Atriul drept al inimii la mamifere primeşte sânge cu oxigen.

3. O infecţie a faringelui se poate propaga spre urechea medie prin trompa lui Eustachio.

4. Gimnospermele reprezintă primele plante cu flori.

5. Muşchii gambei la mamifere sunt alcătuiţi din fibre musculare netede.

6. În inspiraţie, creşterea volumului cutiei toracice este urmată de scăderea presiunii aerului în
plămâni.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 068
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La mamifere, cele două tipuri de heterozomi sunt: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde caracteristici ale tegumentului diferitelor clase de vertebrate, iar
coloana A clase de vertebrate care prezintă aceste caracteristici. Scrieţi, pe foaia de examen,
asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. amfibieni a) prezintă păr
2. reptile b) este acoperit de puf, pene, fulgi
3. mamifere c) prezintă solzi cornoşi sau plăci osoase
d) este umed, subţire, bogat vascularizat

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Profaza mitozei se caracterizează prin:


a) dezorganizarea membranei nucleare
b) organizarea nucleolilor
c) dezorganizarea fusului de diviziune
d) organizarea plăcii ecuatoriale

2. Androceul reprezintă totalitatea:


a) carpelelor
b) petalelor
c) sepalelor
d) staminelor

3. La mamifere, o expiraţie normală presupune:


a) contracţia diafragmei şi a muşchilor intercostali
b) creşterea presiunii intrapulmonare
c) mărirea volumului cutiei toracice
d) pătrunderea aerului cu dioxid de carbon în plămâni

4. Valvulele semilunare sunt situate la baza:


a) arterelor coronare
b) arterei pulmonare
c) venelor cave
d) venelor pulmonare
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Este chiropter:
a) elefantul
b) liliacul
c) morsa
d) pinguinul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Ţesutul osos este o categorie de ţesut conjunctiv.

2. În procesul transpiraţiei plantelor, vaporii de apă se elimină prin stomate.

3. Receptorii gustativi sunt celulele senzoriale din structura mugurelui gustativ.

4. Un organism homozigot pentru un caracter are factorii ereditari identici în perechea


respectivă.

5. Maladia „cri-du-chat” este cauzată de o aberaţie numerică heterozomală.

6. Modelul mozaicului fluid membranar este reprezentat de un dublu strat de proteine, printre
care se află fosfolipide.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 069
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Fotoreceptorii din retină sunt reprezentaţi de celule cu ............ şi de celule cu ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde încrengături ale regnului animal, iar coloana A reprezentanţi ai acestor
încrengături. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. langusta a) celenterate
2. caracatiţă b) nematelminţi
3. meduza c) moluşte
d) artropode

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. În celula vegetală, rol în depozitarea amidonului au:


a) mitocondriile
b) dictiozomii
c) lizozomii
d) leucoplastele

2. Metafaza meiozei se caracterizează prin:


a) formarea tetradelor
b) dezorganizarea nucleului
c) realizarea crossing-over-ului
d) formarea plăcii ecuatoriale

3. Nutrimentele rezultate din digestia amidonului sunt:


a) acizi graşi
b) aminoacizi
c) monozaharide
d) peptide

4. La mamifere, laringele este un component al sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) excretor
d) respirator
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Este cetaceu:
a) caşalotul
b) foca
c) crabul
d) păstrăvul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Un organism cu fenotipul AABB formează gameţi de tipul AA şi BB.

2. Albinismul este determinat de o mutaţie genică autozomală recesivă.

3. La nivelul capilarelor se realizează schimbul de gaze respiratorii şi nutrimente dintre sânge


şi celule.

4. Broaştele ţestoase sunt reprezentanţi ai clasei Reptile.

5. Spermatozoizii se formează în canalul epididimar al testiculelor.

6. Membrele anterioare ale liliacului au falange lungi şi subţiri pentru susţinerea pliului
tegumentar, care formează aripa.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 070
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La mamifere, circulaţia sângelui este închisă, .......... şi .......... .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde organe ale sistemului digestiv, iar coloana A funcţii ale acestor organe.
Scrieţi pe, foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. formarea bolului alimentar a) intestin gros
2. absorbţia nutrimentelor b) intestin subţire
3. formarea materiilor fecale c) stomac
d) cavitate bucală

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Grana este o structură caracteristică:


a) cloroplastului
b) lizozomului
c) nucleului
d) mitocondriei

2. Fiecare celulă rezultată din mitoza unei celule mamă cu 2n = 46 de cromozomi, prezintă:
a) 2n = 23 cromozomi
b) n = 23 cromozomi
c) 2n = 46 cromozomi
d) n = 46 cromozomi

3. Reprezintă o afecţiune a sistemului respirator:


a) ateroscleroza
b) bronşita
c) candidoza
d) gastrita

4. Prin arterele pulmonare, sângele:


a) ajunge în atriul drept
b) pleacă din ventriculul drept
c) ajunge în atriul stâng
d) pleacă din ventriculul stâng
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. La mamifere, o structură caracteristică urechii externe este:
a) melcul membranos
b) lanţul de oscioare
c) conductul auditiv extern
d) trompa lui Eustachio

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Mitocondriile sunt numeroase în celulele hepatice, deoarece acestea sunt active metabolic.

2. Factorii ereditari recesivi se manifestă numai în stare de heterozigoţie.

3. Translocaţia reprezintă o mutaţie în care se realizează un schimb de gene între cromozomii


omologi.

4. Cetaceele sunt mamifere adaptate locomoţiei în mediul acvatic.

5. Un reflex care se realizează prin intermediul a trei neuroni este polisinaptic.

6. Cotiledoanele conţin rezervele de substanţe hrănitoare ale seminţei.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 071
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Urechea internă este sediul receptorilor pentru ............ şi pentru ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde funcţii ale elementelor componente ale sângelui, iar coloana A
elemente figurate ale sângelui care au aceste funcţii. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre
fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. hematii a) apărarea organismului
2. leucocite b) transportul nutrimentelor
3. trombocite c) coagularea sângelui
d) transportul gazelor respiratorii

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Celula mamă a unui ovul uman are:


a) 2n = 46 cromozomi
b) n = 46 cromozomi
c) 2n = 23 cromozomi
d) n = 23 cromozomi

2. Încrengătura Pteridofite aparţine regnului:


a) Monera
b) Protista
c) Fungi
d) Plante

3. Absorbţia nutrimentelor are loc în:


a) cavitatea bucală
b) stomac
c) intestinul subţire
d) intestinul gros

4. Fecundaţia la om are loc în:


a) ovar
b) trompa uterină
c) uter
d) vagin
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Mediu transparent al ochiului este:


a) corneea
b) coroida
c) retina
d) sclerotica

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Crossing-over-ul are loc în timpul anafazei I a meiozei.

2. Alveolele pulmonare sunt structuri la nivelul cărora se face schimbul gazos.

3. Enzimele respiratorii sunt localizate în membrana externă a mitocondriei.

4. Daltonismul este o maladie genetică cauzată de mutaţia unei gene de pe cromozomul X.

5. În structura nefronului intră capsula Bowman, care adăposteşte glomerulul capilar.

6. Presiunea radiculară contribuie la ascensiunea sevei prin vasele lemnoase.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 072
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Gazul utilizat în respiraţia aerobă este ..........., acesta rezultând în urma procesului de
nutriţie autotrofă denumit ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de enzime cu rol în digestie, iar coloana A exemple de
substanţe rezultate în urma acţiunii acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare
cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. albumoze şi peptone a) amilaza salivară
2. glicerol, acizi graşi b) lipază
3. glucoză şi fructoză c) pepsină
d) zaharază

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Celulele gliale:
a) sunt anucleate
b) generează impulsurile nervoase
c) sintetizează mielina
d) sunt hrănite de către neuroni

2. Chemoreceptorii gustativi:
a) conţin celule în formă de fus
b) prezintă un cil la polul bazal
c) se numesc papile gustative
d) sunt numeroşi la nivelul stomacului

3. Bacilul Koch poate produce:


a) astm bronşic
b) sifilis
c) TBC
d) ulcer gastro - duodenal

4. Un organism cu genotipul AABB:


a) conţine un singur set de cromozomi
b) este pur din punct de vedere genetic
c) are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche
d) produce patru tipuri diferite de gameţi
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Ficatul:
a) este localizat sub diafragm
b) se situează inferior faţă de intestinul gros
c) intră în alcătuirea tubului digestiv
d) participă la digestie prin secreţia unui suc acid

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Valvulele sigmoide se află între atrii şi ventricule.

2. Monoplegia reprezintă paralizia unui singur membru.

3. Sărurile biliare favorizează absorbţia acizilor graşi.

4. Păstaia, silicva şi capsula sunt exemple de fructe uscate indehiscente.

5. Urechea internă conţine receptorii auditivi.

6. O alimentaţie bogată în carne favorizează apariţia litiazei urinare prin precipitarea acidului
uric în urină.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 073
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele două etape ale ciclului celular sunt: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organe, iar coloana A sisteme din care fac parte aceste
organe. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. circulator a) ficat
2. digestiv b) inimă
3. respirator c) plămân
d) vezică urinară

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Proporţia descendenţilor cu genotipul aaBb, rezultaţi în urma încrucişării AaBB x aaBb este:
a) 1/2
b) 1/4
c) 3/4
d) 4/4

2. Ribozomii:
a) conţin proteine
b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare
c) se mai numesc şi lizozomi
d) sunt delimitaţi de o membrană dublă

3. La mamifere, rinichii:
a) aparţin sistemului digestiv
b) prezintă o capsulă fibroasă
c) sunt căi urinare
d) se află în cavitatea toracică

4. Euglena este:
a) bacterie
b) plantă
c) fung
d) protist
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Cromozomii sunt:
a) bicromatidici în anafaza II
b) bicromatidici în G1
c) bivalenţi (tetrade cromatidice) în metafaza I
d) monocromatidici în profază

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Diafragma se contractă în timpul expiraţiei.

2. Mitocondriile au rol esenţial în respiraţia celulară.

3. Membrana nucleară este dublă, străbătută de pori.

4. Măduva spinării aparţine sistemului nervos central.

5. Reflexul rotulian are centrul nervos în măduva spinării.

6. Bicepsul brahial este un muşchi al membrului inferior.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 074
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Organitele cu rol esenţial în fotosinteză sunt ............ şi conţin pigmentul denumit ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organe, iar coloana A sisteme cărora le aparţin aceste
organe. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. circulator a) oase
2. locomotor b) plămâni
3. respirator c) rinichi
d) vase de sânge

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Fermentaţia alcoolică:
a) presupune oxidarea completă a unor substanţe anorganice
b) constă în transformarea acidului acetic în alcool etilic
c) este produsă de ciuperci unicelulare
d) reprezintă un proces aerob

2. Nutriţia heterotrofă presupune:


a) preluarea substanţelor organice din resturi vegetale şi animale
b) prelucrarea substanţelor anorganice din organisme vii
c) eliberarea de oxigen în atmosferă
d) sinteza substanţelor organice din substanţe minerale

3. Organitele celulare cu membrană dublă sunt:


a) centrozomii
b) mitocondriile
c) ribozomii
d) vacuolele

4. Spermatozoizii:
a) au acelaşi număr de cromozomi cu celula-mamă
b) conţin acelaşi număr de cromozomi ca şi zigotul
c) se produc în organe ale sistemului reproducător
d) sunt în număr de opt la sfârşitul meiozei unei celule 2n
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. La om, plămânii:
a) îşi măresc volumul în timpul expiraţiei
b) ocupă cea mai mare parte a cavităţii toracice
c) reprezintă căi respiratorii
d) sunt localizaţi inferior faţă de diafragm

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Stomacul participă la digestie prin secreţia de suc pancreatic.

2. Virusurile sunt lipsite de metabolism propriu.

3. În România, tisa şi laricele (zada) sunt angiosperme ocrotite prin lege.

4. Bronşita se poate manifesta prin tuse uscată, chinuitoare, dureri de cap şi febră.

5. Absorbţia apei la nivelul rădăcinii se datorează osmozei.

6. Globulele roşii (hematiile) au rol în transportul O2 şi a CO2.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 075
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Angiospermele cuprind două clase: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana A cuprinde exemple de sindroame, iar coloana B exemple de modificări ale
numărului de cromozomi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. 2n = 44 autozomi + 1 heterozom a) sindrom cri-du-chat
2. 2n = 44 autozomi + 3 heterozomi b) sindrom Down
3. 2n = 45 autozomi + 2 heterozomi c) sindrom Klinefelter
d) sindrom Turner

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Descendenţii unei familii în care mama are grupa A (II) homozigotă, iar tatăl grupa O (I) pot
avea:
a) grupa A (II)
b) grupa AB (IV)
c) grupa B (III)
d) grupa O (I)

2. Paralizia unui membru se numeşte:


a) boala Parkinson
b) epilepsie
c) monohibridare
d) monoplegie

3. Tenia:
a) aparţine protistelor
b) este parazită la om
c) reprezintă un vierme cilindric
d) trăieşte liber în mediul acvatic

4. Cuibărirea embrionului în mucoasa uterină se numeşte:


a) fecundaţie
b) nastie
c) nidaţie
d) polenizare
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Membrana celulară:
a) delimitează citoplasma
b) este dispusă la periferia peretelui celular
c) lipseşte la celula procariotă
d) conţine celuloză

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei.

2. Samara este un fruct dehiscent.

3. Simţul gustului este un simţ chimic.

4. Tibia este un os al membrului inferior.

5. Esofagul face legătura dintre faringe şi stomac.

6. În urma respiraţiei aerobe, la nivel celular se eliberează CO2.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 076
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Rinichii sunt localizaţi în cavitatea ............ şi sunt formaţi dintr-un mare număr de unităţi
microscopice denumite ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de mamifere, iar coloana A grupele sistematice din care
acestea fac parte. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. cetacee a) balena
2. copitate b) capra
3. primate c) gorila
d) liliacul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Drojdia de bere:
a) este o specie parazită
b) prezintă un perete celular de natură lipidică
c) realizează fermentaţie alcoolică
d) se hrăneşte autotrof, în absenţa luminii

2. ADN se găseşte în:


a) lizozomi
b) mitocondrii
c) ribozomi
d) vacuole

3. Schimbul reciproc de segmente cromatidice:


a) are loc în timpul profazei I meiotice
b) este cel mai important mecanism al fecundaţiei
c) reprezintă un mecanism de realizare a mutaţiilor
d) se desfăşoară în nucleol

4. La mamifere, pancreasul, glandele salivare şi ficatul aparţin sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) excretor
d) respirator
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. La realizarea funcţiei de relaţie participă sistemele:
a) circulator şi excretor
b) digestiv şi excretor
c) nervos şi muscular
d) respirator şi osos

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor.

2. Primele legi ale eredităţii au fost formulate de Mendel.

3. Sclerotica este învelişul extern al globului ocular.

4. Epiteliile senzoriale intră în alcătuirea unor organe de simţ.

5. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei.

6. Dublarea cantităţii de ADN are loc pe durata diviziunii celulare.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 077
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Bradul aparţine regnului ............ şi prezintă sămânţa ............ în fruct.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organe, iar coloana A funcţii realizate cu participarea
acestor organe. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. digestia a) ovare, trompe uterine
2. excreţia b) rinichi, vezică urinară
3. respiraţia c) stomac, ficat
d) trahee, plămâni

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Arahnidele:
a) prezintă picioare articulate
b) se hrănesc autotrof
c) se mai numesc crustacei
d) sunt alunele de pământ

2. Ribozomii:
a) conţin proteine
b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare
c) se mai numesc şi lizozomi
d) sunt delimitaţi de o membrană dublă

3. Fusul de diviziune este:


a) absent pe toată durata metafazei
b) alcătuit din filamente care se pot contracta
c) prezent în citoplasma neuronului
d) situat, în anafază, în apropierea membranei nucleare

4. La mamifere, arterele, venele şi capilarele aparţin sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) excretor
d) respirator
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Receptorii specifici urechii interne sunt:


a) auditivi
b) gustativi
c) tactili
d) vizuali

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Neuronii sunt formaţi din corp celular şi prelungiri.

2. Lizozomii sunt numeroşi în leucocite.

3. Ciclul celular cuprinde diviziunea propriu-zisă şi interfaza.

4. Meristemele apicale asigură creşterea în grosime a tulpinii.

5. Membrana celulară este formată dintr-un dublu strat fosfolipidic.

6. Fermentaţia alcoolică este un proces de respiraţie aerobă.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 078
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Inima aparţine sistemului ............ şi este alcătuită din două atrii şi două ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de procese biologice, iar coloana A mecanismele de realizare
a acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. eliminarea substanţelor inutilizabile şi/sau toxice a) circulaţie
2. sinteza substanţelor organice din cele anorganice b) digestie
3. transportul substanţelor nutritive şi al oxigenului c) excreţie
d) fotosinteză

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Dezorganizarea nucleului şi condensarea cromatinei caracterizează:


a) anafaza
b) metafaza
c) profaza
d) telofaza

2. Deformarea cililor stimulează receptorii:


a) gustativi
b) olfactivi
c) auditivi
d) vizuali

3. La mamifere, ficatul şi pancreasul aparţin sistemului:


a) circulator
b) respirator
c) excretor
d) digestiv

4. Mamiferele placentare au:


a) diafragm
b) inimă tricamerală
c) marsupiu
d) respiraţie intestinală
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. În procesul respiraţiei anaerobe:


a) substanţele organice sunt oxidate complet
b) se eliberează o cantitate redusă de energie
c) substanţele anorganice sunt oxidate parţial
d) se formează cantităţi mari de apă

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor.

2. Meduzele sunt moluşte.

3. Vacuolele depozitează substanţe de rezervă, produşi metabolici sau toxici.

4. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic deoarece prezintă ambii factori ereditari din
pereche identici.

5. Trombocitele sunt cele mai mici elemente figurate ale sângelui.

6. Androceul este format din totalitatea staminelor.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 079
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele cinci regnuri ale lumii vii sunt: procariote, protiste, fungi, ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de încrengături, iar coloana A reprezentanţi ai acestora.
Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. caracatiţă a) anelide
2. rac b) artropode
3. râmă c) celenterate
d) moluşte

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Meristemele apicale:
a) conţin celule care nu se mai pot divide
b) sunt alcătuite din celule specializate
c) se află în vârfurile de creştere
d) sunt situate lateral de axul organului vegetativ

2. Pentru a realiza fotosinteza, un organism viu trebuie să:


a) aparţină regnului fungi
b) conţină cloroplaste
c) oxideze anumite substanţe organice
d) sintetizeze substanţe anorganice

3. Drojdiile sunt:
a) ascomicete
b) briofite
c) sporozoare
d) procariote

4. Genotipurile tuturor gameţilor formaţi de un organism AaBb sunt:


a) A, B, a, b
b) Aa, Bb
c) AaB, Aab
d) AB, Ab, aB, ab
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Tisa:
a) este o specie ocrotită prin lege
b) face parte din grupul angiospermelor
c) prezintă seminţele închise în fruct
d) se reproduce asexuat prin rizomi

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Forma hidrodinamică a corpului avantajează locomoţia în mediul acvatic.

2. Produşii finali ai digestiei proteinelor sunt aminoacizii.

3. Crossing-over-ul are loc pe durata telofazei.

4. Radiaţiile ionizante sunt agenţi mutageni chimici.

5. Membrana celulară protejează mediul intern al celulei.

6. Nutriţia heterotrofă constă în hrănirea cu substanţe organice produse de alte organisme.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 080
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Prin vasele liberiene circulă seva ............, iar prin cele lemnoase circulă seva ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organisme vii, iar coloana A regnurile cărora le aparţin
aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. animale a) amfibieni
2. fungi b) bacterii
3. plante c) ciuperci
d) ferigi

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. La mamifere, pielea conţine receptorii:


a) auditivi
b) gustativi
c) tactili
d) vizuali

2. Euglenele şi sporozoarele aparţin regnului:


a) Animale
b) Fungi
c) Plante
d) Protiste

3. În timpul profazei mitotice:


a) se dublează cantitatea de ADN
b) se realizează fecundaţia
c) se individualizează cromozomii
d) se reduce la jumătate numărul de cromozomi ai celulelor-fiice

4. Fructul salcâmului este:


a) achenă
b) bacă
c) drupă
d) păstaie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Ursul:
a) este un mamifer plantigrad
b) respiră anaerob
c) se hrăneşte autotrof
d) se reproduce asexuat

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Gastrita este o boală a sistemului respirator.

2. Celulele gliale sunt mai numeroase decât neuronii.

3. Fermentaţia lactică constă în transformarea unei molecule de glucoză în alcool etilic şi CO2.

4. Capra neagră şi floarea de colţ sunt specii ocrotite prin lege în România.

5. Gameţii sunt celule haploide.

6. Reticulul endoplasmatic şi aparatul Golgi se află în citoplasma celulelor vegetale şi a celor


animale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 081
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din ............ şi din căi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde caracteristici ale unor organe digestive, iar coloana A organe care au
aceste caracteristici. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. esofag a) glandă anexă a tubului digestiv
2. ficat b) organ tetracameral la rumegătoare
3. stomac c) cel mai lung segment al tubului digestiv
d) porţiune a tubului digestiv cuprinsă între faringe şi stomac

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Constituent celular specific celulei vegetale este:


a) aparatul Golgi
b) membrana celulară
c) peretele celular
d) reticulul endoplasmatic

2. Iepurele:
a) aparţine mamiferelor placentare
b) este adaptat mediului de viaţă acvatic
c) face parte dintre chiroptere
d) prezintă membre cu dezvoltare egală

3. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este:


a) capsula renală
b) lobul renal
c) nefronul
d) neuronul

4. Fiecare dintre celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule mamă cu 2n = 34
cromozomi are:
a) n = 17 cromozomi
b) n = 34 cromozomi
c) 2n = 17 cromozomi
d) 2n = 34 cromozomi
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Globulele roşii:
a) asigură transportul substanţelor nutritive
b) au rol în imunitatea organismului
c) realizează coagularea sângelui
d) transportă gazele respiratorii

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. În timpul inspiraţiei, se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm.

2. Celulele fotoreceptoare sunt localizate la nivelul retinei.

3. Streptococul este un reprezentant al regnului Monera.

4. Bila este produsă de intestinul subţire.

5. În cazul sindromului Down, apare un cromozom suplimentar în perechea 21.

6. Mitoza este finalizată cu formarea celulelor reproducătoare.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 082
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Neuronul este unitatea structurală şi funcţională a sistemului ............; prelungirile sale sunt
denumite dendrite şi ........... .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de animale, iar coloana A cuprinde încrengături cărora le
aparţin aceste animale. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. artropode a) caracatiţa
2. celenterate b) hidra de apă dulce
3. moluşte c) lipitoarea
d) racul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Osul este alcătuit din ţesut:


a) conjunctiv dur
b) conjunctiv semidur
c) epitelial
d) muscular

2. Sediul receptorilor vizuali este reprezentat de:


a) cornee
b) coroidă
c) cristalin
d) retină

3. La plante, eliminarea apei sub formă de vapori se numeşte:


a) circulaţie
b) fotosinteză
c) tropism
d) transpiraţie

4. Reproducerea vegetativă prin bulbi se realizează la:


a) cartof
b) lalea
c) morcov
d) căpşun
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Cromozomii monocromatidici, aflaţi la jumătatea distanţei dintre zona ecuatorială a celulei şi polii
acesteia, sunt caracteristici:
a) anafazei I a meiozei
b) anafazei mitozei
c) metafazei mitozei
d) telofazei I a meiozei

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Bila este produsă de vezica biliară.

2. Elefantul este un mamifer placentar.

3. Oxigenul şi substanţele organice sunt produşi finali ai fotosintezei.

4. Sângele neoxigenat este pompat din ventriculul stâng al inimii în artera aortă.

5. Fungii se hrănesc heterotrof, saprofit sau parazit.

6. Mitocondria are rol în producerea de energie.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 083
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La plante, procesul de eliminare a apei sub formă de vapori se numeşte ............ şi se


realizează prin intermediul unor structuri în formă de boabe de fasole, denumite ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde roluri ale diferiţilor constituenţi celulari, iar coloana A exemple de
constituenţi celulari care au aceste roluri. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră
a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. aparat Golgi a) digestie intracelulară
2. lizozom b) producere de energie
3. mitocondrie c) secreţie celulară
d) sinteză de proteine

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Plantă dicotiledonată este:


a) grâul
b) irisul
c) măceşul
d) porumbul

2. În cazul respiraţiei anaerobe:


a) au loc reacţii de oxidare completă
b) se formează apă
c) sunt oxidate substanţe anorganice
d) rezultă produşi intermediari

3. Păsările au:
a) fecundaţie internă
b) nutriţie parazită
c) temperatura corpului variabilă
d) respiraţie branhială

4. Nutrimentele rezultate prin degradarea enzimatică a proteinelor sunt:


a) acizii graşi
b) aminoacizii
c) glicerolul
d) monozaharidele
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Aparţine sistemelor digestiv şi respirator:
a) cavitatea nazală
b) esofagul
c) faringele
d) laringele

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Sucul pancreatic se varsă în duoden.

2. Venele cave se deschid în atriul drept al inimii.

3. Bacilul tetanosului este un reprezentant al regnului Monera.

4. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea medie.

5. Celulele somatice, la om, conţin 2n cromozomi.

6. Unitatea structurală şi funcţională a sistemului nervos este nefronul.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 084
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Plămânii mamiferelor sunt localizaţi în cavitatea ............ şi realizează schimbul de gaze la


nivelul ............ pulmonare.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de animale, iar coloana A modalităţi de locomoţie
caracteristice acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. înot a) arici
2. mers b) delfin
3. salt c) iepure
d) viperă

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. La mamifere, gonada masculină este:


a) prostata
b) testiculul
c) uretra
d) vezica urinară

2. Cloroplastele:
a) depozitează substanţe de rezervă
b) sunt sediul fotosintezei
c) participă la procesul de respiraţie anaerobă
d) transportă substanţele intracelular

3. Pe baza experienţelor de încrucişare realizate la mazăre, Mendel a descoperit:


a) determinismul cromozomal al sexelor
b) mutaţiile cromozomale
c) puritatea gameţilor
d) recombinarea genetică

4. Intestinul subţire este foarte lung la:


a) carnivore
b) erbivore
c) insectivore
d) omnivore
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Elementele figurate cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt:
a) eritrocitele
b) leucocitele
c) limfocitele
d) trombocitele

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Căpşunul se înmulţeşte vegetativ prin stoloni.

