Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

PROPUNĂTOR: Zăgrăian Ionela-Adelina


DATA: 08.10.2021
GRUPA / NIVEL DE VÂRSTĂ: mică –ALBINUȚELOR – nivelul I
INSTITUȚIA DE INVĂȚĂMÂNT: GRADINIȚA CU P.N. CĂIANU
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cine sunt/suntem?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Familia mea frumoasă”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Cântecul familiei”
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:
 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Rutine: Primirea copiilor, micul dejun, gustarea (deprinderi specifice)
Întâlnirea de dimineață: ,,Cum mă simt acasă?” salutul, prezența, completare calendarul
naturii.
Joc liber: Se va pune la dispoziția copiilor jocuri și materiale pregătite pentru tema săptămânii,
iar aceștia își vor alege jocurile și materialele dorite, desfășurând jocul liber în spațiul dorit
(măsuțe/centre).
Tranziții:” Eu acasă-s cel mai mic
Dar aici sunt un voinc
Cuminți în rând ne așezăm
Și spre mese ne-ndreptăm”

Moment de mișcare/tranziție: ”Zboară rândunica, uite-așa


Se-nvîrte morișca, uite-așa
Mâinile la spate uitea așa
Ne învârtim, uite-așa
Și-apoi bat din palme, da-da-da

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA):

1
ALA1: Joc de rol-,,Distracție în familie!”
Arte-Modelaj pe contur chip vesel, chip trist
Construcții-Prăjituri pentru întreaga familie
ALA2: „Cine ajunge primul?”-joc de mișcare
 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:
DEC2-Activitate muzicală-,,Cântecul familiei”(memorizare)
MIJLOCUL DE REALIZARE:
COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII
(preluate din planificarea săptămânală):
A 2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul
apropiat.

B.1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată.

C. 3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.

D. 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării
lui.

Obiective operaționale
O1- Să audieze cântecul, cu ajutorul laptopului.
O2- Să rețină versurile și linia melodică a cântecului, în urma repetiției.
O3- Să realizeze jocul muzical ,,Eu cunosc un orășel”, pe baza filmulețului.
STRATEGII DIDACTICE:
a) metode și procedee: conversația, expunerea, explicația, demonstrația.
b) mijloace didactice: filmuleț familia lui Martinel, cântec ,,Acasă”, video joc
muzical ,,Eu cunosc un orășel”, laptop, boxe.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.
FORME DE EVALUARE: aprecieri verbale individuale și colective,
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă.
Durata: o zi

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
SECVENŢEL ORGANIZAREA STRATEGII OBIECTIV EVALUARE
E ACTIVITĂŢII DIDACTIC E
ACTIVITĂŢII E
1. Moment Asigurarea condițiilor optime necesare desfășurării Evaluarea
organizatoric activității: capacității de
• aranjarea masutelor organizare a
• pregatirea materialelor didactice; copiilor
• aerisirea salii de grupa;
• intrarea copiilor ordonata in sala de grupa.
2. Captarea Conversația Observ
atenției Captarea atenției se realizează cu ajutorul vizionări Frontal comportamentu
unei povestioară cu familia lui Martin, ,,Prea mic, l copiilor
prea mare”, de unde copii învață că părinți îi iubesc și
le vor binele.
https://www.youtube.com/watch?v=_qBmA9mCpbA

3. Anunțarea Azi vom învăța un cîntec foarte frumos Conversația Observ


temei intitulat ,,Acasă” Frontal capacitatea de
https://www.youtube.com/watch?v=3ZeRk9koKpc atenție
voluntară
5. Dirijarea Pentru a cânta cât mai frumos, vom face câteva Demonstrația O1 Observ
învățării exerciții de încălzirea vocii: Exercițiul comportamentu
-exerciții de respirație: mirosim floarea, suflă vântul Observația l copiilor
-exerciții ritmice: bătăi din palm Aprecieri
-exerciții melodice: scurte fragmente muzicale din verbale
cântecul ce urmează a fi învățat (se intonează linia
melodică cu „la, la, la” și nu cu versurile din cântec)
Înterpretarea model a cântecului va fi făcută de către
educatoare:

3
,,Bine e la noi acasă
Nu e lume mai frumoasă
Cum e cuibul părintesc x2
Unde eu trăiesc și cresc x2

Tata, mama și bunici


Eu și frățiori mici
Toți aici suntem uniți
Bucuroși și fericiți

Casa mea și-n somn o știu


Orice colț pot să-l descriu
Când pășesc al casei prag
Tot ce văd în ea mi-e drag”

Voi explica cuvintele necunoscute și vom discuta O2


despre conținutul cântecului.
Învățarea cântecului de către copii: Recit cântecul în
întregime, apoi îl vom învăța pe strofe împreună cu
linia melodică. Intonăm de două-trei ori primele două
versuri până observ că au receptat textul și linia
melodică. Continui cu următoarele două versuri,
reluând apoi prima strofă. La fel se procedează cu tot
cântecul. Ulterior repet cu copiii cântecul integral.

6. Obținerea Realizarea unui joc cu text și cânt intitulat ,,Eu cunosc Exercițiul O3 Observ
performanței și un orășel”, realizând mișcările aferente. Pe grupe comportamentu
asigurarea https://www.youtube.com/watch? Individual l verbal și
feedback-ului v=mUWw9wiGbWw nonverbal al
Apoi prin tranziția ,,La centre ne îndreptăm/ Și multe copiilor
noi învățăm/În bancă de așezăm/Și ce îndrăgim
realizăm”, copiii se vor îndrepta spre centre.

4
Joc de rol-,,Distracție în familie!”
Arte-Modelaj pe contur chip vesel, chip trist
Construcții-Prăjituri pentru întreaga familie

7. Încheierea Voi face aprecierile individuale și generale referitoare Conversația Aprecieri


activității la comportamentul copiilor pe tot parcursul Frontal, generale și
desfășurării activității. Se vor recompensa copii cu individual individuale
buline roși.

S-ar putea să vă placă și