2. În procesul de expiraţie normală, se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm.

3. Scorpionii fac parte din grupul Arahnidelor.

4. Venele pulmonare transportă sângele neoxigenat de la inimă spre plămâni.

5. Drojdia de bere realizează un tip de fermentaţie alcoolică.

6. În cursul profazei I a meiozei are loc schimbul reciproc de informaţie genetică între
cromozomii materni şi paterni.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 085
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

După efectele pe care le au, mutaţiile pot fi: neutre, ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde grupe sistematice, iar coloana A exemple de animale care aparţin
acestor grupe. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. lipitoarea a) celenterate
2. tenia b) viermi cilindrici
3. trichina c) viermi inelaţi
d) viermi laţi

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Fermentaţia alcoolică este:


a) caracteristică plantelor verzi
b) realizată de drojdia de bere
c) un proces de oxidare completă
d) utilizată în prepararea murăturilor

2. Culoarea roşie a florilor de trifoi este determinată de gena A. Plantele heterozigote pentru acest
caracter:
a) au flori de culoare roşie
b) conţin gena “A” în dublu exemplar
c) produc un singur tip de gameţi
d) sunt pure din punct de vedere genetic

3. Amfibienii prezintă:
a) nutriţie autotrofă
b) reproducere asexuată
c) respiraţie tegumentară
d) tegument uscat

4. Constituie o simbioză:
a) briofitele
b) drojdiile
c) ferigile
d) lichenii
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Componentele sistemului excretor al mamiferelor sunt:
a) stomacul şi intestinul subţire
b) intestinul gros şi rectul
c) rinichii şi căile urinare
d) vezica biliară şi duodenul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. La mamifere, bronhiile pătrund în plămâni, unde se ramifică.

2. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii: O2, CO2.

3. Sepia şi caracatiţa sunt celenterate.

4. Centrozomul lipseşte din neuroni.

5. În urechea internă a mamiferelor se află un lanţ de trei oscioare: ciocan, nicovală şi scăriţă.

6. Conform uneia dintre legile mendeliene ale eredităţii, gameţii sunt puri din punct de vedere
genetic.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 086
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Bila este produsă de ............ şi este depozitată în vezica ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de constituenţi celulari, iar coloana A caracteristici structurale
ale acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. ansamblu de cisterne aplatizate şi vezicule a) aparat Golgi
2. sistem de canalicule b) nucleu
3. subunitate mare şi subunitate mică c) ribozomi
d) reticul endoplasmatic

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. La mamifere, aparatul optic al globului ocular conţine:


a) cristalin
b) coroidă
c) retină
d) sclerotică

2. Mers plantigrad are:


a) calul
b) cerbul
c) tigrul
d) ursul

3. Constituie o adaptare a amfibienilor la mediul de viaţă terestru:


a) membrana interdigitală
b) prezenţa plămânilor
c) reproducerea asexuată
d) tegumentul îngroşat

4. La mamifere, embrionul se dezvoltă în:


a) ovar
b) placentă
c) uter
d) uretere
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Constituentul celular cu rol în sinteza proteinelor este:
a) centrozomul
b) lizozomul
c) mitocondria
d) ribozomul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. În urma procesului de fotosinteză se formează substanţe anorganice.

2. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui.

3. Componentele celulare cu membrană dublă sunt: nucleul, mitocondria şi cloroplastul.

4. Fermentaţia este un tip de respiraţie anaerobă, întâlnit la unele bacterii şi fungi.

5. Din grupul amfibienilor fac parte: şopârlele, broaştele ţestoase şi crocodilii.

6. Boala Parkinson se caracterizează prin tremurături ale membrelor, mers rigid şi apare după
vârsta de 50-60 de ani.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 087
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Rezultatul digestiei bucale se numeşte ............ alimentar şi prin deglutiţie ajunge în ............,
apoi în esofag şi în stomac.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organe, iar coloana A sisteme de organe cărora le aparţin
acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. excretor a) esofag
2. reproducător b) laringe
3. respirator c) ureter
d) uter

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Constituentul celular la nivelul căruia se realizează respiraţia celulară este:


a) cloroplastul
b) lizozomul
c) mitocondria
d) nucleul

2. La mamifere, urina ajunge în vezica urinară prin:


a) colon
b) uter
c) ureter
d) uretră

3. Glucidele sunt:
a) absorbite sub formă de aminoacizi la vertebrate
b) degradate enzimatic în stomacul vertebratelor
c) depozitate în mitocondriile din celula vegetală
d) sintetizate în procesul fotosintezei la plante

4. Aparţine celenteratelor:
a) caracatiţa
b) lipitoarea
c) meduza
d) sepia
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. În cursul mitozei, fusul de diviziune se formează în:
a) anafază
b) metafază
c) profază
d) telofază

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Testiculul are rol în producerea spermatozoizilor.

2. Reptilele au respiraţie branhială.

3. Bacilul Koch determină apariţia TBC .

4. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea internă.

5. Racul, crabul, homarul sunt arahnide.

6. Cele două gene LA şi LB, care determină apariţia grupei de sânge AB, sunt gene
codominante.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 088
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sistemul circulator la mamifere este alcătuit din ............ şi vase de sânge: artere, capilare
şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de unităti de clasificare a plantelor, iar coloana A
reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. grâul a) angiosperme
2. molidul b) briofite
3. muşchiul de pământ c) gimnosperme
d) pteridofite

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Este un chiropter:
a) elefantul
b) foca
c) liliacul
d) pinguinul

2. Artera aortă:
a) face legătura între inimă şi plămâni
b) are originea în atriul drept al inimii
c) transportă sângele oxigenat din ventriculul stâng
d) conţine sânge neoxigenat din ventriculul drept

3.Ţesutul cartilaginos este un ţesut:


a) conjunctiv
b) epitelial
c) muscular
d) nervos

4. Plămânii mamiferelor:
a) conţin ţesut conjunctiv dur
b) se găsesc în cavitatea abdominală
c) au înveliş reprezentat de pericard
d) sunt acoperiţi de pleure
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule - mamă cu 2n = 20 cromozomi prezintă:
a) n = 10 cromozomi
b) n = 20 cromozomi
c) 2n = 10 cromozomi
d) 2n = 20 cromozomi

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Seva brută este condusă prin vasele conducătoare lemnoase.

2. Râma este un vierme cilindric, adaptat mediului de viaţă terestru.

3. Funcţiile măduvei spinării sunt: funcţia reflexă şi funcţia de conducere.

4. La angiosperme, totalitatea sepalelor unei flori hermafrodite formează corola.

5. La mamifere, formula cromozomală XX caracterizează sexul femel.

6. Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv, alcătuit din celule, fibre şi substanţă
fundamentală dură.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 089
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Broasca de lac adultă respiră prin ............ şi prin ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de animale vertebrate, iar coloana A clasele cărora le aparţin
aceste animale. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. amfibieni a) broasca ţestoasă
2. mamifere b) liliacul
3. reptile c) pinguinul
d) salamandra

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Androceul reprezintă totalitatea:


a) carpelelor
b) petalelor
c) sepalelor
d) staminelor

2. Membrana celulelor animale conţine:


a) celuloză
b) chitină
c) fosfolipide
d) amidon

3. Următorul tip de ţesut se întâlneşte la plante:


a) conjunctiv
b) muscular
c) secretor
d) nervos

4. Realizează fotosinteză:
a) cuscuta
b) castravetele
c) mucegaiul verde-albăstrui
d) drojdia de bere
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Ateroscleroza este determinată de:
a) hemoragie cerebrală
b) infiltrarea pereţilor arterelor mari cu lipide
c) paralizie
d) ulceraţii ale gambelor

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Ţesutul muscular neted se găseşte în pereţii majorităţii organelor interne.

2. Produşii finali ai fotosintezei sunt substanţele organice şi dioxidul de carbon.

3. Trombocitele sunt implicate în procesul de coagulare a sângelui.

4. Celulele senzoriale chemosensibile din mucoasa limbii sunt localizate în mugurii gustativi.

5. Encefalul este localizat în canalul vertebral.

6. Lichenii constituie un exemplu de simbioză.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 090
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Prelungirile neuronale se numesc ............ şi ............. .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde structuri anatomice, iar coloana A sistemele cărora aparţin structurile
anatomice. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. sistem excretor a) bronhiolă
2. sistem osos b) uretră
3. sistem respirator c) pancreas
d) ulnă

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Este suc digestiv:


a) amilaza
b) bila
c) lactaza
d) pepsina

2. Hemofilia se caracterizează prin:


a) absenţa factorilor de coagulare din plasmă
b) incapacitatea de a distinge culoarea roşie de culoarea verde
c) prezenţa în sânge a hematiilor în forma de seceră
d) prezenţa unui heterozom suplimentar

3. Sângele este adus în atriul drept al inimii prin:


a) artera aortă
b) artera pulmonară
c) venele cave
d) venele pulmonare

4. Plastidele sunt organite celulare întâlnite la:


a) bacterii
b) celenterate
c) monocotiledonate
d) urodele
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Are corpul reprezentat de corm:
a) bacilul fânului
b) muşchiul de pământ
c) laricele (zada)
d) sbârciogul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Totalitatea carpelelor formează gineceul.

2. Rinichii au ca unitate structurală şi funcţională neuronul.

3. Celulele fotoreceptoare fac sinapsă cu neuronii bipolari, iar aceştia cu neuronii multipolari.

4. Intestinul subţire comunică cu intestinul gros printr-o valvulă.

5. Mitocondriile sunt organite celulare specifice fibrei musculare.

6. Daltonismul este o maladie ereditară heterozomală.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 091
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Seva brută circulă prin vasele conducătoare ............, iar seva elaborată prin vasele
conducătoare............. .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organe, iar coloana A sistemele cărora aparţin organele
respective. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. sistem excretor a) hipotalamusul
2. sistem nervos b) limba
3. sistem respirator c) traheea
d) uretra

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Cromozomii se găsesc în:


a) centromer
b) lizozom
c) nucleu
d) ribozom

2. Foveea centralis:
a) asigură acomodarea pentru distanţă
b) este o componentă a coroidei
c) face parte din sistemul optic
d) se găseşte la nivelul petei galbene

3. Inima, la om, este un organ:


a) respirator
b) muscular
c) pereche
d) tricameral

4. Stomacul produce:
a) bilă
b) salivă
c) suc gastric
d) suc pancreatic
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Sindromul Turner:
a) reprezintă o monosomie
b) este o trisomie letală
c) prezintă cariotipul 2n = 47 + XXX
d) se transmite de la mamă la băieţi

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Leucoplastele dau culoarea specifică frunzelor.

2. După tipul de celule în care apar, mutaţiile pot fi somatice şi gametice.

3. Produsul principal de excreţie al vertebratelor este urina.

4. Arterele coronare irigă inima.

5. Sucul gastric conţine enzime amilolitice.

6. După formă, bacteriile pot fi: coci, spirili, bacili.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 092
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele două tipuri de ţesut osos sunt: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de anomalii genetice, iar coloana A cauzele acestora. Scrieţi
pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. modificare structurală cromozomală a) albinismul
2. variaţie numerică a autozomilor b) sindromul Down
3. variaţie numerică a heterozomilor c) maladia „cri-du-chat”
d) sindromul Turner

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Amilaza acţionează la nivelul:


a) cavităţii bucale
b) ficatului
c) intestinului gros
d) colonului

2. Celulele cu bastonaşe:
a) reacţionează la lumina foarte slabă
b) se găsesc în coroidă
c) sunt celule chemoreceptoare
d) au sensibilitate la o anumită culoare

3. Centrul celular (centrozomul):


a) conţine 1-2 corpusculi numiţi nucleoli
b) este prezent în celulele nervoase
c) se situează în apropierea nucleului
d) se mai numeşte şi centromer

4. Determinismul sexelor la un om sănătos este:


a) ♀XY şi ♂ XX
b) ♀XY şi ♂ X0
c) ♀X0 şi ♂ XY
d) ♀XX şi ♂ XY
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Grupa de sânge apărută ca urmare a fenomenului de codominanţă este:
a) A (II)
b) AB (IV)
c) B (III)
d) O (I)

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Plastidele fotosintetizatoare sunt amiloplastele.

2. Teaca de mielină este una dintre tecile neuronului.

3. Mitocondriile au rol în digestia celulară.

4. La nivelul alveolei pulmonare are loc schimbul de gaze respiratorii.

5. Bila este un suc digestiv lipsit de enzime.

6. Urina închisă la culoare şi oboseala sunt manifestări ale hepatitei virale.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 093
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Substanţa fundamentală a ţesutului osos conţine o substanţă proteică numită ............, care
este impregnată cu săruri ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de maladii genetice ereditare, iar coloana A caracteristici ale
acestor maladii genetice. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. afectează numai bărbaţii a) sindromul Turner
2. se numeşte monosomia XO b) sindromul Down
3. se numeşte trisomia 21 c) sindromul Klinefelter
d) sindromul ”cri du chat”

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Artera pulmonară:
a) aprovizionează plămânii cu sânge oxigenat
b) primeşte sânge oxigenat din ventriculul stâng al inimii
c) se deschide în atriul drept al inimii
d) transportă sânge cu CO2

2. Bila este secretată de:


a) ficat
b) pancreas
c) ovar
d) vezica biliară

3. Interfaza:
a) are loc între două diviziuni
b) este prima etapă a mitozei
c) determină reducerea cantităţii de ADN
d) reprezintă diviziunea celulei somatice

4. În timpul unei respiraţii normale când diafragma se relaxează:


a) aerul iese din plămâni în atmosferă
b) presiunea aerului din plâmâni scade
c) musculatura intercostală se contractă
d) volumul cutiei toracice se măreşte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Tonoplastul delimitează:
a) centrozomul
b) cromozomul
c) lizozomul
d) vacuola

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Ribozomii au rol în respiraţia celulară.

2. Sporozoarele sunt protiste.

3. Porumbul are fructe indehiscente de tip cariopsă.

4. Artera aortă are originea în ventriculul drept.

5. Scheletul reprezintă componenta pasivă a sistemului locomotor.

6. Trompa lui Eustachio face legătura între urechea medie şi faringe.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 094
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele două componente ale sistemului digestiv la mamifere sunt: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde substanţe prezente în sucurile digestive, iar coloana A glande ale
tubului digestiv care secretă aceste substanţe. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare
cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. glande salivare a) săruri biliare
2. ficat b) enzime proteolitice
3. pancreas c) labferment
d) lizozim

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Venele cave se deschid în:


a) atriul drept
b) atriul stâng
c) ventriculul drept
d) ventriculul stâng

2. Grigore Emil Palade a descoperit:


a) cloroplastele
b) lizozomii
c) ribozomii
d) vacuolele

3. Are corpul reprezentat de corm:


a) tisa
b) bacilul tetanosului
c) drojdia
d) lichenul de piatră

4. Ştiinţa care studiază clasificarea organismelor se numeşte:


a) citologie
b) evoluţionism
c) histologie
d) sistematică
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Ţesutul alcătuit din neuroni şi celule gliale (nevroglii) se numeşte:
a) cartilaginos
b) muscular
c) nervos
d) osos spongios

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Cromatina se condensează în profază.

2. Polidactilia este o maladie ereditară.

3. Tuberculoza este produsă de bacilul Koch.

4. După efectul lor mutaţiile pot fi naturale şi artificiale.

5. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac.

6. Ţesutul cartilaginos este vascularizat.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 095
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

După numărul de cotiledoane, angiospermele se împart în ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice
cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. artropode a) păstrăvul
2. moluşte b) hidra
3. celenterate c) homarul
d) sepia

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Celule anucleate sunt:


a) fibrele musculare
b) hematiile
c) celulele ficatului
d) neuronii

2. Dacă în F1 toţi descendenţii de sex masculin sunt sănătoşi, iar toţi descendenţii de sex feminin
sunt sănătoşi, dar purtători ai genei pentru hemofilie, genotipurile părinţilor sunt:
a) Xh X şi XY
b) Xh Xh şi XY
c) XX şi X hY
d) X h X h şi X hY

3. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este:


a) anafaza
b) metafaza
c) profaza
d) telofaza

4. Primul segment al căilor respiratorii este reprezentat de:


a) cavitatea bucală
b) faringe
c) fose nazale
d) laringe
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Stomacul comunică cu duodenul prin:
a) esofag
b) faringe
c) laringe
d) orificiul piloric

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Membrana nucleară este străbătută de pori.

2. Prin meioză are loc refacerea ţesuturilor lezate.

3. Factori mutageni pot fi: fizici, chimici, biologici.

4. Produsul de secreţie al ficatului este bila.

5. Oseina este impregnată cu săruri minerale.

6. Totalitatea petalelor unei flori formează caliciul.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 096
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele două tipuri de diviziune indirectă (cariochinetică) sunt: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A grupele sistematice
cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. conifere a) feriguţa
2. dicotiledonate b) laricele (zada)
3. filicate c) piersicul
d) porumbul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Acidul clorhidric:
a) este prezent în sucul gastric
b) emulsionează grăsimile
c) hidrolizează aminoacizii
d) neutralizează aciditatea din stomac

2. Cromozomii se aliniază în plan ecuatorial în:


a) anafază
b) metafază
c) profază
d) telofază

3. Cromozomii tetracromatidici se formează în:


a) anafază
b) interfază
c) meioză
d) mitoză

4. În stomac, digestia chimică a alimentelor este realizată de:


a) bilă
b) salivă
c) sucul gastric
d) sucul pancreatic
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Nucleolii conţin:
a) acizi nucleici
b) apă
c) lizozomi
d) centrioli

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Procariotele prezintă un material nuclear (nucleoid), lipsit de membrană nucleară.

2. În inspiraţie, scade presiunea intrapulmonară faţă de valoarea presiunii atmosferice.

3. Limfocitele au rol în imunitate.

4. Centrozomul este absent din celule nervoase.

5. Amilaza acţionează la nivelul intestinului gros.

6. Inima, la mamiferele adulte, este un organ musculos, cavitar, tricameral.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 097
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Stomacul este situat în cavitatea ............ şi comunică cu intestinul subţire prin


orifciul ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice
cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. anure a) broasca de lac
2. chiroptere b) broasca ţestoasă de apă
3. chelonieni c) liliacul urecheat
d) salamandra

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Au rol în coagularea sângelui:


a) eritrocitele
b) monocitele
c) limfocitele
d) trombocitele

2. Din bilă lipsesc:


a) enzimele
b) pigmenţii biliari
c) sărurile biliare
d) sărurile minerale

3. Mitocondriile:
a) au rol în digestia celulară
b) coordonează activitatea celulară
c) stochează energia în molecule de ATP
d) sunt prezente în celulele procariote

4. Imparicopitatele:
a) au membre transformate în lopeţi
b) sunt mamifere unguligrade
c) calcă pe degetele trei şi patru
d) se sprijină pe toată talpa
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Receptorii auditivi la mamifere sunt localizaţi în:
a) melcul membranos
b) canalele semicirculare
c) saculă
d) utriculă

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Ficatul este situat în stânga stomacului, deasupra diafragmului.

2. Virusurile sunt entităţi infecţioase.

3. Moluştele se clasifică în lamelibranhiate, arahnide şi cefalopode.

4. Seva elaborată circulă prin vasele liberiene.

5. Spermatozoizii se formează la nivelul tubilor seminiferi.

6. Bila are rol în digestia lipidelor.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 098
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Celule fotoreceptoare din structura retinei se numesc celule cu ............ şi celule cu ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde secreţii digestive, iar coloana A substanţe pe care acestea le
hidrolizează. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. glucide a) lipaza
2. lipide b) maltaza
3. proteine c) pepsina
d) bilă

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Hemofilia:
a) este o boală autozomală
b) se datorează unei mutaţii pe cromozomul Y
c) se manifestă prin codominanţă
d) se transmite băieţilor pe linie maternă

2. În interfază are loc:


a) condensarea maximă a cromatinei
b) dispariţia membranei nucleare
c) dublarea cantităţii de ADN
d) separarea cromatidelor

3. Duodenul este un segment al:


a) esofagului
b) faringelui
c) intestinului gros
d) intestinului subţire

4. Lizozomii conţin:
a) ADN
b) ARN
c) lizozim
d) enzime
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Pigmenţii biliari:
a) hidrolizează proteinele
b) emulsionează grăsimile
c) intră în compoziţia bilei
d) se găsesc în sucul gastric

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Aparatul Golgi este format dintr-o reţea de canalicule subţiri.

2. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este profaza.

3. Celulele cu bastonaşe reacţionează la lumina de intensitate redusă.

4. La bacterii peretele celular este constituit din chitină.

5. HIV este un ribovirus.

6. Corzile vocale sunt localizate la nivelul laringelui.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 099
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Omul are, în celulele somatice, un număr de ............ de autozomi şi un număr de ............


heterozomi.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde agenţi patologici, iar coloana A numele unor afecţiuni provocate de
aceştia. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. babesioză a) bacterie
2. tuberculoză b) sporozoar
3. teniază c) vierme
d) virus

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Ribozomul:
a) alcătuieşte reticulul endoplasmatic neted
b) are rol în sinteza proteinelor
c) conţine ADN
d) este o structură veziculară

2. În diviziunea celulară, reorganizarea membranei nucleare are loc în:


a) profază
b) metafază
c) anafază
d) telofază

3. Aparţine sucului gastric enzima:


a) amilaza
b) lactaza
c) pepsina
d) tripsina

4. Ţesutul fundamental asimilator:


a) asigură conducerea sevelor
b) conţine celule cu cloroplaste
c) este un ţesut embrionar
d) se află în organele subterane ale unei plante
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. La mamifere, os al scheletului membrelor posterioare este:
a) ulna
b) radiusul
c) humerusul
d) femurul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Plămânul este acoperit de o pleură formată din două foiţe.

2. Trombocitele au rol în coagularea sângelui.

3. Fotoreceptorii sunt localizaţi în coroidă.

4. Meioza are o etapă reducţională.

5. Muşchii gambei se inseră pe radius.

6. Mazărea are sămânţă cu două cotiledoane.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 100
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Scheletul antebraţului, la om, este format din două oase: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde agenţi patogeni, iar coloana A categoriile de boli produse de aceştia.
Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. micoză a) HIV
2. bacterioză b) plasmodiul malariei
3. viroză c) Candida
d) bacilul Koch

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. La mamifere, gonada masculină este:


a) prostata
b) testiculul
c) uretra
d) vezica urinară

2. Fenomenul de codominanţă apare în cazul grupei de sânge:


a) O (I)
b) A (II)
c) B (III)
d) AB (IV)

3. Leucoplastele au rol în:


a) transport celular
b) fotosinteză
c) reproducere
d) depozitare

4. Un ordin cuprinde mai multe:


a) încrengături
b) familii
c) regnuri
d) clase
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Scoicile:
a) pot trăi şi în mediul aerian
b) au schelet intern
c) prezintă cochilie internă
d) au respiraţie branhială

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Feriga comună face parte din grupul cormofitelor.

2. Hepatita este produsă de bacilul Koch.

3. Endospermul seminţei are rol în nutriţia embrionului.

4. Ţesuturile conjunctive moi sunt formate din celule, fibre şi substanţă fundamentală.

5. Centrul celular (centrozomul) determină formarea nucleolului.

6. Sindromul Turner apare datorită neseparării perechii de cromozomi X în timpul meiozei.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Gimnospermele şi angiospermele sunt plante care au flori şi seminţe.


a) Daţi câte două exemple de gimnosperme şi angiosperme.
b) Precizaţi trei roluri ale spermatofitelor în viaţa omului.
c) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre gimnosperme şi angiosperme.

2. În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus că indivizi cu aceeaşi


înfăţişare pot avea structuri genetice diferite.
a) Enunţaţi o lege mendeliană a eredităţii.
b) Precizaţi două deosebiri între procesele de monohibridare şi dihibridare.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, organism heterozigot, monohibridare.

B 10 puncte
În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n = 16 se obţine un număr mare de celule.
Stabiliţi următoarele:
a) numărul de cromatide/cromozomi din celula-mamă aflată în anafază;
b) numărul de celule rezultate după prima diviziune a celulei-mamă, precum şi numărul total
de perechi de cromozomi din aceste celule, în momentul formării lor;
c) numărul total de cromozomi aflaţi în toate celule-fiice rezultate din celula iniţială după trei
diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromozomi din momentul
formării celulelor.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Plastidele sunt constituenţi celulari specifici anumitor celule.


a) Denumiţi două regnuri care cuprind organisme alcătuite din celule cu plastide.
b) Enumeraţi patru elemente din structura cloroplastelor.
c) Precizaţi două deosebiri între cromoplaste şi leucoplaste.

2. Muşchii şi ferigile sunt plante care se înmulţesc prin spori.


a) Daţi câte un exemplu de muşchi şi ferigi şi precizaţi mediul lor de viaţă.
b) Precizaţi o diferenţă definitorie dintre corpul briofitelor şi pteridofitelor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: briate, filicate, plante vasculare.

B 10 puncte
Se încrucişează plante care se deosebesc între ele printr-o pereche de factori ereditari şi au
structuri genotipice diferite, conform schemelor: 1) Hh x hh şi 2) HH x Hh.
Ştiind că gena notată H determină fenotipul talie înaltă, iar gena notată h determină fenotipul talie
pitică, stabiliţi pentru fiecare din cele două hibridări propuse mai sus, următoarele:
a) fenotipul plantelor implicate în încrucişările prezentate la punctele 1 şi 2;
b) raportul de segregare după fenotip pentru plantele rezultate din încrucişările figurate
la punctele 1 şi 2;
c) raportul de segregare după genotip pentru plantele rezultate din încrucişările figurate
la punctele 1 şi 2.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Varianta 003
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Lamelibranhiatele şi cefalopodele sunt animale care trăiesc în apă.


a) Numiţi încrengătura din care fac acestea parte şi câte un reprezentant din grupul
lamelibranhiatelor şi respectiv al cefalopodelor.
b) Precizaţi trei caracteristici ale cefalopodelor.
c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire morfofuncţională între lamelibranhiate şi
cefalopode.

2. Celula eucariotă se caracterizează prin compartimentarea spaţiului celular.


a) Definiţi celula.
b) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri celulare la plante.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii, enzime hidrolitice, enzime oxido-
reducătoare, ribozomi.

B 10 puncte
Fiecare dintre cei patru spermatozoizi, formaţi prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu
2n = 6 cromozomi, participă la câte o fecundaţie. Ştiind că ovulele participante la fecundaţie au
acelaşi număr de cromozomi ca şi spermatozoizii, stabiliţi următoarele:
a) numărul total de cromozomi şi respectiv de cromatide din cei patru spermatozoizi;
b) numărul total de cromozomi din cele patru celule-ou formate;
c) numărul total de cromatide din toate celulele somatice rezultate din una din celulele-ou
după patru diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromatide
din momentul formării celulelor.
Scrieţi, pe foaia de examen, toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 004
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. La om determinismul sexelor este de tip cromozomal.


a) Denumiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor.
b) Daţi câte două exemple de vieţuitoare care aparţin fiecărui tip de determinism cromozomal.
c) Explicaţi diferenţa definitorie dintre sexul homogametic şi cel heterogametic.

2. Diviziunea mitotică este parte a ciclului celular.


a) Precizaţi două roluri ale diviziunii mitotice.
b) Stabiliţi două deosebiri între prima şi ultima fază a diviziunii mitotice.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: placa ecuatorială, cromozomi bicromatidici, sinteză de ADN,
cromozomi monocromatidici.

B 10 puncte
Fiecare dintre cei patru copii ai unei familii are o altă grupă sanguină. Stabiliţi următoarele:
a) grupele sanguine ale celor patru copii;
b) genotipul grupelor sanguine ale celor doi părinţi;
c) câte un exemplu de grupă sanguină pe care o poate avea fiecare dintre cei patru bunici,
astfel încât descendenţii lor să corespundă datelor prezentate.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 005
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Diviziunea meiotică este parte a ciclului celular.


a) Enumeraţi cinci caracteristici ale profazei I meiotice.
b) Precizaţi o diferenţă între etapa reducţională şi cea ecvaţională a diviziunii
meiotice.
c) Explicaţi importanţa diviziunii meiotice.

2. La ora actuală, cel mai acceptat sistem de clasificare a organismelor lumii vii este sistemul
celor 5 regnuri.
a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale lumii vii.
b) Daţi două exemple de organisme care fac parte din grupul angiospermelor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: seminţe, fructe, conifere.

B 10 puncte
Un centriol este alcătuit din 9 fibrile a câte 3 microtubuli fiecare. Ştiind că numărul
centrozomilor şi implicit al centriolilor este dublu în timpul diviziunii, stabiliţi următoarele:
a) numărul de microtubuli centriolari dintr-o celulă animală;
b) numărul de fibrile centriolare aflate într-o celulă animală în metafaza mitotică;
c) numărul de centrioli din 2 celule rezultate în urma diviziunii mitotice.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 006
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Virusurile sunt entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu.


a) Clasificaţi virusurile după tipul de material genetic pe care-l conţin.
b) Precizaţi două virusuri care provoacă viroze la om.
c) Daţi două argumente în sprijinul afirmaţiei referitoare la virusuri ca entităţi infecţioase aflate
la limita dintre viu şi neviu.

2. Regnul animalelor se împarte în vertebrate şi nevertebrate.


a) Enumeraţi cinci grupe sistematice de vertebrate.
b) Daţi trei exemple de organisme care fac parte din grupul nevertebratelor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: specie, nomenclatură binară, taxon.

B 10 puncte
Ştiind că la om o diviziune mitotică a unei celule somatice cu 2n = 46 de cromozomi durează
60 de minute şi că intervalul de timp (interfaza) dintre două diviziuni este de 10 ore, stabiliţi
următoarele:
a) în câte ore se produc 16 celule, pornind de la formarea celulei-mamă cu 2n = 46 de
cromozomi, fără a lua în calcul interfaza dinaintea primei mitoze şi pe cea care urmează
după ultima mitoză;
b) numărul total de cromatide din cele 16 celule formate şi aflate în anafaza unei alte diviziuni
mitotice;
c) numărul de celule obţinute prin diviziuni mitotice, într-un interval de 33 de ore, pornind de la
momentul în care 10 celule-mamă diploide intră în profază.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei pe foaia de examen.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 007
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Încrengătura artopodelor cuprinde cei mai numeroşi reprezentanţi ai regnului animal.


a) Enumeraţi trei grupe sistematice de artropode.
b) Daţi câte un exemplu de organism care face parte din cele trei grupe de artropode şi
precizaţi tipul de respiraţie caracteristic fiecăruia.
c) Explicaţi semnificaţia termenului de artropode.

2. Celulele eucariote sunt complex compartimentate structural şi funcţional.


a) Numiţi structura cu rol coordonator al activităţilor celulare.
b) Precizaţi trei elemente componente ale structurii ce coordonează activitatea celulară.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: sinteza de proteine, sinteza de lipide, ribozomi, reticul
endoplasmatic neted.

B 10 puncte
Într-o familie, mama are grupa sanguină A (II) iar cei doi copii au grupele sanguine: 0 (I) şi
AB (IV). Stabiliţi următoarele:
a) grupa sanguină a tatălui copiilor;
b) genotipurile grupelor sanguine ale celor doi părinţi şi ale celor doi copii;
c) motivul pentru care nu este posibil ca grupa sanguină a tatălui să fie alta decât cea
determinată la punctul a) al problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 008
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Regnul Protista cuprinde un grup heterogen de organisme.


a) Enumeraţi două grupe de protiste şi câte un exemplu de organism pentru fiecare.
b) Precizaţi două caracteristici de adaptare la parazitism a unui protist parazit.
c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între două specii de protiste, la alegere.

2. Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite.


a) Numiţi trei organite celulare cu membrană simplă.
b) Precizaţi câte o funcţie pentru două dintre organitele cu membrană simplă enumerate.
d) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: neuroni, centrozomi, fus de diviziune.

B 10 puncte
O musculiţă de oţet (2n=8) produce câte o nouă generaţie la fiecare 12 zile şi depune la acest
interval de timp, de fiecare dată câte 200 de ouă. Ştiind că ecloziunea are loc în proporţie de 70%,
stabiliţi următoarele:
a) câte generaţii de musculiţe de oţet se obţin în două luni/ 60 de zile şi câte ouă produce
această musculiţă în 4 luni/ 120 de zile;
b) numărul total de cromozomi din câte o celulă somatică la toate musculiţele din prima
generaţie;
c) numărul de cromatide din fiecare gamet al musculiţei de oţet mamă şi denumirea
procesului prin care se obţin aceşti gameţi.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 009
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Diviziunea cariochinetică implică transformări ale materialului genetic din nucleu.


a) Enumeraţi cele trei perioade ale interfazei care pregăteşte diviziunea cariochinetică.
b) Precizaţi diferenţa definitorie dintre anafaza mitotică şi anafaza I meiotică.
c) Stabiliţi două deosebiri între profaza mitotică şi profaza I meiotică.

2. Maladiile genetice sunt provocate de mutaţii.


a) Enumeraţi două maladii autozomale şi două maladii heterozomale.
b) Clasificaţi mutaţiile după tipul de celulă în care apar şi precizaţi modul lor de transmitere.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: virusuri, radiaţii ultraviolete, factori chimici.

B 10 puncte
În condiţii favorabile de mediu, ritmul de diviziune al bacteriilor este foarte mare. Ştiind că o
bacterie se divide odată la 20 de minute, stabiliţi următoarele:
a) numărul de bacterii care se formează într-o oră pornind de la o singură bacterie, precum şi
numărul total de cromozomi din aceste celule;
b) numărul maxim, teoretic de bacterii ce se pot forma în 4 ore pornind de la o singură celulă
bacteriană;
c) două cauze ale diminuării numărului de bacterii în condiţii naturale de mediu.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 010
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Coniferele au o mare răspândire în zona montană a ţării noastre.


a) Enumeraţi trei reprezentanţi ai acestora.
b) Precizaţi trei caracteristici ale coniferelor.
c) Menţionaţi patru aspecte legate de importanţa coniferelor.

2. Cromozomii sunt purtătorii mesajului genetic de-a lungul generaţiilor.


a) Definiţi noţiunile de autozomi si heterozomi.
b) Precizaţi trei caracteristici ale unui cromozom metafazic.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: eucariote, cromozom, nucleu.

B 10 puncte
Se încrucişează plante de măr care diferă prin dimensiunea şi culoarea fructelor. Genele care
determină caracterele respective sunt R - fructe roşii, M - fructe mari, r - fructe galbene şi m - fructe
mici. În prima generaţie se obţin 100%, plante dublu heterozigote care manifestă caracterele
dominante.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipul plantelor care au fost încrucişate pentru obţinerea plantelor în F1;
b) raportul de segregare, după fenotip, obţinut în F2, dacă plantele din F1 se încrucişează între
ele;
c) câte plante cu fructe mici şi galbene rezultă în F2, dacă numărul total de plante rezultate
este de 128.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Genetica studiază ereditatea si variabilitatea organismelor.


a) Definiţi termenii ereditate şi variabilitate.
b) Enuntaţi legile mendeliene ale eredităţii.
c) Explicaţi recombinarea genetică prin schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi.

2. Cormofitele sunt organisme incluse în regnul Plantae.


a) Numiţi două unităţi sistematice din grupa cormofitelor; daţi câte un exemplu de
reprezentant al acestor unităţi.
b) Precizaţi trei caracteristici ale filicatelor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: flori, seminţe, plante vasculare.

B 10 puncte
Culoarea albastră a fructelor de prun este determinată de gena „D”, iar forma ovală de gena
“R”. Se încrucişează un soi de prun cu fructe galbene şi ovale cu un soi cu fructe albastre şi
rotunde. Ambele soiuri sunt dublu homozigote.
Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul fructelor din F1 şi tipurile de gameţi formaţi de plantele din F1;
b) raportul de segregare din F2 dacă se încrucişează plante din F1;
c) numărul combinaţiilor dublu heterozigote din F2 .
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Celula reprezintă sediul tuturor proceselor metabolice.


a) Enumeraţi trei organite prezente în celula vegetală.
b) Prezentaţi modelul mozaicului fluid al membranei plasmatice.
c) Explicaţi legătura funcţională dintre leucocite şi lizozomi.

2. Maladiile genetice sunt cauzate de modificări ale materialului genetic.


a) Precizaţi cauza apariţiei maladiei „cri-du-chat” şi numărul de cromozomi dintr-o celulă
somatică a unui individ care are această maladie.
b) Explicaţi cauza apariţiei anomaliilor numerice heterozomale.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: coagulare, gene, heterozomi.

B 10 puncte
Se încrucişează un soi de viţă de vie cu fructe de culoare neagră şi formă ovală (ambele
caractere dominante) cu un soi cu fructe de culoare albă si formă rotundă (ambele caractere
recesive). Părintele cu fructe negre şi ovale este heterozigot doar pentru unul din cele două
caractere. În urma încrucişării rezultă 50 % plante cu fructe negre şi ovale si 50 % plante cu fructe
albe şi ovale.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile părinţilor, apelând la simboluri (litere) alese de voi;
b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi;
c) genotipul descendenţilor heterozigoţi din F1 pentru culoarea si forma fructelor şi numărul
acestora, dacă se ştie că au rezultat în total 200 de plante.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 013
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Acţiunea unor factori de mediu asupra materialului genetic poate duce la apariţia unor mutaţii.
a) Definiţi mutaţiile.
b) Denumiţi mutaţiile după cantitatea de material genetic afectat.
c) Clasificaţi factorii mutageni şi daţi câte un exemplu din fiecare tip.

2. Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale.


a) Precizaţi denumirea şi rolul plastidelor incolore.
b) Prezentaţi cloroplastele – trei componente structurale şi pigmentul specific.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: pigmenţi, energie luminoasă, energie chimică.

B 10 puncte
Segregarea independentă a perechilor de caractere este o lege a eredităţii. Se
încrucişează un individ cu genotipul AAbb cu un alt individ cu genotipul aaBB. Descendenţii
din F1 se încrucişează între ei, rezultând în F2, 16 combinaţii. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul indivizilor din F1;
b) numărul şi genotipul indivizilor dublu heterozigoţi din F2;
c) genotipul indivizilor dublu homozigoţi rezultaţi în F2.
Scrieţi, pe foaia de examen, toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 014
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Naturalistul şi matematicianul Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii.


a) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii.
b) Explicaţi fenomenul de codominanţă, abatere de la transmiterea mendeliană a caracterelor.
c) Precizaţi diferenţa dintre noţiunile de genotip şi fenotip.

2. Mitocondriile sunt organite comune celulei vegetale si animale.


a) Numiţi alte trei organite comune celulei vegetale şi animale.
b) Precizaţi patru caracteristici structurale/ funcţionale ale mitocondriilor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: energie, substanţe organice, enzime oxido-reducătoare.

B 10 puncte
Se încrucişează un soi de trandafir cu petale roşii (R) şi frunze mici (m) cu un soi de trandafir
cu petale albe (r) şi frunze mari (M). Soiurile de trandafiri sunt homozigote pentru ambele
caractere.
Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul plantelor din F1;
b) raportul de segregare după fenotip în F2 dacă plantele obţinute în F1 se încrucişează cu
plante cu petale albe şi frunze mici;
c) fenotipul organismelor obţinute în F2 pentru încrucişarea cerută la punctul b);
Scrieţi, pe foaia de examen, toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 015
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Citologia este ştiinţa care studiază structura şi ultrastructura celulelor.


a) Numiţi două organite celulare care au material genetic propriu.
b) Menţionaţi patru caracteristici structurale şi/ sau funcţionale ale reticulului endoplasmatic.
c) Stabiliţi două asemănări şi două deosebiri structurale între celula eucariotă vegetală şi cea
animală.

2. Artropodele au cei mai mulţi reprezentanţi în natură.


a) Numiţi trei clase care fac parte din încrengătura artropodelor.
b) Precizaţi un mediu de viaţă şi alcătuirea corpului la un reprezentant al artropodelor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: zbor, respiraţie traheală, picioare articulate.

B 10 puncte
Dacă mama are grupa de sânge A (II) şi tata grupa B (III), copiii pot avea grupa de sânge AB
(IV). Ştiind că cei doi părinţi sunt heterozigoţi, stabiliţi următoarele:
a) tipul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV);
b) alte grupe de sânge pe care le pot avea copiii acestor părinţi şi genotipul grupelor de sânge
ale acestor copii;
c) grupa/ grupele de sânge pe care le-ar fi putut avea copiii, dacă părinţii ar fi fost homozigoţi.
Scrieţi, pe foaia de examen, toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii.


a) Enumeraţi cei trei constituenţi de bază ai celulei eucariote.
b) Prezentaţi trei caracteristici structurale ale mitocondriilor; stabiliţi o corelaţie între numărul
mitocondriilor şi starea de activitate a celulei.
c) Explicaţi deosebirea dintre celulele haploide şi cele diploide.

2. Gregor Mendel a elaborat legile eredităţii.


a) Definiţi următorii termeni: organism homozigot, organism heterozigot, genă dominantă,
genă recesivă.
b) Explicaţi raportul de segregare de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, mediu.

B 10 puncte
Se căsătoreşte o femeie sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru hemofilie cu un bărbat
hemofilic. Stabiliţi următoarele:
a) tipul de maladie ereditară prezentă la bărbatul hemofilic;
b) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi şi sexul acestora;
c) probabilitatea (%) de a da naştere unor fete bolnave de hemofilie.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Organismele unicelulare populează cele mai variate medii de viaţă .


a) Numiţi regnurile care au reprezentanţi unicelulari.
b) Menţionaţi trei caracteristici structurale ale celulei procariote.
c) Precizaţi două tipuri de nutriţie întâlnite la organismele unicelulare.

2. Diviziunea meiotică este o etapă a ciclului celular.


a) Numiţi cele două etape ale meiozei.
b) Precizaţi cinci caracteristici ale profazei I a meiozei.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: gameţi, fecundaţie, diploid.

B 10 puncte
Se căsătoreşte o femeie cu daltonism cu un bărbat hemofilic.
Stabiliţi următoarele:
a) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii fără daltonism;
b) probabilitatea (%) de a avea băieţi sănătoşi;
c) probabilitatea (%) ca în descendenţa feminină să existe fete sănătoase, dar purtătoare ale
genei pentru hemofilie.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 018
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Diviziunea indirectă este tipică celulelor eucariote.


a) Definiţi cele două tipuri de diviziune indirectă.
b) Numiţi două componente celulare cu rol în diviziunea celulei.
c) Stabiliţi trei deosebiri între meioza I şi mitoză.

2. Angiospermele cuprind peste 200 000 de specii.


a) Denumiţi cele două clase de angiosperme.
b) Stabiliţi trei diferenţe între gimnosperme şi angiosperme.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: sevă brută, trahei, organe vegetative.

B 10 puncte
Se încrucişează două soiuri de cartof: unul cu tuberculi de culoare roşie şi rotunzi (heterozigot
pentru culoare, homozigot pentru formă), iar celălalt soi cu tuberculi de culoare galbenă şi ovali
(homozigot pentru culoare, heterozigot pentru formă).
Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile părinţilor, folosind simboluri (litere) alese de voi;
b) tipurile de gameţi ale părinţilor şi raportul de segregare fenotipică în F1;
c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru culoarea tuberculului de cartof din F1.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 019
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Insectele reprezintă un grup format din numeroase specii.


a) Enumeraţi segmentele corpului unei insecte.
b) Daţi trei exemple de insecte care prezintă locomoţie prin zbor şi un exemplu de insectă
care prezintă locomoţie prin mers.
c) Precizaţi tipurile de respiraţie, de reproducere şi de dezvoltare la insecte.

2. Mamiferele sunt cele mai evoluate vertebrate


a) Numiţi trei medii de viaţă în care trăisc mamiferele; daţi câte un exemplu de mamifer pentru
două medii, la alegere.
b) Explicaţi noţiunea de homeotermie.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: insectivore, carnivore, ierbivore.

B 10 puncte
Într-o familie se naşte un copil cu ochi albaştri şi dreptaci. Tatăl lui are ochi căprui şi este
dreptaci, fiind dublu heterozigot, iar mama are ochi albaştri şi este dreptace (bbRr). Stabiliţi
următoarele:
a) genotipul tatălui şi al copilului, ştiind că moşteneşte gena pentru folosirea mâinii stângi;
b) gameţii formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi;
c) probabilitatea (%) acestui cuplu de a avea şi alţi copii cu ochi albaştri.
Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 020
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Muşchii şi ferigile sunt două grupe de plante.


a) Numiţi o specie de muşchi şi o specie de ferigă.
b) Prezentaţi câte un aspect legat de importanţa muşchilor şi a ferigilor.
c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între un muşchi şi o ferigă.

2. Protistele sunt un grup heterogen reprezentat de organisme solitare şi coloniale.


a) Daţi un exemplu de protist liber şi un exemplu de protist parazit.
b) Numiţi un protist autotrof unicelular; enumeraţi trei elemente din alcătuirea corpului .
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi
în corelaţie următoarele noţiuni: heterotrof, flagel, autotrof, înot.

B 10 puncte
Se încrucişează două soiuri de măr care se deosebesc prin două perechi de caractere,
dimensiunea şi culoarea fructelor de măr. Genotipurile părinţilor sunt MMRR (fructe mari şi roşii),
respectiv mmrr ( fructe mici şi galbene). Stabiliţi următoarele:
a) procentul organismelor din F1 cu genotip identic cu al părinţilor;
b) fenotipul fructelor de măr din F2;
c) numărul combinaţiilor homozigote pentru culoare din F2.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 021
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Moluştele sunt nevertebrate acvatice şi terestre.


a) Numiţi două moluşte acvatice şi două moluşte terestre.
b) Precizaţi două tipuri de respiraţie la moluşte.
c) Prezentaţi două aspecte ale importanţei moluştelor.

2. Virusurile sunt entităţi infecţioase.


a) Enumeraţi două caracteristici ale virusurilor.
b) Clasificaţi virusurile după tipul de acid nucleic conţinut şi numiţi trei viroze la om.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: HIV, transfuzii, SIDA.

B 10 puncte
O celulă-mamă din organele reproducătoare ale unei plante cu flori intră în diviziune
meiotică. Ştiind că celula-mamă are 2n=16 cromozomi, stabiliţi următoarele:
a) numărul de cromatide al celulei-mamă înainte de faza de sinteză a interfazei;
b) numărul de celule-fiice la sfârşitul telofazei I şi tipul acestora;
c) numărul total de cromozomi, respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la sfârşitul
meiozei acestei celule-mamă.
Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 022
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Regnul Monera grupează organisme procariote.


a) Numiţi trei elemente din alcătuirea unei eubacterii.
b) Precizaţi două tipuri de nutriţie şi un tip de respiraţie caracteristic bacteriilor.
c) Notaţi două exemple legate de importanţa bacteriilor.

2. Gimnospermele sunt plante lemnoase.


a) Daţi două exemple de arbori şi un exemplu de arbust din acest grup de plante.
b) Explicaţi termenul de gimnosperm.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: acicular, floare, inflorescenţă, mediu terestru.

B 10 puncte
Se încrucişează o plantă de mazăre înaltă (T) şi cu frunze mari (M),dublu homozigotă, cu o
altă plantă de mazăre, pitică (t) şi cu frunze mici (m). Stabiliţi următoarele:
a) genotipul genitorilor;
b) cele patru tipuri de gameţi formaţi de hibrizii din F1;
c) numărul plantelor din F2 care prezintă talie înaltă şi frunze mari; genotipul organismelor din
F2 pitice şi cu frunze mari.
Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 023
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Ciupercile constituie o grupă heterogenă de organisme.


a) Precizaţi un exemplu de ciupercă ascomicetă şi două exemple de ciuperci bazidiomicete.
b) Numiţi o asemănăre şi o deosebire între o ciupercă şi o plantă.
c) Stabiliţi trei aspecte ale importanţei ciupercilor în viaţa omului.

2. Păsările sunt vertebrate superioare răspândite pe tot globul.


a) Daţi două exemple de păsări acvatice şi un exemplu de pasăre răpitoare.
b) Precizaţi trei adaptări morfologice ale păsărilor la zbor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: tegument, solzi, producţii cornoase, gheare.

B 10 puncte
Un bărbat cu grupa sanguină O (I) se căsătoreşte cu o femeie cu grupa sanguină B(III), dar
al cărei tată avea grupa O (I). Stabiliţi următoarele:
a) genotipul celor doi soţi;
b) probabilitatea ca descendenţii acestui cuplu să aibă grupa 0(I);
c) probabilitatea de a avea copii cu grupa AB ( IV);
Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 024
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Cromozomii sunt structuri permanente ale celulelor.


a) Denumiţi cele două tipuri de celule în funcţie de numărul de seturi de cromozomi.
b) Precizaţi rolul cromozomilor şi două elemente din structura unui cromozom.
c) Comparaţi cromozomii de la procariote şi eucariote, precizând o asemănare şi o
deosebire.

2. Peştii osoşi sunt vertebrate adaptate la viaţa acvatică.


a) Daţi două exemple de peşti osoşi de apă dulce şi două exemple de peşti marini.
b) Precizaţi trei adaptări ale peştilor la deplasarea în mediul acvatic.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: fecundaţie, branhii, reproducere sexuată.

B 10 puncte
Un bărbat daltonist se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă, dar al cărei tată era daltonist.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor;
b) probabilitatea ca, din totalul de băieţi, acest cuplu să aibă un băiat sănătos şi un altul
daltonist;
c) explicaţia frecvenţei crescute a bolii la bărbaţi.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 025
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Angiospermele dicotiledonate sunt plante ierboase şi lemnoase.


a) Numiţi doi reprezentanţi cu valoare nutritivă şi un reprezentant cu valoare decorativă din
această grupă de plante.
b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între o dicotiledonată lemnoasă şi una ierboasă.
c) Argumentaţi importanţa apariţiei fructului.

2. Membrana plasmatică reprezintă limita externă a citoplasmei.


a) Precizaţi două funcţii ale membranei celulare.
b) Descrieţi modelul mozaicului fluid.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii, perete celular, ADN.

B 10 puncte
La o plantă monocotiledonată cu 2n= 24 cromozomi, celulele epidermei au fost distruse în
urma unui traumatism mecanic. Au loc intense procese de diviziune celulară pentru refacerea
ţesutului. Stabiliţi următoarele:
a) numărul de cromozomi dintr-o celulă a acestui ţesut aflată în anafază şi din fiecare din cele
două celule-fiice, rezultate în urma diviziunii celulare;
b) tipul de diviziune şi tipul de cromozomi, după numărul de cromatide din celulele-fiice,
imediat după formarea lor;
c) schema diviziunii celulare care a avut loc în acest caz.
Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 026
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Plastidele sunt organite tipice celulei vegetale.


a) Numiţi două tipuri de pigmenţi asimilatori prezenţi în plastide.
b) Enumeraţi cinci elemente din structura cloroplastului.
c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între cloroplaste şi cromoplaste.

2. Mitoza este un tip de diviziune celulară indirectă.


a) Precizaţi trei roluri ale mitozei.
b) Enumeraţi fazele mitozei, în ordine.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune, cromozomi bicromatidici, centromer.

B 10 puncte
Se încrucişează un soi de garoafe cu petale roşii (R) si floare mare (M) cu un soi de
garoafe cu petale albe (r) şi floare mică (m). Soiurile de garoafe sunt homozigote pentru ambele
caractere. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul şi fenotipul plantelor în F1;
b) raportul de segregare după fenotip în F2;
c) numărul de combinaţii şi genotipul pentru: garoafele cu petale roşii şi floare mică şi
garoafele cu petale albe şi floare mică, obţinute în F2.
Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 027
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii.


a) Enumeraţi două organite celulare cu membrană simplă.
b) Descrieţi structura cloroplastului, precizând cinci componente ale acestui organit.
c) Explicaţi prezenţa a numeroase mitocondrii într-o celulă musculară striată.

2. La toate organismele, informaţia ereditară este stocată în acizii nucleici.


a) Numiţi tipurile de acizi nucleici.
b) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între tipurile de acizi nucleici.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: informaţie genetică , sinteza proteinelor, ribozomi.

B 10 puncte
Un copil cu grupa sanguină O (I) are tatăl cu grupa sanguină A (II) şi mama cu grupa
sanguină B (III).Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor şi tipurile de gameţi formaţi de aceştia;
b) genotipul băiatului;
c) procentul de descendenţi posibili ce ar putea moşteni grupa sanguină a mamei, respectiv a
tatălui.
Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 028
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Mitoza este diviziunea indirectă care se desfăşoară în celulele somatice.


a) Daţi două exemple din care să rezulte importanţa mitozei.
b) Descrieţi sintetic transformările nucleului în profază.
c) Precizaţi două diferenţe între mitoză şi meioză.

2. Numărul şi structura cromozomilor din celulele umane prezintă o mare stabilitate, mutaţiile
având consecinţe negative sau fiind incompatibile cu viaţa individului.
a) Precizaţi, pentru o celulă somatică umană, numărul normal de autozomi şi heterozomi
caracteristic celor două sexe.
b) Caracterizaţi un sindrom în care numărul cromozomilor de sex este anormal (denumire,
mutaţia care îl determină, încadrarea în tipul de mutaţie corespunzător).
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie
următoarele noţiuni: mutaţie genomică, genotip, cromozomi.

B 10 puncte
Se încrucişează plante de mazăre cu talie înaltă şi boabe verzi cu plante cu talie pitică şi
boabe galbene. Ştiind că talia înaltă şi culoarea galbenă a bobului sunt caractere dominante şi
că genitorii sunt heterozigoţi pentru o singură pereche de factori ereditari, să se determine:
a) genotipul părinţilor;
b) genotipul gameţilor formaţi de fiecare părinte;
c) raportul de segregare a descendenţilor, după fenotip.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 029
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Gregor Mendel a formulat primele legi ale geneticii, pornind de la rezultatele experimentelor
de hibridare efectuate îndeosebi asupra plantelor de mazăre.
a) Formulaţi două argumente pentru alegerea acestei specii ca material experimental.
b) Scrieţi gameţii formaţi de o plantă de mazăre dublu heterozigotă cu talie înaltă şi boabe
galbene; precizaţi ce lege /legi ale lui Mendel aţi aplicat.
c) Precizaţi raportul de segregare după fenotip al plantelor rezultate din încrucişarea plantelor
hibride cu talie înaltă şi boabe galbene.
2. Insectele constituie un grup de nevertebrate extrem de numeros.
a) Încadraţi insectele în încrengătura corespunzătoare.
b) Precizaţi cinci caracteristici ale unui reprezentant al clasei Insecta.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: crustacee, arahnide, insecte.

B 10 puncte
Într-o familie, tatăl, fiul şi una dintre fiice au daltonism, cealaltă fiică însă este sănătoasă.
Stabiliţi:
a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte;
b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi; genotipul copiilor sănătoşi;
c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 030

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Mitocondria aparţine constituenţilor protoplasmatici celulari.


a) Enumeraţi alte două exemple de constituenţi comuni plantelor şi animalelor.
b) Reprezentaţi ultrastructura mitocondriei printr-un desen schematic şi notaţi pe desen trei
componente.
c) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă.
2. Cormofitele au organe vegetative şi de reproducere.
a) Enumeraţi organele vegetative ale gimnospermelor.
b) Precizaţi denumirea organelor de reproducere la angiosperme şi ordinea în care apar
acestea în viaţa plantei.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni:spori, gimnosperme, pteridofite.

B 10 puncte
Grupa sanguină a Mariei este B (III), iar grupa sanguină a fratelui ei este 0 (I). Ştiind că, pentru
acest caracter, Maria a moştenit tipuri diferite de gene de la cei doi părinţi, stabiliţi următoarele:
a) genotipurile celor doi copii;
b) genotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele);
c) fenotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele).
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 031
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Viermii sunt nevertebrate clasificate în trei încrengături.


a) Enumeraţi aceste încregături.
b) Menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare din cele trei încrengături de viermi.
c) Stabiliţi două deosebiri între reprezentanţii a două grupe de viermi.

2. Informaţia genetică se găseşte, în cea mai mare parte, în nucleu.


a) Numiţi alte două structuri celulare care conţin ADN.
b) Precizaţi două deosebiri între structurile numite mai sus.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, profază, diviziune.

B 10 puncte
Un bărbat brunet, cu grupa de sânge A (II) se căsătoreşte cu o femeie blondă, cu grupa de
sânge AB (IV). Culoarea neagră a părului este determinată de gena B, iar culoarea deschisă a
părului de gena b. Bărbatul este heterozigot pentru ambele caractere. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul celor doi indivizi;
b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia;
c) procentul/ raportul de descendenţi bruneţi cu grupa de sânge AB (IV).
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 032

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Diviziunea celulară este o etapă a ciclului celular, finalizată cu formarea celulelor-fiice.


a) Ştiind că fiecare dintre celulele reproducătoare rezultate din diviziunea unei celule-mamă, are
n = 22 cromozomi, stabiliţi numărul de cromozomi al celulei-mamă.
b) Menţionaţi şase caracteristici ale profazei I a meiozei.
c) Precizaţi trei diferenţe între meioză şi mitoză.

2. Determinarea sexului se realizează la multe specii de animale cu ajutorul cromozomilor de sex.


a) Caracterizaţi tipul de determinism cromozomial al sexelor la păsări: denumire, cromozomii
de sex la mascul şi la femelă, alt exemplu de organism la care se întâlneşte acest tip de
determinism.
b) Explicaţi, printr-o schemă, modul în care se asigură în populaţie echilibrul numeric între
cele două sexe.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie
următoarele noţiuni: Turner, non-disjuncţie, monosomie, formarea spermatozoizilor.

B 10 puncte
Mihaela are grupa sanguină O (I). Deoarece nici unul dintre părinţi şi nici fraţii ei nu au grupa
O (I), Mihaela se teme că grupa sa de sânge a fost determinată greşit. Determinaţi:
a) grupele sanguine şi genotipurile posibile ale părinţilor (toate variantele);
b) grupele de sânge şi genotipurile posibile ale fraţilor Mihaelei, dacă părinţii au grupe de
sânge diferite.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 033

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Lizozomii sunt constituenţi citoplasmatici delimitaţi de o membrană simplă.


a) Enumeraţi alte trei componente celulare delimitate de o singură membrană.
b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între lizozom şi mitocondrie.
c) Explicaţi de ce leucocitele au un număr mare de lizozomi.

2. În cazul meiozei, materialul genetic replicat suferă două etape de distribuţie.


a) Descrieţi interfaza dintre cele două etape ale meiozei.
b) Comparaţi celulele rezultate din prima etapă a meiozei cu celulele rezultate din mitoză
(precizaţi două deosebiri).
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie
următoarele noţiuni: mitoză, celule haploide, etapa ecvaţională.

B 10 puncte
În mod excepţional, unele femei cu sindrom Turner pot deveni mame; în cazul în care soţul
unei femei cu sindrom Turner formează spermatozoizi cu număr normal de cromozomi, stabiliţi
următoarele:
a) formulele heterozomale ale celor doi părinţi;
b) genotipul descendenţilor viabili şi al combinaţiei letale;
c) cauza apariţiei unui copil cu sindrom Turner, dacă părinţii sunt normali, din punct de vedere
genetic.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 034

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Nucleul reprezintă centrul coordonator al activităţii celulare.


a) Enumeraţi trei componente ale nucleului.
b) Precizaţi două deosebiri între nucleu şi nucleoidul bacteriilor.
c) Explicaţi de ce se modifică volumului nucleului înainte de diviziunea celulară.

2. Mitoza şi meioza sunt diviziuni caracteristice celulelor eucariote.


a) Încadraţi-le în tipul de diviziune corespunzător.
b) Precizaţi numărul de cromozomi din celulele-fiice rezultate dintr-o celulă-mamă cu 2n= 38
de cromozomi, care s-ar divide mitotic, respectiv meiotic.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie
următoarele noţiuni: fus de diviziune, cromozomi bicromatidici, metafaza, placă ecuatorială.

B 10 puncte
O femeie cu grupa B (III) are un copil cu grupa sanguină O (I). Stabiliţi următoarele:
a) genotipul mamei şi cel al copilului;
b) ce genotip şi ce fenotip poate avea tatăl copilului;
c) grupele de sânge posibile ale copiilor rezultaţi din căsătoria unei femei cu grupa B (III)
homozigotă cu un bărbat cu grupa A (II) heterozigot.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 035

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediului acvatic şi celui terestru.


a) Numiţi trei reprezentanţi ai acestei clase şi daţi un exemplu din care să rezulte importanţa
amfibienilor în natură.
b) Precizaţi două adaptări ale amfibienilor la mediul terestru.
c) Explicaţi dependenţa de mediul acvatic a reproducerii amfibienilor.

2. Plastidele sunt componente specifice celulelor vegetale.


a) Numiţi componenta plastidială la nivelul căreia sunt localizaţi pigmenţii asimilatori.
b) Precizaţi principalele tipuri de plastide, după culoare, şi rolul acestora.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie
următoarele noţiuni: frunze, angiosperme, lumină.

B 10 puncte
La hibridarea plantelor de mazăre cu talie înaltă şi flori roşii cu plante scunde şi cu flori roşii
rezultă în F1 un număr de 1200 de plante, toate de talie înaltă (plantele de talie scundă apar
doar în F2). Ştiind că 900 dintre plantele din F1 au flori roşii şi că 300 au flori albe, stabiliţi
următoarele:
a) genotipurile părinţilor;
b) caracterele dominante şi cele recesive ale plantelor care participă la hibridare; genotipul
pentru caracterul “ floare albă”;
c) genotipurile plantelor din F1.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 036

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Păsările sunt vertebrate adaptate mediului aerian.


a) Daţi trei exemple de adaptări ale păsărilor la zbor.
b) Menţionaţi un motiv pentru care păsările şi mamiferele pot trăi în areale reci.
c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între reproducerea păsărilor şi reproducerea reptilelor.

2. Mutaţiille au, de cele mai multe ori, consecinţe negative asupra organismului.
a) Definiţi mutaţiile.
b) Daţi câte un exemplu de sindrom cauzat de o anomalie numerică heterozomală, respectiv
autozomală şi precizaţi cauza apariţiei acestora.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie
următoarele noţiuni: radiaţii ultraviolete, mutaţii genice, factor mutagen, cromozomi.

B 10 puncte
O celulă sporogenă (2n) dă naştere la spori (n). Ştiind că procesul de formare a sporilor
cuprinde 4 mitoze succesive, apoi celulele rezultate se mai divid o dată prin meioză, stabiliţi
următoarele:
a) numărul de spori rezultaţi;
b) numărul total de seturi de cromozomi, după încheierea formării sporilor;
c) numărul de celule sporogene care sunt necesare pentru a se forma 192 de spori după
patru mitoze succesive şi o meioză.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Artropodele reprezintă cea mai numeroasă încrengătură a regnului animal.


a) Enumeraţi trei clase ale acestei încregături; menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare.
b) Denumiţi segmentele corpului unui reprezentant al artropodelor, la alegere.
c) Menţionaţi un tip de respiraţie la artropode.

2. Cromozomii sunt structuri permanente vizibile în timpul diviziunii celulare.


a) Clasificaţi celulele după garnitura de cromozomi pe care o au.
b) Descrieţi alcătuirea unui cromozom din metafaza I.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, interfază, diviziune.

B 10 puncte
Un bărbat cu ochi căprui şi cu pistrui, heterozigot pentru ambele caractere, cu genotipul CcPp,
se căsătoreşte cu o femeie cu ochi albaştri şi fără pistrui. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul femeii şi tipurile de gameţi formaţi de bărbat;
b) fenotipul indivizilor cu genotipul ccPP;
c) procentul indivizilor din descendenţă care pot avea ochi albaştri şi nu au pistrui.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Plastidele sunt organite caracteristice celulei eucariote vegetale.


a) Enumeraţi cele trei tipuri funcţionale de plastide.
b) Numiţi plastidele cu rol în fotosinteză şi precizaţi patru elemente structurale ale acestora.
a) Precizaţi un alt component celular specific plantelor şi specificaţi rolul acestuia.

2. Diviziunea mitotică asigură creşterea şi dezvoltarea organismelor.


a) Enumeraţi fazele diviziunii mitotice.
b) Precizaţi trei caracteristici ale ultimei faze.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, centromer, interfază.

B 10 puncte
La mazăre, tulpina înaltă (T) este dominantă faţă de cea scundă (t), iar culoarea roşie (R) a
florilor este dominantă faţă de cea albă (r). Se încrucişează un soi de mazăre cu tulpina înaltă şi
flori roşii cu alt soi de mazăre cu tulpina scundă şi flori albe. Părinţii sunt homozigoţi pentru cele
două caractere, iar în prima generaţie se obţin organisme hibride, prin a căror încrucişare rezultă
generaţia F2. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul fiecărui părinte;
b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1;
c) raportul de segregare după fenotip al indivizilor din F2 şi genotipurile indivizilor cu tulpină
înaltă şi flori albe obţinuţi în F2.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 039
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Mitocondriile sunt organite comune celulelor vegetale şi animale.


a) Enumeraţi alte trei organite comune celulelor vegetale şi animale.
b) Precizaţi patru componente ale mitocondriilor.
c) Evidenţiaţi rolul mitocondriilor şi explicaţi numărul mare de mitocondrii în fibrele musculare.

2. Gimnospermele sunt primele plante cu flori.


a) Daţi trei exemple de conifere.
b) Explicaţi noţiunile: „gimnosperme” şi „spermatofite”;
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: conuri, unisexuate, inflorescenţe.

B 10 puncte
O celulă cu 12 cromozomi se divide mitotic. Stabiliţi numărul de cromozomi, respectiv de
cromatide, în:
a) profază;
b) anafază;
c) fiecare dintre celulele-fiice la momentul formării acestora.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 040
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Ferigile sunt plante vasculare, cormofite.


a) Explicaţi noţiunile: „plante vasculare” şi „cormofite”.
b) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei filicate; precizaţi care sunt organele vegetative şi
organele/ structurile de reproducere asexuată specializate ale acestora.
c) Precizaţi două aspecte legate de importanţa ferigilor.

2. Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii.


a) Numiţi două regnuri în care sunt încadrate organisme unicelulare.
b) Precizaţi patru componente ale structurii nucleului.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: matrice, criste, membrană dublă, ADN.

B 10 puncte
În urma încrucişării unui organism dublu heterozigot (AaBb), cu unul dublu homozigot recesiv
se obţine o nouă generaţie. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul individului homozigot;
b) tipurile de gameţi formaţi de genitorul heterozigot;
c) genotipul indivizilor obţinuţi în urma încrucişării.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 041
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Angiospermele sunt cele mai evoluate plante.


a) Explicaţi termenul „angiosperme”.
b) Denumiţi două clase ale angiospermelor; precizaţi câte o caracteristică pentru fiecare clasă.
c) Numiţi tipul de fecundaţie al angiospermelor şi numele celulelor sexuale.

2. Diviziunea celulară cuprinde cariochineza (diviziunea nucleului) şi citochineza (diviziunea citoplasmei).


a) Definiţi diviziunea mitotică.
b) Precizaţi patru evenimente care au loc în faza finală a mitozei.
c) Alcătuiţi un text coerent, alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: metafază, anafază, cromozomi monocromatidici, placa
ecuatorială.

B 10 puncte
Într-o familie, mama are grupa sangvină A (II), genotip heterozigot, iar tatăl grupa sangvină AB
(IV). Stabiliţi următoarele:
a) genotipul mamei şi al tatălui;
b) toate combinaţiile genotipice ce pot apărea la eventualii copii ai cuplului;
c) probabilitatea (%) ca aceşti părinţi să aibă copii cu grupa sangvină B (III), respectiv cu
grupa sangvină A(II).
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 042
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Efectele factorilor de mediu asupra materialului genetic se pot concretiza în mutaţii.


a) Definiţi mutaţia.
b) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii, clasificate după cantitatea de material genetic afectat;
prezentaţi câte o caracteristică pentru fiecare.
c) Precizaţi doi factori mutageni chimici.

2. Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii.


a) Enumeraţi patru organite comune celulelor vegetale şi animale.
b) Numiţi două organite celulare care conţin ADN.
c) Alcătuiţi un text coerent, alcătuit din două propoziţii/o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: organite celulare, procariote, eucariote, sinteza proteinelor.

B 10 puncte
Gena (A) determină culoarea gri a şoarecilor, iar gena (a) culoarea albă. Din încrucişarea unui
şoarece gri cu unul alb, ambii puri din punct de vedere genetic, au rezultat în F1, numai şoareci gri.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipul şoarecilor din F1;
b) genotipurile şi fenotipurile şoarecilor din F2 rezultaţi din încrucişarea, între ei, a şoarecilor
gri din F1;
c) raportul în care se produce segregarea fenotipică şi genotipică în F2.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 043
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii.


a) Definiţi genotipul şi fenotipul.
b) Enunţaţi cea de-a doua lege mendeliană a eredităţii.
c) Explicaţi noţiunile: “organism homozigot” şi “organism heterozigot”.

2. Aparatul Golgi este un organit comun celulei vegetale şi animale.


a) Enumeraţi alte patru organite comune.
b) Precizaţi două caracteristici structurale şi rolul aparatului Golgi.
c) Alcătuiţi un text coerent, alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: neted, rugos, transport intracelular.

B 10 puncte
Într-o familie, tatăl are grupa de sânge A (II) şi este heterozigot, iar mama are grupa de sânge
B (III) şi este, de asemenea, heterozigotă. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul celor doi părinţi;
b) grupele de sânge posibile ale descendenţilor;
c) genotipurile posibililor descendenţi.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 044
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii.


a) Enumeraţi cele patru faze ale meiozei I.
b) Precizaţi numărul de cromozomi pe care îi conţine fiecare dintre celulele reproducătoare
formate prin diviziunea unei celule-mamă cu 2n = 44 cromozomi.
c) Explicaţi de ce în interfaza dintre etapa reducţională şi ecvaţională a meiozei nu are loc
sinteza de ADN.

2. Vertebratele sunt animale adaptate la diferite medii de viaţă.


a) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei peşti şi două mamifere adaptate mediului acvatic .
b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între peşti şi mamiferele acvatice.
c) Alcătuiţi un text coerent, alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: ovipare, mediul aerian, solzi.

B 10 puncte

Se încrucişează o plantă cu flori roşii (R) şi frunze alungite (o) cu o plantă cu flori galbene (r) şi
frunze ovale (O). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1,se
obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin 16 combinaţii de
factori ereditari. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1;
b) raportul de segregare fenotipică în F2;
c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: Rroo, rrOo şi rroo.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 045
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Principalul mecanism de determinare a sexului este cel cromozomal.


a) Numiţi cele două tipuri de determinism cromozomial al sexelor.
b) Prezentaţi schema şi daţi un exemplu de organism pentru un tip de determinism
cromozomal al sexelor, la alegere.
c) Explicaţi noţiunile: sex „homogametic” şi ”heterogametic”.

2. Diviziunea indirectă se realizează prin mitoză şi meioză.


a) Realizaţi schema meiozei pentru o celulă cu 2n=8 cromozomi.
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza mitozei şi profaza I a meiozei.
c) Alcătuiţi un text coerent, alcătuit din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: meioză, fecundaţie, gameţi, celula-ou.

B 10 puncte

Se încrucişează un soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi roşii (R) cu un soi cu fructe ovale (O) şi
galbene (r). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1, se obţin
organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin 16 combinaţii de factori
ereditari. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1;
b) raportul de segregare după fenotip din F2;
c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: ooRR, Oorr şi oorr.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 046
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Diversitatea imensă a organismelor vii a impus necesitatea clasificării acestora.


a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale sistemului actual de clasificare.
b) Stabiliţi din ce încrengături (filumuri) fac parte următoarele organisme: mătasea broaştei,
caracatiţa, limbricul.
c) Notaţi pentru reprezentantul clasei oligochete: mediul de viaţă şi o particularitate a
morfologiei corpului.

2. Trisomia 21 este cunoscută şi ca sindromul Down.


a) Notaţi cauza apariţiei acestei maladii şi numărul total de cromozomi dintr-o celulă somatică
a unui individ cu sindrom Down.
b) Denumiţi cele trei tipuri de mutaţii după cantitatea de material genetic afectat.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomii sexului, trisomia 21, XXY, autozomi,
sindromul Klinefelter.

B 10 puncte
La planta de mazăre, gena (T) pentru talia înaltă este dominantă asupra genei (t) pentru talie
scundă, iar gena (G) pentru păstăi galbene este dominantă asupra genei (g) pentru păstăi verzi.
Pentru o încrucişare între doi indivizi cu genotipurile TtGg x TTgg, stabiliţi următoarele:
a) fenotipul celor doi părinţi;
b) tipurile de gameţi formaţi de cei doi indivizi;
c) procentul descendenţilor cu talie înaltă şi păstăi verzi, homozigoţi pentru ambele caractere,
rezultaţi în urma acestei încrucişări.
Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 047
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Celula este un sistem deschis care realizează un schimb permanent de materie şi de energie
cu mediul.
a) Menţionaţi două componente ale mitocondriei şi rolul acestui organit.
b) Enumeraţi patru elemente prezente în structura nucleului.
c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri dintre celula animală şi celula vegetală.
2. Numărul de cromozomi este caracteristic fiecărei specii.
a) Enumeraţi două componente ale unui cromozom metafazic.
b) Stabiliţi o deosebire dintre cromozomii din anafaza mitozei şi cei din anafaza I a meiozei.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, ADN, cromozomi, condensare.

B 10 puncte
Într-un grup de şoareci cu coadă scurtă, caracter determinat de gena recesivă (l), toţi
aparţinând unei linii pure din punct de vedere genetic, a intrat şi un şoarece cu coadă lungă,
caracter determinat de gena dominantă (L). Stabiliţi următoarele:
a) genotipul şoarecilor cu coadă scurtă;
b) fenotipurile şi genotipurile descendenţilor, în cazul în care şoarecele cu coadă lungă
heterozigot se împerechează cu un şoarece cu coadă scurtă;
c) procentul descendenţei homozigote pentru situaţia în care doi descendenţi heterozigoţi se
vor împerechea.
Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 048
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Mariana este sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru daltonism.


a) Precizaţi din ce categorie de maladii genetice face parte daltonismul.
b) Notaţi genotipurile părinţilor şi probabilitatea de a avea copii bolnavi de daltonism, pentru
situaţia în care Mariana se căsătoreşte cu un bărbat care nu are daltonism.
c) Explicaţi de ce această boală are frecvenţă diferită la cele două sexe.
2. În diviziunea celulară, rolul principal îl are nucleul.
a) Precizaţi patru componente ale nucleului.
b) Numiţi faza diviziunii în care se individualizează cromozomii, respectiv faza în care ei ating
maximum de condensare şi de spiralizare.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză, meioză, celule reproducătoare, celule somatice.

B 10 puncte
Culoarea fructelor de tomate este determinată de gena dominantă (R) pentru culoarea roşie şi
de gena recesivă (r) pentru cea galbenă. În cazul în care se încrucişează un soi de tomate cu
fructe roşii, homozigot, cu un soi de tomate cu fructe galbene, stabiliţi următoarele:
a) genotipul plantelor obţinute în prima generaţie;
b) raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie ;
c) procentul descendenţei homozigote pentru încrucişarea în care ambii genitori ar avea
fructe roşii, dar unul ar fi heterozigot.
Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 049
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Cromozomii sunt purtătorii zestrei ereditare.


a) Numiţi substanţa nucleară din care se individualizează cromozomii la eucariote şi faza
diviziunii mitotice în care începe acest proces de condensare.
b) Comparaţi cromozomii de la eucariote cu cei de la procariote, urmărind numărul şi
localizarea lor în celulă.
c) Caracterizaţi tetradele cromatidice, notând: tipul de diviziune şi faza în care se formează,
cum se formează şi ce proces are loc la nivelul lor.
2. Gimnospermele sunt spermatofite inferioare .
a) Notaţi caracterele esenţiale care sunt exprimate prin termenii : „gimnosperm” ,
„spermatofit” .
b) Stabiliţi o deosebire dintre florile gimnospermelor şi cele ale angiospermelor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: aciculare, răşinoase, traheide, conifere.

B 10 puncte
Într-o familie, soţia are grupa de sânge B (III), iar soţul ei, grupa 0 (I). Ştiind că tatăl femeii a
avut grupa de sânge A (II), stabiliţi următoarele:
a) genotipurile celor trei indivizi;
b) genotipurile şi fenotipurile posibile ale grupelor de sânge pentru descendenţa familiei
respective;
c) procentul descendenţei homozigote posibile pentru copiii familiei pentru situaţia în care
soţul ar fi avut grupa de sânge AB (IV).
Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 050
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Reptilele sunt primele vertebrate care au cucerit mediul terestru.


a) Numiţi trei grupe sistematice de organisme din Clasa Reptilia.
b) Precizaţi tipul de locomoţie şi tipul de respiraţie de la guşter.
c) Stabiliţi două deosebiri, legate de reproducere, dintre broasca de lac şi broasca ţestoasă.
2. Gregor Mendel a utilizat mazărea ca material de studiu în experimentele de hibridare.
a) Precizaţi două caractere ereditare urmărite de Mendel la mazăre şi formele contrastante
sub care se exprimă aceste caractere.
b) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: factori ereditari, heterozigot, pereche.

B 10 puncte
Se încrucişează un organism cu genotipul AABBCC cu un individ cu genotipul aabbcc. Stabiliţi
următoarele:
a) definiţia trihibridării;
b) genotipul descendenţei din F1;
c) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1 .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 051
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Bacteriile sunt cele mai vechi organisme de pe Pământ.


a) Enumeraţi trei tipuri de bacterii după forma lor .
b) Denumiţi tipurile de reproducere şi de respiraţie prezente la organismele din regnul Monera.
c) Stabiliţi patru deosebiri dintre stuctura celulelor procariotă şi eucariotă.
2. Procesul de crossing-over este prezent în diviziunea meiotică.
a) Enumeraţi trei evenimente care au loc în celulă în faza în care se desfăşoară şi crossing-
over-ul.
b) Stabiliţi două aspecte legate de importanţa diviziunii meiotice.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: haploid, organe reproducătoare, cariokineză, gameţi,
meioză.

B 10 puncte
Într-o familie, soţia se numeşte Maria, iar soţul ei, Dragoş, şi amândoi pot distinge toate
culorile. Tatăl Mariei însă, a avut daltonism. Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile pentru Maria, pentru Dragoş şi pentru descendenţa posibilă a acestei familii;
b) procentul şi sexul copiilor bolnavi de daltonism ce pot rezulta din această căsătorie;
c) genotipul părinţilor pentru o familie în care, în descendenţa din prima generaţie, toţi băieţii
ar fi sănătoşi şi toate fetele ar fi purtătoare ale genei pentru daltonism.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 052
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Virusul matur se numeşte virion.


a) Precizaţi trei caractere generale ale virusurilor.
b) Denumiţi părţile componente ale virionului şi notaţi câte un rol pentru fiecare.
c) Enumeraţi trei viroze la om.
2. Determinismul genetic al sexelor la om este de tip cromozomial.
a) Numiţi cele două tipuri de cromozomi prezenţi în celulele somatice ale omului şi notaţi
cromozomii implicaţi în determinismul celor două sexe.
b) Precizaţi heterozomii cocoşului.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: vrabie, Drosophila, Abraxas, proboscidieni, determinism
cromozomial al sexelor.

B 10 puncte
O femeie cu greutatea de 75 de kilograme a pierdut, în urma unui accident, o cantitate de 1,5
litri de sânge. Stabiliţi următoarele :
a) volumul de sânge al acestei persoane, după accident, ştiind că sângele reprezintă 8% din
greutatea corpului;
b) denumirea şi rolul elementelor figurate;
c) genotipurile posibile ale descendenţei, în situaţia în care soţul femeii are grupa de sânge O
(I), iar părinţii femeii au grupele O (I) şi B (III), genotip homozigot.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 053
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Moluştele sunt nevertebrate care au corpul moale.


a) Enumeraţi componentele corpului la melcul de livadă.
b) Precizaţi clasa din care face parte midia şi tipul de respiraţie al acesteia.
c) Stabiliţi caracterele clasei din care face parte sepia, legate de: mediul de viaţă, locomoţie,
nutriţie, respiraţie, reproducere.
2. Maladiile genetice sunt produse de mutaţii la nivelul materialului genetic.
a) Notaţi trei exemple de factori mutageni chimici.
b) Menţionaţi o maladie heterozomală genică şi modul de transmitere a acesteia la cele două
sexe.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: monosomie, femeie, Sindrom Turner, heterozomi.

B 10 puncte
O celulă notată cu A intră în diviziune mitotică. La sfârşitul anafazei, în celulă există un număr
de 48 de cromozomi monocromatidici. Stabiliţi următoarele :
a) două evenimente prezente în metafaza mitozei;
b) numărul de cromozomi din toate celulele care rezultă, în final, din celula iniţială A, după
patru diviziuni consecutive; prezentaţi modul de calcul;
c) patru diferenţe dintre diviziunea mitotică şi cea meiotică.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 054
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Celula este unitatea structurală, funcţională şi genetică a materiei vii.


a) Enumeraţi tipurile de reticul endoplasmatic; precizaţi câte o caracteristică a acestora.
b) Denumiţi două organite celulare care conţin enzime; prezentaţi câte un rol pentru fiecare
organit.
c) Explicaţi de ce modelul structural al membranei celulare este numit modelul mozaicului
fluid .
2. Clasa Mammalia (mamifere) cuprinde vertebrate extrem de diverse.
a) Enumeraţi două grupe de mamifere placentare şi notaţi câte un reprezentant pentru fiecare
grup.
b) Stabiliţi două asemănări dintre păsări şi mamifere legate de respiraţie şi de reproducere.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: mamifere, placentă, uter, embrion.

B 10 puncte
Se încrucişează un soi de măr cu fructe galbene, mari şi ovale ( AABbCC ) cu un soi de măr cu
fructe verzi, mici şi ovale ( aabbCc ). Stabiliţi următoarele:
a) tipurile de gameţi formaţi de organismele parentale;
b) genotipurile descendenţilor;
c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru forma fructelor.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Ribozomii sunt organite citoplasmatice prezente în orice celulă.


a) Definiţi celula.
b) Precizaţi două localizări ale ribozomilor.
c) Enumeraţi două caracteristici structurale ale ribozomilor.

2. Gregor Mendel, în urma experienţelor de hibridare, a formulat legile eredităţii.


a) Definiţi hibridarea.
b) Comparaţi raportul de segregare după fenotip cu cel după genotip, obţinut de Mendel în
experienţele de monohibridare, în F2.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: homozigot, heterozigot, fenotip, dominant.

B 10 puncte
Volumul de sânge reprezintă 8% din greutatea corpului, plasma reprezintă 55% din volumul
sângelui, iar apa reprezintă 90% din plasmă. Să se calculeze:
a) cantitatea de apă din plasma unei persoane care cântăreşte 70 kg;
b) cantitatea de plasmă pe care o prezintă persoana, după o transfuzie cu un litru de sânge.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056
SUBIECTUL II ( 30 puncte)

A 20 puncte

1. Gregor Mendel a experimentat hibridarea la plante.


a) Definiţi hibridarea.
b) Formulaţi legile mendeliene ele eredităţii.
c) Reprezentaţi gameţii produşi de un organism cu genotipul AabbCc.

2. Nucleul este o componentă celulară comună celulei vegetale şi animale.


a) Enumeraţi două caracteristici structurale ale nucleului.
b) Prezentaţi câte două modificări structurale ale nucleului în timpul profazei, respectiv al
telofazei.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi bicromatidici, centromer, metafază,
cromozomi monocromatidici.

B 10 puncte
Se încrucişează şoareci gri – caracter dominant, cu şoareci albi – caracter recesiv, rezultând,
în F1, şoareci hibrizi. Ştiind că ambii genitori sunt homozigoţi, să se stabilească:
a) genotipul şi fenotipul hibrizilor din F1;
b) genotipurile indivizilor din F2;
c) raportul de segregare după genotip, în F2.
Pentru rezolvarea problemei, folosiţi simboluri / litere alese de voi.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 057
SUBIECTUL II ( 30 puncte)

A 20 puncte
1. Regnul Plantae cuprinde peste 300.000 de specii, răspândite în diverse ecosisteme terestre şi
acvatice.
a) Enumeraţi două grupe sistematice de plante.
b) Precizaţi câte o caracteristică structurală a grupelor menţionate.
c) Daţi două exemple de plante care se abat de la modalitatea de nutriţie autotrofă;
precizaţi tipul de nutriţie pe care îl au.

2. Celula este unitatea structurală, funcţională şi genetică a lumii vii.


a) Enumeraţi patru organite citoplasmatice comune celulei animale şi celei vegetale.
b) Menţionaţi un rol al nucleului.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrie, criste, enzime oxido-reducătoare, ATP.

B 10 puncte
Se încrucişează două soiuri de mazăre: unul cu flori albe (a) şi talie înaltă (B), cu unul cu flori roşii
(A) şi talie mică (b), ambele dublu homozigote. Transmiterea ereditară a caracterelor se realizează
mendelian. Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile parentale;
b) gameţii produşi de genitorul cu flori albe şi talie înaltă;
c) genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 058
SUBIECTUL II ( 30 puncte)

A 20 puncte

1. Mutaţiile sunt sursa primară a variabilităţii organismelor.


a) Definiţi mutaţia.
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între mutaţiile naturale (spontane) şi cele artificiale.
c) Explicaţi care vor fi consecinţele distrugerii fusului de diviziune.

2. Celula este unitatea structurală şi funcţională a vieţii.


a) Enumeraţi trei roluri ale membranei celulare.
b) Precizaţi trei localizări ale acizilor nucleici în celula vegetală.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii, substanţe organice, oxigen, cloroplaste.

B 10 puncte
În urma fecundaţiei unui ovul cu n = 31 cromozomi, de către un spermatozoid cu acelaşi număr de
cromozomi, rezultă celula-ou, care suferă mitoze succesive. Stabiliţi următoarele:
a) numărul de cromozomi ai celulei-ou şi numărul de cromatide din spermatozoidul care a
participat la fecundaţie;
b) numărul de cromatide prezente în celula-ou, în profaza primei diviziuni mitotice;
c) numărul de celule rezultate după trei diviziuni mitotice succesive ale celulei-ou.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 059
SUBIECTUL II ( 30 puncte)

A 20 puncte

1. Nucleul este o structură a celulei animale.


a) Prezentaţi două roluri ale nucleului.
b) Precizaţi numărul total de cromozomi din cele două celule-fiice rezultate din mitoza unei
celule-mamă ce conţine 2n = 48 de cromozomi.
c) Realizaţi o comparaţie între modificările pe care le suportă două componente ale nucleului
în timpul profazei şi al telofazei.

2. Organismele vii sunt grupate în cinci regnuri.


a) Enumeraţi regnurile ai căror reprezentanţi au celule cu nucleu.
b) Încadraţi un organism în două categorii sistematice, la alegere.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: angiosperme, trahei, fruct, sămânţă.

B 10 puncte
La om, sângele reprezintă 8% din greutatea corpului, iar elementele figurate reprezintă 45% din
volumul de sânge. Stabiliţi următoarele:
a) cantitatea de sânge a unei persoane de 90 kg;
b) cantitatea de apă din sângele aceleiaşi persoane;
c) cantitatea de plasmă rămasă în sângele acestei persoane, după ce a pierdut, prin
hemoragie, 100 ml sânge.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 060
SUBIECTUL II ( 30 puncte)

A 20 puncte

1. Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a lumii vii.


a) Enumeraţi două organite citoplasmatice situate în apropierea nucleului.
b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între celula procariotă şi cea animală.
c) Daţi un exemplu de celulă în care predomină unul din cele două tipuri de reticul
endoplasmic şi argumentaţi alegerea făcută.

2. Daltonismul şi hemofilia sunt maladii ereditare.


a) Precizaţi cauza care determină apariţia celor două maladii ereditare.
b) Explicaţi incidenţa diferită, la femei şi la bărbaţi, a acestor maladii ereditare.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: hemofilie, factor de coagulare, hemoragii.

B 10 puncte
La grâu, diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi, durează 60 de minute,
din care: 8 minute metafaza, 4 minute anafaza şi 18 minute telofaza. Stabiliţi următoarele:
a) timpul necesar desfăşurării tuturor metafazelor din cadrul diviziunilor mitotice succesive prin
care, pornind de la celula-ou, se obţin 16 celule;
b) numărul de diviziuni mitotice prin care, dintr-o celulă-mamă 2n, se formează 128 de celule
şi timpul necesar pentru formarea acestora, fără a ţine cont de interfază;
c) timpul necesar desfăşurării a cinci diviziuni mitotice, ştiind că interfaza durează 250 de
minute şi considerând că celula iniţială a ieşit din interfază.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 061
SUBIECTUL II ( 30 puncte)

A 20 puncte

1. Sexul descendenţilor poate fi deteminat de cromozomi.


a) Numiţi cromozomii implicaţi în determinarea sexului.
b) Scrieţi formulele heterozomilor prezenţi în celulele somatice ale porumbeilor, la ambele
sexe.
c) Realizaţi o schemă care demonstrează că sex ratio este de 1:1, în cazul determinismului
cromozomal al sexelor la tipul Drosophila.

2. Ciclul celular este o succesiune de procese care se finalizează cu obţinerea a două sau a
patru celule- fiice.
a) Enumeraţi etapele ciclului celular.
b) Comparaţi structura cromozomilor din anafaza I şi anafaza II (o deosebire).
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: condensare, profază, centromer, fus de diviziune.

B 10 puncte
Se încrucişează două soiuri de piersici: unul cu fructe pubescente şi cu pulpa albă (GGYY), cu
unul cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. Ştiind că aceste caractere se transmit mendelian,
stabiliţi următoarele:
a) genotipul plantelor cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă;
b) genotipul şi fenotipul plantelor din F1;
c) raportul de segregare după fenotip, în F2.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 062

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Mitoza este o diviziune celulară indirectă.


a) Precizaţi numele organitului cu rol în formarea fusului de diviziune şi un element
component al acestui organit.
b) Prezentaţi o asemănare şi o deosebire între metafaza I şi metafaza II.
c) Explicaţi relaţia dintre pierderea controlului diviziunii şi formarea tumorilor canceroase.

2. Cloroplastele sunt organite delimitate de o membrană dublă.


a) Numiţi alte două componente celulare care au membrană dublă.
b) Precizaţi tipurile funcţionale de plastide.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: stroma, acizi nucleici, tilacoide, grana,
fotosinteză.

B 10 puncte
Un bărbat bolnav de hemofilie se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă, dar purtătoare a genei care
determină această maladie. Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile celor două persoane;
b) genotipurile descendenţilor posibili ai acestui cuplu;
c) procentul persoanelor de sex feminin, din F1, care pot fi sănătoase, dar purtătoare ale
genei hemofiliei.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 063
SUBIECTUL II ( 30 puncte)

A 20 puncte

1. Mutaţiile sunt o sursă de variabilitate genetică.


a) Definiţi mutaţia.
b) Enumeraţi trei modificări care pot apărea în structura cromozomilor, ca urmare a acţiunii
unor factori mutageni.
c) Precizaţi numele a două tipuri de aneuploidii şi formulele lor cromozomale.

2. Vertebratele sunt animale care populează toate mediile de viaţă.


a) Enumeraţi, în ordine evolutivă, patru clase de vertebrate.
b) Precizaţi tipurile de fecundaţie întâlnite la vertebrate.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: reptile, tegument, adaptare, năpârlire.

B 10 puncte
Se încrucişează două soiuri de mazăre: AabbCc x aaBbcc, care se deosebesc prin trei perechi de
caractere, în următoarea ordine: talie, culoarea bobului şi forma bobului. Ştiind că talia înaltă,
culoarea galbenă şi aspectul neted al bobului sunt caractere dominante, iar talia joasă, culoarea
verde şi aspectul zbârcit sunt caractere recesive, stabiliţi următoarele:
a) fenotipul organismului parental aaBbcc;
b) tipurile de gameţi produşi de organismul parental AabbCc;
c) trei genotipuri posibile ale indivizilor din F1.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 064
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Celula reprezintă unitatea de structură şi de funcţie a lumii vii.


a) Enumeraţi două organite comune celulei vegetale şi celulei animale.
b) Precizaţi numele şi structura organitului care formează fusul de diviziune.
c) Comparaţi mitoza şi meioza, stabilind o asemănare şi o deosebire între cele două tipuri de
diviziuni celulare.

2. Pentru a inventaria organismele vii de pe Terra, a fost necesară clasificarea lor.


a) Enumeraţi două categorii sistematice (taxoni) cunoscute.
b) Explicaţi denumirea clasei amfibienilor, corelat cu mediul lor de viaţă şi cu tipurile de
respiraţie caracteristice.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: monocotiledonate, sămânţă, grâu, angiosperme.

B 10 puncte
Într-un cuplu, femeia are grupa de sânge A (II), iar bărbatul are grupa de sânge B (III). Tatăl
femeii are grupa O (I), în timp ce părinţii bărbatului au, ambii, grupa AB (IV). Stabiliţi următoarele:
a) denumirea fenomenului de interacţiune genică care stă la baza apariţiei grupei de sânge
AB (IV) şi semnificaţia sa;
b) genotipurile femeii şi bărbatului din cuplu;
c) grupele de sânge cărora pot aparţine copiii acestui cuplu.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 065
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Diviziunea celulară face parte, alături de interfază, din ciclul celular.


a) Enumeraţi trei aspecte ale importanţei mitozei.
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între anafaza I a meiozei şi anafaza mitozei.
c) Explicaţi de ce în interfaza care precede meioza II nu este necesară dublarea cantităţii de ADN.

2. Mutaţiile genetice se pot manifesta în populaţia umană sub forma unor maladii.
a) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii, deosebite după cantitatea de material genetic afectată.
b) Daţi două exemple de maladii genetice umane determinate de aneuploidii heterozomale şi
scrieţi în dreptul uneia dintre ele formula sa cromozomială, care să cuprindă numărul de
autozomi şi heterozomi.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: daltonism, genă, cromozomul X, mutaţie.

B 10 puncte
Se încrucişează două soiuri de cireş (AaBB x aaBb), deosebite prin două perechi de caractere:
dimensiunea florilor şi culoarea fructelor. Florile mari şi fructele de culoare roşie sunt caractere
dominante, iar florile mici şi culoarea galbenă a fructelor reprezintă caractere recesive. Stabiliţi
următoarele:
a) fenotipul organismelor parentale;
b) tipurile de gameţi produse de organismul AaBB;
c) genotipurile indivizilor din F1 şi fenotipul indivizilor dublu homozigoţi din această generaţie.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 066
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Reptilele sunt vertebrate adaptate mediului terestru.


a) Enumeraţi patru grupe taxonomice cuprinse în clasa Reptile.
b) Precizaţi două caracteristici ale tegumentului reptilelor.
c) Menţionaţi două adaptări ale funcţiei reproductive a reptilelor la mediul de viaţă terestru.

2. Mitocondriile sunt organite specifice celulei eucariote.


a) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă.
b) Enumeraţi cinci componente care intră în structura unei mitocondrii.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: hepatocit, mitocondrii, metabolism.

B 10 puncte
Într-un cuplu, mama este sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru daltonism, iar tatăl este
sănătos. În momentul producerii gameţilor tatălui, nu are loc disjuncţia heterozomilor. Stabiliţi
următoarele:
a) genotipul mamei;
b) gameţii fiecărui părinte;
c) genotipurile descendenţilor masculini şi fenotipurile posibile ale descendenţilor de sex
feminin ai acestui cuplu, în acest caz.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 067
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Animalele sunt incluse în unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii.
a) Enumeraţi două clase aparţinând încrengăturii Anelide.
b) Stabiliţi două caracteristici morfologice comune organismelor din încrengătura Moluşte.
c) Justificaţi încadrarea crustaceelor şi a insectelor în încrengătura Artropode, prin
prezentarea a două caractere morfologice comune celor două clase.

2. Gregor Mendel a stabilit două legi ale geneticii.


a) Definiţi noţiunile: genotip, fenotip.
b) Explicaţi următorul enunţ: “Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic”.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: mazăre, verde, monohibridare, galben.

B 10 puncte
În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n=10 cromozomi se obţin celule-fiice.
Stabiliţi următoarele:
a) numărul de cromatide, respectiv de cromozomi din celula-mamă aflată în anafază;
b) numărul de celule rezultate după trei diviziuni ale celulei-mamă, precum şi numărul total de
cromozomi din aceste celule;
c) numele mutaţiei apărute în situaţia în care nu se produce disjuncţia într-una dintre perechile
de cromozomi ale celulei-mamă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 068
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Virusurile sunt particule infecţioase situate la limita dintre materia vie şi cea nevie.
a) Numiţi cele două componente care intră în structura unui virus.
b) Precizaţi două viroze la om.
c) Prezentaţi două argumente în favoarea considerării virusurilor ca fiind particule nevii.

2. Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii.


a) Definiţi ţesutul.
b) Evidenţiaţi o asemănare şi o deosebire între celula vegetală şi cea animală.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: fosfolipide, mozaic fluid, proteine, bistrat.

B 10 puncte
Un bărbat cu daltonism se căsătoreşte. Soţia sa nu are daltonism, iar tatăl ei este sănătos.
Cuplul are un băiat care prezintă hemofilie, fără a avea şi daltonism. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul mamei şi genotipul tatălui băiatului;
b) genotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului;
c) fenotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 069
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Şalăul este un reprezentant al vertebratelor.


a) Numiţi clasa de vertebrate în care este încadrat şalăul.
b) Precizaţi modul de locomoţie, tipul de nutriţie şi tipul de respiraţie al şalăului.
c) Explicaţi de ce fecundaţia externă este posibilă numai în mediul acvatic.

2. În celula eucariotă se află mai multe tipuri de organite.


a) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri ale celulei vegetale.
b) Menţionaţi două asemănări şi o deosebire între plastide şi mitocondrii.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: vacuole, celulă vegetală, celulă animală.

B 10 puncte
Într-o familie, mama are ochii albaştri (”a” - caracter recesiv) şi grupa sanguină A (II). Tatăl are
ochii căprui (A), fiind heterozigot pentru acest caracter şi având grupa de sânge B (III). Cei doi
copii au ochi albaştri. Ştiind că, atât femeia, cât şi bărbatul din acest cuplu au unul dintre părinţi cu
grupa O (I), stabiliţi următoarele:
a) genotipul, pentru ambele caractere, ale femeii şi bărbatului;
b) tipurile de gameţi produşi de bărbat;
c) grupele de sânge pe care le pot avea copiii acestui cuplu.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 070
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Mamiferele placentare sunt cele mai evoluate vertebrate.


a) Enumeraţi trei grupe taxonomice de mamifere placentare.
b) Numiţi un mamifer placentar adaptat mediului acvatic şi precizaţi două caractere
morfologice ale acestui mamifer, determinate de adaptarea la mediul de viaţă acvatic.
c) Argumentaţi denumirea de “mamifer” dată reprezentanţilor acestei clase.

2. În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus că indivizii cu aceeaşi


înfăţişare pot avea structuri genetice diferite.
a) Numiţi două soiuri de mazăre utilizate de Mendel în experimentele sale de hibridare.
b) Stabiliţi fenomenul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV);
scrieţi câte o formulă genotipică pentru fiecare dintre celelalte trei grupe sanguine existente
în populaţia umană.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip, genotip, organism homozigot.

B 10 puncte
Celula-mamă a unui ovul are 2n = 20 de cromozomi. În timpul diviziunii meiotice a acestei
celule, nu se produce disjuncţia cromozomilor din perechile numărul 1 şi numărul 2. Stabiliţi
următoarele:
a) numărul de cromozomi din fiecare dintre cele două tipuri de ovule formate;
b) numărul de cromozomi ai zigotului rezultat prin fecundarea ovulului cu numărul cel mai mic
de cromozomi, de către un spermatozoid normal aparţinând unui individ din aceeaşi specie;
c) numărul de cromozomi, respectiv de cromatide, din toate celulele rezultate după prima
diviziune a acestui zigot, înainte de a intra în interfază.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 071
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Păsările sunt organisme aparţinând regnului Animale.


a) Enumeraţi două grupe taxonomice de păsări.
b) Stabiliţi două caracteristici ale tegumentului păsărilor.
c) Daţi două exemple de specii de păsări ocrotite din ţara noastră; prezentaţi un argument în
favoarea necesităţii înfiinţării unei rezervaţii naturale.

2. Nucleul este coordonatorul proceselor biologice fundamentale în celulă.


a) Enumeraţi trei componente structurale ale nucleului.
b) Descrieţi două modificări ale structurii nucleului în profază.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, telofază.

B 10 puncte
Se încrucişează două soiuri de piersic, unul cu frunze ovale (a) şi fructe cu puf (B) , celălalt cu
frunze lanceolate (A) şi fructe fără puf (b). Părinţii sunt heterozigoţi pentru caracterul dominant.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile părinţilor;
b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi;
c) fenotipurile organismelor din F1; procentul combinaţiilor homozigote pentru ambele
caractere.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 072
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Recombinarea genetică este una din principalele surse ale variabilităţii organismelor.
a) Definiţi variabilitatea.
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza I şi profaza II ale meiozei.
c) Argumentaţi variabilitatea descendenţilor unei familii, precizând modul de realizare a
recombinării genetice a caracterelor ereditare.

2. Conservarea biodiversităţii reprezintă una dintre cele mai importante obiective ale strategiei protecţiei
mediului în România.
a) Daţi două exemple de plante şi două exemple de animale ocrotite prin lege.
b) Încadraţi sistematic un animal ocrotit prin lege, la alegere, precizând: regnul, încrengătura,
clasa.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: Delta Dunării, rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale.

B 10 puncte
Se încrucişează un organism dublu heterozigot (GgHh) cu unul dublu homozigot recesiv
(gghh), obţinându-se generaţia F1. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul gameţilor pe care îi formează fiecare dintre aceşti genitori (părinţi);
b) genotipul organismelor din F1;
c) proporţia (%) combinaţiilor din F1 care prezintă ambele gene în stare homozigotă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 073
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Transmiterea ereditară a caracterelor se bazează pe informaţia genetică a organismului.


a) Denumiţi componentele celulare, vizibile în timpul diviziunii celulare, care deţin şi transmit
informaţia genetică.
b) Enunţaţi primele legi ale eredităţii şi precizaţi numele celui care le-a formulat.
c) Argumentaţi, referitor la numărul de cromozomi, importanţa meiozei şi a fecundaţiei la
organismele cu reproducere sexuată.

2. Regnul animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare.


a) Definiţi celula.
b) Stabiliţi două deosebiri structurale dintre celula procariotă şi cea eucariotă.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: nutriţie heterotrofă, mamifere, mediul terestru,
plantigrad.

B 10 puncte
O femeie cu grupa de sânge A (II), a cărei mamă are grupa O (I), naşte un copil cu grupa AB
(IV). Stabiliţi următoarele:
a) genotipul mamei şi genotipul copilului;
b) genotipurile posibile ale bunicului (tatălui mamei);
c) grupe de sânge posibile ale tatălui copilului şi genotipurile acestora.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 074
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Celulele eucariote sunt compartimentate structural şi funcţional.


a) Numiţi componentul celular cu rol coordonator al activităţilor celulare.
b) Enumeraţi trei elemente structurale ale componentului denumit la punctul a).
c) Stabiliţi o asemănare şi două deosebiri structurale între mitocondrii şi cloroplaste.

2. Înmulţirea celulelor este precedată de creşterea lor.


a) Definiţi ciclul celular.
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire dintre metafaza I şi metafaza II.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: interfaza, perioada presintetică, ADN, cromozomi
bicromatidici.

B 10 puncte
Pentru o plantă, gena pentru culoarea albastră a florilor (A) domină asupra celei pentru
culoarea albă (a), iar organismele heterozigote au flori albastre. Prin încrucişarea organismelor
heterozigote se obţine o descendenţă neuniformă. Stabiliţi:
a) genotipul plantelor heterozigote;
b) genotipul gameţilor formaţi de plantele heterozigote;
c) raportul de segregare, după genotip şi fenotip al descendenţilor; genotipul plantelor albe.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 075
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Peretele celular se formează cu participarea membranei celulare.


a) Enumeraţi două categorii de organisme care prezintă perete celular.
b) Stabiliţi două deosebiri dintre structura membranei celulare şi cea a peretelui celular.
c) Explicaţi rolul peretelui celular (două aspecte).

2. Organismele care au sex homogametic produc un singur tip de gameţi.


a) Definiţi heterozomii.
b) Stabiliţi numărul total de cromozomi, numărul de autozomi şi de heterozomi ai fiecărui
gamet pe care îl formează, prin meioză, o specie cu 2n = 8 cromozomi.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom, non - disjuncţie, gameţi, aberaţii numerice.

B 10 puncte
Prin încrucişarea unui individ homozigot care aparţine unui soi de tomate cu fruct rotund (O) şi
de culoare roşie (R) cu un alt individ homozigot care are fructe ovale (o) şi de culoare galbenă (r),
se obţin, în F1, organisme hibride. Stabiliţi:
a) genotipurile părinţilor; genotipul hibrizilor din F1
b) genotipurile gameţilor formaţi de hibrizii din F1;
c) genotipurile hibrizilor din F2 care prezintă fructe rotunde şi galbene; numărul descendenţilor
din F2 care prezintă fructe roşii.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 076
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Fecundaţia este procesul complementar meiozei.


a) Numiţi tipul de celule rezultate în urma meiozei şi a fecundaţiei şi stabiliţi numărul de seturi de
cromozomi conţinut de fiecare din celulele numite.
b) Stabiliţi două deosebiri dintre mitoză şi meioză.
c) Reprezentaţi schema mitozei, respectiv a meiozei pentru o celulă-mamă care prezintă 2n =
16 cromozomi.

2. Monocotiledonatele şi dicotiledonatele sunt plante care prezintă sămânţa închisă în fruct.


a) Enumeraţi două specii de monocotiledonate şi două specii de dicotiledonate.
b) Precizaţi două caracteristici structurale ale cloroplastului.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: tomate, cromoplaste, bace, substanţe nutritive.

B 10 puncte
Într-o familie, tatăl, fiul şi una dintre fiice au hemofilie, cealaltă fiică însă este sănătoasă.
Stabiliţi:
a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte;
b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi; genotipul copiilor sănătoşi;
c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 077
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Proteinele sunt substanţe organice cu numeroase roluri în lumea vie.


a) Enumeraţi două exemple de componente celulare cu rol în sinteza proteinelor.
b) Denumiţi tipul de organit celular, specific celulei vegetale, care depozitează proteine sau
alte substanţe organice.
c) Descrieţi modelul mozaicului fluid.

2. Fenomenul de codominanţa duce la apariţia unei grupe de sânge în populaţia umană.


a) Definiţi codominanţa.
b) Reprezentaţi schematic modul de apariţie a tuturor genotipurilor descendenţilor unei familii, în
cazul în care mama are grupa A (II) heterozigotă, iar tatăl are grupa B (III) homozigotă;
precizaţi procentul descendenţilor care au grupa de sânge apărută ca urmare a codominanţei.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: Mendel, gameţi puri, mazăre, monohibridare.

B 10 puncte
Se încrucişează un soi de piersic cu fructe roşii, mari şi lucioase (AABBCc) cu unul cu fructe
galbene, mari şi lucioase (aaBbCC). Stabiliţi:
a) genotipul gameţilor formaţi de organismele parentale;
b) genotipul descendenţilor;
c) procentul descendenţilor homozigoţi pentru mărimea fructelor.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 078
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale.


a) Denumiţi un alt component specific celulei vegetale.
b) Clasificaţi leucoplastele, după natura substanţelor organice depozitate.
c) Reprezentaţi schematic un cloroplast şi o mitocondrie şi indicaţi, pe schemă, cu ajutorul
unor săgeţi, un component structural similar.

2. Regnul animal cuprinde vertebrate adaptate la toate mediile de viaţă.


a) Numiţi o specie de amfibian.
b) Enumeraţi câte două exemple de specii pentru: gasteropode, peşti osoşi, păsări.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: mediul terestru, glande mamare, mamifere placentare.

B 10 puncte
Se încrucişează doi indivizi homozigoţi de tipul AAbbCC, respectiv aaBBcc. Stabiliţi:
a) genotipul descendenţilor din F1;
b) genotipul tuturor gameţilor pe care îi formează un individ din F1.
c) numărul gameţilor diferiţi pe care îi formează un individ din F1.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 079
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Cea mai mare cantitate de acizi nucleici este localizată în nucleu.


a) Enumeraţi cele două tipuri de acizi nucleici şi precizaţi câte un rol pentru fiecare tip.
b) Denumiţi alte trei componente celulare care conţin acizi nucleici.
c) Reprezentaţi schematic un cromozom bicromatidic, notând pe desen două elemente
componente.

2. Monerele sunt organisme procariote, răspândite în toate mediile de viaţă.


a) Enumeraţi trei caracteristici structurale ale eubacteriilor.
b) Prezentaţi trei aspecte ale importanţei bacteriilor saprofite.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: bacil, bacterie parazită, tuberculoză, plămâni .

B 10 puncte
În urma încrucişării dintre un individ dublu homozigot dominant AABB cu un altul dublu
heterozigot AaBb, rezultă prima generaţie, F1. Stabiliţi:
a) genotipul gameţilor pe care îi formează individul AaBb;
b) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena A în stare homozigotă;
genotipul indivizilor care prezintă gena A în stare homozigotă;
c) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena B în stare heterozigotă;
genotipul indivizilor care prezintă gena B în stare heterozigotă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 080
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Cloroplastele şi mitocondriile sunt delimitate de o membrană dublă.


a) Numiţi un alt component celular care prezintă membrană dublă.
b) Precizaţi câte două substanţe chimice din structura membranei celulare şi a peretelui
celular vegetal.
c) Reprezentaţi schematic o mitocondrie; notaţi pe schema realizată componenta mitocondriei
care conţine ADN.

2. Sindromul Turner şi sindromul Klinefelter sunt determinate de aberaţii numerice


heterozomale.
a) Precizaţi numărul de cromozomi ai unei celule 2n, pentru fiecare din cele două aberaţii.
b) Reprezentaţi schematic modul de apariţie a descendenţilor unui cuplu, în cazul în care nu are
loc disjuncţia cromozomilor XX la femeie.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom Down, aneuploidie, mutaţie genomică, trisomie.

B 10 puncte
La om, culoarea neagră a ochilor este determinată de gena dominantă (B), iar cea albastră de
gena recesivă (b). Folosirea mâinii drepte este determinată de gena dominantă (R), iar folosirea
mâinii stângi de gena recesivă (r).
Într-un cuplu, tatăl are ochii negri şi este dreptaci, având genotip heterozigot pentru ambele
caractere, iar mama are ochii albaştri şi este stângace. Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile celor doi părinţi;
b) genotipurile gameţilor formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi;
c) probabilitatea (%) naşterii copiilor cu ochii negri şi stângaci.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 081
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Regnul Animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare, care se hrănesc heterotrof.


a) Prezentaţi două adaptări ale peştilor la viaţa acvatică.
b) Încadraţi, indicând încrengătura corespunzătoare, următoarele specii de animale
nevertebrate: hidra, tenia, racul, caracatiţa.
c) Comparaţi tipul de respiraţie întâlnit la amfibieni cu cel de la reptile, precizând o asemănare
şi o deosebire.

2. Celula vegetală este un tip de celulă eucariotă.


a) Denumiţi doi constitenţi celulari specifici celulei vegetale.
b) Reprezentaţi grafic ultrastructura unei mitocondrii, denumind trei componente pe desen.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: nucleu, cromozomi, nucleoli, cromatină.

B 10 puncte
Un copil are grupa sangvină O (I), mama sa are grupa B (III), iar tatăl are o grupă sanguină
diferită de a celor doi. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul mamei şi al copilului.
b) grupa de sânge a tatălui copilului; alte posibile grupe de sânge ale copiilor acestui cuplu şi
genotipul acestora.
c) abaterea de la legile lui Mendel, întâlnită în cazul grupei AB (IV).
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 082
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Celula eucariotă prezintă un nucleu delimitat de membrană nucleară.


a) Enumeraţi trei constituenţi celulari delimitaţi de o membrană simplă.
b) Indicaţi câte o particularitate structurală pentru oricare două componente din structura
nucleului.
c) Comparaţi mitocondriile şi cloroplastele, din punct de vedere structural, indicând două
asemănări şi două deosebiri.

2. Regnul Plantae cuprinde organisme fotoautotrofe, răspândite pe tot globul.


a) Exemplificaţi câte o plantă din următoarele grupe: conifere, monocotiledonate,
dicotiledonate.
b) Precizaţi trei caractere de superioritate ale angiospermelor faţă de gimnosperme.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: tulpina, ferigi, cormofite, frunze.

B 10 puncte
Se încrucişează un soi de măr cu fructe roşii (R) şi rotunde (O) cu un soi cu fructe galbene (r)
şi ovale (o). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1, se obţin
organisme hibride. Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul organismelor din F1;
b) tipurile de gameţi formate de hibrizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe galbene şi rotunde; genotipul organismelor din
F2 cu fructe galbene şi rotunde.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 083
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Regnul Monera cuprinde organisme procariote, unele dintre cele mai vechi forme de viaţă.
a) Reprezentaţi schematic structura unei celule procariote şi notaţi pe desen patru elemente
componente.
b) Definiţi noţiunea de “bacterioză”.
c) Identificaţi bacteriozele din lista următoare: tetanos, gripă, tuberculoză, SIDA, oreion, sifilis,
herpes.

2. Celulele vegetală şi animală sunt eucariote, având o organizare asemănătoare.


a) Indicaţi doi constituenţi celulari specifici celulei vegetale.
b) Denumiţi organitele celulare care conţin enzime oxidoreducătoare, respectiv enzime
hidrolitice şi precizaţi rolul acestor organite.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: celuloză, membrana celulară, lipide, perete celular.

B 10 puncte
Culoarea neagră a blănii la şoareci este determinată de o genă dominantă (B), iar culoarea
cafenie de o genă recesivă (b). Caracterul coadă scurtă (S) este dominant faţa de cel cu coadă
lungă (s). Se încrucişează un şoarece cu blană neagră şi coadă scurtă cu un şoarece cu blană
cafenie şi coadă lungă. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor;
b) genotipul şi fenotipul descendenţilor posibili, rezultaţi din această încrucişare; tipurile de
gameţi formaţi de aceşti descendenţi din prima generaţie;
c) probabilitatea apariţiei şoarecilor cu blană neagră şi coadă lungă (BBss), rezultaţi în urma
încrucişării între doi şoareci din prima generaţie.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 084
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Mutaţiile pot fi clasificate după mai multe criterii.


a) Definiţi mutaţia; daţi câte un exemplu de factor mutagen fizic, chimic şi biologic.
b) Precizaţi tipul de mutatie şi câte o manifestare pentru daltonism şi albinism.
c) Într-un cromozom genele au următoarea ordine: a-b-c-d-e-f. Stabiliţi succesiunea genelor în
acest cromozom atunci când are loc o deleţie a segmentului d-e-f, respectiv o inversie la
nivelul segmentului c-d-e.

2. Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediilor de viaţă terestru şi acvatic.


a) Numiţi două grupe de amfibieni.
b) Precizaţi tipurile de respiraţie şi de locomoţie ale amfibienilor adulţi.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: tetrapode, acvatic, metamorfoză, broasca de lac.

B 10 puncte
Durata diviziunii mitotice variază in funcţie de specie. La grâu, diviziunea mitotică a unei celule
somatice cu 2n = 14 cromozomi durează 60 de minute, dintre care: 8 minute metafaza; 18 minute
telofaza; profaza – jumătate din durata diviziunii.
a) Enumeraţi cele patru faze ale mitozei în ordinea desfăşurarii acestora şi stabiliţi timpul
necesar desfăşurării profazei şi anafazei;
b) Stabiliţi numărul de cromozomi existenţi în placa metafazică şi tipul de cromozomi aflaţi în
metafază şi anafază;
c) Stabiliţi numărul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celulă-mamă (2n) se formează 128 de
celule-fiice.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 085
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Păsările sunt vertebrate adaptate la mediul de viaţă aerian.


a) Enumeraţi trei grupe de păsări.
b) Precizaţi, pentru păsări: două adaptări la locomoţia prin zbor, tipul de respiraţie şi de
reproducere.
c) Denumiţi un mamifer adaptat la mediul de viaţă aerian; precizaţi două adaptări ale sale la
acest mediu de viaţă.

2. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii.


a) Enunţaţi una din legile mendeliene ale eredităţii.
b) Definiţi noţiunile: “fenotip”, “genotip” şi explicaţi de ce doi indivizi de mazăre cu bob neted
pot avea genotip diferit.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: genă, homozigot, heterozigot, recesiv.

B 10 puncte
Într-o familie în care ambii părinţi sunt sănătoşi se naşte un băiat daltonist. Stabiliţi
următoarele:
a) genotipul părinţilor şi al băiatului daltonist;
b) fenotipul şi genotipul celorlalţi descendenţi posibili;
c) procentul descendenţilor care pot manifesta boala.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 086
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Protistele reprezintă un grup heterogen de organisme.


a) Numiţi un reprezentant parazit al acestui regn şi boala produsă de acesta.
b) Precizaţi modul de hrănire şi de înmulţire a algelor unicelulare şi a euglenei verzi.
c) Evidenţiaţi două adaptări ale sporozoarelor la viaţa parazită.

2. Maladiile ereditare sunt determinate de mutaţii genice, care pot fi dominante sau recesive.
a) Precizaţi manifestarea definitorie a: polidactiliei, albinismului, anemiei falciforme.
b) Selectaţi maladiile ereditare recesive dintre următoarele: sindactilie, hemofilie, sindrom
Down, daltonism; precizaţi în ce tip de cromozomi se găsesc genele care determină
maladiile selectate.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie, heterozomi, sindrom, autozomi.

B 10 puncte
Într-o familie sunt patru copii, fiecare cu o grupă sangvină diferită. Stabiliţi următoarele:
a) grupa sangvină a părinţilor şi genotipul acestora;
b) genotipul grupelor sangvine ale celor patru copii;
c) dacă părinţii sunt homozigoţi şi/ sau heterozigoţi.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 087
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Mitoza este un tip de diviziune cariochinetică, ce are ca finalitate formarea a două celule-fiice
asemănătoare cu celula-mamă.
a) Precizaţi în ce tip de celule se desfăşoară mitoza; stabiliţi dacă aceste celule sunt haploide
sau diploide.
b) Precizaţi câte două caracteristici ale metafazei, respectiv ale anafazei mitozei.
c) Comparaţi profaza mitozei cu profaza I a meiozei, precizând doua asemănări şi două
deosebiri.
2. Viermii reprezintă un grup heterogen de animale nevertebrate, libere sau parazite.
a) Enumeraţi trei încrengături ale viermilor.
b) Denumiţi un vierme parazit; precizaţi două adaptări ale acestuia la viaţa parazită.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: oligochete, inele, cheţi, terestru.

B 10 puncte
Se încrucişează un soi de trandafir cu frunze lucioase (l) şi flori galbene (r) cu un soi cu frunze
mate (L) si flori roşii (R). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1,
se obţin organisme hibride. Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul şi genotipul organismelor din prima generaţie (F1);
b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2 care au frunze lucioase şi flori roşii; genotipul indivizilor din F2
cu frunze mate şi flori galbene.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 088
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Fungii reprezintă un grup heterogen de organisme, răspândite pe tot globul.


a) Denumiţi tipul de organizare a corpului fungilor.
b) Precizaţi cele două tipuri de nutriţie heterotrofă ale ciupercilor şi câte un exemplu de
reprezentant pentru fiecare tip de nutriţie identificat.
c) Comparaţi reprezentanţii regnului Fungi cu reprezentanţii regnului Plante, stabilind o
asemănare şi o deosebire.

2. Gameţii conţin doar unul din cei doi factori ereditari din perechea iniţială.
a) Numiţi legea eredităţii sugerată în enunţ; precizaţi numele celui care a elaborat-o.
b) Precizaţi tipul de diviziune celulară care are ca rezultat formarea gameţilor şi trei
caracteristici ale primei faze a acestui tip de diviziune.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip, heterozigot, genă recesivă, homozigot.

B 10 puncte
Într-o familie, tatăl este bolnav de hemofilie, iar mama este sănătoasă. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor;
b) fenotipul şi genotipul descendenţilor posibili din F1;
c) procentul descendenţilor, din prima generaţie, care pot manifesta boala şi cauza
manifestării acestei maladii cu o frecvenţă mai mare la sexul masculin.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 089
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Mamiferele sunt adaptate la diferite medii de viaţă.


a) Daţi câte un exemplu de reprezentant pentru următoarele grupe de mamifere: cetacee,
insectivore, primate.
b) Precizaţi două adaptări structurale ale liliacului la mediul de viaţă aerian, respectiv două
adaptări ale balenei la mediul acvatic.
c) Comparaţi mamiferele cu reptilele, stabilind o deosebire şi o asemănare între acestea.

2. Ciclul celular cuprinde ansamblul de transformări prin care trece o celulă.


a) Numiţi cele două etape ale ciclului celular; precizaţi transformările suferite de cromatină pe
parcursul celor două etape.
b) Reprezentaţi grafic structura unui cromozom bicromatidic; precizaţi două componente ale
acestuia pe desen.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: păsări, Abraxas, heterozomi.

B 10 puncte
Într-un cuplu sănătos, apare un băiat bolnav de albinism. Stabiliţi următoarele:
a) o manifestare fenotipică a albinismului, genotipurile părinţilor şi genotipul băiatului;
b) genotipul descendenţilor posibili; probabilitatea, în procente, ca acest cuplu să aibă copii
sănătoşi;
c) incidenţa apariţiei acestei maladii la cele două sexe şi motivaţia răspunsului.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Pentru rezolvarea problemei folosiţi litere/ simboluri alese de voi.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 090
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Conservarea biodiversităţii constituie un obiectiv major al strategiei de protecţie a mediului din


România.
a) Enumeraţi trei specii de plante, ocrotite prin lege, din România.
b) Daţi patru exemple de parcuri naţionale sau naturale de pe teritoriul României.
c) Argumentaţi necesitatea înfiinţării la nivel naţional a unor astfel de arii protejate.

2. După tipul de celulă, organismele se clasifică în procariote şi eucariote.


a) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între celula de tip procariot şi celula de tip eucariot.
b) Enumeraţi regnurile ale căror organisme sunt alcătuite din celule de tip eucariot.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: Monera, bacil, tuberculoză.

B 10 puncte
La om, sângele reprezintă 8% din greutatea corpului, iar plasma reprezintă 55-60% din
compoziţia sângelui. Marian are grupa sangvină AB (IV) şi o greutate de 75 kg. El a donat 400 ml
sânge la un centru de recoltare a sângelui. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul grupei de sânge pe care o are Marian;
b) volumul final de plasmă din sângele rămas în corpul lui Marian (după donare); Pentru
calcule folosiţi una din valorile cunoscute.
c) cantitatea de elemente figurate din sângele lui Marian (înainte de donare); Pentru calcule
folosiţi una din valorile cunoscute.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 091
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Regnul Plantae este unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii.
a) Enumeraţi organele vegetative caracteristice unei plante superioare.
b) Clasificaţi plastidele, după funcţia pe care o îndeplinesc.
c) Precizaţi două deosebiri între gimnosperme şi angiosperme.

2. Celula stă la baza alcătuirii tuturor organsimelor vii.


a) Enumeraţi cele trei componente fundamentale ale unei celule de tip eucariot.
b) Precizaţi funcţia pentru patru organite celulare delimitate de o singură membrană.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: ADN mitocondrial, ATP, fibre musculare.

B 10 puncte
Se încrucişează un soi de fasole cu tulpina înaltă (H) şi păstăi galbene (G) cu un soi de fasole
cu tulpina scurtă (h) şi păstăi verzi (g). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima
generaţie, F1, se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2
16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul organismelor din F1;
b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 092
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Celula eucariotă conţine organite celulare, fiecare îndeplinind o anumită funcţie.


a) Clasificaţi plastidele după rolul pe care îl îndeplinesc.
b) Comparaţi structura cloroplastului cu cea a mitocondriei, precizând două asemănări şi două
deosebiri.
c) Explicaţi în ce constă relaţia funcţională între cloroplast şi mitocondrie.

2. Moluştele sunt animale nevertebrate adaptate mediului acvatic şi mediului terestru.


a) Enumeraţi trei clase de moluşte.
b) Exemplificaţi, pentru fiecare clasă de moluşte, câte un reprezentant.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: tentacule, ventuze, specii comestibile.

B 10 puncte
Tata are grupa sangvină B (III), iar mama O (I). Bunica din partea tatălui are grupa sanguină
O (I). Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile părinţilor;
b) genotipurile descendenţilor posibili;
c) fenotipurile posibile ale bunicului din partea tatălui.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 093
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Virusurile sunt entităţi infecţioase situate la limita dintre viu şi neviu.


a) Clasificaţi virusurile după materialul genetic conţinut.
b) Daţi patru exemple de viroze posibile la om.
c) Prezentaţi trei particularităţi structurale/ funcţionale ale virusurilor.

2. Diviziunea celulară este o însuşire fundamentală a lumii vii.


a) Comparaţi mitoza şi meioza, după tipul de celule care rezultă în urma acestor procese.
b) Realizaţi schema meiozei; precizaţi fazele meiozei I.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi, gameţi, meioză.

B 10 puncte
Se încrucişează un soi de lalele cu tulpina înaltă (H) şi petale roşii (R) cu un soi de lalele cu
tulpina scurtă (h) şi petale galbene (r). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima
generaţie, F1, se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2
16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul organismelor din F1;
b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 094
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Mutaţiile reprezintă sursa primară a variabilităţii organismelor.


a) Clasificaţi factorii mutageni.
b) Caracterizaţi mutaţiile, după nivelul de organizare a materialului genetic afectat.
c) Daţi trei exemple de factori cu potenţial mutagen.

2. Reptilele sunt vertebrate tetrapode.


a) Enumeraţi patru categorii sistematice de reptile.
b) Exemplificaţi, pentru fiecare grupă de reptile, câte un reprezentant.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: plămâni, solzi cornoşi, branhii.
B 10 puncte
Se încrucişează un soi de mere cu fructe rotunde (R) şi galbene (G) cu un soi de mere cu
fructe ovale (r) şi roşii (g). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor;
b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe rotunde şi roşii şi genotipul organismelor din F2
cu fructe ovale şi galbene.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 095
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Numeroase specii de viermi pot produce parazitoze la om şi animale.


a) Clasificaţi viermii după forma corpului.
b) Enumeraţi trei parazitoze produse de viermi la om.
c) Daţi două exemple de adaptări ale viermilor la viaţa parazitară.

2. Mitocondriile sunt organite celulare care conţin acizi nucleici.


a) Precizaţi trei caracteristici structurale/ funcţionale ale mitocondriilor.
b) Enumeraţi cele trei tipuri de ARN existente într-o celulă.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: cloroplaste, mitocondrii, respiraţie, fotosinteză.

B 10 puncte
Sorin nu este lăsat de mama lui să se joace cu ceilalţi copii. O tăietură sau lovitură puternică îi
poate determina o hemoragie abundentă şi necontrolată, care poate avea consecinţe fatale. Ştiind
că nici unul dintre părinţi nu prezintă aceste simptome, stabiliţi următoarele:
a) maladia ereditară de care suferă Sorin; genotipul acestuia;
b) genotipurile părinţilor;
c) genotipurile celorlalţi descendenţi posibili ai acestei familii.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 096
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Numeroase boli genetice au drept cauze mutaţii ale genelor.


a) Daţi două exemple de boli genetice produse de mutaţii numerice heterozomale.
b) Precizaţi cauza şi o manifestare a anemiei falciforme.
c) Notaţi, în cazul daltonismului, genotipurile pentru: femeie sănătoasă, dar purtătoare a
genei; bărbat bolnav; bărbat sănătos; femeie sănătoasă.
2. Membrana celulară este o componentă fundamentală a celulei.
a) Numiţi cele două substanţe de bază prezente în membrana celulară.
b) Precizaţi câte o substanţă chimică din structura peretelui celular la bacterii, fungi şi plante.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: criste, pori, dublă.

B 10 puncte
Se încrucişează un soi de tomate cu fructele ovale (O) şi roşii (R) cu soi de tomate cu fructe
rotunde (o) şi galbene (r). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul organismelor din F1;
b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1;
c) raportul de segregare fenotipic din F2 şi numărul de combinaţii homozigote pentru ambele
caractere din F2.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 097
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Monerele sunt cele mai vechi forme de viaţă.


a) Enumeraţi cele trei tipuri de bacterii după forma corpului.
b) Comparaţi structura celulei procariote cu structura celulei eucariote, precizând o
asemănare şi trei deosebiri.
c) Menţionaţi trei aspecte legate de importanţa bacteriilor.
2. Gregor Mendel, un călugăr franciscan, este considerat părintele geneticii.
a) Definiţi noţiunile: monohibridare, genotip.
b) Realizaţi, până în F1, schema încrucişării dintre o plantă homozigotă cu bobul neted (N) şi o
plantă homozigotă cu bobul zbârcit (z).
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: codominanţă, fenotip, grupe sangvine.

B 10 puncte
Tatăl suferă de daltonism şi are grupa sangvină A (II), iar mama este sănătoasă, purtătoare a
genei pentru hemofilie şi are grupa sangvină O (I). Bunicul din partea tatălui are grupa sangvină O
(I). Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor;
b) grupele de sânge posibile ale copiilor;
c) probabilitatea apariţiei în această familie a copiilor sănătoşi, dar purtători ai genei pentru
hemofilie şi/ sau daltonism.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 098
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Alexander Fleming descoperă la începutul secolului trecut penicilina, folosind o cultură de


mucegai verde.
a) Notaţi, pentru mucegaiul verde, regnul din care face parte, alcătuirea corpului, tipul de nutriţie.
b) Daţi două exemple de baziodiomicete; precizaţi un aspect legat de importanţa lor.
c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între ascomicete şi bazidiomicete.
2. Majoritatea plantelor se hrănesc fotoautotrof.
a) Clasificaţi leucoplastele după tipul de substanţă organică pe care o depozitează.
b) Precizaţi patru elemente structurale ale cloroplastului.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: cloroplast, mitocondrie, energie.
B 10 puncte
Maria are grupa sangvină B (III), iar fratele ei grupa O (I). Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile celor doi fraţi;
b) două combinaţii posibile ale grupelor de sânge ale părinţilor;
c) volumul de elemente figurate din sângele Mariei, ştiind că volumul sangvin reprezintă 8%
din greutatea corporală, iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. Maria are
54 de kg. Pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 099
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Diviziunea celulară asigură înmulţirea celulelor.


a) Precizaţi organele în care are loc meioza in corpul unui mamifer de sex femeiesc, respectiv
bărbătesc.
b) Caracterizaţi profaza, stabilind patru modificări produse la nivelul celulei.
c) Comparaţi anafaza I a meiozei cu anafaza II a meiozei; stabiliţi o asemănare şi o deosebire.

2. Maladiile genetice sunt determinate de restructurări ale materialului genetic.


a) Enumeraţi patru maladii produse de mutaţii genice.
b) Clasificaţi agenţii mutageni.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom Klinefelter, heterozomi, meioză.

B 10 puncte
Se încrucişează un mascul aparţinând unei rase de iepuri cu blană neagră şi urechi scurte cu o
femelă aparţinând unei rase de iepure având blană albă şi urechi lungi. Caracterele blană albă şi
urechi scurte nu se pot manifesta decât în stare homozigotă. Părinţii sunt homozigoţi pentru
ambele caractere. Folosind litere/ simboluri alese de voi, stabiliţi următoarele:
a) genotipurile părinţilor;
b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1;
c) procentul de organisme dublu homozigote din F2; fenotipul lor.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 100
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Moluştele sunt un grup de nevertebrate bine reprezentat în diferite medii de viaţă.


a) Enumeraţi trei grupe (clase) de moluşte.
b) Precizaţi cele trei părţi ale corpului moluştelor.
c) Menţionaţi tipurile de respiraţie caracteristice celor trei grupe (clase) de moluşte.

2. Sindromul Down este o maladie genetică determinată de o mutaţie.


a) Precizaţi tipul de mutaţie ce determină apariţia acestei maladii.
b) Explicaţi mecanismul care determină această mutaţie.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterozom, femei, maladie, coagularea sângelui, bărbaţi.

B 10 puncte
Un bărbat cu ochii albaştri (bb) şi cu grupa de sânge AB (IV) se căsătoreşte cu o femeie cu
ochii negri (BB) şi cu grupa de sânge A (II) (heterozigot). Stabiliţi următoarele:
a) genotipul celor doi indivizi;
b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia;
c) probabilitatea apariţiei descendenţilor cu grupa 0 (I), respectiv a celor cu ochii negri.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie” după următorul plan:


- definiţia respiraţiei;
- cele două tipuri fundamentale de respiraţie: denumire, ecuaţii chimice;
- sistemul respirator la mamifere: enumerare căi respiratorii extrapulmonare; localizarea
plămânilor şi precizarea a patru caracteristici structurale ale acestora;
- mecanismul ventilaţiei pulmonare: denumirea celor două etape şi câte o caracteristică
pentru fiecare;
- o afecţiune a sistemului respirator la om: denumire, precizarea unei cauze şi a unui
simptom.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan:


- definiţiile circulaţiei duble şi complete;
- inima: localizare, denumirea celor patru cavităţi şi a valvulelor prezente la nivelul orificiilor
de comunicare între camerele inimii;
- vasele de sânge care vin şi pleacă la/de la inimă: denumire şi corelaţia cu camerele inimii
cu care comunică;
- sângele: enumerarea tuturor componentelor, un rol pentru fiecare componentă;
- o afecţiune a sistemului circulator la om: denumire, precizarea unei cauze şi a două
simptome.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 003

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de nutriţie, funcţie esenţială a organismului” după următorul
plan:
- definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale;
- sistemul respirator şi respiraţia la mamifere: precizarea structurii şi a rolului alveolelor
pulmonare;
- sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge, în corelaţie cu camera inimii cu care
comunică şi cu tipul de sânge din acestea;
- sistemul excretor: precizarea rolului nefronului;
- o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de
nutriţie.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 004

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia proces necesar în realizarea funcţiei de nutriţie” după
următorul plan:
- definiţia excreţiei;
- transpiraţia la plante: definiţie, localizare, trei roluri;
- sistemul excretor la mamifere: enumerarea/ denumirea căilor urinare extrarenale şi a
zonelor rinichiului;
- nefronul: definiţie; enumerarea tuturor componentelor; precizarea funcţiei;
- o afecţiune a sistemului excretor la om: denumirea unei boli, precizarea unei cauze şi a
unui simptom.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 005

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animal”
după următorul plan:
- organe de simţ la mamifere: enumerarea a trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care
îl poate recepţiona fiecare;
- sistemul nervos central la mamifere: măduva spinării - localizare, enumerare tipuri de
substanţă; encefalul – localizare, enumerare componente;
- zone funcţionale ale scoarţei cerebrale: denumiri şi roluri;
- sistemul locomotor: denumirea părţilor componente şi precizarea modului în care
intervin în realizarea funcţiei de mişcare;
- o interrelaţie funcţională corectă între organele de simţ, sistemul nervos şi sistemul
locomotor.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 006

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Procese şi structuri implicate în realizarea funcţiei de nutriţie a


organismului animal” după următorul plan:
- definiţii: digestie; absorbţie intestinală;
- sistemul respirator şi respiraţia la mamifere: precizarea structurii şi rolului alveolelor
pulmonare;
- sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge în corelaţie cu camera inimii cu care
comunică şi cu tipul de sânge din acestea;
- sistemul excretor: precizarea rolului nefronului;
- o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de
nutriţie.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 007

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Urechea la mamifere” după următorul plan:


- organe de simţ: enumerare trei roluri importante pentru supravieţuire;
- urechea externă: precizare componente şi rol;
- ureche medie: precizare componente şi rol;
- ureche internă: precizare componente şi rol;
- receptorii urechii interne: denumire, localizare, rol.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 008

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifere,” după următorul
plan:
- măduva spinării: localizare, organizare structurală (tipuri de substanţă şi localizarea
acesteia);
- componentele unui reflex medular: precizarea stimulului, tipurilor de neuroni implicaţi, a
centrului nervos, a efectorului şi a răspunsului;
- funcţia reflexă: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează această funcţie,
clasificarea tipurilor de reflexe ale măduvei spinării şi precizarea câte unui exemplu
pentru fiecare tip de reflex;
- funcţia de conducere a măduvei spinării: denumirea tipului de substanţă prin care se
realizează şi a două tipuri de căi de conducere;
- afecţiuni ale sistemului nervos: denumirea a două tipuri de paralizii.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 009

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată, formă esenţială de reproducere” după


următorul plan:
- definiţia reproducerii sexuate;
- sistemul reproducător masculin: enumerare componente, rolul componentelor;
- sistemul reproducător feminin: enumerare componente;
- ovulaţia, fecundaţia şi nidaţia: definiţii, localizarea proceselor;
- boli cu transmitere sexuală la om: denumirea unei boli; precizarea unei metode de
prevenire a apariţiei acestei boli.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 010

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia la mamifere” după următorul plan:


- enumerarea, în ordine, a organelor tubului digestiv la mamifere;
- precizarea tipurilor de transformări suferite de alimente în cavitatea bucală;
- localizarea pancreasului şi precizarea tipurilor de enzime conţinute de sucul pancreatic;
- realizarea unei corespondenţe între paticularităţile tipurilor de dinţi şi modul de hrănire
al mamiferelor;
- stabilirea unei corelaţii între regimul alimentar la om şi litiaza urinară.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia-funcţie indispensabilă vieţuitoarelor” după următorul plan:


- ecuaţia respiraţiei aerobe;
- enumerarea, în ordine, a organelor sistemului respirator la mamifere;
- precizarea a două particularităţi ale alveolelor pulmonare, care favorizează schimburile
gazoase la mamifere;
- prezentarea mecanismului ventilaţiei pulmonare;
- denumirea a trei afecţiuni ale aparatului respirator la om; precizarea a câte unei cauze
pentru fiecare afecţiune.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Locomoţia-funcţie de relaţie a organismelor” după următorul plan:


- enumerarea celorlalte funcţii ale organismelor animale şi precizarea sistemelor care le
îndeplinesc;
- localizarea ţesuturilor musculare striat şi neted şi particularităţi structurale ale celulelor
acestora;
- denumirea oaselor ce alcătuiesc scheletul membrului superior la mamifere;
- clasificarea mamiferelor terestre după tipul de mers;
- precizarea a două adaptări ale scheletului uman la poziţia bipedă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 013

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan:


- elementele figurate ale sângelui: denumire şi rolul caracteristic acestora;
- inima: localizare, denumirea valvulelor, a vaselor de sânge, în corelaţie cu camera
inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din aceste vase;
- inima: denumirea vaselor care asigură vascularizaţia nutritivă a inimii;
- capilarele sanguine: precizarea structurii şi rolului lor;
- denumirea unei boli a sistemului circulator.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 014

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sensibilitatea vizuală la mamifere” după următorul plan:


- învelişurile globului ocular-enumerare;
- receptorii vizuali – denumire, localizare, rol;
- componentele sistemului optic: enumerare, mecanism prin care unul dintre aceste
componente intervine în acomodarea pentru vederea obiectelor situate aproape şi la
distanţă;
- structura retinei: enumerarea a cinci componente din structura retinei;
- enumerarea altor trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona
fiecare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 015

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Măduva spinării-componentă a sistemului nervos central” după


următorul plan:
- măduva spinării: localizare, prezentarea alcătuirii interne;
- neuronul: prezentarea componentelor;
- funcţia de conducere a măduvei spinării: precizarea structurilor implicate în realizarea
acestei funcţii;
- reflexe medulare: clasificare, câte un exemplu din fiecare;
- afecţiuni ale sistemului nervos: precizarea a trei cauze posibile ale paraliziilor.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la angiosperme” după următorul plan:


- definiţia tipurilor fundamentale de reproducere din lumea vie;
- trei organe vegetative cu rol în înmulţire: denumirea acestor organe şi câte un exemplu
de plante care se înmulţesc prin astfel de organe;
- părţile sexuate ale florii hermafrodite: denumire, enumerarea tuturor componentelor;
- dubla fecundaţie la angiosperme – explicaţie;
- tipuri de fructe dehiscente şi indehiscente: enumerarea a câte două tipuri de fructe din
fiecare categorie.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Trunchiul cerebral şi emisferele cerebrale la mamifere” după următorul
plan:
- denumirea celor două componente ale sistemului nervos central ;
- enumerarea componentelor trunchiului cerebral;
- precizarea funcţiilor trunchiului cerebral, în corelaţie cu structurile prin intermediul
cărora se realizează;
- denumirea ariilor funcţionale ale scoarţei cerebrale şi precizarea rolului acestora;
- menţionarea a două boli ale sistemului nervos.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 018

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza – cel mai important proces metabolic din natură” după
următorul plan :
- ecuaţia fotosintezei;
- pigmenţii asimilatori: denumire, localizare;
- ţesuturi asimilatoare: încadrare, clasificare, localizare;
- comparaţie fotosinteză – respiraţie la plante: menţionarea a cinci deosebiri;
- două consecinţe ale dispariţiei procesului de fotosinteză din natură.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 019

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia heterotrofă” după următorul plan:


- definirea nutriţiei saprofite şi a nutriţiei parazite;
- precizarea a patru roluri ale organismelor saprofite şi parazite în lumea vie;
- argumentarea faptului că lichenii sunt organisme simbionte şi explicarea modului lor de
nutriţie;
- enumerarea a patru componente ale sistemului digestiv la om, localizate în cavitatea
abdominală, cu precizarea a câte unui caracter morfologic;
- precizarea a patru afecţiuni ale sistemului digestiv la om, cauzate de organisme parazite
şi a câte unei modalităţi de prevenire.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 020

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme” după următorul plan:


- definiţia florii la angiosperme;
- precizarea a trei elemente din alcătuirea gineceului, a unei asemănări şi a unei
deosebiri între androceu şi gineceu;
- descrierea procesului de fecundaţie la angiosperme;
- prezentarea alcătuirii seminţei;
- numirea a două fructe cărnoase şi a două fructe uscate la angiosperme.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 021

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Sistemul nervos la mamifere” după următorul plan:


- precizarea tipurilor de celule din ţesutul nervos şi a câte două roluri pentru fiecare tip de
celulă;
- enumerarea celor două componente ale sistemului nervos central; localizarea lor;
- precizarea a trei roluri ale emisferelor cerebrale, corelate cu tipurile de arii corticale;
- prezentarea alcătuirii cerebelului şi enumerarea a trei funcţii îndeplinite de acesta;
- precizarea denumirii a două boli ale sistemului nervos central la om, a câte unei cauze,
a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a acestor boli.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 022

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan:


- definirea excreţiei;
- localizarea rinichilor;
- enumerarea componentelor rinichiului şi a căilor urinare;
- descrierea structurii nefronului;
- precizarea a trei cauze, a trei manifestări şi a două modalităţi de prevenire a litiazei
renale la om.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 023

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan:


- enumerarea organelor căilor respiratorii;
- localizarea plămânilor;
- descrierea mecanismului inspiraţiei;
- descrierea mecanismului expiraţiei;
- precizarea unei boli a sistemului respirator la om, a unei cauze, a două manifestări şi a
unei modalităţi de prevenire a acestei boli.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 024

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Organele de simţ ale mamiferelor” după următorul plan:
- enumerarea a cinci organe de simţ; precizarea excitantului ce acţionează asupra lor;
- localizarea receptorului pentru fiecare organ de simţ;
- caracterizarea receptorului ce asigură sensibilitatea olfactivă;
- precizarea celor două tipuri de celule receptoare vizuale şi a câte unei caracteristici
pentru fiecare tip.
- numirea a două tipuri de receptori din mucoasa limbii.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 025

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan:


- numirea celor două sisteme de organe ce asigură locomoţia;
- enumerarea oaselor membrelor posterioare la mamifere;
- numirea a doi muşchi de la nivelul membrelor anterioare la mamifere;
- prezentarea adaptării structurii membrelor mamiferelor la formele de locomoţie în
mediul terestru, aerian şi acvatic;
- numirea a câte unui exemplu de mamifer adaptat la locomoţia în mediul terestru, aerian
şi acvatic.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 026

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la plante” după următorul plan:


- numirea şi localizarea structurilor specializate în absorbţia apei şi a sărurilor minerale;
- descrierea mecanismului absorbţiei apei;
- descrierea mecanismului absorbţiei sărurilor minerale;
- numirea şi caracterizarea forţelor ce contribuie la circulaţia sevei brute;
- denumirea vaselor conducătoare prin care circulă cele două tipuri de sevă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 027

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan:


- localizarea inimii;
- precizarea denumirii încăperilor inimii şi a câte două caracteristici pentru fiecare tip de
încăperi;
- precizarea tipurilor de vase şi a rolurilor acestora;
- denumirea celor două circuite realizate de vase în corpul mamiferelor;
- precizarea a trei cauze şi a două manifestări ale infarctului miocardic la om.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 028

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia aerobă” după următorul plan:


- definiţia funcţiilor de nutriţie şi enumerarea sistemelor implicate în realizarea lor;
- ecuaţia respiraţiei aerobe;
- localizarea celulară a respiraţiei aerobe;
- importanţa respiraţiei aerobe;
- comparaţia respiraţiei aerobe cu cea anaerobă, pornind de la ecuaţiile generale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 029
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Fotosinteza – procesul care susţine material şi energetic întreaga
biosferă” după următorul plan:
- definiţia fotosintezei şi tipul de nutriţie în care se încadrează;
- ecuaţia generală a fotosintezei;
- organul în care are loc fotosinteza şi două adaptări structurale ale acestuia la funcţia de
fotosinteză;
- pigmenţii asimilatori: precizarea rolului lor, a localizării lor în celulă şi a două tipuri de
pigmenţi;
- două argumente pentru susţinerea afirmaţiei din titlul eseului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 030

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sevei brute” după următorul plan:


- compoziţia sevei brute;
- procesul prin care ajunge seva brută în plantă: denumirea şi localizarea acestuia la
plantele terestre;
- ţesutul cu rol în conducerea sevei brute: denumire, precizarea particularităţilor structurale
şi a încrengăturilor la care se întâlneşte;
- forţele care contribuie la circulaţia sevei brute: denumire, mecanism de generare;
- mecanismul de conducere a sevei brute prin plantă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 031
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Inima la mamifere” după următorul plan:


- descrierea inimii (localizare, alcătuire);
- dispozitivele care asigură sensul unic al circulaţiei în inimă (denumire, localizare, rol);
- vasele aflate în legătură cu cavităţile inimii, tipul de sânge pe care îl transportă şi sensul
în care se face transportul;
- caracteristicile generale ale circulaţiei la mamifere;
- infarctul miocardic (o cauză posibilă, două manifestări).
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 032

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan:


- excreţia: precizarea tipului de funcţie în care se încadrează şi a sistemului cu care
realizează o strânsă interrelaţie funcţională;
- rolul excreţiei;
- alcătuirea sistemului excretor: organul excretor - denumirea şi precizarea structurii
macroscopice a acestuia; căile urinare – enumerarea lor şi a rolului lor;
- unitatea structurală şi funcţională a organului excretor: denumire şi enumerarea a trei
elemente componente;
- litiaza urinară: precizarea unei cauze posibile şi a două manifestări.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 033

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Ochiul la mamifere” după următorul plan:


- globul ocular: denumirea componentelor;
- receptorii vizuali : denumire, localizare, rol;
- formarea imaginii: localizarea procesului la nivelul ochiului normal;
- acomodarea faţă de intensitatea luminii şi faţă de distanţă;
- proiectarea incorectă a imaginii: precizarea unei posibile cauze.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 034

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan:


- respiraţia celulară: localizarea procesului şi denumirea tipului de reacţii care au loc la
acest nivel;
- funcţia sistemului respirator;
- sistemul respirator: denumirea organelor componente şi precizarea rolului lor;
- mecanismul ventilaţiei pulmonare: denumirea, prezentarea proceselor, structuri
anatomice implicate;
- nuclei vegetativi care controlează ventilaţia pulmonară: localizarea acestora la nivelul
sistemului nervos.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 035

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Fecundaţia la angiosperme” după următorul plan:


- organe de înmulţire: enumerarea organelor caracteristicelor angiospermelor;
- androceul : denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor;
- gineceul : denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor;
- fecundaţia la angiosperme: denumirea tipului de fecundaţie, localizarea procesului,
precizarea tipurilor de celulele care participă şi a tipurilor de celule rezultate;
- postfecundaţia: denumirea structurilor care se formează din celulele rezultate în urma
fecundaţiei precum şi a celor rezultate din componentele gineceului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 036

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Scheletul membrelor la mamifere” după următorul plan:


- enumerarea oaselor membrelor;
- enumerarea oaselor centurilor;
- caracterizarea mamiferelor de uscat în funcţie de modul în care calcă (clasificare, modul
în care calcă, viteza de deplasare, adaptări ale scheletului labei piciorului la modul şi
viteza de deplasare);
- precizarea a două adaptări ale scheletului uman la locomoţia bipedă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Circulaţia sângelui la mamifere” după următorul plan:


- elemente figurate ale sângelui: enumerarea celor trei tipuri şi precizarea unui rol pentru
fiecare dintre acestea;
- inima la mamifere: localizare, rol, denumirea cavităţilor inimii, tipul de sânge conţinut;
- vasele de sânge: denumirea şi sensul conducerii sângelui prin fiecare tip de vas;
- o afecţiune a sistemului circulator la om: precizarea unei cauze şi a unei manifestări;
- boli ale sistemului circulator: enumerarea a trei modalităţi de prevenire.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Reproducerea la plante” după următorul plan:


- definiţia reproducerii;
- înmulţirea vegetativă prin organe vegetative: enumerare tipuri de tulpini subterane şi
câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip;
- înmulţirea asexuată artificială prin organe vegetative: enumerare tipuri şi câte un
exemplu de plantă pentru fiecare tip;
- floarea la angiosperme: precizarea elementelor reproducătoare ale florii hermafrodite şi
a componentelor lor;
- fecundaţia la angiosperme: definiţie şi precizarea produşilor finali ai fecundaţiei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 039
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ” Respiraţia la mamifere” după următorul plan:


- definiţia respiraţiei;
- căile respiratorii extrapulmonare: enumerare;
- plămânii: localizare, numirea a trei componente structurale; suprafaţa de schimb -
denumire, structură şi rol;
- ventilaţia pulmonară: mecanismul inspiraţiei şi expiraţiei;
- o afecţiune a sistemului respirator: precizarea denumirii, a două cauze şi a două
manifestări ale acesteia, precum şi a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului
respirator.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 040
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Funcţiile de nutriţie la mamifere” după următorul plan:


- enumerarea altor două funcţii fundamentale ale organismelor;
- enumerarea segmentelor tubului digestiv şi definirea digestiei;
- denumirea suprafeţei de schimb a plămânului, precizarea structurii şi rolului acesteia;
- enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut; enumerarea vaselor
de sânge şi precizarea sensului circulaţiei sângelui prin fiecare tip de vas;
- explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv, respirator, circulator.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 041
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Sensibilitatea auditivă la mamifere” după următorul plan:


- rolul sensibilităţii în realizarea funcţiei de relaţie a organismelor;
- urechea la mamifere: enumerarea celor trei segmente ale urechii;
- receptorii auditivi: localizarea lor;
- mecanismul auzului la mamifere: transmiterea undelor sonore de la pavilion până la
excitarea receptorului şi a impulsurilor până la formarea senzaţiei auditive;
- receptorii vestibulari: precizarea a două tipuri de receptori vestibulari, a localizării şi a
rolului acestora.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 042
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Funcţiile de nutriţie la mamifere” după următorul plan:


- enumerarea altor două funcţii fundamentale ale organismelor;
- enumerarea segmentelor tubului digestiv şi definirea digestiei;
- denumirea suprafeţei de schimb a plămânului, precizarea structurii şi a rolului acesteia;
- enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut; enumerarea vaselor de
sânge şi precizarea sensului circulaţiei sângelui prin fiecare tip de vas;
- explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv, respirator, circulator.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 043
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Mişcarea şi sensibilitatea în lumea vie” după următorul plan:
- numiţi funcţia organismelor asigurată de cele două însuşiri şi precizaţi rolul organelor de
simţ în realizarea sensibilităţii organismelor;
- receptorii la mamifere: localizările şi rolurile receptorilor auditivi şi vizuali la mamifere;
- receptorii chimici la mamifere: denumirea şi localizarea receptorilor olfactivi şi gustativi la
mamifere;
- scheletul membrelor la mamifere: enumerarea oaselor scheletului membrelor propriu-zise,
superioare şi inferioare;
- adaptări ale scheletului uman la staţiunea bipedă: precizarea a două adaptări.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 044
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Respiraţia în lumea vie” după următorul plan:


- definirea respiraţiei aerobe şi anaerobe;
- prezentarea ecuaţiilor celor două tipuri de respiraţie;
- compararea fermentaţiei alcoolice cu cea lactică: produşi intermediari obţinuţi,
microorganisme implicate, aplicaţii;
- enumerarea segmentelor sistemului respirator la mamifere, cu precizarea structurii
implicate în schimbul de gaze;
- precizarea a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 045
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Glande anexe ale tubului digestiv” după următorul plan:
- digestia: definiţie şi enumerarea segmentelor tubului digestiv la mamifere;
- glandele salivare - localizare, denumirea şi numărul lor, precizarea produsului de
secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică alimentelor.
- ficatul - localizare în raport cu organele vecine, precizarea produsului de secreţie şi a
rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor.
- pancreasul - localizare în raport cu organele vecine, precizarea produsului de secreţie,
şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor.
- hepatita - prezentarea unei cauze şi a unei manifestări.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 046
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Circulaţia la mamifere”, după următorul plan:


- enumerarea funcţiilor elementelor figurate ale sângelui;
- localizarea inimii şi denumirea cavităţilor acestui organ;
- notarea tipurilor de valvule din interiorul inimii, a localizării şi a funcţiei acestora;
- precizarea rolului arterelor, capilarelor şi venelor în cadrul marii circulaţii;
- formularea unor concluzii legate de ateroscleroză, care să cuprindă două cauze, două
manifestări şi două măsuri de prevenire ale acestei boli.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 047
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Ochiul -organ de simţ”, după următorul plan:


- stabilirea rolului unui receptor în cadrul unui organ de simţ;
- localizarea, componentele şi funcţiile scleroticii şi coroidei;
- precizarea denumirii, localizării şi a rolului celulelor fotoreceptoare;
- notarea componentelor sistemului optic al globului ocular, în ordine, din partea anterioară
spre cea posterioară a ochiului;
- explicarea acomodării vederii pentru obiecte aflate la distanţe diferite;
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 048
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Fotosinteza-cel mai important proces metobolic de pe planetă ”, după
următorul plan:
- notarea ecuaţiei chimice generale şi încadrarea fotosintezei în categoria de funcţii ale
organismelor;
- precizarea tipurilor de ţesut fundamental asimilator;
- clasificarea plastidelor, după culoare;
- descrierea structurii tipului de plastid în care are loc fotosinteza;
- stabilirea a două argumente legate de importanţa fotosintezei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 049
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Nutriţia heterotrofă ”, după următorul plan:


- definiţia nutriţiei saprofite; precizarea a două exemple de ciuperci saprofite şi a două
roluri ale organismelor saprofite pentru natură;
- precizarea a două exemple de plante superioare parazite şi a două modificări ale corpului
lor datorate modului de nutriţie;
- enumerarea componentelor tubului digestiv la om;
- stabilirea categoriilor de enzime după substanţele asupra cărora acţionează; notarea unei
enzime pentru fiecare categorie;
- caracterizarea unei afecţiuni a sistemului digestiv - hepatita: o cauză, patru manifestări;
patru măsuri de prevenire a bolilor digestive.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 050
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia la mamifere ”, după următorul plan:


- notarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe;
- enumerarea căilor respiratorii extra şi intrapulmonare;
- precizarea componentelor pleurei şi a rolului acesteia în ventilaţia pulmonară;
- compararea inspiraţiei cu expiraţia, precizând patru diferenţe dintre aceste momente ale
ventilaţiei pulmonare;
- caracterizarea tuberculozei pulmonare la om, precizând: o cauză, trei manifestări;
trei modalităţi de prevenire a bolilor respiratorii.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 051
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos”, după următorul plan:


- precizarea a trei deosebiri dintre dendritele şi axonul unui neuron;
- compararea reflexului monosinaptic cu reflexul polisinaptic, precizând: diferenţele
legate de tipul de stimul, localizarea receptorilor, numărul de neuroni, tipurile de neuroni,
răspunsul final şi exemple;
- enumerarea a trei reflexe vegetative medulare;
- descrierea reflexelor necondiţionate cu sediul în encefal: exemplu şi patru caracteristici;
- explicarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 052
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Reproducerea la om ”, după următorul plan:


- definiţia reproducerii;
- denumirea celulelor şi a gonadelor masculine;
- enumerarea componentelor sistemului reproducător femel şi stabilirea unui rol pentru
fiecare component;
- enumerarea conductelor genitale mascule şi precizarea funcţiei acestora;
- explicarea rolul placentei în dezvoltarea intrauterină;
- prezentarea cauzei, a trei manifestări şi a trei măsuri de prevenire a sifilisului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 053
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Excreţia-proces prezent şi la plante şi la animale ”, după următorul


plan:
- notarea a două categorii de substanţe care pot fi eliminate de om prin intermediul sistemul
excretor;
- definirea şi localizarea transpiraţiei la plante;
- reprezentarea sistemului excretor la om printr-un desen şi notarea elementelor
componente;
- denumirea celor două zone de ţesut renal care pot fi observate într-o secţiune longitudinală
prin rinichi şi precizarea a câte două particularităţi pentru fiecare zonă;
- stabilirea legăturii dintre felul alimentaţiei şi apariţia diferitelor tipuri de litiază urinară şi
precizarea a două manifestări ale acestei boli.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 054
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Particularităţi ale sistemelor digestiv, respirator, circulator, excretor şi
reproducător la mamiferele rumegătoare ”, după următorul plan:
- denumirea unui reprezentant al rumegătoarelor; enumerarea compartimentelor
stomacului prezent la aceste mamifere;
- enumerarea căilor prin care aerul ajunge de la exteriorul corpului şi până la alveolele
pulmonare;
- denumirea cavităţilor inimii şi a vaselor de sânge cu care acestea comunică;
- enumerarea a patru elemente componente ale nefronului;
- stabilirea unui rol pentru fiecare din următoarele părţi ale sistemului reproducător: ovare,
oviducte şi uter.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul digestiv la mamifere”, după următorul plan:


- definiţia digestiei;
- enumerarea elementelor componente ale tubului digestiv; precizarea unei caracteristici
funcţionale a fiecărui element component al tubului digestiv;
- prezentarea particularităţilor structurale ale stomacului rumegătoarelor;
- localizarea centrilor nervoşi salivari şi gastrosecretori;
- precizarea unei posibile consecinţe a consumării alimentelor nespălate/ alterate şi a unei
manifestări întâlnite în acest caz.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Respiraţia la mamifere”, după următorul plan:


- definiţia respiraţiei;
- enumerarea căilor respiratorii; precizarea câte unei caracteristici structurale a organelor
care intră în alcătuirea căilor respiratorii;
- denumirea organul respirator la nivelul căruia se fac schimburile de gaze precum şi a
suprafeţei de schimb gazos;
- prezentarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe;
- precizarea a două maladii ale sistemului respirator la om şi a câte unei cauze care le
provoacă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 057
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia sângelui la mamifere”, după următorul plan:


- menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie;
- precizarea numelui vaselor care asigură transportul sângelui prin corpul mamiferelor;
- caracterizarea elementelor figurate: nume, rol;
- prezentarea principalului organ care asigură circulaţia sângelui prin vasele mamiferelor:
nume; structură – camere, enumerarea straturilor care intră în alcătuirea peretelui;
valvule – denumire, rol; vascularizaţie;
- precizarea unei boli a sistemului circulator la om şi a unei manifestari a afecţiunii
respective.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 058
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Digestia chimică a lipidelor la mamifere”, după următorul plan:
- definiţia digestiei;
- denumirea segmentelor tubului digestiv în care se realizează digestia chimică a lipidelor;
- precizare a trei secreţii digestive care intervin în digestia chimică a lipidelor; denumirea
glandelor care produc aceste secreţii digestive; precizarea a trei exemple de enzime care
acţionează asupra lipidelor;
- denumirea nutrimentelor rezultate în urma digestiei chimice a lipidelor; menţionarea locului
de absorbţie a acestor nutrimente;
- prezentare a două consecinţe posibile, ca urmare a consumului, în exces, a alimentelor
bogate în lipide.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 059
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sensibilitatea la mamifere”, după următorul plan:


- precizarea rolului organelor de simţ;
- localizarea receptorilor vizuali, auditivi şi vestibulari;
- numirea tipurilor de receptori vizuali şi precizarea rolului lor;
- prezentarea mecanismul stimulării receptorilor auditivi şi vestibulari; precizarea motivul
pentru care o infecţie la nivelul faringelui poate determina o infecţie la nivelul urechii;
- explicarea corelaţie dintre organele de simţ şi sistemul nervos.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 060
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Ţesuturile”, după următorul plan:


- definiţia ţesuturilor;
- menţionarea unei asemănări şi a unei deosebiri între celula vegetală şi cea animală;
- precizarea celor două tipuri fundamentale de ţesuturi vegetale şi a câte unei caracteristici a
lor;
- menţionarea celor patru tipuri fundamentale de ţesuturi animale;
- descrierea unor structuri nervoase: neuronul – numele celor două componente şi câte un
rol al lor; sinapsa – definiţie, transmiterea impulsului nervos la nivelul ei; celulele gliale –
două roluri;
- precizarea a două consecinţe asupra sistemului nervos la om, provocate de consumul de
tutun.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 061
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Reproducerea la plante”, după următorul plan:


- precizarea celor două tipuri fundamentale de reproducere la plante şi a două deosebiri
dintre acestea;
- definiţia florii;
- enumerarea elementelor componente ale florii, cu precizarea a câte unei caracteristici
pentru fiecare element;
- prezentarea dublei fecundaţii;
- realizarea corelaţiei între fruct, sămânţă şi două componente ale gineceului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 062
SUBIECTUL IIII (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia în lumea vie”, după următorul plan:

- menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie;


- denumirea vaselor din corpul plantelor, respectiv din corpul animalelor, precum şi a
lichidelor care circulă prin aceste vase;
- prezentarea forţelor care determină ascensiunea apei în corpul plantei: numele forţelor şi
mecanismul de acţiune a acestor forţe; denumirea organului musculos, cu rol în circulaţia
unui component al mediului intern prin vasele mamiferelor;
- caracterizarea elementelor figurate: nume, rol;
- corelarea activităţii sistemului circulator cu activitatea celorlalte sisteme care asigură
realizarea funcţiei de nutriţie.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 063
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Locomoţia la mamifere”, după următorul plan:


- precizarea sistemelor care asigură locomoţia şi a modului în care realizează această
funcţie;
- enumerarea oaselor membrelor superioare, cu prezentarea particularităţilor acestora la
liliac;
- clasificarea mamiferelor terestre, în funcţie de modul în care calcă, cu precizarea a câte
două exemple de mamifere pentru fiecare categorie numită;
- enumerarea a patru muşchi ai membrelor mamiferelor;
- explicarea corelaţiei dintre nivelul de dezvoltare a unor centrii nervoşi şi anumite grupe
musculare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 064

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie” după următorul plan:


- definirea celor două tipuri fundamentale de nutriţie din lumea vie;
- enumerarea organelor tubului digestiv la mamifere;
- precizarea sucurilor digestive implicate în digestia proteinelor şi a câte unei enzime
proteolitice pe care o conţine fiecare dintre aceste sucuri, precum şi a produsului final
de digestie proteică;
- precizarea unui tip de ţesut epitelial şi a tipului de ţesut muscular care intră în structura
stomacului precum şi a rolului unuia dintre cele două ţesuturi;
- explicarea relaţiei existente între digestie şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie
ale unui organism animal.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 065

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie” după următorul plan:


- denumirea tipurilor de respiraţie celulară; precizarea a două deosebiri între acestea;
- enumerarea organelor sistemului respirator la mamifere;
- descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare la mamifere;
- stabilirea unei afecţiuni a sistemului respirator la om, o cauză şi o manifestare a sa;
- explicarea relaţiei funcţionale dintre digestie, respiraţia celulară şi circulaţie în realizarea
funcţiilor de nutriţie.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 066

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan:


- definiţia unui ţesut;
- clasificarea ţesuturilor epiteliale, după rolurile deţinute în organism;
- precizarea a două tipuri de fibre musculare, a câte unei caracteristici structurale a
acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră;
- descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de
localizare pentru fiecare tip de ţesut osos;
- argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 067

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan:


- elemente figurate ale sângelui: denumirea şi precizarea rolurilor lor;
- fibre musculare: numirea tipurilor de fibre care intră în alcătuirea unui muşchi scheletic,
respectiv în alcătuirea peretelui unui vas de sânge şi stabilirea unei asemănări şi a unei
deosebiri de structură între cele două tipuri de fibre;
- inima: precizarea vaselor sangvine care comunică direct cu inima şi transportă sânge
cu oxigen, a compartimentelor inimii cu care comunică aceste vase şi a sensului de
circulaţie a sângelui prin aceste vase;
- valvulele semilunare: explicarea rolului lor în circulaţia sângelui;
- o afecţiune a sistemului circulator la om – prezentarea denumirii, a unei cauze, a unei
manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acesteia.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 068

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Organul de simţ vizual” după următorul plan:


- denumirea celulelor receptoare vizuale;
- precizarea învelişurilor globului ocular şi a rolului fiecărui înveliş;
- enumerarea componentelor sistemului optic al globului ocular şi menţionarea rolului
său;
- explicarea, din punct de vedere fiziologic, a expresiei: “Privim cu ochii, dar vedem cu
creierul”
- explicarea modificărilor care se produc în globul ocular, în situaţia în care un individ
priveşte un obiect situat la un metru distanţă de el.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 069

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Organe de simţ ale mamiferelor” după următorul plan:
- numirea a două tipuri de sensibilităţi deservite de piele;
- localizările receptorilor vestibulari în urechea internă;
- descrierea succesiunii de fenomene fizice prin care unda sonoră ajunge să stimuleze
receptorii auditivi din melcul membranos;
- compararea receptorilor gustativi şi a celor olfactivi prin stabilirea unei asemănări şi a
unei deosebiri între ei;
- precizarea unei posibile cauze a surdităţii şi motivul pentru care această cauză
determină apariţia surdităţii.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 070

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la om” după următorul plan:


- denumirea celulelor sexuale femeieşti şi bărbăteşti;
- enumerarea a patru conducte genitale extratesticulare şi a două glande anexe, care
intră în alcătuirea sistemului reproducător masculin;
- precizarea organelor sistemului reproducător femeiesc şi a rolului a trei dintre organele
reproducătoare interne în realizarea funcţiei de reproducere;
- prezentarea unei micoze care poate afecta organele genitale: denumire, o cauză, o
manifestare, o modalitate de prevenire a acesteia;
- argumentarea încadrării sistematice a omului în clasa mamiferelor, grupul placentare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 071

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la plante” după următorul plan:


- denumirea celulelor sexuale vegetale (gameţi) la angiosperme şi a celulei care se
formează în urma fecundaţiei;
- numirea a trei organe care pot fi utilizate în înmulţirea vegetativă la plante;
- descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme – elementele de susţinere,
învelişurile sterile, alcătuirea părţii bărbăteşti, alcătuirea părţii femeieşti;
- clasificarea angiospermelor după criteriul numărului de cotiledoane produse;
- explicarea faptului că angiospermele au sămânţa închisă în fruct.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 072

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul muscular striat”, după următorul plan:


- ţesuturile:definiţie, enumerarea celor patru tipuri de ţesuturi animale;
- oasele membrelor - enumerarea a trei oase: două ale membrului superior, unul al
membrului inferior;
- muşchii membrelor - enumerarea a trei muşchi: doi ai membrului inferior, unul al
membrului superior;
- valvulele inimii: denumire, localizare, sens de deschidere, rol;
- infarctul miocardic: două cauze.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 073

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”, după următorul plan:


- definiţia digestiei;
- tubul digestiv: enumerarea componentelor;
- ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine;
- ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse; precizarea a câte trei roluri
pentru fiecare dintre aceste sucuri, în digestia chimică a alimentelor;
- bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 074

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia în lumea vie”, după următorul plan:


- definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe;
- definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe; un exemplu de organism care respiră
anaerob;
- relaţia de interdependenţă între respiraţia aerobă a plantelor şi fotosinteză;
- inspiraţia: cinci caracteristici ale mecanismului inspiraţiei;
- drumul parcurs de aer din momentul intrării în sistemul respirator şi până la intrarea în
sistemul circulator.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 075

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sensibilitatea în lumea vie”, după următorul plan:


- mucoasa olfactivă: localizare, o caracteristică structurală a celulelor receptoare;
- retina: localizare, enumerarea a patru tipuri de celule din structura retinei, rolul
receptorilor;
- receptorii gustativi: denumire, două caracteristici structurale, două roluri;
- receptorii vestibulari pentru poziţie: denumire, localizare, structură, rol;
- două efecte ale consumului de droguri.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 076

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de reproducere la angiosperme” după următorul plan:


- definiţia celor două tipuri principale de reproducere întâlnite la angiosperme;
- înmulţirea vegetativă: enumerarea a patru specii de plante care se înmulţesc vegetativ
şi precizarea a câte unui exemplu de organ vegetativ / fragment de organ vegetativ prin
care se realizează acest tip de înmulţire, pentru fiecare dintre ele;
- definiţia fecundaţiei;
- sămânţa: definiţie, enumerarea componentelor sale, enumerarea a trei exemple de
specii care prezintă fructe cu o singură sămânţă şi denumirea acestor fructe;
- relaţia fotosinteză – fructe.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 077

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sângelui la om” după următorul plan:


- sângele: precizarea a trei funcţii; enumerarea celor două componente principale,
precizarea proporţiilor lor;
- hematiile: două caracteristici structurale, rol;
- leucocitele: două caracteristici structurale, rol;
- trombocitele: două caracteristici structurale, rol;
- legătura inimă – vase de sânge: localizarea inimii, camerele inimii şi vasele de sânge
cu care acestea comunică, tipul de sânge transportat de aceste vase de sânge.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 078

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”, după următorul plan:


- definiţia digestiei;
- tubul digestiv: enumerarea componentelor;
- ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine;
- ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse; precizarea a câte trei roluri
pentru fiecare dintre aceste sucuri, în digestia chimică a alimentelor;
- bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 079

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul epitelial” după următorul plan:


- ţesutul: definiţie; denumirea tipurilor de ţesuturi animale;
- ţesutul epitelial: roluri, clasificare în funcţie de rol;
- epiteliul alveolar: enumerarea a trei caracteristici structurale/ funcţionale;
- pielea: enumerarea a trei funcţii;
- relaţia neuroni – ţesut epitelial în menţinerea echilibrului: denumirea receptorilor pentru
poziţie şi pentru rotaţie, structura acestor receptori, mecanism de funcţionare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 080

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan:


- locomoţia în mediul terestru: enumerarea celor trei tipuri de mers al mamiferelor;
precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare dintre aceste categorii;
- scheletul membrului superior al omului: enumerarea a cinci exemple de oase;
- adaptări ale scheletului uman la locomoţia bipedă: enumerarea a patru adaptări;
- locomoţia în mediul aerian: trei adaptări ale scheletului liliacului;
- relaţia sistem nervos somatic – mişcări voluntare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 081
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată în lumea vie” după următorul plan:
- definiţia reproducerii şi a fecundaţiei;
- precizarea tipurilor fundamentale de reproducere şi a câte unui exemplu de plante
pentru fiecare tip;
- descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme şi a mecanismului
fecundaţiei la angiosperme;
- denumirea gonadelor masculine şi feminine la vertebrate şi precizarea funcţiilor
acestora;
- compararea a două boli cu transmitere sexuală (la alegere), precizând două asemănări
şi două deosebiri.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 082

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Bolile sistemelor care realizează funcţiile de nutriţie” după următorul
plan:
- definiţia funcţiilor de nutriţie;
- prezentarea denumirii, a două cauze, a două manifestări şi a două modalităţi de
prevenire a unei boli a sistemului digestiv;
- prezentarea denumirii, a două cauze, a două manifestări şi a două modalităţi de
prevenire a unei boli a sistemului circulator;
- prezentarea denumirii, a două cauze, a două manifestări şi a două modalităţi de
prevenire a unei boli a sistemului respirator;
- prezentarea denumirii, a două cauze, a două manifestări şi a două modalităţi de
prevenire a unei boli a sistemului excretor.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 083

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv şi digestia la mamifere” după următorul plan:
- definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale;
- enumerarea componentelor tubului digestiv al mamiferelor;
- prezentarea a câte două caracteristici morfologice/ funcţionale pentru trei organe, la
alegere, ale tubului digestiv;
- precizarea localizării glandelor anexe, a denumirii sucurilor digestive produse şi a rolului
acestora în digestia chimică a alimentelor;
- o boală a sistemului digestiv la om: denumire, o cauză.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 084

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia – modalitate de producere a energiei vitale” după următorul
plan:
- definiţia respiraţiei;
- comparaţie între respiraţia aerobă şi cea anaerobă: precizarea diferenţelor din punct de
vedere al implicării oxigenului, al produşilor de reacţie, al cantităţii de energie rezultate
şi numirea a câte unui organism care respiră aerob, respectiv anaerob;
- sistemul respirator: enumerarea căilor respiratorii ale mamiferelor; localizarea
plămânilor şi precizarea a două caracteristici structurale ale acestora;
- descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare;
- prezentarea interrelaţiei sistem circulator- sistem respirator la mamifere.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 085

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Tesuturile animale” după următorul plan:


- definiţia ţesutului;
- ţesuturi epiteliale: clasificarea în funcţie de rol;
- ţesuturi conjunctive: alcătuire; clasificare; argumentarea faptului că sângele este un tip de
ţesut conjunctiv;
- ţesutul muscular: precizarea a două tipuri de fibre musculare; a câte unei caracteristici
structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de
celulă;
- neuronul: rol; denumirea prelungirilor neuronului; numirea a doi constituenţi ai corpului
celular al neuronului; precizarea relaţiei dintre neuroni şi substanţa cenuşie a sistemului
nervos.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 086

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie” după următorul plan:


- definiţiile nutriţiei autotrofe, respectiv heterotrofe;
- fotosinteza: precizarea definiţiei acestui proces, a localizării şi a ecuaţiei chimice;
- organisme parazite: menţionarea a trei exemple de organisme parazite şi a unei
adaptări a plantelor parazite la acest mod de nutriţie;
- digestia: definiţie; numirea a trei produşi finali ai digestiei chimice;
- sistemul digestiv: precizarea tuturor componentelor şi câte unei adaptări a tubului
digestiv al mamiferelor la regimul de hrană: carnivor, erbivor, omnivor.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 087

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Organe de simţ la mamifere” după următorul plan:


- precizarea componentelor aparatului optic al globului ocular şi a unei caracteristici
comune a componentelor aparatului optic;
- enumerarea învelişurilor globului ocular şi prezentarea receptorilor vizuali: denumire,
localizare, rol;
- precizarea componentelor urechii externe şi medii a mamiferelor şi a localizării
receptorilor auditivi şi vestibulari;
- prezentarea unei asemănări şi a două deosebiri între receptorii gustativi şi olfactivi;
- argumentarea faptului că pielea este încadrată în categoria organelor de simţ.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 088

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi circulaţia la mamifere” după următorul plan:


- încadrarea sângelui în categoria de ţesuturi corespunzătoare;
- enumerarea elementelor figurate ale sângelui şi precizarea rolului acestora;
- enumerarea componentelor sistemului circulator la vertebrate;
- precizarea localizării inimii şi a denumirii compartimentelor sale;
- precizarea vaselor de sânge care comunică direct cu inima, în corelaţie cu cavitatea
inimii şi cu tipul de sânge transportat de către acestea.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 089

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan:


- enumerarea oaselor care alcătuiesc scheletul membrelor mamiferelor terestre;
- clasificarea ţesuturilor musculare; numirea a câte unui muşchi al coapsei, respectiv al
braţului.
- clasificarea mamiferelor terestre, în funcţie de tipul de mers şi precizarea a câte unui
exemplu de animal din fiecare categorie;
- precizarea a câte două adaptări ale mamiferelor acvatice, respectiv aeriene, la mediul
de viaţă respectiv;
- precizarea relaţiei dintre schelet şi musculatură şi a unui aspect din care să reiasă rolul
sistemului nervos în realizarea mişcării la mamifere.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 090

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi sistemul circulator la om” după următorul plan:
- numirea celor două componente ale sângelui, precizând procentele în care se găsesc;
- enumerarea cavităţilor inimii;
- numirea şi descrierea elementelor figurate (două caracteristici structurale/ funcţionale
pentru fiecare tip de element figurat);
- precizarea tipurilor de vase de sânge şi a raporturilor acestora cu inima;
- menţionarea a trei boli ale sistemului circulator.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 091

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul nervos” după următorul plan:


- clasificarea sistemului nervos din punct de vedere funcţional;
- enumerarea a patru funcţii ale celulelor gliale (nevroglii);
- caracterizarea neuronului (definiţie, alcătuire, enumerarea şi descrierea componentelor
sale);
- menţionarea a patru roluri ale encefalului;
- precizarea a două consecinţe ale consumului de cafea asupra sistemului nervos
central.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 092

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv la mamifere” după următorul plan:


- sistemul digestiv: enumerarea segmentelor tubului digestiv şi a glandelor anexe ale
acestuia;
- digestia bucală: precizarea denumirii şi a compoziţiei sucului digestiv implicat;
prezentarea modului de acţiune a enzimelor digestive la acest nivel;
- digestia lipidelor: enumerarea enzimelor cu rol în digestia lipidelor; menţionarea rolului
bilei în digestia lipidelor;
- enzimele proteolitice: precizarea tipurilor de sucuri digestive care le conţin;
- ulcerul gastroduodenal: menţionarea a două cauze ale apariţiei acestei boli.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 093

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie” după următorul plan:


- definiţia respiraţiei;
- ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe şi precizarea motivului producerii unei cantităţi mai
mari de energie în respiraţia aerobă faţă de respiraţia anaerobă;
- ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe;
- trei tipuri de fermentaţie: enumerarea lor; precizarea a câte unui tip de organism
fermentativ pentru fiecare tip de fermentaţie şi a produsului final rezultat;
- aplicaţii practice ale fermentaţiilor: menţionarea a câte unei aplicaţii pentru fiecare dintre
cele trei procese fermentative.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 094

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Funcţia de relaţie” după următorul plan:


- sistemele de organe subordonate acestei funcţii: enumerare;
- receptorii: clasificare, localizare;
- măduva spinării: localizare, două roluri;
- paralizia: trei cauze, trei manifestări, o modalitate de prevenire;
- scheletul membrului superior la om: enumerarea componentelor.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 095

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia lipidelor” după următorul plan:


- enumerarea segmentelor tubului digestiv la nivelul cărora are loc digestia lipidelor;
- precizarea localizării ficatului şi a rolurilor lui în digestia lipidelor;
- enumerarea a două exemple de enzime lipolitice;
- precizarea tipurilor de lipide asupra cărora acţionează enzimele lipolitice şi a produşilor
finali rezultaţi;
- menţionarea unei cauze şi a şase manifestări ale hepatitei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 096

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Organele de simţ la mamifere” după următorul plan:


- receptorul: definiţie;
- globul ocular: enumerarea componentelor şi precizarea tipurilor de vedere asigurate de
celulele fotosensibile în corelaţie cu tipul de celulă;
- urechea medie: precizarea a două caracteristici ale acesteia;
- chemoreceptorii: menţionarea denumirii şi a localizării lor;
- pielea: precizarea a trei tipuri de receptori conţinuţi de aceasta.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 097

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza şi respiraţia” după următorul plan:


- localizarea celor două procese la nivel celular;
- precizarea celor două tipuri de ţesuturi asimilatoare şi localizarea acestora;
- ecuaţia generală a fotosintezei şi a respiraţiei aerobe;
- explicarea legăturii funcţionale ce se stabileşte între cele două procese;
- menţionarea a trei aspecte ale importanţei fotosintezei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 098

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea – funcţie fundamentală a organismelor” după următorul


plan:
- enumerarea altor două funcţii fundamentale ale organismului;
- precizarea elementelor componente ale sistemului genital masculin;
- enumerarea elementelor componente ale florii hermafrodite;
- precizarea structurilor care se formează din cele două tipuri de zigoţi, rezultaţi în urma
dublei fecundaţii la angiosperme;
- menţionarea a câte unei cauze, a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de
prevenire a sifilisului, respectiv gonoreei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 099

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan:


- definiţia unui ţesut;
- clasificarea ţesuturilor epiteliale, după rolurile deţinute în organism;
- precizarea a două tipuri de fibre musculare, a câte unei caracteristici structurale a
acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră;
- descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de
localizare pentru fiecare tip de ţesut osos;
- argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 100
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Sensibilitatea chimică la mamifere” după următorul plan:


- sensibilitatea la mamifere: enumerarea altor două tipuri de sensibilităţi;
- mucoasa olfactivă: precizarea localizării, a caracteristicilor elementelor componente şi
a rolurilor acestor componente;
- calea de conducere a informaţiilor olfactive;
- muguri gustativi: precizarea localizării, a caracteristicilor elementelor componente şi a
rolurilor acestor componente;
- rolurile olfacţiei şi gustului în viaţa mamiferelor.

S-ar putea să vă placă și